Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen een stad waar inwoners zich thuis voelen

PERSBERICHT

Toonaangevend bureau DELVA Landscape Architecture | Urbanism aan het werk voor Heerlen

Heerlen werkt aan een stad waar inwoners zich thuis voelen en bezoekers graag verblijven. Een plek waar iedereen kan genieten van een aangename, hoogwaardige en groene openbare ruimte. DELVA Landscape Architecture | Urbanism gaat hierbij helpen. Dit toonaangevende bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw zal advies geven en ontwerpen maken voor de openbare ruimte in het centrum, passend bij de identiteit en groene ambities van Heerlen. Het betreft een langdurige samenwerking, waarin stap voor stap aan de binnenstad wordt gewerkt. Op korte termijn ligt de focus op kleine maar impactvolle vergroeningsprojecten die aansluiten bij het toekomstbeeld van een groene, levendige binnenstad
.

Wethouder centrumontwikkeling, Jordy Clemens is enthousiast over de keuze voor DELVA: “We bouwen samen met allerlei partners aan een fijnere stad. Ik ben trots op de toevoeging van dit vooraanstaande bureau, omdat het veel waarde hecht aan natuur en beleving. Als ik zie hoe zij in andere steden van gebouwen en plekken hele landschappen maken, dan ben ik blij dat we ze hebben kunnen strikken voor Heerlen.”

Landschap als fundament
DELVA gelooft in de kracht van de natuur als middel om de hedendaagse ruimtelijke opgaven aan te pakken. Steven Delva, eigenaar van DELVA, legt uit: “ We keren het ontwerpproces om en kiezen radicaal voor het landschap als basis. Daarbij combineren we allerlei vraagstukken die een stad heeft. Elk ontwerp moet een antwoord bieden op meerdere uitdagingen. Wij werken niet met losse elementen, maar creëren één samenhangende, groene totaaloplossing die bijvoorbeeld ook ruimte biedt voor parkeren, cultuur, ontmoeting en economische stimulans.” Voor deze aanpak ontving DELVA in 2021 de titel ‘Architect van het Jaar’. Delva voegt toe: “Heerlen biedt ruimte voor vernieuwing en verbetering. We zijn enthousiast om deze stad nog mooier te maken en kijken uit naar een inspirerende samenwerking.”

Keuze voor kwaliteit
Heerlen maakt er werk van om van de stad een prettigere plek te maken waar mensen met liefde wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Dat is een flinke opgave waarbij de lat hoog ligt. Daarom worden gerenommeerde partijen van zowel nationale als internationale faam betrokken. Ook andere toonaangevende architecten waaronder Francine Houben (Mecanoo), Kraaijvanger Architects en Jo Coenen werken aan projecten in Heerlen.

Ziekenhuisalliantie

Beste mensen,

Zaterdag 15 juni 2024 staan Parkstad en het Heuvelland op voor een volwaardig
ziekenhuis en een gezonde toekomst voor een regio met 300.000 inwoners. De
Ziekenhuisalliantie organiseert, na een protestmars, buurtbezoeken én manifestatie, op
die dag een mars op Den Haag voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in
Parkstad. We roepen iedereen op om mee te doen!

Voor behoud van SEH, IC en Geboortecentrum
De voltallige gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal,
Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de
Ziekenhuisalliantie. Parkstad en aangrenzende gemeenten vormen een stedelijke regio
met maar liefst 300.000 inwoners, die wordt gekenmerkt door bovengemiddelde armoede
en een grote zorgbehoefte. Parkstad is daarmee groter dan Eindhoven of Groningen,
steden waarvan het terecht ondenkbaar is dat ze geen ziekenhuis hebben. Het ziekenhuis
in Heerlen is het enige volwaardige ziekenhuis in de regio. Bovendien zijn ook de
gemeenten uit het Heuvelland, zoals Vaals en Gulpen, aangewezen op het ziekenhuis in
Heerlen. Ook de Tweede Kamer sprak zich in ruime meerderheid meermaals uit voor
behoud van SEH, IC en Geboortecentrum in Parkstad.

Laat je stem horen!
Het college en de gemeenteraad van Heerlen blijven zich hiervoor ook hard maken. Wij
gaan dus ook mee naar Den Haag op 15 juni. We roepen iedereen op om aan te sluiten en
mee te gaan. Laat je stem horen, of je nu jong of oud, rijk of arm, politicus of geen
politicus bent! Hoe meer mensen hun geluid laten horen, hoe krachtiger dit te horen zal
zijn voor de directie van Zuyderland, de zorgverzekeraars en de politici in Den Haag.

Praktische informatie
Busvervoer is gratis. We vertrekken om 09:30 uur en zijn rond 17:00 uur terug in
Heerlen. De opstapplaats is bij Kaldeborn, parkeerplaats bij stadionbaan 52 Heerlen. Voor
een lunchpakket wordt gezorgd. Meld je aan via behoudziekenhuisparkstad.nl.
Onze boodschap is helder: behoud het Zuyderland ziekenhuis in zijn huidige vorm, met
een volwaardige spoedeisende hulp en voldoende opname- en behandelcapaciteit,
afgestemd op de omvang van de bevolking.

Met bezorgde groet,

Roel Wever, burgemeester van Heerlen
Arlette Vrusch , wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg van Heerlen.

Kidscultuurweek in Heerlen

Kidscultuurweek in Heerlen

Maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni vindt voor de leerlingen van de
groepen 1 en 2 en 7 en 8 van alle Heerlense basisscholen de kidscultuurweek
plaats.
De kidscultuurweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis
te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke
geschiedenis van de stad.
Het Thermenmuseum, PLT, Tinkers Guild, Filmhuis de Spiegel en SCHUNCK werken
mee aan dit project.

Vierde editie
Na 3 succesvolle edities hebben de deelnemende culturele partners in Heerlen opnieuw de
handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te
stellen.
Dit jaar zijn de groepen 1 en 2 en 7 en 8 aan de beurt.

Vermaak voor elk kind
De kinderen van groep 1 en 2 vermaken zich met een workshop en een voorstelling in
Theater Heerlen.
Daarnaast krijgen ze een workshop verzorgd door Kasteel Hoensbroek terwijl de groepen 7
en 8 hun dans moves gaan ontdekken tijdens een workshop Dans.
Ook leren ze hoe ze een eigen robot bouwen, bezoeken ze Filmhuis de Spiegel en worden ze
op de hoogte gehouden van de laatste fashiontrends door de Fashionista’s van Coriovallum.
De dag eindigt in Theater Heerlen met een gezamenlijk bezoek aan de voorstelling ‘Kinderen
van het Verdwenen Woud’.

Wethouder Jordy Clemens: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van de voorgaande
jaren opnieuw een kidscultuurweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in
Heerlen.
Wij willen dat ieder kind kennis kan maken met al het moois dat onze stad te bieden heeft.’’

Kosteloos programma
Tijdens deze kidscultuurweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan het rijke
culturele aanbod van de stad.
Kunst, cultuur en erfgoededucatie zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen tot creatieve volwassenen.

Internationale Schakelklas

Beste bewoner(s), ondernemer(s),
Zoals u weet, heeft het pand aan de Putgraaf 188 een aantal jaren dienstgedaan als tijdelijk stadskantoor.
Sinds de verhuizing van de ambtenaren naar de Geleenstraat staat het gebouw nagenoeg leeg. In deze
nieuwsbrief informeren we u over het voornemen om het gebouw als tussenoplossing aan te bieden aan de Internationale Schakelklas (ISK).
Wat is de Internationale Schakelklas?
De Internationale Schakelklas is er voor kinderen van 12 tot 18 jaar die pas in Nederland zijn of nog
onvoldoende Nederlands spreken. Het gaat om kinderen van onder meer arbeidsmigranten,
statushouders, expats en vluchtelingen. Hier leren ze onder andere de Nederlandse taal en burgeren ze in.
Momenteel krijgen ISK-leerlingen les in het gebouw van het voormalige Romboutscollege in Brunssum.
mei 2024
Waarom verandert dat?
Het aantal ISK-leerlingen is gegroeid en op het voormalige Romboutscollege is geen plek meer. Er
wordt gezocht naar een nieuwe locatie, met de voorkeur voor een zelfstandige onderwijslocatie. Omdat deze er niet van vandaag op morgen is, is er een tussenoplossing nodig. ISK-onderwijs maakt deel uit van het Emmacollege in Heerlen (van Stichting LVO) en valt onder de zorgplicht van de gemeente Heerlen.
Waarom tijdelijk aan de Putgraaf?
Putgraaf 188 is het enige gebouw dat eigendom is van de gemeente én groot genoeg is. Gezien het acute
onderwijshuisvestingsprobleem biedt de Putgraaf het meeste perspectief als tijdelijke oplossing voor ongeveer 450-550 leerlingen. Het gebruik van het pand is tijdelijk omdat de staat van het gebouw geen permanente schoollocatie toestaat en er is geen geschikte buitenruimte voor buitenactiviteiten.
Per wanneer krijgen de leerlingen les vanuit de Putgraaf?
Het gebouw moet eerst geschikt gemaakt worden voor onderwijs. Het streven is dat de ISK-leerlingen er
vanaf het voorjaar van 2025 les krijgen. De leerlingen komen dan voornamelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar de Putgraaf. De leerlingen worden op school (tijdens lesuren en pauzes) begeleid door de docenten. Pauze is er op de eigen buitenruimte van het gebouw. Ook in het gebouw wordt een ruimte gecreëerd om pauze te houden.
Is de Putgraaf niet de nieuwe locatie voor het zwembad?
Voor het zwembad is al geruime tijd een nieuwe locatie in beeld: de leegstaande Franciscus van
Assisikerk aan de Laanderstraat, een rijksmonument met grote erfgoedwaarde voor onze stad. De raad
neemt op 26 juni een besluit over de locatiewijziging van het zwembad; daarna kunnen we aan de slag.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
Daarom organiseren we samen met ISK Emmacollege een informatieavond op woensdag 5 juni in het
Raadhuis aan de Geleenstraat 25.
Het programma is als volgt:
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door wethouder Clemens
19.45 uur: Informatiemarkt rondom allerlei thema’s
zoals:
• Hoe gaat de huisvesting aan de Putgraaf eruitzien?
• Hoe ziet een dag op de ISK eruit?
• Wat is de achtergrond van de kinderen?
21.00 uur: einde
Wilt u ons laten weten of u aanwezig bent?
We stellen het op prijs als u ons vooraf laat weten of u aanwezig bent. Zo weten we op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar centrum@heerlen.nl.
Dank u wel en tot 5 juni!

Gemeente Heerlen begroting 2025-2028

PERSBERICHT

Kader voor begroting 2025-2028

Balanceren tussen investeren en bezuinigen

Door slim te investeren en de pijn eerlijk te verdelen wil het college de gevolgen van de te verwachten bezuinigingen vanaf 2026 zoveel mogelijk beperken. Doordat gemeenten in de toekomst minder geld krijgen van het Rijk, ontkomt Heerlen niet aan een grote bezuinigingsoperatie. Heerlen hoopt nog op een tegemoetkoming van het Rijk. De lobby daarvoor loopt nog. Maar als dat niet gebeurt, ontstaat er vanaf 2026 een gat in de gemeentelijke begroting van bijna 25 miljoen. Bij een dergelijk tekort is het onmogelijk om alle inwoners, partijen en organisaties te ontzien. De pijn zal helaas overal in de stad voelbaar zijn.

Daarnaast ziet het college nog steeds mogelijkheden om Heerlen verder te versterken. Heerlen krimpt immers niet meer. Sterker nog, Heerlen heeft de ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners. Daarvoor zijn meer kwalitatief goede woningen nodig, maar ook een aantrekkelijke stad met een sterk economisch profiel. Aangezien het dreigend begrotingstekort structureel is, draagt het schrappen van investeringen op korte termijn slechts beperkt bij aan de financiële opgave. Voor de komende jaren zoekt het college dan ook naar balans tussen enerzijds investeren en anderzijds bezuinigen.

Manier van bezuinigen

Om de gevolgen voor inwoners zo klein mogelijk te houden, kijkt het college in de eerste plaats naar doelmatiger werken, anders organiseren, vertragen van projecten en heroverwegen van taken. Door taken minder, anders of niet meer te doen wil het college ook bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Datzelfde verwacht het college van organisaties waarmee de gemeente een contract of subsidierelatie heeft. Het vergroten van de lastendruk en raken van de inkomens van kwetsbare mensen wil het college zoveel mogelijk voorkomen.

Het college wil bovendien de basis op orde houden; de stad moet schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast wil Heerlen een sociale stad blijven en onverminderd inzetten op het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De afgelopen jaren is er met het oog op de toekomst in de hele stad fors geïnvesteerd. Daarin wil het college doorpakken, zowel in het centrum als in de wijken. Met onder meer de verplaatsing van het hoger onderwijs naar het centrum,  het Romeins Museum, rigoureuze vergroening en de herstructurering van Hoensbroek Centrum. Ook wil Heerlen kansen blijven grijpen en bijdragen aan de landelijke transitieopgaven op het gebied van energie, klimaat en wonen.

Begrotingsproces

Op 26 juni stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2025-2028. Deze uitgangspunten worden vervolgens door het college uitgewerkt in bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De begroting wordt op 6 en 7 november in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

Burgerberaad

PERSBERICHT

Voorbereidingen burgerberaad in volle gang

Heerlenaren kunnen thema aandragen voor burgerberaad

Op 20 mei werd het startschot gegeven voor het eerste burgerberaad in Heerlen. In 2025 vraagt de gemeente 100 Heerlenaren om samen advies te geven over een belangrijk onderwerp. De voorbereidingen zijn in volle gang en dat betekent dat inwoners van 20 mei tot en met 2 juni een thema kunnen aandragen voor het burgerberaad. Een thema die zij belangrijk vinden voor onze stad.

Burgemeester Roel Wever: ‘Het is belangrijk dat mensen in onze stad meedenken, zich betrokken voelen en het gevoel hebben dat hun mening telt. Het burgerberaad is daar een uitstekend instrument voor. Heerlenaren krijgen nu écht de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze stad. Niet alleen door adviezen te geven tijdens het burgerberaad maar ook door thema’s aan te dragen en hierop te stemmen.’

In het burgerberaad zitten 100 Heerlenaren die advies geven over een belangrijk onderwerp dat leeft in de stad. De 100 Heerlenaren die het burgerberaad vormen, overleggen over het gekozen thema en winnen advies in bij experts. Zo komen ze uiteindelijk samen tot een advies aan de gemeente. Het college en de gemeenteraad hebben aangegeven deze adviezen zo veel mogelijk over te nemen in het beleid of de besluitvorming.

Thema’s aandragen

In Heerlen mogen inwoners het thema voor het burgerberaad bepalen. Dit resulteert erin dat het burgerberaad adviezen geeft waar de stad écht iets aan heeft. Inwoners kunnen vanaf 20 mei een thema aandragen via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, via heerlen.nl/burgerberaad en op een aantal plekken in de stad. De lijst met fysieke inleverpunten is te vinden op heerlen.nl/burgerberaad.

Keuze van het thema

Nadat inwoners een onderwerp hebben aangedragen, worden de thema’s getoetst. Nadat bekend wordt gemaakt welke onderwerpen door de selectie zijn gekomen, kunnen alle Heerlenaren van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen. Het thema met de meeste stemmen wordt in september met de gemeenteraad gedeeld. Dan wordt de definitieve vraagstelling vastgesteld welke in januari 2025 aan het burgerberaad wordt voorgelegd.

Samenstelling burgerberaad

Dit najaar krijgen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit degenen die zich aanmelden, worden er 100 mensen ingeloot op basis van een aantal kenmerken. Dit zorgt ervoor dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de Heerlense samenleving. Deze 100 Heerlenaren vormen uiteindelijk het burgerberaad dat begin 2025 van start gaat.

Heerlen haalt 16,8 miljoen binnen

PERSBERICHT

Met nieuwe succesvolle subsidieaanvraag haalt Heerlen 16,8 miljoen binnen voor actieve aanpak woningvoorraad

De gemeente Heerlen heeft opnieuw een grote rijkssubsidie binnengehaald voor haar actieve aanpak van de woningvoorraad. Het gaat dit keer om 16,8 miljoen uit het landelijke Volkshuisvestingsfonds, waarmee de gemeente zo’n 600 extra verouderde woningen wil renoveren, verduurzamen, en op die manier toekomstbestendig maken. Een verbeterslag die een fikse investering betekent in de leefbaarheid van kwetsbare buurten, die geconcentreerd zijn in het noorden van de stad. De subsidieaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stadsregio Parkstad, woningcorporaties, en het Nationaal Programma Heerlen-Noord.


Casper Gelderblom, wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, is blij  met deze nieuwe toekenning: “Deze nieuwe landelijke steun onderstreept zowel de omvang van onze opgave, als de kracht van onze aanpak. Heerlen kent enorme uitdagingen op woongebied, zowel qua leefbaarheid als qua duurzaamheid. Die uitdagingen gaan we te lijf met een actieve, sociale én duurzame aanpak. We investeren allereerst daar waar de nood het hoogst is – namelijk in kwetsbare buurten in Heerlen-Noord waar zowel de woonkwaliteit als de leefbaarheid onder druk staan. Voor dat doel maken we ons breed in Den Haag. Het is mooi om te zien dat deze insteek zijn vruchten afwerpt. Want met deze extra miljoenen kunnen we honderden extra woningen in renoveren en verduurzamen! Die impuls komt individuele bewoners, maar ook de gemeenschap als geheel ten goede.”     

Succesvolle recente aanvragen goed voor ruim 57 miljoen
De toekenning van deze 16,8 miljoen past in een reeks succesvolle subsidieaanvragen op woongebied in afzienbare tijd voor de gemeente Heerlen. In totaal gaat het om ruim 57 euro gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Behalve de toekenningen ten bate van verduurzaming en renovatie, waar de huidige bijdrage onder valt, haalde de gemeente ook miljoenen binnen om woningbouw te stimuleren. Zo werd vorige maand bekend dat Heerlen een bijdrage van 4 miljoen euro ontvangt vanuit de Woningbouwimpuls voor de (ver)bouw van 675 woningen. Wethouder Gelderblom: “We zetten vol in op zowel verduurzaming als gezonde uitbreiding van onze woningvoorraad. De succesvolle aanvragen van de afgelopen anderhalf jaar bewijzen dat je daarbij écht verder komt als je goed samenwerkt met partners. We koesteren dan ook onze nauwe banden met de Stadsregio Parkstad, de Alliantie Heerlen-Noord, en al onze woonpartners in stad en regio.”
Heerlen-Noord
Het verbeteren van kwetsbare woningen is een cruciaal onderdeel van de 25 jaren-aanpak in Heerlen-Noord om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

PERSBERICHT

Herdenking en viering

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Heerlen

Heerlenaren zijn op 4 mei om 18.30 uur welkom om in het Raadhuis de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Daarna kunnen de aanwezigen meelopen met de stille tocht en om 20.00 uur bij de Gedachteniskapel samen twee minuten stil zijn. Tot slot is er in het Royal Theater een gratis herdenkingsconcert. Op 5 mei is er vanaf 13.00 uur een programma in Stadspark Lange Jan en is er in de middag en avond een gratis film in het Royal Theater.

Herdenkingsbijeenkomst

De bijeenkomst in het Raadhuis (ingang Raadhuisplein) bestaat uit verschillende voordrachten en toespraken, van onder meer burgemeester Roel Wever, het kindercollege, Gerrit-Jan Meulenbeld, Nina Wijzenbeek, Noor Jacobs, deken Hans Bouman en Marjo Knibbeler, afgewisseld met muzikale intermezzo’s van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius.

Stille tocht

Om 19.30 uur maken wij ons klaar voor de stille tocht. Deze vertrekt tegen 19.40 uur vanaf het Raadhuisplein naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Ceremonie bij Gedachteniskapel

Om 19.58 uur speelt Laurent van den Bos van Harmonie T.O.G. Welten ‘De Taptoe’. Daarna volgen om 20.00 uur twee minuten stilte. Om 20.02 uur klinkt het Wilhelmus en tot slot zijn er verschillende bijdragen van een leerling van basisschool Tarcisius, burgemeester Wever en het kindercollege. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Gratis herdenkingsconcert ‘Van oorlog naar vrede’

Om 20.45 uur bent u van harte welkom in het Royal Theater voor het herdenkingsconcert. Tijdens dit concert zal het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius onder leiding van dirigent Anton Kropivšek te horen zijn. Ook zijn er optredens van zangeres Mala en Foreign Bloom. De entree is gratis, maar u heeft wel een kaartje nodig. Dit kaartje is gratis online te bestellen via de site van Filmhuis de Spiegel. Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl.

Dodenherdenking Hoensbroek

Gezamenlijke Buurtstichtingen Hoensbroek, SBWM/Viergebroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur met een toespraak en muziek. Namens de gemeente is wethouder Martin de Beer aanwezig.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei is er vanaf 13.00 uur een programma in Stadspark Lange Jan. Burgemeester Roel Wever zal om 15.30 uur het door atletiekvereniging AVON overgedragen vredesvuur ontsteken. Het programma wordt muzikaal omlijst door verschillende optredens.

Om 16.00 uur zal in het Royal theater de film Austerlitz worden vertoond. ’s Avonds draait om 19.00 uur de film The pianist. Beide films zijn gratis te zien, maar u heeft hiervoor wel een kaartje nodig. U kunt online uw gratis kaartje bestellen via de website van Filmhuis de Spiegel. Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl. Voor beide films zijn aparte kaartjes nodig.

Schapen gaan weer naar buiten

PERSBERICHT

Natuurvriendelijk en stil

De schapen gaan weer naar buiten

Schapen houden het gras kort in Heerlen. Natuurvriendelijk en stil. In plaats van grasmaaiers zet de gemeente Heerlen schapen in om het gras kort te houden in bermen en groengebieden in de stad.

De schaapskuddes trekken weer door Heerlen. Vanaf deze maand zijn ze weer te zien op veel plekken in de stad. Bijvoorbeeld in het Heidserpark, op Zeswegen of het Aambos. Wist u dat in groengebieden die kort gehouden worden door schapen meer bloemen bloeien? Dat komt doordat schapen selectief grazen. Daardoor krijgen zaadjes meer kans om te ontkiemen.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: ”De kuddes met hun herder en de schaapshond geven landelijke charme aan onze stad. Bovendien bereiken we op deze manier met ecologische beheer, hetzelfde als met de inzet van machines”.

De schapen zijn allemaal gezond en ingeënt tegen Q-koorts. Mensen met een verminderde weerstand wordt, voor alle zekerheid aangeraden om de schapen niet aan te raken.

Nationale Herdenking 4 en 5 mei

4 en 5 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers in Nederland of waar dan ook op de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook in Heerlen staan we stil bij deze twee dagen. Iedereen is van harte welkom.

Programma in een notendop

Alle activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Dodenherdenking: 4 mei

 • 18.30 uur: Herdenkingsbijeenkomst.
  Locatie: Stadhuis (ingang Raadhuisplein).
 • 19.30 uur: Stille tocht.
  Locatie: van Stadhuis naar de Gedachteniskapel op de Akerstraat.
 • 20.00 uur: 2 minuten stilte.
  Locatie: Gedachteniskapel op de Akerstraat.
 • 20.45 uur: Herdenkingsconcert met als thema ‘Van oorlog naar vrede’.
  Locatie: Royal Theater. Let op! Voor het concert heeft u een gratis kaartje nodig.

Bevrijdingsdag: 5 mei

 • 13.00 uur: Muzikaal programma.
  Locatie: Stadspark Lange Jan.
 • 15.30 uur: Ontsteken vredesvuur.
  Locatie: Stadspark Lange Jan.
 • 16.30 uur: film Austerlitz.
  Locatie: Royal Theater.
 • 19.00 uur: film The Pianist.
  Locatie: Royal Theater.

Let op! Voor de films heeft u een gratis kaartje nodig.

Bekijk voor het uitgebreide programma op www.4en5meiheerlen.nl

Datum nieuwsbericht

Starters op de woningmarkt

PERSBERICHT

Nog ruim 500.000 euro voor starters op de woningmarkt


Om het kopen van een eerste huis te vergemakkelijken, heeft de gemeente Heerlen in 2021 de starterslening geïntroduceerd. Dit is een aanvullende lening bovenop de hypotheek die door een bank wordt verstrekt. Momenteel is er nog ruim 500.000 euro beschikbaar voor starters in Heerlen om van deze regeling gebruik te maken. Daarnaast is de maximale aankoopsom voor deze lening verhoogd naar 280.000 euro, waardoor meer starters op de Heerlense woningmarkt kunnen profiteren van de starterslening.


“In Heerlen hebben we de ambitie om te groeien. In 2050 willen we qua inwoners gegroeid zijn naar 100.000 inwoners. Dan is het essentieel dat we de stad nog aantrekkelijker maken voor nieuwe inwoners. En in dit geval voor starters op de woningmarkt. De starterslening biedt een uitstekende kans voor starters in Heerlen om hun droom van een eigen woning waar te maken. Met nog ruim 500.000 euro beschikbaar, kunnen we meerdere starters financieel ondersteunen en helpen om hun eerste woonplek in Heerlen te realiseren. Zo bieden we niet alleen financiële ondersteuning, maar dragen we ook bij aan de Heerlense groeiambitie”, aldus Casper Gelderblom, wethouder wonen.

Gunstige lening

De starterslening is een bijzondere lening met gunstige voordelen om je eerste woning te kopen in Heerlen. Zo betaal je de eerste drie jaar geen aflossing en heeft de lening een looptijd van dertig jaar waarbij de eerste 15 jaar de rente vast staat.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de starterslening mag de woning maximaal 280.000 euro kosten. De starterslening is maximaal 56.000 euro. De leningen worden verstrekt door SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De starterslening aanvragen kan pas na toestemming van de gemeente. Men krijgt van de gemeente een toewijzingsbrief als voldaan is aan de voorwaarden voor de starterslening. Met deze brief kan de lening bij SVn worden aangevraagd.

Voor meer informatie over de starterslening en het aanvraagproces kunnen geïnteresseerden terecht op de websites van SVn en de gemeente Heerlen.

Als het budget voor de starterslening op is, dan kunnen er geen leningen meer worden verstrekt.

Deelautto’s in Heerlen

PERSBERICHT

Makkelijk van A naar B en terug

Deelauto’s in Heerlen

Heerlen is twee nieuwe deelauto’s rijker. De nieuwe deelauto’s van deelautobedrijf Greenwheels bevinden zich in de Weltertuijnstraat en bij de ingang van C-Mill aan de Jan Campertstraat. De deelauto’s verbeteren de bereikbaarheid van onze stad en de (duurzame) mobiliteit van onze inwoners én zorgen voor meer ruimte op straat.

Leefbare stad

De deelauto’s zorgen ervoor dat je makkelijk op je bestemming komt. Je hebt het gemak van een auto zonder de zorgen. De deelauto’s bieden daarmee ook een uitkomst voor inwoners die zelf geen auto bezitten, maar wel mobiel willen blijven.

Wethouder Mobiliteit Marco Peters: “Deelauto’s zorgen daarnaast voor meer ruimte in onze stad. Doordat inwoners auto’s met elkaar delen, is er minder plek nodig. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld recreatie of groen.”

Omdat de deelauto’s in Heerlen al goed worden gebruikt, breidt Greenwheels de vloot uit. “Eén Greenwheels-auto wordt door ongeveer 25 actieve gebruikers gedeeld,” vult Greenwheels CEO Michiel Cuppen aan. “Samen zorgen zij inderdaad voor gemiddeld 14 minder privéauto’s op straat. We zijn verheugd met de verdubbeling van de deelauto’s in Heerlen, die in potentie 28 stilstaande auto’s van straat kunnen halen.”

Locatie deelauto’s

Naast de nieuwe deelauto’s aan de Weltertuijnstraat en de Jan Campertstraat, stonden er al twee deelauto’s op het P+R terrein in Heerlen-Centrum. Later dit jaar plaatst Greenwheels nog twee elektrische deelauto’s in de stad.

Werkzaamheden Geleenstraat en Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers,
In 2022 en 2023 heeft er een aantal zichtbare veranderingen plaatsgevonden in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier. Denk hierbij aan de herinrichting van de Coriovallumstraat en de Doctor Poelsstraat én de tijdelijke inrichting van Park Romana. Onder andere het zichtbaar maken van het Romeins verleden en het toevoegen van groen stonden centraal.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte in het Romeins Kwartier te waarborgen, zijn er een aantal
werkzaamheden in de Geleenstraat en Doctor Poelsstraat nodig. Het gaat hierbij om het verbeteren
van de bestrating en het vervangen van lijngoten op enkele punten. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd tussen 3 en 19 april 2024.
Wanneer wordt er in welk gebied gewerkt?
Om de overlast zo veel als mogelijk te beperken, wordt
het werk in verschillende fases verdeeld:
Fase 1 3 t/m 5 april
Geleenstraat – ter hoogte van bloemisterij Joko
Het verkeer kan met behulp van verkeersregelaars doorrijden.
Fase 2 8 t/m 12 april
Geleenstraat – ter hoogte van het stadskantoor en Quatro Cinema
De Doctor Poelsstraat blijft bereikbaar via de Akerstraat en het Pancratiusplein. De
horeca blijft voor voetgan-gers toegankelijk tijdens openingstijden.
Fase 3 17 t/m 19 april
Doctor Poelsstraat
Het verkeer wordt omgeleid via het Pancratiusplein en De Raadhuisstraat.
Bewoners van de residentie Uilegats kunnen hun woning bereiken via het
Raadhuisplein.


Heeft u nog vragen?
Nadat deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden,
willen we een mooie openbare ruimte opleveren. Wij
hopen dat u nog enig geduld kunt opbrengen en we
samen vooruitblikken naar een fijne plek om te wonen,
verblijven en ondernemen. Mocht u voorafgaand of
tijdens de werkzaamheden vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met omgevingsmanager Karin Bok
via omgevingsmanagement@heerlen.nl.

>

Afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

PERSBERICHT

Jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben na de Meerjarige Prestatieafspraken nu ook afspraken voor het jaar 2024 gemaakt. Met deze jaarlijkse afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren op de kortere termijn. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid staan hierbij hoog op de agenda.

Wethouder Wonen, Casper Gelderblom, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanningen: “Deze nieuwe afspraken reflecteren onze gedeelde toewijding aan het creëren van een betaalbare, duurzame, en leefbare woonomgeving in Heerlen. We zetten concrete stappen om de bouwproductie te versnellen, de woonlasten te bewaken, duurzaamheid te bevorderen en de verbinding tussen wonen en zorg te versterken.”

Vastgoed en beschikbaarheid

Als woningmarkt partners zetten we in op een versnelde bouwproductie in 2024 om aan de Woondeal-doelen te voldoen, maar ook om te anticiperen op de ambitie van Heerlen om nieuwbouw op te schalen. Hierbij richten we ons niet alleen op sociale huurwoningen, maar juist ook op de realisatie van middenhuurwoningen door corporaties.

Betaalbaarheid
Gezamenlijk bewaken we de woonlasten en verbeteren we de betaalbaarheid van wonen in Heerlen. De ‘Voorzieningenwijzer’ is beschikbaar voor Heerlen, een tool die zowel door de gemeente als woningcorporaties actief wordt aangeboden aan huurders. Hiermee krijgen zij ondersteuning bij het benutten van relevante steunmaatregelen. In onze inspanningen in het kader van energierechtvaardigheid handhaaft de gemeente Heerlen bestaande energiemaatregelen en voegt daar de mogelijkheid aan toe om fixklussen uit te voeren.

Duurzaamheid

We verbeteren voortdurend de duurzaamheid van sociale huurwoningen door energieverbruik te verminderen, duurzame materialen en bouwtechnieken toe te passen, en zonnepanelen op zowel bestaande als nieuwe woningen te installeren. Daarnaast onderzoeken we warmtenetaansluitingen en informeren we Heerlenaren over bewustwording en gedragsverandering bij Heerlenaren. Gemeente en corporaties brengen met een nulmeting in kaart waar mensen in corporatiewoningen last hebben van overmatige hitte in huis en we gaan samen aan de slag met een plan van aanpak (hitteplan).

Wonen en zorg

In 2024 maken we concrete afspraken voor de woonzorgvisie, uitwerking van het “een thuis voor iedereen”-project en voorbereiding van de in 2025 verplichte huisvestingsverordening, met oog voor urgente aandachtsgroepen. Bij nieuwbouw zetten we in op BAT2 (Bouw Advies Toegankelijk) of beter, met gemotiveerde afwijkingsmogelijkheden. Wanneer de omgeving er zich voor leent, of wanneer de omgeving levensloopgeschikt gemaakt wordt, streven we naar hogere BAT-scores.

Leefbaarheid

Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van Heerlenaren. Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aanpak. Samen met partijen als zorginstanties, gemeente, politie en de Heerlenaren willen wij ook komend jaar de leefbaarheid goed houden waar deze voldoende is en versterken op plekken waar dat nodig is.

Week van de Afvalhelden

PERSBERICHT

Heerlen viert de week van de AfvalHelden

Heerlense AfvalHelden in het zonnetje

Van 4 tot en met 10 maart wordt in heel Nederland de Week van de
AfvalHelden gevierd. Een week waarin we onze waardering uitspreken voor de harde werkers in de afvalinzameling, groen beheer, reiniging en verwerking. Ook in Heerlen willen we deze helden in het zonnetje zetten en laten zien hoe belangrijk hun werk is voor onze stad.

De afvalhelden van Heerlen hebben een cruciale rol in het schoon en leefbaar houden van onze gemeente. Dag in, dag uit staan zij paraat om ervoor te
zorgen dat ons afval op een verantwoorde manier wordt ingezameld en
verwerkt. Hun inzet en toewijding verdienen alle lof en erkenning.

Om onze dankbaarheid te tonen, heeft wethouder Marco Peters vandaag
persoonlijk onze eigen AfvalHelden bezocht en hen een klein presentje
overhandigd. Deze geste is een blijk van waardering voor hun onmisbare
bijdrage aan Heerlen.

Wethouder Marco Peters benadrukt het belang van de Week van de AfvalHelden en de rol die deze helden spelen in onze samenleving: “Onze afvalhelden verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Zij dragen dagelijks bij aan een schone en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Heerlen. Hun inzet is van onschatbare waarde en daarom willen we hen tijdens deze week extra bedanken voor hun harde werk en toewijding.”

Goede Seniorenwoningen

PERSBERICHT

In gesprek over ouderenbeleid

Goede Seniorenwoningen en Bestrijding van Eenzaamheid grote thema’s

Wethouder Marco Peters is donderdag 29 februari in gesprek gegaan met 55 plussers in Heerlerheide over het ouderenbeleid in de gemeente Heerlen. Tijdens de bijeenkomst sprak hij met ongeveer 35 mensen over hoe dat er in de toekomst uit moet zien.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat het bouwen van voldoende goede woningen voor senioren en de bestrijding van eenzaamheid belangrijke thema’s zijn. Maar ook veiligheid, ontmoeting, vitaal en gezond ouder worden en zelfredzaamheid, zijn voor veel 55 plussers essentieel. Dat geldt ook voor arbeidsparticipatie, digitale ontwikkeling en blijven meedoen in de maatschappij.

Wethouder Marco Peters: “Het is belangrijk dat alle 55 plussers over dit onderwerp meepraten. Zij weten immers het beste waar behoefte aan is. Met hun inbreng kunnen we het huidige beleid verbeteren en de nadruk leggen op dingen die echt belangrijk zijn. Zo leggen we een stevig fundament waarmee we gericht aan de slag kunnen voor ouderen, nu en in de toekomst.”

Voor 55 plussers die aan het werk zijn, is het niet altijd even gemakkelijk om aan te sluiten bij de bijeenkomsten overdag. In een later stadium worden zij op een andere manier betrokken, zodat ook zij hun inbreng kunnen leveren voor het nieuwe ouderenbeleid.

De komende tijd zijn er nog verschillende bijeenkomsten.

DatumTijdstipLocatie
Woensdag 6 maart11.00 uurhet Gemeenschapshuis Heksenberg
Woensdag 13 maart14.30 uurde Caumerbron
Woensdag 27 maart10.00 uurHoeskamer Butting-Inn
Woensdag 3 april11.00 uurbuurtpunt A Gene Bek

Frisse Wind wordt voortgezet

PERSBERICHT


In 2020 ontving Stichting Samen Heerlen de City Boost van het VSBfonds. Een donatie waarmee het project ‘Frisse Wind’ kon ontstaan en doorgroeien tot een plek waar veel Heerlense initiatieven terecht konden. Het steunen, stimuleren en verbinden van initiatieven staat centraal bij Frisse Wind en dat is waardevol voor de hele stad. Om nóg meer voor onze stad te kunnen betekenen slaan Stichting Samen Heerlen, het VSB-fonds, Nationaal Programma Heerlen-Noord en de gemeente Heerlen de handen ineen voor de voortzetting van Frisse Wind. Hierdoor kan Frisse Wind ook de komende drie jaar de ideeën en initiatieven van Heerlenaren en Heerlense verenigingen blijven steunen.

Burgemeester Roel Wever: “Het is ongelofelijk dat er de afgelopen jaren al zo veel initiatieven en initiatiefnemers uit Heerlen ondersteuning, op welke manier dan ook, bij Frisse Wind hebben aangevraagd. Dit benadrukt dat we in Heerlen altijd naar manieren zoeken om verbindingen te leggen om zo onze stad te verbeteren. Des te meer reden voor ons en onze partners om de handen ineen te slaan en Frisse Wind de komende jaren door te ontwikkelen.”

Frisse Wind

Frisse Wind biedt financiële ondersteuning en begeleiding van scout-coaches voor de ontwikkeling van een idee voor een straat, wijk of Heerlen in zijn geheel. Ook namen al 400 initiatiefnemers deel aan de Frisse Wind Academie, waar Heerlenaren met een idee voor de stad of een lopend initiatief elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen. In de afgelopen 3 jaar hebben ruim 180 initiatieven voor en door Heerlenaren of Heerlense verenigingen financiële steun ontvangen. Voorbeelden zijn buurttuin- en stadstuininitiatieven, lunchmiddagen tegen eenzaamheid voor ouderen, maar ook evenementen als de Highland Games van studentenvereniging Woord en Daad of het Stralende Sterrengala.

Bert Bremen, bestuurslid van Stichting Samen Heerlen: “De kracht van Frisse Wind zit in de frisse aanpak. We geven niet alleen financiële steun, maar de scout-coaches begeleiden en verbinden ook. De drempel om een aanvraag te doen wordt zo lager en de kans op een succesvolle aanvraag groter. Vervolgens delen initiatiefnemers hun kennis en ervaring met elkaar bij de Frisse Wind Academie. Dat werkt aanstekelijk.”

Geïnteresseerde Heerlenaren met een idee vinden meer informatie op www.frissewindheerlen.nl.

Ouderenbeleid

Praat en denk mee over ouderenbeleid

In de gesprek met de wethouder: De gemeente Heerlen organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten waar 55 plussers in gesprek met de wethouder kunnen  gaan over het ouderenbeleid. De inloopsessies worden gehouden verspreid door de hele stad.

Het ouderenbeleid gaat over alle 55 plussers van Heerlen. Zij kunnen als geen ander aangeven waar zij behoefte aan hebben. Daarom worden ze allemaal opgeroepen om in gesprek te gaan met wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid. Tijdens de bijeenkomsten staat een aantal vragen centraal: Hoe is het om als 55-plusser in Heerlen te wonen? Hoe is het aanbod van voorzieningen in de omgeving? Waar liggen mogelijkheden en kansen? Welke regelingen worden gemist? Wat zijn de ervaringen van 55 plussers in het algemeen?

Wethouder Marco Peters: “Voor de 55 plussers die aan het werk zijn, is het misschien niet altijd even gemakkelijk om aan te sluiten bij de bijeenkomsten overdag. In een later stadium betrekken we ook hen om inbreng te leveren voor het nieuwe ouderenbeleid.”

DatumTijdstip  Locatie
Woensdag 28 februari       12.00 uur   het Gemeenschapshuis Welten
Donderdag 29 februari13.30 uur    het Corneliushuis
Maandag 4 maart12.30 uur         de Luciushof
Woensdag 6 maart11.00 uurhet Gemeenschapshuis Heksenberg
Woensdag 13 maart14.30 uurde Caumerbron
Woensdag 27 maart10.00 uurHoeskamer Butting-Inn
Woensdag 3 april11.00 uur        buurtpunt A Gene Bek

Koning bezoekt Heerlen

PERSBERICHT

Werkbezoek door diverse wijken en buurten

Koning bezoekt Heerlen

Zijne Majesteit de Koning brengt vandaag, woensdag 21 februari, een werkbezoek aan Heerlen. Het bezoek staat in het teken van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN).

Koning Willem-Alexander start zijn bezoek in de Royal, waar burgemeester Roel Wever en NPHLN-directeur Ron Meyer hem kort meenemen in de geschiedenis van Heerlen. Daarna krijgt de Koning een introductie over het Nationaal Programma Heerlen-Noord en maakt hij kennis met de alliantiepartners van het programma en spreekt hij met diverse bewoners.

Vervolgens wandelt de Koning door Heerlen-Noord. Deze wandeling start bij het Maankwartier waar Koning Willem-Alexander uitleg krijgt over de veiligheidsuitdagingen van Heerlen-Noord, maar ook in gesprek gaat over de renovatie en het woonklimaat van de Auroraflat. Aansluitend wandelt hij naar de Sittarderweg. Ook bezoekt hij in een hoofdopzichterswoning een echtpaar dat al decennia in Heerlen-Noord woont. Tijdens dit gesprek staat de verandering van Heerlen-Noord centraal. Daarna ontmoet de Koning een jong gezin dat in een opzichterswoning woont, zij vertellen over hun keuze om in Heerlen-Noord te gaan wonen.

De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan een basisschool waar Koning Willem-Alexander docenten, ouders en kinderen ontmoet en spreekt over verschillende voor de wijk belangrijke initiatieven zoals de verlengde schooldag en de krant van de buurvrouw.

Burgemeester Wever over het bezoek: “Dat de koning naar Heerlen komt maakt trots. Het is een blijk van waardering voor de inzet die we hier in Heerlen met zijn allen plegen. Een Koninklijk bezoek helpt in het gezamenlijk gevoel dat we als stad een sprong voorwaarts aan het maken zijn.

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of elders geboren wordt.  

Algeheel voederverbod

PERSBERICHT

Aangepaste APV

Algeheel voederverbod

In heel Heerlen is het verboden om in het wild levende dieren zoals ganzen, eenden duiven en andere vogels te voeren. Dit verbod is opgenomen in de APV, die de gemeenteraad op woensdag 31 januari definitief heeft vastgesteld.

Veel mensen vinden het fijn om vogels en andere dieren te voeren. Het is vaak goed bedoeld, maar het is niet goed voor de dieren. Het is belangrijk dat ze zelf op zoek gaan naar natuurlijk voedsel: zaden, insecten en groen uit de natuur. Van brood en ander menseneten worden ze ziek. Ook al eten ze het graag.

Overlast

De dieren worden vaak op dezelfde plek gevoerd. Daardoor komen steeds meer vogels naar die plekken toe. Dat zorgt voor steeds meer overlast van vogels en vogelpoep.

Voedsel dat op straat blijft liggen gaat schimmelen en dat trekt weer ratten, muizen en andere plaagdieren tegen. Het ziet er niet alleen rommelig uit, maar is ook nog eens ongezond. 

Het voederverbod is er gekomen nadat de gemeenteraad in 2022 hierover unaniem een motie heeft aangenomen.

Activiteiten carnavalsoptochten

Met dit schrijven uw aandacht voor een aantal activiteiten rond de carnavalsoptochten.

Op vrijdag 9 februari a.s. omstreeks 21.30 uur wordt de Blauw Sjuut feestelijk ingehaald. Programma rondom de intocht start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Hierna zal het programma zoals dat voorzien is op het podium verder gaan.

De kinderoptocht op 10 februari gaat van start om 13.33 uur vanaf het van Grunsvenplein en zal ongeveer tegen 14.30 uur op het Pancratiusplein arriveren.

Op zondag 11 februari is de Grote Optocht. De binnenstad is met de auto via de Akerstraat heel slecht bereikbaar. ‘s Morgens worden de meeste cafés beleverd met grote bierwagens en voor de live tv-uitzending zullen diverse vrachtwagens containers, units e.d. leveren.

Voor de kerkgangers van de Pancratiuskerk, die per auto het Pancratiusplein Noord willen bereiken, adviseer ik te rijden via de Gasthuisstraat- Pancratiusstraat – Bongerd naar de oprit langs het Glaspaleis om dan op Pancratiusplein Noord te parkeren.

Langs de optochtroute worden op zondagmorgen dranghekken geplaatst. De oprit naar de kerk wordt opengehouden aan de Bongerdzijde.

Na de mis op zondag worden alle hekken weer gesloten en aansluitend wordt de binnenstad voor alle verkeer afgesloten.

De Grote optocht start vanaf de Vlotstraat om 12.15 uur

De Optocht van Heerlen wordt live uitgezonden op L1 televisie. Aanvang uitzending Optocht is om 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Jack Theunissen,
Voorzitter Optochtcommissie

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Oktober vorig jaar gaf burgemeester Wever toestemming tot een proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum. Een groot deel van het centrum werd toen aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarmee het mogelijk werd op bepaalde momenten preventief in Heerlen-Centrum te fouilleren op verboden wapenbezit. Onlangs heeft de burgemeester besloten de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied – dus de mogelijkheid tot preventief fouilleren – in dit gebied voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2024 te verlengen.

De proef preventief fouilleren had als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit in de stad klopten, met name van messen. Het instellen van het gebied was gebaseerd op een gezamenlijke analyse van de politie en de gemeente. Deze was opgesteld na zorgen bij de politie over het toegenomen wapenbezit in de openbare ruimte. Hiermee werd het voor de officier van justitie mogelijk om de politie toestemming te geven om bepaalde momenten preventief te mogen fouilleren.

Resultaten proef

In de afgelopen vier maanden zijn er twaalf fouilleeracties gehouden. Daarbij zijn in totaal 440 personen en 126 voertuigen preventief gecontroleerd. In het totaal zijn bij twaalf verschillende personen wapens aangetroffen: zes messen, een boksbeugel, een morgenster, drie busjes pepperspray en een gasalarmpistool. Alle personen waren meerderjarig. Ondanks  de ruime (media)aandacht voor het preventief fouilleren werd bij het merendeel van de fouilleeracties dus tenminste één wapen werd aangetroffen.

Burgemeester Wever: “Je zou kunnen stellen dat het aantal wapens afgezet tegen het aantal gecontroleerde personen relatief beperkt is. Tegelijkertijd is ieder aangetroffen wapen echter zeer zorgelijk, omdat het dragen van welk wapen dan ook het risico van escalatie met zich meebrengt. Na overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie over de proef en de resultaten heb ik daarom besloten de aanwijzing veiligheidsrisicogebied te verlengen, waardoor preventief fouilleren in Heerlen-Centrum tot eind van dit jaar mogelijk blijft.’

Het gebied en de acties

Er is geen aanleiding om het reeds aangewezen gebied te wijzigen, dit blijft een groot deel van Heerlen-Centrum omvatten. Tot en met 31 december 2024 kan de politie daarom dan ook mensen in het aangewezen gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeuren alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De acties worden niet aangekondigd en kunnen alle verschillende weekdagen en dagdelen plaatsvinden.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 10 februari. De toegang is gratis maar enkel op vertoning van een ticket. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 29 januari vanaf 11.00 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Sjtadsprins Cor Saelmans

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Cor Saelmans van 2024 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Twiee Veere, Paul &Leo, Frits Pelt en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 10 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

GTB Lab op Woonboulevard Heerlen

PERSBERICHT

Tweede fase circulair boegbeeld GTB Lab op Woonboulevard Heerlen


Op 19 januari werd het bouwbord officieel onthuld voor de start van fase 2 van het Green Transformable Building Lab (GTB Lab) op de Woonboulevard in Heerlen. Heerlen is verheugd dat ze een nieuwe fase van dit boegbeeld voor circulair bouwen en innovatie mogen verwelkomen in de gemeente.

Het GTB Lab fungeert als een laboratorium voor circulair bouwen. Het gebouw maakt in de loop der jaren steeds een nieuwe fase van verbouwing door, waardoor het continu evolueert en nieuwe ontwikkelingen in circulaire bouwtechnieken presenteert. Deze unieke aanpak maakt het GTB Lab een dynamisch platform voor innovatie in de bouwsector.


Duurzaam, circulair, én modulair

In de nieuwe fase wordt het GTB Lab getransformeerd tot een volledig elektrische, zelf energie-producerende woning. De constructie bestaat uit verschillende modules die vooraf in een fabrieksloods zijn vervaardigd en ter plaatse worden samengevoegd tot één gebouw. Deze modulaire benadering en het flexibele gebruik van sloopmaterialen zijn de drijvende krachten achter de circulaire economie in de bouw.

Innovatie- en kennisplein
Het GTB Lab is niet alleen een fysiek innovatieplein in Parkstad, maar ook een digitaal kennis- en ontmoetingsplein dat wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke vragen samenbrengt met de praktijk.
Casper Gelderblom is trots op de samenwerking rondom dit initiatief: “De toekomst is circulair! Hergebruik van materialen is goed voor het milieu, en biedt bovendien grote economische kansen. Ook in onze regio. De ervaringen die aan de Woonboulevard worden opgedaan, zijn bovendien van grote waarde voor een circulaire invulling van onze woningbouwopgave. Het is prachtig dat het Heerlense GTB Lab circulaire innovatie zichtbaar maakt.”             

GTB Lab

Het GTB Lab wordt bestuurd door de Stichting GTB Lab, onder leiding van architect Elma Durmisevic, met ondersteuning van haar toegewijde team. De stichting werkt samen met diverse partijen op regionaal en Europees niveau om haar doelstellingen te verwezenlijken en draagt bij aan de Europese zoektocht naar een circulaire economie in de bouwsector.

De bouwfase 2 van het GTB Lab is mogelijk gemaakt door een vruchtbare samenwerking met gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, IBA Parkstad en diverse bedrijven, waaronder 4D architects, adviesbureau Brekelmans, Habenu van de Kreeke, Soltech, Warscho, Bluedeck, Jansen BV en Nordish.

Onderzoek leefbaarheid in de buurt

PERSBERICHT

Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt

16.000 inwoners krijgen brief om mee te doen aan burgeronderzoek

Heerlen houdt in 2024 een burgeronderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit gebeurt elke 2 jaar. In de loop van januari krijgen ruim 16.000 inwoners een brief om mee te doen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen in de periode van 23 januari tot 5 maart 2024. Via een loting worden er 10 cadeaubonnen weggegeven onder de deelnemers.

Wat houdt het onderzoek in?

Het burgeronderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt.

Is er bijvoorbeeld overlast? Hoe veilig voelen Heerlenaren zich? Zijn er genoeg voorzieningen zoals winkels of parkeerplekken? Met de antwoorden krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt in de buurt. De uitkomst van het onderzoek heeft ook direct invloed op gemeentelijke inzet en maatregelen voor een fijne leefomgeving.

De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd op https://parkstad.incijfers.nl (onder de tegel “burgeronderzoek”).

Kans maken op een cadeaubon

De gemeente Heerlen verloot 10 cadeaubonnen van €50,- onder deelnemers die de vragenlijst volledig ingevuld hebben. De loting gebeurt door het onderzoeksbureau I&O Research.

Doet u mee?

Het onderzoek wordt gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in Heerlen. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister. De gemeente Heerlen gebruikt de antwoorden alleen voor dit onderzoek. Gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet terug te leiden naar een persoon en worden alleen op wijkniveau gepresenteerd.

Papieren vragenlijst

Het onderzoek staat vanaf 23 januari tot 5 maart online via www.heerlen.nl/burgeronderzoek. Mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek en liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen contact opnemen met I&O research, via het telefoonnummer 0800-0191 of via een mailtje naar: helpdesk@ioresearch.nl.

Poefelezitting 2024

Vandaag woensdag 10 januari om 11:11 start de voorverkoop van de Poefelezitting 2024.

Dit jaar wordt deze zitting georganiseerd in het Stadstheater in Heerlen. Voor verdere info raadpleeg de website www.DeTentheerlen.nl.

1 januari Omgevingswet van kracht

Indienen van initiatieven

Vanaf 1 januari is de Omgevingswet van kracht. Dit heeft als gevolg dat initiatieven op een andere wijze ingediend moeten worden.

Wanneer u van plan bent om te gaan (ver-)bouwen, een bestaand pand een andere functie te geven, ergens een bedrijf te starten of om een stuk grond voor iets anders te gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het omgevingsplan, of dat de gemeente medewerking wil verlenen aan uw initiatief en welke vergunning(en) u daar dan voor nodig heeft. Via intaketafel@heerlen.nl kunt u het formulier aanvragen.

Datum nieuwsbericht

 4

1000 nieuwe leden bibliotheek

PERSBERICHT

Sinds de invoering van het cadeau abonnement

Ruim 1000 nieuwe 65+ leden

Op dit moment hebben ongeveer 2100 65+ers in de gemeente Heerlen een abonnement op de bibliotheek. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de situatie voordat het cadeau abonnement is ingevoerd. Toen waren namelijk 900 65+ers lid van de bibliotheek.

In totaal zijn 900 bestaande abonnementen van 65+ers omgezet naar het door de gemeente betaalde abonnement. Daarnaast zijn er ongeveer 1.200 nieuwe leden bijgekomen. Het is onduidelijk hoe de verspreiding over de verschillende vestigingen in de stad is.

Het cadeau van de gemeente is voor veel 65+ers aanleiding om de bibliotheek te herontdekken. Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Vaak zijn mensen jarenlang niet meer in de bibliotheek geweest en zijn ze positief verrast door wat de bibliotheek tegenwoordig allemaal te bieden heeft. Zo hebben verschillende nieuwe 65+ leden zich meteen aangemeld voor de gratis training Klik & Tik of als vrijwilliger voor één van de verschillende vrijwilligersfuncties”.

Sinds 1 oktober 2023 Krijgen alle 65+ers en volwaardig abonnement op de bieb cadeau. Dat levert voor hen mogelijkheden als boeken lenen, gebruik maken van de computer, toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 gemeente Heerlen

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Een nieuw jaar is een goed moment om stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar, maar we kijken ook samen vooruit naar de uitdagingen en kansen in 2024.

Wanneer?

Dinsdag 9 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Parkstad Limburg Theater,

Burgemeester van Grunsvenplein 145 te Heerlen.

Proost jij met ons mee op het nieuwe jaar?

Extra groen in Heerlen Centrum

PERSBERICHT

Extra groen in Heerlen Centrum

De grootschalige transformatie van het centrum van Heerlen krijgt een nieuwe impuls met het bouwplan ‘Schinkelkwadrant-Noord’. Dit bouwplan zorgt ervoor dat de omgeving groener wordt, dat er minder lege gebouwen zijn en dat het aangenamer wordt om hier te wonen en werken. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

De ontwikkeling in Schinkelkwadrant-Noord kent een lange geschiedenis.

In 2020 heeft VOC 2 BV de grondpositie overgenomen van Metroprop en is de gemeente met VOC in gesprek gegaan over het verbeteren van de plannen die er lagen. Tevens is er een start gemaakt met het renoveren van de bestaande woningen in de Honigmannstraat. Voor het achterliggende gebied, Schinkelkwadrant-Noord, kunnen we nu melden dat overeenstemming is bereikt tussen partijen en dat het ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar openbaar wordt gemaakt. De transformatie wordt uitgevoerd door VOC en Wonen Zuid, die gezamenlijk 124 betaalbare woningen zullen realiseren.

Jordy Clemens, wethouder Centrumontwikkeling, zegt hierover: “Dit project is heel belangrijk voor Heerlen. We streven naar een groen, levendig centrum en het project Schinkelkwadrant-Noord draagt daar aanzienlijk aan bij. Het bestemmingsplan creëert niet alleen ruimte voor betaalbare woningen, maar ook voor een mooie openbare ruimte die de leefbaarheid van de stad zal versterken.”

Miriam Jongen, directeur van VOC, geeft aan verheugd te zijn met deze mijlpaal en voegt nog toe: “De ontwikkeling Schinkelkwadrant-Noord is enorm belangrijk voor dit gebied. We zien Schinkelkwadrant-Zuid (Promenadepark) al verrijzen maar de twee gebieden samen maken het plaatje compleet.”

Woningen in groene omgeving

De ontwikkeling omvat in totaal 124 woningen, waarvan 108 huurappartementen en 16 koop-en/of huurwoningen allen in het betaalbare segment. Het plangebied wordt begrensd door de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Geerstraat en het voormalige Vodafone-complex aan de Stationstraat. De leegstaande kantoorruimte wordt verwijderd en maakt plaats voor woningbouw. Daarnaast wordt er een groen binnengebied gerealiseerd dat openbaar toegankelijk is. Het binnengebied zorgt ervoor dat twee straten, de Schinkelstraat en de Honigmannstraat, met elkaar verbonden worden.

Marc Schroten, directeur van Wonen Zuid voegt toe: “Door de realisatie van Schinkel Noord transformeren we een lelijke kantoorlocatie tot kwalitatieve sociale woningbouw. Er ontstaat hierdoor een nieuw centrum binnen Heerlen centrum. Een nieuw thuis waar het fijn vertoeven zal zijn voor onze huurders.”

Parallel aan het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure worden de plannen nader uitgewerkt met als beoogde startdatum begin 2025.

Samenwerking Heerlen en Vista College

PERSBERICHT

Gemeente Heerlen zet nieuwe standaard

Langjarige samenwerking Heerlen en VISTA College voor volwassenenonderwijs

De gemeente Heerlen en VISTA College slaan de handen ineen voor een langjarige samenwerking in het formele volwassenenonderwijs. Als contactgemeente voor het Rijk op het gebied van volwassenenonderwijs, is Heerlen verantwoordelijk voor het inkopen en faciliteren van het volwassenenonderwijs voor alle gemeenten in de regio.

De huidige contractperiode voor het volwassenenonderwijs verloopt op 1 januari 2024, waardoor er een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de organisatie ervan. Na zorgvuldige overweging heeft de gemeente Heerlen besloten de succesvolle samenwerking met ROC VISTA College voort te zetten.

De keuze voor ROC VISTA College als partner is gebaseerd op hun uitstekende prestaties, naleving van kwaliteitseisen en proactieve rol binnen de Bondgenootschappen Geletterdheid in de regio. Bovendien is ROC VISTA College een gewenste partner bij het oprichten van een toekomstig Leven Lang Ontwikkelen-collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden (LLO-collectief).

Breed draagvlak in de regio en een pioniersrol voor Heerlen

Het draagvlak voor deze samenwerking is breed in de regio. Alle regiogemeenten hebben ingestemd met de publiek-publieke samenwerking tussen gemeente Heerlen en ROC VISTA College. Heerlen neemt hiermee een pioniersrol in, als eerste regio in Nederland die het volwassenenonderwijs organiseert via een horizontale publiek-publieke samenwerking. Terwijl andere regio’s nog gebruikmaken van subsidierelaties of Europese openbare aanbestedingen, zet Heerlen een nieuwe standaard.

“We zijn er trots op dat we opnieuw pioniers zijn, ditmaal op het gebied van volwassenenonderwijs. We geloven dat deze langjarige samenwerking meer mensen met Nederlands als eerste taal zal aantrekken tot het volwassenenonderwijs, waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar we het voor doen,” aldus Jordy Clemens, wethouder Onderwijs.

Onderhoudskalender Heerlen 2024

PERSBERICHT

Tegelijk bezorgd met de Stadskrant

Onderhoudskalender 2024

Tegelijk met de Stadskrant wordt deze maand in de hele stad de Onderhoudskalender 2024 verspreid. De kalender is gemaakt als reactie op een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie.

De motie heeft het college opgeroepen om een buurtplan voor groenonderhoud voor elke woonbuurt te presenteren. In de kalender staat dan ook per thema welke werkzaamheden waar en wanneer worden uitgevoerd.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “Wij willen inwoners in onze buurten en wijken zoveel mogelijk duidelijkheid geven over wanneer wat gebeurt. Of het nu het maaien van grasvelden, het weghalen van onkruid, het snoeien van bomen en struiken of het opruimen van bladeren is. Met deze kalender maken we onze onderhoudsplanning zoveel mogelijk tot op wijkniveau inzichtelijk.”

Bekijk de Onderhoudskalender 2024 

Heële alaaf

PERSBERICHT
Heële alaaf! Same vasteloavend viere in Heële, HEI KIN ‘T!
We gaan aftellen, de carnaval in Heerlen komt snel dichterbij. Dit jaar steken we ons feest in een nieuw jasje. De horeca aan het Pancratiusplein, het Ondernemersfonds Heerlen, Pief Paaf Heële Alaaf (PPHA), H.V.V. de Winkbülle, Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor en de gemeente Heerlen hebben de handen ineengeslagen om de carnaval nog opener en toegankelijker te maken voor iedereen.
Het Pancratiusplein toveren we om tot een open en uitnodigende ruimte. Met een groot podium en een
overkapping zonder zijwanden creëren we een gevoel van verbondenheid en vrijheid. Wethouder Jordy Clemens:
“Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de Heerlense carnaval een geweldig feest is, en op deze manier tegelijkertijd nóg meer voor de stad zou kunnen betekenen. De keuze voor een open plein met volop optredens en activiteiten past daar heel goed in. Ik verheug mij op dit typisch Heerlense feest!”
Carnaval voor jong en oud.
Het Pancratiusplein wordt omgetoverd tot Vasteloavendsplein: met een prachtig nieuw podium in het bruisende centrum van de carnaval. Daar genieten we van de echte Heerlense carnavalssfeer, dankzij de samenwerking tussen de lokale ondernemers, de horeca en de partijen die al jarenlang de carnaval in Heerlen vormgeven.
Hierdoor leeft carnaval nog meer en wordt de betekenis voor de gehele stad alleen maar groter.
Paul Frissen, voorzitter H.V.V. de Winkbülle: “We hebben samen gezorgd voor een mooi programma met bekende en nieuwe elementen. De vaste pijlers van het Heerlens carnaval, zoals de intocht van de Blauw Sjuut, MiseraBAL en stundje Knipa, worden aangevuld met een brede programmering voor jong en oud. Daar mogen we trots op zijn!“
Zo zal onder andere op de zaterdagavond ToncAlaaf met zijn grote vasteloavend show zijn opwachting maken op het Pancratiusplein. Op zaterdag- en maandagavond kunnen de jonge feestgangers terecht in de Nieuwe Nor, waar in samenwerking met de PPHA evenementen worden georganiseerd speciaal voor jongeren van alle leeftijden. Op zaterdag verwelkomen we niemand minder dan Stefan & Sean en Bram Krikke tijdens de Heerlense Vasteloavend.
Op maandagavond kunnen alle jongeren terecht voor een heuse Silent Disco met lokale toppers en meer.
De Poefelezitting op de vrijdagmiddag ontbreekt uiteraard niet in het programma. Deze vindt een plekje in het Parkstad Limburg Theater. Zaterdagmiddag is de prijsuitreiking van de kinderoptocht onder de overkapping. Als het slecht weer is dan wijken we uit naar grote zaal van de Nieuwe Nor. Afsluiten doen we zoals altijd op dinsdag met de Lichtjesstoet.
Programmering
De definitieve programmering maken we op een later moment bekend. We verheugen ons allemaal op een onvergetelijke Heerlense Vasteloavend die staat voor gezelligheid, saamhorigheid en openheid voor oude en nieuwe tradities.
Vasteloavend same!

Zwemmen in Heerlense kerk

Eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek zijn positief:
Zwemmen in Heerlense kerk komt steeds dichterbij


Een nieuw te bouwen zwembad in de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in hartje Heerlen. De haalbaarheid van die gedroomde én gedurfde combinatie heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het gebouw is geschikt voor een zwembad
. Ook verkeert de kerk bouwkundig in een redelijk goede conditie. Daarbij blijken de toegepaste materialen na een eerste analyse geschikt (te maken) voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws. Nu kan de haalbaarheidstoets verder aangevuld worden, zodat de raad naar verwachting begin 2024 een besluit kan nemen. Het plan is dan dat de kerkdeuren medio 2026 opengaan voor de eerste duik.

Afbeelding met overdekt, zwembad, gebouw, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling is enthousiast: “We kiezen er in Heerlen voor om geregeld tegen de stroom in te zwemmen. Om het anders te doen dan je misschien verwacht. Dat is met de keuze voor deze locatie absoluut het geval. Het is fantastisch als dit leegstaand rijksmonument een functie krijgt waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. Dat we dit erfgoed behouden voor onze stad. Dat kunnen we niet alleen. We zijn het kerkbestuur dan ook meer dan erkentelijk dat we hierin in een goede sfeer samen optrekken.”

Artist-impressie zwembad in de Sint-Franciscus van Assisiëkerk

Verdere ontwikkeling

Nu dient er onder meer een ontwerp gemaakt te worden. Een mooie uitdaging voor een ontwerpteam: de inpassing van een zwembad in een kerk, met behoud van alle aanwezige erfgoedelementen, vraagt om creativiteit. En op het vlak van duurzaamheid wordt onderzocht hoe op de meest duurzame manier het gewenste zwembadklimaat te realiseren is. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken, het taxatietraject en de businesscase voor de gemeente leidend voor besluitvorming.

Omgeving Bekkerveld wordt aangepakt

Omgeving Kindcentrum Passart

De omgeving van Kindcentrum Bekkerveld wordt aangepakt. Het ontwerp van de weg voor het nieuwe Kindcentrum, gekeken vanaf de Bekkerweg tot aan de Benzenraderweg, is klaar.

Het ontwerp van de weg (zie tekening onderaan pagina) is als volgt: 

 • Op de Bekkerweg komt een volwaardige voetgangersoversteekplaats, bij het voetpad naar de Akerstraat, met een middengeleider. Een compleet ingericht ‘zebrapad’ in plaats van een voetgangersoversteekplaats zonder beschermde status voor voetgangers. Door deze middengeleider wordt de voetgangersoversteekplaats benadrukt en moeten auto’s uitwijken om de middengeleider te passeren. Dit verlaagt de snelheid van de auto’s op de Bekkerweg.
 • Aan deze kant van het Bekkerveld komt een drempel, net als bij de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat. Auto’s gaan zo het Bekkerveld inrijden vanaf de Bekkerweg.
 • Op de trottoirs worden groenvakken aangelegd. Auto’s kunnen daar dan niet meer parkeren.
 • De rijbaan van het Bekkerveld wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, net als in de huidige situatie. Wij gaan de hele rijbaan opnieuw aanleggen.
 • De parkeervakken worden ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Deze komen vrij van een ander project en worden hier gebruikt. De huidige betonklinkers uit de parkeervakken worden verwijderd.
 • Langs de rijbaan komt een strook van natuurstenen. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer op het midden van de rijbaan gaan rijden, waardoor het zicht op deze auto’s verbetert. De strook van natuursteen is wel overrijdbaar. Auto’s kunnen elkaar gewoon passeren.
 • Voor alle parkeervakken bij de school geldt een blauwe zone. Het aantal parkeervakken blijft nagenoeg gelijk.
 • Voor het schoolgebouw komen extra grote parkeervakken voor de langere en bredere busjes met de schoolkinderen voor de Catharinaschool. De meeste daarvan komen aan de kant van de school en enkele parkeerplaatsen aan de overkant. Voor deze parkeervakken geldt een parkeerverbod voor het tijdvak aan het eind van de schooldag van de Catharinaschool.
 • Tegenover de hoofdingang van de school (daar waar nu de gele blokken liggen) komen paaltjes. De weg blijft dus afgesloten. Aan het begin van de schooldag van de Catharinaschool wordt het middelste paaltje verwijderd. Busjes kunnen kinderen dan afzetten en ongehinderd doorrijden.
 • Op diverse plekken worden hagen geplant. Parkeren op trottoirs en doorrijden langs de paaltjes over het trottoir is dan niet meer mogelijk.
 • Bij de aansluiting van de Burgemeester Savelbergstraat op het deel van het Bekkerveld voor de school, komt een drempel. Via deze drempel en de inrit kunnen personeelsleden van de school met hun auto’s de eigen parkeerplaats bereiken.
 • Aan beide kanten van de toegang naar de parkeerplaats komen extra fietsenrekken. Tijdens de breng- en haaltijden van de schoolkinderen staan de fietsen dan zoveel mogelijk op één plaats zodat de kinderen over de stoep naar de school kunnen lopen.
 • Op het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat/Bekkerveld komen beukenhagen, om parkeren op de trottoirs tegen te gaan. Op verschillende plekken zijn doorgangen gemaakt, om veilig oversteken te garanderen.
 • Alle beukenhagen en overige beplanting blijven laag (ongeveer 80 cm). Schoolkinderen houden zo voldoende zicht op de weg als ze willen oversteken. De kinderen zijn op deze manier ook goed zichtbaar voor automobilisten.
 • De Burgemeester Savelbergstraat krijgt dezelfde bestrating als het Bekkerveld voor de school: gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken en een strook natuursteen aan de zijkant van de rijbaan.
 • Aan de kant met de even huisnummers komt een extra parkeerplaats.
 • Aan de kant van de oneven huisnummers komt een laad- en losplaats bij Enzo. Naast deze laad- en losplaats komt een uitstapstrook. Mensen die grotere voorwerpen uit auto’s moeten halen, hebben daarvoor dan meer ruimte.
 • Het groenvak naast de laad- en losplaats wordt groter. Auto’s kunnen het trottoir dan niet meer gebruiken.
 • Het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat en Benzenraderweg wordt smaller. Een drempel aanleggen op deze plak is niet wenselijk. Een smaller kruispunt voorkomt het parkeren op de weg. Ook krijgt dit kruispunt fietsstroken.
 • Rondom het kruispunt komen plantvakken, waarmee parkeren op de trottoirs niet meer mogelijk is. Aan beide kanten komen fietsrekken, voor onder meer bezoekers van Enzo en café de Fabel.
 • De Benzenraderweg blijft hetzelfde. De eerder geplande voetgangersoversteekplaats wordt geschrapt. Daarmee blijft de huidige voetgangersoversteekplaats én het huidige aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • Aan de overkant van het Bekkerveld, bij de Leonard Stassenstraat, wordt het ‘rondje’ eenrichtingsverkeer aan de kant van de parkeervakken. Ook komt hier een drempel om de snelheid te remmen en het oversteken van de weg gemakkelijker te maken.

In de rest van het Bekkerveld blijft parkeren gelijk. Na de aanleg van de nieuwe weg aan de schoolkant van het Bekkerveld en in de Burgemeester Savelbergstraat wordt bijgehouden welke effect de nieuwe verkeerssituatie heeft.

Voor het parkeren in de Benzenraderweg zitten geen wijzigingen in de planning.

Het verkeerslicht op het kruispunt Benzenraderweg-Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan heeft lange wachttijden aan beide kanten van de Benzenraderweg. Een andere afstelling maakt het mogelijk dat meer auto’s vanaf Bekkerveld de Welterlaan op kunnen rijden. Dat vermindert filevorming.

De verkeerslichten op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan-Ruys de Beerenbroucklaan blijven gelijk, omdat hier minder filevorming is. Als het op dit kruispunt al druk is, dan staan op alle wegen van dit kruispunt zo veel auto’s, dat aanpassen van de verkeerslichten geen effect heeft.

Zes maanden na aanleg wordt het nieuwe verkeersplan geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of het nodig is om het plan op details te wijzigen.

Chat met de gemeente

Whatsapp en live chat met de gemeente

Vanaf vandaag kunt u tijdens onze openingstijden ook uw vragen aan ons stellen via WhatsApp en de live chat. Bellen en mailen met de gemeente blijft ook gewoon mogelijk. U kunt ons via WhatsApp bereiken op het telefoonnummer van de gemeente: 045-5605040. Om met ons te chatten, klikt u op het live chat icoontje rechtsonder op onze website.

Toekomst ziekenhuis Heerlen

Praat op 12 december mee over de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen

Geef u uiterlijk 7 december op en praat op 12 december mee: uw stem is nu uitermate belangrijk voor een goede zorg, ook na 2030! Dankzij het protest tegen de afbouw van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen, moet Zuyderland het proces zorgvuldiger doorlopen om tot een nieuw plan te komen. Hierin moet het ziekenhuis de stem van de inwoners betrekken. Ook de meningen van zorgverzekeraars, huisartsen en andere partijen moeten worden gehoord. Zuyderland organiseert hiervoor onder meer een inwonersbijeenkomst op 12 december in Auberge de Rousch.

In de zomer kondigde ziekenhuis Zuyderland nieuwe plannen aan om de spoedeisende hulp, de intensive care en het beddenhuis in Heerlen te gaan afbouwen. Volgens de plannen zouden deze onderdelen vanaf 2030 in Sittard worden ondergebracht. In Heerlen zou u alleen nog terecht kunnen voor een consult, een onderzoek of een poliklinische ingreep.

Ziekenhuisalliantie

Hierop ontstond een protestbeweging: de Ziekenhuisalliantie, voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Allerlei gemeenten in Parkstad en omgeving, de Provincie en diverse organisaties sloten zich aan. Voor ons en vele anderen betekent een volwaardig ziekenhuis nog steeds: een 24-uursziekenhuis met spoedeisende hulp en een intensive care.

Dankzij onze gezamenlijke inzet, een petitie met meer dan 30.000 handtekeningen en een succesvolle protestmars met duizenden demonstranten, moet Zuyderland nu opnieuw en zorgvuldiger, een plan voor toekomstige zorg in de Mijnstreek uitwerken.

Praat mee over de zorg in de Mijnstreek

Het ziekenhuis Zuyderland gaat nu eerst met inwoners en andere partijen praten om nieuwe plannen te maken. Daarom doen wij een oproep aan u: praat mee! Uw stem en inbreng weegt mee. Hoe kijkt u tegen deze plannen aan en hoe ziet u de zorg in de toekomst? Wat telt voor u het meest? Welke zorg moet gegarandeerd zijn en dichtbij huis blijven? Laat uw stem horen!

Organisatie bijeenkomst/meer info/aanmelden

Geef u uiterlijk 7 december a.s. op voor het gesprek in Auberge De Rousch op 12 december. Het Zuyderland ziekenhuis heeft Burgerkracht Limburg ingeschakeld voor de organisatie van de bijeenkomst. Voor meer info/aanmelden, kijk op de website van Burgerkracht: 

Uitnodiging – Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’ – Burgerkracht Limburg

Ziekenhuis Zuyderland in Heerlen

Start werkzaamheden nieuwe Promende II

PERSBERICHT

Start werkzaamheden nieuwe en groene Promenade II

Heerlen maakt het centrum groener met water, speelse elementen en mooi meubilair. Promenade II is één van de plekken waar kille grijze stenen plaatsmaken voor bomen, struiken, bloemen en bruggetjes. Qua verlichting, soort bestrating en meubilair sluit Promenade II straks mooi aan op het recent ingerichte Burgemeester van Grunsvenplein en de nog aan te leggen openbare ruimte van het Schinkelkwadrant. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling: “Ik ben blij dat we hier nu echt van start gaan. Het vervangen van de twee gesloopte kopgebouwen door groen, kreeg al veel applaus. Je merkt aan de reacties van onze inwoners dat toevoegen van groen – hoe klein ook – echt het verschil maakt. Daarom streven we daar waar het kan naar maximale vergroening.”


De bouwhekken worden nog deze maand geplaatst om een veilig werkterrein te garanderen. De omgeving wordt feestelijk aangekleed met kerstbomen langs de bouwhekken en sfeervolle lampjes onder de luifel. De ondernemers worden betrokken bij de aankleding van de omgeving en de winkels blijven goed bereikbaar. Dit jaar zijn er – vanwege de aankomende feestdagen – slechts kleine werkzaamheden en onderzoeken.

Sloop kopgebouw Promenade/Geerstraat
In het nieuwe jaar begint de aannemer eerst met de sloop van het kopgebouw aan de Promenade/Geerstraat. De in-en uitgang tot de Q-Park garage blijft gehandhaafd en krijgt een bijzondere kunstzinnige invulling. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Vervolgens start de daadwerkelijke herinrichting die naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gereed is.

Zitelementen
De Zegelboom, een kunstwerk en tevens zitelement, zou in de nieuwe inrichting weer als bank dienen. Het kunstobject is ontworpen door kunstenaar Hans Lemmen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek. Onlangs bleek tot grote schik van de gemeente, dat het bronzen gedeelte van het kunstwerk uit een tijdelijk depot is gestolen.

Kunst in de openbare ruimte is net als bij veel andere gemeenten ook in Heerlen niet verzekerd. De kosten om het na te maken zijn minimaal 70.000 euro. Bovendien past het niet in het beleid van de gemeente om een kunstwerk te kopiëren. Daarom is besloten het werk niet te herstellen. Vanwege de waardering voor het kunstobject komt er wel een verwijzing in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een zitgedeelte terug op de beoogde locatie van het kunstwerk.

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste

PERSBERICHT

Stevig nieuw woonbeleid om balans terug te brengen in lokaal woonklimaat

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste, huisjesmelkers, en druk op kwetsbare buurten

Het woon- en leefklimaat in Heerlen is uit balans. Er is veel woonoverlast in vooral kwetsbare buurten, en de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen in de stad wordt verergerd door huisjesmelkers die panden kopen en splitsen voor de huisvesting van veelal zeer korte duur. Met een robuust beleidspakket wil de gemeente Heerlen het tij keren, en het lokale woonklimaat verbeteren. Zo bevat het pakket maatregelen als een draagkrachtstoets, die huisvestingsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen in beginsel alleen mogelijk maakt als de leefbaarheid en draagkracht in een buurt bovengemiddeld is. Andere delen van het pakket zijn een vergunningsplicht voor verhuurders, duidelijke woonkwaliteitseisen, een meldpunt voor huurproblematiek, en opkoopbescherming om huisjesmelkers tegen te gaan. Als de gemeenteraad het beleid in december goedkeurt, worden de maatregelen vanaf januari 2024 in de praktijk gebracht.

Duidelijke standaard
Heerlen introduceert duidelijke woonkwaliteitseisen voor alle woningen en doelgroepen van Heerlen. Denk aan minimale vloeroppervlakten en een maximum aantal personen per wooneenheid. Op basis van het Rapport Roemer wordt daarnaast een Heerlense Basis Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten ingevoerd. Ook wordt er een keurmerk voor hoogwaardige kamerverhuur ontwikkeld. Hierin worden die woonaspecten benoemd die niet juridisch afdwingbaar zijn maar wel maatschappelijk zeer wenselijk met het oog op een goed woon- en leefklimaat.

Heerlen is vastberaden om de woningmarkt toegankelijk en leefbaar te maken voor al haar inwoners. Wethouder Gelderblom verklaart: “Met heldere woonkwaliteitseisen maken we duidelijk wat we in Heerlen wel, en vooral ook niét acceptabel vinden. Zo doen we de deur dicht voor onwenselijke wooninitiatieven, maar maken we ook duidelijk wat voor initiatieven we wél graag willen.”

Spreiding
Nieuwe huisvesting van kwetsbare doelgroepen vindt plaats met een eerlijke spreiding over Heerlen, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van buurten en wijken. In gebieden waar de leefbaarheid al bovengemiddeld onder druk staat, is deze huisvesting niet langer mogelijk. “Het is niet eerlijk dat kwetsbare doelgroepen veelal worden gehuisvest in buurten waar de leefbaarheid al onder druk staat. Dit patroon, dat al decennia voortduurt, willen we doorbreken in Heerlen. Dat doen we door in te zetten op eerlijke spreiding over de stad. Dat is goed voor de stad als geheel, ook voor kwetsbare doelgroepen zelf.”

De gewijzigde huisvestingsverordening maakt het mogelijk om woningen toe te wijzen op basis van lokale binding aan de stad en regio, en in de nabije toekomst voorrang te verlenen aan cruciale beroepen (verplegend personeel, onderwijzend personeel en politiefunctionarissen).


In het verlengde van het Heerlense beleidspakket wordt deze spreidingsaanpak nagestreefd op regionaal niveau. De gemeente  Heerlen is hierover in gesprek met onder andere de Parkstadgemeenten.


Aanpak van overlastgevende panden

Met de invoering van een verhuurvergunning worden verhuurders verplicht te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Hiermee krijgt Heerlen een belangrijk nieuw instrument om slechte verhuurders structureel aan te pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vermenging van arbeidscontract en huurcontract, wurgcontracten, of te hoge servicekosten. De mogelijkheden om effectief in te grijpen wanneer we dit soort misstanden bij controles zien, nemen toe. Via deelname aan het in te stellen centraal meldpunt Huurteam Zuid-Limburg, willen we ook signalen van huurders opvangen.


Opkoopbescherming en doelgroepenverordening
In het lagere prijssegment worden koopwoningen vaak opgekocht door investeerders, veelal voor verhuur aan aandachtsgroepen. Dit versterkt de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen voor allerlei groepen, van starters tot gezinnen tot ouderen. Om dit tegen te gaan, introduceert Heerlen in een aantal wijken waar veel woningen worden opgekocht worden een opkoopbescherming. Wie een woning met een WOZ-waarde van minimaal € 300.000,- koopt, moet er in deze wijken in principe zelf gaan wonen. Kopen voor kinderen of naaste familie blijft uiteraard wel toegestaan. Hierdoor wordt het opkopen van woningen louter voor winstbejag door middel van verhuur ontmoedigd, met als doel het behoud van betaalbare woningen voor starters en andere woningzoekenden.

“Het is maatschappelijk onverdedigbaar dat bijvoorbeeld starters die hier een leven op willen bouwen geen woning kunnen vinden, terwijl er door huisjesmelkers goud geldt wordt verdiend. Dat maakt het gat van bereikbare woningen steeds groter. Met de opkoopbescherming gaan we dit tegen”, stelt Casper Gelderblom, wethouder wonen. Om de positie van woningzoekenden in het segment sociale huur, koop en middenhuur op de woningmarkt te beschermen, stellen we ook een doelgroepenverordening in. Hierin is vastgelegd hoe lang een woning beschikbaar moet blijven voor deze doelgroep.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 20 december over dit voorstel. Dan wordt er definitief besloten over deze maatregelen.


Aansluiting op ICE en Eurostar

Aansluiting op Ice en Eurostar

Vanaf 10 december wordt het (grensoverschrijdende) bedrijventerrein Avantis rechtstreeks bereikbaar vanuit station Heerlen. De nieuwe lijn 10 rijdt dan van maandag tot en met vrijdag via het Parkstad Limburg stadion rechtstreeks via Heerlerbaan naar Avantis.

Vanaf diezelfde datum rijden de treinen die nu nog stoppen in Herzogenrath, verder tot Aachen Hbf. Dan is er overdag 2 keer per uur een rechtstreekse sneltrein tussen Heerlen en het centrum van Aken.

Goed nieuws

Wethouder Marco Peters: “Met deze uitbreiding van de dienstregeling van Arriva wordt Avantis met maximaal één overstap bereikbaar vanuit heel Parkstad. Dat is goed nieuws voor het bedrijventerrein. De treinen naar Aken maken het gemakkelijker en sneller om verder te reizen met ICE en de Eurostar”.

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

PERSBERICHT

LPB-congres: 20, 21 en 22 november 2024

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

Vandaag werd tijdens het LPB-congres in Enschede bekendgemaakt dat Heerlen tot gaststad voor het LPB-congres 2024 is verkozen. De ontwikkelingen en inzet van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, buurtgericht werken en burgerbetrokkenheid in de Heerlense wijken zijn een inspiratie gebleken voor collega’s uit het hele land.

“Onze inspanningen in de wijken zijn landelijk opgevallen, dus ik ben er maar wat trots op dat wij gaststad mogen zijn”, zegt burgemeester Roel Wever, “en ik merk ook bij de betrokken ambtenaren veel enthousiasme om het komende LPB-congres te organiseren. Wij kijken uit naar deze geweldige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over buurtaanpak en burgerparticipatie, maar ook om feedback van vakgenoten te ontvangen.”

Uitwisselen kennis en ervaring

LPB staat voor Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken. Het is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de buurtaanpak, zoals buurtregisseurs, pioniers, intermediairs en wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied, en die over de grenzen heen kijken. De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met buurtgericht werken.

In het netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. In november is altijd het jaarlijkse LPB congres; een driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het buurtgericht werken, elk jaar georganiseerd door een andere (gast)gemeente. De leden van het LPB maken daardoor ieder jaar kennis met een andere stad, andere projecten en andere mensen.

Het LPB-congres in Heerlen wordt gehouden van 20-22 november 2024.

Levendigheid in Heerlen Centrum

Reuringregeling voor 365 dagen levendigheid in Heerlen Centrum

Heerlen bruist en borrelt! We zetten ons vol enthousiasme in voor onze stad, dé centrumstad van Parkstad. Een stad waar elke dag van het jaar iets te zien, horen, voelen, ruiken en beleven valt. Het centrum is bruisend en sprankelend maar er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, initiatieven en evenementen. Op initiatief van de Gemeente Heerlen wordt een oproep gedaan aan ondernemers, individuen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen om deel te nemen aan een de reuringregeling die tot doel heeft het hart van de stad (nog meer) tot leven te brengen.

Wil jij graag een Silent Disco organiseren op het Wilhelminaplein? Of wil je iedereen voorzien van een kopje koffie tijdens het schaken op de Promenade? Misschien overweeg je zelfs om een toneelstuk op te voeren op de Bongerd? De gemeente zoekt naar verrassende en creatieve ideeën voor activiteiten die zorgen voor levendigheid en ontmoeting in Heerlen Centrum. Of het nu gaat om kunst, cultuur, evenementen of andere initiatieven, iedereen wordt aangemoedigd om zijn plannen in te dienen. Gemeente Heerlen ondersteunt idee-indieners op zowel praktische als financiële wijze en werkt nauw samen met Heerlen Mijn Stad om ervoor te zorgen dat alle reuringregeling-activiteiten voldoende promotionele aandacht krijgen. Financiële steun tot maximaal €1.000 is beschikbaar voor haalbare voorstellen.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens is heel blij met dit project en vindt het heel belangrijk dat mensen uit Heerlen meedoen: “We weten dat onze inwoners, ondernemers en organisaties de stad beter kunnen maken. Met deze regeling willen we iedereen de kans geven om mee te helpen om Heerlen Centrum leuker te maken. We dagen iedereen uit om met creatieve en ambitieuze ideeën te komen.”

De gemeente moedigt mensen aan om out-of-the-box te denken. “Als een idee heel groot is en er meer investering nodig is, en als je duidelijk kunt laten zien wat voor effect het zal hebben op Heerlen, dan willen we kijken of we kunnen helpen en nieuwe manieren kunnen bedenken om te ondersteunen”, aldus wethouder Clemens. “Dus kom maar op met creatieve en grote ideeën! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Heerlen nog leuker wordt dan ooit.”

Stuur je idee door naar reuring@heerlen.nl en laat zien wat jij wil doen voor onze stad. Samen werken we aan 365 dagen beleving in het centrum van Heerlen.

Heerlen investeert in schoolgebouwen

PERSBERICHT

Langjarig kiezen voor goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen via nieuw Integraal Huisvestingsplan


Heerlen investeert in schoolgebouwen van de toekomst

Toekomstbestendige schoolgebouwen met ruimte voor onderwijs, opgroeien en zorg. Dat is waaraan gemeente, onderwijsbesturen en kindpartners de afgelopen tijd hebben gewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak voor de komende jaren dat ervoor gaat zorgen dat alle Heerlense scholen voldoende ruimte hebben voor het onderwijs van nu én straks. Uitgangspunten van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn onder meer gezonde, duurzame schoolgebouwen en een basisschool op loopafstand voor iedere kind.

In het IHP staat centraal dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ontplooien en een fijne schooltijd kan hebben, ook als er extra ondersteuning nodig is. Daarom is bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met schoolbesturen, diverse kindpartners, zoals peuteropvang, JENS en de kinderopvang. Hierbij houden we rekening met belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals Rijke Schooldagen en de Familieschool.

Door deze onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen is er enerzijds behoefte aan eenvoudig aanpasbare en daarmee functionele schoolgebouwen en anderzijds aan een onderwijshuisvestingsplan voor de lange termijn. Het IHP zorgt dan ook voor voldoende en adequate onderwijsaccommodaties en geeft de scholen en (kind)partners meerjarige zekerheid op het gebied van huisvesting. 

Wethouder Jordy Clemens (Onderwijs): “Onderwijs is hét fundament voor de stad van de toekomst. Heerlense ouders en kinderen verdienen nu en straks schoolgebouwen waar het allerbeste onderwijs kan worden gegeven. Dat betekent dat we voortdurend moeten blijven investeren in flexibele en duurzame schoolgebouwen in alle buurten van onze stad. Met dit plan zorgen we voor oplossingen voor een aantal knelpunten maar bovenal voor toekomstbestendige scholen voor kinderen in heel Heerlen.”

Het huisvestingsplan primair en (voortgezet) speciaal onderwijs loopt tot 2040 en bevat investeringen ter hoogte van ongeveer 86 miljoen euro. De gemeenteraad besluit definitief over het IHP tijdens de raadsvergadering op 20 december 2023.

Nieuwe woningbouwprojecten

PERSBERICHT

Met succesvolle Parkstedelijke subsidieaanvraag krijgt Heerlense woningbouw een extra impuls

Rijksbijdrage van €2,5 miljoen voor acht woningbouwprojecten in Heerlen

Samen met de overige Parkstadgemeenten ontvangt Heerlen een fikse financiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Het gaat om €2,5 miljoen euro voor acht Heerlense woningbouwprojecten van in totaal 363 nieuwe woningen, op een totaal van €5,72 miljoen voor 23 bouwprojecten en 835 woningen in heel Parkstad. De bijdrage is bedoeld voor woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tussen nu en eind 2025 tot uitvoering over te gaan.

Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls (Sbi) geïntroduceerd: een subsidie voor bouwprojecten. Dit zijn projecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen.

Vanuit Parkstad zijn er in totaal 31 projecten ingediend voor een subsidiebijdrage uit de Startbouwimpuls. De subsidieaanvragen zijn in co-creatie tussen ontwikkelaar, gemeente, en de Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkt, en met steunverklaring van de Provincie Limburg ingediend. Landelijk zijn er in totaal in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1 op de 3 projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt. Tegen dit landelijke beeld in ontvangen in zowel Heerlen als Parkstad 3 op de 4 projecten een bijdrage.

Extra impuls in Heerlen
Wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, Casper Gelderblom, is blij met de extra impuls voor stad en regio, en benadrukt de kansen die de succesvolle subsidie-aanvraag met zich meebrengt. “Deze flinke bijdrage aan de bouw van honderden nieuwe, betaalbare woningen in onze stad en regio onderstreept dat de krimpgedachte wat ons betreft verleden tijd is. Dit goede nieuws gaat dan ook niet alleen over stenen, maar steunt ons geloof dat Heerlen weer kan bloeien en zelfs groeien. Ik ben dan ook enorm blij met de goede samenwerking tussen de Stadsregio, gemeenten, marktpartijen, en woningcorporaties, die deze succesvolle aanvraag mogelijk hebben gemaakt.”

Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg
Wethouder Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen – ondanks de economische tegenwind – niet wordt vertraagd.’


Projecten uit Parkstad

De totale bijdrage is opgebouwd uit bijdragen voor projecten uit de volgende gemeenten:

–      193.950 euro voor twee projecten in Beekdaelen (34 woningen)

–      1.341.592 euro voor vier projecten in Brunssum (182 woningen)

–      2.514.289 euro voor acht projecten in Heerlen (363 woningen)

–      1.197.150 euro voor vijf projecten in Kerkrade (184 woningen)

–      177.175 euro voor twee projecten in Landgraaf (22 woningen)

–      162.200 euro voor één project in Simpelveld (26 woningen)

–      141.600 euro voor één project in Voerendaal (24 woningen)

Opening Tiny Forest in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN leggen volgende Tiny Forests aan

Na een succesvolle en feestelijke opening van het eerste Tiny Forest in Heerlen bij basisschool Gerardus Majella, opent wethouder Jordy Clemens op donderdag 16 november het volgende Tiny Forest in bij OBS de Tovercirkel. In samenwerking met IVN Natuureducatie zal het tweede van deze minimaal 10 Tiny Forests tot stand komen. De leerlingen planten we deze dag hun eigen bos: het Toverbos. Hiermee continueert de gemeente Heerlen het vergroenen van schoolpleinen en wordt een gezonde speel- en leeromgeving gecreëerd.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. 

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Persuitnodiging en programma

Graag nodigen we u uit voor de plantdag van het IVN Tiny Forest bij OBS de Tovercirkel in Heerlen.

Locatie:     OBS de Tovercirkel, achter de school (Benzenraderweg 270)

Aanvang:   Opening door wethouder om 9.00 uur. We starten met een welkomstwoord en het ceremonieel planten van de eerste boom door wethouder Jordy Clemens met vervolgens de onthulling van het informatiebord door de wethouder en de leerlingen.

Na deze gezamenlijke start zijn de kinderen nog twee uur bezig met het beplanten van 200 m². U kunt daarna nog rondkijken onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden

Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Yaël van den Bosch via y.van.den.bosch@heerlen.nl.

Mantelzorgtest

Mantelzorgtest geeft inzicht in hulp

De mantelzorgtest van de gemeente Heerlen staat sinds 10 november online. Mantelzorgers die de test doen, zien direct op welke terreinen ze de meeste ondersteuning bieden en hoe zwaar dat voor hen weegt. Aansluitend krijgen ze informatie en tips waar ze de juiste hulp kunnen krijgen in hun eigen buurt.

Nederland telt ongeveer 5 miljoen mantelzorgers. Hun werk en inzet zijn van onschatbare waarde. Ze koken, wassen, strijken, doen de administratie, spelen taxi, en ondersteunen familieleden, buren of vrienden. En soms ook nog meerdere keren per dag. Veel mantelzorgers hebben daarnaast nog een baan en/of gezin. Daarom voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

Veel waardering

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: ”Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten. Daar heb ik veel waardering voor. Daarom ben ik blij dat we onze mantelzorgers met het beschikbaar stellen van deze test kunnen ondersteunen. En dat ze na het invullen ervan weten dat er hulp is op het moment dat ze het nodig hebben”.

Goed voor jezelf zorgen

Wethouder Arlette Vrusch van Zorg: ‘’Mantelzorg is uitermate belangrijk. Maar vaak wordt de druk onderschat, ook door mantelzorgers zelf. Vaak vinden zij het vanzelfsprekend om voor een zieke partner of familielid te zorgen. Toch moeten mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat begint met je bewust te worden van al het werk dat je verzet als mantelzorger”.

Tijd en moeite

Bij de start van de test kunnen mantelzorgers aangeven welke rol of rollen ze vervullen: huishoudhulp, regelaar, chauffeur, verzorger, boekhouder enzovoort. Daarna kunnen ze van al die taken aangeven hoeveel moeite hen dat kost, hoeveel tijd ze eraan besteden en welke andere verplichtingen ze nog meer hebben.

Resultaat

Na het invullen van de test ontvangen ze het resultaat via mail. Ook kunnen ze direct doorklikken naar het steunpunt voor mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alcander en andere professionele hulpverleners.

Kijk voor de mantelzorgtest Heerlen op https://heerlen.mantelzorgtest.nl/

Dienstverleningsonderzoek..Doe mee!

Doe mee aan het dienstverleningsonderzoek van gemeente Heerlen!

Heerlen nodigt alle inwoners uit om de vragenlijst over de dienstverlening van de gemeente in te vullen. Dit kan van 1 t/m 30 november 2023. Hiermee geven we iedere Heerlenaar de gelegenheid om zijn of haar ervaring en mening te delen over onze dienstverlening. Door deel te nemen aan dit onderzoek dragen inwoners bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Met als doel een diepgaand inzicht te krijgen in de behoeften van onze inwoners, moedigt de gemeente Heerlen alle burgers aan om deel te nemen aan het onderzoek. De ontvangen feedback zal als waardevolle informatie worden gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de Heerlenaren.

Hoe kunt u deelnemen?

De vragenlijst kunt u eenvoudig online invullen op de website van gemeente Heerlen, doe mee met het onderzoek. Daarnaast kunt u ook een papieren versie van de vragenlijst ophalen bij de publiekshal van gemeente Heerlen en bij de gemeentelijke informatiepunten in de SCHUNCK bibliotheken. Het invullen van de vragenlijst kan dus zowel digitaal als op papier worden gedaan, zodat alle inwoners de kans krijgen om hun mening met ons te delen.

Datum nieuwsbericht

 1 november 2023

Geschiedenis van Heerlen

PERSBERICHT

De geschiedenis van Heerlen op een nieuwe wijze

Heerlen lanceert elfdelige podcastserie

In oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, lanceert de gemeente Heerlen de podcastserie ‘Dit is Heerlen’. Luisteraars worden meegenomen door de rijke geschiedenis, cultuur en vorming van het Heerlen van nu. Programmamakers Ruud Kleinen en Rian Moonen brengen de luisteraar in elf afleveringen dichter bij de mensen die de stad gemaakt hebben.

Wethouder van Cultuur en Erfgoed, Jordy Clemens, is enthousiast over de podcastserie: “Dit is Heerlen is een podcast die het verhaal van Heerlen belicht aan de hand van de mensen die erbij waren. Het is fascinerend om van een aantal mensen die onze stad maakten te horen wat hun drijfveren en dilemma’s waren. Een uniek stukje vertelde geschiedenis.”

Gesprekken met lokale persoonlijkheden

Ruud Kleinen en Rian Moonen spreken met historici, politici, kunstenaars en ondernemers. Zo blikt Alexander Sakkers terug op zijn periode als burgemeester en vertelt Riet de Wit over de inspanningen tijdens Operatie Hartslag. Burgemeester Roel Wever vertelt over de eerste keer dat hij de burgemeesterskamer inliep en hoe voorgangers als Marcel van Grunsven hem nog altijd beïnvloeden. Toon Hezemans vertelt over hoe Lak Aan Brak met murals heel Heerlen overnam en kunstenaar Vincent Lancée wil nog altijd wel met een spuitbus aan de slag in de stad.

Dit is Heerlen is een idee van Marcel van der Heyden in opdracht van de gemeente Heerlen. Aanleiding voor het maken van de serie was het overlijden van Heerlense kunstenaar Hubert Bour. Alle afleveringen zijn te beluisteren via Spotify.

Nieuwe hoekgevel Saroleastraat

PERSBERICHT

Weer een mooie, beeldbepalende hoekgevel in de Saroleastraat erbij

Er komt weer volop leven in het winkelpand aan de Saroleastraat 26, waar eerder Bakkerij Bart zat. Hier komt modezaak Deems, die daarmee de comeback maakt naar Heerlen-Centrum. Het pand wordt van binnen en buiten opgefrist. Vanuit het gevelverbeteringsfonds verstrekt Heerlen een subsidie om de gevel te renoveren. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: ”Hoekpanden zoals deze hebben grote invloed op hoe we de stad beleven. De tegenovergelegen winkel van Bakkerij Voncken, waarvan de gevel vorig jaar in oude stijl is teruggebracht, is daarvan hét bewijs. Ik hoop dat er nog veel meer panden gaan volgen.” 

Gevelverbetering
In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder de gevels, volop aandacht. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. Na een eerste oproep werd € 334.750 toegekend voor twaalf gevels in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. Daarnaast is voor de verbetering van Saroleastraat 26 een subsidie van
€ 45.000,- beschikbaar gesteld. Binnenkort volgt de oproep aan pandeigenaren om subsidie te vragen om hun gevel(s) te vergroenen.


Samen maken we de stad
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Energietoeslag 2023

Heerlen wil medio november energietoeslag 2023 uitbetalen

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023.

De Eerste Kamer heeft de wet voor de energietoeslag 2023 op 3 oktober aangenomen. Een dezer dagen wordt het gepubliceerd in het staatsblad en dan is de wet actief. In februari van dit jaar heeft het college – vooruitlopende op de nieuwe wetgeving – alvast een voorschot van 500 euro betaald aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen.

Nu de wet is aangenomen kan Heerlen aan de slag met het klaarzetten van de automatische betalingen voor wie in 2023 reeds het voorschot van € 500 heeft ontvangen en aan de geldende voorwaarden voldoet. Het eerder uitbetaalde voorschot van 500 euro wordt hierbij verrekend.

Dit bedragwordt medio november uitbetaald.

Krijgt u niet automatisch de energietoeslag, maar heeft u wel een laag inkomen, dan heeft u soms toch recht op energietoeslag. U kunt dit pas aanvragen als het formulier voor de energietoeslag 2023 op onze website staat. Medio november is er meer duidelijkheid wanneer het aanvraagformulier beschikbaar is.

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65 +ers

PERSBERICHT

Al 150 aanmeldingen

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65+’ers

Wethouder Marco Peters heeft in de bibliotheek Heerlerheide het eerste cadeau abonnement voor 65+’ers uitgereikt aan Paula Cox. Daarmee kan ze boeken lenen, gebruik maken van de computer en heeft ze toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen. Inmiddels heeft de bibliotheek ongeveer 150 (voor)aanmeldingen ontvangen van 65+’ers die gebruik willen gaan maken van het aanbod.

De bibliotheek is voor Paula Cox geen onbekende. “Ik was hier eerder bij het ‘Uur van de Buurt’ en kwam wel eens om koffie te drinken. Boeken kreeg ik van mijn zussen en soms leende ik een boek uit de minibieb bij mij in de straat. Toen ik ging nadenken over een eigen abonnement zag ik het aanbod van de gemeente. Het cadeau kwam voor mij precies op het goede moment.”

Wethouder Marco Peters: “Juist ook voor ouderen is een abonnement van de bibliotheek heel waardevol. Boeken lezen, contact met anderen leggen, maar ook jezelf blijven ontwikkelen. Daarom is het ook zo mooi dat mensen met hun abonnement allerlei cursussen kunnen volgen om nieuwe vaardigheden te leren. Voorbeelden hiervan zijn taalcursussen, het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden of aan de slag te gaan met fotografie. Zo willen we mensen boeien en betrokken houden.”

Iedere 65+’er met al een abonnement bij SCHUNCK Bibliotheek, heeft inmiddels een brief gekregen met informatie. Al deze abonnementen zijn automatisch omgezet naar het abonnement van de gemeente Heerlen.

Inwoners die vanaf nu 65 jaar worden en nog geen abonnement hebben, kunnen zich melden in één van de vier vestigingen in de stad.

Preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Om te onderzoeken of de signalen kloppen

Tijdelijke proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

In Heerlen-Centrum wordt vanaf 3 oktober 2023 tot 1 februari 2024 een proef gehouden met preventief fouilleren. De proef heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit van met name messen, kloppen. De gemeente gaat, samen met politie en OM, de resultaten van de fouilleringen nauwkeurig volgen en evalueren.

In de binnenstad van Heerlen is de afgelopen 2,5 jaar een stijging te zien van het bezit van verboden wapens. In die periode zijn, in een relatief klein gebied,
bijna 40 keer wapens aangetroffen bij het fouilleren van verdachten van bijvoorbeeld winkeldiefstal, vechtpartijen of straatroof. Het gaat voornamelijk om messen, maar in mindere mate ook om bijvoorbeeld knuppels, pepperspray of boksbeugels.

Analyse

Samen met de politie heeft de gemeente een analyse gemaakt van beschikbare politie-informatie, cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) en informatie die straatcoaches, toezichthouders en boa’s op straat opvangen. Het wapenbezit speelt in alle leeftijdsklassen maar met name bij volwassenen van 23 jaar en ouder.

Veiligheid voorop

Burgemeester Roel Wever: “Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren in Heerlen-Centrum geen ernstige geweldsincidenten geweest en dat moet vooral zo blijven. Maar ik wil wel iets doen met deze signalen, juist om de binnenstad veilig te houden. De uitkomsten van deze proef moeten meer duidelijkheid geven hoe het werkelijk gesteld is qua wapenbezit”.

Om de proef mogelijk te maken heeft is een deel van het centrum (zie kaartje) aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.

Tot 1 februari 2024 kan de politie mensen in het aangemerkte gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeurt alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De perioden kunnen wel verlengd worden.

Wethouder Peter van Zutphen stopt als wethouder

PERSBERICHT

Arlette Vrusch voorgedragen als opvolgster

Wethouder Peter van Zutphen (SP) kondigt vertrek aan per 25 oktober

Sinds 2002 is Peter van Zutphen wethouder van de gemeente Heerlen. Per saldo is hij bijna 20 jaar lang als wethouder volop verantwoordelijk geweest voor delen van het sociaal beleid in Heerlen. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Peter van Zutphen verantwoordelijk voor het hele sociaal domein met welzijn, zorg, jeugd en armoedebeleid.

In zijn lange politieke loopbaan heeft Peter van Zutphen veel zien veranderen in Heerlen. Toen hij in 1990 gemeenteraadslid voor de SP werd, verkeerde de stad door de sluiting van de mijnen in een periode van sociaal en economisch verval.

“Gaande weg der jaren hebben we én zijn we ons aan de haren omhoog aan het trekken. Grote stappen zijn gezet, ook op sociaal gebied. De drugsellende werd tot veel lagere niveaus teruggebracht. Er is nog veel armoede, maar in de landelijke “lijstjes” doen we het veel beter. Door onze “eigenwijze” aanpak rond de zorg – samenwerking in plaats van concurrentie – hebben we laten zien dat investeren in zorg loont; voor de mensen, voor de stad als geheel én ook financieel. Maar we zijn er nog lang niet. In onze wijken is nog veel sociale problematiek, die niet met een druk op de knop verdwijnt. We moeten doorzetten, versnellen én langdurig volhouden”, aldus wethouder van Zutphen.

Peter van Zutphen zal deze opdracht zèlf niet meer gaan oppakken én uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober aanstaande zal Arlette Vrusch, raadslid voor de SP sinds 2022, aan de raad voorgesteld worden als zijn opvolger. Peter van Zutphen zal daarna weer raadslid worden.

Begroting 2024 gemeente Heerlen

Begroting 2024: Heerlenaren centraal en meer samenwerking voor Heerlen van de toekomst

Het college legt op 1 en 2 november de begroting voor aan de gemeenteraad. De ambities uit het collegeakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ vormen net als vorig jaar het uitgangspunt. Dat betekent dat de Heerlenaren centraal staan. Jeugdigen moeten een toekomst hebben, ouderen mogen niet in een isolement komen, er moet uitzicht zijn op een baan voor mensen zonder werk en mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast kijkt het college naar het Heerlen van de toekomst met een mooi centrum en mooie buurten. Zo wordt er onverminderd ingezet op Heerlen-Noord, het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners, een rechtvaardige energietransitie, de centrumontwikkeling en economische kansen.

Door ontwikkelingen als stijgende rente, loon- en energiekosten en inflatie was het nodig om alle bestaande posten en gereserveerde budgetten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is deze ambitieuze maar tevens uitvoerbare begroting tot stand gekomen, waarbij de stijging van de woonlasten beperkt blijft.

Vier opgaven

Als kapstok voor het gemeentelijk beleid heeft het college vier opgaven benoemd voor de lange termijn. Op de kortere termijn helpen deze opgaven bij investeringen, maar ook bij eventuele ombuigingen die zich in de toekomst aandienen.

Basis op orde

Het moet in de stad veilig, schoon en ‘heel’ zijn. Er wordt geïnvesteerd in de directe leefomgeving van inwoners, de buurten en wijken, door onder andere rigoureus te vergroenen, kwaliteit toe te voegen en het onderhoud te verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening en financiën moeten op orde zijn en de gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers of instellingen waarbij de focus ligt op de buurten.

Bestaanszekerheid en toekomst voor iedereen

Hoewel het sociale beleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van rijksbeleid wil het college er alles aan doen om sociaal economische achterstanden in te lopen. Door waar nodig bij te springen als kwetsbare groepen buiten het rijksbeleid vallen, maar ook door het generatielange Nationale Programma Heerlen Noord, assertief woonbeleid om met partners het woon- en leefklimaat in onze stad te verbeteren en verduurzamingsbeleid om mensen te helpen hun energierekening structureel betaalbaar te houden.

Centrum Heerlen als huiskamer en broedplek

Het centrum van Heerlen wordt steeds aantrekkelijker voor scholen, ondernemers en mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Een centrum waar het goed toeven is en waar iets te beleven is. Met ruimte voor water en rigoureuze vergroening. De kans om onderwijsinstellingen met hun werknemers, studenten en scholieren in het centrum te huisvesten zal voor een nieuwe en frisse dynamiek gaan zorgen.

Transitie-opgaven vertalen naar Heerlens beleid

De uitvoering van nationale transitie-opgaven zal uiteindelijk bij gemeenten moeten plaatvinden. Denk aan de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie om Heerlen leefbaar te houden voor mens én dier, de energietransitie, maar ook het toevoegen van woningen. Dit vraagt om voldoende kennis, capaciteit en middelen. De transitie-opgaven moeten niet ten koste gaan van, maar juist bijdragen aan het brede welvaartspeil van Heerlenaren.

Onzekerheid vanaf 2026

Voor de jaren 2024 en 2025 ligt er nu een sluitende begroting die rekening houdt met oplopende kosten en inflatie. Er zijn wel zorgen over de financiële situatie vanaf 2026. Gemeenten krijgen dan minder geld van de rijksoverheid om hun taken uit te voeren. Daarom is er nu, net als in veel andere gemeenten, een verlies te zien in de jaren 2026 en 2027.

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “In grote lijn kunnen we onze ambities uit het coalitieakkoord voortzetten. Maar omdat we steeds afhankelijker worden van het rijksbeleid, zijn we voor de toekomst sterk afhankelijk van de richting die het nieuwe kabinet zal inslaan. En dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor de broodnodige investeringen in onze stad en inwoners. Maar we zien ook kansen die we kunnen omzetten in daadwerkelijke investeringen als we inzetten op meer samenwerking met de rijksoverheid.”

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

55+ers gratis naar musea

PERSBERICHT

55+ers gratis naar vier musea in de stad

Op zondag 1 oktober kunnen Heerlenaren van 55 jaar en ouder, gratis naar vier musea in de stad. Die zondag is het Internationale Dag van de Ouderen. De musea waar mensen terecht kunnen zijn: Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum, Mijnmuseum en SCHUNCK.

Wethouder Marco Peters van ouderenbeleid: “Iedereen in de stad moet kunnen kennismaken met de geschiedenis van onze stad en al het moois met eigen ogen kunnen aanschouwen. Of het nu het verhaal van ons Kasteel Hoensbroek is, onze rijke Romeinse geschiedenis, de mijnbouw die een belangrijke factor in onze stad was, of de kunstcollectie van SCHUNCK. Op die manier ontstaat er meer betrokkenheid. Ook is het een mooie gelegenheid om elkaar in een interessante omgeving te kunnen ontmoeten. De Internationale Dag van de Ouderen is hier het geschikte moment voor!” 

Inwoners die gebruik willen maken van dit aanbod moeten bij de entree een identiteitsbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze 55 jaar of ouder zijn.

Deel uw idee met de burgemeester

Deel uw idee voor een veilige, leefbare stad met burgemeester Roel Wever

De gemeente Heerlen schrijft binnenkort een nieuw integraal beleidsplan voor een veilig Heerlen. In dit plan komt te staan welke doelen wij de komende 4 jaar willen en kunnen bereiken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente vindt het belangrijk om ideeën en meningen van inwoners mee te nemen. Welke doelen moeten wij ons stellen? Welke soort overlast of criminaliteit moet meer aandacht krijgen? Waar moet de gemeente zich nou écht hard voor maken?

Heeft u een idee om onze stad veiliger en leefbaarder te maken? Burgemeester Roel Wever gaat de komende weken de buurt in. U kunt met hem in gesprek gaan en uw idee aan hem meegeven.

Data/tijdstippen/locaties

 • Vrijdag 22 september: 15.00 – 16.45 uur Hoensbroek, Markt.
 • Zondag 24 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlerbaan, winkelcentrum Giesen-Bautsch.
 • Dinsdag 26 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlen Centrum, Coriocenter.
 • Vrijdag 6 oktober: 14.30 – 16.30 uur, Heerlerheide, Corneliusplein.

Teken petitie voor volwaardig ziekenhuis Parkstad

Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis Parkstad?

Het Zuyderland-ziekenhuis heeft plannen om de spoedeisende hulp én de ziekenhuisbedden weg te halen uit Heerlen en onder te brengen in het Zuyderland in Sittard-Geleen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren! Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Heerlen/Parkstad? Dat kan nu ook in ons stadskantoor aan de Geleenstraat. Online kon dat al via behoudziekenhuisparkstad.nl.

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen dreigt in 2030 alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Dat is ongelofelijk slecht nieuws voor onze regio. Daarom hebben de gezamenlijke politieke partijen uit de gemeenteraad van Heerlen zich georganiseerd in de Ziekenhuisalliantie. 

De gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie.

Loopt u ook mee met de protestmars op zaterdag 23 september? 

Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten om 13.00 uur, vertrekpunt John F. Kennedylaan 301 (bij Mondriaan). 

Online petitie tekenen/meer info

Ga naar  behoudziekenhuisparkstad.nl 

Vondsten uit Romeins Heerlen

PERSBERICHT

Het gevolg van een succesvol graafweekend

Veelbelovende vondsten uit Romeins Heerlen na graafweekend Heel Heerlen Graaft.

Na maanden van voorbereiding stonden afgelopen weekend de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft voor de deur. Meer dan 150 vrijwilligers stroopten hun mouwen op om samen met bewoners van het Romeins Kwartier, studenten en archeologen op zoek te gaan naar resten uit de Romeinse tijd. De eerste vondsten zijn veelbelovend.

Veel gedocumenteerd en verzameld

Er is tijdens het grote graafweekend een schat aan informatie over de geschiedenis van het Romeins kwartier verzameld. De vondsten die opgegraven zijn dateren vaak Romeins, zoals een grote hoeveelheid dakpanfragmenten en scherven van eet- en tafelwaar. Nu het weekend erop zit staan we voor de uitdaging om deze opgravingsresultaten te verwerken tot een helder wetenschappelijk rapport.

Wethouder Jordy Clemens kijkt met trots terug op het graafweekend: ‘Naast heel veel Romeins aardewerk, vonden we ook een oude vloer en een kledingspeld. En heel veel nieuw enthousiasme. Heerlen ontdekt haar Romeinse verhaal stukje bij beetje en durft daar steeds vaker trots op te zijn. Heel Heerlen Graaft was zowel serieus schrijven aan het verhaal van Heerlen als een gezellig buurtfeest in een trotse en oude stad.’

Wat hebben we gevonden?

Aan de hand van aantekeningen van de archeologen weten we dat er Romeinse resten zijn gevonden in tuintjes en plantsoenen in en rondom het Tempsplein, de Deken Nicolayestraat, het Burgemeester de Hesselleplein, de Laan van Hövell tot Westerflier, de Hamerstraat en mogelijk de Bekkerweg.

Resten van Romeinse woningen en  grotere gebouwen

Een meters dikke Romeinse puinlaag met daaronder de restanten van een mortelvloer werd gevonden in een tuin aan het Tempsplein. Uit oud onderzoek is bekend dat hier in de Romeinse tijd een groot gebouw heeft gestaan, waarvan nu mogelijk blijkt dat het vloerniveau nog deels in de ondergrond aanwezig is.

In tuinen aan de Deken Nicolayestraat, de Laan van Hövell tot Westerflier en de Hamerstraat werden dakpanfragmenten en/of scherven aardewerk gevonden. Er lijkt hier in de directe buurt van Romeinse stadshuizen gegraven.

Resten van een Romeinse pottenbakker

In één van de opgravingsputten op het Tempsplein werd in een laag onder de teelaarde grote hoeveelheden aardewerk gevonden. Op de bodem van de put werd de bovenzijde van een omvangrijke kuil gevonden. Het is aannemelijk dat  dat we hier op een grote werkkuil van een Heerlense pottenbakker zijn gestoten, waarvan een oven te bewonderen is in het Thermenmuseum.

Een draadfibulae?

In een tuin aan de Bekkerweg – waar in het verleden resten van een Romeins grafveld werd gevonden –  werd een metalen vondst gedaan, waarvan we denken dat het gaat om een draadfibulae ofwel een Romeinse mantelspeld.?

Resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

Tot voor het begin van de 20e eeuw was het Romeins kwartier een lappendeken van akkers en weilanden. Resten van deze ontginningsgeschiedenis werden ook door de vrijwilligers opgegraven in de Hamerstraat, de Oude Lindestraat en de Welterlaan. In enkele tuintjes bestond de bovengrond hier namelijk uit colluvium. Dit is verspoelde leem die bij hevige regenval van de akkertjes afstroomde in de richting van het (droogd)dal van de Welterlaan. In een tuin aan de Akerstraat werden mogelijk muurresten van boerderijen gevonden.

Sedimentair DNA

Tijdens het weekend zijn er 8 monsters genomen voor sedaDNA analyse, onderzoek naar oud DNA in de bodem dat inzicht kan geven in het dieet en de biodiversiteit in de Romeinse tijd. De monsters zijn naar het lab gestuurd en we verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten.

Vervolg

De eerste vondsten zijn veelbelovend. De komende maanden worden alle vondsten, veldtekeningen, beschrijvingen en foto’s geanalyseerd en onderzocht. Samen met de deelnemers wordt er een expositie voorbereid die in december geopend zal worden. In januari 2024 worden alle resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd.  

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

De Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft: Het grootste archeologisch onderzoek in Nederland met inwoners van een stad

De Grote Graafdagen van participatieproject Heel Heerlen Graaft staan voor de deur. Op 9 en 10 september wordt het Romeins Kwartier van Heerlen omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Met ruim 160 vrijwilligers gaan we aan de slag om in 25 tuinen én in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier resten uit de tijd van de Romeinen op te graven.

Bijzonder onderzoek

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Meer dan 160 vrijwilligers hebben zich aangemeld als graver of vondstverwerker om die informatie boven te halen en te verwerken. 25 tuinen in het Romeins Kwartier worden tijdens de Grote Graafdagen onderzocht door archeologen en vrijwilligers. De afgelopen maanden werden de bewoners en vrijwilligers al uitgebreid meegenomen in de wondere wereld van de archeologie zodat ze goed voorbereid en met nog meer enthousiasme aan de slag kunnen op 9 en 10 september.  

Wethouder Cultuur en Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de unieke vondsten: ‘Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad. Ik ben enorm trots en vereerd dat zoveel Heerlenaren meedoen aan dit unieke project en ik kijk uit naar de ervaringen van onze inwoners en de vondsten die aan het licht komen!’

Grote publiek

De graafactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Haal voor de route van de deelnemende tuinen en informatie over de gratis rondleidingen, workshops en exposities een informatieboekje op bij het Thermenmuseum en de Vondst. Meer informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, Universiteit Utrecht, het Thermenmuseum, Restaura, De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze vrijwilligers.

Behoud ziekenhuis Heerlen

Raadslid Adriane Keulen: SAMEN voor behoud ziekenhuis in Heerlen??

 Redactie van ParkstadActueel  2 augustus 2023

Zorgen om het ziekenhuis. Zorgen om de zorg.  Code rood. Al vaker heb ik aangegeven dat de (toekomst van de) zorg me bezighoudt. Ik lag er nog net niet wakker van. Echter nu heeft de berichtgeving omtrent het ziekenhuis me uit de slaap gehouden. Er zijn zeer verontrustende signalen binnengekomen over het voortbestaan van het ziekenhuis in Heerlen.  U weet dat we als Heerlen deel uitmaken van Parkstad met zo’n 260.000 bewoners met een enorme zorgbehoefte. Een regio van deze omvang met veel complexe problemen en dan geen eigen ziekenhuis. Ongelooflijk. Dit mag niet.

Vanaf 2030 zou het ziekenhuis in Heerlen ontmanteld worden. Er liggen, zo heb ik begrepen vanuit de berichtgeving, een aantal scenario’s voor. Zo zou de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care en het beddenhuis (opnames) van Heerlen naar de locatie in Geleen worden verplaatst. Dit is een van de 2 voorgenomen plannen die de Raad van Bestuur van Zuyderland eind augustus gaat presenteren. Ik wacht met spanning op de concrete berichtgeving.

Een terechte storm van verontwaardiging en boosheid raast nu over de regio. Nu ik zelf werkzaam ben binnen de zorg, voel ik me des te meer geraakt. Het is onthutsend nieuws. Iedereen kent wel de verhalen uit de privésituatie waarbij er grote problemen zijn over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de (acute) zorg. In mijn werk zie ik nu dagelijks hoe hard we de zorg nodig hebben.

Inmiddels is er een gezamenlijke beweging tot stand gekomen. Een verbinding, een alliantie over de politieke partijen en de gemeentes heen. Zo hoort het. Dit is noodzakelijk. We moeten nu onze krachten bundelen voor behoud van het ziekenhuis! Op 23 september vindt er een grote manifestatie plaats in Heerlen. Exacte locatie en tijd worden nog bekendgemaakt. Voor deze dag zou ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Kuipers worden uitgenodigd. Hij krijgt uit de regio een petitie aangeboden. Deze petitie staat sinds zondag 30 juli online. Ter informatie: een petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om aan te geven dat er echt actie ondernomen moet worden. Wegkijken is geen optie. Inmiddels – tijdens het schrijven van dit stuk op maandag 31 juli – zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen op deze petitie gezet. Dat doet goed. We moeten echt gezamenlijk een vuist maken.

Kijk op www.behoudziekenhuisparkstad.nl en zet ook uw handtekening!

Hopelijk zie ik u allen, beste inwoners van Parkstad, op 23 september op de grote protestmars.

Foto: gemeente Heerlen

Oproep aan jongeren in Heerlen

De gemeente Heerlen neemt deel aan het Europese project InclusEU waarbij de doelgroep jongeren van 16 t/m 28 centraal staat. Het hoofdthema is sociale verbinding en jeugdvrijwilligerswerk in de buurt. We zien dat een aanzienlijk aantal jongeren in de corona-periode in isolement is geraakt en moeite heeft om aansluiting te vinden in hun buurt. Met het project InclusEU proberen we samen met partnersteden uit 7 andere Europese landen te onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij activiteiten in hun directe leefomgeving, onder andere door vrijwilligerswerk. In het project praten we met jongeren over wat hen beweegt en denken we samen na over jongerenactiviteiten in hun buurt. De jongeren praten ook met leeftijdsgenoten uit de andere landen.

Doe mee!

Woon je in Heerlen en val jij in eerdergenoemde leeftijdsgroep of heb je een zoon of dochter die het leuk zou vinden om aan ons project deel te nemen, dan kun je je bij ons aanmelden via y.mulder@heerlen.nl en/of e.colson@heerlen.nl.

Wat verwachten we van de deelnemende jongeren?

We horen graag hoe zij de covid-periode hebben ervaren, of ze zich betrokken voelen bij hun buurt en hoe ze staan tegenover vrijwilligerswerk. Ook doen de jongeren mee aan maximaal 4 Zoom meetings met de jongeren uit de andere landen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij het opzetten/bedenken/meedoen aan de eindconferentie van het project. Deze vindt plaats in Heerlen in september ’24. Tijdens de conferentie ontvangen we de participanten (professionals en een grote groep jongeren) uit de andere landen.

Uiteindelijk zal de Heerlense groep jongeren tijdens maar ook vooral na het project een klankbordgroep zijn voor de gemeente.

Wat levert het je als jongere op als je meedoet aan dit project?

 • Je kunt meepraten en ervaringen delen over wat Covid-19 met jou heeft gedaan of nog steeds doet. 
 • Je leert nieuwe mensen kennen, ook uit andere Europese landen d.m.v. online meetings en de eindconferentie.
 • Je kunt meehelpen om de conferentie in september ‘24 op te zetten óf er eventueel aan bij te dragen.
 • Jouw eventuele skills kunnen misschien van toepassing zijn tijdens het project, denk aan social media, fotografie, videografie, muziek.
 • Je kunt je stem laten horen aan de gemeente en meedenken over o.a. jeugdvrijwilligerswerk en hoe de gemeente Heerlen dit aantrekkelijk kan maken. 
 • Je bouwt een nieuw netwerk op.
 • Als je coole ideeën hebt voor je buurt dan kunnen we hierover samen in gesprek gaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • De jongerengroep zal uiteindelijk ook ingezet kunnen worden als adviesorgaan voor de raad, college en gemeente.
 • Deelname aan het project geeft je veel ervaring en staat uiteindelijk ook mooi op je CV.
 • Je deelname kan ondergebracht worden binnen MDT (maatschappelijke diensttijd) en je krijgt dan een vergoeding van 150 euro.

     Zie: MatchMate Zuid.

Heerlen Rooftop project

PERSBERICHT

SCHUNCK draagt stokje over aan gemeente Heerlen

De daktuin van het Heerlen Rooftop Project krijgt vervolg voor de komende drie jaar

Vorig jaar juni opende de daktuin van het ‘Heerlen Rooftop Project’ op het dak van Q-Park Putgraaf. Dit parkeerdek werd met succes tijdelijk tot een kleinschalige urban farming tuin getransformeerd om zowel meer natuur de stad in te brengen als aandacht te scheppen voor urgente thema’s als klimaat, hittestress en verlies aan biodiversiteit in de binnenstad. SCHUNCK droeg op donderdag 31 augustus het stokje van dit project over aan gemeente Heerlen om hier voor ten minste drie jaar verder invulling aan te geven. De Vereniging Stadstuin neemt het beheer van de daktuin voor hun rekening.
 

Groene kroon

Met de verdere doorontwikkeling van de daktuin op de Putgraaf blijft de focus op het thema klimaat, hittestress en groen in een stedelijke omgeving. De tuin is momenteel opgedeeld in groene kamers die biodiversiteit stimuleren en op deze manier de natuur de stad in brengen. Om meer zichtbaarheid aan het groen te geven wordt langs de randen een groene kroon aangelegd, die vanaf de straat voor iedereen te zien is. Een echte aanwinst voor de stad!

Moestuin adopteren
Eén van de plannen voor de daktuin is het creëren van moestuinen. Deze moestuinen kunnen vervolgens geadopteerd worden door centrumbewoners zonder tuin.

Ontwikkeling daktuin

Wethouder Casper Gelderblom nam symbolisch het stokje over van SCHUNCK en gaf een kijkje in de toekomstplannen voor de daktuin van het Heerlen Rooftop Project: “We willen de daktuin nog verder ontwikkelen tot een mooie ontmoetingsplek voor Heerlenaren. We willen met de daktuin jonge kinderen stimuleren om meer met het thema klimaat bezig te zijn. De daktuin kan als plek dienen voor natuureducatie, waarbij we het principe van grond tot mond kunnen hanteren in één schooljaar”.

Graafweekend in september

PERSBERICHT

Een voorproefje op het graafweekend in september

Scholieren Catharinaschool, werknemers van APG en community members van de Brightlands Smart Services Campus graven naar verleden met Heel Heerlen Graaft

Op 30 augustus worden op twee plekken in Heerlen opgravingen gedaan als voorproefje op het graafweekend in september. Leerlingen van de Catharinaschool gaan samen met medewerkers van APG en community members van Brightlands Smart Services Campus bij hun eigen school en in de Ingenieur Dingertuin op zoek naar vondsten uit Romeins Heerlen. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding van archeologen.

Archeologische opgravingen

Voor het eerst krijgen leerlingen, medewerkers en community members van de drie partijen de kans om zelf te graven naar het verleden dat recht onder hun voeten verborgen ligt. De school en werkplek waar ze iedere dag zijn wordt op 30 augustus omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Hoe zag deze plek er 2000 jaar geleden uit? Onder begeleiding van archeologen gaan ze op zoek naar antwoorden en resten uit die tijd. Een unieke kans om niet alleen bij een echte archeologische opgraving aanwezig te zijn, maar ook nog zelf mee te helpen en het verleden van hun eigen stad en omgeving te leren kennen.

Wethouder Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de ervaringen en uitkomsten van de opgravingen: “Vooral kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig naar het verleden en zeker over de plek waar ze vandaan komen. Zelf zoeken naar de puzzelstukjes uit die tijd maakt dit nóg interessanter en is voor iedereen echt een unieke ervaring. Ik weet zeker dat ze met een grote glimlach, een hoop verhalen en mooie ervaring rijker deze bijzondere dag afsluiten.’’

Unieke belevenis
Naast de school dragen ook verschillende organisaties in Heerlen het project  een warm hart toe. Het kantoor van APG en de Brightlands Smart Services Campus liggen beiden in de Ingenieur Dingertuin in Heerlen. De uitgelezen plek om de oude Romeinse stad te ontdekken. Eerder zijn hier al veelbelovende vondsten gedaan.

Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, stak namelijk al tijdens de kick-off van Heel Heerlen Graaft de eerste schop in de grond van de Ingenieur Dingertuin. De eerste vondsten waren veelbelovend. Ollivier: “Als pensioenuitvoeringsorganisatie hechten we niet alleen waarde aan financieel rendement, maar ook aan onze bijdrage aan de samenleving. In de kern gaat pensioen immers over mensen en over hoe we samenleven. Dit initiatief versterkt onze binding met de regio en geeft medewerkers een unieke kans om samen met de kinderen van de Catharinaschool in ‘onze’ tuin als archeoloog aan de slag te gaan. We leren van het verleden, waardoor we het heden kunnen begrijpen en de toekomst nog beter kunnen vormgeven.”

Verbinding verleden, heden en toekomst
De Brightlands Smart Services Campus is een innovatieve campus met een actieve community van ondernemers, studenten en onderzoekers die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen met het doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Op 30 augustus wordt er op de plek waar gewerkt wordt aan innovaties en vooruitstrevende ontwikkelingen voor de toekomst een mooie verbinding gelegd tussen dat rijke verleden en het bruisende heden.  

——————————————————————————–

Noot voor de redactie:

Programma
Locatie 1: Catharinaschool

Locatie 2: Ingenieur Dingertuin

9u tot 12u:

 • 2 groepen VSO onderwijs – 2 putjes Ingenieur Dingertuin –
 • 1 SO groep Catharinaschool – 1 putje Catharinaschool + 1 putje Ingenieur Dingertuin
 • Personeel APG – 1 putje Ingenieur Dingertuin

12u:

 • Alle leerlingen naar Thermenmuseum. Einde activiteit voor de schoolklassen

13u-17u:

 • Groep APG en Brightlands Smart Services Campus – 3 putjes Ingenieur Dingertuin en 1 putje in de Catharinaschool

Nieuwe afspraken Zonnepanelenproject

PERSBERICHT

Heerlen en Volta Limburg maken nieuwe afspraken rondom Zonnepanelenproject

Een gebrek aan duidelijke afspraken over servicevoorwaarden in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Parkstad en Volta leidde de afgelopen periode tot klachten van belangstellende en deelnemende inwoners. Om die reden staat in een vandaag gesloten overeenkomst tussen Heerlen en Volta onder meer duidelijke reactietermijnen bij storingen en een compensatieregeling voor haperende installaties. Waar in de rest van Parkstad al sinds november 2022 een deelnamestop geldt, kunnen Heerlenaren zich nog tot en met 24 oktober 2023 aanmelden voor het Zonnepanelenproject. Na die datum worden er geen nieuwe deelnemers aangesloten. Deze stop heeft verder geen gevolgen voor bestaande deelnemers en de looptijd van hun contracten.    

Zonnepanelenproject Parkstad
Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder en gemakkelijker te maken. Burgers worden met dit project volledig ontzorgd, van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hun daken tot de garantie en het onderhoud hiervan gedurende vijftien jaar. Door de vele alternatieven op de markt liep de belangstelling voor het project de afgelopen jaren sterk terug. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan de uitbreiding van het lokale aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen.


Noodzaak tot verduurzaming te midden van stijgende prijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor zowel de levering en installatie van zonnepanelen als het aangeboden servicecontract fors gestegen. Dit merken zowel burgers als leveranciers. Zo geeft Volta aan dat prijzen in de sector sinds de aanvang van het Zonnepanelenproject in 2017 met zo’n 35% zijn gestegen. Om deze reden heeft Volta Limburg aangegeven geen kans te zien de afspraken van het Zonnepanelenproject onder de oorspronkelijke prijsstellingen op langere termijn waar te kunnen maken.

In reactie op Volta’s wens te komen tot een deelnamestop voor het Zonnepanelenproject, heeft de gemeente Heerlen ingezet op een overgangsperiode waarin inwoners voldoende gelegenheid krijgen om alsnog gebruik te maken van voordelig geprijsde zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst die vandaag is vastgesteld. De komende negen weken kunnen inwoners van Heerlen dankzij de overeenkomst nog deelnemen aan het Zonnepanelenproject, tegen de nieuwe, duidelijkere servicevoorwaarden. Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu, en Circulariteit): “Juist in tijden van stijgende prijzen wordt de sociale noodzaak van verduurzaming duidelijk. Zonnepanelen kunnen helpen de energierekening naar beneden te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we er alles aan doen om álle Heerlenaren mee te laten doen aan de energietransitie.”

Afspraak is afspraak

Huidige deelnemers en deelnemers die zich tot en met 24 oktober melden, zullen niets merken van de deelnamestop. Aanvragers die tot nu toe nog geen getekende offerte hebben ontvangen, krijgen een nieuw aanbod met een nieuwe prijs naar aanleiding van de gemaakte afspraken met Volta.De gemaakte afspraken rondom service en onderhoud blijven gewoon gelden voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.


Oproep vrijwilligers buurtbemiddeling in Heerlen

Alcander is op zoek naar vrijwilligers in Heerlen. Buurtbemiddeling is een manier om ruzies in een vroeg stadium tussen buren op te lossen. Het gaat om niet al te ernstige ruzies, bijvoorbeeld om irritaties over overlast, of onenigheid over een erfscheiding. Een buurtbemiddelaar helpt het onderlinge contact te herstellen en een oplossing te bedenken.

Om buurtbemiddelaar te worden is het belangrijk dat u goed kunt luisteren en een neutrale houding kunt aannemen. U krijgt een basistraining, begeleiding tijdens het werk en verdere scholing op maat.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met één van de coördinatoren via 045-5602525 of stuur een mail naar buurtbemiddelingheerlen@alcander.nl.

Buurtbemiddeling Heerlen wordt mogelijk gemaakt door de gemeente, in samenwerking met Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, Wonen Zuid en Vincio.

Gezamenlijk persbericht beleidsplan politie

Grote zorgen om minder capaciteit politie

Burgemeesters Parkstad in beroep tegen regionaal beleidsplan politie Limburg

De 7 burgemeesters van de regio Parkstad maken zich grote zorgen over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027, kortweg het RBP. Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is en kampt met verhoogde veiligheidsrisico’s. “De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen, die mede namens Parkstad spreekt. De burgemeesters voorzien zulke ernstige problemen dat zij voor 1 augustus beroep aantekenen tegen het RBP bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Bodem bereikt

Alle 7 gemeenten moeten zodanig inleveren op de beschikbare politiecapaciteit dat de veiligheidsopgaven niet meer haalbaar zijn. Dit terwijl de uitvoering van basale politietaken in dit gebied nu al onder hoge druk staat. In sommige gemeenten zullen ook te weinig of helemaal geen wijkagenten meer zijn. Nog minder politiecapaciteit heeft ontwrichtende gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid. De burgemeesters delen de mening dat er een bodem is bereikt. 

Theorie versus werkelijkheid

Roel Wever: “Het RBP houdt geen enkele rekening met de nu al nijpende situatie. Tel daar de specifieke kenmerken bij op zoals de grensligging naast Duitsland en vlakbij België en de sociaal-economische achterstand in de regio Parkstad; factoren die extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien werkt het RBP met een theoretisch model dat geen rekening houdt met werkelijke bezette functies, vacatures, personeelstekort of ziekteverzuim. Het is kortom een papieren werkelijkheid die in de realiteit nog veel nadeliger uitpakt.”

Heerlen verhoudingsgewijs zwaar getroffen

Het RBP noteert voor Heerlen een terugval van 182 naar 155 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu maar 125 fte bezet. Burgemeester Roel Wever: “Dat betekent dat onze stad op dit moment al minder capaciteit heeft dan nodig is volgens het RBP. En gaat dit plan door, dan moet Heerlen nog meer inleveren.”

Juist in Heerlen dat al vaak in de verkeerde grafieken belandt, gaat dat slecht uitpakken. Ook staat het beleid haaks op de forse gezamenlijke investeringen van onder andere het Rijk en de gemeente voor het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit gebied werkt Heerlen hard aan duurzame veranderingen op het gebied van welvaart, leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid.

“In die zin zie ik het verder afbouwen van politiecapaciteit ook als een vorm van kapitaalvernietiging”, aldus burgemeester Roel Wever: “En die kapitaalvernietiging werkt door binnen de hele regio omdat de gemeenten hebben afgesproken een aantal aanpakken tegen onder andere jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit samen uit te voeren”.

Ook grote zorgen politiebasisteam Brunssum-Landgraaf

Het RBP noteert voor het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf, dat bestaat uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (SVBBL), een terugval in capaciteit van 144,1 fte naar 126,5 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu al maar 97,47 fte feitelijk bezet.

Burgemeester Richard de Boer, als burgemeester van Landgraaf en als voorzitter van de lokale driehoek SVBBL, spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontstane situatie: ‘Dat betekent dat het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf al veel minder capaciteit heeft dan de beoogde en gereduceerde formatiecapaciteit die eigenlijk pas in 2027 zou worden bereikt. Verder zitten de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf ver onder het gemiddelde niveau van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Het RBP houdt het huidige (lage) aantal wijkagenten in stand binnen het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf. Als burgemeesters van de eenheid Limburg zijn we unaniem van mening dat de Limburgse veiligheidsketen onvoldoende mensen en middelen heeft om de brede en zware veiligheidsvraagstukken van Limburg adequaat te kunnen aanpakken en managen.’

Kerkrade

Burgemeester Petra Dassen-Housen maakt zich net als haar collega’s zorgen over de politiecapaciteit in de regio. “De brede en zware veiligheidsvraagstukken in onze stad en regio vragen om een stevige inzet van de politie. Onze gemeente scoort hoog op drugsproblematiek en georganiseerde ondermijnende (jeugd)criminaliteit. Dit vraagt om een goede en vasthoudende aanpak. De zorgen van ouders, leerkrachten, hulpverleners en de samenleving als geheel zijn groot. We willen gezamenlijk de jongeren ook zelf helpen om een andere weg in te slaan. Dat lukt alleen als we met diverse partijen samenwerken. De politie vormt hierin een onmisbare schakel. Helaas staat een adequate aanpak met de huidige en toekomstige politiecapaciteit onder druk. Dat is onacceptabel.”

­­­­­­­­­­­­­­

————————————————————————————————————–

Achtergrondinformatie:

Dit is een gezamenlijk persbericht van de 7 Parkstadgemeenten. Parkstad bestaat uit: Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen. Omdat de procedure dit voorschrijft gaat elke gemeente afzonderlijk in beroep bij de Minister, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de lokale situatie.

Wat is een Regionaal Beleidsplan Politie (RBP)?

In een RBP staat onder meer aan welke vormen van criminaliteit de politie in de komende jaren gaat werken, en hoe dat past binnen het landelijke en lokale veiligheidsbeleid van de overheid. Ook staat in het RBP hoeveel capaciteit daarvoor beschikbaar is binnen een gebied en hoe dat is verdeeld over de gemeenten. Dit RBP 2024-2027 voor Limburg is vastgesteld op 19 juni 2023 door de regioburgemeester en de hoofofficier van Justitie van het arrondissementsparket Limburg.

Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen

PERSBERICHT

‘Amakapassage’ en ‘Ada Lovelaceweg’: Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen


Het college van B&W streeft naar een betere balans tussen mannen en vrouwen bij de naamgeving van straten en pleinen. Bij het toewijzen van twee nieuwe straatnamen kiest het college daarom bewust voor vrouwennamen. 

“Met de namen die we aan onze straten en pleinen geven, vertellen we een verhaal over wie we als stad waren, zijn, en willen worden. In dat verhaal willen we een betere balans tussen vrouwelijke en mannelijke naamgevers. Te beginnen met de Amakapassage en Ada Lovelaceweg,” aldus wethouder Casper Gelderblom.   

Amaka

In het Romeins Kwartier krijgt het straatje tussen het nieuwe Stadskantoor en het Raadhuis de naam “Amakapassage”. Amaka is de oudst bekende vrouwelijke inwoner van Heerlen (in de Romeinse tijd Coriovallum geheten). Voor haar maakte de pottenbakker Lucius in de 2e eeuw na Chr. zijn beroemde vaasje, dat nog altijd in het Thermenmuseum te bewonderen is.

Ada Lovelaceweg

De nu nog naamloze straat aan de achterzijde van de Brightlands Smart Services Campus gaat “Ada Lovelaceweg” heten. Met een eigen adres wordt de parkeergarage van de Campus beter vindbaar. Ada Lovelace (1815-1852) is bekend om haar beschrijving van een vroege mechanische computer. Zij zag al vroeg in dat computers in staat zouden zijn om meer dan enkel berekeningen te doen, terwijl anderen slechts geïnteresseerd waren in de rekenkundige capaciteiten van het apparaat.

Gevelverbeteringsfonds Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Gevelverbeteringsfonds draagt bij aan een fraaier Heerlen-Centrum:

Gevels van twaalf panden worden de komende jaren mooier

In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de hele openbare ruimte de aandacht waaronder de gevels. Er zijn behoorlijk wat lelijke of saaie gevels die wel wat liefde kunnen gebruiken. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente Heerlen vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. De eerste oproep vond plaats in april-mei en leverde een flink aantal plannen op. Hiervan heeft het college op basis van vooraf gestelde criteria negen aanvragen – voor in totaal twaalf gevels – gehonoreerd.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Ik ben blij dat we op de eerste oproep meteen zoveel reacties ontvingen, negentien stuks. Ik vind het belangrijk dat de stad er aantrekkelijker gaat uitzien. Daarom is het fijn om te merken dat onze handreiking in de vorm van het verbeteringsfonds aanslaat. Gevels die al zijn aangepakt, hebben een positieve impact op de bezoekers van onze stad. Kijk maar eens naar KaKAUW, Expresso Bar Aroma, Pat’s Tosti Bar en bakkerij Voncken. Logisch ook, want de staat van de gevels is heel bepalend voor de kwaliteit en sfeer van een stad. Die verbetering smaakt naar meer. Mooi dat we hier samen aan verder werken.”  

Beter verhuurbaar
De panden waaraan subsidie wordt toegekend liggen in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. De voorgestelde verbeteringen verschillen per pand maar gaan van restauratie tot complete verandering van de gevel. De verbeteringen komen (naast een fraaier straatbeeld) in de meeste gevallen ook ten goede aan het verhuurbaarder maken voor wonen of commerciële doeleinden. Door een aantrekkelijkere gevel aan de begane grond neemt de kans toe dat panden verhuurd worden. Alle aanvragers zijn geïnformeerd over het wel of niet toekennen van de subsidie en de redenen daarvoor. Mogelijk dat sommige aanvragen – die nu niet zijn gehonoreerd – met een aanpassing bij de volgende ronde wel voor subsidie in aanmerking komen.

Nog twee oproepen
Dankzij het gevelverbeteringsfonds kunnen pandeigenaren financiële steun vragen om hun gevel(s) te verfraaien. Van het totale beschikbare subsidiebedrag van € 632.000 wordt nu € 334.750 toegekend. Er komen nog twee oproepen: de tweede oproep is gericht op het vergroenen van gevels en volgt na de zomer. Bij de derde oproep, begin 2024, ligt de focus wederom op historische en beeldbepalende gevels. Op www.heerlen.nl/gevelverbetering zien pandeigenaren of hun gevel in aanmerking komt voor het fonds. Ook vindt men hier hoe een aanvraag in te dienen, hoe de toekenningsprocedure in zijn werk gaat en welke beoordelingscriteria er zijn.

Totale aanpak
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Opening Raadhuis tijdens Cultura Nova

PERSBERICHT

Officiële opening Raadhuis tijdens openingsweekend Cultura Nova

Hand in hand met een Peutz-monument: een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het gerenoveerde Raadhuis en omringd door meer openbare ruimte dan voorheen. Tijdens het openingsweekend van Cultura Nova worden de beide gebouwen officieel geopend door wethouder Casper Gelderblom. Deze opening vieren we met verschillende evenementen. Het gerenoveerde Raadhuis is ook onderdeel van het openingsspektakel van Cultura Nova op 25 augustus. Deze start op het Burgemeester van Grunsvenplein na het openlucht spektakel TAWA door Gratte Ciel, waarna Mécanique Vivante het publiek in een parade meeneemt naar het Raadshuisplein.

Siamese tweeling
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Frits Peutz het Raadhuis van Heerlen, dat opgeleverd werd als symbool van bevrijding en wederopbouw. In 1948 werd het gebouw officieel geopend door de toenmalige kroonprinses Juliana. 75 jaar later is het gerestaureerd en als een Siamese tweeling verbonden aan het nieuwe Stadskantoor van architect Francine Houben van Mecanoo.

“Het Raadhuis heeft, met het nieuwe Stadskantoor naast zich, een nieuw leven gekregen. De twee gebouwen samen symboliseren de vernieuwing en vooruitgang in onze stad. Onze stad die zich steeds opnieuw uitvindt. Het Raadhuis en het Stadskantoor laten zien: in Heerlen heerst een nieuw elan en is de verbeelding aan de macht”, aldus Casper Gelderblom.


Expositie, boek en rondleidingen

Vormgever Marcel van der Heyden en schrijver/journalist Emile Hollman presenteren vanaf zaterdag 26 augustus een tentoonstelling en een boek over Frits Peutz, de architect die een grote rol speelde in de vormgeving van Heerlen. Het boek en de expositie geven aan de hand van foto’s, tekeningen en interviews inzicht in de betekenis van Peutz voor Heerlen. Daarnaast opent SCHUNCK in de hal van het een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke kunstcollectie, de oudste publieke verzameling eigentijdse kunst van Limburg. Tot slot worden vanaf maandag 28 augustus dagelijks rondleidingen gegeven door beide gebouwen van de gemeente Heerlen.

In gesprek met Francine Houben

In tegenstelling tot het Raadhuis, komt het Stadskantoor nog maar net kijken. Architect Francine Houben staat aan het begin van dit ‘nieuwe leven’. Zij heeft met haar bureau Mecanoo een gebouw met een heel open karakter ontworpen. Houben zal op zondag 27 augustus een lezing geven over de complementaire betekenis van het Raadhuis en de Stadskantoor voor de beweging die Heerlen doormaakt. Houben kijkt uit naar de opening: “Heerlen heeft met het Raadhuis van Peutz een icoon dat de stad verdient. De verbinding met het nieuwe Stadskantoor illustreert de veelbelovende beweging die de stad doormaakt naar nieuwe energie. Ik ben er trots op dat ik aan die beweging een bijdrage heb mogen leveren.” In haar lezing over onder meer het ontwerpproces, het nieuwe werkmodel en de verbinding van oud en nieuw licht architect Francine Houben van Mecanoo haar visie toe. Aansluitend is een debat over traditie, moderniteit en toekomstgerichtheid. Aanmelden voor deze activiteit kan via schunck.nl


Meer informatie over alle festiviteiten is te vinden op de website van gemeente Heerlen.

Opruimactie centrum afgerond

PERSBERICHT

Grote opruimactie centrum afgerond

Wethouder Marco Peters (beheer en Onderhoud) heeft een aantal paaltjes verwijderd in de Dautzenbergstraat. Het was een symbolische handeling als afsluiting van een grote opruimactie in het centrum.

Paaltjes, betonnen kubussen, stickers, zakpalen straatnaamborden op lantaarnpalen in plaats van gevels, losse wegwijzerbordjes, overbodige verkeersborden, varkensruggen, dranghekken, boomroosters en -korven. De afgelopen jaren zijn al deze attributen in het centrum neergezet. Een groot deel daarvan had geen functie meer en zorgde voor een rommelig beeld in de openbare ruimte van het centrum.

Marco Peters: “Bij de inrichting van onze openbare ruimte moet het vaker over schoonheid gaan. Attributen die geen functie meer hebben zorgen vaak voor verrommeling. Voor zaken die wel functioneel zijn bestaat vaak een mooier alternatief. Zo hebben we ook palen vervangen door bloembakken. Wij zijn in het centrum begonnen, maar uiteindelijk is de hele stad aan de beurt.”

1e Huis van het Recht

Persbericht
4 juli 2023

1e Huis van het Recht: bijna 300 mensen geholpen


Het Huis van het Recht gaat door. Dat is de uitkomst na het evaluatierapport. Ruim drie jaar werken onder andere gemeente Heerlen, rechtbank Limburg en het Juridisch Loket nu nauw samen binnen het Huis van het Recht. Inwoners uit Heerlen met verschillende problemen, zoals schulden, uitkeringen, juridische- en huurproblemen kunnen er terecht voor hulp. Op één en dezelfde plek. En voor meerdere problemen tegelijk. Het Huis van het Recht helpt mensen sneller en effectiever en beperkt zo de emotionele, sociale en financiële schade voor hen en hun omgeving. Ook voorkomt de betrokkenheid van verschillende instanties in veel gevallen escalatie en een gang naar de rechter. Dat scheelt hoge juridische kosten.

Korte lijntjes
In januari 2020 begon het Huis van het Recht als proef in Heerlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalde de proef. Doel van Huis van het Recht was een nauwe verbinding tussen het juridische en het sociale domein opzetten. En door die korte lijnen tussen verschillende organisaties kunnen mensen met problemen beter en sneller geholpen worden. Integraal, dus voor meerdere problemen op één plek. Om mensen zo eenvoudig mogelijk te helpen, zonder dat er meteen een juridische uitspraak aan te pas komt. Wel staat een rechter stand-by om partijen naar een schikking te helpen of een uitspraak te doen. Recent evalueerde Zuyd Onderzoek de proef van Huis van het Recht.

Mensen gemakkelijk geholpen
Het Huis van het Recht heeft 281 zaken behandeld. In twee gevallen moest de rechter er aan te pas komen om verder te kunnen met de oplossing. De intensieve samenwerking van instanties zorgde voor betere diagnose van de vragen van mensen en voor een passende duurzame oplossing. De rechtzoekenden zijn blij, omdat hun problemen al in een vroeg stadium zichtbaar zijn en zij naar de juiste weg voor hulp worden verwezen. Eén van de rechtzoekenden zegt: “Als het Huis van het Recht er niet was geweest, waren mijn zoontje en ik het huis uitgezet. Dan hadden we op straat gestaan. Nu is er gekeken naar hoe mijn problemen kunnen worden opgelost. En dat geeft veel rust na alle spanning.”

Huis van het Recht gaat door
De proef Huis van het Recht is afgerond. Het evaluatierapport ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De samenwerking tussen de betrokken partijen gaat sowieso door. Willemijn van Helden, voorzitter Juridisch Loket: “Dat wat bleek te werken, willen we niet meer verliezen nu de proef is afgelopen. We gaan onveranderd door onder de naam Huis van het Recht.” Roel Wever, burgemeester van Heerlen voegt toe: “Door de korte lijnen, de brede kennis en het grote samenwerkingsnetwerk kunnen we met het oog op de toekomst, erger voorkomen. Met het Huis van het Recht kunnen we écht iets betekenen voor inwoners en onze samenleving sterker maken.”
Ook rechtbankpresident Martina Bijker is blij dat het Huis van het Recht doorgaat: “Met het Huis van het Recht bereiken we wat we als rechtbank willen, namelijk problemen van mensen snel, en eenvoudig oplossen.”

Meer informatie:

Gemeente Heerlen, Hanny Bladt, (045) 5604711
Rechtbank Limburg, Marlinda Ozinga, 088-3611659
Het Juridisch Loket, Jan Pieter Verkennis, 06-51327224

Noot voor de redactie:
Als u een rechtzoekende zou willen spreken over zijn ervaringen met het Huis van het Recht kunt u bellen met Juridisch Loket (zie hierboven)

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

PERSBERICHT

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

Voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden heeft de gemeente Heerlen op dit moment een contract met twee uitvoerders. Omdat het contract afloopt per 1 januari 2024, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een subsidie voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 15 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

Intensiever samenwerken

Heerlen werkt op dit moment met een maatwerkvoorziening bij Hulp bij het huishouden. De gemeente geeft aan hoeveel en welke hulp moet worden geboden en de twee uitvoerders gaan daarmee aan de slag.

In de nieuwe situatie is het niet langer de gemeente die beoordeelt welke hulp nodig is, maar doen de professionals van de subsidiepartner dat. Zij worden daarmee gestimuleerd om nog intensiever samen te werken met verschillende aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Maximale ruimte

De subsidie voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden wordt vanaf volgend jaar ook als één bedrag voor het hele jaar uitgekeerd. Hierdoor zijn er minder administratieve kosten en krijgen de professionals maximale ruimte om maatwerk mogelijk te maken.

Ook stelt de gemeente de eis dat medewerkers van de contractpartner een fatsoenlijk salaris ontvangen. De minimum looneis ligt op het niveau van de laagste gemeentelijke loonschaal, momenteel € 14,00 per uur. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord over de beloning bij externe gemeentelijke opdrachten.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 oktober  een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Maatschappelijke ondersteuning

PERSBERICHT

Inschrijftermijn eindigt 1 september

Nieuw contract maatschappelijke ondersteuning

Op dit moment is Heerlen Stand-By! verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de maatschappelijk ondersteuning in de stad. Omdat het contract afloopt, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een contract voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 17,5 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

In Heerlen werken nu al drie samenwerkingsverbanden voor de gemeente. Eén voor de basishulp Jeugd (JenS), één voor Beschermd Wonen en voor Maatschappelijke Ondersteuning is er Heerlen Stand-By!. Op die manier wordt marktwerking buiten de deur gehouden en wordt gewerkt via vertrouwen in de professional in plaats van georganiseerd wantrouwen via gemeentelijke indicatiestelling.

Het contract met Heerlen Stand-By! loopt nu af. Deze coöperatie bestaat uit 10 aanbieders en 19 leveranciers, die voor de gemeente aanspreekbaar is als één organisatie.

In de subsidietender vier belangrijke opgaven opgenomen waaraan inschrijvers moeten voldoen.

 1. Het vormen van integrale toegang

Zorg voor één plek in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag. Van daaruit worden ze dan doorgeleid naar de juiste hulpverlener. Dit vereist intensieve samenwerking nodig tussen medewerkers van de gemeente en alle andere partners.

 • Samenwerking met aanpalende domeinen

Burgers mogen niet tussen de wal en het schip vallen als ze worden doorverwezen naar instanties buiten de contractorganisaties. Bijvoorbeeld op de grens van jeugdhulp en volwassenenondersteuning, bij Opvang & beschermd wonen Parkstad en met het Zorg en Veiligheidshuis.

 • Transformatie van de dagbesteding

Dagbesteding moet in de toekomst meer worden aangeboden in de buurt van de woonomgeving en met meer op maat gesneden activiteiten. Indien nodig moet iemand vanuit dagbesteding ook kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, beschut- of betaald werk.

 • Intensivering samenwerking met participatie

Mensen moeten meer kans krijgen om door te stromen. Dat vraagt om meer samenwerking met Werk voor Heerlen en het gemeentelijk Team Re-integratie.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 september een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Tijdelijke groene, speelse inrichting Raadhuisplein

Het Raadhuisplein in Heerlen wordt binnenkort omgetoverd tot ‘Park Romana’, een groene oase in het centrum waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spelen en plezier hebben. Het plein wordt – als voorloper op de definitieve inrichting – voor een jaar ingericht met bomen, struiken, speelse elementen en verlichting. Na de tijdelijkheid worden alle materialen en het groen hergebruikt.

Bruisend middelpunt

Zowel het stadskantoor als het Raadhuis zijn op stijlvolle en gedetailleerde manier gerenoveerd en vormen nu het bruisende middelpunt van de stad.
In september 2024 start de definitieve herinrichting van het plein. Tot die tijd laat de gemeente het plein er niet onaantrekkelijk bij liggen. Het plein wordt daarom een fijne, frivole plek voor jong en oud. Een paradijselijke plek met bomen en struiken, sfeervolle verlichting en een zandcirkel voor kinderen. Om het plein nog speelser te maken, worden er ook schommels of andere eenvoudige speelse ingrepen geplaatst. Het plein blijft daarbij goed toegankelijk dankzij paden met klinkerverharding

Archeologisch onderzoek

Vanaf april 2024 vindt er op het plein ook archeologisch onderzoek plaats. Dat onderzoek vindt ook in de groene omgeving plaats. Geïnteresseerden kunnen vanaf de bankjes meekijken met de werkzaamheden. Heel Heerlen graaft in het groen dus.

Aantrekkelijke omgeving

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Wij geloven in de kracht van experimenten en creativiteit. Om in de periode naar een definitieve herin-richting, toch een aantrekkelijke en hoogwaardige omgeving te bieden aan de inwoners van Heerlen, transformeren we het plein tot een groene oase waar levendigheid, ontmoeting, beleving en frivoliteit samenkomen. Het tijdelijk ontwerp is zo opgezet dat de materialen en groen niet verloren gaan, maar na afloop worden hergebruikt.”

Samen maken we het centrum

De herinrichting van het Raadhuisplein is onderdeel van de aanpak ‘Samen maken we de Stad’, waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger en bekender centrum. Het centrum van Heerlen is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk en bovendien centrumstad voor de regio Parkstad. Hierbij werkt de gemeente Heerlen samen met het Ministerie van BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg. Samen met hen, én met bewoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven, organisaties etc. maken ze de stad.

Nieuwe regels en termijnen voor plannen Omgevingswet op 1 januari 2024

Met de start van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen ook de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Burgers willen het liefst nog een aanvraag indienen die wordt verleend op basis van huidige regels. Mede om die reden verwacht de gemeente de laatste maanden van het jaar veel extra vergunningaanvragen.

Vanaf 2024 moet bij nieuwe plannen ook worden bekeken welke gevolgen er zijn voor nieuwe thema’s zoals gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Daarnaast stelt de Omgevingswet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd.

Type aanvraag

Het is mogelijk dat een aanvraag nog wordt afgehandeld op basis van de huidige regels. Dat hangt echter helemaal af van het type van de aanvraag en het moment van indienen ervan.
Is er een bestemmingsplanwijziging nodig om het plan te realiseren? Dan is 15 augustus 2023 de uiterste datum om een concept ontwerp bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing in te dienen bij de gemeente. De definitieve versie hiervan moet vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2023 zijn ingediend.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend voor een beoordeling onder het huidige recht.

Initiatief

Burgers met een initiatief kunnen dat bespreken met de gemeente. Zo’n initiatief moet uiterlijk 30 september 2023 zijn ingediend.

Blij met alle initiatieven

Wethouder Marco Peters van vergunningen: “We zijn blij met alle initiatieven die goed zijn voor de stad en willen de indieners daarvan goed en snel helpen om ze uit te voeren. Daarom informeren wij hen nu dat de Omgevingswet gevolgen kan hebben voor hun plannen. De wetswijziging is ingrijpend en de overgang naar de nieuwe wet vraagt veel van plannenmakers en ambtenaren. Maar samen zorgen we ervoor dat eventuele vertragingen tot een minimum beperkt blijven”.

Versoepeling bijstand voor Heerlense jongeren

Heerlen gaat een drietal versoepelingen invoeren ten aanzien van de bijstandsregels voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zo wordt de zoektermijn van vier weken afgeschaft, wordt de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid toegepast en gaat de jongerentoeslag omhoog. Hiermee loopt Heerlen vooruit op een eventuele landelijke versoepeling van de Participatiewet in 2025.

Jongeren in beeld

Door invoering van deze versoepelingen hoopt de gemeente Heerlen stress, financiële problemen en schulden te voorkomen bij jongeren. Het aanvragen van bijstand kan door het afschaffen van de zoektermijn eerder plaatsvinden. Op die manier houdt de gemeente jongeren in beeld die (financiële) hulp nodig hebben.

Perspectief

Gebleken is dat een stabiel inkomen essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van jongeren. Er ontstaat grote bestaansonzekerheid op het moment dat dat niet zo is. Als een jongere bijvoorbeeld niet meer thuis woont en geen beroep op ouderlijke ondersteuning kan doen, kan de zoektermijn van vier weken voor grote financiële problemen zorgen. Bovendien is de huidige lage jongerennorm dan onvoldoende om van rond te komen. Reden voor Heerlen om, naast de afschaffing van de zoektermijn, ook de jongerentoeslag te verhogen.

Motivatie

Tot slot wordt ook de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid bij jongeren toegepast. Hierdoor ontstaat er een grotere prikkel om te gaan werken en om aan het werk te blijven. Uiteraard blijft de gemeente ook jongeren stimuleren om een opleiding te volgen en af te ronden en worden zij hierin begeleid.

Wijzigingen Participatiewet

Het aanpassen van de zoektermijn en de inkomstenvrijlating voor jongeren zijn twee van de maatregelen die minister Schouten wil wijzigen in de Participatie-wet. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Heerlen loopt vooruit op deze wetswijzigingen.

Subsidie voor uitbreiding 24Rosa

24Rosa, een bedrijf dat software ontwikkelt en klantcontacten afhandelt voor woningcorporaties wil uitbreiden en is daarvoor naar het centrum van Heerlen verhuisd. Voor het bieden van nieuwe werkgelegenheid ontvangt het bedrijf een subsidie van €35.000,- uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Voorwaarde is dat er binnen drie jaar minimaal 20 fte extra ontstaan.

24Rosa kiest voor uitbreiding in Heerlen boven een horecapand aan het Pancratiusplein om zo goed bereikbaar te zijn voor personeel en relaties. Op de nieuwe locatie wordt niet alleen de dienstverlening uitgebreid. Ook wil het bedrijf daar zelf nieuw personeel gaan opleiden.

Heerlen lanceert Digitale tweelingstad

PERSBERICHT

Heerlen lanceert een digitale tweelingstad

Sinds kort heeft Heerlen een digitale tweeling: een digitale weergave van de fysieke leefomgeving van onze stad. Met dit platform kunnen we complexe ruimtelijke vraagstukken aan elkaar verknopen en letterlijk in beeld brengen. Op die manier kunnen we verschillende ruimtelijke scenario’s simuleren waardoor het makkelijker wordt de impact van stedelijke aanpassingen in kaart te brengen. De Heerlense ‘Digital Twin’ is tot stand gekomen in samenwerking met het Public Services Lab van Brightlands Smart Services Campus en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) én met hulp van gemeente Amsterdam en Utrecht.

Veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
Op dit moment geeft de digitale tweeling van Heerlen nog slechts de meest fundamentele elementen van de stad weer, zoals de gebouwde omgeving, bomen in de stad, bouwjaren van panden, en schaduwval. Maar de komende tijd zal de digitale tweeling van Heerlen worden verrijkt met steeds meer data. Zo kan de gelaagde impact van ontwikkelingen in de Heerlense woon- en leefomgeving snel worden gevisualiseerd. Wethouder Wonen, Milieu & Digitalisering Casper Gelderblom ziet veel mogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw appartementencomplex. Met de digitale tweeling kunnen we straks in één beeld vangen hoe een wooncomplex inspeelt op de woonbehoefte in een buurt, en hoe groen op en rondom het gebouw bijdraagt aan het bestrijden van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit.” 

Toegevoegde waarde voor beleidsmakers, inwoners, en ondernemers
Dit soort rijke simulaties kunnen beleidsmakers in de toekomst helpen bij het maken van brede afwegingen bij ontwikkelingen in de stad. Maar, voegt Gelderblom toe, minstens zo belangrijk is de potentie van de digitale tweeling waar het gaat om het meenemen van ondernemers en inwoners. “Door zaken te visualiseren maken Digital Twins de complexe impact van bijvoorbeeld woonprojecten toegankelijker. We willen de komende periode dan ook verkennen hoe we onze digitale tweelingstad kunnen inzetten om beter aansluiting te vinden bij wensen en behoeften van Heerlense inwoners en ondernemers, zodat we nog meer in gezamenlijkheid onze opgaven kunnen tackelen.”


Zorgwoningen voor ouderen

PERSBERICHT

Zorgwoningen voor ouderen op terrein In ‘t Wieër

Gemeente en Cicero slaan handen ineen
Het college van B&W gaat een intentieovereenkomst aan met Cicero
Zorggroep voor de bouw van een zorgcomplex met maximaal honderd
zorgwoningen voor ouderen op terrein In ’t Wieër in Hoensbroek, aan
de Prof. Tinbergen-/Prof. Eykmanlaan. Hiervoor is eerst nog een
bestemmingplanwijziging nodig.
Gelet op de bevolkingssamenstelling in Hoensbroek sluit het initiatief uitstekend
aan bij de toekomstige zorgbehoefte daar. Bovendien is de aanleg van
zorgwoningen in een groene omgeving een goede invulling voor dit al jaren
braakliggende terrein.
Laagbouw
Cicero en de gemeente gaan de komende periode samen aan de slag om de
plannen uit te werken en zullen de omgeving daar tijdig bij betrekken. Duidelijk
is wel al dat het zorgcomplex zoveel als mogelijk als laagbouw zal worden
gerealiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor het aanleggen van een
groene omgeving rondom de woningen. In de afgelopen maanden is het terrein
opgeruimd en is bodemonderzoek gedaan. De gemeente zorgt ervoor dat het
terrein netjes blijft zolang er niet wordt gewerkt.
Kwaliteit en continuïteit
Wethouder Marco Peters: “Ik ben blij met deze volgende stap in de
samenwerking met Cicero. In de afgelopen jaren is gebleken dat ze een
betrouwbare partner zijn bij zorg- en leefbaarheidsvraagstukken. Het is fijn om
in zee te gaan met een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt bij deze
ontwikkeling. Hierdoor kunnen we op dit terrein een goede ontwikkeling
realiseren die inspeelt op de zorg die men in Hoensbroek nodig heeft”.

Voorschot energietoeslag 2023

500 euro voorschot energietoeslag 2023 uitgekeerd

Voor veel huishoudens is de hoge energierekening nog steeds een grote zorg. Door de hoge energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom heeft de gemeente vorig jaar de energietoeslag uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen. Ook dit jaar (2023) komt er voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. Vooruitlopend op de landelijke wetswijziging heeft de gemeente in april 2023 alvast een bedrag van 500 euro als voorschot van de energietoeslag 2023 uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro hebben gekregen en die aan alle voorwaarden voldeden.

Inmiddels is in Heerlen aan ruim 9.000 huishoudens een energietoeslag 2022 uitgekeerd. Tot 1 juli 2023 kan de energietoeslag 2022 overigens nog aangevraagd worden.

Verder is in april 2023 een voorschot van 500 euro uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro kregen en die aan alle volwaarden voldeden. Ook huishoudens die dit niet hebben gekregen, kunnen later dit jaar een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Wanneer de gemeente het restant van de energietoeslag 2023 kan uitbetalen en weer aanvragen in behandeling gaat nemen, wordt later in het jaar bekend gemaakt. Dit wordt pas duidelijk nadat de Wet Energietoeslag 2023 af is. Helaas is de ingangsdatum die voor juni gepland stond, uitgesteld door de Minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten.

Naast de energietoeslag geldt er voor het hele jaar 2023 een prijsplafond voor energie, waardoor de energierekening een stuk lager wordt. Bovendien bestond de mogelijkheid om tot 5 mei een beroep te doen op het Tijdelijk Noodfonds.

Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag of die daarmee onvoldoende geholpen worden, blijft gelden dat zij mogelijk bijzondere bijstand kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie op de pagina over Hulp bij energiekosten

Kidscultuurweek in Heerlen

PERSBERICHT

Kidscultuurweek in Heerlen

Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni vindt voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van alle Heerlense basisscholen de kidscultuurweek plaats. De kidscultuurweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis van de stad. Het Thermenmuseum, Parkstad Limburg Theaters, Tinkers Guild, Filmhuis de Spiegel en SCHUNCK werken mee aan dit project. 

Derde editie

Na een succesvolle eerste en tweede editie hebben de deelnemende

culturele partners in Heerlen opnieuw de handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te stellen.

Terug naar het verleden

Ze duiken in de rijke geschiedenis van het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum. Ze zullen een workshop Stopmotion volgen bij Filmhuis de Spiegel en de kinderen zullen ook bij SCHUNCK verschillende workshops volgen over literatuur, dans en muziek. Ze worden bij Tinkers guild uitgedaagd te ontdekken hoe we verbonden zijn met Media, Technologie en Ontwerp en ze gaan een workshop ‘drama’ volgen bij Parkstad Limburg Theaters. Ieder einde van de dag kunnen de kinderen naar de voorstelling Jungleboek in het Parkstad Limburg Theater. Zo ontdekken de leerlingen het hele verhaal van Heerlen; van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen van nu.

Wethouder Jordy Clemens vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met het culturele aanbod van de stad: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van de voorgaande jaren opnieuw een kidscultuurweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in Heerlen. Tijdens deze kidscultuurweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan de geschiedenis van de stad.’’

Archeologisch onderzoek met inwoners van Heerlen

PERSBERICHT

Kick-off Heel Heerlen Graaft: het startsein voor de zoektocht naar Romeins verleden in Heerlen  

Op 18 juni zal tijdens de Kick-off de expo ‘De ontdekking van Coriovallum’ geopend worden in De Vondst en de eerste proefputten gegraven worden in de openbare ruimte. In de tentoonstelling kan men ontdekken welke bijzondere vondsten we vermoedelijk tegenkomen tijdens de zoektocht op de Grote Graafdagen op 9 en 10 september.

Na de opening van de tentoonstelling is het moment aangebroken om de eerste schop in de grond te steken. Wethouder Erfgoed Jordy Clemens en Jeanet Bruil, hoofd van de WetenschapsAgenda, nemen het eerste initiatief op het Raadhuisplein, gevolgd door Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, Saskia Stevens van de UU/Constructing the Limes en de regioarcheoloog van Parkstad, Hilde Vanneste. Zij zullen de eerste proefput graven in de Ingenieur Dingertuin. Deze tuin werd ingericht met tropische planten die de mijningenieur meebracht van zijn diverse reizen. Tot op de dag van vandaag kan men nog genieten van deze weelde, tussen de sites van Brightlands en APG.

Ons Romeins verleden

Op diverse plekken in Heerlen sta je letterlijk boven op de Romeinse stad. Er is nog veel onontdekt en verborgen onder de straatstenen en plantsoenen in Heerlen. Welke wegen liepen er, hoeveel huizen stonden er, was er een forum of een theater en waar liggen nog waardevolle voorwerpen verborgen? Samen met inwoners van Heerlen gaan we op zoek in de tuinen en de openbare ruimte om deze vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Inwoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger of hun tuin beschikbaar stellen voor het onderzoek. Vanaf 18 juni worden er tal van activiteiten georganiseerd om vrijwilligers klaar te stomen voor de Grote Graafdagen. Meer informatie is terug te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft

————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het kick-off evenement. U kunt zich aanmelden bij Kiki Voncken via k.voncken@heerlen.nl

Het volledige programma:

13u: opening van de expo ‘Vondsten uit Coriovallum’ in De Vondst. De tentoonstelling zal geopend worden met volgende programma:

 • Verwelkoming door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil
 • Inhoudelijke toelichting expo door conservator Karen Jeneson
 • Opening expo door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil

13u30: wandeling naar het Raadhuisplein. Hier zullen wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil de eerste schop in de grond steken.

13u45: wandeling naar de Dingertuin. Hier zullen Ollivier Trouw, Saskia Stevens en Hilde Vanneste de eerste schop in de grond steken. Ollivier Trouw en Saskia Stevens zullen hier het woord nemen.

14u: receptie in De Vondst voor genodigden om verder te netwerken en te genieten van het uitgebreide randprogramma in de Vondst en het Thermenmuseum.

Expeditie Groeves

PERSBERICHT

Ga mee op ontdekkingsreis tijdens Expeditie Groeves!

Rennen, fietsen of wandelen in een betoverend gebied? Dat kan in Heerlen! Lange tijd was dit uniek stukje Parkstad niet toegankelijk en daardoor onbekend, maar daar komt nu verandering in! Tijdens het event Expeditie Groeves wordt de nieuwe fiets- en wandelroute Rondje Groeves langs de groeves van Heerlen geopend, net als het natuurgebied bij de Zuidplas in de Sibelco-groeve. Op zaterdag 10 juni ontdek je dit unieke stukje als nooit tevoren. Met een prachtig gratis programma voor jong en oud.

Er zijn diverse activiteiten zoals de Rondje Groeves Kidsrun en een Rondje Groeves van 5 km en 10 km run die dwars door de heide en het groevegebied gaan. Maar je kunt ook een mountainbike clinic volgen. Als je altijd al meer hebt willen weten over de geologie van Limburg en hoe groeves worden gebruikt, dan is dit je kans. Er zijn experts aanwezig die je alles kunnen vertellen over de geschiedenis, de flora en fauna en de toekomst van dit bijzondere gebied. Natuurmonumenten neemt je mee op een heuse Expeditie door het natuurgebied bij de Zuidplas. Sibelco, Visvijver Bruinkoolweg en Hindetuin hebben open huis zodat je ook daar een kijkje kunt nemen.

Wethouder Marco Peters: “De regio Parkstad kent een rijke historie van mijnbouw, zowel boven- als ondergronds. Sinds begin 20e eeuw vindt in de streek zilverzandwinning plaats. Het project Rondje Groeves is een initiatief dat tot doel heeft om het groevengebied beter toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars. Om bezoekers – jong en oud – te verrassen en een glimlach op hun gezicht te toveren terwijl ze genieten van de mooie omgeving. Vanaf nu kan dat. Je kunt je laten meevoeren langs 8 indrukwekkende rust- en uitkijkpunten, de mooie natuur en je komt meer te weten over de grondstoffen onder je voeten. De route is 8 km en geeft je onderweg alle gelegenheid om stil te staan bij de hoogtepunten van de tocht. Met Rondje Groeves brengen we in samenwerking met onze partners de groeves weer tot leven in onze stad en maakt dit stukje Heerlen een plek in de natuur waar je wil zijn!” Programmadirecteur Heerlen-Noord Ron Meyer vult aan: “We hebben echt een aantal fantastische plekken in Heerlen en het groevegebied is daar zeker één van. Deze natuur met zoveel potentie mag nog veel meer gezien worden.”

Programma

Op 10 juni vindt ‘Expeditie Groeves’ plaats. Het hele gebied rond de Brunssummerheide staat in het teken van deze ontdekkingsreis. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je deelnemen aan een prachtig programma voor jong en oud! Gratis toegankelijk. Te veel om op te noemen, daarom lichten we een aantal hoogtepunten uit:


Kidsrun, 5 km en 10 km run:

Tijdens de Kids Run kun je kiezen uit 500 meter, 1 km of 2 km en loop je een deel van het echte Rondje Groeves. De 5 km en 10 km zijn een pittig Rondje Groeves, die dwars door de heide en het groevegebied gaan.

Start 10 km: 11.00 uur
Start 5 km: 11.15 uur

Start kidsrun: 11.30 uur
(Aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)

Mountainbike clinic:
Houd jij wel van een uitdaging? Stap tijdens deze clinic op je MTB en duik Rondje Groeves in. Kom met ons mee, ervaar de enorme aantrekkingskracht van een mountainbike midden in de natuur en leer tips & trics om je MTB onder controle te krijgen. (Wel zelf je fiets meenemen.)

Om 14.00 uur en 15.30 uur (aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)

Geocache:
Wil jij op zoek naar een schat in een bijzondere omgeving? In Rondje Groeves is heel wat te ontdekken! Er is een speciale speurtocht uitgestippeld om bij de groeveschat te komen. Ga jij mee op moderne schattenjacht?

Om 15.00 uur (aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)


Wandel- en fietsroute Rondje Groeves:
Ontdek een uniek stukje Parkstad tijdens deze 8 km lange wandel- of fietsroute! Laat je meevoeren langs 8 indrukwekkende rust- en uitkijkpunten in mooie natuur en kom meer te weten over de grondstoffen onder je voeten. Van 11.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden niet nodig.

Expeditie Groeves wordt georganiseerd door Gemeente Heerlen, het Nationaal Programma Heerlen-Noord, Heel Heerlen Beweegt, Natuurmonumenten, Visit Zuid-Limburg en IBA Parkstad.

Praktische informatie

Neem de juiste schoenen mee om te wandelen of hardlopen.

Kom je met de fiets? Ga dan naar de Heideveldweg, Heerlen en fiets de straat door tot je bij Expeditie Groeves uitkomt. Kom je met de auto? Rij naar Tiegelstraat 1, Heerlen en dan kun je parkeren op het terrein van Sibelco.

Alle rondleidingen en workshops starten bij de Transportband, aan het einde van de Koolkoelweg.Rondje groeves

Rondje Groeves is een sleutelproject van de Internationale BauAusstellung (IBA). Daarbij gaat het om een vernieuwend bouwkundig project, om de (economische) structuur van Parkstad te versterken. Met dit project komt de doelstelling van IBA om een vliegwiel te zijn ruimschoots naar voren. Het project verbindt en versterkt de relatie stad en landschap, ontsluit onbekende locaties en draagt duurzaam bij aan de toeristisch economische structuur. Projectpartners zijn Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en Natuurmonumenten. Ook private partijen als Sibelco en Beaujean/Quaedvlieg zijn betrokken. Het project laat de potentie van het gebied zien en opent de deur voor een nieuw stuk landschap dat ongekend is.

Rondje groeves kruist op twee punten de (boven)regionale fietsverbinding Parkstadroute. Op die manier is het ook gemakkelijk weer andere mooie fietsroutes te bereiken.

Evenement Parkstad Werkt 29 juni 2023

Lijkt het je leuk om te werken bij een van de Parkstad-gemeenten of de Stadsregio Parkstad Limburg? Of wil je jouw professionele netwerk verder uitbreiden? Kom dan op donderdag 29 juni 2023 naar het arbeidsmarktevenement Parkstad werkt.

Tijdens dit evenement openen we onze deuren en bieden we jou de mogelijkheid om te komen netwerken. Ook kom je meer te weten over de regio Parkstad, de Parkstad-gemeenten én de stadsregio. Ben je student, werkzoekend of gewoon geïnteresseerd? Dan spreken we je graag!

Datum                            Donderdag 29 juni 2023
Tijd                                15:00-19:00 uur
Locatie                           Kloosterweg 1, 6412 CN, Heerlen (Carbon6)
Toegang                         Gratis (inclusief gratis parkeermogelijkheid)

Programma

Het evenement duurt van 15:00-19:00 uur. 

15:00-15:30 uur              Inloop
15:30-16:00 uur              Welkomstwoord
16:00-17:45 uur              Marktfair Parkstad werkt
17:45-18:00 uur              Afsluiting
18:00-19:00 uur              Netwerkborrel

Domeinen

Tijdens Parkstad werkt heb je de kans om op een informele manier kennis te maken met jouw potentiële nieuwe werkgever. Je kunt vragen stellen over het werken bij een Parkstad-organisatie, de functie en werkzaamheden binnen een bepaald domein. Ook kunnen we je meer vertellen over de gunstige arbeidsvoorwaarden.

De Parkstad-organisaties presenteren zich tijdens het evenement aan de hand van zeven domeinen:

 1. Bedrijfsvoering
 2. Duurzaamheid
 3. Economie en toerisme
 4. Ruimte en mobiliteit
 5. Sociaal domein
 6. Veiligheid
 7. Wonen en herstructurering

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het evenement Parkstad werkt door hier het aanmeldformulier in te vullen.

Parkstad werkt wordt georganiseerd door de Parkstad-gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) en de Stadsregio Parkstad Limburg. Namens de Parkstad-organisaties maken we er een geslaagd evenement van.

Energierechtvaardigheidsfonds Heerlen

PERSBERICHT

Heerlen zet in op een sociale energietransitie met nieuw ‘Energierechtvaardigheidsfonds’

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is noodzakelijk voor zowel de samenleving als het klimaat. In Heerlen is de verduurzaming van onze woningvoorraad daarbij één van onze grootste uitdagingen. Zeker voor mensen met een smalle beurs, die hun energierekening afgelopen winter snel zagen stijgen en voor wie investeren in de eigen woning financieel lastig is. In aanvulling op bestaande, veelal landelijke regelingen, wil Heerlen daarom een Energierechtvaardigheidsfonds om deze mensen te ondersteunen gaan inrichten. Via drie verduurzamingsleningen moet dit fonds financiële obstakels bij verschillende doelgroepen wegnemen.

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu & Circulariteit): “In Heerlen maken we werk van een sociale energietransitie, waarin duurzaamheid en solidariteit als belangrijkste waarden samen gaan. Want juist in een stad met veel energiearmoede moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Wij zetten daarom in op energierechtvaardigheid, en dat betekent zowel een lagere energierekening als een kleinere ecologische voetafdruk. Zo zorgen we ervoor dat verduurzaming goed nieuws is voor zowel mens als milieu.”


Drieledig fonds
Het voorgestelde Energierechtvaardigheidsfonds is gericht op mensen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van bestaande financieringsmogelijkheden. Het fonds omvat drie verschillende leningen die, net als de Starterslening, via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan te bieden zijn:

 1. Algemene stimuleringslening Energierechtvaardigheid
  Bij de eerste lening moet worden voldaan aan een reguliere financieringstoets.
 2. Verzilverlening Energierechtvaardigheid

Deze lening is specifiek gericht op een oudere doelgroep van mensen vanaf 57 jaar. Deze lening geeft geen extra maandlasten voor de ouderen. De lening inclusief de rente wordt pas afgelost bij verkoop van de betreffende woning.

 • Maatwerklening Energierechtvaardigheid
  Deze lening is voor een doelgroep die momenteel niet in aanmerking komt voor andere leningen vanwege de inkomenstoets. Hieruit blijkt vaak dat de maandelijkse terugbetaling voor hen niet haalbaar is. Via deze Maatwerklening krijgt deze groep inwoners toch de mogelijkheid om mee te verduurzamen. Dit wordt gedaan door hen een beginperiode vrij te stellen van aflossing en middels periodieke herbeoordeling terugbetaling te vragen, zodra deze wel mogelijk is.


De gemeenteraad van Heerlen beslist tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 28 juni 2023 over dit voorstel.

Walk Walk Dance in Heerlen

PERSBERICHT

Megaprimeur tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag

Onthulling van de eerste permanente Walk Walk Dance in Europa

Rennen, springen, rollen of wandelen over betoverende muzikale lijnen, waarbij je je eigen unieke ritme creëert? Dat kan binnenkort in Heerlen met de Walk Walk Dance. Dit interactieve, speelse kunstwerk, gemaakt door de bekroonde kunst- en designstudio Daily tous les jours uit Montreal komt naar ons stadshart. De Walk Walk Dance verandert alledaagse gewoonten in gedeelde menselijke ervaringen. We openen deze Europese primeur op zaterdag 3 juni om 14.00 uur tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag.

Centrumwethouder Jordy Clemens:

“Heerlen werkt aan meer vrolijkheid, meer verrassing en meer beweging in haar centrum. Met de Walk Walk Dance brengen we in samenwerking met een bureau van wereldklasse letterlijk muziek en dans in onze stad. Samen met de steeds verdere vergroening en steeds meer gezellige evenementen maakt dit Heerlen steeds meer tot een plek waar je wil zijn!”

Uniek in Europa

Daily tous les jours heeft wereldwijd al in meer dan 40 steden een speelse, interactieve installatie geplaatst. Zo dragen kunst en cultuur bij aan het verbinden van mensen in de stad. De installatie in Heerlen is de eerste permanente Walk Walk Dance in Europa! 

Programma

De Walk Walk Dance is onderdeel van het project Stad als Speeltuin. Een project waarbij we door meer creatieve en speelse elementen toe te voegen aan het centrum, de stad steeds leuker en vrolijker maken. Dat laten we zien op zaterdag 3 juni van 11.00 – 16.00 uur, tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag. Verspreid door het centrum is er overal iets te beleven.

Gratis toegankelijk en voor jong en oud. Te veel om op te noemen, daarom lichten we een aantal hoogtepunten uit:

Opening Walk Walk Dance om 14.00 uur – 15.00 uur

Met een woord van Jordy Clemens (wethouder Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling) en Melissa Mongiat (co-directeur en mede-oprichter Daily tous les jours uit Montreal). Met aansluitend optredens door dancestudio HFC, Vlamp en andere dansscholen, samengesteld door Kool Cult: hét platform voor culture en sport met een hiphop state of mind. Locatie: tussen het Stadskantoor en het Raadhuis.

Geluidswandeling ‘Groene Getuigen’
Op zeven plekken in het centrum zijn de bomen getuigen van de rijkdom van Heerlen. We nemen je mee in de verhalen van deze groene getuigen. Om 12.30 en 15.30 uur (aanmelden niet nodig).

Workshop Buildering en Freerunning voor jong & oud
Ga op creatieve en sportieve ontdekkingstocht met de buildering- en freerunning parcoursen. Om 12.45 en 14.45 uur (aanmelden niet nodig).

Rondleiding door het vernieuwde stadskantoor en raadhuis
Neem een kijkje in het nieuwe stadskantoor en gerenoveerde raadhuis. Om 11.30 en 15.00 uur (aanmelden nodig)

Rondleiding langs alle onderdelen van de Stad als Speeltuin Ontdek onze speelse binnenstad onder leiding van een enthousiaste gids. Om 11.00 en 13.30 uur (aanmelden niet nodig)

Alle rondleidingen en workshops starten bij de Walk Walk Dance, tussen het Stadskantoor en Raadhuis.  

Verder bruist het in het centrum met onder meer: schaken op de Promenade, dansen en TikTokflimpjes maken in de Morenhoek, voorlezen op het Betaplein, het nieuwe Stadsmeubel in de Stadstuin, luisteren naar muziek op de Bongerd, spellen spelen op het Schelmenhofje, verwonderd raken door spectaculair en humoristisch straattheater en heel veel meer. Kijk op onze website voor het complete programma en de locaties: www.heerlen.nl/stadalsspeeltuin.