Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Koning bezoekt Heerlen

PERSBERICHT

Werkbezoek door diverse wijken en buurten

Koning bezoekt Heerlen

Zijne Majesteit de Koning brengt vandaag, woensdag 21 februari, een werkbezoek aan Heerlen. Het bezoek staat in het teken van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN).

Koning Willem-Alexander start zijn bezoek in de Royal, waar burgemeester Roel Wever en NPHLN-directeur Ron Meyer hem kort meenemen in de geschiedenis van Heerlen. Daarna krijgt de Koning een introductie over het Nationaal Programma Heerlen-Noord en maakt hij kennis met de alliantiepartners van het programma en spreekt hij met diverse bewoners.

Vervolgens wandelt de Koning door Heerlen-Noord. Deze wandeling start bij het Maankwartier waar Koning Willem-Alexander uitleg krijgt over de veiligheidsuitdagingen van Heerlen-Noord, maar ook in gesprek gaat over de renovatie en het woonklimaat van de Auroraflat. Aansluitend wandelt hij naar de Sittarderweg. Ook bezoekt hij in een hoofdopzichterswoning een echtpaar dat al decennia in Heerlen-Noord woont. Tijdens dit gesprek staat de verandering van Heerlen-Noord centraal. Daarna ontmoet de Koning een jong gezin dat in een opzichterswoning woont, zij vertellen over hun keuze om in Heerlen-Noord te gaan wonen.

De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan een basisschool waar Koning Willem-Alexander docenten, ouders en kinderen ontmoet en spreekt over verschillende voor de wijk belangrijke initiatieven zoals de verlengde schooldag en de krant van de buurvrouw.

Burgemeester Wever over het bezoek: “Dat de koning naar Heerlen komt maakt trots. Het is een blijk van waardering voor de inzet die we hier in Heerlen met zijn allen plegen. Een Koninklijk bezoek helpt in het gezamenlijk gevoel dat we als stad een sprong voorwaarts aan het maken zijn.

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of elders geboren wordt.  

Algeheel voederverbod

PERSBERICHT

Aangepaste APV

Algeheel voederverbod

In heel Heerlen is het verboden om in het wild levende dieren zoals ganzen, eenden duiven en andere vogels te voeren. Dit verbod is opgenomen in de APV, die de gemeenteraad op woensdag 31 januari definitief heeft vastgesteld.

Veel mensen vinden het fijn om vogels en andere dieren te voeren. Het is vaak goed bedoeld, maar het is niet goed voor de dieren. Het is belangrijk dat ze zelf op zoek gaan naar natuurlijk voedsel: zaden, insecten en groen uit de natuur. Van brood en ander menseneten worden ze ziek. Ook al eten ze het graag.

Overlast

De dieren worden vaak op dezelfde plek gevoerd. Daardoor komen steeds meer vogels naar die plekken toe. Dat zorgt voor steeds meer overlast van vogels en vogelpoep.

Voedsel dat op straat blijft liggen gaat schimmelen en dat trekt weer ratten, muizen en andere plaagdieren tegen. Het ziet er niet alleen rommelig uit, maar is ook nog eens ongezond. 

Het voederverbod is er gekomen nadat de gemeenteraad in 2022 hierover unaniem een motie heeft aangenomen.

Activiteiten carnavalsoptochten

Met dit schrijven uw aandacht voor een aantal activiteiten rond de carnavalsoptochten.

Op vrijdag 9 februari a.s. omstreeks 21.30 uur wordt de Blauw Sjuut feestelijk ingehaald. Programma rondom de intocht start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Hierna zal het programma zoals dat voorzien is op het podium verder gaan.

De kinderoptocht op 10 februari gaat van start om 13.33 uur vanaf het van Grunsvenplein en zal ongeveer tegen 14.30 uur op het Pancratiusplein arriveren.

Op zondag 11 februari is de Grote Optocht. De binnenstad is met de auto via de Akerstraat heel slecht bereikbaar. ‘s Morgens worden de meeste cafés beleverd met grote bierwagens en voor de live tv-uitzending zullen diverse vrachtwagens containers, units e.d. leveren.

Voor de kerkgangers van de Pancratiuskerk, die per auto het Pancratiusplein Noord willen bereiken, adviseer ik te rijden via de Gasthuisstraat- Pancratiusstraat – Bongerd naar de oprit langs het Glaspaleis om dan op Pancratiusplein Noord te parkeren.

Langs de optochtroute worden op zondagmorgen dranghekken geplaatst. De oprit naar de kerk wordt opengehouden aan de Bongerdzijde.

Na de mis op zondag worden alle hekken weer gesloten en aansluitend wordt de binnenstad voor alle verkeer afgesloten.

De Grote optocht start vanaf de Vlotstraat om 12.15 uur

De Optocht van Heerlen wordt live uitgezonden op L1 televisie. Aanvang uitzending Optocht is om 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Jack Theunissen,
Voorzitter Optochtcommissie

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Oktober vorig jaar gaf burgemeester Wever toestemming tot een proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum. Een groot deel van het centrum werd toen aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarmee het mogelijk werd op bepaalde momenten preventief in Heerlen-Centrum te fouilleren op verboden wapenbezit. Onlangs heeft de burgemeester besloten de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied – dus de mogelijkheid tot preventief fouilleren – in dit gebied voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2024 te verlengen.

De proef preventief fouilleren had als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit in de stad klopten, met name van messen. Het instellen van het gebied was gebaseerd op een gezamenlijke analyse van de politie en de gemeente. Deze was opgesteld na zorgen bij de politie over het toegenomen wapenbezit in de openbare ruimte. Hiermee werd het voor de officier van justitie mogelijk om de politie toestemming te geven om bepaalde momenten preventief te mogen fouilleren.

Resultaten proef

In de afgelopen vier maanden zijn er twaalf fouilleeracties gehouden. Daarbij zijn in totaal 440 personen en 126 voertuigen preventief gecontroleerd. In het totaal zijn bij twaalf verschillende personen wapens aangetroffen: zes messen, een boksbeugel, een morgenster, drie busjes pepperspray en een gasalarmpistool. Alle personen waren meerderjarig. Ondanks  de ruime (media)aandacht voor het preventief fouilleren werd bij het merendeel van de fouilleeracties dus tenminste één wapen werd aangetroffen.

Burgemeester Wever: “Je zou kunnen stellen dat het aantal wapens afgezet tegen het aantal gecontroleerde personen relatief beperkt is. Tegelijkertijd is ieder aangetroffen wapen echter zeer zorgelijk, omdat het dragen van welk wapen dan ook het risico van escalatie met zich meebrengt. Na overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie over de proef en de resultaten heb ik daarom besloten de aanwijzing veiligheidsrisicogebied te verlengen, waardoor preventief fouilleren in Heerlen-Centrum tot eind van dit jaar mogelijk blijft.’

Het gebied en de acties

Er is geen aanleiding om het reeds aangewezen gebied te wijzigen, dit blijft een groot deel van Heerlen-Centrum omvatten. Tot en met 31 december 2024 kan de politie daarom dan ook mensen in het aangewezen gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeuren alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De acties worden niet aangekondigd en kunnen alle verschillende weekdagen en dagdelen plaatsvinden.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 10 februari. De toegang is gratis maar enkel op vertoning van een ticket. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 29 januari vanaf 11.00 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Sjtadsprins Cor Saelmans

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Cor Saelmans van 2024 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Twiee Veere, Paul &Leo, Frits Pelt en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 10 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

GTB Lab op Woonboulevard Heerlen

PERSBERICHT

Tweede fase circulair boegbeeld GTB Lab op Woonboulevard Heerlen


Op 19 januari werd het bouwbord officieel onthuld voor de start van fase 2 van het Green Transformable Building Lab (GTB Lab) op de Woonboulevard in Heerlen. Heerlen is verheugd dat ze een nieuwe fase van dit boegbeeld voor circulair bouwen en innovatie mogen verwelkomen in de gemeente.

Het GTB Lab fungeert als een laboratorium voor circulair bouwen. Het gebouw maakt in de loop der jaren steeds een nieuwe fase van verbouwing door, waardoor het continu evolueert en nieuwe ontwikkelingen in circulaire bouwtechnieken presenteert. Deze unieke aanpak maakt het GTB Lab een dynamisch platform voor innovatie in de bouwsector.


Duurzaam, circulair, én modulair

In de nieuwe fase wordt het GTB Lab getransformeerd tot een volledig elektrische, zelf energie-producerende woning. De constructie bestaat uit verschillende modules die vooraf in een fabrieksloods zijn vervaardigd en ter plaatse worden samengevoegd tot één gebouw. Deze modulaire benadering en het flexibele gebruik van sloopmaterialen zijn de drijvende krachten achter de circulaire economie in de bouw.

Innovatie- en kennisplein
Het GTB Lab is niet alleen een fysiek innovatieplein in Parkstad, maar ook een digitaal kennis- en ontmoetingsplein dat wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke vragen samenbrengt met de praktijk.
Casper Gelderblom is trots op de samenwerking rondom dit initiatief: “De toekomst is circulair! Hergebruik van materialen is goed voor het milieu, en biedt bovendien grote economische kansen. Ook in onze regio. De ervaringen die aan de Woonboulevard worden opgedaan, zijn bovendien van grote waarde voor een circulaire invulling van onze woningbouwopgave. Het is prachtig dat het Heerlense GTB Lab circulaire innovatie zichtbaar maakt.”             

GTB Lab

Het GTB Lab wordt bestuurd door de Stichting GTB Lab, onder leiding van architect Elma Durmisevic, met ondersteuning van haar toegewijde team. De stichting werkt samen met diverse partijen op regionaal en Europees niveau om haar doelstellingen te verwezenlijken en draagt bij aan de Europese zoektocht naar een circulaire economie in de bouwsector.

De bouwfase 2 van het GTB Lab is mogelijk gemaakt door een vruchtbare samenwerking met gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, IBA Parkstad en diverse bedrijven, waaronder 4D architects, adviesbureau Brekelmans, Habenu van de Kreeke, Soltech, Warscho, Bluedeck, Jansen BV en Nordish.

Onderzoek leefbaarheid in de buurt

PERSBERICHT

Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt

16.000 inwoners krijgen brief om mee te doen aan burgeronderzoek

Heerlen houdt in 2024 een burgeronderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit gebeurt elke 2 jaar. In de loop van januari krijgen ruim 16.000 inwoners een brief om mee te doen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen in de periode van 23 januari tot 5 maart 2024. Via een loting worden er 10 cadeaubonnen weggegeven onder de deelnemers.

Wat houdt het onderzoek in?

Het burgeronderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt.

Is er bijvoorbeeld overlast? Hoe veilig voelen Heerlenaren zich? Zijn er genoeg voorzieningen zoals winkels of parkeerplekken? Met de antwoorden krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt in de buurt. De uitkomst van het onderzoek heeft ook direct invloed op gemeentelijke inzet en maatregelen voor een fijne leefomgeving.

De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd op https://parkstad.incijfers.nl (onder de tegel “burgeronderzoek”).

Kans maken op een cadeaubon

De gemeente Heerlen verloot 10 cadeaubonnen van €50,- onder deelnemers die de vragenlijst volledig ingevuld hebben. De loting gebeurt door het onderzoeksbureau I&O Research.

Doet u mee?

Het onderzoek wordt gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in Heerlen. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister. De gemeente Heerlen gebruikt de antwoorden alleen voor dit onderzoek. Gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet terug te leiden naar een persoon en worden alleen op wijkniveau gepresenteerd.

Papieren vragenlijst

Het onderzoek staat vanaf 23 januari tot 5 maart online via www.heerlen.nl/burgeronderzoek. Mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek en liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen contact opnemen met I&O research, via het telefoonnummer 0800-0191 of via een mailtje naar: helpdesk@ioresearch.nl.

Poefelezitting 2024

Vandaag woensdag 10 januari om 11:11 start de voorverkoop van de Poefelezitting 2024.

Dit jaar wordt deze zitting georganiseerd in het Stadstheater in Heerlen. Voor verdere info raadpleeg de website www.DeTentheerlen.nl.

1 januari Omgevingswet van kracht

Indienen van initiatieven

Vanaf 1 januari is de Omgevingswet van kracht. Dit heeft als gevolg dat initiatieven op een andere wijze ingediend moeten worden.

Wanneer u van plan bent om te gaan (ver-)bouwen, een bestaand pand een andere functie te geven, ergens een bedrijf te starten of om een stuk grond voor iets anders te gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het omgevingsplan, of dat de gemeente medewerking wil verlenen aan uw initiatief en welke vergunning(en) u daar dan voor nodig heeft. Via intaketafel@heerlen.nl kunt u het formulier aanvragen.

Datum nieuwsbericht

 4

1000 nieuwe leden bibliotheek

PERSBERICHT

Sinds de invoering van het cadeau abonnement

Ruim 1000 nieuwe 65+ leden

Op dit moment hebben ongeveer 2100 65+ers in de gemeente Heerlen een abonnement op de bibliotheek. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de situatie voordat het cadeau abonnement is ingevoerd. Toen waren namelijk 900 65+ers lid van de bibliotheek.

In totaal zijn 900 bestaande abonnementen van 65+ers omgezet naar het door de gemeente betaalde abonnement. Daarnaast zijn er ongeveer 1.200 nieuwe leden bijgekomen. Het is onduidelijk hoe de verspreiding over de verschillende vestigingen in de stad is.

Het cadeau van de gemeente is voor veel 65+ers aanleiding om de bibliotheek te herontdekken. Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Vaak zijn mensen jarenlang niet meer in de bibliotheek geweest en zijn ze positief verrast door wat de bibliotheek tegenwoordig allemaal te bieden heeft. Zo hebben verschillende nieuwe 65+ leden zich meteen aangemeld voor de gratis training Klik & Tik of als vrijwilliger voor één van de verschillende vrijwilligersfuncties”.

Sinds 1 oktober 2023 Krijgen alle 65+ers en volwaardig abonnement op de bieb cadeau. Dat levert voor hen mogelijkheden als boeken lenen, gebruik maken van de computer, toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 gemeente Heerlen

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Een nieuw jaar is een goed moment om stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar, maar we kijken ook samen vooruit naar de uitdagingen en kansen in 2024.

Wanneer?

Dinsdag 9 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Parkstad Limburg Theater,

Burgemeester van Grunsvenplein 145 te Heerlen.

Proost jij met ons mee op het nieuwe jaar?

Extra groen in Heerlen Centrum

PERSBERICHT

Extra groen in Heerlen Centrum

De grootschalige transformatie van het centrum van Heerlen krijgt een nieuwe impuls met het bouwplan ‘Schinkelkwadrant-Noord’. Dit bouwplan zorgt ervoor dat de omgeving groener wordt, dat er minder lege gebouwen zijn en dat het aangenamer wordt om hier te wonen en werken. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

De ontwikkeling in Schinkelkwadrant-Noord kent een lange geschiedenis.

In 2020 heeft VOC 2 BV de grondpositie overgenomen van Metroprop en is de gemeente met VOC in gesprek gegaan over het verbeteren van de plannen die er lagen. Tevens is er een start gemaakt met het renoveren van de bestaande woningen in de Honigmannstraat. Voor het achterliggende gebied, Schinkelkwadrant-Noord, kunnen we nu melden dat overeenstemming is bereikt tussen partijen en dat het ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar openbaar wordt gemaakt. De transformatie wordt uitgevoerd door VOC en Wonen Zuid, die gezamenlijk 124 betaalbare woningen zullen realiseren.

Jordy Clemens, wethouder Centrumontwikkeling, zegt hierover: “Dit project is heel belangrijk voor Heerlen. We streven naar een groen, levendig centrum en het project Schinkelkwadrant-Noord draagt daar aanzienlijk aan bij. Het bestemmingsplan creëert niet alleen ruimte voor betaalbare woningen, maar ook voor een mooie openbare ruimte die de leefbaarheid van de stad zal versterken.”

Miriam Jongen, directeur van VOC, geeft aan verheugd te zijn met deze mijlpaal en voegt nog toe: “De ontwikkeling Schinkelkwadrant-Noord is enorm belangrijk voor dit gebied. We zien Schinkelkwadrant-Zuid (Promenadepark) al verrijzen maar de twee gebieden samen maken het plaatje compleet.”

Woningen in groene omgeving

De ontwikkeling omvat in totaal 124 woningen, waarvan 108 huurappartementen en 16 koop-en/of huurwoningen allen in het betaalbare segment. Het plangebied wordt begrensd door de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Geerstraat en het voormalige Vodafone-complex aan de Stationstraat. De leegstaande kantoorruimte wordt verwijderd en maakt plaats voor woningbouw. Daarnaast wordt er een groen binnengebied gerealiseerd dat openbaar toegankelijk is. Het binnengebied zorgt ervoor dat twee straten, de Schinkelstraat en de Honigmannstraat, met elkaar verbonden worden.

Marc Schroten, directeur van Wonen Zuid voegt toe: “Door de realisatie van Schinkel Noord transformeren we een lelijke kantoorlocatie tot kwalitatieve sociale woningbouw. Er ontstaat hierdoor een nieuw centrum binnen Heerlen centrum. Een nieuw thuis waar het fijn vertoeven zal zijn voor onze huurders.”

Parallel aan het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure worden de plannen nader uitgewerkt met als beoogde startdatum begin 2025.

Samenwerking Heerlen en Vista College

PERSBERICHT

Gemeente Heerlen zet nieuwe standaard

Langjarige samenwerking Heerlen en VISTA College voor volwassenenonderwijs

De gemeente Heerlen en VISTA College slaan de handen ineen voor een langjarige samenwerking in het formele volwassenenonderwijs. Als contactgemeente voor het Rijk op het gebied van volwassenenonderwijs, is Heerlen verantwoordelijk voor het inkopen en faciliteren van het volwassenenonderwijs voor alle gemeenten in de regio.

De huidige contractperiode voor het volwassenenonderwijs verloopt op 1 januari 2024, waardoor er een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de organisatie ervan. Na zorgvuldige overweging heeft de gemeente Heerlen besloten de succesvolle samenwerking met ROC VISTA College voort te zetten.

De keuze voor ROC VISTA College als partner is gebaseerd op hun uitstekende prestaties, naleving van kwaliteitseisen en proactieve rol binnen de Bondgenootschappen Geletterdheid in de regio. Bovendien is ROC VISTA College een gewenste partner bij het oprichten van een toekomstig Leven Lang Ontwikkelen-collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden (LLO-collectief).

Breed draagvlak in de regio en een pioniersrol voor Heerlen

Het draagvlak voor deze samenwerking is breed in de regio. Alle regiogemeenten hebben ingestemd met de publiek-publieke samenwerking tussen gemeente Heerlen en ROC VISTA College. Heerlen neemt hiermee een pioniersrol in, als eerste regio in Nederland die het volwassenenonderwijs organiseert via een horizontale publiek-publieke samenwerking. Terwijl andere regio’s nog gebruikmaken van subsidierelaties of Europese openbare aanbestedingen, zet Heerlen een nieuwe standaard.

“We zijn er trots op dat we opnieuw pioniers zijn, ditmaal op het gebied van volwassenenonderwijs. We geloven dat deze langjarige samenwerking meer mensen met Nederlands als eerste taal zal aantrekken tot het volwassenenonderwijs, waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar we het voor doen,” aldus Jordy Clemens, wethouder Onderwijs.

Onderhoudskalender Heerlen 2024

PERSBERICHT

Tegelijk bezorgd met de Stadskrant

Onderhoudskalender 2024

Tegelijk met de Stadskrant wordt deze maand in de hele stad de Onderhoudskalender 2024 verspreid. De kalender is gemaakt als reactie op een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie.

De motie heeft het college opgeroepen om een buurtplan voor groenonderhoud voor elke woonbuurt te presenteren. In de kalender staat dan ook per thema welke werkzaamheden waar en wanneer worden uitgevoerd.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “Wij willen inwoners in onze buurten en wijken zoveel mogelijk duidelijkheid geven over wanneer wat gebeurt. Of het nu het maaien van grasvelden, het weghalen van onkruid, het snoeien van bomen en struiken of het opruimen van bladeren is. Met deze kalender maken we onze onderhoudsplanning zoveel mogelijk tot op wijkniveau inzichtelijk.”

Bekijk de Onderhoudskalender 2024 

Heële alaaf

PERSBERICHT
Heële alaaf! Same vasteloavend viere in Heële, HEI KIN ‘T!
We gaan aftellen, de carnaval in Heerlen komt snel dichterbij. Dit jaar steken we ons feest in een nieuw jasje. De horeca aan het Pancratiusplein, het Ondernemersfonds Heerlen, Pief Paaf Heële Alaaf (PPHA), H.V.V. de Winkbülle, Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor en de gemeente Heerlen hebben de handen ineengeslagen om de carnaval nog opener en toegankelijker te maken voor iedereen.
Het Pancratiusplein toveren we om tot een open en uitnodigende ruimte. Met een groot podium en een
overkapping zonder zijwanden creëren we een gevoel van verbondenheid en vrijheid. Wethouder Jordy Clemens:
“Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de Heerlense carnaval een geweldig feest is, en op deze manier tegelijkertijd nóg meer voor de stad zou kunnen betekenen. De keuze voor een open plein met volop optredens en activiteiten past daar heel goed in. Ik verheug mij op dit typisch Heerlense feest!”
Carnaval voor jong en oud.
Het Pancratiusplein wordt omgetoverd tot Vasteloavendsplein: met een prachtig nieuw podium in het bruisende centrum van de carnaval. Daar genieten we van de echte Heerlense carnavalssfeer, dankzij de samenwerking tussen de lokale ondernemers, de horeca en de partijen die al jarenlang de carnaval in Heerlen vormgeven.
Hierdoor leeft carnaval nog meer en wordt de betekenis voor de gehele stad alleen maar groter.
Paul Frissen, voorzitter H.V.V. de Winkbülle: “We hebben samen gezorgd voor een mooi programma met bekende en nieuwe elementen. De vaste pijlers van het Heerlens carnaval, zoals de intocht van de Blauw Sjuut, MiseraBAL en stundje Knipa, worden aangevuld met een brede programmering voor jong en oud. Daar mogen we trots op zijn!“
Zo zal onder andere op de zaterdagavond ToncAlaaf met zijn grote vasteloavend show zijn opwachting maken op het Pancratiusplein. Op zaterdag- en maandagavond kunnen de jonge feestgangers terecht in de Nieuwe Nor, waar in samenwerking met de PPHA evenementen worden georganiseerd speciaal voor jongeren van alle leeftijden. Op zaterdag verwelkomen we niemand minder dan Stefan & Sean en Bram Krikke tijdens de Heerlense Vasteloavend.
Op maandagavond kunnen alle jongeren terecht voor een heuse Silent Disco met lokale toppers en meer.
De Poefelezitting op de vrijdagmiddag ontbreekt uiteraard niet in het programma. Deze vindt een plekje in het Parkstad Limburg Theater. Zaterdagmiddag is de prijsuitreiking van de kinderoptocht onder de overkapping. Als het slecht weer is dan wijken we uit naar grote zaal van de Nieuwe Nor. Afsluiten doen we zoals altijd op dinsdag met de Lichtjesstoet.
Programmering
De definitieve programmering maken we op een later moment bekend. We verheugen ons allemaal op een onvergetelijke Heerlense Vasteloavend die staat voor gezelligheid, saamhorigheid en openheid voor oude en nieuwe tradities.
Vasteloavend same!

Zwemmen in Heerlense kerk

Eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek zijn positief:
Zwemmen in Heerlense kerk komt steeds dichterbij


Een nieuw te bouwen zwembad in de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in hartje Heerlen. De haalbaarheid van die gedroomde én gedurfde combinatie heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het gebouw is geschikt voor een zwembad
. Ook verkeert de kerk bouwkundig in een redelijk goede conditie. Daarbij blijken de toegepaste materialen na een eerste analyse geschikt (te maken) voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws. Nu kan de haalbaarheidstoets verder aangevuld worden, zodat de raad naar verwachting begin 2024 een besluit kan nemen. Het plan is dan dat de kerkdeuren medio 2026 opengaan voor de eerste duik.

Afbeelding met overdekt, zwembad, gebouw, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling is enthousiast: “We kiezen er in Heerlen voor om geregeld tegen de stroom in te zwemmen. Om het anders te doen dan je misschien verwacht. Dat is met de keuze voor deze locatie absoluut het geval. Het is fantastisch als dit leegstaand rijksmonument een functie krijgt waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. Dat we dit erfgoed behouden voor onze stad. Dat kunnen we niet alleen. We zijn het kerkbestuur dan ook meer dan erkentelijk dat we hierin in een goede sfeer samen optrekken.”

Artist-impressie zwembad in de Sint-Franciscus van Assisiëkerk

Verdere ontwikkeling

Nu dient er onder meer een ontwerp gemaakt te worden. Een mooie uitdaging voor een ontwerpteam: de inpassing van een zwembad in een kerk, met behoud van alle aanwezige erfgoedelementen, vraagt om creativiteit. En op het vlak van duurzaamheid wordt onderzocht hoe op de meest duurzame manier het gewenste zwembadklimaat te realiseren is. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken, het taxatietraject en de businesscase voor de gemeente leidend voor besluitvorming.

Omgeving Bekkerveld wordt aangepakt

Omgeving Kindcentrum Passart

De omgeving van Kindcentrum Bekkerveld wordt aangepakt. Het ontwerp van de weg voor het nieuwe Kindcentrum, gekeken vanaf de Bekkerweg tot aan de Benzenraderweg, is klaar.

Het ontwerp van de weg (zie tekening onderaan pagina) is als volgt: 

 • Op de Bekkerweg komt een volwaardige voetgangersoversteekplaats, bij het voetpad naar de Akerstraat, met een middengeleider. Een compleet ingericht ‘zebrapad’ in plaats van een voetgangersoversteekplaats zonder beschermde status voor voetgangers. Door deze middengeleider wordt de voetgangersoversteekplaats benadrukt en moeten auto’s uitwijken om de middengeleider te passeren. Dit verlaagt de snelheid van de auto’s op de Bekkerweg.
 • Aan deze kant van het Bekkerveld komt een drempel, net als bij de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat. Auto’s gaan zo het Bekkerveld inrijden vanaf de Bekkerweg.
 • Op de trottoirs worden groenvakken aangelegd. Auto’s kunnen daar dan niet meer parkeren.
 • De rijbaan van het Bekkerveld wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, net als in de huidige situatie. Wij gaan de hele rijbaan opnieuw aanleggen.
 • De parkeervakken worden ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Deze komen vrij van een ander project en worden hier gebruikt. De huidige betonklinkers uit de parkeervakken worden verwijderd.
 • Langs de rijbaan komt een strook van natuurstenen. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer op het midden van de rijbaan gaan rijden, waardoor het zicht op deze auto’s verbetert. De strook van natuursteen is wel overrijdbaar. Auto’s kunnen elkaar gewoon passeren.
 • Voor alle parkeervakken bij de school geldt een blauwe zone. Het aantal parkeervakken blijft nagenoeg gelijk.
 • Voor het schoolgebouw komen extra grote parkeervakken voor de langere en bredere busjes met de schoolkinderen voor de Catharinaschool. De meeste daarvan komen aan de kant van de school en enkele parkeerplaatsen aan de overkant. Voor deze parkeervakken geldt een parkeerverbod voor het tijdvak aan het eind van de schooldag van de Catharinaschool.
 • Tegenover de hoofdingang van de school (daar waar nu de gele blokken liggen) komen paaltjes. De weg blijft dus afgesloten. Aan het begin van de schooldag van de Catharinaschool wordt het middelste paaltje verwijderd. Busjes kunnen kinderen dan afzetten en ongehinderd doorrijden.
 • Op diverse plekken worden hagen geplant. Parkeren op trottoirs en doorrijden langs de paaltjes over het trottoir is dan niet meer mogelijk.
 • Bij de aansluiting van de Burgemeester Savelbergstraat op het deel van het Bekkerveld voor de school, komt een drempel. Via deze drempel en de inrit kunnen personeelsleden van de school met hun auto’s de eigen parkeerplaats bereiken.
 • Aan beide kanten van de toegang naar de parkeerplaats komen extra fietsenrekken. Tijdens de breng- en haaltijden van de schoolkinderen staan de fietsen dan zoveel mogelijk op één plaats zodat de kinderen over de stoep naar de school kunnen lopen.
 • Op het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat/Bekkerveld komen beukenhagen, om parkeren op de trottoirs tegen te gaan. Op verschillende plekken zijn doorgangen gemaakt, om veilig oversteken te garanderen.
 • Alle beukenhagen en overige beplanting blijven laag (ongeveer 80 cm). Schoolkinderen houden zo voldoende zicht op de weg als ze willen oversteken. De kinderen zijn op deze manier ook goed zichtbaar voor automobilisten.
 • De Burgemeester Savelbergstraat krijgt dezelfde bestrating als het Bekkerveld voor de school: gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken en een strook natuursteen aan de zijkant van de rijbaan.
 • Aan de kant met de even huisnummers komt een extra parkeerplaats.
 • Aan de kant van de oneven huisnummers komt een laad- en losplaats bij Enzo. Naast deze laad- en losplaats komt een uitstapstrook. Mensen die grotere voorwerpen uit auto’s moeten halen, hebben daarvoor dan meer ruimte.
 • Het groenvak naast de laad- en losplaats wordt groter. Auto’s kunnen het trottoir dan niet meer gebruiken.
 • Het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat en Benzenraderweg wordt smaller. Een drempel aanleggen op deze plak is niet wenselijk. Een smaller kruispunt voorkomt het parkeren op de weg. Ook krijgt dit kruispunt fietsstroken.
 • Rondom het kruispunt komen plantvakken, waarmee parkeren op de trottoirs niet meer mogelijk is. Aan beide kanten komen fietsrekken, voor onder meer bezoekers van Enzo en café de Fabel.
 • De Benzenraderweg blijft hetzelfde. De eerder geplande voetgangersoversteekplaats wordt geschrapt. Daarmee blijft de huidige voetgangersoversteekplaats én het huidige aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • Aan de overkant van het Bekkerveld, bij de Leonard Stassenstraat, wordt het ‘rondje’ eenrichtingsverkeer aan de kant van de parkeervakken. Ook komt hier een drempel om de snelheid te remmen en het oversteken van de weg gemakkelijker te maken.

In de rest van het Bekkerveld blijft parkeren gelijk. Na de aanleg van de nieuwe weg aan de schoolkant van het Bekkerveld en in de Burgemeester Savelbergstraat wordt bijgehouden welke effect de nieuwe verkeerssituatie heeft.

Voor het parkeren in de Benzenraderweg zitten geen wijzigingen in de planning.

Het verkeerslicht op het kruispunt Benzenraderweg-Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan heeft lange wachttijden aan beide kanten van de Benzenraderweg. Een andere afstelling maakt het mogelijk dat meer auto’s vanaf Bekkerveld de Welterlaan op kunnen rijden. Dat vermindert filevorming.

De verkeerslichten op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan-Ruys de Beerenbroucklaan blijven gelijk, omdat hier minder filevorming is. Als het op dit kruispunt al druk is, dan staan op alle wegen van dit kruispunt zo veel auto’s, dat aanpassen van de verkeerslichten geen effect heeft.

Zes maanden na aanleg wordt het nieuwe verkeersplan geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of het nodig is om het plan op details te wijzigen.

Chat met de gemeente

Whatsapp en live chat met de gemeente

Vanaf vandaag kunt u tijdens onze openingstijden ook uw vragen aan ons stellen via WhatsApp en de live chat. Bellen en mailen met de gemeente blijft ook gewoon mogelijk. U kunt ons via WhatsApp bereiken op het telefoonnummer van de gemeente: 045-5605040. Om met ons te chatten, klikt u op het live chat icoontje rechtsonder op onze website.

Toekomst ziekenhuis Heerlen

Praat op 12 december mee over de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen

Geef u uiterlijk 7 december op en praat op 12 december mee: uw stem is nu uitermate belangrijk voor een goede zorg, ook na 2030! Dankzij het protest tegen de afbouw van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen, moet Zuyderland het proces zorgvuldiger doorlopen om tot een nieuw plan te komen. Hierin moet het ziekenhuis de stem van de inwoners betrekken. Ook de meningen van zorgverzekeraars, huisartsen en andere partijen moeten worden gehoord. Zuyderland organiseert hiervoor onder meer een inwonersbijeenkomst op 12 december in Auberge de Rousch.

In de zomer kondigde ziekenhuis Zuyderland nieuwe plannen aan om de spoedeisende hulp, de intensive care en het beddenhuis in Heerlen te gaan afbouwen. Volgens de plannen zouden deze onderdelen vanaf 2030 in Sittard worden ondergebracht. In Heerlen zou u alleen nog terecht kunnen voor een consult, een onderzoek of een poliklinische ingreep.

Ziekenhuisalliantie

Hierop ontstond een protestbeweging: de Ziekenhuisalliantie, voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Allerlei gemeenten in Parkstad en omgeving, de Provincie en diverse organisaties sloten zich aan. Voor ons en vele anderen betekent een volwaardig ziekenhuis nog steeds: een 24-uursziekenhuis met spoedeisende hulp en een intensive care.

Dankzij onze gezamenlijke inzet, een petitie met meer dan 30.000 handtekeningen en een succesvolle protestmars met duizenden demonstranten, moet Zuyderland nu opnieuw en zorgvuldiger, een plan voor toekomstige zorg in de Mijnstreek uitwerken.

Praat mee over de zorg in de Mijnstreek

Het ziekenhuis Zuyderland gaat nu eerst met inwoners en andere partijen praten om nieuwe plannen te maken. Daarom doen wij een oproep aan u: praat mee! Uw stem en inbreng weegt mee. Hoe kijkt u tegen deze plannen aan en hoe ziet u de zorg in de toekomst? Wat telt voor u het meest? Welke zorg moet gegarandeerd zijn en dichtbij huis blijven? Laat uw stem horen!

Organisatie bijeenkomst/meer info/aanmelden

Geef u uiterlijk 7 december a.s. op voor het gesprek in Auberge De Rousch op 12 december. Het Zuyderland ziekenhuis heeft Burgerkracht Limburg ingeschakeld voor de organisatie van de bijeenkomst. Voor meer info/aanmelden, kijk op de website van Burgerkracht: 

Uitnodiging – Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’ – Burgerkracht Limburg

Ziekenhuis Zuyderland in Heerlen

Start werkzaamheden nieuwe Promende II

PERSBERICHT

Start werkzaamheden nieuwe en groene Promenade II

Heerlen maakt het centrum groener met water, speelse elementen en mooi meubilair. Promenade II is één van de plekken waar kille grijze stenen plaatsmaken voor bomen, struiken, bloemen en bruggetjes. Qua verlichting, soort bestrating en meubilair sluit Promenade II straks mooi aan op het recent ingerichte Burgemeester van Grunsvenplein en de nog aan te leggen openbare ruimte van het Schinkelkwadrant. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling: “Ik ben blij dat we hier nu echt van start gaan. Het vervangen van de twee gesloopte kopgebouwen door groen, kreeg al veel applaus. Je merkt aan de reacties van onze inwoners dat toevoegen van groen – hoe klein ook – echt het verschil maakt. Daarom streven we daar waar het kan naar maximale vergroening.”


De bouwhekken worden nog deze maand geplaatst om een veilig werkterrein te garanderen. De omgeving wordt feestelijk aangekleed met kerstbomen langs de bouwhekken en sfeervolle lampjes onder de luifel. De ondernemers worden betrokken bij de aankleding van de omgeving en de winkels blijven goed bereikbaar. Dit jaar zijn er – vanwege de aankomende feestdagen – slechts kleine werkzaamheden en onderzoeken.

Sloop kopgebouw Promenade/Geerstraat
In het nieuwe jaar begint de aannemer eerst met de sloop van het kopgebouw aan de Promenade/Geerstraat. De in-en uitgang tot de Q-Park garage blijft gehandhaafd en krijgt een bijzondere kunstzinnige invulling. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Vervolgens start de daadwerkelijke herinrichting die naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gereed is.

Zitelementen
De Zegelboom, een kunstwerk en tevens zitelement, zou in de nieuwe inrichting weer als bank dienen. Het kunstobject is ontworpen door kunstenaar Hans Lemmen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek. Onlangs bleek tot grote schik van de gemeente, dat het bronzen gedeelte van het kunstwerk uit een tijdelijk depot is gestolen.

Kunst in de openbare ruimte is net als bij veel andere gemeenten ook in Heerlen niet verzekerd. De kosten om het na te maken zijn minimaal 70.000 euro. Bovendien past het niet in het beleid van de gemeente om een kunstwerk te kopiëren. Daarom is besloten het werk niet te herstellen. Vanwege de waardering voor het kunstobject komt er wel een verwijzing in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een zitgedeelte terug op de beoogde locatie van het kunstwerk.

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste

PERSBERICHT

Stevig nieuw woonbeleid om balans terug te brengen in lokaal woonklimaat

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste, huisjesmelkers, en druk op kwetsbare buurten

Het woon- en leefklimaat in Heerlen is uit balans. Er is veel woonoverlast in vooral kwetsbare buurten, en de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen in de stad wordt verergerd door huisjesmelkers die panden kopen en splitsen voor de huisvesting van veelal zeer korte duur. Met een robuust beleidspakket wil de gemeente Heerlen het tij keren, en het lokale woonklimaat verbeteren. Zo bevat het pakket maatregelen als een draagkrachtstoets, die huisvestingsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen in beginsel alleen mogelijk maakt als de leefbaarheid en draagkracht in een buurt bovengemiddeld is. Andere delen van het pakket zijn een vergunningsplicht voor verhuurders, duidelijke woonkwaliteitseisen, een meldpunt voor huurproblematiek, en opkoopbescherming om huisjesmelkers tegen te gaan. Als de gemeenteraad het beleid in december goedkeurt, worden de maatregelen vanaf januari 2024 in de praktijk gebracht.

Duidelijke standaard
Heerlen introduceert duidelijke woonkwaliteitseisen voor alle woningen en doelgroepen van Heerlen. Denk aan minimale vloeroppervlakten en een maximum aantal personen per wooneenheid. Op basis van het Rapport Roemer wordt daarnaast een Heerlense Basis Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten ingevoerd. Ook wordt er een keurmerk voor hoogwaardige kamerverhuur ontwikkeld. Hierin worden die woonaspecten benoemd die niet juridisch afdwingbaar zijn maar wel maatschappelijk zeer wenselijk met het oog op een goed woon- en leefklimaat.

Heerlen is vastberaden om de woningmarkt toegankelijk en leefbaar te maken voor al haar inwoners. Wethouder Gelderblom verklaart: “Met heldere woonkwaliteitseisen maken we duidelijk wat we in Heerlen wel, en vooral ook niét acceptabel vinden. Zo doen we de deur dicht voor onwenselijke wooninitiatieven, maar maken we ook duidelijk wat voor initiatieven we wél graag willen.”

Spreiding
Nieuwe huisvesting van kwetsbare doelgroepen vindt plaats met een eerlijke spreiding over Heerlen, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van buurten en wijken. In gebieden waar de leefbaarheid al bovengemiddeld onder druk staat, is deze huisvesting niet langer mogelijk. “Het is niet eerlijk dat kwetsbare doelgroepen veelal worden gehuisvest in buurten waar de leefbaarheid al onder druk staat. Dit patroon, dat al decennia voortduurt, willen we doorbreken in Heerlen. Dat doen we door in te zetten op eerlijke spreiding over de stad. Dat is goed voor de stad als geheel, ook voor kwetsbare doelgroepen zelf.”

De gewijzigde huisvestingsverordening maakt het mogelijk om woningen toe te wijzen op basis van lokale binding aan de stad en regio, en in de nabije toekomst voorrang te verlenen aan cruciale beroepen (verplegend personeel, onderwijzend personeel en politiefunctionarissen).


In het verlengde van het Heerlense beleidspakket wordt deze spreidingsaanpak nagestreefd op regionaal niveau. De gemeente  Heerlen is hierover in gesprek met onder andere de Parkstadgemeenten.


Aanpak van overlastgevende panden

Met de invoering van een verhuurvergunning worden verhuurders verplicht te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Hiermee krijgt Heerlen een belangrijk nieuw instrument om slechte verhuurders structureel aan te pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vermenging van arbeidscontract en huurcontract, wurgcontracten, of te hoge servicekosten. De mogelijkheden om effectief in te grijpen wanneer we dit soort misstanden bij controles zien, nemen toe. Via deelname aan het in te stellen centraal meldpunt Huurteam Zuid-Limburg, willen we ook signalen van huurders opvangen.


Opkoopbescherming en doelgroepenverordening
In het lagere prijssegment worden koopwoningen vaak opgekocht door investeerders, veelal voor verhuur aan aandachtsgroepen. Dit versterkt de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen voor allerlei groepen, van starters tot gezinnen tot ouderen. Om dit tegen te gaan, introduceert Heerlen in een aantal wijken waar veel woningen worden opgekocht worden een opkoopbescherming. Wie een woning met een WOZ-waarde van minimaal € 300.000,- koopt, moet er in deze wijken in principe zelf gaan wonen. Kopen voor kinderen of naaste familie blijft uiteraard wel toegestaan. Hierdoor wordt het opkopen van woningen louter voor winstbejag door middel van verhuur ontmoedigd, met als doel het behoud van betaalbare woningen voor starters en andere woningzoekenden.

“Het is maatschappelijk onverdedigbaar dat bijvoorbeeld starters die hier een leven op willen bouwen geen woning kunnen vinden, terwijl er door huisjesmelkers goud geldt wordt verdiend. Dat maakt het gat van bereikbare woningen steeds groter. Met de opkoopbescherming gaan we dit tegen”, stelt Casper Gelderblom, wethouder wonen. Om de positie van woningzoekenden in het segment sociale huur, koop en middenhuur op de woningmarkt te beschermen, stellen we ook een doelgroepenverordening in. Hierin is vastgelegd hoe lang een woning beschikbaar moet blijven voor deze doelgroep.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 20 december over dit voorstel. Dan wordt er definitief besloten over deze maatregelen.


Aansluiting op ICE en Eurostar

Aansluiting op Ice en Eurostar

Vanaf 10 december wordt het (grensoverschrijdende) bedrijventerrein Avantis rechtstreeks bereikbaar vanuit station Heerlen. De nieuwe lijn 10 rijdt dan van maandag tot en met vrijdag via het Parkstad Limburg stadion rechtstreeks via Heerlerbaan naar Avantis.

Vanaf diezelfde datum rijden de treinen die nu nog stoppen in Herzogenrath, verder tot Aachen Hbf. Dan is er overdag 2 keer per uur een rechtstreekse sneltrein tussen Heerlen en het centrum van Aken.

Goed nieuws

Wethouder Marco Peters: “Met deze uitbreiding van de dienstregeling van Arriva wordt Avantis met maximaal één overstap bereikbaar vanuit heel Parkstad. Dat is goed nieuws voor het bedrijventerrein. De treinen naar Aken maken het gemakkelijker en sneller om verder te reizen met ICE en de Eurostar”.

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

PERSBERICHT

LPB-congres: 20, 21 en 22 november 2024

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

Vandaag werd tijdens het LPB-congres in Enschede bekendgemaakt dat Heerlen tot gaststad voor het LPB-congres 2024 is verkozen. De ontwikkelingen en inzet van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, buurtgericht werken en burgerbetrokkenheid in de Heerlense wijken zijn een inspiratie gebleken voor collega’s uit het hele land.

“Onze inspanningen in de wijken zijn landelijk opgevallen, dus ik ben er maar wat trots op dat wij gaststad mogen zijn”, zegt burgemeester Roel Wever, “en ik merk ook bij de betrokken ambtenaren veel enthousiasme om het komende LPB-congres te organiseren. Wij kijken uit naar deze geweldige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over buurtaanpak en burgerparticipatie, maar ook om feedback van vakgenoten te ontvangen.”

Uitwisselen kennis en ervaring

LPB staat voor Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken. Het is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de buurtaanpak, zoals buurtregisseurs, pioniers, intermediairs en wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied, en die over de grenzen heen kijken. De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met buurtgericht werken.

In het netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. In november is altijd het jaarlijkse LPB congres; een driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het buurtgericht werken, elk jaar georganiseerd door een andere (gast)gemeente. De leden van het LPB maken daardoor ieder jaar kennis met een andere stad, andere projecten en andere mensen.

Het LPB-congres in Heerlen wordt gehouden van 20-22 november 2024.

Levendigheid in Heerlen Centrum

Reuringregeling voor 365 dagen levendigheid in Heerlen Centrum

Heerlen bruist en borrelt! We zetten ons vol enthousiasme in voor onze stad, dé centrumstad van Parkstad. Een stad waar elke dag van het jaar iets te zien, horen, voelen, ruiken en beleven valt. Het centrum is bruisend en sprankelend maar er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, initiatieven en evenementen. Op initiatief van de Gemeente Heerlen wordt een oproep gedaan aan ondernemers, individuen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen om deel te nemen aan een de reuringregeling die tot doel heeft het hart van de stad (nog meer) tot leven te brengen.

Wil jij graag een Silent Disco organiseren op het Wilhelminaplein? Of wil je iedereen voorzien van een kopje koffie tijdens het schaken op de Promenade? Misschien overweeg je zelfs om een toneelstuk op te voeren op de Bongerd? De gemeente zoekt naar verrassende en creatieve ideeën voor activiteiten die zorgen voor levendigheid en ontmoeting in Heerlen Centrum. Of het nu gaat om kunst, cultuur, evenementen of andere initiatieven, iedereen wordt aangemoedigd om zijn plannen in te dienen. Gemeente Heerlen ondersteunt idee-indieners op zowel praktische als financiële wijze en werkt nauw samen met Heerlen Mijn Stad om ervoor te zorgen dat alle reuringregeling-activiteiten voldoende promotionele aandacht krijgen. Financiële steun tot maximaal €1.000 is beschikbaar voor haalbare voorstellen.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens is heel blij met dit project en vindt het heel belangrijk dat mensen uit Heerlen meedoen: “We weten dat onze inwoners, ondernemers en organisaties de stad beter kunnen maken. Met deze regeling willen we iedereen de kans geven om mee te helpen om Heerlen Centrum leuker te maken. We dagen iedereen uit om met creatieve en ambitieuze ideeën te komen.”

De gemeente moedigt mensen aan om out-of-the-box te denken. “Als een idee heel groot is en er meer investering nodig is, en als je duidelijk kunt laten zien wat voor effect het zal hebben op Heerlen, dan willen we kijken of we kunnen helpen en nieuwe manieren kunnen bedenken om te ondersteunen”, aldus wethouder Clemens. “Dus kom maar op met creatieve en grote ideeën! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Heerlen nog leuker wordt dan ooit.”

Stuur je idee door naar reuring@heerlen.nl en laat zien wat jij wil doen voor onze stad. Samen werken we aan 365 dagen beleving in het centrum van Heerlen.

Heerlen investeert in schoolgebouwen

PERSBERICHT

Langjarig kiezen voor goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen via nieuw Integraal Huisvestingsplan


Heerlen investeert in schoolgebouwen van de toekomst

Toekomstbestendige schoolgebouwen met ruimte voor onderwijs, opgroeien en zorg. Dat is waaraan gemeente, onderwijsbesturen en kindpartners de afgelopen tijd hebben gewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak voor de komende jaren dat ervoor gaat zorgen dat alle Heerlense scholen voldoende ruimte hebben voor het onderwijs van nu én straks. Uitgangspunten van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn onder meer gezonde, duurzame schoolgebouwen en een basisschool op loopafstand voor iedere kind.

In het IHP staat centraal dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ontplooien en een fijne schooltijd kan hebben, ook als er extra ondersteuning nodig is. Daarom is bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met schoolbesturen, diverse kindpartners, zoals peuteropvang, JENS en de kinderopvang. Hierbij houden we rekening met belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals Rijke Schooldagen en de Familieschool.

Door deze onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen is er enerzijds behoefte aan eenvoudig aanpasbare en daarmee functionele schoolgebouwen en anderzijds aan een onderwijshuisvestingsplan voor de lange termijn. Het IHP zorgt dan ook voor voldoende en adequate onderwijsaccommodaties en geeft de scholen en (kind)partners meerjarige zekerheid op het gebied van huisvesting. 

Wethouder Jordy Clemens (Onderwijs): “Onderwijs is hét fundament voor de stad van de toekomst. Heerlense ouders en kinderen verdienen nu en straks schoolgebouwen waar het allerbeste onderwijs kan worden gegeven. Dat betekent dat we voortdurend moeten blijven investeren in flexibele en duurzame schoolgebouwen in alle buurten van onze stad. Met dit plan zorgen we voor oplossingen voor een aantal knelpunten maar bovenal voor toekomstbestendige scholen voor kinderen in heel Heerlen.”

Het huisvestingsplan primair en (voortgezet) speciaal onderwijs loopt tot 2040 en bevat investeringen ter hoogte van ongeveer 86 miljoen euro. De gemeenteraad besluit definitief over het IHP tijdens de raadsvergadering op 20 december 2023.

Nieuwe woningbouwprojecten

PERSBERICHT

Met succesvolle Parkstedelijke subsidieaanvraag krijgt Heerlense woningbouw een extra impuls

Rijksbijdrage van €2,5 miljoen voor acht woningbouwprojecten in Heerlen

Samen met de overige Parkstadgemeenten ontvangt Heerlen een fikse financiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Het gaat om €2,5 miljoen euro voor acht Heerlense woningbouwprojecten van in totaal 363 nieuwe woningen, op een totaal van €5,72 miljoen voor 23 bouwprojecten en 835 woningen in heel Parkstad. De bijdrage is bedoeld voor woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tussen nu en eind 2025 tot uitvoering over te gaan.

Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls (Sbi) geïntroduceerd: een subsidie voor bouwprojecten. Dit zijn projecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen.

Vanuit Parkstad zijn er in totaal 31 projecten ingediend voor een subsidiebijdrage uit de Startbouwimpuls. De subsidieaanvragen zijn in co-creatie tussen ontwikkelaar, gemeente, en de Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkt, en met steunverklaring van de Provincie Limburg ingediend. Landelijk zijn er in totaal in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1 op de 3 projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt. Tegen dit landelijke beeld in ontvangen in zowel Heerlen als Parkstad 3 op de 4 projecten een bijdrage.

Extra impuls in Heerlen
Wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, Casper Gelderblom, is blij met de extra impuls voor stad en regio, en benadrukt de kansen die de succesvolle subsidie-aanvraag met zich meebrengt. “Deze flinke bijdrage aan de bouw van honderden nieuwe, betaalbare woningen in onze stad en regio onderstreept dat de krimpgedachte wat ons betreft verleden tijd is. Dit goede nieuws gaat dan ook niet alleen over stenen, maar steunt ons geloof dat Heerlen weer kan bloeien en zelfs groeien. Ik ben dan ook enorm blij met de goede samenwerking tussen de Stadsregio, gemeenten, marktpartijen, en woningcorporaties, die deze succesvolle aanvraag mogelijk hebben gemaakt.”

Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg
Wethouder Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen – ondanks de economische tegenwind – niet wordt vertraagd.’


Projecten uit Parkstad

De totale bijdrage is opgebouwd uit bijdragen voor projecten uit de volgende gemeenten:

–      193.950 euro voor twee projecten in Beekdaelen (34 woningen)

–      1.341.592 euro voor vier projecten in Brunssum (182 woningen)

–      2.514.289 euro voor acht projecten in Heerlen (363 woningen)

–      1.197.150 euro voor vijf projecten in Kerkrade (184 woningen)

–      177.175 euro voor twee projecten in Landgraaf (22 woningen)

–      162.200 euro voor één project in Simpelveld (26 woningen)

–      141.600 euro voor één project in Voerendaal (24 woningen)

Opening Tiny Forest in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN leggen volgende Tiny Forests aan

Na een succesvolle en feestelijke opening van het eerste Tiny Forest in Heerlen bij basisschool Gerardus Majella, opent wethouder Jordy Clemens op donderdag 16 november het volgende Tiny Forest in bij OBS de Tovercirkel. In samenwerking met IVN Natuureducatie zal het tweede van deze minimaal 10 Tiny Forests tot stand komen. De leerlingen planten we deze dag hun eigen bos: het Toverbos. Hiermee continueert de gemeente Heerlen het vergroenen van schoolpleinen en wordt een gezonde speel- en leeromgeving gecreëerd.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. 

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Persuitnodiging en programma

Graag nodigen we u uit voor de plantdag van het IVN Tiny Forest bij OBS de Tovercirkel in Heerlen.

Locatie:     OBS de Tovercirkel, achter de school (Benzenraderweg 270)

Aanvang:   Opening door wethouder om 9.00 uur. We starten met een welkomstwoord en het ceremonieel planten van de eerste boom door wethouder Jordy Clemens met vervolgens de onthulling van het informatiebord door de wethouder en de leerlingen.

Na deze gezamenlijke start zijn de kinderen nog twee uur bezig met het beplanten van 200 m². U kunt daarna nog rondkijken onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden

Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Yaël van den Bosch via y.van.den.bosch@heerlen.nl.

Mantelzorgtest

Mantelzorgtest geeft inzicht in hulp

De mantelzorgtest van de gemeente Heerlen staat sinds 10 november online. Mantelzorgers die de test doen, zien direct op welke terreinen ze de meeste ondersteuning bieden en hoe zwaar dat voor hen weegt. Aansluitend krijgen ze informatie en tips waar ze de juiste hulp kunnen krijgen in hun eigen buurt.

Nederland telt ongeveer 5 miljoen mantelzorgers. Hun werk en inzet zijn van onschatbare waarde. Ze koken, wassen, strijken, doen de administratie, spelen taxi, en ondersteunen familieleden, buren of vrienden. En soms ook nog meerdere keren per dag. Veel mantelzorgers hebben daarnaast nog een baan en/of gezin. Daarom voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

Veel waardering

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: ”Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten. Daar heb ik veel waardering voor. Daarom ben ik blij dat we onze mantelzorgers met het beschikbaar stellen van deze test kunnen ondersteunen. En dat ze na het invullen ervan weten dat er hulp is op het moment dat ze het nodig hebben”.

Goed voor jezelf zorgen

Wethouder Arlette Vrusch van Zorg: ‘’Mantelzorg is uitermate belangrijk. Maar vaak wordt de druk onderschat, ook door mantelzorgers zelf. Vaak vinden zij het vanzelfsprekend om voor een zieke partner of familielid te zorgen. Toch moeten mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat begint met je bewust te worden van al het werk dat je verzet als mantelzorger”.

Tijd en moeite

Bij de start van de test kunnen mantelzorgers aangeven welke rol of rollen ze vervullen: huishoudhulp, regelaar, chauffeur, verzorger, boekhouder enzovoort. Daarna kunnen ze van al die taken aangeven hoeveel moeite hen dat kost, hoeveel tijd ze eraan besteden en welke andere verplichtingen ze nog meer hebben.

Resultaat

Na het invullen van de test ontvangen ze het resultaat via mail. Ook kunnen ze direct doorklikken naar het steunpunt voor mantelzorgers, welzijnsorganisatie Alcander en andere professionele hulpverleners.

Kijk voor de mantelzorgtest Heerlen op https://heerlen.mantelzorgtest.nl/

Dienstverleningsonderzoek..Doe mee!

Doe mee aan het dienstverleningsonderzoek van gemeente Heerlen!

Heerlen nodigt alle inwoners uit om de vragenlijst over de dienstverlening van de gemeente in te vullen. Dit kan van 1 t/m 30 november 2023. Hiermee geven we iedere Heerlenaar de gelegenheid om zijn of haar ervaring en mening te delen over onze dienstverlening. Door deel te nemen aan dit onderzoek dragen inwoners bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Met als doel een diepgaand inzicht te krijgen in de behoeften van onze inwoners, moedigt de gemeente Heerlen alle burgers aan om deel te nemen aan het onderzoek. De ontvangen feedback zal als waardevolle informatie worden gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de Heerlenaren.

Hoe kunt u deelnemen?

De vragenlijst kunt u eenvoudig online invullen op de website van gemeente Heerlen, doe mee met het onderzoek. Daarnaast kunt u ook een papieren versie van de vragenlijst ophalen bij de publiekshal van gemeente Heerlen en bij de gemeentelijke informatiepunten in de SCHUNCK bibliotheken. Het invullen van de vragenlijst kan dus zowel digitaal als op papier worden gedaan, zodat alle inwoners de kans krijgen om hun mening met ons te delen.

Datum nieuwsbericht

 1 november 2023

Geschiedenis van Heerlen

PERSBERICHT

De geschiedenis van Heerlen op een nieuwe wijze

Heerlen lanceert elfdelige podcastserie

In oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, lanceert de gemeente Heerlen de podcastserie ‘Dit is Heerlen’. Luisteraars worden meegenomen door de rijke geschiedenis, cultuur en vorming van het Heerlen van nu. Programmamakers Ruud Kleinen en Rian Moonen brengen de luisteraar in elf afleveringen dichter bij de mensen die de stad gemaakt hebben.

Wethouder van Cultuur en Erfgoed, Jordy Clemens, is enthousiast over de podcastserie: “Dit is Heerlen is een podcast die het verhaal van Heerlen belicht aan de hand van de mensen die erbij waren. Het is fascinerend om van een aantal mensen die onze stad maakten te horen wat hun drijfveren en dilemma’s waren. Een uniek stukje vertelde geschiedenis.”

Gesprekken met lokale persoonlijkheden

Ruud Kleinen en Rian Moonen spreken met historici, politici, kunstenaars en ondernemers. Zo blikt Alexander Sakkers terug op zijn periode als burgemeester en vertelt Riet de Wit over de inspanningen tijdens Operatie Hartslag. Burgemeester Roel Wever vertelt over de eerste keer dat hij de burgemeesterskamer inliep en hoe voorgangers als Marcel van Grunsven hem nog altijd beïnvloeden. Toon Hezemans vertelt over hoe Lak Aan Brak met murals heel Heerlen overnam en kunstenaar Vincent Lancée wil nog altijd wel met een spuitbus aan de slag in de stad.

Dit is Heerlen is een idee van Marcel van der Heyden in opdracht van de gemeente Heerlen. Aanleiding voor het maken van de serie was het overlijden van Heerlense kunstenaar Hubert Bour. Alle afleveringen zijn te beluisteren via Spotify.

Nieuwe hoekgevel Saroleastraat

PERSBERICHT

Weer een mooie, beeldbepalende hoekgevel in de Saroleastraat erbij

Er komt weer volop leven in het winkelpand aan de Saroleastraat 26, waar eerder Bakkerij Bart zat. Hier komt modezaak Deems, die daarmee de comeback maakt naar Heerlen-Centrum. Het pand wordt van binnen en buiten opgefrist. Vanuit het gevelverbeteringsfonds verstrekt Heerlen een subsidie om de gevel te renoveren. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: ”Hoekpanden zoals deze hebben grote invloed op hoe we de stad beleven. De tegenovergelegen winkel van Bakkerij Voncken, waarvan de gevel vorig jaar in oude stijl is teruggebracht, is daarvan hét bewijs. Ik hoop dat er nog veel meer panden gaan volgen.” 

Gevelverbetering
In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder de gevels, volop aandacht. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. Na een eerste oproep werd € 334.750 toegekend voor twaalf gevels in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. Daarnaast is voor de verbetering van Saroleastraat 26 een subsidie van
€ 45.000,- beschikbaar gesteld. Binnenkort volgt de oproep aan pandeigenaren om subsidie te vragen om hun gevel(s) te vergroenen.


Samen maken we de stad
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Energietoeslag 2023

Heerlen wil medio november energietoeslag 2023 uitbetalen

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023.

De Eerste Kamer heeft de wet voor de energietoeslag 2023 op 3 oktober aangenomen. Een dezer dagen wordt het gepubliceerd in het staatsblad en dan is de wet actief. In februari van dit jaar heeft het college – vooruitlopende op de nieuwe wetgeving – alvast een voorschot van 500 euro betaald aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen.

Nu de wet is aangenomen kan Heerlen aan de slag met het klaarzetten van de automatische betalingen voor wie in 2023 reeds het voorschot van € 500 heeft ontvangen en aan de geldende voorwaarden voldoet. Het eerder uitbetaalde voorschot van 500 euro wordt hierbij verrekend.

Dit bedragwordt medio november uitbetaald.

Krijgt u niet automatisch de energietoeslag, maar heeft u wel een laag inkomen, dan heeft u soms toch recht op energietoeslag. U kunt dit pas aanvragen als het formulier voor de energietoeslag 2023 op onze website staat. Medio november is er meer duidelijkheid wanneer het aanvraagformulier beschikbaar is.

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65 +ers

PERSBERICHT

Al 150 aanmeldingen

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65+’ers

Wethouder Marco Peters heeft in de bibliotheek Heerlerheide het eerste cadeau abonnement voor 65+’ers uitgereikt aan Paula Cox. Daarmee kan ze boeken lenen, gebruik maken van de computer en heeft ze toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen. Inmiddels heeft de bibliotheek ongeveer 150 (voor)aanmeldingen ontvangen van 65+’ers die gebruik willen gaan maken van het aanbod.

De bibliotheek is voor Paula Cox geen onbekende. “Ik was hier eerder bij het ‘Uur van de Buurt’ en kwam wel eens om koffie te drinken. Boeken kreeg ik van mijn zussen en soms leende ik een boek uit de minibieb bij mij in de straat. Toen ik ging nadenken over een eigen abonnement zag ik het aanbod van de gemeente. Het cadeau kwam voor mij precies op het goede moment.”

Wethouder Marco Peters: “Juist ook voor ouderen is een abonnement van de bibliotheek heel waardevol. Boeken lezen, contact met anderen leggen, maar ook jezelf blijven ontwikkelen. Daarom is het ook zo mooi dat mensen met hun abonnement allerlei cursussen kunnen volgen om nieuwe vaardigheden te leren. Voorbeelden hiervan zijn taalcursussen, het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden of aan de slag te gaan met fotografie. Zo willen we mensen boeien en betrokken houden.”

Iedere 65+’er met al een abonnement bij SCHUNCK Bibliotheek, heeft inmiddels een brief gekregen met informatie. Al deze abonnementen zijn automatisch omgezet naar het abonnement van de gemeente Heerlen.

Inwoners die vanaf nu 65 jaar worden en nog geen abonnement hebben, kunnen zich melden in één van de vier vestigingen in de stad.

Preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Om te onderzoeken of de signalen kloppen

Tijdelijke proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

In Heerlen-Centrum wordt vanaf 3 oktober 2023 tot 1 februari 2024 een proef gehouden met preventief fouilleren. De proef heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit van met name messen, kloppen. De gemeente gaat, samen met politie en OM, de resultaten van de fouilleringen nauwkeurig volgen en evalueren.

In de binnenstad van Heerlen is de afgelopen 2,5 jaar een stijging te zien van het bezit van verboden wapens. In die periode zijn, in een relatief klein gebied,
bijna 40 keer wapens aangetroffen bij het fouilleren van verdachten van bijvoorbeeld winkeldiefstal, vechtpartijen of straatroof. Het gaat voornamelijk om messen, maar in mindere mate ook om bijvoorbeeld knuppels, pepperspray of boksbeugels.

Analyse

Samen met de politie heeft de gemeente een analyse gemaakt van beschikbare politie-informatie, cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) en informatie die straatcoaches, toezichthouders en boa’s op straat opvangen. Het wapenbezit speelt in alle leeftijdsklassen maar met name bij volwassenen van 23 jaar en ouder.

Veiligheid voorop

Burgemeester Roel Wever: “Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren in Heerlen-Centrum geen ernstige geweldsincidenten geweest en dat moet vooral zo blijven. Maar ik wil wel iets doen met deze signalen, juist om de binnenstad veilig te houden. De uitkomsten van deze proef moeten meer duidelijkheid geven hoe het werkelijk gesteld is qua wapenbezit”.

Om de proef mogelijk te maken heeft is een deel van het centrum (zie kaartje) aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.

Tot 1 februari 2024 kan de politie mensen in het aangemerkte gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeurt alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De perioden kunnen wel verlengd worden.

Wethouder Peter van Zutphen stopt als wethouder

PERSBERICHT

Arlette Vrusch voorgedragen als opvolgster

Wethouder Peter van Zutphen (SP) kondigt vertrek aan per 25 oktober

Sinds 2002 is Peter van Zutphen wethouder van de gemeente Heerlen. Per saldo is hij bijna 20 jaar lang als wethouder volop verantwoordelijk geweest voor delen van het sociaal beleid in Heerlen. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Peter van Zutphen verantwoordelijk voor het hele sociaal domein met welzijn, zorg, jeugd en armoedebeleid.

In zijn lange politieke loopbaan heeft Peter van Zutphen veel zien veranderen in Heerlen. Toen hij in 1990 gemeenteraadslid voor de SP werd, verkeerde de stad door de sluiting van de mijnen in een periode van sociaal en economisch verval.

“Gaande weg der jaren hebben we én zijn we ons aan de haren omhoog aan het trekken. Grote stappen zijn gezet, ook op sociaal gebied. De drugsellende werd tot veel lagere niveaus teruggebracht. Er is nog veel armoede, maar in de landelijke “lijstjes” doen we het veel beter. Door onze “eigenwijze” aanpak rond de zorg – samenwerking in plaats van concurrentie – hebben we laten zien dat investeren in zorg loont; voor de mensen, voor de stad als geheel én ook financieel. Maar we zijn er nog lang niet. In onze wijken is nog veel sociale problematiek, die niet met een druk op de knop verdwijnt. We moeten doorzetten, versnellen én langdurig volhouden”, aldus wethouder van Zutphen.

Peter van Zutphen zal deze opdracht zèlf niet meer gaan oppakken én uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober aanstaande zal Arlette Vrusch, raadslid voor de SP sinds 2022, aan de raad voorgesteld worden als zijn opvolger. Peter van Zutphen zal daarna weer raadslid worden.

Begroting 2024 gemeente Heerlen

Begroting 2024: Heerlenaren centraal en meer samenwerking voor Heerlen van de toekomst

Het college legt op 1 en 2 november de begroting voor aan de gemeenteraad. De ambities uit het collegeakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ vormen net als vorig jaar het uitgangspunt. Dat betekent dat de Heerlenaren centraal staan. Jeugdigen moeten een toekomst hebben, ouderen mogen niet in een isolement komen, er moet uitzicht zijn op een baan voor mensen zonder werk en mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast kijkt het college naar het Heerlen van de toekomst met een mooi centrum en mooie buurten. Zo wordt er onverminderd ingezet op Heerlen-Noord, het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners, een rechtvaardige energietransitie, de centrumontwikkeling en economische kansen.

Door ontwikkelingen als stijgende rente, loon- en energiekosten en inflatie was het nodig om alle bestaande posten en gereserveerde budgetten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is deze ambitieuze maar tevens uitvoerbare begroting tot stand gekomen, waarbij de stijging van de woonlasten beperkt blijft.

Vier opgaven

Als kapstok voor het gemeentelijk beleid heeft het college vier opgaven benoemd voor de lange termijn. Op de kortere termijn helpen deze opgaven bij investeringen, maar ook bij eventuele ombuigingen die zich in de toekomst aandienen.

Basis op orde

Het moet in de stad veilig, schoon en ‘heel’ zijn. Er wordt geïnvesteerd in de directe leefomgeving van inwoners, de buurten en wijken, door onder andere rigoureus te vergroenen, kwaliteit toe te voegen en het onderhoud te verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening en financiën moeten op orde zijn en de gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers of instellingen waarbij de focus ligt op de buurten.

Bestaanszekerheid en toekomst voor iedereen

Hoewel het sociale beleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van rijksbeleid wil het college er alles aan doen om sociaal economische achterstanden in te lopen. Door waar nodig bij te springen als kwetsbare groepen buiten het rijksbeleid vallen, maar ook door het generatielange Nationale Programma Heerlen Noord, assertief woonbeleid om met partners het woon- en leefklimaat in onze stad te verbeteren en verduurzamingsbeleid om mensen te helpen hun energierekening structureel betaalbaar te houden.

Centrum Heerlen als huiskamer en broedplek

Het centrum van Heerlen wordt steeds aantrekkelijker voor scholen, ondernemers en mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Een centrum waar het goed toeven is en waar iets te beleven is. Met ruimte voor water en rigoureuze vergroening. De kans om onderwijsinstellingen met hun werknemers, studenten en scholieren in het centrum te huisvesten zal voor een nieuwe en frisse dynamiek gaan zorgen.

Transitie-opgaven vertalen naar Heerlens beleid

De uitvoering van nationale transitie-opgaven zal uiteindelijk bij gemeenten moeten plaatvinden. Denk aan de transitie naar een circulaire economie, klimaatadaptatie om Heerlen leefbaar te houden voor mens én dier, de energietransitie, maar ook het toevoegen van woningen. Dit vraagt om voldoende kennis, capaciteit en middelen. De transitie-opgaven moeten niet ten koste gaan van, maar juist bijdragen aan het brede welvaartspeil van Heerlenaren.

Onzekerheid vanaf 2026

Voor de jaren 2024 en 2025 ligt er nu een sluitende begroting die rekening houdt met oplopende kosten en inflatie. Er zijn wel zorgen over de financiële situatie vanaf 2026. Gemeenten krijgen dan minder geld van de rijksoverheid om hun taken uit te voeren. Daarom is er nu, net als in veel andere gemeenten, een verlies te zien in de jaren 2026 en 2027.

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “In grote lijn kunnen we onze ambities uit het coalitieakkoord voortzetten. Maar omdat we steeds afhankelijker worden van het rijksbeleid, zijn we voor de toekomst sterk afhankelijk van de richting die het nieuwe kabinet zal inslaan. En dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor de broodnodige investeringen in onze stad en inwoners. Maar we zien ook kansen die we kunnen omzetten in daadwerkelijke investeringen als we inzetten op meer samenwerking met de rijksoverheid.”

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

55+ers gratis naar musea

PERSBERICHT

55+ers gratis naar vier musea in de stad

Op zondag 1 oktober kunnen Heerlenaren van 55 jaar en ouder, gratis naar vier musea in de stad. Die zondag is het Internationale Dag van de Ouderen. De musea waar mensen terecht kunnen zijn: Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum, Mijnmuseum en SCHUNCK.

Wethouder Marco Peters van ouderenbeleid: “Iedereen in de stad moet kunnen kennismaken met de geschiedenis van onze stad en al het moois met eigen ogen kunnen aanschouwen. Of het nu het verhaal van ons Kasteel Hoensbroek is, onze rijke Romeinse geschiedenis, de mijnbouw die een belangrijke factor in onze stad was, of de kunstcollectie van SCHUNCK. Op die manier ontstaat er meer betrokkenheid. Ook is het een mooie gelegenheid om elkaar in een interessante omgeving te kunnen ontmoeten. De Internationale Dag van de Ouderen is hier het geschikte moment voor!” 

Inwoners die gebruik willen maken van dit aanbod moeten bij de entree een identiteitsbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze 55 jaar of ouder zijn.

Deel uw idee met de burgemeester

Deel uw idee voor een veilige, leefbare stad met burgemeester Roel Wever

De gemeente Heerlen schrijft binnenkort een nieuw integraal beleidsplan voor een veilig Heerlen. In dit plan komt te staan welke doelen wij de komende 4 jaar willen en kunnen bereiken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente vindt het belangrijk om ideeën en meningen van inwoners mee te nemen. Welke doelen moeten wij ons stellen? Welke soort overlast of criminaliteit moet meer aandacht krijgen? Waar moet de gemeente zich nou écht hard voor maken?

Heeft u een idee om onze stad veiliger en leefbaarder te maken? Burgemeester Roel Wever gaat de komende weken de buurt in. U kunt met hem in gesprek gaan en uw idee aan hem meegeven.

Data/tijdstippen/locaties

 • Vrijdag 22 september: 15.00 – 16.45 uur Hoensbroek, Markt.
 • Zondag 24 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlerbaan, winkelcentrum Giesen-Bautsch.
 • Dinsdag 26 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlen Centrum, Coriocenter.
 • Vrijdag 6 oktober: 14.30 – 16.30 uur, Heerlerheide, Corneliusplein.

Teken petitie voor volwaardig ziekenhuis Parkstad

Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis Parkstad?

Het Zuyderland-ziekenhuis heeft plannen om de spoedeisende hulp én de ziekenhuisbedden weg te halen uit Heerlen en onder te brengen in het Zuyderland in Sittard-Geleen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren! Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Heerlen/Parkstad? Dat kan nu ook in ons stadskantoor aan de Geleenstraat. Online kon dat al via behoudziekenhuisparkstad.nl.

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen dreigt in 2030 alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Dat is ongelofelijk slecht nieuws voor onze regio. Daarom hebben de gezamenlijke politieke partijen uit de gemeenteraad van Heerlen zich georganiseerd in de Ziekenhuisalliantie. 

De gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie.

Loopt u ook mee met de protestmars op zaterdag 23 september? 

Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten om 13.00 uur, vertrekpunt John F. Kennedylaan 301 (bij Mondriaan). 

Online petitie tekenen/meer info

Ga naar  behoudziekenhuisparkstad.nl 

Vondsten uit Romeins Heerlen

PERSBERICHT

Het gevolg van een succesvol graafweekend

Veelbelovende vondsten uit Romeins Heerlen na graafweekend Heel Heerlen Graaft.

Na maanden van voorbereiding stonden afgelopen weekend de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft voor de deur. Meer dan 150 vrijwilligers stroopten hun mouwen op om samen met bewoners van het Romeins Kwartier, studenten en archeologen op zoek te gaan naar resten uit de Romeinse tijd. De eerste vondsten zijn veelbelovend.

Veel gedocumenteerd en verzameld

Er is tijdens het grote graafweekend een schat aan informatie over de geschiedenis van het Romeins kwartier verzameld. De vondsten die opgegraven zijn dateren vaak Romeins, zoals een grote hoeveelheid dakpanfragmenten en scherven van eet- en tafelwaar. Nu het weekend erop zit staan we voor de uitdaging om deze opgravingsresultaten te verwerken tot een helder wetenschappelijk rapport.

Wethouder Jordy Clemens kijkt met trots terug op het graafweekend: ‘Naast heel veel Romeins aardewerk, vonden we ook een oude vloer en een kledingspeld. En heel veel nieuw enthousiasme. Heerlen ontdekt haar Romeinse verhaal stukje bij beetje en durft daar steeds vaker trots op te zijn. Heel Heerlen Graaft was zowel serieus schrijven aan het verhaal van Heerlen als een gezellig buurtfeest in een trotse en oude stad.’

Wat hebben we gevonden?

Aan de hand van aantekeningen van de archeologen weten we dat er Romeinse resten zijn gevonden in tuintjes en plantsoenen in en rondom het Tempsplein, de Deken Nicolayestraat, het Burgemeester de Hesselleplein, de Laan van Hövell tot Westerflier, de Hamerstraat en mogelijk de Bekkerweg.

Resten van Romeinse woningen en  grotere gebouwen

Een meters dikke Romeinse puinlaag met daaronder de restanten van een mortelvloer werd gevonden in een tuin aan het Tempsplein. Uit oud onderzoek is bekend dat hier in de Romeinse tijd een groot gebouw heeft gestaan, waarvan nu mogelijk blijkt dat het vloerniveau nog deels in de ondergrond aanwezig is.

In tuinen aan de Deken Nicolayestraat, de Laan van Hövell tot Westerflier en de Hamerstraat werden dakpanfragmenten en/of scherven aardewerk gevonden. Er lijkt hier in de directe buurt van Romeinse stadshuizen gegraven.

Resten van een Romeinse pottenbakker

In één van de opgravingsputten op het Tempsplein werd in een laag onder de teelaarde grote hoeveelheden aardewerk gevonden. Op de bodem van de put werd de bovenzijde van een omvangrijke kuil gevonden. Het is aannemelijk dat  dat we hier op een grote werkkuil van een Heerlense pottenbakker zijn gestoten, waarvan een oven te bewonderen is in het Thermenmuseum.

Een draadfibulae?

In een tuin aan de Bekkerweg – waar in het verleden resten van een Romeins grafveld werd gevonden –  werd een metalen vondst gedaan, waarvan we denken dat het gaat om een draadfibulae ofwel een Romeinse mantelspeld.?

Resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

Tot voor het begin van de 20e eeuw was het Romeins kwartier een lappendeken van akkers en weilanden. Resten van deze ontginningsgeschiedenis werden ook door de vrijwilligers opgegraven in de Hamerstraat, de Oude Lindestraat en de Welterlaan. In enkele tuintjes bestond de bovengrond hier namelijk uit colluvium. Dit is verspoelde leem die bij hevige regenval van de akkertjes afstroomde in de richting van het (droogd)dal van de Welterlaan. In een tuin aan de Akerstraat werden mogelijk muurresten van boerderijen gevonden.

Sedimentair DNA

Tijdens het weekend zijn er 8 monsters genomen voor sedaDNA analyse, onderzoek naar oud DNA in de bodem dat inzicht kan geven in het dieet en de biodiversiteit in de Romeinse tijd. De monsters zijn naar het lab gestuurd en we verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten.

Vervolg

De eerste vondsten zijn veelbelovend. De komende maanden worden alle vondsten, veldtekeningen, beschrijvingen en foto’s geanalyseerd en onderzocht. Samen met de deelnemers wordt er een expositie voorbereid die in december geopend zal worden. In januari 2024 worden alle resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd.  

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

De Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft: Het grootste archeologisch onderzoek in Nederland met inwoners van een stad

De Grote Graafdagen van participatieproject Heel Heerlen Graaft staan voor de deur. Op 9 en 10 september wordt het Romeins Kwartier van Heerlen omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Met ruim 160 vrijwilligers gaan we aan de slag om in 25 tuinen én in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier resten uit de tijd van de Romeinen op te graven.

Bijzonder onderzoek

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Meer dan 160 vrijwilligers hebben zich aangemeld als graver of vondstverwerker om die informatie boven te halen en te verwerken. 25 tuinen in het Romeins Kwartier worden tijdens de Grote Graafdagen onderzocht door archeologen en vrijwilligers. De afgelopen maanden werden de bewoners en vrijwilligers al uitgebreid meegenomen in de wondere wereld van de archeologie zodat ze goed voorbereid en met nog meer enthousiasme aan de slag kunnen op 9 en 10 september.  

Wethouder Cultuur en Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de unieke vondsten: ‘Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad. Ik ben enorm trots en vereerd dat zoveel Heerlenaren meedoen aan dit unieke project en ik kijk uit naar de ervaringen van onze inwoners en de vondsten die aan het licht komen!’

Grote publiek

De graafactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Haal voor de route van de deelnemende tuinen en informatie over de gratis rondleidingen, workshops en exposities een informatieboekje op bij het Thermenmuseum en de Vondst. Meer informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, Universiteit Utrecht, het Thermenmuseum, Restaura, De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze vrijwilligers.

Behoud ziekenhuis Heerlen

Raadslid Adriane Keulen: SAMEN voor behoud ziekenhuis in Heerlen??

 Redactie van ParkstadActueel  2 augustus 2023

Zorgen om het ziekenhuis. Zorgen om de zorg.  Code rood. Al vaker heb ik aangegeven dat de (toekomst van de) zorg me bezighoudt. Ik lag er nog net niet wakker van. Echter nu heeft de berichtgeving omtrent het ziekenhuis me uit de slaap gehouden. Er zijn zeer verontrustende signalen binnengekomen over het voortbestaan van het ziekenhuis in Heerlen.  U weet dat we als Heerlen deel uitmaken van Parkstad met zo’n 260.000 bewoners met een enorme zorgbehoefte. Een regio van deze omvang met veel complexe problemen en dan geen eigen ziekenhuis. Ongelooflijk. Dit mag niet.

Vanaf 2030 zou het ziekenhuis in Heerlen ontmanteld worden. Er liggen, zo heb ik begrepen vanuit de berichtgeving, een aantal scenario’s voor. Zo zou de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care en het beddenhuis (opnames) van Heerlen naar de locatie in Geleen worden verplaatst. Dit is een van de 2 voorgenomen plannen die de Raad van Bestuur van Zuyderland eind augustus gaat presenteren. Ik wacht met spanning op de concrete berichtgeving.

Een terechte storm van verontwaardiging en boosheid raast nu over de regio. Nu ik zelf werkzaam ben binnen de zorg, voel ik me des te meer geraakt. Het is onthutsend nieuws. Iedereen kent wel de verhalen uit de privésituatie waarbij er grote problemen zijn over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de (acute) zorg. In mijn werk zie ik nu dagelijks hoe hard we de zorg nodig hebben.

Inmiddels is er een gezamenlijke beweging tot stand gekomen. Een verbinding, een alliantie over de politieke partijen en de gemeentes heen. Zo hoort het. Dit is noodzakelijk. We moeten nu onze krachten bundelen voor behoud van het ziekenhuis! Op 23 september vindt er een grote manifestatie plaats in Heerlen. Exacte locatie en tijd worden nog bekendgemaakt. Voor deze dag zou ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Kuipers worden uitgenodigd. Hij krijgt uit de regio een petitie aangeboden. Deze petitie staat sinds zondag 30 juli online. Ter informatie: een petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om aan te geven dat er echt actie ondernomen moet worden. Wegkijken is geen optie. Inmiddels – tijdens het schrijven van dit stuk op maandag 31 juli – zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen op deze petitie gezet. Dat doet goed. We moeten echt gezamenlijk een vuist maken.

Kijk op www.behoudziekenhuisparkstad.nl en zet ook uw handtekening!

Hopelijk zie ik u allen, beste inwoners van Parkstad, op 23 september op de grote protestmars.

Foto: gemeente Heerlen

Oproep aan jongeren in Heerlen

De gemeente Heerlen neemt deel aan het Europese project InclusEU waarbij de doelgroep jongeren van 16 t/m 28 centraal staat. Het hoofdthema is sociale verbinding en jeugdvrijwilligerswerk in de buurt. We zien dat een aanzienlijk aantal jongeren in de corona-periode in isolement is geraakt en moeite heeft om aansluiting te vinden in hun buurt. Met het project InclusEU proberen we samen met partnersteden uit 7 andere Europese landen te onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij activiteiten in hun directe leefomgeving, onder andere door vrijwilligerswerk. In het project praten we met jongeren over wat hen beweegt en denken we samen na over jongerenactiviteiten in hun buurt. De jongeren praten ook met leeftijdsgenoten uit de andere landen.

Doe mee!

Woon je in Heerlen en val jij in eerdergenoemde leeftijdsgroep of heb je een zoon of dochter die het leuk zou vinden om aan ons project deel te nemen, dan kun je je bij ons aanmelden via y.mulder@heerlen.nl en/of e.colson@heerlen.nl.

Wat verwachten we van de deelnemende jongeren?

We horen graag hoe zij de covid-periode hebben ervaren, of ze zich betrokken voelen bij hun buurt en hoe ze staan tegenover vrijwilligerswerk. Ook doen de jongeren mee aan maximaal 4 Zoom meetings met de jongeren uit de andere landen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij het opzetten/bedenken/meedoen aan de eindconferentie van het project. Deze vindt plaats in Heerlen in september ’24. Tijdens de conferentie ontvangen we de participanten (professionals en een grote groep jongeren) uit de andere landen.

Uiteindelijk zal de Heerlense groep jongeren tijdens maar ook vooral na het project een klankbordgroep zijn voor de gemeente.

Wat levert het je als jongere op als je meedoet aan dit project?

 • Je kunt meepraten en ervaringen delen over wat Covid-19 met jou heeft gedaan of nog steeds doet. 
 • Je leert nieuwe mensen kennen, ook uit andere Europese landen d.m.v. online meetings en de eindconferentie.
 • Je kunt meehelpen om de conferentie in september ‘24 op te zetten óf er eventueel aan bij te dragen.
 • Jouw eventuele skills kunnen misschien van toepassing zijn tijdens het project, denk aan social media, fotografie, videografie, muziek.
 • Je kunt je stem laten horen aan de gemeente en meedenken over o.a. jeugdvrijwilligerswerk en hoe de gemeente Heerlen dit aantrekkelijk kan maken. 
 • Je bouwt een nieuw netwerk op.
 • Als je coole ideeën hebt voor je buurt dan kunnen we hierover samen in gesprek gaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • De jongerengroep zal uiteindelijk ook ingezet kunnen worden als adviesorgaan voor de raad, college en gemeente.
 • Deelname aan het project geeft je veel ervaring en staat uiteindelijk ook mooi op je CV.
 • Je deelname kan ondergebracht worden binnen MDT (maatschappelijke diensttijd) en je krijgt dan een vergoeding van 150 euro.

     Zie: MatchMate Zuid.

Heerlen Rooftop project

PERSBERICHT

SCHUNCK draagt stokje over aan gemeente Heerlen

De daktuin van het Heerlen Rooftop Project krijgt vervolg voor de komende drie jaar

Vorig jaar juni opende de daktuin van het ‘Heerlen Rooftop Project’ op het dak van Q-Park Putgraaf. Dit parkeerdek werd met succes tijdelijk tot een kleinschalige urban farming tuin getransformeerd om zowel meer natuur de stad in te brengen als aandacht te scheppen voor urgente thema’s als klimaat, hittestress en verlies aan biodiversiteit in de binnenstad. SCHUNCK droeg op donderdag 31 augustus het stokje van dit project over aan gemeente Heerlen om hier voor ten minste drie jaar verder invulling aan te geven. De Vereniging Stadstuin neemt het beheer van de daktuin voor hun rekening.
 

Groene kroon

Met de verdere doorontwikkeling van de daktuin op de Putgraaf blijft de focus op het thema klimaat, hittestress en groen in een stedelijke omgeving. De tuin is momenteel opgedeeld in groene kamers die biodiversiteit stimuleren en op deze manier de natuur de stad in brengen. Om meer zichtbaarheid aan het groen te geven wordt langs de randen een groene kroon aangelegd, die vanaf de straat voor iedereen te zien is. Een echte aanwinst voor de stad!

Moestuin adopteren
Eén van de plannen voor de daktuin is het creëren van moestuinen. Deze moestuinen kunnen vervolgens geadopteerd worden door centrumbewoners zonder tuin.

Ontwikkeling daktuin

Wethouder Casper Gelderblom nam symbolisch het stokje over van SCHUNCK en gaf een kijkje in de toekomstplannen voor de daktuin van het Heerlen Rooftop Project: “We willen de daktuin nog verder ontwikkelen tot een mooie ontmoetingsplek voor Heerlenaren. We willen met de daktuin jonge kinderen stimuleren om meer met het thema klimaat bezig te zijn. De daktuin kan als plek dienen voor natuureducatie, waarbij we het principe van grond tot mond kunnen hanteren in één schooljaar”.

Graafweekend in september

PERSBERICHT

Een voorproefje op het graafweekend in september

Scholieren Catharinaschool, werknemers van APG en community members van de Brightlands Smart Services Campus graven naar verleden met Heel Heerlen Graaft

Op 30 augustus worden op twee plekken in Heerlen opgravingen gedaan als voorproefje op het graafweekend in september. Leerlingen van de Catharinaschool gaan samen met medewerkers van APG en community members van Brightlands Smart Services Campus bij hun eigen school en in de Ingenieur Dingertuin op zoek naar vondsten uit Romeins Heerlen. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding van archeologen.

Archeologische opgravingen

Voor het eerst krijgen leerlingen, medewerkers en community members van de drie partijen de kans om zelf te graven naar het verleden dat recht onder hun voeten verborgen ligt. De school en werkplek waar ze iedere dag zijn wordt op 30 augustus omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Hoe zag deze plek er 2000 jaar geleden uit? Onder begeleiding van archeologen gaan ze op zoek naar antwoorden en resten uit die tijd. Een unieke kans om niet alleen bij een echte archeologische opgraving aanwezig te zijn, maar ook nog zelf mee te helpen en het verleden van hun eigen stad en omgeving te leren kennen.

Wethouder Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de ervaringen en uitkomsten van de opgravingen: “Vooral kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig naar het verleden en zeker over de plek waar ze vandaan komen. Zelf zoeken naar de puzzelstukjes uit die tijd maakt dit nóg interessanter en is voor iedereen echt een unieke ervaring. Ik weet zeker dat ze met een grote glimlach, een hoop verhalen en mooie ervaring rijker deze bijzondere dag afsluiten.’’

Unieke belevenis
Naast de school dragen ook verschillende organisaties in Heerlen het project  een warm hart toe. Het kantoor van APG en de Brightlands Smart Services Campus liggen beiden in de Ingenieur Dingertuin in Heerlen. De uitgelezen plek om de oude Romeinse stad te ontdekken. Eerder zijn hier al veelbelovende vondsten gedaan.

Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, stak namelijk al tijdens de kick-off van Heel Heerlen Graaft de eerste schop in de grond van de Ingenieur Dingertuin. De eerste vondsten waren veelbelovend. Ollivier: “Als pensioenuitvoeringsorganisatie hechten we niet alleen waarde aan financieel rendement, maar ook aan onze bijdrage aan de samenleving. In de kern gaat pensioen immers over mensen en over hoe we samenleven. Dit initiatief versterkt onze binding met de regio en geeft medewerkers een unieke kans om samen met de kinderen van de Catharinaschool in ‘onze’ tuin als archeoloog aan de slag te gaan. We leren van het verleden, waardoor we het heden kunnen begrijpen en de toekomst nog beter kunnen vormgeven.”

Verbinding verleden, heden en toekomst
De Brightlands Smart Services Campus is een innovatieve campus met een actieve community van ondernemers, studenten en onderzoekers die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen met het doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Op 30 augustus wordt er op de plek waar gewerkt wordt aan innovaties en vooruitstrevende ontwikkelingen voor de toekomst een mooie verbinding gelegd tussen dat rijke verleden en het bruisende heden.  

——————————————————————————–

Noot voor de redactie:

Programma
Locatie 1: Catharinaschool

Locatie 2: Ingenieur Dingertuin

9u tot 12u:

 • 2 groepen VSO onderwijs – 2 putjes Ingenieur Dingertuin –
 • 1 SO groep Catharinaschool – 1 putje Catharinaschool + 1 putje Ingenieur Dingertuin
 • Personeel APG – 1 putje Ingenieur Dingertuin

12u:

 • Alle leerlingen naar Thermenmuseum. Einde activiteit voor de schoolklassen

13u-17u:

 • Groep APG en Brightlands Smart Services Campus – 3 putjes Ingenieur Dingertuin en 1 putje in de Catharinaschool

Nieuwe afspraken Zonnepanelenproject

PERSBERICHT

Heerlen en Volta Limburg maken nieuwe afspraken rondom Zonnepanelenproject

Een gebrek aan duidelijke afspraken over servicevoorwaarden in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Parkstad en Volta leidde de afgelopen periode tot klachten van belangstellende en deelnemende inwoners. Om die reden staat in een vandaag gesloten overeenkomst tussen Heerlen en Volta onder meer duidelijke reactietermijnen bij storingen en een compensatieregeling voor haperende installaties. Waar in de rest van Parkstad al sinds november 2022 een deelnamestop geldt, kunnen Heerlenaren zich nog tot en met 24 oktober 2023 aanmelden voor het Zonnepanelenproject. Na die datum worden er geen nieuwe deelnemers aangesloten. Deze stop heeft verder geen gevolgen voor bestaande deelnemers en de looptijd van hun contracten.    

Zonnepanelenproject Parkstad
Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder en gemakkelijker te maken. Burgers worden met dit project volledig ontzorgd, van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hun daken tot de garantie en het onderhoud hiervan gedurende vijftien jaar. Door de vele alternatieven op de markt liep de belangstelling voor het project de afgelopen jaren sterk terug. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan de uitbreiding van het lokale aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen.


Noodzaak tot verduurzaming te midden van stijgende prijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor zowel de levering en installatie van zonnepanelen als het aangeboden servicecontract fors gestegen. Dit merken zowel burgers als leveranciers. Zo geeft Volta aan dat prijzen in de sector sinds de aanvang van het Zonnepanelenproject in 2017 met zo’n 35% zijn gestegen. Om deze reden heeft Volta Limburg aangegeven geen kans te zien de afspraken van het Zonnepanelenproject onder de oorspronkelijke prijsstellingen op langere termijn waar te kunnen maken.

In reactie op Volta’s wens te komen tot een deelnamestop voor het Zonnepanelenproject, heeft de gemeente Heerlen ingezet op een overgangsperiode waarin inwoners voldoende gelegenheid krijgen om alsnog gebruik te maken van voordelig geprijsde zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst die vandaag is vastgesteld. De komende negen weken kunnen inwoners van Heerlen dankzij de overeenkomst nog deelnemen aan het Zonnepanelenproject, tegen de nieuwe, duidelijkere servicevoorwaarden. Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu, en Circulariteit): “Juist in tijden van stijgende prijzen wordt de sociale noodzaak van verduurzaming duidelijk. Zonnepanelen kunnen helpen de energierekening naar beneden te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we er alles aan doen om álle Heerlenaren mee te laten doen aan de energietransitie.”

Afspraak is afspraak

Huidige deelnemers en deelnemers die zich tot en met 24 oktober melden, zullen niets merken van de deelnamestop. Aanvragers die tot nu toe nog geen getekende offerte hebben ontvangen, krijgen een nieuw aanbod met een nieuwe prijs naar aanleiding van de gemaakte afspraken met Volta.De gemaakte afspraken rondom service en onderhoud blijven gewoon gelden voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.


Oproep vrijwilligers buurtbemiddeling in Heerlen

Alcander is op zoek naar vrijwilligers in Heerlen. Buurtbemiddeling is een manier om ruzies in een vroeg stadium tussen buren op te lossen. Het gaat om niet al te ernstige ruzies, bijvoorbeeld om irritaties over overlast, of onenigheid over een erfscheiding. Een buurtbemiddelaar helpt het onderlinge contact te herstellen en een oplossing te bedenken.

Om buurtbemiddelaar te worden is het belangrijk dat u goed kunt luisteren en een neutrale houding kunt aannemen. U krijgt een basistraining, begeleiding tijdens het werk en verdere scholing op maat.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met één van de coördinatoren via 045-5602525 of stuur een mail naar buurtbemiddelingheerlen@alcander.nl.

Buurtbemiddeling Heerlen wordt mogelijk gemaakt door de gemeente, in samenwerking met Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, Wonen Zuid en Vincio.

Gezamenlijk persbericht beleidsplan politie

Grote zorgen om minder capaciteit politie

Burgemeesters Parkstad in beroep tegen regionaal beleidsplan politie Limburg

De 7 burgemeesters van de regio Parkstad maken zich grote zorgen over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027, kortweg het RBP. Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is en kampt met verhoogde veiligheidsrisico’s. “De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen, die mede namens Parkstad spreekt. De burgemeesters voorzien zulke ernstige problemen dat zij voor 1 augustus beroep aantekenen tegen het RBP bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Bodem bereikt

Alle 7 gemeenten moeten zodanig inleveren op de beschikbare politiecapaciteit dat de veiligheidsopgaven niet meer haalbaar zijn. Dit terwijl de uitvoering van basale politietaken in dit gebied nu al onder hoge druk staat. In sommige gemeenten zullen ook te weinig of helemaal geen wijkagenten meer zijn. Nog minder politiecapaciteit heeft ontwrichtende gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid. De burgemeesters delen de mening dat er een bodem is bereikt. 

Theorie versus werkelijkheid

Roel Wever: “Het RBP houdt geen enkele rekening met de nu al nijpende situatie. Tel daar de specifieke kenmerken bij op zoals de grensligging naast Duitsland en vlakbij België en de sociaal-economische achterstand in de regio Parkstad; factoren die extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien werkt het RBP met een theoretisch model dat geen rekening houdt met werkelijke bezette functies, vacatures, personeelstekort of ziekteverzuim. Het is kortom een papieren werkelijkheid die in de realiteit nog veel nadeliger uitpakt.”

Heerlen verhoudingsgewijs zwaar getroffen

Het RBP noteert voor Heerlen een terugval van 182 naar 155 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu maar 125 fte bezet. Burgemeester Roel Wever: “Dat betekent dat onze stad op dit moment al minder capaciteit heeft dan nodig is volgens het RBP. En gaat dit plan door, dan moet Heerlen nog meer inleveren.”

Juist in Heerlen dat al vaak in de verkeerde grafieken belandt, gaat dat slecht uitpakken. Ook staat het beleid haaks op de forse gezamenlijke investeringen van onder andere het Rijk en de gemeente voor het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit gebied werkt Heerlen hard aan duurzame veranderingen op het gebied van welvaart, leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid.

“In die zin zie ik het verder afbouwen van politiecapaciteit ook als een vorm van kapitaalvernietiging”, aldus burgemeester Roel Wever: “En die kapitaalvernietiging werkt door binnen de hele regio omdat de gemeenten hebben afgesproken een aantal aanpakken tegen onder andere jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit samen uit te voeren”.

Ook grote zorgen politiebasisteam Brunssum-Landgraaf

Het RBP noteert voor het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf, dat bestaat uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (SVBBL), een terugval in capaciteit van 144,1 fte naar 126,5 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu al maar 97,47 fte feitelijk bezet.

Burgemeester Richard de Boer, als burgemeester van Landgraaf en als voorzitter van de lokale driehoek SVBBL, spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontstane situatie: ‘Dat betekent dat het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf al veel minder capaciteit heeft dan de beoogde en gereduceerde formatiecapaciteit die eigenlijk pas in 2027 zou worden bereikt. Verder zitten de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf ver onder het gemiddelde niveau van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Het RBP houdt het huidige (lage) aantal wijkagenten in stand binnen het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf. Als burgemeesters van de eenheid Limburg zijn we unaniem van mening dat de Limburgse veiligheidsketen onvoldoende mensen en middelen heeft om de brede en zware veiligheidsvraagstukken van Limburg adequaat te kunnen aanpakken en managen.’

Kerkrade

Burgemeester Petra Dassen-Housen maakt zich net als haar collega’s zorgen over de politiecapaciteit in de regio. “De brede en zware veiligheidsvraagstukken in onze stad en regio vragen om een stevige inzet van de politie. Onze gemeente scoort hoog op drugsproblematiek en georganiseerde ondermijnende (jeugd)criminaliteit. Dit vraagt om een goede en vasthoudende aanpak. De zorgen van ouders, leerkrachten, hulpverleners en de samenleving als geheel zijn groot. We willen gezamenlijk de jongeren ook zelf helpen om een andere weg in te slaan. Dat lukt alleen als we met diverse partijen samenwerken. De politie vormt hierin een onmisbare schakel. Helaas staat een adequate aanpak met de huidige en toekomstige politiecapaciteit onder druk. Dat is onacceptabel.”

­­­­­­­­­­­­­­

————————————————————————————————————–

Achtergrondinformatie:

Dit is een gezamenlijk persbericht van de 7 Parkstadgemeenten. Parkstad bestaat uit: Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen. Omdat de procedure dit voorschrijft gaat elke gemeente afzonderlijk in beroep bij de Minister, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de lokale situatie.

Wat is een Regionaal Beleidsplan Politie (RBP)?

In een RBP staat onder meer aan welke vormen van criminaliteit de politie in de komende jaren gaat werken, en hoe dat past binnen het landelijke en lokale veiligheidsbeleid van de overheid. Ook staat in het RBP hoeveel capaciteit daarvoor beschikbaar is binnen een gebied en hoe dat is verdeeld over de gemeenten. Dit RBP 2024-2027 voor Limburg is vastgesteld op 19 juni 2023 door de regioburgemeester en de hoofofficier van Justitie van het arrondissementsparket Limburg.

Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen

PERSBERICHT

‘Amakapassage’ en ‘Ada Lovelaceweg’: Heerlen streeft naar meer balans tussen vrouwen en mannen in straatnamen


Het college van B&W streeft naar een betere balans tussen mannen en vrouwen bij de naamgeving van straten en pleinen. Bij het toewijzen van twee nieuwe straatnamen kiest het college daarom bewust voor vrouwennamen. 

“Met de namen die we aan onze straten en pleinen geven, vertellen we een verhaal over wie we als stad waren, zijn, en willen worden. In dat verhaal willen we een betere balans tussen vrouwelijke en mannelijke naamgevers. Te beginnen met de Amakapassage en Ada Lovelaceweg,” aldus wethouder Casper Gelderblom.   

Amaka

In het Romeins Kwartier krijgt het straatje tussen het nieuwe Stadskantoor en het Raadhuis de naam “Amakapassage”. Amaka is de oudst bekende vrouwelijke inwoner van Heerlen (in de Romeinse tijd Coriovallum geheten). Voor haar maakte de pottenbakker Lucius in de 2e eeuw na Chr. zijn beroemde vaasje, dat nog altijd in het Thermenmuseum te bewonderen is.

Ada Lovelaceweg

De nu nog naamloze straat aan de achterzijde van de Brightlands Smart Services Campus gaat “Ada Lovelaceweg” heten. Met een eigen adres wordt de parkeergarage van de Campus beter vindbaar. Ada Lovelace (1815-1852) is bekend om haar beschrijving van een vroege mechanische computer. Zij zag al vroeg in dat computers in staat zouden zijn om meer dan enkel berekeningen te doen, terwijl anderen slechts geïnteresseerd waren in de rekenkundige capaciteiten van het apparaat.

Gevelverbeteringsfonds Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Gevelverbeteringsfonds draagt bij aan een fraaier Heerlen-Centrum:

Gevels van twaalf panden worden de komende jaren mooier

In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de hele openbare ruimte de aandacht waaronder de gevels. Er zijn behoorlijk wat lelijke of saaie gevels die wel wat liefde kunnen gebruiken. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente Heerlen vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. De eerste oproep vond plaats in april-mei en leverde een flink aantal plannen op. Hiervan heeft het college op basis van vooraf gestelde criteria negen aanvragen – voor in totaal twaalf gevels – gehonoreerd.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Ik ben blij dat we op de eerste oproep meteen zoveel reacties ontvingen, negentien stuks. Ik vind het belangrijk dat de stad er aantrekkelijker gaat uitzien. Daarom is het fijn om te merken dat onze handreiking in de vorm van het verbeteringsfonds aanslaat. Gevels die al zijn aangepakt, hebben een positieve impact op de bezoekers van onze stad. Kijk maar eens naar KaKAUW, Expresso Bar Aroma, Pat’s Tosti Bar en bakkerij Voncken. Logisch ook, want de staat van de gevels is heel bepalend voor de kwaliteit en sfeer van een stad. Die verbetering smaakt naar meer. Mooi dat we hier samen aan verder werken.”  

Beter verhuurbaar
De panden waaraan subsidie wordt toegekend liggen in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. De voorgestelde verbeteringen verschillen per pand maar gaan van restauratie tot complete verandering van de gevel. De verbeteringen komen (naast een fraaier straatbeeld) in de meeste gevallen ook ten goede aan het verhuurbaarder maken voor wonen of commerciële doeleinden. Door een aantrekkelijkere gevel aan de begane grond neemt de kans toe dat panden verhuurd worden. Alle aanvragers zijn geïnformeerd over het wel of niet toekennen van de subsidie en de redenen daarvoor. Mogelijk dat sommige aanvragen – die nu niet zijn gehonoreerd – met een aanpassing bij de volgende ronde wel voor subsidie in aanmerking komen.

Nog twee oproepen
Dankzij het gevelverbeteringsfonds kunnen pandeigenaren financiële steun vragen om hun gevel(s) te verfraaien. Van het totale beschikbare subsidiebedrag van € 632.000 wordt nu € 334.750 toegekend. Er komen nog twee oproepen: de tweede oproep is gericht op het vergroenen van gevels en volgt na de zomer. Bij de derde oproep, begin 2024, ligt de focus wederom op historische en beeldbepalende gevels. Op www.heerlen.nl/gevelverbetering zien pandeigenaren of hun gevel in aanmerking komt voor het fonds. Ook vindt men hier hoe een aanvraag in te dienen, hoe de toekenningsprocedure in zijn werk gaat en welke beoordelingscriteria er zijn.

Totale aanpak
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Opening Raadhuis tijdens Cultura Nova

PERSBERICHT

Officiële opening Raadhuis tijdens openingsweekend Cultura Nova

Hand in hand met een Peutz-monument: een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het gerenoveerde Raadhuis en omringd door meer openbare ruimte dan voorheen. Tijdens het openingsweekend van Cultura Nova worden de beide gebouwen officieel geopend door wethouder Casper Gelderblom. Deze opening vieren we met verschillende evenementen. Het gerenoveerde Raadhuis is ook onderdeel van het openingsspektakel van Cultura Nova op 25 augustus. Deze start op het Burgemeester van Grunsvenplein na het openlucht spektakel TAWA door Gratte Ciel, waarna Mécanique Vivante het publiek in een parade meeneemt naar het Raadshuisplein.

Siamese tweeling
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Frits Peutz het Raadhuis van Heerlen, dat opgeleverd werd als symbool van bevrijding en wederopbouw. In 1948 werd het gebouw officieel geopend door de toenmalige kroonprinses Juliana. 75 jaar later is het gerestaureerd en als een Siamese tweeling verbonden aan het nieuwe Stadskantoor van architect Francine Houben van Mecanoo.

“Het Raadhuis heeft, met het nieuwe Stadskantoor naast zich, een nieuw leven gekregen. De twee gebouwen samen symboliseren de vernieuwing en vooruitgang in onze stad. Onze stad die zich steeds opnieuw uitvindt. Het Raadhuis en het Stadskantoor laten zien: in Heerlen heerst een nieuw elan en is de verbeelding aan de macht”, aldus Casper Gelderblom.


Expositie, boek en rondleidingen

Vormgever Marcel van der Heyden en schrijver/journalist Emile Hollman presenteren vanaf zaterdag 26 augustus een tentoonstelling en een boek over Frits Peutz, de architect die een grote rol speelde in de vormgeving van Heerlen. Het boek en de expositie geven aan de hand van foto’s, tekeningen en interviews inzicht in de betekenis van Peutz voor Heerlen. Daarnaast opent SCHUNCK in de hal van het een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke kunstcollectie, de oudste publieke verzameling eigentijdse kunst van Limburg. Tot slot worden vanaf maandag 28 augustus dagelijks rondleidingen gegeven door beide gebouwen van de gemeente Heerlen.

In gesprek met Francine Houben

In tegenstelling tot het Raadhuis, komt het Stadskantoor nog maar net kijken. Architect Francine Houben staat aan het begin van dit ‘nieuwe leven’. Zij heeft met haar bureau Mecanoo een gebouw met een heel open karakter ontworpen. Houben zal op zondag 27 augustus een lezing geven over de complementaire betekenis van het Raadhuis en de Stadskantoor voor de beweging die Heerlen doormaakt. Houben kijkt uit naar de opening: “Heerlen heeft met het Raadhuis van Peutz een icoon dat de stad verdient. De verbinding met het nieuwe Stadskantoor illustreert de veelbelovende beweging die de stad doormaakt naar nieuwe energie. Ik ben er trots op dat ik aan die beweging een bijdrage heb mogen leveren.” In haar lezing over onder meer het ontwerpproces, het nieuwe werkmodel en de verbinding van oud en nieuw licht architect Francine Houben van Mecanoo haar visie toe. Aansluitend is een debat over traditie, moderniteit en toekomstgerichtheid. Aanmelden voor deze activiteit kan via schunck.nl


Meer informatie over alle festiviteiten is te vinden op de website van gemeente Heerlen.

Opruimactie centrum afgerond

PERSBERICHT

Grote opruimactie centrum afgerond

Wethouder Marco Peters (beheer en Onderhoud) heeft een aantal paaltjes verwijderd in de Dautzenbergstraat. Het was een symbolische handeling als afsluiting van een grote opruimactie in het centrum.

Paaltjes, betonnen kubussen, stickers, zakpalen straatnaamborden op lantaarnpalen in plaats van gevels, losse wegwijzerbordjes, overbodige verkeersborden, varkensruggen, dranghekken, boomroosters en -korven. De afgelopen jaren zijn al deze attributen in het centrum neergezet. Een groot deel daarvan had geen functie meer en zorgde voor een rommelig beeld in de openbare ruimte van het centrum.

Marco Peters: “Bij de inrichting van onze openbare ruimte moet het vaker over schoonheid gaan. Attributen die geen functie meer hebben zorgen vaak voor verrommeling. Voor zaken die wel functioneel zijn bestaat vaak een mooier alternatief. Zo hebben we ook palen vervangen door bloembakken. Wij zijn in het centrum begonnen, maar uiteindelijk is de hele stad aan de beurt.”

1e Huis van het Recht

Persbericht
4 juli 2023

1e Huis van het Recht: bijna 300 mensen geholpen


Het Huis van het Recht gaat door. Dat is de uitkomst na het evaluatierapport. Ruim drie jaar werken onder andere gemeente Heerlen, rechtbank Limburg en het Juridisch Loket nu nauw samen binnen het Huis van het Recht. Inwoners uit Heerlen met verschillende problemen, zoals schulden, uitkeringen, juridische- en huurproblemen kunnen er terecht voor hulp. Op één en dezelfde plek. En voor meerdere problemen tegelijk. Het Huis van het Recht helpt mensen sneller en effectiever en beperkt zo de emotionele, sociale en financiële schade voor hen en hun omgeving. Ook voorkomt de betrokkenheid van verschillende instanties in veel gevallen escalatie en een gang naar de rechter. Dat scheelt hoge juridische kosten.

Korte lijntjes
In januari 2020 begon het Huis van het Recht als proef in Heerlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalde de proef. Doel van Huis van het Recht was een nauwe verbinding tussen het juridische en het sociale domein opzetten. En door die korte lijnen tussen verschillende organisaties kunnen mensen met problemen beter en sneller geholpen worden. Integraal, dus voor meerdere problemen op één plek. Om mensen zo eenvoudig mogelijk te helpen, zonder dat er meteen een juridische uitspraak aan te pas komt. Wel staat een rechter stand-by om partijen naar een schikking te helpen of een uitspraak te doen. Recent evalueerde Zuyd Onderzoek de proef van Huis van het Recht.

Mensen gemakkelijk geholpen
Het Huis van het Recht heeft 281 zaken behandeld. In twee gevallen moest de rechter er aan te pas komen om verder te kunnen met de oplossing. De intensieve samenwerking van instanties zorgde voor betere diagnose van de vragen van mensen en voor een passende duurzame oplossing. De rechtzoekenden zijn blij, omdat hun problemen al in een vroeg stadium zichtbaar zijn en zij naar de juiste weg voor hulp worden verwezen. Eén van de rechtzoekenden zegt: “Als het Huis van het Recht er niet was geweest, waren mijn zoontje en ik het huis uitgezet. Dan hadden we op straat gestaan. Nu is er gekeken naar hoe mijn problemen kunnen worden opgelost. En dat geeft veel rust na alle spanning.”

Huis van het Recht gaat door
De proef Huis van het Recht is afgerond. Het evaluatierapport ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De samenwerking tussen de betrokken partijen gaat sowieso door. Willemijn van Helden, voorzitter Juridisch Loket: “Dat wat bleek te werken, willen we niet meer verliezen nu de proef is afgelopen. We gaan onveranderd door onder de naam Huis van het Recht.” Roel Wever, burgemeester van Heerlen voegt toe: “Door de korte lijnen, de brede kennis en het grote samenwerkingsnetwerk kunnen we met het oog op de toekomst, erger voorkomen. Met het Huis van het Recht kunnen we écht iets betekenen voor inwoners en onze samenleving sterker maken.”
Ook rechtbankpresident Martina Bijker is blij dat het Huis van het Recht doorgaat: “Met het Huis van het Recht bereiken we wat we als rechtbank willen, namelijk problemen van mensen snel, en eenvoudig oplossen.”

Meer informatie:

Gemeente Heerlen, Hanny Bladt, (045) 5604711
Rechtbank Limburg, Marlinda Ozinga, 088-3611659
Het Juridisch Loket, Jan Pieter Verkennis, 06-51327224

Noot voor de redactie:
Als u een rechtzoekende zou willen spreken over zijn ervaringen met het Huis van het Recht kunt u bellen met Juridisch Loket (zie hierboven)

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

PERSBERICHT

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

Voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden heeft de gemeente Heerlen op dit moment een contract met twee uitvoerders. Omdat het contract afloopt per 1 januari 2024, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een subsidie voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 15 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

Intensiever samenwerken

Heerlen werkt op dit moment met een maatwerkvoorziening bij Hulp bij het huishouden. De gemeente geeft aan hoeveel en welke hulp moet worden geboden en de twee uitvoerders gaan daarmee aan de slag.

In de nieuwe situatie is het niet langer de gemeente die beoordeelt welke hulp nodig is, maar doen de professionals van de subsidiepartner dat. Zij worden daarmee gestimuleerd om nog intensiever samen te werken met verschillende aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Maximale ruimte

De subsidie voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden wordt vanaf volgend jaar ook als één bedrag voor het hele jaar uitgekeerd. Hierdoor zijn er minder administratieve kosten en krijgen de professionals maximale ruimte om maatwerk mogelijk te maken.

Ook stelt de gemeente de eis dat medewerkers van de contractpartner een fatsoenlijk salaris ontvangen. De minimum looneis ligt op het niveau van de laagste gemeentelijke loonschaal, momenteel € 14,00 per uur. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord over de beloning bij externe gemeentelijke opdrachten.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 oktober  een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Maatschappelijke ondersteuning

PERSBERICHT

Inschrijftermijn eindigt 1 september

Nieuw contract maatschappelijke ondersteuning

Op dit moment is Heerlen Stand-By! verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de maatschappelijk ondersteuning in de stad. Omdat het contract afloopt, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een contract voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 17,5 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

In Heerlen werken nu al drie samenwerkingsverbanden voor de gemeente. Eén voor de basishulp Jeugd (JenS), één voor Beschermd Wonen en voor Maatschappelijke Ondersteuning is er Heerlen Stand-By!. Op die manier wordt marktwerking buiten de deur gehouden en wordt gewerkt via vertrouwen in de professional in plaats van georganiseerd wantrouwen via gemeentelijke indicatiestelling.

Het contract met Heerlen Stand-By! loopt nu af. Deze coöperatie bestaat uit 10 aanbieders en 19 leveranciers, die voor de gemeente aanspreekbaar is als één organisatie.

In de subsidietender vier belangrijke opgaven opgenomen waaraan inschrijvers moeten voldoen.

 1. Het vormen van integrale toegang

Zorg voor één plek in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag. Van daaruit worden ze dan doorgeleid naar de juiste hulpverlener. Dit vereist intensieve samenwerking nodig tussen medewerkers van de gemeente en alle andere partners.

 • Samenwerking met aanpalende domeinen

Burgers mogen niet tussen de wal en het schip vallen als ze worden doorverwezen naar instanties buiten de contractorganisaties. Bijvoorbeeld op de grens van jeugdhulp en volwassenenondersteuning, bij Opvang & beschermd wonen Parkstad en met het Zorg en Veiligheidshuis.

 • Transformatie van de dagbesteding

Dagbesteding moet in de toekomst meer worden aangeboden in de buurt van de woonomgeving en met meer op maat gesneden activiteiten. Indien nodig moet iemand vanuit dagbesteding ook kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, beschut- of betaald werk.

 • Intensivering samenwerking met participatie

Mensen moeten meer kans krijgen om door te stromen. Dat vraagt om meer samenwerking met Werk voor Heerlen en het gemeentelijk Team Re-integratie.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 september een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Tijdelijke groene, speelse inrichting Raadhuisplein

Het Raadhuisplein in Heerlen wordt binnenkort omgetoverd tot ‘Park Romana’, een groene oase in het centrum waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spelen en plezier hebben. Het plein wordt – als voorloper op de definitieve inrichting – voor een jaar ingericht met bomen, struiken, speelse elementen en verlichting. Na de tijdelijkheid worden alle materialen en het groen hergebruikt.

Bruisend middelpunt

Zowel het stadskantoor als het Raadhuis zijn op stijlvolle en gedetailleerde manier gerenoveerd en vormen nu het bruisende middelpunt van de stad.
In september 2024 start de definitieve herinrichting van het plein. Tot die tijd laat de gemeente het plein er niet onaantrekkelijk bij liggen. Het plein wordt daarom een fijne, frivole plek voor jong en oud. Een paradijselijke plek met bomen en struiken, sfeervolle verlichting en een zandcirkel voor kinderen. Om het plein nog speelser te maken, worden er ook schommels of andere eenvoudige speelse ingrepen geplaatst. Het plein blijft daarbij goed toegankelijk dankzij paden met klinkerverharding

Archeologisch onderzoek

Vanaf april 2024 vindt er op het plein ook archeologisch onderzoek plaats. Dat onderzoek vindt ook in de groene omgeving plaats. Geïnteresseerden kunnen vanaf de bankjes meekijken met de werkzaamheden. Heel Heerlen graaft in het groen dus.

Aantrekkelijke omgeving

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Wij geloven in de kracht van experimenten en creativiteit. Om in de periode naar een definitieve herin-richting, toch een aantrekkelijke en hoogwaardige omgeving te bieden aan de inwoners van Heerlen, transformeren we het plein tot een groene oase waar levendigheid, ontmoeting, beleving en frivoliteit samenkomen. Het tijdelijk ontwerp is zo opgezet dat de materialen en groen niet verloren gaan, maar na afloop worden hergebruikt.”

Samen maken we het centrum

De herinrichting van het Raadhuisplein is onderdeel van de aanpak ‘Samen maken we de Stad’, waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger en bekender centrum. Het centrum van Heerlen is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk en bovendien centrumstad voor de regio Parkstad. Hierbij werkt de gemeente Heerlen samen met het Ministerie van BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg. Samen met hen, én met bewoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven, organisaties etc. maken ze de stad.

Nieuwe regels en termijnen voor plannen Omgevingswet op 1 januari 2024

Met de start van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen ook de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Burgers willen het liefst nog een aanvraag indienen die wordt verleend op basis van huidige regels. Mede om die reden verwacht de gemeente de laatste maanden van het jaar veel extra vergunningaanvragen.

Vanaf 2024 moet bij nieuwe plannen ook worden bekeken welke gevolgen er zijn voor nieuwe thema’s zoals gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Daarnaast stelt de Omgevingswet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd.

Type aanvraag

Het is mogelijk dat een aanvraag nog wordt afgehandeld op basis van de huidige regels. Dat hangt echter helemaal af van het type van de aanvraag en het moment van indienen ervan.
Is er een bestemmingsplanwijziging nodig om het plan te realiseren? Dan is 15 augustus 2023 de uiterste datum om een concept ontwerp bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing in te dienen bij de gemeente. De definitieve versie hiervan moet vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2023 zijn ingediend.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend voor een beoordeling onder het huidige recht.

Initiatief

Burgers met een initiatief kunnen dat bespreken met de gemeente. Zo’n initiatief moet uiterlijk 30 september 2023 zijn ingediend.

Blij met alle initiatieven

Wethouder Marco Peters van vergunningen: “We zijn blij met alle initiatieven die goed zijn voor de stad en willen de indieners daarvan goed en snel helpen om ze uit te voeren. Daarom informeren wij hen nu dat de Omgevingswet gevolgen kan hebben voor hun plannen. De wetswijziging is ingrijpend en de overgang naar de nieuwe wet vraagt veel van plannenmakers en ambtenaren. Maar samen zorgen we ervoor dat eventuele vertragingen tot een minimum beperkt blijven”.

Versoepeling bijstand voor Heerlense jongeren

Heerlen gaat een drietal versoepelingen invoeren ten aanzien van de bijstandsregels voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zo wordt de zoektermijn van vier weken afgeschaft, wordt de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid toegepast en gaat de jongerentoeslag omhoog. Hiermee loopt Heerlen vooruit op een eventuele landelijke versoepeling van de Participatiewet in 2025.

Jongeren in beeld

Door invoering van deze versoepelingen hoopt de gemeente Heerlen stress, financiële problemen en schulden te voorkomen bij jongeren. Het aanvragen van bijstand kan door het afschaffen van de zoektermijn eerder plaatsvinden. Op die manier houdt de gemeente jongeren in beeld die (financiële) hulp nodig hebben.

Perspectief

Gebleken is dat een stabiel inkomen essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van jongeren. Er ontstaat grote bestaansonzekerheid op het moment dat dat niet zo is. Als een jongere bijvoorbeeld niet meer thuis woont en geen beroep op ouderlijke ondersteuning kan doen, kan de zoektermijn van vier weken voor grote financiële problemen zorgen. Bovendien is de huidige lage jongerennorm dan onvoldoende om van rond te komen. Reden voor Heerlen om, naast de afschaffing van de zoektermijn, ook de jongerentoeslag te verhogen.

Motivatie

Tot slot wordt ook de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid bij jongeren toegepast. Hierdoor ontstaat er een grotere prikkel om te gaan werken en om aan het werk te blijven. Uiteraard blijft de gemeente ook jongeren stimuleren om een opleiding te volgen en af te ronden en worden zij hierin begeleid.

Wijzigingen Participatiewet

Het aanpassen van de zoektermijn en de inkomstenvrijlating voor jongeren zijn twee van de maatregelen die minister Schouten wil wijzigen in de Participatie-wet. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Heerlen loopt vooruit op deze wetswijzigingen.

Subsidie voor uitbreiding 24Rosa

24Rosa, een bedrijf dat software ontwikkelt en klantcontacten afhandelt voor woningcorporaties wil uitbreiden en is daarvoor naar het centrum van Heerlen verhuisd. Voor het bieden van nieuwe werkgelegenheid ontvangt het bedrijf een subsidie van €35.000,- uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Voorwaarde is dat er binnen drie jaar minimaal 20 fte extra ontstaan.

24Rosa kiest voor uitbreiding in Heerlen boven een horecapand aan het Pancratiusplein om zo goed bereikbaar te zijn voor personeel en relaties. Op de nieuwe locatie wordt niet alleen de dienstverlening uitgebreid. Ook wil het bedrijf daar zelf nieuw personeel gaan opleiden.

Heerlen lanceert Digitale tweelingstad

PERSBERICHT

Heerlen lanceert een digitale tweelingstad

Sinds kort heeft Heerlen een digitale tweeling: een digitale weergave van de fysieke leefomgeving van onze stad. Met dit platform kunnen we complexe ruimtelijke vraagstukken aan elkaar verknopen en letterlijk in beeld brengen. Op die manier kunnen we verschillende ruimtelijke scenario’s simuleren waardoor het makkelijker wordt de impact van stedelijke aanpassingen in kaart te brengen. De Heerlense ‘Digital Twin’ is tot stand gekomen in samenwerking met het Public Services Lab van Brightlands Smart Services Campus en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) én met hulp van gemeente Amsterdam en Utrecht.

Veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
Op dit moment geeft de digitale tweeling van Heerlen nog slechts de meest fundamentele elementen van de stad weer, zoals de gebouwde omgeving, bomen in de stad, bouwjaren van panden, en schaduwval. Maar de komende tijd zal de digitale tweeling van Heerlen worden verrijkt met steeds meer data. Zo kan de gelaagde impact van ontwikkelingen in de Heerlense woon- en leefomgeving snel worden gevisualiseerd. Wethouder Wonen, Milieu & Digitalisering Casper Gelderblom ziet veel mogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw appartementencomplex. Met de digitale tweeling kunnen we straks in één beeld vangen hoe een wooncomplex inspeelt op de woonbehoefte in een buurt, en hoe groen op en rondom het gebouw bijdraagt aan het bestrijden van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit.” 

Toegevoegde waarde voor beleidsmakers, inwoners, en ondernemers
Dit soort rijke simulaties kunnen beleidsmakers in de toekomst helpen bij het maken van brede afwegingen bij ontwikkelingen in de stad. Maar, voegt Gelderblom toe, minstens zo belangrijk is de potentie van de digitale tweeling waar het gaat om het meenemen van ondernemers en inwoners. “Door zaken te visualiseren maken Digital Twins de complexe impact van bijvoorbeeld woonprojecten toegankelijker. We willen de komende periode dan ook verkennen hoe we onze digitale tweelingstad kunnen inzetten om beter aansluiting te vinden bij wensen en behoeften van Heerlense inwoners en ondernemers, zodat we nog meer in gezamenlijkheid onze opgaven kunnen tackelen.”


Zorgwoningen voor ouderen

PERSBERICHT

Zorgwoningen voor ouderen op terrein In ‘t Wieër

Gemeente en Cicero slaan handen ineen
Het college van B&W gaat een intentieovereenkomst aan met Cicero
Zorggroep voor de bouw van een zorgcomplex met maximaal honderd
zorgwoningen voor ouderen op terrein In ’t Wieër in Hoensbroek, aan
de Prof. Tinbergen-/Prof. Eykmanlaan. Hiervoor is eerst nog een
bestemmingplanwijziging nodig.
Gelet op de bevolkingssamenstelling in Hoensbroek sluit het initiatief uitstekend
aan bij de toekomstige zorgbehoefte daar. Bovendien is de aanleg van
zorgwoningen in een groene omgeving een goede invulling voor dit al jaren
braakliggende terrein.
Laagbouw
Cicero en de gemeente gaan de komende periode samen aan de slag om de
plannen uit te werken en zullen de omgeving daar tijdig bij betrekken. Duidelijk
is wel al dat het zorgcomplex zoveel als mogelijk als laagbouw zal worden
gerealiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor het aanleggen van een
groene omgeving rondom de woningen. In de afgelopen maanden is het terrein
opgeruimd en is bodemonderzoek gedaan. De gemeente zorgt ervoor dat het
terrein netjes blijft zolang er niet wordt gewerkt.
Kwaliteit en continuïteit
Wethouder Marco Peters: “Ik ben blij met deze volgende stap in de
samenwerking met Cicero. In de afgelopen jaren is gebleken dat ze een
betrouwbare partner zijn bij zorg- en leefbaarheidsvraagstukken. Het is fijn om
in zee te gaan met een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt bij deze
ontwikkeling. Hierdoor kunnen we op dit terrein een goede ontwikkeling
realiseren die inspeelt op de zorg die men in Hoensbroek nodig heeft”.

Voorschot energietoeslag 2023

500 euro voorschot energietoeslag 2023 uitgekeerd

Voor veel huishoudens is de hoge energierekening nog steeds een grote zorg. Door de hoge energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom heeft de gemeente vorig jaar de energietoeslag uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen. Ook dit jaar (2023) komt er voor huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. Vooruitlopend op de landelijke wetswijziging heeft de gemeente in april 2023 alvast een bedrag van 500 euro als voorschot van de energietoeslag 2023 uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro hebben gekregen en die aan alle voorwaarden voldeden.

Inmiddels is in Heerlen aan ruim 9.000 huishoudens een energietoeslag 2022 uitgekeerd. Tot 1 juli 2023 kan de energietoeslag 2022 overigens nog aangevraagd worden.

Verder is in april 2023 een voorschot van 500 euro uitbetaald aan inwoners die eerder de energietoeslag 2022 van 1300 euro kregen en die aan alle volwaarden voldeden. Ook huishoudens die dit niet hebben gekregen, kunnen later dit jaar een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Wanneer de gemeente het restant van de energietoeslag 2023 kan uitbetalen en weer aanvragen in behandeling gaat nemen, wordt later in het jaar bekend gemaakt. Dit wordt pas duidelijk nadat de Wet Energietoeslag 2023 af is. Helaas is de ingangsdatum die voor juni gepland stond, uitgesteld door de Minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten.

Naast de energietoeslag geldt er voor het hele jaar 2023 een prijsplafond voor energie, waardoor de energierekening een stuk lager wordt. Bovendien bestond de mogelijkheid om tot 5 mei een beroep te doen op het Tijdelijk Noodfonds.

Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag of die daarmee onvoldoende geholpen worden, blijft gelden dat zij mogelijk bijzondere bijstand kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie op de pagina over Hulp bij energiekosten

Kidscultuurweek in Heerlen

PERSBERICHT

Kidscultuurweek in Heerlen

Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni vindt voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van alle Heerlense basisscholen de kidscultuurweek plaats. De kidscultuurweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis van de stad. Het Thermenmuseum, Parkstad Limburg Theaters, Tinkers Guild, Filmhuis de Spiegel en SCHUNCK werken mee aan dit project. 

Derde editie

Na een succesvolle eerste en tweede editie hebben de deelnemende

culturele partners in Heerlen opnieuw de handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te stellen.

Terug naar het verleden

Ze duiken in de rijke geschiedenis van het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum. Ze zullen een workshop Stopmotion volgen bij Filmhuis de Spiegel en de kinderen zullen ook bij SCHUNCK verschillende workshops volgen over literatuur, dans en muziek. Ze worden bij Tinkers guild uitgedaagd te ontdekken hoe we verbonden zijn met Media, Technologie en Ontwerp en ze gaan een workshop ‘drama’ volgen bij Parkstad Limburg Theaters. Ieder einde van de dag kunnen de kinderen naar de voorstelling Jungleboek in het Parkstad Limburg Theater. Zo ontdekken de leerlingen het hele verhaal van Heerlen; van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen van nu.

Wethouder Jordy Clemens vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met het culturele aanbod van de stad: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van de voorgaande jaren opnieuw een kidscultuurweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in Heerlen. Tijdens deze kidscultuurweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan de geschiedenis van de stad.’’

Archeologisch onderzoek met inwoners van Heerlen

PERSBERICHT

Kick-off Heel Heerlen Graaft: het startsein voor de zoektocht naar Romeins verleden in Heerlen  

Op 18 juni zal tijdens de Kick-off de expo ‘De ontdekking van Coriovallum’ geopend worden in De Vondst en de eerste proefputten gegraven worden in de openbare ruimte. In de tentoonstelling kan men ontdekken welke bijzondere vondsten we vermoedelijk tegenkomen tijdens de zoektocht op de Grote Graafdagen op 9 en 10 september.

Na de opening van de tentoonstelling is het moment aangebroken om de eerste schop in de grond te steken. Wethouder Erfgoed Jordy Clemens en Jeanet Bruil, hoofd van de WetenschapsAgenda, nemen het eerste initiatief op het Raadhuisplein, gevolgd door Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, Saskia Stevens van de UU/Constructing the Limes en de regioarcheoloog van Parkstad, Hilde Vanneste. Zij zullen de eerste proefput graven in de Ingenieur Dingertuin. Deze tuin werd ingericht met tropische planten die de mijningenieur meebracht van zijn diverse reizen. Tot op de dag van vandaag kan men nog genieten van deze weelde, tussen de sites van Brightlands en APG.

Ons Romeins verleden

Op diverse plekken in Heerlen sta je letterlijk boven op de Romeinse stad. Er is nog veel onontdekt en verborgen onder de straatstenen en plantsoenen in Heerlen. Welke wegen liepen er, hoeveel huizen stonden er, was er een forum of een theater en waar liggen nog waardevolle voorwerpen verborgen? Samen met inwoners van Heerlen gaan we op zoek in de tuinen en de openbare ruimte om deze vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Inwoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger of hun tuin beschikbaar stellen voor het onderzoek. Vanaf 18 juni worden er tal van activiteiten georganiseerd om vrijwilligers klaar te stomen voor de Grote Graafdagen. Meer informatie is terug te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft

————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het kick-off evenement. U kunt zich aanmelden bij Kiki Voncken via k.voncken@heerlen.nl

Het volledige programma:

13u: opening van de expo ‘Vondsten uit Coriovallum’ in De Vondst. De tentoonstelling zal geopend worden met volgende programma:

 • Verwelkoming door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil
 • Inhoudelijke toelichting expo door conservator Karen Jeneson
 • Opening expo door wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil

13u30: wandeling naar het Raadhuisplein. Hier zullen wethouder Jordy Clemens en Jeanet Bruil de eerste schop in de grond steken.

13u45: wandeling naar de Dingertuin. Hier zullen Ollivier Trouw, Saskia Stevens en Hilde Vanneste de eerste schop in de grond steken. Ollivier Trouw en Saskia Stevens zullen hier het woord nemen.

14u: receptie in De Vondst voor genodigden om verder te netwerken en te genieten van het uitgebreide randprogramma in de Vondst en het Thermenmuseum.

Expeditie Groeves

PERSBERICHT

Ga mee op ontdekkingsreis tijdens Expeditie Groeves!

Rennen, fietsen of wandelen in een betoverend gebied? Dat kan in Heerlen! Lange tijd was dit uniek stukje Parkstad niet toegankelijk en daardoor onbekend, maar daar komt nu verandering in! Tijdens het event Expeditie Groeves wordt de nieuwe fiets- en wandelroute Rondje Groeves langs de groeves van Heerlen geopend, net als het natuurgebied bij de Zuidplas in de Sibelco-groeve. Op zaterdag 10 juni ontdek je dit unieke stukje als nooit tevoren. Met een prachtig gratis programma voor jong en oud.

Er zijn diverse activiteiten zoals de Rondje Groeves Kidsrun en een Rondje Groeves van 5 km en 10 km run die dwars door de heide en het groevegebied gaan. Maar je kunt ook een mountainbike clinic volgen. Als je altijd al meer hebt willen weten over de geologie van Limburg en hoe groeves worden gebruikt, dan is dit je kans. Er zijn experts aanwezig die je alles kunnen vertellen over de geschiedenis, de flora en fauna en de toekomst van dit bijzondere gebied. Natuurmonumenten neemt je mee op een heuse Expeditie door het natuurgebied bij de Zuidplas. Sibelco, Visvijver Bruinkoolweg en Hindetuin hebben open huis zodat je ook daar een kijkje kunt nemen.

Wethouder Marco Peters: “De regio Parkstad kent een rijke historie van mijnbouw, zowel boven- als ondergronds. Sinds begin 20e eeuw vindt in de streek zilverzandwinning plaats. Het project Rondje Groeves is een initiatief dat tot doel heeft om het groevengebied beter toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars. Om bezoekers – jong en oud – te verrassen en een glimlach op hun gezicht te toveren terwijl ze genieten van de mooie omgeving. Vanaf nu kan dat. Je kunt je laten meevoeren langs 8 indrukwekkende rust- en uitkijkpunten, de mooie natuur en je komt meer te weten over de grondstoffen onder je voeten. De route is 8 km en geeft je onderweg alle gelegenheid om stil te staan bij de hoogtepunten van de tocht. Met Rondje Groeves brengen we in samenwerking met onze partners de groeves weer tot leven in onze stad en maakt dit stukje Heerlen een plek in de natuur waar je wil zijn!” Programmadirecteur Heerlen-Noord Ron Meyer vult aan: “We hebben echt een aantal fantastische plekken in Heerlen en het groevegebied is daar zeker één van. Deze natuur met zoveel potentie mag nog veel meer gezien worden.”

Programma

Op 10 juni vindt ‘Expeditie Groeves’ plaats. Het hele gebied rond de Brunssummerheide staat in het teken van deze ontdekkingsreis. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je deelnemen aan een prachtig programma voor jong en oud! Gratis toegankelijk. Te veel om op te noemen, daarom lichten we een aantal hoogtepunten uit:


Kidsrun, 5 km en 10 km run:

Tijdens de Kids Run kun je kiezen uit 500 meter, 1 km of 2 km en loop je een deel van het echte Rondje Groeves. De 5 km en 10 km zijn een pittig Rondje Groeves, die dwars door de heide en het groevegebied gaan.

Start 10 km: 11.00 uur
Start 5 km: 11.15 uur

Start kidsrun: 11.30 uur
(Aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)

Mountainbike clinic:
Houd jij wel van een uitdaging? Stap tijdens deze clinic op je MTB en duik Rondje Groeves in. Kom met ons mee, ervaar de enorme aantrekkingskracht van een mountainbike midden in de natuur en leer tips & trics om je MTB onder controle te krijgen. (Wel zelf je fiets meenemen.)

Om 14.00 uur en 15.30 uur (aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)

Geocache:
Wil jij op zoek naar een schat in een bijzondere omgeving? In Rondje Groeves is heel wat te ontdekken! Er is een speciale speurtocht uitgestippeld om bij de groeveschat te komen. Ga jij mee op moderne schattenjacht?

Om 15.00 uur (aanmelden via www.heerlen-noord.nl/expeditie-groeves/)


Wandel- en fietsroute Rondje Groeves:
Ontdek een uniek stukje Parkstad tijdens deze 8 km lange wandel- of fietsroute! Laat je meevoeren langs 8 indrukwekkende rust- en uitkijkpunten in mooie natuur en kom meer te weten over de grondstoffen onder je voeten. Van 11.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden niet nodig.

Expeditie Groeves wordt georganiseerd door Gemeente Heerlen, het Nationaal Programma Heerlen-Noord, Heel Heerlen Beweegt, Natuurmonumenten, Visit Zuid-Limburg en IBA Parkstad.

Praktische informatie

Neem de juiste schoenen mee om te wandelen of hardlopen.

Kom je met de fiets? Ga dan naar de Heideveldweg, Heerlen en fiets de straat door tot je bij Expeditie Groeves uitkomt. Kom je met de auto? Rij naar Tiegelstraat 1, Heerlen en dan kun je parkeren op het terrein van Sibelco.

Alle rondleidingen en workshops starten bij de Transportband, aan het einde van de Koolkoelweg.Rondje groeves

Rondje Groeves is een sleutelproject van de Internationale BauAusstellung (IBA). Daarbij gaat het om een vernieuwend bouwkundig project, om de (economische) structuur van Parkstad te versterken. Met dit project komt de doelstelling van IBA om een vliegwiel te zijn ruimschoots naar voren. Het project verbindt en versterkt de relatie stad en landschap, ontsluit onbekende locaties en draagt duurzaam bij aan de toeristisch economische structuur. Projectpartners zijn Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en Natuurmonumenten. Ook private partijen als Sibelco en Beaujean/Quaedvlieg zijn betrokken. Het project laat de potentie van het gebied zien en opent de deur voor een nieuw stuk landschap dat ongekend is.

Rondje groeves kruist op twee punten de (boven)regionale fietsverbinding Parkstadroute. Op die manier is het ook gemakkelijk weer andere mooie fietsroutes te bereiken.

Evenement Parkstad Werkt 29 juni 2023

Lijkt het je leuk om te werken bij een van de Parkstad-gemeenten of de Stadsregio Parkstad Limburg? Of wil je jouw professionele netwerk verder uitbreiden? Kom dan op donderdag 29 juni 2023 naar het arbeidsmarktevenement Parkstad werkt.

Tijdens dit evenement openen we onze deuren en bieden we jou de mogelijkheid om te komen netwerken. Ook kom je meer te weten over de regio Parkstad, de Parkstad-gemeenten én de stadsregio. Ben je student, werkzoekend of gewoon geïnteresseerd? Dan spreken we je graag!

Datum                            Donderdag 29 juni 2023
Tijd                                15:00-19:00 uur
Locatie                           Kloosterweg 1, 6412 CN, Heerlen (Carbon6)
Toegang                         Gratis (inclusief gratis parkeermogelijkheid)

Programma

Het evenement duurt van 15:00-19:00 uur. 

15:00-15:30 uur              Inloop
15:30-16:00 uur              Welkomstwoord
16:00-17:45 uur              Marktfair Parkstad werkt
17:45-18:00 uur              Afsluiting
18:00-19:00 uur              Netwerkborrel

Domeinen

Tijdens Parkstad werkt heb je de kans om op een informele manier kennis te maken met jouw potentiële nieuwe werkgever. Je kunt vragen stellen over het werken bij een Parkstad-organisatie, de functie en werkzaamheden binnen een bepaald domein. Ook kunnen we je meer vertellen over de gunstige arbeidsvoorwaarden.

De Parkstad-organisaties presenteren zich tijdens het evenement aan de hand van zeven domeinen:

 1. Bedrijfsvoering
 2. Duurzaamheid
 3. Economie en toerisme
 4. Ruimte en mobiliteit
 5. Sociaal domein
 6. Veiligheid
 7. Wonen en herstructurering

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het evenement Parkstad werkt door hier het aanmeldformulier in te vullen.

Parkstad werkt wordt georganiseerd door de Parkstad-gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) en de Stadsregio Parkstad Limburg. Namens de Parkstad-organisaties maken we er een geslaagd evenement van.

Energierechtvaardigheidsfonds Heerlen

PERSBERICHT

Heerlen zet in op een sociale energietransitie met nieuw ‘Energierechtvaardigheidsfonds’

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is noodzakelijk voor zowel de samenleving als het klimaat. In Heerlen is de verduurzaming van onze woningvoorraad daarbij één van onze grootste uitdagingen. Zeker voor mensen met een smalle beurs, die hun energierekening afgelopen winter snel zagen stijgen en voor wie investeren in de eigen woning financieel lastig is. In aanvulling op bestaande, veelal landelijke regelingen, wil Heerlen daarom een Energierechtvaardigheidsfonds om deze mensen te ondersteunen gaan inrichten. Via drie verduurzamingsleningen moet dit fonds financiële obstakels bij verschillende doelgroepen wegnemen.

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu & Circulariteit): “In Heerlen maken we werk van een sociale energietransitie, waarin duurzaamheid en solidariteit als belangrijkste waarden samen gaan. Want juist in een stad met veel energiearmoede moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Wij zetten daarom in op energierechtvaardigheid, en dat betekent zowel een lagere energierekening als een kleinere ecologische voetafdruk. Zo zorgen we ervoor dat verduurzaming goed nieuws is voor zowel mens als milieu.”


Drieledig fonds
Het voorgestelde Energierechtvaardigheidsfonds is gericht op mensen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van bestaande financieringsmogelijkheden. Het fonds omvat drie verschillende leningen die, net als de Starterslening, via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan te bieden zijn:

 1. Algemene stimuleringslening Energierechtvaardigheid
  Bij de eerste lening moet worden voldaan aan een reguliere financieringstoets.
 2. Verzilverlening Energierechtvaardigheid

Deze lening is specifiek gericht op een oudere doelgroep van mensen vanaf 57 jaar. Deze lening geeft geen extra maandlasten voor de ouderen. De lening inclusief de rente wordt pas afgelost bij verkoop van de betreffende woning.

 • Maatwerklening Energierechtvaardigheid
  Deze lening is voor een doelgroep die momenteel niet in aanmerking komt voor andere leningen vanwege de inkomenstoets. Hieruit blijkt vaak dat de maandelijkse terugbetaling voor hen niet haalbaar is. Via deze Maatwerklening krijgt deze groep inwoners toch de mogelijkheid om mee te verduurzamen. Dit wordt gedaan door hen een beginperiode vrij te stellen van aflossing en middels periodieke herbeoordeling terugbetaling te vragen, zodra deze wel mogelijk is.


De gemeenteraad van Heerlen beslist tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 28 juni 2023 over dit voorstel.

Walk Walk Dance in Heerlen

PERSBERICHT

Megaprimeur tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag

Onthulling van de eerste permanente Walk Walk Dance in Europa

Rennen, springen, rollen of wandelen over betoverende muzikale lijnen, waarbij je je eigen unieke ritme creëert? Dat kan binnenkort in Heerlen met de Walk Walk Dance. Dit interactieve, speelse kunstwerk, gemaakt door de bekroonde kunst- en designstudio Daily tous les jours uit Montreal komt naar ons stadshart. De Walk Walk Dance verandert alledaagse gewoonten in gedeelde menselijke ervaringen. We openen deze Europese primeur op zaterdag 3 juni om 14.00 uur tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag.

Centrumwethouder Jordy Clemens:

“Heerlen werkt aan meer vrolijkheid, meer verrassing en meer beweging in haar centrum. Met de Walk Walk Dance brengen we in samenwerking met een bureau van wereldklasse letterlijk muziek en dans in onze stad. Samen met de steeds verdere vergroening en steeds meer gezellige evenementen maakt dit Heerlen steeds meer tot een plek waar je wil zijn!”

Uniek in Europa

Daily tous les jours heeft wereldwijd al in meer dan 40 steden een speelse, interactieve installatie geplaatst. Zo dragen kunst en cultuur bij aan het verbinden van mensen in de stad. De installatie in Heerlen is de eerste permanente Walk Walk Dance in Europa! 

Programma

De Walk Walk Dance is onderdeel van het project Stad als Speeltuin. Een project waarbij we door meer creatieve en speelse elementen toe te voegen aan het centrum, de stad steeds leuker en vrolijker maken. Dat laten we zien op zaterdag 3 juni van 11.00 – 16.00 uur, tijdens de Stad-als-Speeltuin-Dag. Verspreid door het centrum is er overal iets te beleven.

Gratis toegankelijk en voor jong en oud. Te veel om op te noemen, daarom lichten we een aantal hoogtepunten uit:

Opening Walk Walk Dance om 14.00 uur – 15.00 uur

Met een woord van Jordy Clemens (wethouder Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling) en Melissa Mongiat (co-directeur en mede-oprichter Daily tous les jours uit Montreal). Met aansluitend optredens door dancestudio HFC, Vlamp en andere dansscholen, samengesteld door Kool Cult: hét platform voor culture en sport met een hiphop state of mind. Locatie: tussen het Stadskantoor en het Raadhuis.

Geluidswandeling ‘Groene Getuigen’
Op zeven plekken in het centrum zijn de bomen getuigen van de rijkdom van Heerlen. We nemen je mee in de verhalen van deze groene getuigen. Om 12.30 en 15.30 uur (aanmelden niet nodig).

Workshop Buildering en Freerunning voor jong & oud
Ga op creatieve en sportieve ontdekkingstocht met de buildering- en freerunning parcoursen. Om 12.45 en 14.45 uur (aanmelden niet nodig).

Rondleiding door het vernieuwde stadskantoor en raadhuis
Neem een kijkje in het nieuwe stadskantoor en gerenoveerde raadhuis. Om 11.30 en 15.00 uur (aanmelden nodig)

Rondleiding langs alle onderdelen van de Stad als Speeltuin Ontdek onze speelse binnenstad onder leiding van een enthousiaste gids. Om 11.00 en 13.30 uur (aanmelden niet nodig)

Alle rondleidingen en workshops starten bij de Walk Walk Dance, tussen het Stadskantoor en Raadhuis.  

Verder bruist het in het centrum met onder meer: schaken op de Promenade, dansen en TikTokflimpjes maken in de Morenhoek, voorlezen op het Betaplein, het nieuwe Stadsmeubel in de Stadstuin, luisteren naar muziek op de Bongerd, spellen spelen op het Schelmenhofje, verwonderd raken door spectaculair en humoristisch straattheater en heel veel meer. Kijk op onze website voor het complete programma en de locaties: www.heerlen.nl/stadalsspeeltuin.

Heerlen sluit 2022 af met plus 23,9 miljoen

PERSBERICHT

Heerlen sluit 2022 af met plus van 23,9 miljoen

Heerlen sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van 23,9 miljoen. Als de gemeenteraad instemt, wil het college een groot deel van dit bedrag inzetten om inwoners ook dit jaar een energietoeslag uit te keren. Verder is het voorstel om extra geld in te zetten voor bijvoorbeeld Heerlen-Noord, het begeleiden van mensen naar werk en de gebiedsontwikkelingen Spoorsingel, Terworm en Kaldeborn. Daarna blijft nog €500.000,- over om toe te voegen aan de algemene reserve. Op 28 juni buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Het college kijkt terug op een dynamisch jaar. Een jaar waarin de coronamaatregelen werden afgebouwd, de oorlog in Oekraïne uitbrak en iedereen te maken kreeg met een ongekende stijging van de energieprijzen. Maar ook een jaar waarin het van Grunsvenplein werd opgeleverd, de bedrijventerreinen verder groeiden en Kasteel Hoensbroek door de ANWB werd uitgeroepen tot mooiste kasteel van Nederland.

Wethouder Martin de Beer is tevreden over de financiële afronding van 2022 maar geeft aan dat er nog veel onzekerheid is over 2023: “De inflatie, stijgende rente en hoge energieprijzen zorgen dit jaar en volgende jaren voor veel onzekerheid in onze gemeentelijke begroting.”

Operatie Steenbreek

PERSBERICHT

Tegels eruit, groen erin!

Bij de gemeente Heerlen zijn afgelopen weekend de plantpakketten opgehaald door de circa 50 deelnemers van Operatie Steenbreek. Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) overhandigde de eerste exemplaren.

Met Operatie Steenbreek stimuleert de gemeente Heerlen burgers om voor- en achtertuinen te vergroenen: tegels eruit, groen erin! Deelnemers kunnen daarvoor plantenpakketten krijgen voor 12 m² tuin. Ze moeten zelf de tegels weghalen en de planten in de grond zetten.

De Stichting CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) ondersteunt de gemeente hierbij. Nadat mensen zich hebben aangemeld, gaan ze bij hen op bezoek en maken samen een plan.

Eerste keer

Mevrouw Ans Pipers was een van de eersten die de planten kwam ophalen vrijdagmiddag: “Het is de eerste keer dat ik meedoe. Het zijn behoorlijk wat planten die ik meekrijg, maar gelukkig krijg ik voldoende hulp bij het verwerken ervan.

Goede zaak

Wethouder Marco Peters: “Als gemeente zetten we in op rigoureuze vergroening. Met Operatie Steenbreek stimuleren wij onze inwoners om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Zo maken we op juist die plekken waar het het hardst nodig is écht het verschil!”

Groen en duurzaam

De stichting CNME is al 25 jaar actief om mens en natuur te verbinden voor een groene en duurzame wereld. De stichting werkt altijd samen met andere partijen en helpt hen met de aanwezige kennis en expertise om de eigen leefomgeving te vergroenen.

Heerlen opent eerste menstruatieproducten uitgiftepunt in stadskantoor

PERSBERICHT

Heerlen opent eerste menstruatieproducten
uitgiftepunt in stadskantoor

In de openbare toiletruimte in het Heerlense stadskantoor kunnen inwoners en
bezoekers met een kleine portemonnee vanaf deze week gratis
menstruatieartikelen zoals maandverband en tampons ophalen. De gemeente
Heerlen sluit hiermee aan bij de landelijke groei van dit soort uitgiftepunten,
waarvan er volgens het kabinet de komende tijd duizend bij moeten komen.

Taboe
Ongeveer 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven in Nederland kampt ook met
menstruatiearmoede. Dit betekent dat er thuis niet genoeg geld is om noodzakelijke
menstruatie- en hygiëneproducten als maandverband en tampons te kopen.

Daarnaast rust er ook een taboe op menstruatiearmoede. Het is nog steeds niet overal
gebruikelijk om over menstruatie te praten, laat staan aan te geven dat je
menstruatieproducten niet kunt betalen.

Mee kunnen doen
Casper Gelderblom, wethouder Dienstverlening beschouwt het als een stap vooruit: “Het is
onacceptabel dat meisjes en vrouwen die menstruatieproducten niet kunnen betalen, niet of
minder makkelijk mee kunnen doen. Met dit eerste uitgiftepunt voor gratis
menstruatieproducten hopen we een taboe te helpen doorbreken en zorgen weg te nemen
van degenen die soms geen geld hebben voor deze noodzakelijke producten.”

De kast staat in de openbare toiletruimte van het stadskantoor, zodat iedereen die het nodig
heeft daar een pakje uit kan halen.

Omruilactie witgoedapparaten verlengd

PERSBERICHT

Heerlense energiebesparende omruilactie witgoedapparaten wegens succes verlengd

Ongeveer 800 huishoudens hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de omruilactie witgoed. Vanwege de grote interesse in de actie heeft het college in Heerlen besloten om het subsidieplafond voor de omruilactie te verhogen naar 1,3 miljoen euro. Hiermee verwacht Heerlen nog 900 huishoudens extra te kunnen helpen met een minder energieslurpend apparaat.

In februari is Heerlen gestart met de omruilactie witgoed als onderdeel van haar bestrijding van energiearmoede. Hiermee kunnen huishoudens met een lager (midden) inkomen (tot maximaal 175% van het bijstandsniveau) via de energiebespaarcoach van de WoonWijzerWinkel Limburg een aanvraag indienen om hun oude koelkast, koelvries-combinatie, droger of wasmachine om te ruilen voor een zuiniger apparaat.  

Wethouder Wonen, Milieu & Circulariteit Casper Gelderblom is blij met het succes van de actie. “Deze sociale én duurzame omruilactie laat goed zien hoe we in Heerlen energiearmoede willen ombuigen naar energierechtvaardigheid. Door oude koelkasten en wasmachines te vervangen door energiezuinige nieuwe exemplaren helpen we het huishoudboekje én het klimaat. Door de oude witgoedapparaten te ontmantelen en te recyclen, is de actie ook een stap richting de circulaire economie van de toekomst.”

Hoe werkt het?

De energie bespaarcoach komt bij de inwoner thuis en geeft advies over hoe iemand met kleine aanpassingen al energie kan besparen. Wanneer een huishouden in aanmerking komt voor de omruilactie witgoed, vullen zij, samen met de bewoner, een aanvraagformulier in.

Wanneer het plafond van de subsidie bereikt is, houdt de omruilactie witgoed op. Kijk op www.heerlen.nl/energiekosten of u ook gebruik kunt maken van deze regeling.

Wat levert het op?

Dankzij de vervanging gaat de energierekening van inwoners omlaag, en helpen we het klimaat. Bij vervanging van een oude wasmachine gaat het gemiddeld om een besparing van zo’n 40 euro per jaar – en dus vele honderden euro’s over de hele gebruiksperiode. Iedere vervangen wasmachine bespaart het klimaat bovendien jaarlijks de co2-uitstoot die gemoeid gaat met de productie van 5300 plastic tassen. Uitgaande van diezelfde besparing, heeft de Heerlense omruilactie al bijna evenveel co2 bespaard als 1000 bomen die 10 jaar hebben gegroeid.


1 miljoen voor Romeins Museum de Thermen

PERSBERICHT

Principebesluit van 7 februari

Provincie draagt 1 miljoen bij aan Romeins Museum

de Thermen

De gemeente Heerlen is zeer verheugd met deze eerste bijdrage van 1 miljoen euro aan het Romeins Museum door de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten stemde op 7 februari met dit principebesluit in. Daarnaast is de afspraak gemaakt om de samenwerking met betrekking tot de lobby te intensiveren en deze gezamenlijk op te pakken richting onder meer Den Haag.

Gedeputeerde Geert Gabriels (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Het Romeinse badhuis is een belangrijk archeologisch monument dat we alleen kunnen behouden met een klimatologische oplossing. De gemeente kan nu tot het einde van dit jaar een subsidieaanvraag indienen bij de Provincie om aanspraak te maken op de gereserveerde € 1 miljoen om het Romeinse badhuis duurzaam te behouden.  Het is een fantastisch stukje Romeinse geschiedenis dat zich in onze provincie bevindt en waar we toekomstige generaties ook van willen laten genieten. Het verhaal van het oudste stenen gebouw van Nederland moet verteld worden, zowel binnen onze provinciegrenzen als ver daarbuiten.”


Wethouder Jordy Clemens: “We zijn erg blij met het nu al toegekende bedrag. Het brengt de realisatie van het Romeins Museum een stap dichterbij. Bovendien is het belangrijk dat we dit belangrijke verhaal nu samen met de provincie kunnen gaan vertellen. Op het Romeins badhuis zijn we terecht trots. Het vormt een fundament van de Romeinse nederzetting Coriovallum en is het oudste stenen gebouw van Nederland. We staan voor een belangrijke opdracht: dit unieke nationaal erfgoed behouden voor onze en latere generaties en presenteren aan een breed publiek. Dit doen we met een nieuw museumgebouw dat het Romeins badhuis beschermt én ruimte geeft voor de unieke verhalen die verbonden zijn aan dit gebouw, aan onze stad en deze regio. Hiermee kunnen we de geschiedenis van de Romeinse tijd tussen Maas en Rijn nog beter vertellen, delen en ervaren. Want het belang van Limburg in de Romeinse tijd is duidelijk. Wij bouwen aan een nieuw museum, een landmark, waar het badhuis als archeologisch rijksmonument optimaal tot zijn recht komt.”

Romeins Museum
Het nieuw te realiseren Romeins Museum wordt een museum met een (inter)nationaal bereik, maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Romeins Kwartier en één van de dragers van een vernieuwde Heerlense binnenstad waarin kwaliteit, identiteit en experiment centraal staan. Het gebied rondom het museum transformeren we tot een aantrekkelijk en groen gebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers, geïnspireerd door ons Romeins verleden. Zo wordt het Romeins Museum dé toegangspoort tot Romeinse Heerlen, Limburg en de Euregio.

Heerlen een natuurinclusievere stad

PERSBERICHT

Een natuurinclusievere stad

Heerlen maakt werk van dierenwelzijn en natuurinclusief bouwen

Een duurzame toekomst vergt het herstel van balans tussen natuur, dier, en mens. Dit vraagt ook in Heerlen om actie. Om deze reden zet gemeente Heerlen een eerste stap richting een natuurinclusievere stad met beleid op dierenwelzijn én een plan van aanpak voor het beleid natuurinclusief bouwen.

Dierenwelzijn

Dieren horen bij de samenleving en verrijken het leven van veel Heerlenaren. Met de nota Dierenwelzijn geeft de gemeente invulling aan de wens vanuit de samenleving om beter om te gaan met dieren. De nota geeft uitdrukking aan de intrinsieke waarde van het dier, het belang van een duurzame leefomgeving, en het belang van een grotere biodiversiteit. Zo beperkt de gemeente de inzet van dieren bij evenementen tot educatieve doeleinden. Ook maakt de nota budget vrij voor bewustzijnsbevordering en jeugd- en burgerprojecten rondom dierenwelzijn.
 
Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving. Hierdoor kunnen er meer planten- en diersoorten leven in onze stad. Met dat doel werkt de gemeente de komende maanden aan beleid dat natuurinclusief (ver)bouwen structureel bevordert. Hiermee zet de gemeente in op een betere leefomgeving voor mens en dier, bijvoorbeeld door middel van groene daken en gevels, het bieden van nest- en schuilgelegenheden of door het aanleggen van natuurlijke vijvers.
“Om een gezonde, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier te ontwikkelen, moet dier én natuur een volwaardige plaats krijgen in het Heerlens beleid. De stappen die we nu zetten zijn belangrijke bouwstenen in onze ambitie om een duurzame, groene en klimaatadaptieve gemeente te zijn, waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken”, aldus wethouder Milieu, Biodiversiteit en Dierenwelzijn Casper Gelderblom.


* De nota dierenwelzijn en het plan van aanpak natuurinclusief bouwen moet nog door de gemeenteraad van Heerlen worden vastgesteld. Dit wordt tijdens de raadsvergadering van eind mei 2023 besloten.

Uitbreiding basisbanen

PERSBERICHT

Heerlen breidt het aantal basisbanen uit naar 30. In een basisbaan kan een kandidaat zich ontwikkelen naar een functie waar de reguliere arbeidsmarkt om vraagt. Er komen minimaal 10 basisbanen bij de gemeente, bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Akerstraat of voor wagenparkonderhoud. De andere basisbanen worden gezocht bij organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben. Denk aan conciërges in de buurt of bij scholen, of facilitair medewerkers bij sportclubs of culturele verenigingen.

Wethouder Martin de Beer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het arbeidsproces: “mensen ervaren meer voldoening en welzijn als ze werken. Ze worden onafhankelijk en doen weer mee in de samenleving. Een basisbaan is een van de instrumenten die mensen een kans geeft op ontwikkeling.”

De werkzaamheden in een basisbaan zijn van maatschappelijk nut. Na maximaal 2 jaar stroomt een kandidaat uit naar regulier werk. Kandidaten komen in dienst bij WerkvoorHeerlen dat ook zorgt voor de begeleiding. Voor de uitstroom naar regulier werkt WerkvoorHeerlen samen met WSP Parkstad. Werkgevers ontvangen een subsidie als ze een basisbaan creëren. Het gaat om een pilot van 1 jaar.

Onbemande medische dronevlucht

PERSBERICHT

Eerste onbemande medische dronevlucht over landsgrenzen

Op 21 april 2023 vanaf 10.00 vindt een eerste onbemande dronevlucht plaats tussen Heerlen en Aken. Het doel is om zo dicht mogelijk op te stijgen en landen bij het Klinikum en Zuyderland. In deze vlucht komen meerdere innovaties en uitdagingen samen. Het is de eerste keer dat onbemand over een grens én buiten de zichtwijdte wordt gevlogen.

Het gebruik van onbemande vluchtsystemen voor veilig en snel transport van medische goederen, zoals medicijnen, tussen apotheekgroothandels, laboratoria en ziekenhuizen biedt een enorm potentieel. Een gedigitaliseerd, smart netwerk kan in een grensregio mensenlevens redden.

In het in maart afgesloten Europese project SAFIRMed werden zogenaamde U-Space-Services (services voor digitale organisatie van het luchtruim) verder ontwikkeld om het transport van medische goederen veilig en zichtbaar voor alle gebruikers te kunnen laten zijn. Het project EULE heeft dit nog verder uitgewerkt door gebruikers zoals ziekenhuizen en laboratoria te betrekken. Er is hierbij onder andere gekeken naar de integratie van verschillende logistieke systemen.

Europese wet- en regelgeving

De toestemming voor een dergelijke vlucht valt onder nieuwe Europese wet- en regelgeving. Maar toch liep men hier aan tegen het feit dat er nog verschillen zijn tussen landen in interpretatie hiervan. De diverse wetten en regels tonen aan dat er aandacht moet zijn voor vereenvoudiging van wetgeving in grensregio’s en meer experimenteerruimte in het grensgebied.

Aken modelregio

Aken is de Duitse modelregio voor stedelijke luchtmobiliteit, waar onderzoek wordt gedaan naar inzet van onbemande vliegsystemen in steden. Daarbij werkt Aken zeer nauw met haar partners over de grens, zoals Heerlen, om tijdig in te kunnen spelen op de kansen die grensoverschrijdend luchtverkeer biedt.

Noot voor de redactie:

Wanneer: vrijdag 21 april, 10.00 uur

Opstijgen: in Heerlen, kruising Benzenrade/Daelsweg

Landen: rond 10.30 aan het westelijke einde van de parkeerplaats van het Klinikum in Aken (Pauwelsstrasse 30, 52074 in Aken), hier vindt ook een kleine bijeenkomst plaats.

Nationale Dodenherdenking Heerlen

PERSBERICHT

Iedereen welkom om mee te gedenken en samen stil zijn.

Nationale Dodenherdenking Heerlen 2023: ‘leven met oorlog’

Op 4 mei houden wij in Heerlen de Nationale Dodenherdenking, met als hoofdthema ‘Leven met oorlog’. Inwoners van onze stad zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadskantoor aan de Geleenstraat 25 in Heerlen.

Ook kunnen inwoners om 19.30 uur aansluiten om mee te lopen in de stille tocht, of tegen 20.00 uur bij de Gedachteniskapel om samen stil 2 minuten stil te zijn. Iedereen is bovendien van harte welkom in Theater Royal voor een gratis herdenkingsconcert. Dat concert begint om 21.00 uur.

Bijeenkomst Dodenherdenking

De bijeenkomst in het stadskantoor is een afwisseling van muzikale optredens van het Pancratiuskoor, voordrachten en toespraken, van onder meer burgemeester Roel Wever, kindercollege, Nina Wijzenbeek, Noor Jacobs, Martin van der Weerden, deken Hans Bouman en dominee Stegink.

Stille tocht

Om 19.30 uur maken wij ons klaar voor de stille tocht. Deze vertrekt tegen 19.40 uur vanaf de Geleenstraat (ter hoogte van het stadskantoor). Onder begeleiding van de Schutterij en fakkeldragers, lopen wij samen naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Ceremonie bij Gedachteniskapel

Om 19.58 uur speelt Laurent van den Bos van Harmonie T.O.G. Welten de ‘Last Post’. Daarna volgen twee minuten stilte. Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt Tessel Wigman, leerling van basisschool Tarcisius een gedicht voor. Tenslotte richten burgemeester en kinderburgemeester nog een kort woord tot de aanwezigen. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Gratis herdenkingsconcert: Maya Fridman met Canti d’Inizio e Fine

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een concert in het kader van de dodenherdenking, in het Royal Theater. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

De entree is gratis; u heeft wel een kaartje nodig. Dit kaartje is dus gratis te bestellen online, via de site van Filmhuis de Spiegel (in theater Royal). Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl.

Dodenherdenking Hoensbroek

De Stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur. Namens de gemeente is wethouder Martin de Beer aanwezig.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.

Herdenkingsconcert Heerlen 4 mei

PERSBERICHT

In Rusland geboren Maya Fridman speelt muziekstuk Canti d’Inizio e Fine van Oekraïense componist Maxim Shalygin

Iedereen welkom bij gratis herdenkingsconcert Heerlen 4 mei 21.00 uur, Royal theater.

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een gratis herdenkingsconcert in het kader van de dodenherdenking, in de Royal. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

Canti d’Inizio e Fine

De Engelen Des Doods vormen de namen van de zes delen in het werk, geconcludeerd door de epiloog van de Todesfuge, waar Maya tegelijkertijd zingt en haar cello bespeelt. Elk deel symboliseert één van de doodsengelen uit de Joodse mythologie.

Maxim Shalygin componeerde dit stuk voor ‘a solo performer who can feel, play, sing, scream, moan, swear, breathe, squeal, whisper, bleat, hiss, dream…’  en droeg het op aan Maya Fridman.

Verhalen

De muziek wordt afgewisseld met gedichten en verhalen over oorlog en bevrijding. Deze worden voorgedragen door Manouk Pluis.

“Rend your clothes, you all, sprinkle your head with ashes,

run through the streets and dance in madness.”

– Rabbi Jakub Szulman in a letter, January 1942

Maya Fridman is winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2019. De Volkskrant bestempelde Maya Fridmans vertolking van Shalygins werk als een van de muzikale hoogtepunten van 2019.

Donderdag 4 mei – 21.00u

Theater Royal

Gratis Entree

U heeft wel een kaartje nodig; deze is gratis te bestellen via de website van filmhuis de Spiegel in theater Royal: www.filmhuisdespiegel.nl

Organisatie

Dit is een coproductie met PLT en Theater Royal, in opdracht van gemeente Heerlen in samenwerking met Stichting Comité 4&5 mei Heerlen.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.

Natuursteen Promenade krijgt 2e leven.

PERSBERICHT

Vandaag vond een mooi staaltje van hergebruik plaats in de Heerlense binnenstad. Daar gingen 120 m2 gele natuursteen over in de handen van een kerkbestuur uit Hunsel, Leudal. De stenen komen van de Promenade en worden opnieuw gebruikt voor een pad bij een kerkhof.

Het gaat in de binnenstad om nog veel meer materialen die door projectwerkzaamheden worden weggehaald, zoals straatlantaarns, fietsbeugels, banken, bomen en boomroosters.

Wethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij om te zien dat we bij deze gemeentelijke projecten in de binnenstad niets weggooien. Al het overbodige materiaal krijgt een tweede of zelfs een nieuw leven en dat is mooi. Zo kunnen we afval voorkomen en belasten we onze aarde minder.”

Klimaatwinst

De klimaatwinst voor deze gehele verkoop van gebruikte materialen in het centrum van Heerlen is circa 245 ton CO2. Dat staat ongeveer gelijk aan 110 keer heen en weer vliegen naar Parijs. Tot nu toe heeft gemeente Heerlen zo’n 30.000,- EURO verdiend hiermee. We verwachten nog 45.000 EURO te verdienen aan de verkoop van de resterende natuursteen, boomroosters en het openbare toilet.

Meer weten of interesse in gebruikte materialen uit de binnenstad?

Lees verder op www.heerlen.nl/promenade of ga direct naar de marktplaats voor materialen: Ons aanbod (materialenmarktplaats.nl).

Behoud kraskaarten

PERSBERICHT

Meer ruimte voor lang parkeren

Om de beschikbare parkeercapaciteit in de stad zo goed mogelijk te benutten wordt elk jaar een onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek worden ook zoveel als mogelijk de wensen van ondernemers, bewoners en bezoekers meegenomen. Voor het betaald- en vergunning parkeren 2023 heeft het college ingestemd met een aantal wijzigingen en aanvullingen. De aanpassingen worden naar verwachting half mei ingevoerd.

Het totaal aantal parkeerplaatsen in en rondom het centrum van Heerlen is ruim voldoende om de totale parkeervraag op te vangen. Straatparkeerplaatsen zijn voor veel mensen het meest aantrekkelijk. Wethouder Marco Peters van Mobiliteit: “We proberen de stad voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit jaar komen er onder andere meer plekken waar mensen voor 3 euro de hele dag kunnen parkeren. Daarnaast gaan wij voor een bezoekersregeling in vergunningsgebieden die voor iedereen toegankelijk is en blijven de kraskaarten definitief in gebruik.”

Kraskaarten

Er is nog altijd een groep mensen die moeite heeft met het gebruik van de digitale bezoekersregeling. Daarom blijven de kraskaarten definitief in gebruik. Ook kunnen de kaarten nu worden ingezet voor de zogenaamde combi-parkeerplaatsen in het gebied. Dat zijn plekken waar voorheen alleen betaald parkeren gold en vergunning parkeren voor bewoners. Binnenkort kunnen bezoekers met een kraskaart daar dus ook parkeren. Dit geldt op de Vlotstraat en op de Valkenburgerweg, tussen de Kruisstraat en de Euterpelaan, aan de even zijde.

Lang parkeren

Op verschillende plekken in de stad kunnen bezoekers de hele dag parkeren voor 3 euro per dag. Eerst was dit alleen op de Spoorsingel en de Valkenburgerweg mogelijk. Daar komen nu de parkeerplaatsen aan de Apollolaan, Euterpelaan en Laanderstraat bij. Naast regulier betaald parkeren per uur kunnen mensen daar dan ook een dagkaartje kopen, bij de parkeerautomaat.

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

Archeologisch onderzoek met inwoners van Heerlen

Heel Heerlen Graaft: op zoek naar resten uit Romeins verleden

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Toch is een groot deel nog niet onderzocht en blijven vele vragen onbeantwoord. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Samen met inwoners gaan we op zoek naar resten uit de Romeinse stad. Op 18 juni vindt de kick-off van het project Heel Heerlen Graaft plaats, gevolgd door de grote graafdagen op 9 en 10 september.

Bijzonder onderzoek

Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad; een unieke kans om inwoners van Heerlen actief te verbinden met de geschiedenis van hun stad. Bijkomend voordeel is dat deelnemers leren over archeologie en hoe archeologen te werk gaan. Door een uniek samenspel van inwoners en professionals worden wellicht nieuwe Romeinse verhalen ontdekt in de tuinen en op openbare plekken rondom het Thermenmuseum, dus in het Romeins kwartier van Heerlen. Voor het meerjarig onderzoeksproject Constructing the Limes, nauw betrokken bij Heel Heerlen Graaft, geven de proefputjes nieuwe inzichten in de bodem van Heerlen en daarmee in het verleden van zo’n 2000 jaar.

Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de start van het project: ’Archeologisch onderzoek levert ons steeds nieuwe kennis en nieuwe verhalen over ons verleden op. Door nu samen met Heerlenaren die verhalen te schrijven werken we aan een beter beeld van Heerlen in de Romeinse tijd en zorgen we voor samenhang, identiteit en trots in het nu.’

Uitgebreid programma

Op 9 en 10 september 2023 vinden de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft plaats. Daarvoor zoekt de gemeente Heerlen 25 tuinen en 150 vrijwilligers, die willen graven in hun tuin of vondsten willen reinigen. Maar archeoloog word je niet zomaar. Wat de participanten allemaal moeten weten wordt duidelijk door middel van verschillende activiteiten die vanaf 18 juni georganiseerd worden.

SedaDNA voor het eerst op grote schaal in Nederland

Eén van de onderzoeksdoelstellingen van Constructing the Limes is het onderzoek naar “sedimentair ancient DNA” (sedaDNA), DNA afkomstig uit archeologische bodemlagen. Het biedt kansen om inzicht te krijgen in het dieet van de mensen in Heerlen in de Romeinse tijd en kan ook mogelijke ziekteverwekkers voor mensen in die tijd opsporen.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, het Thermenmuseum, Restaura en De Vondst, LGOG en talloze vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Reanimatienetwerk Heerlen

Informatiebijeenkomst reanimatienetwerk Heerlen 19 april 19.00 uur

Heeft u belangstelling om het reanimatienetwerk Heerlen te versterken? Kom dan naar de informatieavond over het Reanimatienetwerk in Heerlen! Inwoners uit alle buurten in Heerlen zijn welkom.

Locatie: Gemeenschapshuis Welten Benzenrade: Weltertuijnstraat 44 – 48
Aanvang: 19.00 uur

Er wordt op deze avond aandacht besteed aan:

 • noodzaak van een reanimatienetwerk.
 • Hoe werkt het netwerk in de praktijk
 • Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht
 • Waar hangen de AED’s

Het reanimatienetwerk kan levens redden

Wekelijks worden veel mensen getroffen door een hartstilstand. Een op tijd gestarte reanimatie kan voor het slachtoffer het verschil tussen leven en dood  betekenen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een reanimatie binnen drie minuten het leven van een slachtoffer kan redden. Iedereen kan leren reanimeren. Medische kennis is niet vereist. Met een AED kan na een hartstilstand gecontroleerd een stroomstoot gegeven worden, om het hart weer in een goed ritme te brengen en de kans op het herstel van de circulatie aanzienlijk te vergroten.

AED’s

Op steeds meer plaatsen worden AED’s geïnstalleerd. Dit is een goede zaak, maar zonder een goed netwerk zal de effectiviteit niet optimaal zijn. Ook binnen de buurten Welten en Benzenrade wil de gemeente Heerlen een reanimatienetwerk op gaan zetten, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! In diverse wijken (ook in uw buurt) zijn al AED’s geplaats en zijn vrijwilligers geschoold. 

Wat doet HartslagNu?

HartslagNu heeft een software programma dat via een sms bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. HartslagNu zorgt er voor dat direct na de melding bij de meldkamer (meldkamer Maastricht is aangesloten bij HartslagNu), getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. Het bijzondere aan HartslagNu is dat het onderscheid maakt tussen mensen die zeer dichtbij het slachtoffer wonen en direct kunnen starten met reanimeren en mensen die in de buurt wonen waar een AED is opgehangen, de AED eerst moeten ophalen en vervolgens naar het slachtoffer gaan om te defibrilleren.

Bestrijding eikenprocessierups

De komende maanden is de rups weer in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Door preventief te bestrijden voorkomen we zoveel mogelijk de overlast. Wij bestrijding de eikenprocessierups door de bomen en de rupsen met een onschadelijk, biologisch middel in te spuiten vóórdat de brandharen zich ontwikkelen.

De aanpak richt zich in april en mei op plekken waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

Overlast eikenprocessierups

Overlast kunt u melden via telefoonnummer 045-5605040 of via deze webpagina Meldingen. Dan kunnen wij de rups bestrijden.

Tips eikenprocessierups

Bent al in aanraking geweest met de rups en heeft u last van jeuk?  Dan is goed om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen en daarna de huid en de ogen met lauw water afspoelen en uw kleding direct te wassen (liefs op 60 graden). U kunt eventueel ook contact opnemen met uw huisarts of de GGD Zuid-Limburg (kijk op de site van de GGD Zuid-Limburg)

Gevelinspectie Raadhuis

Beste bewoners en ondernemers.

Op 12 en 13 april wordt de gevel van het Raadhuis geïnspecteerd. De inspectie start op 12 april op de hoek van het Raadhuisplein en de Raadhuisstraat. Door middel van een hoogwerker verplaatst de inspectie zich vervolgens in stappen richting de Geleenstraat. Op 13 april starten de werkzaamheden voor de ingang van het stadskantoor en verplaatsen zich gedurende de dag richting de Geleenstraat. Afsluitend vindt er een inspectie op het Raadhuisplein plaats.

Door het gebruik van de hoogwerker kan er mogelijk verkeershinder ontstaan. Indien nodig wordt het verkeer via de Doctor Poelsstraat omgeleid. Winkels en woningen blijven in ieder geval te allen tijde te voet bereikbaar.

Heeft u vragen? Heeft u vragen over de gevelinspectie van het Raadhuis? Neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl

Enquête Heerlen in de toekomst

Hoe moet Heerlen eruit zien in de toekomst? Geef uw mening in de enquête!

Waar moet de gemeente Heerlen de komende jaren aan werken? Wat moet er veranderen in uw buurt en in Heerlen als geheel? Welke onderwerpen of voorzieningen tellen voor u het zwaarst? Wij zijn benieuwd naar uw dromen voor Heerlen op korte en lange termijn. Wij gebruiken de uitkomsten voor het maken van een omgevingsvisie. Vult u de enquête in? Bedankt alvast!

Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Ga hiervoor naar de enquête (u verlaat deze site). U kunt tot en met 14 april 2023 meedoen aan de enquête.

Waarom werkt gemeente Heerlen aan een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met deze nieuwe wet veranderen de regels voor onder andere de inrichting van de stad met straten, woningen en gebouwen, scholen, parken, bodem, geluid, milieu, natuur en groen, bedrijven en instellingen, enzovoorts. De Omgevingswet schrijft de gemeente voor om ook een omgevingsvisie te hebben. De omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn.

De enquête is een van de middelen die de gemeente gaat inzetten om inwoners te betrekken bij de visie. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd in het voorjaar van 2023, waarbij wij in gesprek gaan en luisteren naar inwoners. Meer informatie over de bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk.

Meer weten over de omgevingswet en omgevingsvisie?

Lees verder op www.heerlen.nl/omgevingswet.

Lancering Kool Cult

PERSBERICHT

Verbinden en ontwikkelen van urban community in Heerlen

Lancering Kool Cult: een platform voor urban makers

Op 31 maart wordt urban platform Kool Cult gelanceerd voor het

publiek. Kool Cult is een platform voor urban makers. Zij kunnen hier

terecht voor advies, coaching en events met betrekking tot cultuur en sport.

Heerlen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stad waarin urban kunst en sport, zoals skateboarden en breakdance omarmd worden. Wat nog ontbrak was een platform dat zich inzet voor de doorontwikkeling en ondersteuning van deze nieuwe vormen van kunst en sport. Tot nu. Op 31 maart 2023 wordt het platform Kool Cult gelanceerd voor het publiek. Naast een officieel moment van onze wethouder Cultuur Jordy Clemens wordt er een optreden

verzorgd door VLAMP x HFC, een ‘playground’ waar muzikanten en dansers op elkaar reageren en elkaar uitdagen.

Kool Cult

Kool Cult is het platform voor de makers van urban kunst en sport. De stichting is opgericht door Jop Vermeesch en Gert-Jan van Stiphout en wordt ondersteund door gemeente Heerlen. Beide heren hebben ervaring met het ontwikkelen van concepten, het uitvoeren van projecten en het verstrekken van advies. Na jarenlang actief te zijn geweest in hun eigen vakgebied, is het nu tijd om de opgedane ervaringen en kennis te delen met de nieuwe generatie creatievelingen. Het platform zoekt verbinding, betrekt en adviseert overheid, onderwijs,

maatschappelijke instellingen en bedrijven bij de community. De ambitie van het platform en Heerlen is de ogenschijnlijke kloof tussen twee werelden te

verkleinen en street art en cultuur toegankelijk, beleefbaar en zichtbaar te

maken voor iedereen.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is trots op het platform dat ontstaan is: “Heerlen is een stad van de ruwe grond. Waar veranderen en vernieuwen in onze genen zit. En precies in die omstandigheden floreren urban kunst en sport. Kool Cult is een geweldige manier om verschillende disciplines met elkaar te verbinden, talent te ontwikkelingen en dat aan iedereen te laten zien’’.  

Noot voor de redactie

We nodigen u uit om de lancering bij te wonen. Het platform zal rond 17:00 uur officieel gelanceerd worden door wethouder Jordy Clemens in de filmzaal van SCHUNCK. Inloop is vanaf 16:30 uur.

Visie Waardevolle buitenruimte

PERSBERICHT

Op weg naar een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte

Visie ‘Waardevolle buitenruimte’

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners, nu en in de toekomst, een aangename en gezonde leefomgeving hebben. Een schone, hele en veilige buitenruimte vormt het fundament van de leefbaarheid in onze stad. Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “In de buurten en wijken, in de directe leefomgeving van onze inwoners, daar maken wij samen het verschil. Een mooie, sterke, en kwalitatief goede openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het welzijn van onze inwoners. Er is echter meer nodig om in de toekomst een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de toenemende mate van wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering.”

Om een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte te creëren, is er koersuitbreiding nodig. Deze koersuitbreiding is vastgelegd in de Visie Waardevolle Buitenruimte. Vijf kernwaarden staan hierbij centraal: leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarnaast heeft de gemeente de eerste onderhoudsplannen ontwikkeld, waarin concrete invulling is gegeven aan deze visie: Nota Wegverhardingen 2023-2027 en Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027. Op 25 april 2023 beslist de gemeenteraad over deze visie en plannen. 

Nota Wegverhardingen 2023-2027

Het belangrijkste doel van dit plan is om wegverhardingen, zoals straten, wegen, pleinen en trottoirs veilig en begaanbaar te houden. Ook achterstanden in het onderhoud die zijn ontstaan vanwege bezuinigingen worden met dit plan aangepakt. Een onderdeel hierbij dat minstens even belangrijk is, zijn de koppelkansen waarmee we de leefbaarheid in onze stad concreet kunnen verbeteren.

Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “Dit integrale plan gaat veel verder dan alleen het onderhoud van wegen. Het plan omvat ook de herinrichting van de openbare ruimte om meteen ook verkeersveiligheid en parkeerdruk aan te pakken, rigoureus te vergroenen en daarmee onze buitenruimte aantrekkelijker te maken, en het toegankelijker maken van de buitenruimte voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Kortom, een sterke verbetering in de leefbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid van Heerlen.”

Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027

In het Beheerplan civieltechnische kunstwerken hebben wij het onderhoud van civieltechnische kunstwerken, zoals trappen, viaducten en bruggen geregeld. Hoewel het veilig begaanbaar houden van de kunstwerken met stipt op één staat, heeft dit beheerplan ook meer aandacht voor duurzaamheid, zoals het toepassen van materialen die lang meegaan. Daarnaast hebben we aandacht voor het beter toegankelijk maken van civieltechnische kunstwerken voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Tenslotte kunnen civieltechnische kunstwerken ook de functie van verbindingszone voor flora en fauna vervullen.

Earth Hour 2023

PERSBERICHT

Zaterdagavond 20.30 uur tot 21.30 uur: aandacht voor onze planeet

Iconische gebouwen van Heerlen doen licht uit tijdens Earth Hour 2023

Op zaterdag 25 maart, van 20.30 uur tot 21.30 uur staan wij stil bij de natuur van onze planeet tijdens Earth Hour. Tijdens dit initiatief van het World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds) doen wij 60 minuten het licht uit om aandacht te schenken aan klimaatverandering en natuurverlies.

Samen met SCHUNCK Glaspaleis, de Pancratiuskerk, Gen Coel, en Kasteel Hoensbroek doet de gemeente Heerlen (met stadskantoor) mee aan Earth Hour. Inwoners en belangstellende organisaties willen wij van harte aanmoedigen om mee te doen!

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Geweldig dat Heerlen met deze iconische gebouwen de boodschap van Earth Hour meehelpt verspreiden. Onze CO-2 uitstoot heeft een prijs voor de natuur, voor dieren, de aarde en uiteindelijk ook voor onszelf. Er is echt maar één planeet en die moet er ook nog zijn voor toekomstige generaties.”

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans

PERSBERICHT

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023

Proeftuin Dans: Right Now! was de afgelopen jaren dé samenwerking tussen danspartners om dans meer bekendheid te geven door en voor de regio Zuid-Limburg. Er vonden vernieuwende en verrassende projecten plaats tussen heel diverse partners. Het dansklimaat groeide en greep kansen om zich verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de Proeftuin Dans: Right Now! kondigen de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en de provincie Limburg, die samen de Stedelijke Cultuurregio Zuid vormen, de nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023 aan.

Proeftuin dans

Begin 2019 besloot de toenmalige minister van OCW om in gezamenlijkheid met de stedelijke cultuurregio’s 15 proeftuinen financieel te ondersteunen in de periode 2019-2020, die niet alleen gingen over thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor iedere afzonderlijke regio, maar die ook landelijk of voor meerdere regio’s van belang zijn. De Stedelijke Cultuurregio Zuid deed in hetzelfde jaar een succesvolle aanvraag voor een Proeftuin Dans: Right Now!. Gemeente Heerlen is aangewezen als penvoerder en coördinator voor de proeftuin Dans: Right Now!

Doelstelling

De proeftuin Dans: Right Now! stond in het teken van het opbloeiende danslandschap van (Zuid-Limburg) en het meer zichtbaar en voelbaar maken van dans in Limburg en de rest van Nederland. Kort samengevat was het hoofddoel van de Proeftuin Dans: Right Now! het verder ontwikkelen en laten groeien van het (internationale) dansklimaat in de Stedelijke Cultuurregio Zuid.

Activiteiten

In het kader van de proeftuin Dans: Right Now! vonden er talrijke voorstellingen plaats en werden nieuwe samenwerkingen opgezocht. Tijdens het festival de Nederlandse Dansdagen bijvoorbeeld, daagde The Notorious IBE drie beatmakers uit om beats te creëren voor een hedendaagse danschoreografie van dansers Keana Simin, Elvedin Siljdedic en Sharon Wesseling.

Het project Breakin’ Harmony bracht werelden van breakdance en harmonie samen. Dansers van de HFC studio uit Heerlen traden samen op met de Koninklijke Harmonie Heerlen. Twee werelden die op het eerste oog niets met elkaar gemeen hebben bleken onverwachts zeer goed te matchen.

En in het project Press Pause vertelden dansmakers op eigen wijze welke impact de coronaperiode op hen had. Hiervoor gingen zij de samenwerking aan met andere kunstdisciplines uit onze cultuurregio, zoals taal, muziek en film. Het resultaat is een vijftal video’s die een compleet verhaal vertellen over de leegte die toen gevoeld werd.

Nieuwe subsidieregel

De deelnemende gemeenten en provincie achter de proeftuin Dans: Right Now! zijn van mening dat de resterende incidentele middelen ten goede moeten komen aan de danssector. Met de subsidieregel Proeftuin dans 2023 wil men de zichtbaarheid stimuleren en een brede doelgroep betrekken in de drie deelnemende gemeenten. Zowel met kleinschalige projecten als met een incidentele impuls aan de gezamenlijke samenwerking en op basis van de aandachtspunten uit de monitoring. Ook de samenwerking met cultuurregio Noord-Limburg wordt gestimuleerd.

Een subsidie kan aangevraagd worden in één van de vijf categorieën. Er geldt een subsidieplafond van € 89.541,12 dat verdeeld wordt over volgende categorieën:

– Twee concrete, gezamenlijke projecten die dans stimuleren in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Hiervoor is een maximum bedrag van €25.000,- per project beschikbaar.

– Dansprojecten in de openbare ruimte in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Noord- en/of Midden-Limburg, voor dansscholen, makers en cross-overs; Het maximum bedrag bedraagt €3.000,- per project.

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2023. Meer informatie is dan te vinden op de website van gemeente Heerlen www.heerlen.nl/subsidies/cultuur-subsidies.

Vergroenen Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers

In week 11 t/m 14 gaan we verder met het vergroenen van de Doctor Poelsstraat. Zo worden er bomen geplaatst tussen het Raadhuisplein en de Doctor Poelsstraat en voegen groen toe in de bestaande bloembakken.

Door deze werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ervaren. Winkels en woningen blijven in ieder geval te alle tijde bereikbaar. Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail aan omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Met vriendelijke groet,

Karin Jurgen- omgevingsmanager gemeente Heerlen

Nieuwe fietsverbinding met Heerlen

Nieuwe fietsverbinding Heuvelland-Parkstad geopend

Op vrijdag 10 maart is een gloednieuwe fietsverbinding die het Heuvelland en Parkstad op een veilige en aantrekkelijke manier met elkaar verbindt officieel geopend. Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waaronder de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg kwamen bijeen in Voerendaal en Wijlre om de opening te verrichten. Gedurende het programma werd er naar tevredenheid teruggeblikt op het project en de onderlinge samenwerking die de realisatie ervan mogelijk heeft gemaakt.

Er is sinds de start in september 2021 veel gebeurd. Eerst is er een vrij liggend tweebaans fietspad aangelegd tussen Ubachsberg en Heerlen, parallel aan de Daelsweg. Vervolgens is het fietspad doorgetrokken van Ubachsberg naar Wijlre via de Vrakelbergerweg en Vijfbunderweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd). Deze nieuwe fietsroute is in totaal 7 kilometer lang en stelt de gebruikers ervan, waaronder veel schoolgaande jongeren, in staat om zich op een verkeersveilige manier door het mooie Heuvelland te verplaatsen. Naast het aanleggen van deze fietsverbinding zijn er ook maatregelen getroffen in het gebied langs de fietsverbinding om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Méér dan een veilig fietspad

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het stimuleren van fietsgebruik een belangrijk doel van dit project. Meer fietsbewegingen zorgen namelijk voor minder CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu. Veilige fietsverbindingen bevorderen het fietsgebruik. Een bijkomend effect is dat het toerisme en recreatie in de regio een kwaliteitsimpuls krijgt. Er is bij Mondriaan Zorggroep in Welten een zogeheten natuurtransferium aangelegd waar automobilisten hun auto kunnen parkeren om vervolgens per fiets of te voet het fietspad en de omgeving te verkennen. Een tweede natuurtransferium is aangelegd achter Ubachsberg bij Mingersborg. Het fietspad sluit ook daar op aan. Het aanleggen van deze twee natuurtransferia gebeurt in het kader van IBA Parkstad en passen goed bij de nieuwe infrastructuur die in deze regio wenselijk is.

Extra buffers om regenwater op te vangen

Waterschap Limburg heeft maatregelen toegepast langs de fietsverbinding om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Naast de 3 bestaande regenwaterbuffers (met een capaciteit van 24.000 m3) zijn er 2 extra regenwaterbuffers aangelegd waarmee de buffercapaciteit met 20.000 m3 wordt vergroot. In deze buffers wordt onder andere het water opgevangen dat door de toename van verharding (betonnen fietspad en wegverbreding) niet meer in de bodem kan infiltreren. Door het toepassen van deze maatregelen te combineren met het realiseren van de nieuwe fietsverbinding wordt de omgeving niet meermaals belast. De goede en sterke samenwerking resulteert in een veilige fietsverbinding en meer waterveiligheid voor iedereen.

Monument voor 3 overleden militairen

Heemkundevereniging Voerendaal publiceerde naar aanleiding van 75 jaar bevrijding een boek (Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving) over het leven van 3 militairen die sneuvelden tijdens de oorlog. Op initiatief van de heemkundevereniging is er een monument geplaatst aan het begin van de Ruilverkavelingsweg om deze slachtoffers te eren voor het feit dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aanvankelijk was gepland om het monument ter plekke te onthullen. Vanwege de slechte weersomstandigheden is er gedurende het programma op 10 maart anderzijds aandacht geschonken aan dit eervolle initiatief en het monument. 

Meer bewegen voor ouderen

Doortrappen Heerlen, meer bewegen voor ouderen

Doortrappen is een initiatief van de gemeente Heerlen en wordt georganiseerd door Heel Heerlen Beweegt en de Fietsersbond. Doortrappen in Heerlen is bedoeld om senioren (60+) te stimuleren vaker en vooral veiliger te laten fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Er wordt in Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid een bijeenkomst van één dag georganiseerd waarbij verschillende thema’s aan bod komen. Ouderen zijn namelijk steeds kwetsbaarder in het verkeer, dit is ook terug te zien in de jaarlijkse ongevallencijfers. Doortrappen speelt in op de bewustwording en gedragsveranderingen om zo het risico op ongevallen te verlagen.

Fietsspiegel & helm

Tijdens de bijeenkomst staat o.a. het thema fietsspiegel op het programma. Met een fietsspiegel die gemonteerd is aan je stuur heb je altijd goed zicht op wat achter je gebeurt en weet je welk verkeer je kunt verwachten. Dit is veilig, snel en handig voor mensen die niet meer zo goed over hun schouder naar achteropkomend verkeer kunnen krijgen. De Fietsersbond geeft handige informatie en tips. Deelnemers die nog geen fietsspiegel hebben krijgen een gratis spiegel gemonteerd. In het praktijkgedeelte kan het gebruik van de fietsspiegel worden geoefend. Daarnaast wordt ook het belang van een fietshelm benadrukt en geeft de Fietserbond informatie over de verschillende soorten helmen die er zijn en waar je op moet letten bij de aanschaf van een fietshelm.

Verkeerskennis & E-bike

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verkeerskennis door middel van een stukje verkeerstheorie en een fietsquiz. Ook wordt ingezoomd op de E-Bike. De elektrische fiets is bijna niet meer weg te denken uit ons (fiets)leven. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je veilig op een E-bike rijdt. E-bikes zijn er met verschillende soorten motoren, tijdens de bijeenkomst wordt hier meer aandacht aan besteed.

Groepsfietstocht

Als laatste zal er nog een kleine fietstocht plaatsvinden. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook heel gezellig samen met anderen! Tijdens de groepsfietstocht ben je met andere fietsliefhebbers in beweging en ontdek je tegelijkertijd mooie fietsroutes door het Limburgse landschap. Tijdens de fietstocht wordt er onderweg ook aandacht geschonken aan het veilig fietsen. Bij terugkomst op locatie zullen de route en de verschillende situaties tijdens deze tocht nog worden geëvalueerd. 

In Heerlen-Noord vindt de bijeenkomst plaats bij Jongerencentrum The Move op dinsdag 4 april. Een week later vindt op woensdag 12 april in Heerlen-Zuid de bijeenkomst plaats bij Buurtpunt A Gene Bek. Beide bijeenkomsten starten om 10:00 uur en zullen rond 16:00 uur afgelopen zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden dezelfde thema’s behandeld.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en er geldt vol=vol. Aanmelden kan tot een week vóór de bijeenkomst. De bijeenkomst is geheel gratis te volgen en is inclusief een kop koffie/thee, vlaai en lunch.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van Heel Heerlen Beweegt 

Is digitaal aanmelden niet mogelijk? Bel of mail dan naar Rachel De Bie, sportconsulent bij Heel Heerlen Beweegt (06-28 51 17 63 | rdebie@alcander.nl)

Eurocommissaris Frans Timmermans omarmt Parkstedelijk Verbond voor Energierechtvaardigheid in Heerlen

PERSBERICHT

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans bracht vandaag een bezoek aan Heerlen. Timmermans was als hoofdspreker te gast bij de Conferentie voor Energierechtvaardig

heid, georganiseerd in De Nieuwe Nor door de gemeente Heerlen en vakbond FNV. Tijdens zijn toespraak verwees de eurocommissaris naar de gedeelde doelen van de Europese Green Deal en het regionale Verbond voor Energierechtvaardigheid. Beiden richten zich op een sociale, inclusieve transitie naar een duurzame samenleving.

Verklaring van Heerlen

Na zijn toespraak ontving Timmermans uit handen van Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom en middelbare scholieren van het Grotius College een ‘Verklaring van Heerlen’. De Verklaring onderstreept de drie doelen van energierechtvaardigheid: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.

Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom: “Heerlen en Parkstad zijn hard getroffen door de energiecrisis. Maar we zijn vastberaden onze energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Door lokale, nationale, én Europese krachten te bundelen, wil Heerlen uitgroeien van energiearmoede-hoofdstad vandaag tot kloppend hart van het energierechtvaardige Parkstad van morgen. We zijn dan ook erg blij met de steun van eurocommissaris Timmermans.”

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid werd in oktober 2022 opgericht om de bovengemiddelde energiearmoede in Parkstad het hoofd te bieden. Het is een samenwerkingsverband van alle Parkstadgemeenten en enkele tientallen regionale maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, duurzaamheidscoöperaties en liefdadigheidsorganisaties.

Gratis eneriezuinig webinars

PERSBERICHT

Voor inwoners van Heerlen en Parkstad:

7 gratis webinars om uw huis energiezuiniger en duurzaam te maken

Vanaf 21 maart aanstaande kunt u een serie gratis webinars volgen over het energiezuiniger maken van uw woning. In opdracht van de Parkstadgemeenten, en dus ook gemeente Heerlen, organiseert de Woonwijzerwinkel in Kerkrade een serie webinars over het verduurzamen van woningen. De webinars zijn online te volgen of terug te kijken. U kunt zich ook opgeven als gast op de locatie in Kerkrade, waar de webinars worden gehouden.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?

De noodzaak om te verduurzamen is nog nooit zo dringend geweest voor woningeigenaren. Veel mensen hebben vragen over hoe zij dat het beste kunnen doen. Met welke maatregelen en wanneer? En wat levert mij dat op? Is er subsidie of andere financiële hulp? En zo zijn er nog veel meer vragen.

Onafhankelijk en deskundig advies

Deze serie van 7 gratis webinars biedt onafhankelijk en deskundig advies van de Woonwijzerwinkel, het energieloket van de gemeenten in Parkstad. Zet ook een stap op de weg naar verduurzaming en leer mee, samen met andere bewoners!

Programma webinar-serie

 1. Verduurzamen met je Vereniging voor Eigenaren? Zo pak je dat aan!
  (21 maart – 19:30 uur)
 2. Starten met energie besparen? Maak jouw bespaarplan! (4 april  – 19:30 uur)
 3. Isoleren en ventileren: alle mogelijkheden op een rij (25 april – 19:30 uur)
 4. Zelf energie opwekken. Best gemakkelijk! (9 mei – 19:30 uur)
 5. Duurzaam verwarmen en koelen in de praktijk (30 mei – 19:30 uur)
 6. Hoe financier ik slimmer mijn verduurzaming? (13 juni – 19:30 uur)
 7. Hoe helpt de overheid en Woonwijzerwinkel Limburg mij met mijn verduurzaming? (27 juni – 19:30 uur)

Schrijf u in via www.webinarswwwl.nl.
Na uw inschrijving ontvangt u vanzelf bericht over alle 7 webinar-data. U kunt telkens bepalen welk webinar u volgt.

Tiny Forests in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN Natuureducatie leggen eerste van de maar liefst 10 Tiny Forests in Heerlen aan

Op 8 maart opent wethouder Jordy Clemens het eerste Tiny Forest van een reeks van 10 in gemeente Heerlen. In samenwerking met IVN Natuureducatie en 10 basisscholen zullen deze Tiny Forests tot stand komen. Samen met de leerlingen planten we deze dag hun ‘eigen’ bos. Hiermee start gemeente Heerlen met het vergroenen van schoolpleinen en daarmee creëren van een gezonde speel en leeromgeving voor minimaal 10 basisscholen in gemeente Heerlen. De gemeente maakt deze Tiny Forests mogelijk omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen van jongs af aan leren in en over de natuur.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. De komende jaren worden er door heel Nederland nog meer Tiny Forests gerealiseerd.

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Tiny Forest in Nederland

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.

Subsidiëring van witgoed bij huishoudens ter bevordering van energierechtvaardigheid. (Witgoed omruilactie Heerlen 2023

Huishoudens in de gemeente Heerlen die een onevenredig deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten en door de stijgende energieprijzen in problemen komen, worden in staat gesteld om één energie- intensief oud huishoudelijk apparaat (wasmachine, droger, koelkast of vriezer) te vervangen door een nieuw, energiezuinig apparaat. De oude toestellen worden uit het circuit gehaald en aangeboden voor recycling. Hiervoor stelt het college een subsidie ter beschikking tot een maximum van € 600.000. De noodzaak wordt vastgesteld door een energie-bespaarcoach werkzaam bij de WoonWijzerWinkel die op basis van een huisbezoek ook over andere bespaarmogelijkheden adviseert.
Binnen deze regeling kunnen de onderstaande apparaten vervangen worden door nieuwe energiezui- nige exemplaren die ten minste voldoen aan de omschrijving.
• Wasmachine met minimaal energielabel A in de prijsklasse tot maximaal € 750.
• Warmtepompdroger met minimaal energielabel A++ in de prijsklasse tot maximaal € 800.
• Tafelmodel koelkast met minimaal energielabel D in de prijsklasse tot maximaal € 500
• Tafelmodel diepvriezer met minimaal energielabel C in de prijsklasse tot maximaal € 500
• Koelvriescombinatie met minimaal energielabel E in de prijsklasse tot maximaal € 800

lees verder

Conferentie Energierechtvaardigheid 10 maart in Heerlen

PERBERICHT

Praat mee over een rechtvaardige energietransitie!

Uitnodiging: Conferentie voor Energierechtvaardigheid 10 maart in Heerlen

Op vrijdag 10 maart organiseren gemeente Heerlen en vakbond FNV samen een conferentie over de effecten van de energietransitie op inwoners en werkenden. Key-note speaker is Frans Timmermans, Heerlenaar en als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. Iedereen is welkom om hierbij te zijn en kan zich gratis aanmelden.

Energievraagstuk

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu): “Wij staan voor de grote uitdaging om de energietransitie te versnellen. Door de oorlog in Oekraïne hebben wij ervaren hoe wij in de knel komen als de gas- en olieprijzen omhoog schieten. Het belang van een eerlijke, rechtvaardige oplossing voor het energievraagstuk neemt alleen maar toe.”

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Gemeente Heerlen en Vakbond FNV werken samen in het verbond voor Energierechtvaardigheid. Dit verbond maakt zich hard voor een democratische, eerlijke oplossing voor het energievraagstuk. Ook andere gemeenten en organisaties in Parkstad hebben zich bij het Energieverbond aangesloten.

Datum, locatie en programma

10 maart 2023, in Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, 6411 KC Heerlen.

12:00 – 12:15Inloop
12:15 – 12:45Introductie door Casper Gelderblom (wethouder Milieu en Circulariteit gemeente Heerlen) en Bas van Weegberg (lid dagelijks bestuur FNV)
12:45 – 13:30Pitches en panelgesprek met: Astrid Boeijen (CEO Brightlands Campus), Michael Ehlen (Lid Raad van Bestuur at Meandergroep Zuid-Limburg), Ron Meyer ( Directeur Nationaal Programma Heerlen-Noord)
 
13:30 – 14:00Keynote speech door Frans Timmermans (vice-voorzitter Europese Commissie)
14:00 – 14:15Aanbieding Verklaring van Heerlen en vervolg
14:15 – 14:30Afsluiting

Kom ook!
Wilt u er bij zijn? Schrijf u dan in via https://www.fnv.nl/aanmelden/2023/03/conferentie-energierechtvaardigheid#/.  En kom vrijdag 10 maart naar de Nieuwe Nor in Heerlen! Deelname is gratis. Let op: er zijn maximaal 250 plaatsen en vol=vol.

Nieuw kruis op begraafplaats Akerstraat

PERSBERICHT

Nieuw kruis op begraafplaats Akerstraat

Het kruis ter nagedachtenis ‘Aan hen die vielen voor het vaderland’ is vernieuwd. De begraafplaats aan de Akerstraat heeft  eind vorig jaar ongeveer vier weken een lege plek gehad.

Door de jaren heen en met de weersinvloeden van de verschillende seizoenen, was het hout zodanig aangetast dat opknappen niet meer mogelijk was. Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “Het is ooit een geschenk geweest van het gemeentebestuur. Aan de nabestaanden zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat er iets moois staat”.

Begin deze maand start een quickscan naar de erfgoedwaarden op de 17 begraafplaatsen van Heerlen. Daaruit moet blijken welke cultuurhistorische elementen er zijn op de verschillende plekken. Vervolgens wordt besloten welke daarvan nader worden onderzocht en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.

In Heerlen bewindzaken met videoverbinding

In Heerlen nu ook bewindzaken met videoverbinding

Op het stadskantoor in Heerlen is het vanaf 27 maart 2023 mogelijk om via een videoverbinding met rechtbank Limburg bewindzaken te behandelen. Het gaat om verzoeken tot instelling van bewind en/of mentorschap. In Venray is deze vorm van videorechtspraak al sinds 2019 mogelijk.

Betrokkenen in bewindzaken die in de gemeente Heerlen wonen, moesten voorheen naar Maastricht reizen om bij de mondelinge behandeling van hun zaak te kunnen zijn. Dit terwijl zij het financieel vaak moeilijk hebben. Het reizen naar Maastricht kost voor deze groep mensen relatief veel geld en tijd. Daarom komen betrokkenen vaak niet naar de rechtbank. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te verlagen, is videorechtspraak ingevoerd. Het gaat om gemiddeld 230 rechthebbenden (aanvragers voor bewind) per jaar.

Hoe werkt videorechtspraak?

Instellingsverzoeken tot onderbewindstelling en/of mentorschap (bewindzaken) worden behandeld via een videoverbinding. De betrokken partijen krijgen een oproep van de rechtbank om te verschijnen op het stadskantoor in Heerlen. Via video voeren ze over hun verzoek, samen met de beoogd bewindvoerder, een gesprek met de medewerkers van de rechtbank. De gemeente faciliteert en ondersteunt de rechtbank. Dat houdt in dat de gemeente een ruimte met videoapparatuur ter beschikking stelt. Als betrokkenen de behandeling van hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen ze dat melden. Deelname via video is dus vrijwillig. Martina Bijker, president van rechtbank Limburg, is blij dat steeds meer gemeenten videorechtspraak willen faciliteren: “De afstand tot de burger wordt hierdoor verkleind, het recht wordt toegankelijker. Ander voordeel is de kostenbesparing die het de burger en bewindvoerder oplevert. We zijn met nog meer Limburgse gemeenten in gesprek om videorechtspraak in te voeren.”

Burgemeester Roel Wever van gemeente Heerlen: “Een overheid die meedenkt met de burger, dat is in deze tijd essentieel. Dus ook voor Heerlen. Bewindzaken door middel van videoverbinding behandelen in plaats van naar de rechtbank moeten, is hier dan ook een uitgelezen voorbeeld van: drempelverlagend en meedenkend met de inwoners van Heerlen. In de samenleving spelen nu eenmaal veel van dit soort kwesties, onderbewindstelling en/of mentorschap. Als je een samenleving weerbaar wil maken, dat mensen ook daadwerkelijk vooruitkomen, is het een groot goed, voorzieningen dichter bij de burger te brengen. Hierdoor krijgt de burger meer vertrouwen in de overheid, hetgeen altijd een win-win situatie is. Het gebeurde al in Venray, maar ik ben er trots op dat de gemeente Heerlen de eerste Zuid-Limburgse gemeente is die dit oppakt. Ik hoop dat er meer volgen!”

Voorschot energietoeslag 2023

Heerlen keert voorschot energietoeslag 2023 uit

Heerlen gaat een voorschot van 500 euro van de energietoeslag 2023 uitkeren aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Uiterlijk in april wordt het bedrag uitbetaald.

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023. Deze wet treedt waarschijnlijk pas in juni in werking.

Voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten duurt wachten op de inwerkingtreding van deze wet te lang. Daarom heeft het college besloten om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast een voorschot van 500 euro te betalen aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Een aanvraag is dan ook niet nodig.

Nieuw leven in stadsfestival BOOCH

PERSBERICHT

Na acht jaar krijgt het gratis festival een vervolgeditie

Poppodium Nieuwe Nor blaast samen met gemeente Heerlen nieuw leven in stadsfestival ‘BOOCH!’

Het stadsfestival dat tussen 1998 en 2015 jaarlijks in het centrum van Heerlen plaatsvond krijgt in 2023 voor het eerst in acht jaar een vervolgeditie. Op 12 en 13 augustus vindt het gratis stadsfestival plaats op de Bongerd. Het festival wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 70.000 euro door de gemeente Heerlen.

Terug van weggeweest

In 2023 is het 25 jaar geleden dat de eerste editie van het Booch Festival in Heerlen georganiseerd werd. Het stadsfestival groeide uit tot een tot een bovenregionaal succes. Op 12 en 13 augustus 2023 vindt het festival na acht jaar weer plaats op de Bongerd. Booch wil Heerlen nieuwe muziek laten ontdekken en de jeugd kennis laten maken met livemuziek. Het hoofdpodium biedt ruimte aan bovenregionale muzikale acts, met uitstapjes naar het internationale circuit. Onder andere S10 is als headliner gecontracteerd.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is blij met de terugkeer van Booch: “Heerlen wil de komende jaren nog meer een stad van festivals en evenementen zijn. Een gratis popfestival middenin onze stad hoort daar bij. Booch! is een aanwinst voor een bruisende Heerlense festivalzomer en ik kijk ernaar uit weer veel mensen in de stad te zien.’’

Nieuw leven in stadsfestival

Poppodium Nieuwe Nor werd vanaf 2010 mede-programmeur en organiseerde het festival tot de editie in 2014. Veel muziekliefhebbers vonden al die jaren hun weg naar Booch met haar gedurfde programmering. In 2015 verdween het festival echter van de Heerlense kalender. Nu is het terug van weggeweest.

Sander Bosch (28), programmeur bij de NIEUWE NOR spreekt over zijn visie op het festival: “De naam Booch wekt nog veel nostalgie op bij vele Heerlenaren en ik ben heel erg enthousiast en trots dat de stad opnieuw een geweldig festival rijker is. Het karakter van Booch was jong, fris en een tikkeltje rebels.  En precies dat gevoel zou ik graag weer terug zien. We proberen zo min mogelijk in hokjes te denken en een breed aanbod aan kwalitatieve, soms zelfs internationale, maar vooral verfrissende acts te presenteren.”

Ondersteuning voor mantelzorg

Betere ondersteuning voor mantelzorg

Mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen kunnen nog dit jaar gebruik gaan maken van de Mantelzorgtest. De online test geeft persoonlijk inzicht in hoe zwaar de extra belasting van mantelzorg voor iemand is. De Mantelzorgtest biedt vervolgens een passend overzicht van hulp en ondersteuning in de buurt.

Samen met zorgverzekeraar CZ willen beide gemeenten mantelzorgers actief ondersteunen om overbelasting te voorkomen of te verhelpen. Burgerkracht Limburg en het Platform Mantelzorg Limburg zijn blij met het initiatief en hopen dat andere gemeenten in Limburg het goede voorbeeld van Sittard-Geleen en Heerlen volgen.

 Vijf miljoen mantelzorgers

Voor mantelzorgers is het vaak vanzelfsprekend, maar de inzet van vijf miljoen mantelzorgers in Nederland is van onschatbare waarde. Zij koken, wassen, strijken, zorgen of doen de administratie voor familieleden, buren of vrienden, soms wel meerdere keren per dag. Vaak naast een baan of een gezin. Niet voor niets voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

 Samenwerken aan preventie

“Met de juiste ondersteuning, zoals de Mantelzorgtest, kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter volhouden en neemt de druk op de professionele zorg niet verder toe,” zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ. “De komende jaren zal er, mede door de verschillende landelijke zorgakkoorden die recent zijn gesloten, steeds meer nadruk liggen op deze manier van samenwerken aan preventie.”

Hulp in de eigen omgeving

In het onlangs gesloten Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) zetten gemeenten samen met onder andere zorgverzekeraars in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de eigen omgeving. Mantelzorg hoort daarbij. Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers ook. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en zijn bij uitstek de partij die het lokale aanbod kunnen organiseren. “Daar zijn we op dit moment mee bezig”, zeggen wethouders Ivo Tillie (Sittard-Geleen, gezondheid), Peter van Zutphen (Heerlen, welzijn en zorg) en Marco Peters (Heerlen, Ouderenbeleid). “Juist om goede zorg te geven, is balans voor mantelzorgers ontzettend belangrijk. Net zoals mantelzorg in de eigen omgeving wordt geboden, willen we straks via de Mantelzorgtest zo veel mogelijk in diezelfde omgeving hulp bieden.”

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Mantelzorgtest zal naar verwachting dit najaar beschikbaar zijn voor mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen. Maar ook nu is er ondersteuning voor mantelzorgers. In de gemeente Sittard-Geleen biedt het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek praktische hulp, advies of begeleiding voor mantelzorgers. In de gemeente Heerlen kunnen ze daarvoor terecht bij Steunpunt voor mantelzorgers (mantelzorgparkstad.nl)

Mantelzorger rent zichzelf snel voorbij

De samenwerkging met de twee nieuwe gemeenten is een belangrijke erkenning voor mantelzorgers,” zegt Gertjan van Rossum van Stichting Mantelzorgtest. “Vaak realiseren mantelzorgers te laat dat ze over de grens zijn gegaan. Een mantelzorger zegt moeilijk ‘nee’ en loopt daarmee het risico zichzelf voorbij te rennen. Hulp en ondersteuning begint vaak bij inzicht. De Mantelzorgtest brengt in beeld welke taken een mantelzorger vervult en dat wordt gekoppeld aan lokaal aanbod van hulp om hen te ondersteunen.” Een voorbeeld dit aanbod zijn de vrijwilligers van ANWB automaatje. Zij vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen, onder andere naar de dokter of fysiotherapeut maar ook naar een uitje met vrienden. Op die manier bieden zij ondersteuning aan de mantelzorger. “Zo staat een mantelzorger staat er niet alleen voor.”

Koplopers in mantelzorgondersteuning

De Mantelzorgtest bleek eerder al in de Brabantse gemeenten Tilburg, Breda en Moerdijk een effectief hulpmiddel. Meer dan 70% van de gebruikers gaf aan dat zij meer inzicht hebben gekregen in hun mantelzorgtaken. En 40% gaf aan dat zij mantelzorg beter vol kunnen blijven houden door het relevante hulpaanbod dat uit de Mantelzorgtest naar voren kwam. Daarom is samen met het ministerie van VWS afgesproken dat de pilots landelijk navolging krijgen. Sittard-Geleen en Heerlen zijn de eerste gemeentes die het initiatief overnemen en lopen daarmee landelijk voorop met een lokale Mantelzorgtest.

Hoe ondersteunt de Mantelzorgtest in de praktijk? Je bekijkt het in de video van Stichting Mantelzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over Jens

PERSBERICHT

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over JENS

Een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is positief over de kwaliteit van jeugdhulporganisatie JENS. De hulp van JENS aan jeugdigen en ouders draagt volgens de inspectie bij aan een gezonde ontwikkeling en wordt waar nodig integraal aangeboden. Bovendien is er een lerend werkklimaat bij JENS waardoor de prestaties en de resultaten van de hulp continu verbeteren.

Het rapport laat niet alleen zien dat de kwaliteit van de Basishulp Jeugd door JENS goed is, maar ook dat de gemeente met JENS resultaten boekt op de doelstellingen Basishulp Jeugd. De gemeente is dan ook trots op JENS en feliciteert alle betrokkenen die elke dag meehelpen aan het succes van de Basishulp Jeugd met dit mooie resultaat!

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede

PERSBERICHT

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede voor bredere doelgroep

Vanaf 20 februari kan elk huishouden in Heerlen een gratis bezoek van de Energiebespaarcoach aanvragen. Ook kan dan de inkomensgroep 130% tot 175% van het sociaal minimum een tegoed van €100 aanvragen voor kleine, energiebesparende middelen. En voor de inkomens tot 175% gaat een regeling in waarmee inwoners – op voorwaarden – een oud witgoedapparaat kunnen omruilen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar.

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Als kartrekker van het Verbond voor Energierechtvaardigheid, spant de gemeente Heerlen zich in voor een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur en een houdbare ecologische voetafdruk. Gemeente Heerlen vindt het belangrijk om iedereen te helpen bij energiebesparing en verduurzaming, maar heeft extra aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen.

De crisis raakt ook mensen die net geen recht hebben op de energietoeslag en dus boven 130% van het sociaal minimum uitkomen. 130% begint bijvoorbeeld bij een netto maandelijkse inkomen van €1.554,36 (alleenstaande vanaf 21 jaar, zie ook de tabel in dit bericht).

Bredere doelgroep profiteert

Eind december heeft de gemeenteraad daarom ingestemd met een voorstel om budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen tegen energiearmoede waarvan een bredere groep kan profiteren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente nieuwe regelingen uitgewerkt, ook voor de inkomens tussen 130% en 175% van het sociaal minimum (naar schatting 20.000 huishoudens, naast de 10.000 huishoudens onder 130% sociaal minimum).

Gratis energiebespaarcoach voor alle Heerlenaren

De energiebespaarcoach kijkt bij inwoners thuis hoe mensen met kleine aanpassingen energie kunnen besparen. Ook inventariseert de energiebespaarcoach meteen of inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe witgoedregeling voor inkomens tot 175% van het sociaal minimum.

               
Percentage van de bijstandsnorm – netto bedragen (inclusief vakantiegeld)130% in 2023175% in 2023
U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        1.554,36 €      2.092,41
U bent alleenstaand en gepensioneerd€        1.729,87 €      2.328,67
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        2.220,50 €      2.989,14
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€        2.349,36 €      3.162,60
   

Parkstad Energieknip uitgebreid voor grotere inkomensgroep

Mensen met een inkomen vanaf 130% tot 175% van het sociaal minimum krijgen recht op de Energieknip met 100 EURO tegoed*. Zij kunnen het tegoed inwisselen bij bouwmarkten voor bijvoorbeeld slimme douchekoppen of LED-verlichting. Vanaf 20 februari 2023 kunnen mensen terecht op onze site voor het aanvraagformulier.

Witgoedregeling via de energiebespaarcoach

De witgoedregeling is het begin van structurele verduurzaming waar het Verbond voor Energierechtvaardigheid zich op lange termijn op richt, ten bate van zowel de Heerlenaren als het klimaat. De regeling is bedoeld voor lagere (midden) inkomens (tot 175% van de bijstandsnorm 2023). Hiermee kunnen huishoudens maximaal 1 energieslurpend, ouder witgoed-apparaat omwisselen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar. De aanvraag hiervoor gaat lopen vanaf 20 februari, via de energiebespaarcoach.

Redactionele noot:

*De Parkstad Energieknip voor de inkomensgroep tot 130% sociaal minimum bestaat al langer. Deze inkomensgroep heeft recht op 250 EURO tegoed op de Energieknip. Zij ontvangen hierover een brief als zij energietoeslag aanvragen en krijgen. Mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen alsnog de energietoeslag 2022 aanvragen t/m 30 juni 2023. Zij krijgen dan ook automatisch de toegangscodes voor de Energieknip met 250 EURO tegoed.

Meer informatie vindt u op onze site, onder andere via www.heerlen.nl/energiekosten.

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

PERSBERICHT

Met speeddates en Ball zum einsamen Herzen

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

De gemeente Heerlen gaat alleenstaande ouderen helpen bij het vinden van een partner. Dat kan met het organiseren van speeddates voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een zogenaamd ‘Ball zum einsamen Herzen’, een gezellige dansavond.

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Er is zeker behoefte bij alleenstaande ouderen aan contact, vriendschappen en relaties. Genoeg mensen vinden het fijn om samen te kunnen zijn met iemand, ook op hogere leeftijd. Alleen ervaren velen een drempel om er iets aan te doen. Wij willen hierbij helpen”.

Initiatief

Het idee voor dit initiatief is ontstaan tijdens de bezoeken van de wethouder met de seniorassistent. Elke twee weken gaan zij samen naar een activiteit voor ouderen, verspreid over de hele stad. Ze schuiven aan bij een koffie-uurtje in een gemeenschapshuis, doen mee met een spelletje of nemen deel aan een gymles. Waar het daarbij echt om gaat is te horen wat er leeft onder ouderen en hoe daarmee het ouderenbeleid in de stad verder vormgegeven kan worden.

Valentijnsdag

“14 februari: Valentijnsdag. Welke dag is beter dan deze, om dit idee te lanceren”, aldus Marco Peters. “En natuurlijk moeten we nog wat zaken regelen voordat we echt van start kunnen. Maar geloof me. Alles wat hieruit kan voortkomen is mooi en brengt mensen bij elkaar. Op welke manier dan ook”.

Misera Bal

Zondag 19 februari Morenhoek Heerlen Centrum

Kaartverkoop Poefelezitting

op 17 februari organiseert de Bewonersraad Heerlen samen met De Tent (Winkbulle) weer na twee jaar de Poefelezitting. Kaarten kunnen gekocht worden op www.DETENTHEERLEN.nl.

MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Aftrap MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Vierhonderd medewerkers van de Stichting WerkvoorHeerlen krijgen 3 keer per week gratis ontbijt. Vandaag is de officiële aftrap van de proef die een jaar duurt. De medewerkers bereiden ’s ochtends zelf het ontbijt voor.

Het ontbijt bestaat onder andere uit brood met hartig en zoet beleg, fruit en yoghurt met muesli.  Gezonde voedingsmiddelen dus die bijdragen aan betere concentratie en een hogere productiviteit door de dag heen. Daarnaast draagt samen ontbijten bij aan een betere onderlinge band en voelen zij zich meer en sneller onderdeel van de organisatie.

Wethouder Martin de Beer (Participatie): “We kregen signalen dat ten gevolge van de stijgende kosten door de inflatie steeds meer mensen zonder ontbijt op hun werk verschijnen. Zo is deze maatregel, vergelijkbaar met het schoolontbijt op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, tot stand gekomen.”

Hulp bij Huishouden

Nieuwe procedure uitvoering Hulp bij Huishouden gestart

Heerlen is gestart met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw subsidiecontract voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden in het kader van de maatschappelijke ondersteuning. Het huidige contract met de twee aanbieders die nu deze hulp uitvoeren, loopt af op 1 januari 2024.

Heerlen vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan (blijven) meedoen in de maatschappij, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden als een inwoner onvoldoende zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn. Door tijdig hulp bij het huishouden te organiseren, voorkomen we vervuiling of verwaarlozing en is inzet van intensievere zorg en ondersteuning minder snel nodig. Hierdoor blijft betrokkene langer zelfstandig in de eigen leefomgeving wonen.
De voorbereidingen voor een nieuw contract voor hulp in het huishouden is gestart. In de procedure wordt uitgegaan van een overeenkomst voor vier jaar (2024-2028) met maximaal drie maal twee jaar verlenging. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de hulp bij het huishouden anders in te richten, waarbij indicatieloos en één vast budget centraal staan.

Hulp bij het huishouden anders inrichten

Hulp bij het huishouden is nu georganiseerd via een maatwerkvoorziening, waarbij gewerkt wordt met een trajectbudget. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. De cliënten betalen een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. Een groot deel van de Heerlense cliënten is echter vrijgesteld en betaalt geen eigen bijdrage.
Heerlen gaat nu onderzoeken of het mogelijk is, om in de toekomst –in plaats van met een maatwerkvoorziening– te werken met een algemene voorziening met een taakgerichte financiering en vast budget. Deze werkwijze wordt nu ook naar tevredenheid toegepast bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van de Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen.

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, is een groot voorstander van het anders inrichten van de uitvoering van de hulp bij het huishouden: “Onze manier van aanpak in het sociaal domein werpt zijn vruchten af. Samenwerking in plaats van marktwerking, met vertrouwen in de professional en financiering op basis van lumpsum, leveren goede resultaten op. Voor alle partijen, ook voor onze inwoners. Het anders inrichten van de hulp bij het huishouden is verder voordelig voor inwoners, omdat hulp beschikbaar komt zonder uitgebreid onderzoek en indicatiestelling van de gemeente. Voortzetting van de ingezette koers is dan ook vanzelfsprekend”.

De komende maanden wordt in samenwerking met gemeenteraad, aanbieders, en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten. In de 2e helft van dit jaar wordt besloten welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2024 de hulp bij het huishouden gaan uitvoeren.

Heerlense maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlense zorgaanpak van maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlen is erg tevreden over de resultaten van de samenwerking met Stand-By!, een coöperatie van tien zorgaanbieders en 27 leveranciers. Deze conclusie wordt getrokken naar aanleiding van een evaluatieonderzoek, dat is gedaan naar de uitvoering van onder andere de maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. De resultaten worden meegenomen in de voorbereidingen voor een nieuw contract met de partij die vanaf 2024 de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen gaat uitvoeren.

Sinds 2017 voert Stand-By! de uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning in Heerlen uit. Omdat het contract met Stand-By! eind dit jaar afloopt, wilde Heerlen de werkwijze van de afgelopen jaren evalueren. Onderzoeksbureau BMC heeft daarom onderzocht of de in 2017 gestelde doelen en resultaten zijn bereikt. Op vijf gebieden is gekeken wat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals, gemeente, MO-adviesraad en cliënten.

De cliënt centraal stellen en het versterken van de eigen kracht gaat goed

Dit wordt zo ervaren door inwoners en medewerkers. Inwoners ervaren de toegang tot zorg en ondersteuning als laagdrempelig en dichtbij. Hierdoor zijn de wachttijden teruggedrongen. Buurtpunten worden als een prettige plek ervaren. Hulpverleners luisteren goed en geven inwoners invloed bij te nemen beslissingen. De ondersteuning in groepsverband wordt als prettig ervaren. Wel moet er meer aandacht komen voor inwoners die niet naar buurtpunten kunnen komen of zorgmijdend zijn. Ook zou er meer aanbod van ondersteuning moeten zijn in de avonden en weekenden.

Er is meer ruimte voor professionals

De medewerkers van Heerlen Stand-By! vinden dat zij voldoende ruimte krijgen om te handelen op basis van hun eigen professionele inzicht. Vanuit welke moederorganisatie zij komen is niet van belang. Medewerkers kunnen inzetten wat nodig is, doordat er geen indicaties worden afgegeven en er geen verkeerde financiële prikkels zijn. Op- en afschalen van zorg is mogelijk zonder extra administratie richting gemeente. Dit komt de ondersteuning aan de inwoners ten goede. Het werken met sociale buurtteams (SBT) werkt goed.

Om de samenwerking met de gemeentelijke toegang te verbeteren, moet nog meer aansluiting worden gezocht bij de Heerlense buurtindeling. Ook moet de samenwerking met andere partijen zoals JenS en huisartsen verbeterd worden.

Transformatie zorgaanbod succesvol

De transformatie van de maatschappelijke ondersteuning heeft geleid tot laagdrempelige, integrale, meer eenvoudige, groepsgewijze (en minder individuele) en informele ondersteuning. Het buurtgericht werken is goed ingericht en de collectieve aanpak draagt ook bij aan netwerkontwikkelingen van de inwoners. Geconstateerd wordt dat het preventief werken in de ene buurt beter georganiseerd is dan in de andere buurt. Dit hangt erg af van het team en/of de persoon. Dit blijft een aandachtspunt net als continuïteit van de zorg voor 18-plussers, die tijdens het zorgtraject overgaat van de Jeugdwet naar de Wmo.

De medewerkers van Stand-By! en de gemeente weten elkaar goed en snel te vinden. Wel wil de gemeente in de toekomst het zicht op de resultaten, de geleverde kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg vergroten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de benodigde informatie en de wijze van co-creëren met de contractpartner. Dit om nog beter te kunnen samenwerken.

Kosten worden beheerst

Door de vaststelling van een lumpsumbedrag is voor beide partijen helder voor welk bedrag de ondersteuning moet worden geleverd. Door indicatieloos te werken is de bureaucratie afgenomen en de administratieve druk voor medewerkers verlaagd.

Het evaluatieonderzoek bevestigt dat de zorgkosten per cliënt zijn gedaald. Onder andere door de omslag van individuele begeleiding naar collectief aanbod en de omslag van formele naar informele ondersteuning met bijvoorbeeld vrijwilligers. Er zijn meer inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag bij gekomen en er worden meer inwoners geholpen.

Samenwerking werpt vruchten af

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de resultaten van het onderzoek. “Het onderzoek bevestigt dat we in 2017 een goede keuze hebben gemaakt door in de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning te werken met één contractpartij in plaats van met een veertigtal zorgaanbieders zoals in de jaren daarvoor. De kwaliteit van de ondersteuning is erop vooruitgegaan en ook op financieel gebied zijn goede resultaten geboekt. We gaan dan ook zeker door met de ingezette lijn”.

Wijziging verkeerssituatie Royal-Rivoli

Tijdelijke wijziging verkeerssituatie Royal-Rivoli

Van 13 februari tot 3 maart is de verkeerssituatie bij de Royal-Rivoli, aan de kant van het Stationsplein, gewijzigd.

De bouwhekken aan de voorzijde zullen gedurende werkdagen tijdelijk naar voren worden geplaatst (richting fietsenstalling). De fietsenstalling blijft bereikbaar en voetgangers kunnen nog gewoon door. Voor (hulp)voertuigen is de straat gedurende deze periode afgesloten. 

Werkzaamheden Akerstraat

Werkzaamheden middenberm Akerstraat

Van maandag 13 t/m 17 februari worden werkzaamheden aan de Akerstraat uitgevoerd. Het deel Vlotstraat – Molenberglaan wordt als eerste opgepakt. Hierbij blijven zowel de rotondes als de Vlotstraat open. Van 22 februari t/m 3 maart wordt het deel Caumermolenweg – Molenberglaan aangepakt.

Werkzaamheden

De beschadigde middenbermen van de Akerstraat worden hersteld. De aanwezige plantvakken worden verbeterd, de stoepbanden hersteld en versterkt en de groenstroken worden opnieuw beplant. Vier beschadigde of ongezonde bomen worden vervangen. Twaalf bomen worden geplant op de plaatsen waar in het verleden bomen zijn weggenomen.

Later in het voorjaar wordt het hele stuk opnieuw geasfalteerd. Dat kan twee dagen duren, alles wordt dan afgesloten, info hierover volgt als die data bekend zijn.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Akerstraat voor doorgaand (auto)verkeer afgesloten. Er zijn omleidingsroutes aangegeven. Fietsverkeer wordt toegestaan. Bewoners kunnen hun woningen altijd bereiken. Busverkeer wordt omgeleid.

 

Heerlen krijgt extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit

Rijk geeft Heerlen extra geld voor preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

De gemeente Heerlen ontvangt de komende 4 jaar structureel €1.458.000 per jaar voor het programma Preventie met Gezag, bedoeld voor een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat is €458.000 per jaar meer dan de al eerder toegekende €1.000.000 per jaar. Dat heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen donderdag 1 februari bekend gemaakt.

Criminaliteit onder jongeren is landelijk een toenemend probleem waarover grote zorgen bestaan. Zeker in kwetsbare gebieden met veel risicofactoren, zoals Heerlen Noord, komen veel kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met criminele activiteiten. De verleiding is dan groot om hieraan mee te doen. Om dit te voorkomen wil het Rijk de jongeren in kwetsbare wijken meer perspectief en veerkracht bieden. Met deze gelden wordt geïnvesteerd in onder andere extra jeugdboa’s, jongerenwerkers en het verstevigen van de jeugdaanpak op Parkstadniveau door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Officiële start Preventie met Gezag

Op 26 januari jl. heeft in Heerlen de grote kick-off bijeenkomst van Preventie met Gezag plaatsgevonden. Alle betrokken partners waren hier aanwezig. Gemeente Heerlen heeft samen met een groot aantal partners, zoals de politie, het openbaar ministerie, JENS, Halt, straatcoaches, scholen, William Schrikker Jeugdbescherming, Reclassering Nederland, RIEC Limburg, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, een plan van aanpak opgesteld. Ook jongeren zelf worden betrokken en uitgedaagd om mee te denken.

Het doel van Preventie met Gezag is om tot een integrale, gebiedsgerichte en effectieve aanpak te komen waarin jongeren perspectief wordt geboden, maar waar er ook duidelijke grenzen worden gesteld.

Burgemeester Wever: “Ik ben erg blij met het extra geld dat we gaan krijgen. Dat is ook echt nodig want de problematiek is ernstig. Gelukkig ziet Den Haag dat nu ook. Hiermee krijgen we de middelen om écht het verschil te maken en onze jeugd te helpen om op het rechte pad te blijven en te werken aan een goede toekomst. Ook de kick-off gaf me veel energie, er is veel enthousiasme en betrokkenheid bij de professionals om aan de slag te gaan”.

Financiering

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten te starten in de gebieden die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Heerlen-Noord is een van deze gebieden. Het door het Rijk meegegeven richtbedrag voor Heerlen was €1.000.000. Heerlen heeft een subsidieaanvraag ingediend met een begroting van €1.500.000. Na toetsing van het plan van aanpak en rekening houdend met criminaliteitscijfers en sociaaleconomische indicatoren, heeft het Rijk afgelopen week laten weten de bijdrage met €458.000 te verhogen. Ook een aantal andere partners ontvangen geld om een bijdrage te leveren aan het Programma, waaronder het openbaar ministerie en de politie. Na 4 jaar zal het Rijk de eerste keer de inzet van de gelden evalueren. Het Rijk streeft naar een programma voor 10 jaar.

Jeugdcarnavalsoptocht 2023

Route jeugdcarnavalsoptocht 2023

Op zaterdag 18 februari trekt de jeugdcarnavalsoptocht weer door Heerlen. Aansluitend is het Kingeróptóchbal en de prijsuitreiking. De optocht vertrekt om 13:33 uur vanaf het Burgemeester van Grunsvenplein.

De route is als volgt: Apollolaan (naast het Parkstad Limburg Theater), Geerstraat en via de Geleenstraat, Honigmanstraat, Dautzenbergstraat, Oranje Nassaustraat, Stationstraat, Saroleastraat via Geleenstraat eindigen op het Pancratiusplein.

Een overzicht van alle carnavalsactiviteiten in Heerlen is te vinden in de Uitagenda via Heerlen Mijn Stad.

Afspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

PERSBERICHT

Ambitieuze prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2023 gemaakt. Met deze afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren. Betaalbaarheid, verduurzaming, en leefbaarheid staan daarbij hoog op de agenda.

Ambitie en urgentie

Wethouder Gelderblom (Wonen en Milieu): “In Heerlen geloven we in sociaal en duurzaam woonbeleid. Dat vergt ambitie, urgentie en solidariteit van gemeente én woningcorporaties. Dat zie je ook terug in de afspraken voor 2023, zoals geen huurverhoging bij isolerende maatregelen, het verbeteren van woningen met de slechtste energie-labels en veel meer zonnepanelen op sociale huurwoningen. En buiten dat allemaal ben ik ook blij dat er meer oog komt voor het welzijn van dieren tijdens bouwplannen”.

Duurzaamheid

De energieprijzen en de urgentie van de klimaatcrisis maken verduurzaming van de Heerlense sociale woningvoorraad een topprioriteit. Naast isoleren en renoveren betekent dit ook duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Samen zetten wij daarom in op versnelling van zon-op-dak. In 2030 moet minimaal 30% van de sociale woningen zonnepanelen hebben

Betaalbaarheid

Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als partners in het Verbond voor Energierechtvaardigheid zeggen de woningcorporaties toe dat isolatie van hun woningen niet leidt tot huurverhoging voor bewoners. Ook spreken we met elkaar af dat EFG-energielabels binnen de sociale woningvoorraad tegen eind 2028 verdwenen zijn.

Leefbaarheid

In 2023 starten we met buurtbemiddeling waarmee wij voorkomen dat burenconflicten escaleren. Voor kwetsbare buurten en complexen gaan we samen met de huurders en woningcorporaties bekijken hoe we slim woningen kunnen toewijzen. Hiermee verbeteren wij de leefbaarheid in de buurten, met name in de focusbuurten in Heerlen-Noord.

Natuurinclusiviteit: effecten van bouw op dier en natuur

Nieuw is ook dat de woningcorporaties hebben afgesproken dat er meer gekeken wordt naar het bevorderen van natuurinclusiviteit; oftewel de effecten op de natuur en het welzijn van vogels, insecten en andere dieren bij bouwplannen. Bijvoorbeeld door plekken te creëren waar dieren kunnen overwinteren, leven of slapen, zoals schuilplekken voor egels en insectenhotels.

Aanslagbiljet BSWG komt er aan

Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Meer weten? Lees dan verder.

BsGw voert de belastingtaak voor de gemeente uit

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer.

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer. In deze korte video legt BsGW uit hoe dan kan.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bsgw.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met BsGW via 088-8420420. De contactgegevens staan ook op het aanslagbiljet.

Sjluëteluëverdrach

PERSBERICHT

Tickets verkrijgbaar vanaf maandag 6 februari 11.11 uur

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 18 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 18 februari. De toegang is gratis. Echter zijn er wel kaarten nodig. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 6 februari vanaf 11.11 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Rik I van 2023 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Los Papas, V(ee) & D(ee), Gilles Proust en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 18 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

Geluidsniveaus Heerlen

PERSBERICHT

Update kaarten geluidsniveaus Heerlen

Het college heeft vandaag een update van de geluidsbelastingkaarten voor Heerlen vastgesteld. Op de kaarten kan iedereen het meest recent berekende, gemiddelde geluidsniveau checken van wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens die representatief zijn voor het jaar 2021.

Wat kunt u precies zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hoog het geluidsniveau is op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bebouwing in Heerlen. Kantoren zijn bijvoorbeeld niet meegenomen op de kaarten. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht.

Geluidshinder afgenomen

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij dat de geluidshinder duidelijk verminderd is. Geluidsoverlast kan voor aanzienlijke stress zorgen, bij mens en dier. We zien nu dat het aantal adressen met meer dan 55 dB geluidsbelasting is afgenomen, en wel met circa 10% voor wegverkeer en circa 50% voor railverkeer ten opzichte van de vorige update, in 2016. De Heerlense aanpak tegen geluidshinder werpt ook vruchten af. Dat gebeurt met bijvoorbeeld stiller asfalt, snelheidsreductie, herinrichting van wegen en sanering van woningen”.

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidsbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingkaarten geactualiseerd. Op basis van de kaarten stellen wij een actieplan geluid op in 2024, met daarin maatregelen om de ergste hindergevallen aan te pakken.  

Publicatie

Het doel van de Europese Unie is om het publiek te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving als het gaat om geluid. De geluidsbelastingkaarten liggen ter inzage vanaf 6 februari gedurende 6 weken. U kunt de kaarten vinden op www.heerlen.nl, onder andere in de bekendmakingen.

WMO 2024

PERSBERICHT

Bepaling contractpartij op basis van subsidietender

Voorbereidingen gestart voor uitvoering maatschappelijke ondersteuning Wmo 2024 – 2018

De gemeente Heerlen is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw contract met een partij voor de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo vanaf 2024. De uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning wordt nu uitgevoerd door Heerlen Stand-By!,  een coöperatie die bestaat uit 10 aanbieders en 27 leveranciers. Op 1 januari 2024 loopt het contract met Heerlen Stand-By! af. De partij die vervolgens voor minimaal vier en maximaal tien jaar de maatschappelijke ondersteuning gaat uitvoeren, wordt door middel van het uitschrijven van een subsidietender bepaald.

Een subsidietender is een procedure waarbij vooraf geformuleerd wordt wat gerealiseerd moet worden en wat van de aanbieders wordt verwacht. De partij met het beste voorstel en de beste prijs/kwaliteitverhouding, krijgt een bepaald subsidiebedrag voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen.

Voortzetting ingezette koers

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg:  “Samenwerking in plaats van marktwerking’ en ‘vertrouwen in de professional’, en ‘financiering op basis van een lumpsum’ vormen de basis van onze aanpak. Heerlen doet het hiermee echt anders in het sociaal domein. En dat anders doen heeft zijn vruchten afgeworpen. De inhoudelijke resultaten zijn goed, en het onbedoelde financiële bijeffect is ook nog eens duidelijk. Voortzetting van deze koers staat dan ook buiten kijf”.

Formulering voorwaarden voor subsidieverstrekking

De komende maanden wordt in samenwerking met zorgaanbieders, gemeenteraad en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de vorige inkoop in 2017 hebben betrekking op de scope van de opdracht, inrichting van de toegang en de looptijd van de overeenkomst. Die wordt aangegaan voor 4 jaar met een optie tot verlenging van drie maal 2 jaar. Dit heeft als voordeel dat met een langdurig partnerschap geïnvesteerd kan worden in een goede lokale basiszorgstructuur met zorg- en hulpverleners.

Het is de bedoeling dat op 1 oktober een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten met de uiteindelijk geselecteerde partij. Hiermee wordt voortzetting van de maatschappelijke  zorg en ondersteuning per 1 januari 2024 gegarandeerd.

Startersleningen

PERSBERICHT

Succesvolle regeling ondersteunt starters op woonmarkt én Heerlen als woonstad

College wil door met startersleningen en hoger budget opzij zetten

Het college van B&W wil het budget voor startersleningen aanvullen en ophogen van €400.000,- naar €1.200.000,-. De gemeenteraad bepaalt of dit voorstel doorgaat. Sinds september 2021 ondersteunt de gemeente Heerlen starters op de woningmarkt met de starterslening. De regeling blijkt zo succesvol dat het aanvankelijke budget van €400.000,- voor het eerste jaar inmiddels op is. Duidelijk is dat starters behoefte hebben aan ondersteunende maatregelen en deze ook aangrijpen om een woning te kopen.

Soepele voorwaarden voor starters

Met de starterslening kunnen starters extra geld lenen om het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het maximale bedrag dat zij aan hypotheek kunnen ontvangen. De maximale koopsom voor een woning bedraagt € 245.000,- en het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 49.000,-. De looptijd van de starterslening is 30 jaar, waarvan de eerste 15 jaar rentevast. Starters hoeven de eerste 3 jaar geen aflossing te betalen.

Er zijn in Heerlen in het eerste jaar 50 leningen verstrekt, toegezegd of gereserveerd. Het totale leenbedrag is €470.951,75. Kijk voor meer informatie over de starterslening in Heerlen, op onze site: Starterslening aanvragen (heerlen.nl)

De gemeenteraad van Heerlen bepaalt of het voorstel doorgaat. 

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Vanaf maandag 23 januari zijn de coaches van de WoonWijzerWinkel op pad in diverse wijken voor een deurbelactie. De energiebespaarcoaches zijn te herkennen aan de rode vesten en kunnen zich uiteraard legitimeren. In de komende 5 weken bezoeken ze 4200 huishoudens in Heerlen die nog niet gereageerd hebben op onze oproep.

Wij bieden als gemeente onze inwoners een gratis huisbezoek van de energiebespaarcoach aan, via de Woonwijzerwinkel. Dat doen wij om inwoners te helpen met energie besparen, juist nu er zoveel onzekerheid is over energie. 

Energiebespaarcoaches komen huis-aan-huis

Afgelopen oktober hebben veel huishoudens een brief van ons hierover ontvangen. Samen met de coaches hebben we al duizenden huishoudens kunnen helpen bij het besparen op de energierekening. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.Vanaf maandag 23 januari 2022 gaan de coaches daarom langs de deuren van inwoners, die (nog) geen hulp hebben ingeschakeld.

Veel besparen met eenvoudige aanpassingen in huis

Het doel van deze actie is om samen met inwoners te kijken naar bespaarmogelijkheden. Vaak kunnen met kleine maatregelen grote stappen gezet worden in het verminderen van het energieverbruik. En dat is niet alleen goed voor de beurs, maar ook voor de planeet! Daarnaast worden coaches ook ingezet voor  het project Wellbased dat de gezondheidseffecten van energiearmoede meet.

Reacties zijn positief

De eerste reacties van inwoners zijn heel positief en de coaches hebben al veel nieuwe afspraken gepland. Heeft u onze brief ontvangen en nog geen afspraak gemaakt? U kunt telefonisch contact hierover opnemen met de WoonWijzerWinkel via 085-0642246.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Wethouder Casper Gelderblom (o.a. Milieu en Wonen): “Met ons Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben we al duizenden mensen in de regio bereikt en geholpen om met noodmaatregelen de winter door te komen. Door de wijken in te trekken, gaan de energiebespaarcoaches van het Verbond nu ook de mensen die we nog niet bereikt hebben onze hulp aanbieden. Met de informatie en inzichten die de coaches bij deze acties ophalen, leggen we bovendien ook de basis voor ontzorging bij toekomstige, structurele verduurzaming.”

Raadhuis later klaar dan gepland

PERSBERICHT

Ambtenarengedeelte wel intrekklaar volgens planning

Raadzaal en bestuurlijk gedeelte raadhuis later klaar dan gepland

Om leverantieproblemen verschuift de opleverdatum van de raadzaal van 10 maart naar eind mei 2023. Het bestuurlijk deel, ofwel de werkplek voor de collegeleden en hun ondersteuning,  is volgens de nieuwe planning rond 21 april klaar. Het ambtelijk deel van het raadhuis is wel klaar volgens de eerdere planning. De ambtenaren kunnen half maart intrekken.

De commissie en raadsvergaderingen zijn naar verwachting nog tot juni in de Bernardinuskapel. De vertraging wordt veroorzaakt door leverantieproblemen van audiovisuele middelen die nodig zijn voor de vergaderingen.

De vertraging voor het bestuurlijk deel komt door de levering van een brandwerende pui die op zich laat wachten. Deze pui is noodzakelijk vanwege de brandveiligheid. Oplevering van dit deel staat nu gepland omstreeks 21 april 2023. Burgemeester en wethouders, die momenteel nog gehuisvest zijn in het stadskantoor, verhuizen kort daarna naar hun vaste plek in het raadhuis.