Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Wethouder Peter van Zutphen stopt als wethouder

PERSBERICHT

Arlette Vrusch voorgedragen als opvolgster

Wethouder Peter van Zutphen (SP) kondigt vertrek aan per 25 oktober

Sinds 2002 is Peter van Zutphen wethouder van de gemeente Heerlen. Per saldo is hij bijna 20 jaar lang als wethouder volop verantwoordelijk geweest voor delen van het sociaal beleid in Heerlen. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Peter van Zutphen verantwoordelijk voor het hele sociaal domein met welzijn, zorg, jeugd en armoedebeleid.

In zijn lange politieke loopbaan heeft Peter van Zutphen veel zien veranderen in Heerlen. Toen hij in 1990 gemeenteraadslid voor de SP werd, verkeerde de stad door de sluiting van de mijnen in een periode van sociaal en economisch verval.

“Gaande weg der jaren hebben we én zijn we ons aan de haren omhoog aan het trekken. Grote stappen zijn gezet, ook op sociaal gebied. De drugsellende werd tot veel lagere niveaus teruggebracht. Er is nog veel armoede, maar in de landelijke “lijstjes” doen we het veel beter. Door onze “eigenwijze” aanpak rond de zorg – samenwerking in plaats van concurrentie – hebben we laten zien dat investeren in zorg loont; voor de mensen, voor de stad als geheel én ook financieel. Maar we zijn er nog lang niet. In onze wijken is nog veel sociale problematiek, die niet met een druk op de knop verdwijnt. We moeten doorzetten, versnellen én langdurig volhouden”, aldus wethouder van Zutphen.

Peter van Zutphen zal deze opdracht zèlf niet meer gaan oppakken én uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober aanstaande zal Arlette Vrusch, raadslid voor de SP sinds 2022, aan de raad voorgesteld worden als zijn opvolger. Peter van Zutphen zal daarna weer raadslid worden.

Comments are closed.