Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Structuurvisie 2035

Het college van Heerlen heeft het eerste Ontwerp Structuurvisie voor Heerlen vastgesteld. Met dit planologisch instrument kan de gemeente beter op hoofdlijnen sturen op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel van de Structuurvisie is om de ruimtelijke sturing in Heerlen beter af te stemmen op de ruimtelijke opgaven van de toekomst.

klik opĀ  Structuurvisie 2035