Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

August, 2023:

Heerlen Rooftop project

PERSBERICHT

SCHUNCK draagt stokje over aan gemeente Heerlen

De daktuin van het Heerlen Rooftop Project krijgt vervolg voor de komende drie jaar

Vorig jaar juni opende de daktuin van het ‘Heerlen Rooftop Project’ op het dak van Q-Park Putgraaf. Dit parkeerdek werd met succes tijdelijk tot een kleinschalige urban farming tuin getransformeerd om zowel meer natuur de stad in te brengen als aandacht te scheppen voor urgente thema’s als klimaat, hittestress en verlies aan biodiversiteit in de binnenstad. SCHUNCK droeg op donderdag 31 augustus het stokje van dit project over aan gemeente Heerlen om hier voor ten minste drie jaar verder invulling aan te geven. De Vereniging Stadstuin neemt het beheer van de daktuin voor hun rekening.
 

Groene kroon

Met de verdere doorontwikkeling van de daktuin op de Putgraaf blijft de focus op het thema klimaat, hittestress en groen in een stedelijke omgeving. De tuin is momenteel opgedeeld in groene kamers die biodiversiteit stimuleren en op deze manier de natuur de stad in brengen. Om meer zichtbaarheid aan het groen te geven wordt langs de randen een groene kroon aangelegd, die vanaf de straat voor iedereen te zien is. Een echte aanwinst voor de stad!

Moestuin adopteren
Eén van de plannen voor de daktuin is het creëren van moestuinen. Deze moestuinen kunnen vervolgens geadopteerd worden door centrumbewoners zonder tuin.

Ontwikkeling daktuin

Wethouder Casper Gelderblom nam symbolisch het stokje over van SCHUNCK en gaf een kijkje in de toekomstplannen voor de daktuin van het Heerlen Rooftop Project: “We willen de daktuin nog verder ontwikkelen tot een mooie ontmoetingsplek voor Heerlenaren. We willen met de daktuin jonge kinderen stimuleren om meer met het thema klimaat bezig te zijn. De daktuin kan als plek dienen voor natuureducatie, waarbij we het principe van grond tot mond kunnen hanteren in één schooljaar”.

Graafweekend in september

PERSBERICHT

Een voorproefje op het graafweekend in september

Scholieren Catharinaschool, werknemers van APG en community members van de Brightlands Smart Services Campus graven naar verleden met Heel Heerlen Graaft

Op 30 augustus worden op twee plekken in Heerlen opgravingen gedaan als voorproefje op het graafweekend in september. Leerlingen van de Catharinaschool gaan samen met medewerkers van APG en community members van Brightlands Smart Services Campus bij hun eigen school en in de Ingenieur Dingertuin op zoek naar vondsten uit Romeins Heerlen. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding van archeologen.

Archeologische opgravingen

Voor het eerst krijgen leerlingen, medewerkers en community members van de drie partijen de kans om zelf te graven naar het verleden dat recht onder hun voeten verborgen ligt. De school en werkplek waar ze iedere dag zijn wordt op 30 augustus omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Hoe zag deze plek er 2000 jaar geleden uit? Onder begeleiding van archeologen gaan ze op zoek naar antwoorden en resten uit die tijd. Een unieke kans om niet alleen bij een echte archeologische opgraving aanwezig te zijn, maar ook nog zelf mee te helpen en het verleden van hun eigen stad en omgeving te leren kennen.

Wethouder Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de ervaringen en uitkomsten van de opgravingen: “Vooral kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig naar het verleden en zeker over de plek waar ze vandaan komen. Zelf zoeken naar de puzzelstukjes uit die tijd maakt dit nóg interessanter en is voor iedereen echt een unieke ervaring. Ik weet zeker dat ze met een grote glimlach, een hoop verhalen en mooie ervaring rijker deze bijzondere dag afsluiten.’’

Unieke belevenis
Naast de school dragen ook verschillende organisaties in Heerlen het project  een warm hart toe. Het kantoor van APG en de Brightlands Smart Services Campus liggen beiden in de Ingenieur Dingertuin in Heerlen. De uitgelezen plek om de oude Romeinse stad te ontdekken. Eerder zijn hier al veelbelovende vondsten gedaan.

Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, stak namelijk al tijdens de kick-off van Heel Heerlen Graaft de eerste schop in de grond van de Ingenieur Dingertuin. De eerste vondsten waren veelbelovend. Ollivier: “Als pensioenuitvoeringsorganisatie hechten we niet alleen waarde aan financieel rendement, maar ook aan onze bijdrage aan de samenleving. In de kern gaat pensioen immers over mensen en over hoe we samenleven. Dit initiatief versterkt onze binding met de regio en geeft medewerkers een unieke kans om samen met de kinderen van de Catharinaschool in ‘onze’ tuin als archeoloog aan de slag te gaan. We leren van het verleden, waardoor we het heden kunnen begrijpen en de toekomst nog beter kunnen vormgeven.”

Verbinding verleden, heden en toekomst
De Brightlands Smart Services Campus is een innovatieve campus met een actieve community van ondernemers, studenten en onderzoekers die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen met het doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Op 30 augustus wordt er op de plek waar gewerkt wordt aan innovaties en vooruitstrevende ontwikkelingen voor de toekomst een mooie verbinding gelegd tussen dat rijke verleden en het bruisende heden.  

——————————————————————————–

Noot voor de redactie:

Programma
Locatie 1: Catharinaschool

Locatie 2: Ingenieur Dingertuin

9u tot 12u:

  • 2 groepen VSO onderwijs – 2 putjes Ingenieur Dingertuin –
  • 1 SO groep Catharinaschool – 1 putje Catharinaschool + 1 putje Ingenieur Dingertuin
  • Personeel APG – 1 putje Ingenieur Dingertuin

12u:

  • Alle leerlingen naar Thermenmuseum. Einde activiteit voor de schoolklassen

13u-17u:

  • Groep APG en Brightlands Smart Services Campus – 3 putjes Ingenieur Dingertuin en 1 putje in de Catharinaschool

Nieuwe afspraken Zonnepanelenproject

PERSBERICHT

Heerlen en Volta Limburg maken nieuwe afspraken rondom Zonnepanelenproject

Een gebrek aan duidelijke afspraken over servicevoorwaarden in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Parkstad en Volta leidde de afgelopen periode tot klachten van belangstellende en deelnemende inwoners. Om die reden staat in een vandaag gesloten overeenkomst tussen Heerlen en Volta onder meer duidelijke reactietermijnen bij storingen en een compensatieregeling voor haperende installaties. Waar in de rest van Parkstad al sinds november 2022 een deelnamestop geldt, kunnen Heerlenaren zich nog tot en met 24 oktober 2023 aanmelden voor het Zonnepanelenproject. Na die datum worden er geen nieuwe deelnemers aangesloten. Deze stop heeft verder geen gevolgen voor bestaande deelnemers en de looptijd van hun contracten.    

Zonnepanelenproject Parkstad
Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder en gemakkelijker te maken. Burgers worden met dit project volledig ontzorgd, van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hun daken tot de garantie en het onderhoud hiervan gedurende vijftien jaar. Door de vele alternatieven op de markt liep de belangstelling voor het project de afgelopen jaren sterk terug. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan de uitbreiding van het lokale aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen.


Noodzaak tot verduurzaming te midden van stijgende prijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor zowel de levering en installatie van zonnepanelen als het aangeboden servicecontract fors gestegen. Dit merken zowel burgers als leveranciers. Zo geeft Volta aan dat prijzen in de sector sinds de aanvang van het Zonnepanelenproject in 2017 met zo’n 35% zijn gestegen. Om deze reden heeft Volta Limburg aangegeven geen kans te zien de afspraken van het Zonnepanelenproject onder de oorspronkelijke prijsstellingen op langere termijn waar te kunnen maken.

In reactie op Volta’s wens te komen tot een deelnamestop voor het Zonnepanelenproject, heeft de gemeente Heerlen ingezet op een overgangsperiode waarin inwoners voldoende gelegenheid krijgen om alsnog gebruik te maken van voordelig geprijsde zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst die vandaag is vastgesteld. De komende negen weken kunnen inwoners van Heerlen dankzij de overeenkomst nog deelnemen aan het Zonnepanelenproject, tegen de nieuwe, duidelijkere servicevoorwaarden. Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu, en Circulariteit): “Juist in tijden van stijgende prijzen wordt de sociale noodzaak van verduurzaming duidelijk. Zonnepanelen kunnen helpen de energierekening naar beneden te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we er alles aan doen om álle Heerlenaren mee te laten doen aan de energietransitie.”

Afspraak is afspraak

Huidige deelnemers en deelnemers die zich tot en met 24 oktober melden, zullen niets merken van de deelnamestop. Aanvragers die tot nu toe nog geen getekende offerte hebben ontvangen, krijgen een nieuw aanbod met een nieuwe prijs naar aanleiding van de gemaakte afspraken met Volta.De gemaakte afspraken rondom service en onderhoud blijven gewoon gelden voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.