Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Ontstaansgeschiedenis

In de jaren rond de eeuwwisseling starten enkele personen in het Centrum “De Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum”, omdat men zich als bewoners genegeerd voelde. Er was veel overlast, leegstand, verloedering en onveiligheid in de binnenstad. In de pogingen om dit te bestrijden waren er tussen de verschillende partijen heel veel verschillende en vaak zelfs tegenstrijdige belangen. En wie neemt het dan naast en tegenover de gemeente, de politie, de ondernemers, de horeca, de evenementenorganisaties en makelaars op voor de bewoners? Niemand dus. Er was geen regie van welke organisatie of instantie dan ook om tot een vorm van samenwerking te komen, waarbij ook de belangen van de bewoners serieus werden genomen. Een aantal bewoners besloten dus om er zelf voor te gaan knokken. En gaandeweg heeft de Bewonersraad zich op deze wijze een positie in de stad verworven en is er uiteindelijk ook subsidie gekomen vanuit het Buurtgericht Werken.

Inmiddels zijn wij in het Centrum al jaren een behoorlijk gerespecteerde partner, die – uiteraard vanuit het perspectief van de bewoners – oplossingsgericht wenst mee te denken over de ontwikkeling en het welzijn van Heerlen.