Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlens erfgoed

PERSBERICHT

Groen licht voor behoud belangrijk Heerlens erfgoed

Heerlen krijgt een nieuw Romeins Museum, waarmee het unieke badhuis voor de toekomst blijft behouden. Ook wordt de Royal in ere hersteld en uitgebreid met twee zalen en horeca. Daarnaast komt het nieuwe stadsbad in de Franciscus van Assisikerk. Dat besloot de gemeenteraad op woensdag 26 juni 2024. Ze stelde voor het museum en de Royal een extra investeringskrediet vast en wijzigde de locatie van het stadsbad van de Putgraaf naar de Laanderstraat. Met dit besluit staat Heerlen voor het behoud van haar waardevolle erfgoed. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling en cultuur, reageert enthousiast: “Hiermee bewaren en eren we belangrijke plekken in onze stad. Plekken waar velen waardevolle herinneringen aan hebben. Maar we investeren ook in de waarde van Heerlen en de regio. Onze stad wordt steeds aantrekkelijker: niet alleen om te wonen, te werken, te studeren of te bezoeken, maar ook om in te investeren.” 

Heerlen krimpt niet meer en wil groeien naar 100.000 inwoners. Dat betekent dat de stad de komende decennia flink aan de bak moet. Met het bouwen van nieuwe woningen in een aantrekkelijke stad, want nieuwe bewoners willen naast een kwalitatief hoogwaardige woning óók goede en aantrekkelijke faciliteiten en gezelligheid. Door te investeren in deze drie erfgoedprojecten investeert Heerlen in voorzieningen én hoogstedelijke aantrekkelijkheid.


Behoud badhuis met nieuw Romeins Museum

Een nieuw Romeins Museum is hard nodig: zonder nieuwe overkapping en goede klimaatvoorziening wordt het badhuis verder aangetast en gaat deze parel verloren. Maar het is veel meer dan dat. Het Romeins Museum draagt bij aan een sterker en trotser Heerlen en vertelt (inter)nationaal het verhaal van de stad. Door het organiseren van nieuwe evenementen en activiteiten komen er meer bezoekers en onderwijsinstellingen naar Heerlen. En dankzij de samenwerking met nieuwe partners – zoals het Rijksmuseum van Oudheden – krijgt het museum en de stad meer (inter)nationale bekendheid. Niet alleen goed voor Heerlen, maar voor de hele regio.

Cinema Royal met drie zalen en horeca
Het rijksmonument Royal wordt in ere hersteld, aangepast naar de moderne tijd en blijft behouden voor toekomstige generaties. Het wordt de thuishaven van iedereen in de regio die bezig is met activiteiten op audiovisueel gebied. Het filmhuis wordt dus meer dan alleen een doek waar het publiek films kan bekijken, maar wordt hét sluitstuk in de keten van talentontwikkeling. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met belangrijke partners zoals Filmhuis de Spiegel en CineSud.

Zwemmen in hogere sferen
Een zwembad in een iconische (nu leegstaande) kerk geeft het gebouw opnieuw bestaansrecht en vormt een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor de stad. Het heeft tevens de potentie om veel bezoekers en geïnteresseerden te trekken door de unieke combinatie van functie en historisch gebouw. De raad besloot tot locatiewijziging. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp met bijbehorend financieel plaatje. Dat wordt vervolgens aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

Dekking in de lopende begroting
De kaderbrief, die de kaders schetst voor de begroting voor de komende jaren, laat zien dat Heerlen voor een flinke bezuinigingsoperatie staat. De drie erfgoedprojecten hebben hierop echter geen negatieve invloed. In 2020 en 2023 is er in de begroting al een reservering gemaakt voor de toekomstige financiering van beide projecten. Voor de op 26 juni vastgestelde aanvullende investeringsbijdragen voor het Romeins Museum (€12.900.000) en Cinema Royal (€13.080.000) is er daarom dekking in de lopende begroting. Het aangenomen voorstel leidt daardoor niet tot een extra belasting voor de gemeentelijke begroting of tot een extra bezuinigingsmaatregel.

Samen maken we het Centrum
Heerlen werkt vanuit het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’ samen met partners Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad, IBA Parkstad en het Rijk aan het verbeteren van de stad om Heerlen voor nu en de toekomst beter en sterker te maken voor wie er woont, werkt of verblijft. De grote kansen in de afgelopen jaren waren naast de ingrepen in de openbare ruimte onder andere het Mijnmuseum, de Nieuwe Nor en het Maankwartier. Nu is het tijd voor het Romeins Museum, Cinema Royal en het nieuwe Stadsbad.

Comments are closed.