Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

June, 2024:

Nieuwe stadsmarketingorganisatie voor Heerlen

PERSBERICHT

Samen bouwen aan een stad om van te houden:
Nieuwe stadsmarketingorganisatie voor Heerlen

Heerlen heeft een bijzonder verhaal. Veranderen en aanpassen behoren tot haar kernkwaliteiten. Of het nu gaat over explosieve groei of snelle neergang: Heerlen is vastberaden, veerkrachtig en creatief. Op ruwe Heerlense grond komen experiment, vernieuwing en pioniersgeest tot bloei. Wethouder Jordy Clemens: “Onze stad staat in de steigers en wordt iedere dag mooier en groener. Het bulkt hier van de streetart van lokale en (inter)nationale kunstenaars en onze stad is ieder jaar weer het toneel van diverse internationale cultuurfestivals. Het is hoog tijd om ons verhaal en onze trots nog verder uit te dragen.” Daar hoort een nieuwe stadsmarketingaanpak bij. De komende maanden gaat een onafhankelijke kwartiermaker een nieuwe publiek-private marketingorganisatie oprichten, die het unieke verhaal en de bijzondere kwaliteiten van de stad en haar inwoners, instellingen en ondernemers op een professionele manier in de spotlight gaat zetten.

Heerlen zet hiermee een belangrijke volgende stap in het placebranding- traject, dat eerder werd ingezet. Voor de ontwikkeling van het stadsmerk is zowel binnen als buiten de gemeente input opgehaald bij diverse partners. Tijdens gesprekken en co-creatieve sessies met stakeholders uit de stad, lokale ondernemers en prominente figuren op het gebied van de promotie van Heerlen, ligt er nu een breed gedragen stadsmerk. Het resultaat van dit traject is vastgelegd in het Urban Canvas, hét fundament voor de nieuwe marketingorganisatie. Alle betrokken partijen zijn enthousiast, voelen zich mede-eigenaar van dit merk en staan klaar om hier uitvoering aan te geven.

Aparte organisatie voor stadsmarketing
De marketing van Heerlen-Centrum is jarenlang succesvol verzorgd door Heerlen Mijn Stad onder leiding van een toegewijd vrijwillig bestuur. Naar tevredenheid: het bestuur en de medewerkers van Heerlen Mijn Stad hebben zich met veel enthousiasme en verve ingezet voor Heerlen. Dankzij hun inspanningen is de stad uitstekend op de kaart gezet en is het imago van Heerlen aanzienlijk verbeterd.

Uit het placebrandingtraject blijkt echter dat er behoefte is aan een aparte organisatie voor stadsmarketing, opgezet als publiek-private samenwerking. Na overleg met Heerlen Mijn Stad is daarom besloten dat de ervaren kwartiermaker een nieuwe marketingorganisatie gaat inrichten. Deze organisatie neemt de activiteiten en communicatiekanalen van Heerlen Mijn Stad over. De kwartiermaker wordt tevens interim-coördinator van Heerlen Mijn Stad in de overgangsfase. Samenwerking met het Ondernemersfonds                              
Daarnaast hebben de gemeente en het Ondernemersfonds intensieve gesprekken gevoerd om de nieuwe marketingorganisatie samen op te richten. Beide partijen hebben een positieve intentie uitgesproken om samen te werken aan het versterken van de Heerlense identiteit en het imago door gerichte campagnes, evenementen, en het betrekken van lokale ondernemers en inwoners bij de stadspromotie.

Divosa voorjaarscongres 2025

PERSBERICHT

Heerlen trotse gaststad voor Divosa voorjaarscongres 2025

Heerlen is 19 t/m 20 juni 2025 trotse gaststad van het Divosa voorjaarscongres, een toonaangevend event op het gebied van zorg en hulpverlening, werk en inkomen en maatschappelijke ontwikkeling. Op het Divosa voorjaarscongres komen honderden leidinggevenden in het sociaal domein bijeen om kennis en ervaring te delen. Daarbij staan niet alleen landelijke aandachtsgebieden centraal, maar worden ook nadrukkelijk lokale Heerlense voorbeelden in de schijnwerpers gezet.

Wethouder Arlette Vrusch (Zorg en Welzijn, Armoedebestrijding): “Ik ben
vereerd dat Heerlen gaststad mag zijn voor het Divosa voorjaarscongres 2025. Het congres is dé gelegenheid om je te verdiepen in een aantal grote, actuele vraagstukken, om waardevolle ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Verder laten we de initiatieven en werkwijze in onze stad zien aan honderden professionals en nemen we hen mee in de ervaringen en resultaten binnen ons eigen sociaal domein. Ik kijk er persoonlijk erg naar uit!”

Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Ze zetten zich samen met hun medewerkers in voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties. De vereniging ondersteunt hen met kennis, netwerken en belangenbehartiging. Divosa sluit vandaag haar voorjaarscongres in Zwolle af en kondigt Heerlen als gaststad voor 2025 aan.

Kwartiermakers I3ML

PERSBERICHT

Lilianne Ploumen en Patrick van der Broeck kwartiermakers voor I3ML

Lilianne Ploumen en Patrick van der Broeck zijn vandaag gepresenteerd als de kwartiermakers van het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML). De bekendmaking in het Nederlands Mijnmuseum is onderstreept door de overhandiging van een plaquette die vorig jaar is ondertekend bij de start van het initiatief.

Het is inmiddels 50 jaar geleden dat de mijnen zijn gesloten en nog steeds hebben veel huishoudens in de regio last van verzakkingen en schade. De kwartiermakers gaan zich vanaf nu bezighouden met de praktische uitvoering van de regeling. Ze maken zich sterk voor de best mogelijke regeling: welke type schade kunnen mensen melden, waar kunnen ze dat doen (fysiek loket) en wat is er nodig voor een goede afhandeling.

Lilianne Ploumen: ”Het is de hoogste tijd dat mensen de mijnschade aan hun huizen vergoed krijgen. Ik zet me de komende maanden, samen met Patrick van der Broeck, graag in voor een goede, toegankelijke en snelle afhandeling van de meldingen van mensen”.

Patrick van der Broeck: “Ik vind het een eervolle opdracht om in mijn eigen geboorteregio aan de slag te gaan voor mensen. Ik ken de mijnschade al uit mijn kindertijd van huizen van mijn ouders en grootouders. We moeten leren  van schade uitkeringen in Groningen en ook van de waterschade hier in Limburg. Ik zie er naar uit om samen met Lilianne Ploumen, rijk, regio en provincie de basis te leggen voor een goede afwikkeling”.

I3ML

Het I3ML is een nieuw instituut, opgericht om woningeigenaren in Zuid-Limburg te ondersteunen bij het melden van mijnbouwschade. Bewoners met schade kunnen zich melden en krijgen een persoonlijke zaakbegeleider toegewezen. De Commissie Mijnbouwschade gaat de schade beoordelen.

“De aanstelling van de kwartiermakers is een belangrijke stap vooruit in de gezamenlijke inspanningen om de mijnbouwgeschiedenis van onze regio recht te doen en de getroffen inwoners te ondersteunen. Hun rijke ervaring, expertise en toewijding zijn essentieel voor het verder inrichten van dit instituut”, aldus wethouder Casper Gelderblom.

Plaquette

De bijzondere, ondertekende plaquette is een belangrijk symbool voor de regio en wordt opgenomen in de collectie van het Nederlands Mijnmuseum. “Deze plaquette toont aan dat het mijnverleden geen voltooid verleden is, maar een verhaal dat constant in ontwikkeling is. Het Nederlands Mijnmuseum zet zich in om ook deze actuele en relevante verhalen over onze regio te vertellen”, stelt directeur-conservator Leen Roels.