Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Werkwijze en doelstelling

Opkomen voor de belangen van de bewoners in de ruimste zin des woords, toegespitst op leefbaarheid, inrichting, beheer en veiligheid in de binnenstad.

Optreden als orgaan van overleg, advies en coördinatie met betrekking tot de hierboven genoemde aandachtsgebieden. Kortom optreden als spreekbuis en belangenbehartiger van de bewoners.

Het onderhouden van contacten met het bestuur van de gemeente Heerlen, gemeentelijke diensten, politie, instellingen, organisaties in het belang van de bewoners van Heerlen Centrum

Verder het stimuleren, begeleiden en coördineren van samenbindende activiteiten, die een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid en leefbaarheid in de stad.