Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Zwemmen in Heerlense kerk

Eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek zijn positief:
Zwemmen in Heerlense kerk komt steeds dichterbij


Een nieuw te bouwen zwembad in de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in hartje Heerlen. De haalbaarheid van die gedroomde én gedurfde combinatie heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het gebouw is geschikt voor een zwembad
. Ook verkeert de kerk bouwkundig in een redelijk goede conditie. Daarbij blijken de toegepaste materialen na een eerste analyse geschikt (te maken) voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws. Nu kan de haalbaarheidstoets verder aangevuld worden, zodat de raad naar verwachting begin 2024 een besluit kan nemen. Het plan is dan dat de kerkdeuren medio 2026 opengaan voor de eerste duik.

Afbeelding met overdekt, zwembad, gebouw, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling is enthousiast: “We kiezen er in Heerlen voor om geregeld tegen de stroom in te zwemmen. Om het anders te doen dan je misschien verwacht. Dat is met de keuze voor deze locatie absoluut het geval. Het is fantastisch als dit leegstaand rijksmonument een functie krijgt waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. Dat we dit erfgoed behouden voor onze stad. Dat kunnen we niet alleen. We zijn het kerkbestuur dan ook meer dan erkentelijk dat we hierin in een goede sfeer samen optrekken.”

Artist-impressie zwembad in de Sint-Franciscus van Assisiëkerk

Verdere ontwikkeling

Nu dient er onder meer een ontwerp gemaakt te worden. Een mooie uitdaging voor een ontwerpteam: de inpassing van een zwembad in een kerk, met behoud van alle aanwezige erfgoedelementen, vraagt om creativiteit. En op het vlak van duurzaamheid wordt onderzocht hoe op de meest duurzame manier het gewenste zwembadklimaat te realiseren is. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken, het taxatietraject en de businesscase voor de gemeente leidend voor besluitvorming.

Omgeving Bekkerveld wordt aangepakt

Omgeving Kindcentrum Passart

De omgeving van Kindcentrum Bekkerveld wordt aangepakt. Het ontwerp van de weg voor het nieuwe Kindcentrum, gekeken vanaf de Bekkerweg tot aan de Benzenraderweg, is klaar.

Het ontwerp van de weg (zie tekening onderaan pagina) is als volgt: 

 • Op de Bekkerweg komt een volwaardige voetgangersoversteekplaats, bij het voetpad naar de Akerstraat, met een middengeleider. Een compleet ingericht ‘zebrapad’ in plaats van een voetgangersoversteekplaats zonder beschermde status voor voetgangers. Door deze middengeleider wordt de voetgangersoversteekplaats benadrukt en moeten auto’s uitwijken om de middengeleider te passeren. Dit verlaagt de snelheid van de auto’s op de Bekkerweg.
 • Aan deze kant van het Bekkerveld komt een drempel, net als bij de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat. Auto’s gaan zo het Bekkerveld inrijden vanaf de Bekkerweg.
 • Op de trottoirs worden groenvakken aangelegd. Auto’s kunnen daar dan niet meer parkeren.
 • De rijbaan van het Bekkerveld wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, net als in de huidige situatie. Wij gaan de hele rijbaan opnieuw aanleggen.
 • De parkeervakken worden ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Deze komen vrij van een ander project en worden hier gebruikt. De huidige betonklinkers uit de parkeervakken worden verwijderd.
 • Langs de rijbaan komt een strook van natuurstenen. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer op het midden van de rijbaan gaan rijden, waardoor het zicht op deze auto’s verbetert. De strook van natuursteen is wel overrijdbaar. Auto’s kunnen elkaar gewoon passeren.
 • Voor alle parkeervakken bij de school geldt een blauwe zone. Het aantal parkeervakken blijft nagenoeg gelijk.
 • Voor het schoolgebouw komen extra grote parkeervakken voor de langere en bredere busjes met de schoolkinderen voor de Catharinaschool. De meeste daarvan komen aan de kant van de school en enkele parkeerplaatsen aan de overkant. Voor deze parkeervakken geldt een parkeerverbod voor het tijdvak aan het eind van de schooldag van de Catharinaschool.
 • Tegenover de hoofdingang van de school (daar waar nu de gele blokken liggen) komen paaltjes. De weg blijft dus afgesloten. Aan het begin van de schooldag van de Catharinaschool wordt het middelste paaltje verwijderd. Busjes kunnen kinderen dan afzetten en ongehinderd doorrijden.
 • Op diverse plekken worden hagen geplant. Parkeren op trottoirs en doorrijden langs de paaltjes over het trottoir is dan niet meer mogelijk.
 • Bij de aansluiting van de Burgemeester Savelbergstraat op het deel van het Bekkerveld voor de school, komt een drempel. Via deze drempel en de inrit kunnen personeelsleden van de school met hun auto’s de eigen parkeerplaats bereiken.
 • Aan beide kanten van de toegang naar de parkeerplaats komen extra fietsenrekken. Tijdens de breng- en haaltijden van de schoolkinderen staan de fietsen dan zoveel mogelijk op één plaats zodat de kinderen over de stoep naar de school kunnen lopen.
 • Op het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat/Bekkerveld komen beukenhagen, om parkeren op de trottoirs tegen te gaan. Op verschillende plekken zijn doorgangen gemaakt, om veilig oversteken te garanderen.
 • Alle beukenhagen en overige beplanting blijven laag (ongeveer 80 cm). Schoolkinderen houden zo voldoende zicht op de weg als ze willen oversteken. De kinderen zijn op deze manier ook goed zichtbaar voor automobilisten.
 • De Burgemeester Savelbergstraat krijgt dezelfde bestrating als het Bekkerveld voor de school: gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken en een strook natuursteen aan de zijkant van de rijbaan.
 • Aan de kant met de even huisnummers komt een extra parkeerplaats.
 • Aan de kant van de oneven huisnummers komt een laad- en losplaats bij Enzo. Naast deze laad- en losplaats komt een uitstapstrook. Mensen die grotere voorwerpen uit auto’s moeten halen, hebben daarvoor dan meer ruimte.
 • Het groenvak naast de laad- en losplaats wordt groter. Auto’s kunnen het trottoir dan niet meer gebruiken.
 • Het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat en Benzenraderweg wordt smaller. Een drempel aanleggen op deze plak is niet wenselijk. Een smaller kruispunt voorkomt het parkeren op de weg. Ook krijgt dit kruispunt fietsstroken.
 • Rondom het kruispunt komen plantvakken, waarmee parkeren op de trottoirs niet meer mogelijk is. Aan beide kanten komen fietsrekken, voor onder meer bezoekers van Enzo en café de Fabel.
 • De Benzenraderweg blijft hetzelfde. De eerder geplande voetgangersoversteekplaats wordt geschrapt. Daarmee blijft de huidige voetgangersoversteekplaats én het huidige aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • Aan de overkant van het Bekkerveld, bij de Leonard Stassenstraat, wordt het ‘rondje’ eenrichtingsverkeer aan de kant van de parkeervakken. Ook komt hier een drempel om de snelheid te remmen en het oversteken van de weg gemakkelijker te maken.

In de rest van het Bekkerveld blijft parkeren gelijk. Na de aanleg van de nieuwe weg aan de schoolkant van het Bekkerveld en in de Burgemeester Savelbergstraat wordt bijgehouden welke effect de nieuwe verkeerssituatie heeft.

Voor het parkeren in de Benzenraderweg zitten geen wijzigingen in de planning.

Het verkeerslicht op het kruispunt Benzenraderweg-Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan heeft lange wachttijden aan beide kanten van de Benzenraderweg. Een andere afstelling maakt het mogelijk dat meer auto’s vanaf Bekkerveld de Welterlaan op kunnen rijden. Dat vermindert filevorming.

De verkeerslichten op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan-Ruys de Beerenbroucklaan blijven gelijk, omdat hier minder filevorming is. Als het op dit kruispunt al druk is, dan staan op alle wegen van dit kruispunt zo veel auto’s, dat aanpassen van de verkeerslichten geen effect heeft.

Zes maanden na aanleg wordt het nieuwe verkeersplan geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of het nodig is om het plan op details te wijzigen.

Chat met de gemeente

Whatsapp en live chat met de gemeente

Vanaf vandaag kunt u tijdens onze openingstijden ook uw vragen aan ons stellen via WhatsApp en de live chat. Bellen en mailen met de gemeente blijft ook gewoon mogelijk. U kunt ons via WhatsApp bereiken op het telefoonnummer van de gemeente: 045-5605040. Om met ons te chatten, klikt u op het live chat icoontje rechtsonder op onze website.

Toekomst ziekenhuis Heerlen

Praat op 12 december mee over de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen

Geef u uiterlijk 7 december op en praat op 12 december mee: uw stem is nu uitermate belangrijk voor een goede zorg, ook na 2030! Dankzij het protest tegen de afbouw van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen, moet Zuyderland het proces zorgvuldiger doorlopen om tot een nieuw plan te komen. Hierin moet het ziekenhuis de stem van de inwoners betrekken. Ook de meningen van zorgverzekeraars, huisartsen en andere partijen moeten worden gehoord. Zuyderland organiseert hiervoor onder meer een inwonersbijeenkomst op 12 december in Auberge de Rousch.

In de zomer kondigde ziekenhuis Zuyderland nieuwe plannen aan om de spoedeisende hulp, de intensive care en het beddenhuis in Heerlen te gaan afbouwen. Volgens de plannen zouden deze onderdelen vanaf 2030 in Sittard worden ondergebracht. In Heerlen zou u alleen nog terecht kunnen voor een consult, een onderzoek of een poliklinische ingreep.

Ziekenhuisalliantie

Hierop ontstond een protestbeweging: de Ziekenhuisalliantie, voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Allerlei gemeenten in Parkstad en omgeving, de Provincie en diverse organisaties sloten zich aan. Voor ons en vele anderen betekent een volwaardig ziekenhuis nog steeds: een 24-uursziekenhuis met spoedeisende hulp en een intensive care.

Dankzij onze gezamenlijke inzet, een petitie met meer dan 30.000 handtekeningen en een succesvolle protestmars met duizenden demonstranten, moet Zuyderland nu opnieuw en zorgvuldiger, een plan voor toekomstige zorg in de Mijnstreek uitwerken.

Praat mee over de zorg in de Mijnstreek

Het ziekenhuis Zuyderland gaat nu eerst met inwoners en andere partijen praten om nieuwe plannen te maken. Daarom doen wij een oproep aan u: praat mee! Uw stem en inbreng weegt mee. Hoe kijkt u tegen deze plannen aan en hoe ziet u de zorg in de toekomst? Wat telt voor u het meest? Welke zorg moet gegarandeerd zijn en dichtbij huis blijven? Laat uw stem horen!

Organisatie bijeenkomst/meer info/aanmelden

Geef u uiterlijk 7 december a.s. op voor het gesprek in Auberge De Rousch op 12 december. Het Zuyderland ziekenhuis heeft Burgerkracht Limburg ingeschakeld voor de organisatie van de bijeenkomst. Voor meer info/aanmelden, kijk op de website van Burgerkracht: 

Uitnodiging – Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’ – Burgerkracht Limburg

Ziekenhuis Zuyderland in Heerlen

Start werkzaamheden nieuwe Promende II

PERSBERICHT

Start werkzaamheden nieuwe en groene Promenade II

Heerlen maakt het centrum groener met water, speelse elementen en mooi meubilair. Promenade II is één van de plekken waar kille grijze stenen plaatsmaken voor bomen, struiken, bloemen en bruggetjes. Qua verlichting, soort bestrating en meubilair sluit Promenade II straks mooi aan op het recent ingerichte Burgemeester van Grunsvenplein en de nog aan te leggen openbare ruimte van het Schinkelkwadrant. Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling: “Ik ben blij dat we hier nu echt van start gaan. Het vervangen van de twee gesloopte kopgebouwen door groen, kreeg al veel applaus. Je merkt aan de reacties van onze inwoners dat toevoegen van groen – hoe klein ook – echt het verschil maakt. Daarom streven we daar waar het kan naar maximale vergroening.”


De bouwhekken worden nog deze maand geplaatst om een veilig werkterrein te garanderen. De omgeving wordt feestelijk aangekleed met kerstbomen langs de bouwhekken en sfeervolle lampjes onder de luifel. De ondernemers worden betrokken bij de aankleding van de omgeving en de winkels blijven goed bereikbaar. Dit jaar zijn er – vanwege de aankomende feestdagen – slechts kleine werkzaamheden en onderzoeken.

Sloop kopgebouw Promenade/Geerstraat
In het nieuwe jaar begint de aannemer eerst met de sloop van het kopgebouw aan de Promenade/Geerstraat. De in-en uitgang tot de Q-Park garage blijft gehandhaafd en krijgt een bijzondere kunstzinnige invulling. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Vervolgens start de daadwerkelijke herinrichting die naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gereed is.

Zitelementen
De Zegelboom, een kunstwerk en tevens zitelement, zou in de nieuwe inrichting weer als bank dienen. Het kunstobject is ontworpen door kunstenaar Hans Lemmen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek. Onlangs bleek tot grote schik van de gemeente, dat het bronzen gedeelte van het kunstwerk uit een tijdelijk depot is gestolen.

Kunst in de openbare ruimte is net als bij veel andere gemeenten ook in Heerlen niet verzekerd. De kosten om het na te maken zijn minimaal 70.000 euro. Bovendien past het niet in het beleid van de gemeente om een kunstwerk te kopiëren. Daarom is besloten het werk niet te herstellen. Vanwege de waardering voor het kunstobject komt er wel een verwijzing in het nieuwe ontwerp. Ook komt er een zitgedeelte terug op de beoogde locatie van het kunstwerk.

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste

PERSBERICHT

Stevig nieuw woonbeleid om balans terug te brengen in lokaal woonklimaat

Nieuwe Heerlense maatregelen bestrijden woningschaarste, huisjesmelkers, en druk op kwetsbare buurten

Het woon- en leefklimaat in Heerlen is uit balans. Er is veel woonoverlast in vooral kwetsbare buurten, en de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen in de stad wordt verergerd door huisjesmelkers die panden kopen en splitsen voor de huisvesting van veelal zeer korte duur. Met een robuust beleidspakket wil de gemeente Heerlen het tij keren, en het lokale woonklimaat verbeteren. Zo bevat het pakket maatregelen als een draagkrachtstoets, die huisvestingsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen in beginsel alleen mogelijk maakt als de leefbaarheid en draagkracht in een buurt bovengemiddeld is. Andere delen van het pakket zijn een vergunningsplicht voor verhuurders, duidelijke woonkwaliteitseisen, een meldpunt voor huurproblematiek, en opkoopbescherming om huisjesmelkers tegen te gaan. Als de gemeenteraad het beleid in december goedkeurt, worden de maatregelen vanaf januari 2024 in de praktijk gebracht.

Duidelijke standaard
Heerlen introduceert duidelijke woonkwaliteitseisen voor alle woningen en doelgroepen van Heerlen. Denk aan minimale vloeroppervlakten en een maximum aantal personen per wooneenheid. Op basis van het Rapport Roemer wordt daarnaast een Heerlense Basis Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten ingevoerd. Ook wordt er een keurmerk voor hoogwaardige kamerverhuur ontwikkeld. Hierin worden die woonaspecten benoemd die niet juridisch afdwingbaar zijn maar wel maatschappelijk zeer wenselijk met het oog op een goed woon- en leefklimaat.

Heerlen is vastberaden om de woningmarkt toegankelijk en leefbaar te maken voor al haar inwoners. Wethouder Gelderblom verklaart: “Met heldere woonkwaliteitseisen maken we duidelijk wat we in Heerlen wel, en vooral ook niét acceptabel vinden. Zo doen we de deur dicht voor onwenselijke wooninitiatieven, maar maken we ook duidelijk wat voor initiatieven we wél graag willen.”

Spreiding
Nieuwe huisvesting van kwetsbare doelgroepen vindt plaats met een eerlijke spreiding over Heerlen, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van buurten en wijken. In gebieden waar de leefbaarheid al bovengemiddeld onder druk staat, is deze huisvesting niet langer mogelijk. “Het is niet eerlijk dat kwetsbare doelgroepen veelal worden gehuisvest in buurten waar de leefbaarheid al onder druk staat. Dit patroon, dat al decennia voortduurt, willen we doorbreken in Heerlen. Dat doen we door in te zetten op eerlijke spreiding over de stad. Dat is goed voor de stad als geheel, ook voor kwetsbare doelgroepen zelf.”

De gewijzigde huisvestingsverordening maakt het mogelijk om woningen toe te wijzen op basis van lokale binding aan de stad en regio, en in de nabije toekomst voorrang te verlenen aan cruciale beroepen (verplegend personeel, onderwijzend personeel en politiefunctionarissen).


In het verlengde van het Heerlense beleidspakket wordt deze spreidingsaanpak nagestreefd op regionaal niveau. De gemeente  Heerlen is hierover in gesprek met onder andere de Parkstadgemeenten.


Aanpak van overlastgevende panden

Met de invoering van een verhuurvergunning worden verhuurders verplicht te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Hiermee krijgt Heerlen een belangrijk nieuw instrument om slechte verhuurders structureel aan te pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vermenging van arbeidscontract en huurcontract, wurgcontracten, of te hoge servicekosten. De mogelijkheden om effectief in te grijpen wanneer we dit soort misstanden bij controles zien, nemen toe. Via deelname aan het in te stellen centraal meldpunt Huurteam Zuid-Limburg, willen we ook signalen van huurders opvangen.


Opkoopbescherming en doelgroepenverordening
In het lagere prijssegment worden koopwoningen vaak opgekocht door investeerders, veelal voor verhuur aan aandachtsgroepen. Dit versterkt de schaarste aan betaalbare, kwalitatief goede woningen voor allerlei groepen, van starters tot gezinnen tot ouderen. Om dit tegen te gaan, introduceert Heerlen in een aantal wijken waar veel woningen worden opgekocht worden een opkoopbescherming. Wie een woning met een WOZ-waarde van minimaal € 300.000,- koopt, moet er in deze wijken in principe zelf gaan wonen. Kopen voor kinderen of naaste familie blijft uiteraard wel toegestaan. Hierdoor wordt het opkopen van woningen louter voor winstbejag door middel van verhuur ontmoedigd, met als doel het behoud van betaalbare woningen voor starters en andere woningzoekenden.

“Het is maatschappelijk onverdedigbaar dat bijvoorbeeld starters die hier een leven op willen bouwen geen woning kunnen vinden, terwijl er door huisjesmelkers goud geldt wordt verdiend. Dat maakt het gat van bereikbare woningen steeds groter. Met de opkoopbescherming gaan we dit tegen”, stelt Casper Gelderblom, wethouder wonen. Om de positie van woningzoekenden in het segment sociale huur, koop en middenhuur op de woningmarkt te beschermen, stellen we ook een doelgroepenverordening in. Hierin is vastgelegd hoe lang een woning beschikbaar moet blijven voor deze doelgroep.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 20 december over dit voorstel. Dan wordt er definitief besloten over deze maatregelen.


Aansluiting op ICE en Eurostar

Aansluiting op Ice en Eurostar

Vanaf 10 december wordt het (grensoverschrijdende) bedrijventerrein Avantis rechtstreeks bereikbaar vanuit station Heerlen. De nieuwe lijn 10 rijdt dan van maandag tot en met vrijdag via het Parkstad Limburg stadion rechtstreeks via Heerlerbaan naar Avantis.

Vanaf diezelfde datum rijden de treinen die nu nog stoppen in Herzogenrath, verder tot Aachen Hbf. Dan is er overdag 2 keer per uur een rechtstreekse sneltrein tussen Heerlen en het centrum van Aken.

Goed nieuws

Wethouder Marco Peters: “Met deze uitbreiding van de dienstregeling van Arriva wordt Avantis met maximaal één overstap bereikbaar vanuit heel Parkstad. Dat is goed nieuws voor het bedrijventerrein. De treinen naar Aken maken het gemakkelijker en sneller om verder te reizen met ICE en de Eurostar”.

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

PERSBERICHT

LPB-congres: 20, 21 en 22 november 2024

Heerlen trotse gaststad congres Buurt- en Wijkgericht werken 2024

Vandaag werd tijdens het LPB-congres in Enschede bekendgemaakt dat Heerlen tot gaststad voor het LPB-congres 2024 is verkozen. De ontwikkelingen en inzet van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, buurtgericht werken en burgerbetrokkenheid in de Heerlense wijken zijn een inspiratie gebleken voor collega’s uit het hele land.

“Onze inspanningen in de wijken zijn landelijk opgevallen, dus ik ben er maar wat trots op dat wij gaststad mogen zijn”, zegt burgemeester Roel Wever, “en ik merk ook bij de betrokken ambtenaren veel enthousiasme om het komende LPB-congres te organiseren. Wij kijken uit naar deze geweldige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over buurtaanpak en burgerparticipatie, maar ook om feedback van vakgenoten te ontvangen.”

Uitwisselen kennis en ervaring

LPB staat voor Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken. Het is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de buurtaanpak, zoals buurtregisseurs, pioniers, intermediairs en wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied, en die over de grenzen heen kijken. De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met buurtgericht werken.

In het netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. In november is altijd het jaarlijkse LPB congres; een driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het buurtgericht werken, elk jaar georganiseerd door een andere (gast)gemeente. De leden van het LPB maken daardoor ieder jaar kennis met een andere stad, andere projecten en andere mensen.

Het LPB-congres in Heerlen wordt gehouden van 20-22 november 2024.

Levendigheid in Heerlen Centrum

Reuringregeling voor 365 dagen levendigheid in Heerlen Centrum

Heerlen bruist en borrelt! We zetten ons vol enthousiasme in voor onze stad, dé centrumstad van Parkstad. Een stad waar elke dag van het jaar iets te zien, horen, voelen, ruiken en beleven valt. Het centrum is bruisend en sprankelend maar er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, initiatieven en evenementen. Op initiatief van de Gemeente Heerlen wordt een oproep gedaan aan ondernemers, individuen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen om deel te nemen aan een de reuringregeling die tot doel heeft het hart van de stad (nog meer) tot leven te brengen.

Wil jij graag een Silent Disco organiseren op het Wilhelminaplein? Of wil je iedereen voorzien van een kopje koffie tijdens het schaken op de Promenade? Misschien overweeg je zelfs om een toneelstuk op te voeren op de Bongerd? De gemeente zoekt naar verrassende en creatieve ideeën voor activiteiten die zorgen voor levendigheid en ontmoeting in Heerlen Centrum. Of het nu gaat om kunst, cultuur, evenementen of andere initiatieven, iedereen wordt aangemoedigd om zijn plannen in te dienen. Gemeente Heerlen ondersteunt idee-indieners op zowel praktische als financiële wijze en werkt nauw samen met Heerlen Mijn Stad om ervoor te zorgen dat alle reuringregeling-activiteiten voldoende promotionele aandacht krijgen. Financiële steun tot maximaal €1.000 is beschikbaar voor haalbare voorstellen.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens is heel blij met dit project en vindt het heel belangrijk dat mensen uit Heerlen meedoen: “We weten dat onze inwoners, ondernemers en organisaties de stad beter kunnen maken. Met deze regeling willen we iedereen de kans geven om mee te helpen om Heerlen Centrum leuker te maken. We dagen iedereen uit om met creatieve en ambitieuze ideeën te komen.”

De gemeente moedigt mensen aan om out-of-the-box te denken. “Als een idee heel groot is en er meer investering nodig is, en als je duidelijk kunt laten zien wat voor effect het zal hebben op Heerlen, dan willen we kijken of we kunnen helpen en nieuwe manieren kunnen bedenken om te ondersteunen”, aldus wethouder Clemens. “Dus kom maar op met creatieve en grote ideeën! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Heerlen nog leuker wordt dan ooit.”

Stuur je idee door naar reuring@heerlen.nl en laat zien wat jij wil doen voor onze stad. Samen werken we aan 365 dagen beleving in het centrum van Heerlen.

Heerlen investeert in schoolgebouwen

PERSBERICHT

Langjarig kiezen voor goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen via nieuw Integraal Huisvestingsplan


Heerlen investeert in schoolgebouwen van de toekomst

Toekomstbestendige schoolgebouwen met ruimte voor onderwijs, opgroeien en zorg. Dat is waaraan gemeente, onderwijsbesturen en kindpartners de afgelopen tijd hebben gewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak voor de komende jaren dat ervoor gaat zorgen dat alle Heerlense scholen voldoende ruimte hebben voor het onderwijs van nu én straks. Uitgangspunten van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn onder meer gezonde, duurzame schoolgebouwen en een basisschool op loopafstand voor iedere kind.

In het IHP staat centraal dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ontplooien en een fijne schooltijd kan hebben, ook als er extra ondersteuning nodig is. Daarom is bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met schoolbesturen, diverse kindpartners, zoals peuteropvang, JENS en de kinderopvang. Hierbij houden we rekening met belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals Rijke Schooldagen en de Familieschool.

Door deze onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen is er enerzijds behoefte aan eenvoudig aanpasbare en daarmee functionele schoolgebouwen en anderzijds aan een onderwijshuisvestingsplan voor de lange termijn. Het IHP zorgt dan ook voor voldoende en adequate onderwijsaccommodaties en geeft de scholen en (kind)partners meerjarige zekerheid op het gebied van huisvesting. 

Wethouder Jordy Clemens (Onderwijs): “Onderwijs is hét fundament voor de stad van de toekomst. Heerlense ouders en kinderen verdienen nu en straks schoolgebouwen waar het allerbeste onderwijs kan worden gegeven. Dat betekent dat we voortdurend moeten blijven investeren in flexibele en duurzame schoolgebouwen in alle buurten van onze stad. Met dit plan zorgen we voor oplossingen voor een aantal knelpunten maar bovenal voor toekomstbestendige scholen voor kinderen in heel Heerlen.”

Het huisvestingsplan primair en (voortgezet) speciaal onderwijs loopt tot 2040 en bevat investeringen ter hoogte van ongeveer 86 miljoen euro. De gemeenteraad besluit definitief over het IHP tijdens de raadsvergadering op 20 december 2023.