Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Internationale Schakelklas

Beste bewoner(s), ondernemer(s),
Zoals u weet, heeft het pand aan de Putgraaf 188 een aantal jaren dienstgedaan als tijdelijk stadskantoor.
Sinds de verhuizing van de ambtenaren naar de Geleenstraat staat het gebouw nagenoeg leeg. In deze
nieuwsbrief informeren we u over het voornemen om het gebouw als tussenoplossing aan te bieden aan de Internationale Schakelklas (ISK).
Wat is de Internationale Schakelklas?
De Internationale Schakelklas is er voor kinderen van 12 tot 18 jaar die pas in Nederland zijn of nog
onvoldoende Nederlands spreken. Het gaat om kinderen van onder meer arbeidsmigranten,
statushouders, expats en vluchtelingen. Hier leren ze onder andere de Nederlandse taal en burgeren ze in.
Momenteel krijgen ISK-leerlingen les in het gebouw van het voormalige Romboutscollege in Brunssum.
mei 2024
Waarom verandert dat?
Het aantal ISK-leerlingen is gegroeid en op het voormalige Romboutscollege is geen plek meer. Er
wordt gezocht naar een nieuwe locatie, met de voorkeur voor een zelfstandige onderwijslocatie. Omdat deze er niet van vandaag op morgen is, is er een tussenoplossing nodig. ISK-onderwijs maakt deel uit van het Emmacollege in Heerlen (van Stichting LVO) en valt onder de zorgplicht van de gemeente Heerlen.
Waarom tijdelijk aan de Putgraaf?
Putgraaf 188 is het enige gebouw dat eigendom is van de gemeente én groot genoeg is. Gezien het acute
onderwijshuisvestingsprobleem biedt de Putgraaf het meeste perspectief als tijdelijke oplossing voor ongeveer 450-550 leerlingen. Het gebruik van het pand is tijdelijk omdat de staat van het gebouw geen permanente schoollocatie toestaat en er is geen geschikte buitenruimte voor buitenactiviteiten.
Per wanneer krijgen de leerlingen les vanuit de Putgraaf?
Het gebouw moet eerst geschikt gemaakt worden voor onderwijs. Het streven is dat de ISK-leerlingen er
vanaf het voorjaar van 2025 les krijgen. De leerlingen komen dan voornamelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar de Putgraaf. De leerlingen worden op school (tijdens lesuren en pauzes) begeleid door de docenten. Pauze is er op de eigen buitenruimte van het gebouw. Ook in het gebouw wordt een ruimte gecreëerd om pauze te houden.
Is de Putgraaf niet de nieuwe locatie voor het zwembad?
Voor het zwembad is al geruime tijd een nieuwe locatie in beeld: de leegstaande Franciscus van
Assisikerk aan de Laanderstraat, een rijksmonument met grote erfgoedwaarde voor onze stad. De raad
neemt op 26 juni een besluit over de locatiewijziging van het zwembad; daarna kunnen we aan de slag.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
Daarom organiseren we samen met ISK Emmacollege een informatieavond op woensdag 5 juni in het
Raadhuis aan de Geleenstraat 25.
Het programma is als volgt:
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door wethouder Clemens
19.45 uur: Informatiemarkt rondom allerlei thema’s
zoals:
• Hoe gaat de huisvesting aan de Putgraaf eruitzien?
• Hoe ziet een dag op de ISK eruit?
• Wat is de achtergrond van de kinderen?
21.00 uur: einde
Wilt u ons laten weten of u aanwezig bent?
We stellen het op prijs als u ons vooraf laat weten of u aanwezig bent. Zo weten we op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar centrum@heerlen.nl.
Dank u wel en tot 5 juni!

Comments are closed.