Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

May, 2024:

Heerlen een stad waar inwoners zich thuis voelen

PERSBERICHT

Toonaangevend bureau DELVA Landscape Architecture | Urbanism aan het werk voor Heerlen

Heerlen werkt aan een stad waar inwoners zich thuis voelen en bezoekers graag verblijven. Een plek waar iedereen kan genieten van een aangename, hoogwaardige en groene openbare ruimte. DELVA Landscape Architecture | Urbanism gaat hierbij helpen. Dit toonaangevende bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw zal advies geven en ontwerpen maken voor de openbare ruimte in het centrum, passend bij de identiteit en groene ambities van Heerlen. Het betreft een langdurige samenwerking, waarin stap voor stap aan de binnenstad wordt gewerkt. Op korte termijn ligt de focus op kleine maar impactvolle vergroeningsprojecten die aansluiten bij het toekomstbeeld van een groene, levendige binnenstad
.

Wethouder centrumontwikkeling, Jordy Clemens is enthousiast over de keuze voor DELVA: “We bouwen samen met allerlei partners aan een fijnere stad. Ik ben trots op de toevoeging van dit vooraanstaande bureau, omdat het veel waarde hecht aan natuur en beleving. Als ik zie hoe zij in andere steden van gebouwen en plekken hele landschappen maken, dan ben ik blij dat we ze hebben kunnen strikken voor Heerlen.”

Landschap als fundament
DELVA gelooft in de kracht van de natuur als middel om de hedendaagse ruimtelijke opgaven aan te pakken. Steven Delva, eigenaar van DELVA, legt uit: “ We keren het ontwerpproces om en kiezen radicaal voor het landschap als basis. Daarbij combineren we allerlei vraagstukken die een stad heeft. Elk ontwerp moet een antwoord bieden op meerdere uitdagingen. Wij werken niet met losse elementen, maar creëren één samenhangende, groene totaaloplossing die bijvoorbeeld ook ruimte biedt voor parkeren, cultuur, ontmoeting en economische stimulans.” Voor deze aanpak ontving DELVA in 2021 de titel ‘Architect van het Jaar’. Delva voegt toe: “Heerlen biedt ruimte voor vernieuwing en verbetering. We zijn enthousiast om deze stad nog mooier te maken en kijken uit naar een inspirerende samenwerking.”

Keuze voor kwaliteit
Heerlen maakt er werk van om van de stad een prettigere plek te maken waar mensen met liefde wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren. Dat is een flinke opgave waarbij de lat hoog ligt. Daarom worden gerenommeerde partijen van zowel nationale als internationale faam betrokken. Ook andere toonaangevende architecten waaronder Francine Houben (Mecanoo), Kraaijvanger Architects en Jo Coenen werken aan projecten in Heerlen.

Ziekenhuisalliantie

Beste mensen,

Zaterdag 15 juni 2024 staan Parkstad en het Heuvelland op voor een volwaardig
ziekenhuis en een gezonde toekomst voor een regio met 300.000 inwoners. De
Ziekenhuisalliantie organiseert, na een protestmars, buurtbezoeken én manifestatie, op
die dag een mars op Den Haag voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in
Parkstad. We roepen iedereen op om mee te doen!

Voor behoud van SEH, IC en Geboortecentrum
De voltallige gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal,
Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de
Ziekenhuisalliantie. Parkstad en aangrenzende gemeenten vormen een stedelijke regio
met maar liefst 300.000 inwoners, die wordt gekenmerkt door bovengemiddelde armoede
en een grote zorgbehoefte. Parkstad is daarmee groter dan Eindhoven of Groningen,
steden waarvan het terecht ondenkbaar is dat ze geen ziekenhuis hebben. Het ziekenhuis
in Heerlen is het enige volwaardige ziekenhuis in de regio. Bovendien zijn ook de
gemeenten uit het Heuvelland, zoals Vaals en Gulpen, aangewezen op het ziekenhuis in
Heerlen. Ook de Tweede Kamer sprak zich in ruime meerderheid meermaals uit voor
behoud van SEH, IC en Geboortecentrum in Parkstad.

Laat je stem horen!
Het college en de gemeenteraad van Heerlen blijven zich hiervoor ook hard maken. Wij
gaan dus ook mee naar Den Haag op 15 juni. We roepen iedereen op om aan te sluiten en
mee te gaan. Laat je stem horen, of je nu jong of oud, rijk of arm, politicus of geen
politicus bent! Hoe meer mensen hun geluid laten horen, hoe krachtiger dit te horen zal
zijn voor de directie van Zuyderland, de zorgverzekeraars en de politici in Den Haag.

Praktische informatie
Busvervoer is gratis. We vertrekken om 09:30 uur en zijn rond 17:00 uur terug in
Heerlen. De opstapplaats is bij Kaldeborn, parkeerplaats bij stadionbaan 52 Heerlen. Voor
een lunchpakket wordt gezorgd. Meld je aan via behoudziekenhuisparkstad.nl.
Onze boodschap is helder: behoud het Zuyderland ziekenhuis in zijn huidige vorm, met
een volwaardige spoedeisende hulp en voldoende opname- en behandelcapaciteit,
afgestemd op de omvang van de bevolking.

Met bezorgde groet,

Roel Wever, burgemeester van Heerlen
Arlette Vrusch , wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg van Heerlen.

Kidscultuurweek in Heerlen

Kidscultuurweek in Heerlen

Maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni vindt voor de leerlingen van de
groepen 1 en 2 en 7 en 8 van alle Heerlense basisscholen de kidscultuurweek
plaats.
De kidscultuurweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis
te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke
geschiedenis van de stad.
Het Thermenmuseum, PLT, Tinkers Guild, Filmhuis de Spiegel en SCHUNCK werken
mee aan dit project.

Vierde editie
Na 3 succesvolle edities hebben de deelnemende culturele partners in Heerlen opnieuw de
handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te
stellen.
Dit jaar zijn de groepen 1 en 2 en 7 en 8 aan de beurt.

Vermaak voor elk kind
De kinderen van groep 1 en 2 vermaken zich met een workshop en een voorstelling in
Theater Heerlen.
Daarnaast krijgen ze een workshop verzorgd door Kasteel Hoensbroek terwijl de groepen 7
en 8 hun dans moves gaan ontdekken tijdens een workshop Dans.
Ook leren ze hoe ze een eigen robot bouwen, bezoeken ze Filmhuis de Spiegel en worden ze
op de hoogte gehouden van de laatste fashiontrends door de Fashionista’s van Coriovallum.
De dag eindigt in Theater Heerlen met een gezamenlijk bezoek aan de voorstelling ‘Kinderen
van het Verdwenen Woud’.

Wethouder Jordy Clemens: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van de voorgaande
jaren opnieuw een kidscultuurweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in
Heerlen.
Wij willen dat ieder kind kennis kan maken met al het moois dat onze stad te bieden heeft.’’

Kosteloos programma
Tijdens deze kidscultuurweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan het rijke
culturele aanbod van de stad.
Kunst, cultuur en erfgoededucatie zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen tot creatieve volwassenen.

Internationale Schakelklas

Beste bewoner(s), ondernemer(s),
Zoals u weet, heeft het pand aan de Putgraaf 188 een aantal jaren dienstgedaan als tijdelijk stadskantoor.
Sinds de verhuizing van de ambtenaren naar de Geleenstraat staat het gebouw nagenoeg leeg. In deze
nieuwsbrief informeren we u over het voornemen om het gebouw als tussenoplossing aan te bieden aan de Internationale Schakelklas (ISK).
Wat is de Internationale Schakelklas?
De Internationale Schakelklas is er voor kinderen van 12 tot 18 jaar die pas in Nederland zijn of nog
onvoldoende Nederlands spreken. Het gaat om kinderen van onder meer arbeidsmigranten,
statushouders, expats en vluchtelingen. Hier leren ze onder andere de Nederlandse taal en burgeren ze in.
Momenteel krijgen ISK-leerlingen les in het gebouw van het voormalige Romboutscollege in Brunssum.
mei 2024
Waarom verandert dat?
Het aantal ISK-leerlingen is gegroeid en op het voormalige Romboutscollege is geen plek meer. Er
wordt gezocht naar een nieuwe locatie, met de voorkeur voor een zelfstandige onderwijslocatie. Omdat deze er niet van vandaag op morgen is, is er een tussenoplossing nodig. ISK-onderwijs maakt deel uit van het Emmacollege in Heerlen (van Stichting LVO) en valt onder de zorgplicht van de gemeente Heerlen.
Waarom tijdelijk aan de Putgraaf?
Putgraaf 188 is het enige gebouw dat eigendom is van de gemeente én groot genoeg is. Gezien het acute
onderwijshuisvestingsprobleem biedt de Putgraaf het meeste perspectief als tijdelijke oplossing voor ongeveer 450-550 leerlingen. Het gebruik van het pand is tijdelijk omdat de staat van het gebouw geen permanente schoollocatie toestaat en er is geen geschikte buitenruimte voor buitenactiviteiten.
Per wanneer krijgen de leerlingen les vanuit de Putgraaf?
Het gebouw moet eerst geschikt gemaakt worden voor onderwijs. Het streven is dat de ISK-leerlingen er
vanaf het voorjaar van 2025 les krijgen. De leerlingen komen dan voornamelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar de Putgraaf. De leerlingen worden op school (tijdens lesuren en pauzes) begeleid door de docenten. Pauze is er op de eigen buitenruimte van het gebouw. Ook in het gebouw wordt een ruimte gecreëerd om pauze te houden.
Is de Putgraaf niet de nieuwe locatie voor het zwembad?
Voor het zwembad is al geruime tijd een nieuwe locatie in beeld: de leegstaande Franciscus van
Assisikerk aan de Laanderstraat, een rijksmonument met grote erfgoedwaarde voor onze stad. De raad
neemt op 26 juni een besluit over de locatiewijziging van het zwembad; daarna kunnen we aan de slag.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
Daarom organiseren we samen met ISK Emmacollege een informatieavond op woensdag 5 juni in het
Raadhuis aan de Geleenstraat 25.
Het programma is als volgt:
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door wethouder Clemens
19.45 uur: Informatiemarkt rondom allerlei thema’s
zoals:
• Hoe gaat de huisvesting aan de Putgraaf eruitzien?
• Hoe ziet een dag op de ISK eruit?
• Wat is de achtergrond van de kinderen?
21.00 uur: einde
Wilt u ons laten weten of u aanwezig bent?
We stellen het op prijs als u ons vooraf laat weten of u aanwezig bent. Zo weten we op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar centrum@heerlen.nl.
Dank u wel en tot 5 juni!

Gemeente Heerlen begroting 2025-2028

PERSBERICHT

Kader voor begroting 2025-2028

Balanceren tussen investeren en bezuinigen

Door slim te investeren en de pijn eerlijk te verdelen wil het college de gevolgen van de te verwachten bezuinigingen vanaf 2026 zoveel mogelijk beperken. Doordat gemeenten in de toekomst minder geld krijgen van het Rijk, ontkomt Heerlen niet aan een grote bezuinigingsoperatie. Heerlen hoopt nog op een tegemoetkoming van het Rijk. De lobby daarvoor loopt nog. Maar als dat niet gebeurt, ontstaat er vanaf 2026 een gat in de gemeentelijke begroting van bijna 25 miljoen. Bij een dergelijk tekort is het onmogelijk om alle inwoners, partijen en organisaties te ontzien. De pijn zal helaas overal in de stad voelbaar zijn.

Daarnaast ziet het college nog steeds mogelijkheden om Heerlen verder te versterken. Heerlen krimpt immers niet meer. Sterker nog, Heerlen heeft de ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners. Daarvoor zijn meer kwalitatief goede woningen nodig, maar ook een aantrekkelijke stad met een sterk economisch profiel. Aangezien het dreigend begrotingstekort structureel is, draagt het schrappen van investeringen op korte termijn slechts beperkt bij aan de financiële opgave. Voor de komende jaren zoekt het college dan ook naar balans tussen enerzijds investeren en anderzijds bezuinigen.

Manier van bezuinigen

Om de gevolgen voor inwoners zo klein mogelijk te houden, kijkt het college in de eerste plaats naar doelmatiger werken, anders organiseren, vertragen van projecten en heroverwegen van taken. Door taken minder, anders of niet meer te doen wil het college ook bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Datzelfde verwacht het college van organisaties waarmee de gemeente een contract of subsidierelatie heeft. Het vergroten van de lastendruk en raken van de inkomens van kwetsbare mensen wil het college zoveel mogelijk voorkomen.

Het college wil bovendien de basis op orde houden; de stad moet schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast wil Heerlen een sociale stad blijven en onverminderd inzetten op het Nationaal Programma Heerlen-Noord. De afgelopen jaren is er met het oog op de toekomst in de hele stad fors geïnvesteerd. Daarin wil het college doorpakken, zowel in het centrum als in de wijken. Met onder meer de verplaatsing van het hoger onderwijs naar het centrum,  het Romeins Museum, rigoureuze vergroening en de herstructurering van Hoensbroek Centrum. Ook wil Heerlen kansen blijven grijpen en bijdragen aan de landelijke transitieopgaven op het gebied van energie, klimaat en wonen.

Begrotingsproces

Op 26 juni stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2025-2028. Deze uitgangspunten worden vervolgens door het college uitgewerkt in bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De begroting wordt op 6 en 7 november in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

Burgerberaad

PERSBERICHT

Voorbereidingen burgerberaad in volle gang

Heerlenaren kunnen thema aandragen voor burgerberaad

Op 20 mei werd het startschot gegeven voor het eerste burgerberaad in Heerlen. In 2025 vraagt de gemeente 100 Heerlenaren om samen advies te geven over een belangrijk onderwerp. De voorbereidingen zijn in volle gang en dat betekent dat inwoners van 20 mei tot en met 2 juni een thema kunnen aandragen voor het burgerberaad. Een thema die zij belangrijk vinden voor onze stad.

Burgemeester Roel Wever: ‘Het is belangrijk dat mensen in onze stad meedenken, zich betrokken voelen en het gevoel hebben dat hun mening telt. Het burgerberaad is daar een uitstekend instrument voor. Heerlenaren krijgen nu écht de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze stad. Niet alleen door adviezen te geven tijdens het burgerberaad maar ook door thema’s aan te dragen en hierop te stemmen.’

In het burgerberaad zitten 100 Heerlenaren die advies geven over een belangrijk onderwerp dat leeft in de stad. De 100 Heerlenaren die het burgerberaad vormen, overleggen over het gekozen thema en winnen advies in bij experts. Zo komen ze uiteindelijk samen tot een advies aan de gemeente. Het college en de gemeenteraad hebben aangegeven deze adviezen zo veel mogelijk over te nemen in het beleid of de besluitvorming.

Thema’s aandragen

In Heerlen mogen inwoners het thema voor het burgerberaad bepalen. Dit resulteert erin dat het burgerberaad adviezen geeft waar de stad écht iets aan heeft. Inwoners kunnen vanaf 20 mei een thema aandragen via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, via heerlen.nl/burgerberaad en op een aantal plekken in de stad. De lijst met fysieke inleverpunten is te vinden op heerlen.nl/burgerberaad.

Keuze van het thema

Nadat inwoners een onderwerp hebben aangedragen, worden de thema’s getoetst. Nadat bekend wordt gemaakt welke onderwerpen door de selectie zijn gekomen, kunnen alle Heerlenaren van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen. Het thema met de meeste stemmen wordt in september met de gemeenteraad gedeeld. Dan wordt de definitieve vraagstelling vastgesteld welke in januari 2025 aan het burgerberaad wordt voorgelegd.

Samenstelling burgerberaad

Dit najaar krijgen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit degenen die zich aanmelden, worden er 100 mensen ingeloot op basis van een aantal kenmerken. Dit zorgt ervoor dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de Heerlense samenleving. Deze 100 Heerlenaren vormen uiteindelijk het burgerberaad dat begin 2025 van start gaat.

Heerlen haalt 16,8 miljoen binnen

PERSBERICHT

Met nieuwe succesvolle subsidieaanvraag haalt Heerlen 16,8 miljoen binnen voor actieve aanpak woningvoorraad

De gemeente Heerlen heeft opnieuw een grote rijkssubsidie binnengehaald voor haar actieve aanpak van de woningvoorraad. Het gaat dit keer om 16,8 miljoen uit het landelijke Volkshuisvestingsfonds, waarmee de gemeente zo’n 600 extra verouderde woningen wil renoveren, verduurzamen, en op die manier toekomstbestendig maken. Een verbeterslag die een fikse investering betekent in de leefbaarheid van kwetsbare buurten, die geconcentreerd zijn in het noorden van de stad. De subsidieaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stadsregio Parkstad, woningcorporaties, en het Nationaal Programma Heerlen-Noord.


Casper Gelderblom, wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, is blij  met deze nieuwe toekenning: “Deze nieuwe landelijke steun onderstreept zowel de omvang van onze opgave, als de kracht van onze aanpak. Heerlen kent enorme uitdagingen op woongebied, zowel qua leefbaarheid als qua duurzaamheid. Die uitdagingen gaan we te lijf met een actieve, sociale én duurzame aanpak. We investeren allereerst daar waar de nood het hoogst is – namelijk in kwetsbare buurten in Heerlen-Noord waar zowel de woonkwaliteit als de leefbaarheid onder druk staan. Voor dat doel maken we ons breed in Den Haag. Het is mooi om te zien dat deze insteek zijn vruchten afwerpt. Want met deze extra miljoenen kunnen we honderden extra woningen in renoveren en verduurzamen! Die impuls komt individuele bewoners, maar ook de gemeenschap als geheel ten goede.”     

Succesvolle recente aanvragen goed voor ruim 57 miljoen
De toekenning van deze 16,8 miljoen past in een reeks succesvolle subsidieaanvragen op woongebied in afzienbare tijd voor de gemeente Heerlen. In totaal gaat het om ruim 57 euro gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Behalve de toekenningen ten bate van verduurzaming en renovatie, waar de huidige bijdrage onder valt, haalde de gemeente ook miljoenen binnen om woningbouw te stimuleren. Zo werd vorige maand bekend dat Heerlen een bijdrage van 4 miljoen euro ontvangt vanuit de Woningbouwimpuls voor de (ver)bouw van 675 woningen. Wethouder Gelderblom: “We zetten vol in op zowel verduurzaming als gezonde uitbreiding van onze woningvoorraad. De succesvolle aanvragen van de afgelopen anderhalf jaar bewijzen dat je daarbij écht verder komt als je goed samenwerkt met partners. We koesteren dan ook onze nauwe banden met de Stadsregio Parkstad, de Alliantie Heerlen-Noord, en al onze woonpartners in stad en regio.”
Heerlen-Noord
Het verbeteren van kwetsbare woningen is een cruciaal onderdeel van de 25 jaren-aanpak in Heerlen-Noord om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

PERSBERICHT

Herdenking en viering

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Heerlen

Heerlenaren zijn op 4 mei om 18.30 uur welkom om in het Raadhuis de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Daarna kunnen de aanwezigen meelopen met de stille tocht en om 20.00 uur bij de Gedachteniskapel samen twee minuten stil zijn. Tot slot is er in het Royal Theater een gratis herdenkingsconcert. Op 5 mei is er vanaf 13.00 uur een programma in Stadspark Lange Jan en is er in de middag en avond een gratis film in het Royal Theater.

Herdenkingsbijeenkomst

De bijeenkomst in het Raadhuis (ingang Raadhuisplein) bestaat uit verschillende voordrachten en toespraken, van onder meer burgemeester Roel Wever, het kindercollege, Gerrit-Jan Meulenbeld, Nina Wijzenbeek, Noor Jacobs, deken Hans Bouman en Marjo Knibbeler, afgewisseld met muzikale intermezzo’s van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius.

Stille tocht

Om 19.30 uur maken wij ons klaar voor de stille tocht. Deze vertrekt tegen 19.40 uur vanaf het Raadhuisplein naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Ceremonie bij Gedachteniskapel

Om 19.58 uur speelt Laurent van den Bos van Harmonie T.O.G. Welten ‘De Taptoe’. Daarna volgen om 20.00 uur twee minuten stilte. Om 20.02 uur klinkt het Wilhelmus en tot slot zijn er verschillende bijdragen van een leerling van basisschool Tarcisius, burgemeester Wever en het kindercollege. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Gratis herdenkingsconcert ‘Van oorlog naar vrede’

Om 20.45 uur bent u van harte welkom in het Royal Theater voor het herdenkingsconcert. Tijdens dit concert zal het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius onder leiding van dirigent Anton Kropivšek te horen zijn. Ook zijn er optredens van zangeres Mala en Foreign Bloom. De entree is gratis, maar u heeft wel een kaartje nodig. Dit kaartje is gratis online te bestellen via de site van Filmhuis de Spiegel. Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl.

Dodenherdenking Hoensbroek

Gezamenlijke Buurtstichtingen Hoensbroek, SBWM/Viergebroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur met een toespraak en muziek. Namens de gemeente is wethouder Martin de Beer aanwezig.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei is er vanaf 13.00 uur een programma in Stadspark Lange Jan. Burgemeester Roel Wever zal om 15.30 uur het door atletiekvereniging AVON overgedragen vredesvuur ontsteken. Het programma wordt muzikaal omlijst door verschillende optredens.

Om 16.00 uur zal in het Royal theater de film Austerlitz worden vertoond. ’s Avonds draait om 19.00 uur de film The pianist. Beide films zijn gratis te zien, maar u heeft hiervoor wel een kaartje nodig. U kunt online uw gratis kaartje bestellen via de website van Filmhuis de Spiegel. Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl. Voor beide films zijn aparte kaartjes nodig.