Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen haalt 16,8 miljoen binnen

PERSBERICHT

Met nieuwe succesvolle subsidieaanvraag haalt Heerlen 16,8 miljoen binnen voor actieve aanpak woningvoorraad

De gemeente Heerlen heeft opnieuw een grote rijkssubsidie binnengehaald voor haar actieve aanpak van de woningvoorraad. Het gaat dit keer om 16,8 miljoen uit het landelijke Volkshuisvestingsfonds, waarmee de gemeente zo’n 600 extra verouderde woningen wil renoveren, verduurzamen, en op die manier toekomstbestendig maken. Een verbeterslag die een fikse investering betekent in de leefbaarheid van kwetsbare buurten, die geconcentreerd zijn in het noorden van de stad. De subsidieaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stadsregio Parkstad, woningcorporaties, en het Nationaal Programma Heerlen-Noord.


Casper Gelderblom, wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, is blij  met deze nieuwe toekenning: “Deze nieuwe landelijke steun onderstreept zowel de omvang van onze opgave, als de kracht van onze aanpak. Heerlen kent enorme uitdagingen op woongebied, zowel qua leefbaarheid als qua duurzaamheid. Die uitdagingen gaan we te lijf met een actieve, sociale én duurzame aanpak. We investeren allereerst daar waar de nood het hoogst is – namelijk in kwetsbare buurten in Heerlen-Noord waar zowel de woonkwaliteit als de leefbaarheid onder druk staan. Voor dat doel maken we ons breed in Den Haag. Het is mooi om te zien dat deze insteek zijn vruchten afwerpt. Want met deze extra miljoenen kunnen we honderden extra woningen in renoveren en verduurzamen! Die impuls komt individuele bewoners, maar ook de gemeenschap als geheel ten goede.”     

Succesvolle recente aanvragen goed voor ruim 57 miljoen
De toekenning van deze 16,8 miljoen past in een reeks succesvolle subsidieaanvragen op woongebied in afzienbare tijd voor de gemeente Heerlen. In totaal gaat het om ruim 57 euro gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Behalve de toekenningen ten bate van verduurzaming en renovatie, waar de huidige bijdrage onder valt, haalde de gemeente ook miljoenen binnen om woningbouw te stimuleren. Zo werd vorige maand bekend dat Heerlen een bijdrage van 4 miljoen euro ontvangt vanuit de Woningbouwimpuls voor de (ver)bouw van 675 woningen. Wethouder Gelderblom: “We zetten vol in op zowel verduurzaming als gezonde uitbreiding van onze woningvoorraad. De succesvolle aanvragen van de afgelopen anderhalf jaar bewijzen dat je daarbij écht verder komt als je goed samenwerkt met partners. We koesteren dan ook onze nauwe banden met de Stadsregio Parkstad, de Alliantie Heerlen-Noord, en al onze woonpartners in stad en regio.”
Heerlen-Noord
Het verbeteren van kwetsbare woningen is een cruciaal onderdeel van de 25 jaren-aanpak in Heerlen-Noord om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. 

Comments are closed.