Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

January, 2024:

Activiteiten carnavalsoptochten

Met dit schrijven uw aandacht voor een aantal activiteiten rond de carnavalsoptochten.

Op vrijdag 9 februari a.s. omstreeks 21.30 uur wordt de Blauw Sjuut feestelijk ingehaald. Programma rondom de intocht start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Hierna zal het programma zoals dat voorzien is op het podium verder gaan.

De kinderoptocht op 10 februari gaat van start om 13.33 uur vanaf het van Grunsvenplein en zal ongeveer tegen 14.30 uur op het Pancratiusplein arriveren.

Op zondag 11 februari is de Grote Optocht. De binnenstad is met de auto via de Akerstraat heel slecht bereikbaar. ‘s Morgens worden de meeste cafés beleverd met grote bierwagens en voor de live tv-uitzending zullen diverse vrachtwagens containers, units e.d. leveren.

Voor de kerkgangers van de Pancratiuskerk, die per auto het Pancratiusplein Noord willen bereiken, adviseer ik te rijden via de Gasthuisstraat- Pancratiusstraat – Bongerd naar de oprit langs het Glaspaleis om dan op Pancratiusplein Noord te parkeren.

Langs de optochtroute worden op zondagmorgen dranghekken geplaatst. De oprit naar de kerk wordt opengehouden aan de Bongerdzijde.

Na de mis op zondag worden alle hekken weer gesloten en aansluitend wordt de binnenstad voor alle verkeer afgesloten.

De Grote optocht start vanaf de Vlotstraat om 12.15 uur

De Optocht van Heerlen wordt live uitgezonden op L1 televisie. Aanvang uitzending Optocht is om 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Jack Theunissen,
Voorzitter Optochtcommissie

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Oktober vorig jaar gaf burgemeester Wever toestemming tot een proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum. Een groot deel van het centrum werd toen aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarmee het mogelijk werd op bepaalde momenten preventief in Heerlen-Centrum te fouilleren op verboden wapenbezit. Onlangs heeft de burgemeester besloten de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied – dus de mogelijkheid tot preventief fouilleren – in dit gebied voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2024 te verlengen.

De proef preventief fouilleren had als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit in de stad klopten, met name van messen. Het instellen van het gebied was gebaseerd op een gezamenlijke analyse van de politie en de gemeente. Deze was opgesteld na zorgen bij de politie over het toegenomen wapenbezit in de openbare ruimte. Hiermee werd het voor de officier van justitie mogelijk om de politie toestemming te geven om bepaalde momenten preventief te mogen fouilleren.

Resultaten proef

In de afgelopen vier maanden zijn er twaalf fouilleeracties gehouden. Daarbij zijn in totaal 440 personen en 126 voertuigen preventief gecontroleerd. In het totaal zijn bij twaalf verschillende personen wapens aangetroffen: zes messen, een boksbeugel, een morgenster, drie busjes pepperspray en een gasalarmpistool. Alle personen waren meerderjarig. Ondanks  de ruime (media)aandacht voor het preventief fouilleren werd bij het merendeel van de fouilleeracties dus tenminste één wapen werd aangetroffen.

Burgemeester Wever: “Je zou kunnen stellen dat het aantal wapens afgezet tegen het aantal gecontroleerde personen relatief beperkt is. Tegelijkertijd is ieder aangetroffen wapen echter zeer zorgelijk, omdat het dragen van welk wapen dan ook het risico van escalatie met zich meebrengt. Na overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie over de proef en de resultaten heb ik daarom besloten de aanwijzing veiligheidsrisicogebied te verlengen, waardoor preventief fouilleren in Heerlen-Centrum tot eind van dit jaar mogelijk blijft.’

Het gebied en de acties

Er is geen aanleiding om het reeds aangewezen gebied te wijzigen, dit blijft een groot deel van Heerlen-Centrum omvatten. Tot en met 31 december 2024 kan de politie daarom dan ook mensen in het aangewezen gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeuren alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De acties worden niet aangekondigd en kunnen alle verschillende weekdagen en dagdelen plaatsvinden.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 10 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 10 februari. De toegang is gratis maar enkel op vertoning van een ticket. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 29 januari vanaf 11.00 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Sjtadsprins Cor Saelmans

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Cor Saelmans van 2024 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Twiee Veere, Paul &Leo, Frits Pelt en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 10 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

GTB Lab op Woonboulevard Heerlen

PERSBERICHT

Tweede fase circulair boegbeeld GTB Lab op Woonboulevard Heerlen


Op 19 januari werd het bouwbord officieel onthuld voor de start van fase 2 van het Green Transformable Building Lab (GTB Lab) op de Woonboulevard in Heerlen. Heerlen is verheugd dat ze een nieuwe fase van dit boegbeeld voor circulair bouwen en innovatie mogen verwelkomen in de gemeente.

Het GTB Lab fungeert als een laboratorium voor circulair bouwen. Het gebouw maakt in de loop der jaren steeds een nieuwe fase van verbouwing door, waardoor het continu evolueert en nieuwe ontwikkelingen in circulaire bouwtechnieken presenteert. Deze unieke aanpak maakt het GTB Lab een dynamisch platform voor innovatie in de bouwsector.


Duurzaam, circulair, én modulair

In de nieuwe fase wordt het GTB Lab getransformeerd tot een volledig elektrische, zelf energie-producerende woning. De constructie bestaat uit verschillende modules die vooraf in een fabrieksloods zijn vervaardigd en ter plaatse worden samengevoegd tot één gebouw. Deze modulaire benadering en het flexibele gebruik van sloopmaterialen zijn de drijvende krachten achter de circulaire economie in de bouw.

Innovatie- en kennisplein
Het GTB Lab is niet alleen een fysiek innovatieplein in Parkstad, maar ook een digitaal kennis- en ontmoetingsplein dat wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke vragen samenbrengt met de praktijk.
Casper Gelderblom is trots op de samenwerking rondom dit initiatief: “De toekomst is circulair! Hergebruik van materialen is goed voor het milieu, en biedt bovendien grote economische kansen. Ook in onze regio. De ervaringen die aan de Woonboulevard worden opgedaan, zijn bovendien van grote waarde voor een circulaire invulling van onze woningbouwopgave. Het is prachtig dat het Heerlense GTB Lab circulaire innovatie zichtbaar maakt.”             

GTB Lab

Het GTB Lab wordt bestuurd door de Stichting GTB Lab, onder leiding van architect Elma Durmisevic, met ondersteuning van haar toegewijde team. De stichting werkt samen met diverse partijen op regionaal en Europees niveau om haar doelstellingen te verwezenlijken en draagt bij aan de Europese zoektocht naar een circulaire economie in de bouwsector.

De bouwfase 2 van het GTB Lab is mogelijk gemaakt door een vruchtbare samenwerking met gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, IBA Parkstad en diverse bedrijven, waaronder 4D architects, adviesbureau Brekelmans, Habenu van de Kreeke, Soltech, Warscho, Bluedeck, Jansen BV en Nordish.

Onderzoek leefbaarheid in de buurt

PERSBERICHT

Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt

16.000 inwoners krijgen brief om mee te doen aan burgeronderzoek

Heerlen houdt in 2024 een burgeronderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit gebeurt elke 2 jaar. In de loop van januari krijgen ruim 16.000 inwoners een brief om mee te doen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen in de periode van 23 januari tot 5 maart 2024. Via een loting worden er 10 cadeaubonnen weggegeven onder de deelnemers.

Wat houdt het onderzoek in?

Het burgeronderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt.

Is er bijvoorbeeld overlast? Hoe veilig voelen Heerlenaren zich? Zijn er genoeg voorzieningen zoals winkels of parkeerplekken? Met de antwoorden krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt in de buurt. De uitkomst van het onderzoek heeft ook direct invloed op gemeentelijke inzet en maatregelen voor een fijne leefomgeving.

De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd op https://parkstad.incijfers.nl (onder de tegel “burgeronderzoek”).

Kans maken op een cadeaubon

De gemeente Heerlen verloot 10 cadeaubonnen van €50,- onder deelnemers die de vragenlijst volledig ingevuld hebben. De loting gebeurt door het onderzoeksbureau I&O Research.

Doet u mee?

Het onderzoek wordt gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in Heerlen. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister. De gemeente Heerlen gebruikt de antwoorden alleen voor dit onderzoek. Gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet terug te leiden naar een persoon en worden alleen op wijkniveau gepresenteerd.

Papieren vragenlijst

Het onderzoek staat vanaf 23 januari tot 5 maart online via www.heerlen.nl/burgeronderzoek. Mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek en liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen contact opnemen met I&O research, via het telefoonnummer 0800-0191 of via een mailtje naar: helpdesk@ioresearch.nl.

Poefelezitting 2024

Vandaag woensdag 10 januari om 11:11 start de voorverkoop van de Poefelezitting 2024.

Dit jaar wordt deze zitting georganiseerd in het Stadstheater in Heerlen. Voor verdere info raadpleeg de website www.DeTentheerlen.nl.

1 januari Omgevingswet van kracht

Indienen van initiatieven

Vanaf 1 januari is de Omgevingswet van kracht. Dit heeft als gevolg dat initiatieven op een andere wijze ingediend moeten worden.

Wanneer u van plan bent om te gaan (ver-)bouwen, een bestaand pand een andere functie te geven, ergens een bedrijf te starten of om een stuk grond voor iets anders te gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het omgevingsplan, of dat de gemeente medewerking wil verlenen aan uw initiatief en welke vergunning(en) u daar dan voor nodig heeft. Via intaketafel@heerlen.nl kunt u het formulier aanvragen.

Datum nieuwsbericht

 4

1000 nieuwe leden bibliotheek

PERSBERICHT

Sinds de invoering van het cadeau abonnement

Ruim 1000 nieuwe 65+ leden

Op dit moment hebben ongeveer 2100 65+ers in de gemeente Heerlen een abonnement op de bibliotheek. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de situatie voordat het cadeau abonnement is ingevoerd. Toen waren namelijk 900 65+ers lid van de bibliotheek.

In totaal zijn 900 bestaande abonnementen van 65+ers omgezet naar het door de gemeente betaalde abonnement. Daarnaast zijn er ongeveer 1.200 nieuwe leden bijgekomen. Het is onduidelijk hoe de verspreiding over de verschillende vestigingen in de stad is.

Het cadeau van de gemeente is voor veel 65+ers aanleiding om de bibliotheek te herontdekken. Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Vaak zijn mensen jarenlang niet meer in de bibliotheek geweest en zijn ze positief verrast door wat de bibliotheek tegenwoordig allemaal te bieden heeft. Zo hebben verschillende nieuwe 65+ leden zich meteen aangemeld voor de gratis training Klik & Tik of als vrijwilliger voor één van de verschillende vrijwilligersfuncties”.

Sinds 1 oktober 2023 Krijgen alle 65+ers en volwaardig abonnement op de bieb cadeau. Dat levert voor hen mogelijkheden als boeken lenen, gebruik maken van de computer, toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 gemeente Heerlen

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Een nieuw jaar is een goed moment om stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar, maar we kijken ook samen vooruit naar de uitdagingen en kansen in 2024.

Wanneer?

Dinsdag 9 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Parkstad Limburg Theater,

Burgemeester van Grunsvenplein 145 te Heerlen.

Proost jij met ons mee op het nieuwe jaar?