Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Verlenging preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

Oktober vorig jaar gaf burgemeester Wever toestemming tot een proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum. Een groot deel van het centrum werd toen aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarmee het mogelijk werd op bepaalde momenten preventief in Heerlen-Centrum te fouilleren op verboden wapenbezit. Onlangs heeft de burgemeester besloten de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied – dus de mogelijkheid tot preventief fouilleren – in dit gebied voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2024 te verlengen.

De proef preventief fouilleren had als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit in de stad klopten, met name van messen. Het instellen van het gebied was gebaseerd op een gezamenlijke analyse van de politie en de gemeente. Deze was opgesteld na zorgen bij de politie over het toegenomen wapenbezit in de openbare ruimte. Hiermee werd het voor de officier van justitie mogelijk om de politie toestemming te geven om bepaalde momenten preventief te mogen fouilleren.

Resultaten proef

In de afgelopen vier maanden zijn er twaalf fouilleeracties gehouden. Daarbij zijn in totaal 440 personen en 126 voertuigen preventief gecontroleerd. In het totaal zijn bij twaalf verschillende personen wapens aangetroffen: zes messen, een boksbeugel, een morgenster, drie busjes pepperspray en een gasalarmpistool. Alle personen waren meerderjarig. Ondanks  de ruime (media)aandacht voor het preventief fouilleren werd bij het merendeel van de fouilleeracties dus tenminste één wapen werd aangetroffen.

Burgemeester Wever: “Je zou kunnen stellen dat het aantal wapens afgezet tegen het aantal gecontroleerde personen relatief beperkt is. Tegelijkertijd is ieder aangetroffen wapen echter zeer zorgelijk, omdat het dragen van welk wapen dan ook het risico van escalatie met zich meebrengt. Na overleg met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie over de proef en de resultaten heb ik daarom besloten de aanwijzing veiligheidsrisicogebied te verlengen, waardoor preventief fouilleren in Heerlen-Centrum tot eind van dit jaar mogelijk blijft.’

Het gebied en de acties

Er is geen aanleiding om het reeds aangewezen gebied te wijzigen, dit blijft een groot deel van Heerlen-Centrum omvatten. Tot en met 31 december 2024 kan de politie daarom dan ook mensen in het aangewezen gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeuren alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De acties worden niet aangekondigd en kunnen alle verschillende weekdagen en dagdelen plaatsvinden.

Comments are closed.