Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe afspraken Zonnepanelenproject

PERSBERICHT

Heerlen en Volta Limburg maken nieuwe afspraken rondom Zonnepanelenproject

Een gebrek aan duidelijke afspraken over servicevoorwaarden in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Parkstad en Volta leidde de afgelopen periode tot klachten van belangstellende en deelnemende inwoners. Om die reden staat in een vandaag gesloten overeenkomst tussen Heerlen en Volta onder meer duidelijke reactietermijnen bij storingen en een compensatieregeling voor haperende installaties. Waar in de rest van Parkstad al sinds november 2022 een deelnamestop geldt, kunnen Heerlenaren zich nog tot en met 24 oktober 2023 aanmelden voor het Zonnepanelenproject. Na die datum worden er geen nieuwe deelnemers aangesloten. Deze stop heeft verder geen gevolgen voor bestaande deelnemers en de looptijd van hun contracten.    

Zonnepanelenproject Parkstad
Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder en gemakkelijker te maken. Burgers worden met dit project volledig ontzorgd, van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hun daken tot de garantie en het onderhoud hiervan gedurende vijftien jaar. Door de vele alternatieven op de markt liep de belangstelling voor het project de afgelopen jaren sterk terug. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan de uitbreiding van het lokale aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen.


Noodzaak tot verduurzaming te midden van stijgende prijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor zowel de levering en installatie van zonnepanelen als het aangeboden servicecontract fors gestegen. Dit merken zowel burgers als leveranciers. Zo geeft Volta aan dat prijzen in de sector sinds de aanvang van het Zonnepanelenproject in 2017 met zo’n 35% zijn gestegen. Om deze reden heeft Volta Limburg aangegeven geen kans te zien de afspraken van het Zonnepanelenproject onder de oorspronkelijke prijsstellingen op langere termijn waar te kunnen maken.

In reactie op Volta’s wens te komen tot een deelnamestop voor het Zonnepanelenproject, heeft de gemeente Heerlen ingezet op een overgangsperiode waarin inwoners voldoende gelegenheid krijgen om alsnog gebruik te maken van voordelig geprijsde zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst die vandaag is vastgesteld. De komende negen weken kunnen inwoners van Heerlen dankzij de overeenkomst nog deelnemen aan het Zonnepanelenproject, tegen de nieuwe, duidelijkere servicevoorwaarden. Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu, en Circulariteit): “Juist in tijden van stijgende prijzen wordt de sociale noodzaak van verduurzaming duidelijk. Zonnepanelen kunnen helpen de energierekening naar beneden te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we er alles aan doen om álle Heerlenaren mee te laten doen aan de energietransitie.”

Afspraak is afspraak

Huidige deelnemers en deelnemers die zich tot en met 24 oktober melden, zullen niets merken van de deelnamestop. Aanvragers die tot nu toe nog geen getekende offerte hebben ontvangen, krijgen een nieuw aanbod met een nieuwe prijs naar aanleiding van de gemaakte afspraken met Volta.De gemaakte afspraken rondom service en onderhoud blijven gewoon gelden voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.


Comments are closed.