Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe woningbouwprojecten

PERSBERICHT

Met succesvolle Parkstedelijke subsidieaanvraag krijgt Heerlense woningbouw een extra impuls

Rijksbijdrage van €2,5 miljoen voor acht woningbouwprojecten in Heerlen

Samen met de overige Parkstadgemeenten ontvangt Heerlen een fikse financiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Het gaat om €2,5 miljoen euro voor acht Heerlense woningbouwprojecten van in totaal 363 nieuwe woningen, op een totaal van €5,72 miljoen voor 23 bouwprojecten en 835 woningen in heel Parkstad. De bijdrage is bedoeld voor woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tussen nu en eind 2025 tot uitvoering over te gaan.

Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls (Sbi) geïntroduceerd: een subsidie voor bouwprojecten. Dit zijn projecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen.

Vanuit Parkstad zijn er in totaal 31 projecten ingediend voor een subsidiebijdrage uit de Startbouwimpuls. De subsidieaanvragen zijn in co-creatie tussen ontwikkelaar, gemeente, en de Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkt, en met steunverklaring van de Provincie Limburg ingediend. Landelijk zijn er in totaal in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1 op de 3 projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt. Tegen dit landelijke beeld in ontvangen in zowel Heerlen als Parkstad 3 op de 4 projecten een bijdrage.

Extra impuls in Heerlen
Wethouder Wonen van de gemeente Heerlen, Casper Gelderblom, is blij met de extra impuls voor stad en regio, en benadrukt de kansen die de succesvolle subsidie-aanvraag met zich meebrengt. “Deze flinke bijdrage aan de bouw van honderden nieuwe, betaalbare woningen in onze stad en regio onderstreept dat de krimpgedachte wat ons betreft verleden tijd is. Dit goede nieuws gaat dan ook niet alleen over stenen, maar steunt ons geloof dat Heerlen weer kan bloeien en zelfs groeien. Ik ben dan ook enorm blij met de goede samenwerking tussen de Stadsregio, gemeenten, marktpartijen, en woningcorporaties, die deze succesvolle aanvraag mogelijk hebben gemaakt.”

Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg
Wethouder Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen – ondanks de economische tegenwind – niet wordt vertraagd.’


Projecten uit Parkstad

De totale bijdrage is opgebouwd uit bijdragen voor projecten uit de volgende gemeenten:

–      193.950 euro voor twee projecten in Beekdaelen (34 woningen)

–      1.341.592 euro voor vier projecten in Brunssum (182 woningen)

–      2.514.289 euro voor acht projecten in Heerlen (363 woningen)

–      1.197.150 euro voor vijf projecten in Kerkrade (184 woningen)

–      177.175 euro voor twee projecten in Landgraaf (22 woningen)

–      162.200 euro voor één project in Simpelveld (26 woningen)

–      141.600 euro voor één project in Voerendaal (24 woningen)

Comments are closed.