Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Opening Tiny Forest in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN leggen volgende Tiny Forests aan

Na een succesvolle en feestelijke opening van het eerste Tiny Forest in Heerlen bij basisschool Gerardus Majella, opent wethouder Jordy Clemens op donderdag 16 november het volgende Tiny Forest in bij OBS de Tovercirkel. In samenwerking met IVN Natuureducatie zal het tweede van deze minimaal 10 Tiny Forests tot stand komen. De leerlingen planten we deze dag hun eigen bos: het Toverbos. Hiermee continueert de gemeente Heerlen het vergroenen van schoolpleinen en wordt een gezonde speel- en leeromgeving gecreëerd.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. 

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Persuitnodiging en programma

Graag nodigen we u uit voor de plantdag van het IVN Tiny Forest bij OBS de Tovercirkel in Heerlen.

Locatie:     OBS de Tovercirkel, achter de school (Benzenraderweg 270)

Aanvang:   Opening door wethouder om 9.00 uur. We starten met een welkomstwoord en het ceremonieel planten van de eerste boom door wethouder Jordy Clemens met vervolgens de onthulling van het informatiebord door de wethouder en de leerlingen.

Na deze gezamenlijke start zijn de kinderen nog twee uur bezig met het beplanten van 200 m². U kunt daarna nog rondkijken onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden

Wilt u bij de opening aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Yaël van den Bosch via y.van.den.bosch@heerlen.nl.

Comments are closed.