Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Starters op de woningmarkt

PERSBERICHT

Nog ruim 500.000 euro voor starters op de woningmarkt


Om het kopen van een eerste huis te vergemakkelijken, heeft de gemeente Heerlen in 2021 de starterslening geïntroduceerd. Dit is een aanvullende lening bovenop de hypotheek die door een bank wordt verstrekt. Momenteel is er nog ruim 500.000 euro beschikbaar voor starters in Heerlen om van deze regeling gebruik te maken. Daarnaast is de maximale aankoopsom voor deze lening verhoogd naar 280.000 euro, waardoor meer starters op de Heerlense woningmarkt kunnen profiteren van de starterslening.


“In Heerlen hebben we de ambitie om te groeien. In 2050 willen we qua inwoners gegroeid zijn naar 100.000 inwoners. Dan is het essentieel dat we de stad nog aantrekkelijker maken voor nieuwe inwoners. En in dit geval voor starters op de woningmarkt. De starterslening biedt een uitstekende kans voor starters in Heerlen om hun droom van een eigen woning waar te maken. Met nog ruim 500.000 euro beschikbaar, kunnen we meerdere starters financieel ondersteunen en helpen om hun eerste woonplek in Heerlen te realiseren. Zo bieden we niet alleen financiële ondersteuning, maar dragen we ook bij aan de Heerlense groeiambitie”, aldus Casper Gelderblom, wethouder wonen.

Gunstige lening

De starterslening is een bijzondere lening met gunstige voordelen om je eerste woning te kopen in Heerlen. Zo betaal je de eerste drie jaar geen aflossing en heeft de lening een looptijd van dertig jaar waarbij de eerste 15 jaar de rente vast staat.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de starterslening mag de woning maximaal 280.000 euro kosten. De starterslening is maximaal 56.000 euro. De leningen worden verstrekt door SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De starterslening aanvragen kan pas na toestemming van de gemeente. Men krijgt van de gemeente een toewijzingsbrief als voldaan is aan de voorwaarden voor de starterslening. Met deze brief kan de lening bij SVn worden aangevraagd.

Voor meer informatie over de starterslening en het aanvraagproces kunnen geïnteresseerden terecht op de websites van SVn en de gemeente Heerlen.

Als het budget voor de starterslening op is, dan kunnen er geen leningen meer worden verstrekt.

Comments are closed.