Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Werkzaamheden Geleenstraat en Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers,
In 2022 en 2023 heeft er een aantal zichtbare veranderingen plaatsgevonden in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier. Denk hierbij aan de herinrichting van de Coriovallumstraat en de Doctor Poelsstraat én de tijdelijke inrichting van Park Romana. Onder andere het zichtbaar maken van het Romeins verleden en het toevoegen van groen stonden centraal.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte in het Romeins Kwartier te waarborgen, zijn er een aantal
werkzaamheden in de Geleenstraat en Doctor Poelsstraat nodig. Het gaat hierbij om het verbeteren
van de bestrating en het vervangen van lijngoten op enkele punten. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd tussen 3 en 19 april 2024.
Wanneer wordt er in welk gebied gewerkt?
Om de overlast zo veel als mogelijk te beperken, wordt
het werk in verschillende fases verdeeld:
Fase 1 3 t/m 5 april
Geleenstraat – ter hoogte van bloemisterij Joko
Het verkeer kan met behulp van verkeersregelaars doorrijden.
Fase 2 8 t/m 12 april
Geleenstraat – ter hoogte van het stadskantoor en Quatro Cinema
De Doctor Poelsstraat blijft bereikbaar via de Akerstraat en het Pancratiusplein. De
horeca blijft voor voetgan-gers toegankelijk tijdens openingstijden.
Fase 3 17 t/m 19 april
Doctor Poelsstraat
Het verkeer wordt omgeleid via het Pancratiusplein en De Raadhuisstraat.
Bewoners van de residentie Uilegats kunnen hun woning bereiken via het
Raadhuisplein.


Heeft u nog vragen?
Nadat deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden,
willen we een mooie openbare ruimte opleveren. Wij
hopen dat u nog enig geduld kunt opbrengen en we
samen vooruitblikken naar een fijne plek om te wonen,
verblijven en ondernemen. Mocht u voorafgaand of
tijdens de werkzaamheden vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met omgevingsmanager Karin Bok
via omgevingsmanagement@heerlen.nl.

>

Comments are closed.