Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Oproep aan jongeren in Heerlen

De gemeente Heerlen neemt deel aan het Europese project InclusEU waarbij de doelgroep jongeren van 16 t/m 28 centraal staat. Het hoofdthema is sociale verbinding en jeugdvrijwilligerswerk in de buurt. We zien dat een aanzienlijk aantal jongeren in de corona-periode in isolement is geraakt en moeite heeft om aansluiting te vinden in hun buurt. Met het project InclusEU proberen we samen met partnersteden uit 7 andere Europese landen te onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij activiteiten in hun directe leefomgeving, onder andere door vrijwilligerswerk. In het project praten we met jongeren over wat hen beweegt en denken we samen na over jongerenactiviteiten in hun buurt. De jongeren praten ook met leeftijdsgenoten uit de andere landen.

Doe mee!

Woon je in Heerlen en val jij in eerdergenoemde leeftijdsgroep of heb je een zoon of dochter die het leuk zou vinden om aan ons project deel te nemen, dan kun je je bij ons aanmelden via y.mulder@heerlen.nl en/of e.colson@heerlen.nl.

Wat verwachten we van de deelnemende jongeren?

We horen graag hoe zij de covid-periode hebben ervaren, of ze zich betrokken voelen bij hun buurt en hoe ze staan tegenover vrijwilligerswerk. Ook doen de jongeren mee aan maximaal 4 Zoom meetings met de jongeren uit de andere landen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij het opzetten/bedenken/meedoen aan de eindconferentie van het project. Deze vindt plaats in Heerlen in september ’24. Tijdens de conferentie ontvangen we de participanten (professionals en een grote groep jongeren) uit de andere landen.

Uiteindelijk zal de Heerlense groep jongeren tijdens maar ook vooral na het project een klankbordgroep zijn voor de gemeente.

Wat levert het je als jongere op als je meedoet aan dit project?

  • Je kunt meepraten en ervaringen delen over wat Covid-19 met jou heeft gedaan of nog steeds doet. 
  • Je leert nieuwe mensen kennen, ook uit andere Europese landen d.m.v. online meetings en de eindconferentie.
  • Je kunt meehelpen om de conferentie in september ‘24 op te zetten óf er eventueel aan bij te dragen.
  • Jouw eventuele skills kunnen misschien van toepassing zijn tijdens het project, denk aan social media, fotografie, videografie, muziek.
  • Je kunt je stem laten horen aan de gemeente en meedenken over o.a. jeugdvrijwilligerswerk en hoe de gemeente Heerlen dit aantrekkelijk kan maken. 
  • Je bouwt een nieuw netwerk op.
  • Als je coole ideeën hebt voor je buurt dan kunnen we hierover samen in gesprek gaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
  • De jongerengroep zal uiteindelijk ook ingezet kunnen worden als adviesorgaan voor de raad, college en gemeente.
  • Deelname aan het project geeft je veel ervaring en staat uiteindelijk ook mooi op je CV.
  • Je deelname kan ondergebracht worden binnen MDT (maatschappelijke diensttijd) en je krijgt dan een vergoeding van 150 euro.

     Zie: MatchMate Zuid.

Comments are closed.