Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Frisse Wind wordt voortgezet

PERSBERICHT


In 2020 ontving Stichting Samen Heerlen de City Boost van het VSBfonds. Een donatie waarmee het project ‘Frisse Wind’ kon ontstaan en doorgroeien tot een plek waar veel Heerlense initiatieven terecht konden. Het steunen, stimuleren en verbinden van initiatieven staat centraal bij Frisse Wind en dat is waardevol voor de hele stad. Om nóg meer voor onze stad te kunnen betekenen slaan Stichting Samen Heerlen, het VSB-fonds, Nationaal Programma Heerlen-Noord en de gemeente Heerlen de handen ineen voor de voortzetting van Frisse Wind. Hierdoor kan Frisse Wind ook de komende drie jaar de ideeën en initiatieven van Heerlenaren en Heerlense verenigingen blijven steunen.

Burgemeester Roel Wever: “Het is ongelofelijk dat er de afgelopen jaren al zo veel initiatieven en initiatiefnemers uit Heerlen ondersteuning, op welke manier dan ook, bij Frisse Wind hebben aangevraagd. Dit benadrukt dat we in Heerlen altijd naar manieren zoeken om verbindingen te leggen om zo onze stad te verbeteren. Des te meer reden voor ons en onze partners om de handen ineen te slaan en Frisse Wind de komende jaren door te ontwikkelen.”

Frisse Wind

Frisse Wind biedt financiële ondersteuning en begeleiding van scout-coaches voor de ontwikkeling van een idee voor een straat, wijk of Heerlen in zijn geheel. Ook namen al 400 initiatiefnemers deel aan de Frisse Wind Academie, waar Heerlenaren met een idee voor de stad of een lopend initiatief elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen. In de afgelopen 3 jaar hebben ruim 180 initiatieven voor en door Heerlenaren of Heerlense verenigingen financiële steun ontvangen. Voorbeelden zijn buurttuin- en stadstuininitiatieven, lunchmiddagen tegen eenzaamheid voor ouderen, maar ook evenementen als de Highland Games van studentenvereniging Woord en Daad of het Stralende Sterrengala.

Bert Bremen, bestuurslid van Stichting Samen Heerlen: “De kracht van Frisse Wind zit in de frisse aanpak. We geven niet alleen financiële steun, maar de scout-coaches begeleiden en verbinden ook. De drempel om een aanvraag te doen wordt zo lager en de kans op een succesvolle aanvraag groter. Vervolgens delen initiatiefnemers hun kennis en ervaring met elkaar bij de Frisse Wind Academie. Dat werkt aanstekelijk.”

Geïnteresseerde Heerlenaren met een idee vinden meer informatie op www.frissewindheerlen.nl.

Comments are closed.