Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Samenwerking Heerlen en Vista College

PERSBERICHT

Gemeente Heerlen zet nieuwe standaard

Langjarige samenwerking Heerlen en VISTA College voor volwassenenonderwijs

De gemeente Heerlen en VISTA College slaan de handen ineen voor een langjarige samenwerking in het formele volwassenenonderwijs. Als contactgemeente voor het Rijk op het gebied van volwassenenonderwijs, is Heerlen verantwoordelijk voor het inkopen en faciliteren van het volwassenenonderwijs voor alle gemeenten in de regio.

De huidige contractperiode voor het volwassenenonderwijs verloopt op 1 januari 2024, waardoor er een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de organisatie ervan. Na zorgvuldige overweging heeft de gemeente Heerlen besloten de succesvolle samenwerking met ROC VISTA College voort te zetten.

De keuze voor ROC VISTA College als partner is gebaseerd op hun uitstekende prestaties, naleving van kwaliteitseisen en proactieve rol binnen de Bondgenootschappen Geletterdheid in de regio. Bovendien is ROC VISTA College een gewenste partner bij het oprichten van een toekomstig Leven Lang Ontwikkelen-collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden (LLO-collectief).

Breed draagvlak in de regio en een pioniersrol voor Heerlen

Het draagvlak voor deze samenwerking is breed in de regio. Alle regiogemeenten hebben ingestemd met de publiek-publieke samenwerking tussen gemeente Heerlen en ROC VISTA College. Heerlen neemt hiermee een pioniersrol in, als eerste regio in Nederland die het volwassenenonderwijs organiseert via een horizontale publiek-publieke samenwerking. Terwijl andere regio’s nog gebruikmaken van subsidierelaties of Europese openbare aanbestedingen, zet Heerlen een nieuwe standaard.

“We zijn er trots op dat we opnieuw pioniers zijn, ditmaal op het gebied van volwassenenonderwijs. We geloven dat deze langjarige samenwerking meer mensen met Nederlands als eerste taal zal aantrekken tot het volwassenenonderwijs, waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar we het voor doen,” aldus Jordy Clemens, wethouder Onderwijs.

Comments are closed.