Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen sluit 2022 af met plus 23,9 miljoen

PERSBERICHT

Heerlen sluit 2022 af met plus van 23,9 miljoen

Heerlen sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van 23,9 miljoen. Als de gemeenteraad instemt, wil het college een groot deel van dit bedrag inzetten om inwoners ook dit jaar een energietoeslag uit te keren. Verder is het voorstel om extra geld in te zetten voor bijvoorbeeld Heerlen-Noord, het begeleiden van mensen naar werk en de gebiedsontwikkelingen Spoorsingel, Terworm en Kaldeborn. Daarna blijft nog €500.000,- over om toe te voegen aan de algemene reserve. Op 28 juni buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Het college kijkt terug op een dynamisch jaar. Een jaar waarin de coronamaatregelen werden afgebouwd, de oorlog in Oekraïne uitbrak en iedereen te maken kreeg met een ongekende stijging van de energieprijzen. Maar ook een jaar waarin het van Grunsvenplein werd opgeleverd, de bedrijventerreinen verder groeiden en Kasteel Hoensbroek door de ANWB werd uitgeroepen tot mooiste kasteel van Nederland.

Wethouder Martin de Beer is tevreden over de financiële afronding van 2022 maar geeft aan dat er nog veel onzekerheid is over 2023: “De inflatie, stijgende rente en hoge energieprijzen zorgen dit jaar en volgende jaren voor veel onzekerheid in onze gemeentelijke begroting.”

Operatie Steenbreek

PERSBERICHT

Tegels eruit, groen erin!

Bij de gemeente Heerlen zijn afgelopen weekend de plantpakketten opgehaald door de circa 50 deelnemers van Operatie Steenbreek. Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) overhandigde de eerste exemplaren.

Met Operatie Steenbreek stimuleert de gemeente Heerlen burgers om voor- en achtertuinen te vergroenen: tegels eruit, groen erin! Deelnemers kunnen daarvoor plantenpakketten krijgen voor 12 m² tuin. Ze moeten zelf de tegels weghalen en de planten in de grond zetten.

De Stichting CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) ondersteunt de gemeente hierbij. Nadat mensen zich hebben aangemeld, gaan ze bij hen op bezoek en maken samen een plan.

Eerste keer

Mevrouw Ans Pipers was een van de eersten die de planten kwam ophalen vrijdagmiddag: “Het is de eerste keer dat ik meedoe. Het zijn behoorlijk wat planten die ik meekrijg, maar gelukkig krijg ik voldoende hulp bij het verwerken ervan.

Goede zaak

Wethouder Marco Peters: “Als gemeente zetten we in op rigoureuze vergroening. Met Operatie Steenbreek stimuleren wij onze inwoners om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Zo maken we op juist die plekken waar het het hardst nodig is écht het verschil!”

Groen en duurzaam

De stichting CNME is al 25 jaar actief om mens en natuur te verbinden voor een groene en duurzame wereld. De stichting werkt altijd samen met andere partijen en helpt hen met de aanwezige kennis en expertise om de eigen leefomgeving te vergroenen.

Heerlen opent eerste menstruatieproducten uitgiftepunt in stadskantoor

PERSBERICHT

Heerlen opent eerste menstruatieproducten
uitgiftepunt in stadskantoor

In de openbare toiletruimte in het Heerlense stadskantoor kunnen inwoners en
bezoekers met een kleine portemonnee vanaf deze week gratis
menstruatieartikelen zoals maandverband en tampons ophalen. De gemeente
Heerlen sluit hiermee aan bij de landelijke groei van dit soort uitgiftepunten,
waarvan er volgens het kabinet de komende tijd duizend bij moeten komen.

Taboe
Ongeveer 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven in Nederland kampt ook met
menstruatiearmoede. Dit betekent dat er thuis niet genoeg geld is om noodzakelijke
menstruatie- en hygiëneproducten als maandverband en tampons te kopen.

Daarnaast rust er ook een taboe op menstruatiearmoede. Het is nog steeds niet overal
gebruikelijk om over menstruatie te praten, laat staan aan te geven dat je
menstruatieproducten niet kunt betalen.

Mee kunnen doen
Casper Gelderblom, wethouder Dienstverlening beschouwt het als een stap vooruit: “Het is
onacceptabel dat meisjes en vrouwen die menstruatieproducten niet kunnen betalen, niet of
minder makkelijk mee kunnen doen. Met dit eerste uitgiftepunt voor gratis
menstruatieproducten hopen we een taboe te helpen doorbreken en zorgen weg te nemen
van degenen die soms geen geld hebben voor deze noodzakelijke producten.”

De kast staat in de openbare toiletruimte van het stadskantoor, zodat iedereen die het nodig
heeft daar een pakje uit kan halen.

Omruilactie witgoedapparaten verlengd

PERSBERICHT

Heerlense energiebesparende omruilactie witgoedapparaten wegens succes verlengd

Ongeveer 800 huishoudens hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de omruilactie witgoed. Vanwege de grote interesse in de actie heeft het college in Heerlen besloten om het subsidieplafond voor de omruilactie te verhogen naar 1,3 miljoen euro. Hiermee verwacht Heerlen nog 900 huishoudens extra te kunnen helpen met een minder energieslurpend apparaat.

In februari is Heerlen gestart met de omruilactie witgoed als onderdeel van haar bestrijding van energiearmoede. Hiermee kunnen huishoudens met een lager (midden) inkomen (tot maximaal 175% van het bijstandsniveau) via de energiebespaarcoach van de WoonWijzerWinkel Limburg een aanvraag indienen om hun oude koelkast, koelvries-combinatie, droger of wasmachine om te ruilen voor een zuiniger apparaat.  

Wethouder Wonen, Milieu & Circulariteit Casper Gelderblom is blij met het succes van de actie. “Deze sociale én duurzame omruilactie laat goed zien hoe we in Heerlen energiearmoede willen ombuigen naar energierechtvaardigheid. Door oude koelkasten en wasmachines te vervangen door energiezuinige nieuwe exemplaren helpen we het huishoudboekje én het klimaat. Door de oude witgoedapparaten te ontmantelen en te recyclen, is de actie ook een stap richting de circulaire economie van de toekomst.”

Hoe werkt het?

De energie bespaarcoach komt bij de inwoner thuis en geeft advies over hoe iemand met kleine aanpassingen al energie kan besparen. Wanneer een huishouden in aanmerking komt voor de omruilactie witgoed, vullen zij, samen met de bewoner, een aanvraagformulier in.

Wanneer het plafond van de subsidie bereikt is, houdt de omruilactie witgoed op. Kijk op www.heerlen.nl/energiekosten of u ook gebruik kunt maken van deze regeling.

Wat levert het op?

Dankzij de vervanging gaat de energierekening van inwoners omlaag, en helpen we het klimaat. Bij vervanging van een oude wasmachine gaat het gemiddeld om een besparing van zo’n 40 euro per jaar – en dus vele honderden euro’s over de hele gebruiksperiode. Iedere vervangen wasmachine bespaart het klimaat bovendien jaarlijks de co2-uitstoot die gemoeid gaat met de productie van 5300 plastic tassen. Uitgaande van diezelfde besparing, heeft de Heerlense omruilactie al bijna evenveel co2 bespaard als 1000 bomen die 10 jaar hebben gegroeid.


1 miljoen voor Romeins Museum de Thermen

PERSBERICHT

Principebesluit van 7 februari

Provincie draagt 1 miljoen bij aan Romeins Museum

de Thermen

De gemeente Heerlen is zeer verheugd met deze eerste bijdrage van 1 miljoen euro aan het Romeins Museum door de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten stemde op 7 februari met dit principebesluit in. Daarnaast is de afspraak gemaakt om de samenwerking met betrekking tot de lobby te intensiveren en deze gezamenlijk op te pakken richting onder meer Den Haag.

Gedeputeerde Geert Gabriels (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Het Romeinse badhuis is een belangrijk archeologisch monument dat we alleen kunnen behouden met een klimatologische oplossing. De gemeente kan nu tot het einde van dit jaar een subsidieaanvraag indienen bij de Provincie om aanspraak te maken op de gereserveerde € 1 miljoen om het Romeinse badhuis duurzaam te behouden.  Het is een fantastisch stukje Romeinse geschiedenis dat zich in onze provincie bevindt en waar we toekomstige generaties ook van willen laten genieten. Het verhaal van het oudste stenen gebouw van Nederland moet verteld worden, zowel binnen onze provinciegrenzen als ver daarbuiten.”


Wethouder Jordy Clemens: “We zijn erg blij met het nu al toegekende bedrag. Het brengt de realisatie van het Romeins Museum een stap dichterbij. Bovendien is het belangrijk dat we dit belangrijke verhaal nu samen met de provincie kunnen gaan vertellen. Op het Romeins badhuis zijn we terecht trots. Het vormt een fundament van de Romeinse nederzetting Coriovallum en is het oudste stenen gebouw van Nederland. We staan voor een belangrijke opdracht: dit unieke nationaal erfgoed behouden voor onze en latere generaties en presenteren aan een breed publiek. Dit doen we met een nieuw museumgebouw dat het Romeins badhuis beschermt én ruimte geeft voor de unieke verhalen die verbonden zijn aan dit gebouw, aan onze stad en deze regio. Hiermee kunnen we de geschiedenis van de Romeinse tijd tussen Maas en Rijn nog beter vertellen, delen en ervaren. Want het belang van Limburg in de Romeinse tijd is duidelijk. Wij bouwen aan een nieuw museum, een landmark, waar het badhuis als archeologisch rijksmonument optimaal tot zijn recht komt.”

Romeins Museum
Het nieuw te realiseren Romeins Museum wordt een museum met een (inter)nationaal bereik, maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Romeins Kwartier en één van de dragers van een vernieuwde Heerlense binnenstad waarin kwaliteit, identiteit en experiment centraal staan. Het gebied rondom het museum transformeren we tot een aantrekkelijk en groen gebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers, geïnspireerd door ons Romeins verleden. Zo wordt het Romeins Museum dé toegangspoort tot Romeinse Heerlen, Limburg en de Euregio.

Heerlen een natuurinclusievere stad

PERSBERICHT

Een natuurinclusievere stad

Heerlen maakt werk van dierenwelzijn en natuurinclusief bouwen

Een duurzame toekomst vergt het herstel van balans tussen natuur, dier, en mens. Dit vraagt ook in Heerlen om actie. Om deze reden zet gemeente Heerlen een eerste stap richting een natuurinclusievere stad met beleid op dierenwelzijn én een plan van aanpak voor het beleid natuurinclusief bouwen.

Dierenwelzijn

Dieren horen bij de samenleving en verrijken het leven van veel Heerlenaren. Met de nota Dierenwelzijn geeft de gemeente invulling aan de wens vanuit de samenleving om beter om te gaan met dieren. De nota geeft uitdrukking aan de intrinsieke waarde van het dier, het belang van een duurzame leefomgeving, en het belang van een grotere biodiversiteit. Zo beperkt de gemeente de inzet van dieren bij evenementen tot educatieve doeleinden. Ook maakt de nota budget vrij voor bewustzijnsbevordering en jeugd- en burgerprojecten rondom dierenwelzijn.
 
Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving. Hierdoor kunnen er meer planten- en diersoorten leven in onze stad. Met dat doel werkt de gemeente de komende maanden aan beleid dat natuurinclusief (ver)bouwen structureel bevordert. Hiermee zet de gemeente in op een betere leefomgeving voor mens en dier, bijvoorbeeld door middel van groene daken en gevels, het bieden van nest- en schuilgelegenheden of door het aanleggen van natuurlijke vijvers.
“Om een gezonde, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier te ontwikkelen, moet dier én natuur een volwaardige plaats krijgen in het Heerlens beleid. De stappen die we nu zetten zijn belangrijke bouwstenen in onze ambitie om een duurzame, groene en klimaatadaptieve gemeente te zijn, waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken”, aldus wethouder Milieu, Biodiversiteit en Dierenwelzijn Casper Gelderblom.


* De nota dierenwelzijn en het plan van aanpak natuurinclusief bouwen moet nog door de gemeenteraad van Heerlen worden vastgesteld. Dit wordt tijdens de raadsvergadering van eind mei 2023 besloten.

Uitbreiding basisbanen

PERSBERICHT

Heerlen breidt het aantal basisbanen uit naar 30. In een basisbaan kan een kandidaat zich ontwikkelen naar een functie waar de reguliere arbeidsmarkt om vraagt. Er komen minimaal 10 basisbanen bij de gemeente, bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Akerstraat of voor wagenparkonderhoud. De andere basisbanen worden gezocht bij organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben. Denk aan conciërges in de buurt of bij scholen, of facilitair medewerkers bij sportclubs of culturele verenigingen.

Wethouder Martin de Beer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het arbeidsproces: “mensen ervaren meer voldoening en welzijn als ze werken. Ze worden onafhankelijk en doen weer mee in de samenleving. Een basisbaan is een van de instrumenten die mensen een kans geeft op ontwikkeling.”

De werkzaamheden in een basisbaan zijn van maatschappelijk nut. Na maximaal 2 jaar stroomt een kandidaat uit naar regulier werk. Kandidaten komen in dienst bij WerkvoorHeerlen dat ook zorgt voor de begeleiding. Voor de uitstroom naar regulier werkt WerkvoorHeerlen samen met WSP Parkstad. Werkgevers ontvangen een subsidie als ze een basisbaan creëren. Het gaat om een pilot van 1 jaar.

Onbemande medische dronevlucht

PERSBERICHT

Eerste onbemande medische dronevlucht over landsgrenzen

Op 21 april 2023 vanaf 10.00 vindt een eerste onbemande dronevlucht plaats tussen Heerlen en Aken. Het doel is om zo dicht mogelijk op te stijgen en landen bij het Klinikum en Zuyderland. In deze vlucht komen meerdere innovaties en uitdagingen samen. Het is de eerste keer dat onbemand over een grens én buiten de zichtwijdte wordt gevlogen.

Het gebruik van onbemande vluchtsystemen voor veilig en snel transport van medische goederen, zoals medicijnen, tussen apotheekgroothandels, laboratoria en ziekenhuizen biedt een enorm potentieel. Een gedigitaliseerd, smart netwerk kan in een grensregio mensenlevens redden.

In het in maart afgesloten Europese project SAFIRMed werden zogenaamde U-Space-Services (services voor digitale organisatie van het luchtruim) verder ontwikkeld om het transport van medische goederen veilig en zichtbaar voor alle gebruikers te kunnen laten zijn. Het project EULE heeft dit nog verder uitgewerkt door gebruikers zoals ziekenhuizen en laboratoria te betrekken. Er is hierbij onder andere gekeken naar de integratie van verschillende logistieke systemen.

Europese wet- en regelgeving

De toestemming voor een dergelijke vlucht valt onder nieuwe Europese wet- en regelgeving. Maar toch liep men hier aan tegen het feit dat er nog verschillen zijn tussen landen in interpretatie hiervan. De diverse wetten en regels tonen aan dat er aandacht moet zijn voor vereenvoudiging van wetgeving in grensregio’s en meer experimenteerruimte in het grensgebied.

Aken modelregio

Aken is de Duitse modelregio voor stedelijke luchtmobiliteit, waar onderzoek wordt gedaan naar inzet van onbemande vliegsystemen in steden. Daarbij werkt Aken zeer nauw met haar partners over de grens, zoals Heerlen, om tijdig in te kunnen spelen op de kansen die grensoverschrijdend luchtverkeer biedt.

Noot voor de redactie:

Wanneer: vrijdag 21 april, 10.00 uur

Opstijgen: in Heerlen, kruising Benzenrade/Daelsweg

Landen: rond 10.30 aan het westelijke einde van de parkeerplaats van het Klinikum in Aken (Pauwelsstrasse 30, 52074 in Aken), hier vindt ook een kleine bijeenkomst plaats.

Nationale Dodenherdenking Heerlen

PERSBERICHT

Iedereen welkom om mee te gedenken en samen stil zijn.

Nationale Dodenherdenking Heerlen 2023: ‘leven met oorlog’

Op 4 mei houden wij in Heerlen de Nationale Dodenherdenking, met als hoofdthema ‘Leven met oorlog’. Inwoners van onze stad zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadskantoor aan de Geleenstraat 25 in Heerlen.

Ook kunnen inwoners om 19.30 uur aansluiten om mee te lopen in de stille tocht, of tegen 20.00 uur bij de Gedachteniskapel om samen stil 2 minuten stil te zijn. Iedereen is bovendien van harte welkom in Theater Royal voor een gratis herdenkingsconcert. Dat concert begint om 21.00 uur.

Bijeenkomst Dodenherdenking

De bijeenkomst in het stadskantoor is een afwisseling van muzikale optredens van het Pancratiuskoor, voordrachten en toespraken, van onder meer burgemeester Roel Wever, kindercollege, Nina Wijzenbeek, Noor Jacobs, Martin van der Weerden, deken Hans Bouman en dominee Stegink.

Stille tocht

Om 19.30 uur maken wij ons klaar voor de stille tocht. Deze vertrekt tegen 19.40 uur vanaf de Geleenstraat (ter hoogte van het stadskantoor). Onder begeleiding van de Schutterij en fakkeldragers, lopen wij samen naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Ceremonie bij Gedachteniskapel

Om 19.58 uur speelt Laurent van den Bos van Harmonie T.O.G. Welten de ‘Last Post’. Daarna volgen twee minuten stilte. Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt Tessel Wigman, leerling van basisschool Tarcisius een gedicht voor. Tenslotte richten burgemeester en kinderburgemeester nog een kort woord tot de aanwezigen. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Gratis herdenkingsconcert: Maya Fridman met Canti d’Inizio e Fine

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een concert in het kader van de dodenherdenking, in het Royal Theater. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

De entree is gratis; u heeft wel een kaartje nodig. Dit kaartje is dus gratis te bestellen online, via de site van Filmhuis de Spiegel (in theater Royal). Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl.

Dodenherdenking Hoensbroek

De Stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur. Namens de gemeente is wethouder Martin de Beer aanwezig.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.

Herdenkingsconcert Heerlen 4 mei

PERSBERICHT

In Rusland geboren Maya Fridman speelt muziekstuk Canti d’Inizio e Fine van Oekraïense componist Maxim Shalygin

Iedereen welkom bij gratis herdenkingsconcert Heerlen 4 mei 21.00 uur, Royal theater.

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een gratis herdenkingsconcert in het kader van de dodenherdenking, in de Royal. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

Canti d’Inizio e Fine

De Engelen Des Doods vormen de namen van de zes delen in het werk, geconcludeerd door de epiloog van de Todesfuge, waar Maya tegelijkertijd zingt en haar cello bespeelt. Elk deel symboliseert één van de doodsengelen uit de Joodse mythologie.

Maxim Shalygin componeerde dit stuk voor ‘a solo performer who can feel, play, sing, scream, moan, swear, breathe, squeal, whisper, bleat, hiss, dream…’  en droeg het op aan Maya Fridman.

Verhalen

De muziek wordt afgewisseld met gedichten en verhalen over oorlog en bevrijding. Deze worden voorgedragen door Manouk Pluis.

“Rend your clothes, you all, sprinkle your head with ashes,

run through the streets and dance in madness.”

– Rabbi Jakub Szulman in a letter, January 1942

Maya Fridman is winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2019. De Volkskrant bestempelde Maya Fridmans vertolking van Shalygins werk als een van de muzikale hoogtepunten van 2019.

Donderdag 4 mei – 21.00u

Theater Royal

Gratis Entree

U heeft wel een kaartje nodig; deze is gratis te bestellen via de website van filmhuis de Spiegel in theater Royal: www.filmhuisdespiegel.nl

Organisatie

Dit is een coproductie met PLT en Theater Royal, in opdracht van gemeente Heerlen in samenwerking met Stichting Comité 4&5 mei Heerlen.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.

Natuursteen Promenade krijgt 2e leven.

PERSBERICHT

Vandaag vond een mooi staaltje van hergebruik plaats in de Heerlense binnenstad. Daar gingen 120 m2 gele natuursteen over in de handen van een kerkbestuur uit Hunsel, Leudal. De stenen komen van de Promenade en worden opnieuw gebruikt voor een pad bij een kerkhof.

Het gaat in de binnenstad om nog veel meer materialen die door projectwerkzaamheden worden weggehaald, zoals straatlantaarns, fietsbeugels, banken, bomen en boomroosters.

Wethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij om te zien dat we bij deze gemeentelijke projecten in de binnenstad niets weggooien. Al het overbodige materiaal krijgt een tweede of zelfs een nieuw leven en dat is mooi. Zo kunnen we afval voorkomen en belasten we onze aarde minder.”

Klimaatwinst

De klimaatwinst voor deze gehele verkoop van gebruikte materialen in het centrum van Heerlen is circa 245 ton CO2. Dat staat ongeveer gelijk aan 110 keer heen en weer vliegen naar Parijs. Tot nu toe heeft gemeente Heerlen zo’n 30.000,- EURO verdiend hiermee. We verwachten nog 45.000 EURO te verdienen aan de verkoop van de resterende natuursteen, boomroosters en het openbare toilet.

Meer weten of interesse in gebruikte materialen uit de binnenstad?

Lees verder op www.heerlen.nl/promenade of ga direct naar de marktplaats voor materialen: Ons aanbod (materialenmarktplaats.nl).

Behoud kraskaarten

PERSBERICHT

Meer ruimte voor lang parkeren

Om de beschikbare parkeercapaciteit in de stad zo goed mogelijk te benutten wordt elk jaar een onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek worden ook zoveel als mogelijk de wensen van ondernemers, bewoners en bezoekers meegenomen. Voor het betaald- en vergunning parkeren 2023 heeft het college ingestemd met een aantal wijzigingen en aanvullingen. De aanpassingen worden naar verwachting half mei ingevoerd.

Het totaal aantal parkeerplaatsen in en rondom het centrum van Heerlen is ruim voldoende om de totale parkeervraag op te vangen. Straatparkeerplaatsen zijn voor veel mensen het meest aantrekkelijk. Wethouder Marco Peters van Mobiliteit: “We proberen de stad voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit jaar komen er onder andere meer plekken waar mensen voor 3 euro de hele dag kunnen parkeren. Daarnaast gaan wij voor een bezoekersregeling in vergunningsgebieden die voor iedereen toegankelijk is en blijven de kraskaarten definitief in gebruik.”

Kraskaarten

Er is nog altijd een groep mensen die moeite heeft met het gebruik van de digitale bezoekersregeling. Daarom blijven de kraskaarten definitief in gebruik. Ook kunnen de kaarten nu worden ingezet voor de zogenaamde combi-parkeerplaatsen in het gebied. Dat zijn plekken waar voorheen alleen betaald parkeren gold en vergunning parkeren voor bewoners. Binnenkort kunnen bezoekers met een kraskaart daar dus ook parkeren. Dit geldt op de Vlotstraat en op de Valkenburgerweg, tussen de Kruisstraat en de Euterpelaan, aan de even zijde.

Lang parkeren

Op verschillende plekken in de stad kunnen bezoekers de hele dag parkeren voor 3 euro per dag. Eerst was dit alleen op de Spoorsingel en de Valkenburgerweg mogelijk. Daar komen nu de parkeerplaatsen aan de Apollolaan, Euterpelaan en Laanderstraat bij. Naast regulier betaald parkeren per uur kunnen mensen daar dan ook een dagkaartje kopen, bij de parkeerautomaat.

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

Archeologisch onderzoek met inwoners van Heerlen

Heel Heerlen Graaft: op zoek naar resten uit Romeins verleden

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Toch is een groot deel nog niet onderzocht en blijven vele vragen onbeantwoord. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Samen met inwoners gaan we op zoek naar resten uit de Romeinse stad. Op 18 juni vindt de kick-off van het project Heel Heerlen Graaft plaats, gevolgd door de grote graafdagen op 9 en 10 september.

Bijzonder onderzoek

Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad; een unieke kans om inwoners van Heerlen actief te verbinden met de geschiedenis van hun stad. Bijkomend voordeel is dat deelnemers leren over archeologie en hoe archeologen te werk gaan. Door een uniek samenspel van inwoners en professionals worden wellicht nieuwe Romeinse verhalen ontdekt in de tuinen en op openbare plekken rondom het Thermenmuseum, dus in het Romeins kwartier van Heerlen. Voor het meerjarig onderzoeksproject Constructing the Limes, nauw betrokken bij Heel Heerlen Graaft, geven de proefputjes nieuwe inzichten in de bodem van Heerlen en daarmee in het verleden van zo’n 2000 jaar.

Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de start van het project: ’Archeologisch onderzoek levert ons steeds nieuwe kennis en nieuwe verhalen over ons verleden op. Door nu samen met Heerlenaren die verhalen te schrijven werken we aan een beter beeld van Heerlen in de Romeinse tijd en zorgen we voor samenhang, identiteit en trots in het nu.’

Uitgebreid programma

Op 9 en 10 september 2023 vinden de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft plaats. Daarvoor zoekt de gemeente Heerlen 25 tuinen en 150 vrijwilligers, die willen graven in hun tuin of vondsten willen reinigen. Maar archeoloog word je niet zomaar. Wat de participanten allemaal moeten weten wordt duidelijk door middel van verschillende activiteiten die vanaf 18 juni georganiseerd worden.

SedaDNA voor het eerst op grote schaal in Nederland

Eén van de onderzoeksdoelstellingen van Constructing the Limes is het onderzoek naar “sedimentair ancient DNA” (sedaDNA), DNA afkomstig uit archeologische bodemlagen. Het biedt kansen om inzicht te krijgen in het dieet van de mensen in Heerlen in de Romeinse tijd en kan ook mogelijke ziekteverwekkers voor mensen in die tijd opsporen.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, het Thermenmuseum, Restaura en De Vondst, LGOG en talloze vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Reanimatienetwerk Heerlen

Informatiebijeenkomst reanimatienetwerk Heerlen 19 april 19.00 uur

Heeft u belangstelling om het reanimatienetwerk Heerlen te versterken? Kom dan naar de informatieavond over het Reanimatienetwerk in Heerlen! Inwoners uit alle buurten in Heerlen zijn welkom.

Locatie: Gemeenschapshuis Welten Benzenrade: Weltertuijnstraat 44 – 48
Aanvang: 19.00 uur

Er wordt op deze avond aandacht besteed aan:

 • noodzaak van een reanimatienetwerk.
 • Hoe werkt het netwerk in de praktijk
 • Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht
 • Waar hangen de AED’s

Het reanimatienetwerk kan levens redden

Wekelijks worden veel mensen getroffen door een hartstilstand. Een op tijd gestarte reanimatie kan voor het slachtoffer het verschil tussen leven en dood  betekenen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een reanimatie binnen drie minuten het leven van een slachtoffer kan redden. Iedereen kan leren reanimeren. Medische kennis is niet vereist. Met een AED kan na een hartstilstand gecontroleerd een stroomstoot gegeven worden, om het hart weer in een goed ritme te brengen en de kans op het herstel van de circulatie aanzienlijk te vergroten.

AED’s

Op steeds meer plaatsen worden AED’s geïnstalleerd. Dit is een goede zaak, maar zonder een goed netwerk zal de effectiviteit niet optimaal zijn. Ook binnen de buurten Welten en Benzenrade wil de gemeente Heerlen een reanimatienetwerk op gaan zetten, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! In diverse wijken (ook in uw buurt) zijn al AED’s geplaats en zijn vrijwilligers geschoold. 

Wat doet HartslagNu?

HartslagNu heeft een software programma dat via een sms bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. HartslagNu zorgt er voor dat direct na de melding bij de meldkamer (meldkamer Maastricht is aangesloten bij HartslagNu), getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. Het bijzondere aan HartslagNu is dat het onderscheid maakt tussen mensen die zeer dichtbij het slachtoffer wonen en direct kunnen starten met reanimeren en mensen die in de buurt wonen waar een AED is opgehangen, de AED eerst moeten ophalen en vervolgens naar het slachtoffer gaan om te defibrilleren.

Bestrijding eikenprocessierups

De komende maanden is de rups weer in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Door preventief te bestrijden voorkomen we zoveel mogelijk de overlast. Wij bestrijding de eikenprocessierups door de bomen en de rupsen met een onschadelijk, biologisch middel in te spuiten vóórdat de brandharen zich ontwikkelen.

De aanpak richt zich in april en mei op plekken waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

Overlast eikenprocessierups

Overlast kunt u melden via telefoonnummer 045-5605040 of via deze webpagina Meldingen. Dan kunnen wij de rups bestrijden.

Tips eikenprocessierups

Bent al in aanraking geweest met de rups en heeft u last van jeuk?  Dan is goed om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen en daarna de huid en de ogen met lauw water afspoelen en uw kleding direct te wassen (liefs op 60 graden). U kunt eventueel ook contact opnemen met uw huisarts of de GGD Zuid-Limburg (kijk op de site van de GGD Zuid-Limburg)

Gevelinspectie Raadhuis

Beste bewoners en ondernemers.

Op 12 en 13 april wordt de gevel van het Raadhuis geïnspecteerd. De inspectie start op 12 april op de hoek van het Raadhuisplein en de Raadhuisstraat. Door middel van een hoogwerker verplaatst de inspectie zich vervolgens in stappen richting de Geleenstraat. Op 13 april starten de werkzaamheden voor de ingang van het stadskantoor en verplaatsen zich gedurende de dag richting de Geleenstraat. Afsluitend vindt er een inspectie op het Raadhuisplein plaats.

Door het gebruik van de hoogwerker kan er mogelijk verkeershinder ontstaan. Indien nodig wordt het verkeer via de Doctor Poelsstraat omgeleid. Winkels en woningen blijven in ieder geval te allen tijde te voet bereikbaar.

Heeft u vragen? Heeft u vragen over de gevelinspectie van het Raadhuis? Neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl

Enquête Heerlen in de toekomst

Hoe moet Heerlen eruit zien in de toekomst? Geef uw mening in de enquête!

Waar moet de gemeente Heerlen de komende jaren aan werken? Wat moet er veranderen in uw buurt en in Heerlen als geheel? Welke onderwerpen of voorzieningen tellen voor u het zwaarst? Wij zijn benieuwd naar uw dromen voor Heerlen op korte en lange termijn. Wij gebruiken de uitkomsten voor het maken van een omgevingsvisie. Vult u de enquête in? Bedankt alvast!

Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Ga hiervoor naar de enquête (u verlaat deze site). U kunt tot en met 14 april 2023 meedoen aan de enquête.

Waarom werkt gemeente Heerlen aan een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met deze nieuwe wet veranderen de regels voor onder andere de inrichting van de stad met straten, woningen en gebouwen, scholen, parken, bodem, geluid, milieu, natuur en groen, bedrijven en instellingen, enzovoorts. De Omgevingswet schrijft de gemeente voor om ook een omgevingsvisie te hebben. De omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn.

De enquête is een van de middelen die de gemeente gaat inzetten om inwoners te betrekken bij de visie. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd in het voorjaar van 2023, waarbij wij in gesprek gaan en luisteren naar inwoners. Meer informatie over de bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk.

Meer weten over de omgevingswet en omgevingsvisie?

Lees verder op www.heerlen.nl/omgevingswet.

Lancering Kool Cult

PERSBERICHT

Verbinden en ontwikkelen van urban community in Heerlen

Lancering Kool Cult: een platform voor urban makers

Op 31 maart wordt urban platform Kool Cult gelanceerd voor het

publiek. Kool Cult is een platform voor urban makers. Zij kunnen hier

terecht voor advies, coaching en events met betrekking tot cultuur en sport.

Heerlen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stad waarin urban kunst en sport, zoals skateboarden en breakdance omarmd worden. Wat nog ontbrak was een platform dat zich inzet voor de doorontwikkeling en ondersteuning van deze nieuwe vormen van kunst en sport. Tot nu. Op 31 maart 2023 wordt het platform Kool Cult gelanceerd voor het publiek. Naast een officieel moment van onze wethouder Cultuur Jordy Clemens wordt er een optreden

verzorgd door VLAMP x HFC, een ‘playground’ waar muzikanten en dansers op elkaar reageren en elkaar uitdagen.

Kool Cult

Kool Cult is het platform voor de makers van urban kunst en sport. De stichting is opgericht door Jop Vermeesch en Gert-Jan van Stiphout en wordt ondersteund door gemeente Heerlen. Beide heren hebben ervaring met het ontwikkelen van concepten, het uitvoeren van projecten en het verstrekken van advies. Na jarenlang actief te zijn geweest in hun eigen vakgebied, is het nu tijd om de opgedane ervaringen en kennis te delen met de nieuwe generatie creatievelingen. Het platform zoekt verbinding, betrekt en adviseert overheid, onderwijs,

maatschappelijke instellingen en bedrijven bij de community. De ambitie van het platform en Heerlen is de ogenschijnlijke kloof tussen twee werelden te

verkleinen en street art en cultuur toegankelijk, beleefbaar en zichtbaar te

maken voor iedereen.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is trots op het platform dat ontstaan is: “Heerlen is een stad van de ruwe grond. Waar veranderen en vernieuwen in onze genen zit. En precies in die omstandigheden floreren urban kunst en sport. Kool Cult is een geweldige manier om verschillende disciplines met elkaar te verbinden, talent te ontwikkelingen en dat aan iedereen te laten zien’’.  

Noot voor de redactie

We nodigen u uit om de lancering bij te wonen. Het platform zal rond 17:00 uur officieel gelanceerd worden door wethouder Jordy Clemens in de filmzaal van SCHUNCK. Inloop is vanaf 16:30 uur.

Visie Waardevolle buitenruimte

PERSBERICHT

Op weg naar een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte

Visie ‘Waardevolle buitenruimte’

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners, nu en in de toekomst, een aangename en gezonde leefomgeving hebben. Een schone, hele en veilige buitenruimte vormt het fundament van de leefbaarheid in onze stad. Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “In de buurten en wijken, in de directe leefomgeving van onze inwoners, daar maken wij samen het verschil. Een mooie, sterke, en kwalitatief goede openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het welzijn van onze inwoners. Er is echter meer nodig om in de toekomst een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de toenemende mate van wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering.”

Om een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige buitenruimte te creëren, is er koersuitbreiding nodig. Deze koersuitbreiding is vastgelegd in de Visie Waardevolle Buitenruimte. Vijf kernwaarden staan hierbij centraal: leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarnaast heeft de gemeente de eerste onderhoudsplannen ontwikkeld, waarin concrete invulling is gegeven aan deze visie: Nota Wegverhardingen 2023-2027 en Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027. Op 25 april 2023 beslist de gemeenteraad over deze visie en plannen. 

Nota Wegverhardingen 2023-2027

Het belangrijkste doel van dit plan is om wegverhardingen, zoals straten, wegen, pleinen en trottoirs veilig en begaanbaar te houden. Ook achterstanden in het onderhoud die zijn ontstaan vanwege bezuinigingen worden met dit plan aangepakt. Een onderdeel hierbij dat minstens even belangrijk is, zijn de koppelkansen waarmee we de leefbaarheid in onze stad concreet kunnen verbeteren.

Wethouder Beheer en Onderhoud Marco Peters: “Dit integrale plan gaat veel verder dan alleen het onderhoud van wegen. Het plan omvat ook de herinrichting van de openbare ruimte om meteen ook verkeersveiligheid en parkeerdruk aan te pakken, rigoureus te vergroenen en daarmee onze buitenruimte aantrekkelijker te maken, en het toegankelijker maken van de buitenruimte voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Kortom, een sterke verbetering in de leefbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid van Heerlen.”

Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027

In het Beheerplan civieltechnische kunstwerken hebben wij het onderhoud van civieltechnische kunstwerken, zoals trappen, viaducten en bruggen geregeld. Hoewel het veilig begaanbaar houden van de kunstwerken met stipt op één staat, heeft dit beheerplan ook meer aandacht voor duurzaamheid, zoals het toepassen van materialen die lang meegaan. Daarnaast hebben we aandacht voor het beter toegankelijk maken van civieltechnische kunstwerken voor ouderen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Tenslotte kunnen civieltechnische kunstwerken ook de functie van verbindingszone voor flora en fauna vervullen.

Earth Hour 2023

PERSBERICHT

Zaterdagavond 20.30 uur tot 21.30 uur: aandacht voor onze planeet

Iconische gebouwen van Heerlen doen licht uit tijdens Earth Hour 2023

Op zaterdag 25 maart, van 20.30 uur tot 21.30 uur staan wij stil bij de natuur van onze planeet tijdens Earth Hour. Tijdens dit initiatief van het World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds) doen wij 60 minuten het licht uit om aandacht te schenken aan klimaatverandering en natuurverlies.

Samen met SCHUNCK Glaspaleis, de Pancratiuskerk, Gen Coel, en Kasteel Hoensbroek doet de gemeente Heerlen (met stadskantoor) mee aan Earth Hour. Inwoners en belangstellende organisaties willen wij van harte aanmoedigen om mee te doen!

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Geweldig dat Heerlen met deze iconische gebouwen de boodschap van Earth Hour meehelpt verspreiden. Onze CO-2 uitstoot heeft een prijs voor de natuur, voor dieren, de aarde en uiteindelijk ook voor onszelf. Er is echt maar één planeet en die moet er ook nog zijn voor toekomstige generaties.”

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans

PERSBERICHT

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023

Proeftuin Dans: Right Now! was de afgelopen jaren dé samenwerking tussen danspartners om dans meer bekendheid te geven door en voor de regio Zuid-Limburg. Er vonden vernieuwende en verrassende projecten plaats tussen heel diverse partners. Het dansklimaat groeide en greep kansen om zich verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de Proeftuin Dans: Right Now! kondigen de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en de provincie Limburg, die samen de Stedelijke Cultuurregio Zuid vormen, de nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023 aan.

Proeftuin dans

Begin 2019 besloot de toenmalige minister van OCW om in gezamenlijkheid met de stedelijke cultuurregio’s 15 proeftuinen financieel te ondersteunen in de periode 2019-2020, die niet alleen gingen over thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor iedere afzonderlijke regio, maar die ook landelijk of voor meerdere regio’s van belang zijn. De Stedelijke Cultuurregio Zuid deed in hetzelfde jaar een succesvolle aanvraag voor een Proeftuin Dans: Right Now!. Gemeente Heerlen is aangewezen als penvoerder en coördinator voor de proeftuin Dans: Right Now!

Doelstelling

De proeftuin Dans: Right Now! stond in het teken van het opbloeiende danslandschap van (Zuid-Limburg) en het meer zichtbaar en voelbaar maken van dans in Limburg en de rest van Nederland. Kort samengevat was het hoofddoel van de Proeftuin Dans: Right Now! het verder ontwikkelen en laten groeien van het (internationale) dansklimaat in de Stedelijke Cultuurregio Zuid.

Activiteiten

In het kader van de proeftuin Dans: Right Now! vonden er talrijke voorstellingen plaats en werden nieuwe samenwerkingen opgezocht. Tijdens het festival de Nederlandse Dansdagen bijvoorbeeld, daagde The Notorious IBE drie beatmakers uit om beats te creëren voor een hedendaagse danschoreografie van dansers Keana Simin, Elvedin Siljdedic en Sharon Wesseling.

Het project Breakin’ Harmony bracht werelden van breakdance en harmonie samen. Dansers van de HFC studio uit Heerlen traden samen op met de Koninklijke Harmonie Heerlen. Twee werelden die op het eerste oog niets met elkaar gemeen hebben bleken onverwachts zeer goed te matchen.

En in het project Press Pause vertelden dansmakers op eigen wijze welke impact de coronaperiode op hen had. Hiervoor gingen zij de samenwerking aan met andere kunstdisciplines uit onze cultuurregio, zoals taal, muziek en film. Het resultaat is een vijftal video’s die een compleet verhaal vertellen over de leegte die toen gevoeld werd.

Nieuwe subsidieregel

De deelnemende gemeenten en provincie achter de proeftuin Dans: Right Now! zijn van mening dat de resterende incidentele middelen ten goede moeten komen aan de danssector. Met de subsidieregel Proeftuin dans 2023 wil men de zichtbaarheid stimuleren en een brede doelgroep betrekken in de drie deelnemende gemeenten. Zowel met kleinschalige projecten als met een incidentele impuls aan de gezamenlijke samenwerking en op basis van de aandachtspunten uit de monitoring. Ook de samenwerking met cultuurregio Noord-Limburg wordt gestimuleerd.

Een subsidie kan aangevraagd worden in één van de vijf categorieën. Er geldt een subsidieplafond van € 89.541,12 dat verdeeld wordt over volgende categorieën:

– Twee concrete, gezamenlijke projecten die dans stimuleren in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Hiervoor is een maximum bedrag van €25.000,- per project beschikbaar.

– Dansprojecten in de openbare ruimte in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Noord- en/of Midden-Limburg, voor dansscholen, makers en cross-overs; Het maximum bedrag bedraagt €3.000,- per project.

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2023. Meer informatie is dan te vinden op de website van gemeente Heerlen www.heerlen.nl/subsidies/cultuur-subsidies.

Vergroenen Doctor Poelsstraat

Beste bewoners en ondernemers

In week 11 t/m 14 gaan we verder met het vergroenen van de Doctor Poelsstraat. Zo worden er bomen geplaatst tussen het Raadhuisplein en de Doctor Poelsstraat en voegen groen toe in de bestaande bloembakken.

Door deze werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ervaren. Winkels en woningen blijven in ieder geval te alle tijde bereikbaar. Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail aan omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Met vriendelijke groet,

Karin Jurgen- omgevingsmanager gemeente Heerlen

Nieuwe fietsverbinding met Heerlen

Nieuwe fietsverbinding Heuvelland-Parkstad geopend

Op vrijdag 10 maart is een gloednieuwe fietsverbinding die het Heuvelland en Parkstad op een veilige en aantrekkelijke manier met elkaar verbindt officieel geopend. Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waaronder de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg kwamen bijeen in Voerendaal en Wijlre om de opening te verrichten. Gedurende het programma werd er naar tevredenheid teruggeblikt op het project en de onderlinge samenwerking die de realisatie ervan mogelijk heeft gemaakt.

Er is sinds de start in september 2021 veel gebeurd. Eerst is er een vrij liggend tweebaans fietspad aangelegd tussen Ubachsberg en Heerlen, parallel aan de Daelsweg. Vervolgens is het fietspad doorgetrokken van Ubachsberg naar Wijlre via de Vrakelbergerweg en Vijfbunderweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd). Deze nieuwe fietsroute is in totaal 7 kilometer lang en stelt de gebruikers ervan, waaronder veel schoolgaande jongeren, in staat om zich op een verkeersveilige manier door het mooie Heuvelland te verplaatsen. Naast het aanleggen van deze fietsverbinding zijn er ook maatregelen getroffen in het gebied langs de fietsverbinding om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Méér dan een veilig fietspad

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het stimuleren van fietsgebruik een belangrijk doel van dit project. Meer fietsbewegingen zorgen namelijk voor minder CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu. Veilige fietsverbindingen bevorderen het fietsgebruik. Een bijkomend effect is dat het toerisme en recreatie in de regio een kwaliteitsimpuls krijgt. Er is bij Mondriaan Zorggroep in Welten een zogeheten natuurtransferium aangelegd waar automobilisten hun auto kunnen parkeren om vervolgens per fiets of te voet het fietspad en de omgeving te verkennen. Een tweede natuurtransferium is aangelegd achter Ubachsberg bij Mingersborg. Het fietspad sluit ook daar op aan. Het aanleggen van deze twee natuurtransferia gebeurt in het kader van IBA Parkstad en passen goed bij de nieuwe infrastructuur die in deze regio wenselijk is.

Extra buffers om regenwater op te vangen

Waterschap Limburg heeft maatregelen toegepast langs de fietsverbinding om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Naast de 3 bestaande regenwaterbuffers (met een capaciteit van 24.000 m3) zijn er 2 extra regenwaterbuffers aangelegd waarmee de buffercapaciteit met 20.000 m3 wordt vergroot. In deze buffers wordt onder andere het water opgevangen dat door de toename van verharding (betonnen fietspad en wegverbreding) niet meer in de bodem kan infiltreren. Door het toepassen van deze maatregelen te combineren met het realiseren van de nieuwe fietsverbinding wordt de omgeving niet meermaals belast. De goede en sterke samenwerking resulteert in een veilige fietsverbinding en meer waterveiligheid voor iedereen.

Monument voor 3 overleden militairen

Heemkundevereniging Voerendaal publiceerde naar aanleiding van 75 jaar bevrijding een boek (Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving) over het leven van 3 militairen die sneuvelden tijdens de oorlog. Op initiatief van de heemkundevereniging is er een monument geplaatst aan het begin van de Ruilverkavelingsweg om deze slachtoffers te eren voor het feit dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aanvankelijk was gepland om het monument ter plekke te onthullen. Vanwege de slechte weersomstandigheden is er gedurende het programma op 10 maart anderzijds aandacht geschonken aan dit eervolle initiatief en het monument. 

Meer bewegen voor ouderen

Doortrappen Heerlen, meer bewegen voor ouderen

Doortrappen is een initiatief van de gemeente Heerlen en wordt georganiseerd door Heel Heerlen Beweegt en de Fietsersbond. Doortrappen in Heerlen is bedoeld om senioren (60+) te stimuleren vaker en vooral veiliger te laten fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Er wordt in Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid een bijeenkomst van één dag georganiseerd waarbij verschillende thema’s aan bod komen. Ouderen zijn namelijk steeds kwetsbaarder in het verkeer, dit is ook terug te zien in de jaarlijkse ongevallencijfers. Doortrappen speelt in op de bewustwording en gedragsveranderingen om zo het risico op ongevallen te verlagen.

Fietsspiegel & helm

Tijdens de bijeenkomst staat o.a. het thema fietsspiegel op het programma. Met een fietsspiegel die gemonteerd is aan je stuur heb je altijd goed zicht op wat achter je gebeurt en weet je welk verkeer je kunt verwachten. Dit is veilig, snel en handig voor mensen die niet meer zo goed over hun schouder naar achteropkomend verkeer kunnen krijgen. De Fietsersbond geeft handige informatie en tips. Deelnemers die nog geen fietsspiegel hebben krijgen een gratis spiegel gemonteerd. In het praktijkgedeelte kan het gebruik van de fietsspiegel worden geoefend. Daarnaast wordt ook het belang van een fietshelm benadrukt en geeft de Fietserbond informatie over de verschillende soorten helmen die er zijn en waar je op moet letten bij de aanschaf van een fietshelm.

Verkeerskennis & E-bike

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verkeerskennis door middel van een stukje verkeerstheorie en een fietsquiz. Ook wordt ingezoomd op de E-Bike. De elektrische fiets is bijna niet meer weg te denken uit ons (fiets)leven. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je veilig op een E-bike rijdt. E-bikes zijn er met verschillende soorten motoren, tijdens de bijeenkomst wordt hier meer aandacht aan besteed.

Groepsfietstocht

Als laatste zal er nog een kleine fietstocht plaatsvinden. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook heel gezellig samen met anderen! Tijdens de groepsfietstocht ben je met andere fietsliefhebbers in beweging en ontdek je tegelijkertijd mooie fietsroutes door het Limburgse landschap. Tijdens de fietstocht wordt er onderweg ook aandacht geschonken aan het veilig fietsen. Bij terugkomst op locatie zullen de route en de verschillende situaties tijdens deze tocht nog worden geëvalueerd. 

In Heerlen-Noord vindt de bijeenkomst plaats bij Jongerencentrum The Move op dinsdag 4 april. Een week later vindt op woensdag 12 april in Heerlen-Zuid de bijeenkomst plaats bij Buurtpunt A Gene Bek. Beide bijeenkomsten starten om 10:00 uur en zullen rond 16:00 uur afgelopen zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden dezelfde thema’s behandeld.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en er geldt vol=vol. Aanmelden kan tot een week vóór de bijeenkomst. De bijeenkomst is geheel gratis te volgen en is inclusief een kop koffie/thee, vlaai en lunch.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van Heel Heerlen Beweegt 

Is digitaal aanmelden niet mogelijk? Bel of mail dan naar Rachel De Bie, sportconsulent bij Heel Heerlen Beweegt (06-28 51 17 63 | rdebie@alcander.nl)

Eurocommissaris Frans Timmermans omarmt Parkstedelijk Verbond voor Energierechtvaardigheid in Heerlen

PERSBERICHT

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans bracht vandaag een bezoek aan Heerlen. Timmermans was als hoofdspreker te gast bij de Conferentie voor Energierechtvaardig

heid, georganiseerd in De Nieuwe Nor door de gemeente Heerlen en vakbond FNV. Tijdens zijn toespraak verwees de eurocommissaris naar de gedeelde doelen van de Europese Green Deal en het regionale Verbond voor Energierechtvaardigheid. Beiden richten zich op een sociale, inclusieve transitie naar een duurzame samenleving.

Verklaring van Heerlen

Na zijn toespraak ontving Timmermans uit handen van Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom en middelbare scholieren van het Grotius College een ‘Verklaring van Heerlen’. De Verklaring onderstreept de drie doelen van energierechtvaardigheid: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.

Wethouder Wonen & Milieu Casper Gelderblom: “Heerlen en Parkstad zijn hard getroffen door de energiecrisis. Maar we zijn vastberaden onze energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Door lokale, nationale, én Europese krachten te bundelen, wil Heerlen uitgroeien van energiearmoede-hoofdstad vandaag tot kloppend hart van het energierechtvaardige Parkstad van morgen. We zijn dan ook erg blij met de steun van eurocommissaris Timmermans.”

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid werd in oktober 2022 opgericht om de bovengemiddelde energiearmoede in Parkstad het hoofd te bieden. Het is een samenwerkingsverband van alle Parkstadgemeenten en enkele tientallen regionale maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, duurzaamheidscoöperaties en liefdadigheidsorganisaties.

Gratis eneriezuinig webinars

PERSBERICHT

Voor inwoners van Heerlen en Parkstad:

7 gratis webinars om uw huis energiezuiniger en duurzaam te maken

Vanaf 21 maart aanstaande kunt u een serie gratis webinars volgen over het energiezuiniger maken van uw woning. In opdracht van de Parkstadgemeenten, en dus ook gemeente Heerlen, organiseert de Woonwijzerwinkel in Kerkrade een serie webinars over het verduurzamen van woningen. De webinars zijn online te volgen of terug te kijken. U kunt zich ook opgeven als gast op de locatie in Kerkrade, waar de webinars worden gehouden.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?

De noodzaak om te verduurzamen is nog nooit zo dringend geweest voor woningeigenaren. Veel mensen hebben vragen over hoe zij dat het beste kunnen doen. Met welke maatregelen en wanneer? En wat levert mij dat op? Is er subsidie of andere financiële hulp? En zo zijn er nog veel meer vragen.

Onafhankelijk en deskundig advies

Deze serie van 7 gratis webinars biedt onafhankelijk en deskundig advies van de Woonwijzerwinkel, het energieloket van de gemeenten in Parkstad. Zet ook een stap op de weg naar verduurzaming en leer mee, samen met andere bewoners!

Programma webinar-serie

 1. Verduurzamen met je Vereniging voor Eigenaren? Zo pak je dat aan!
  (21 maart – 19:30 uur)
 2. Starten met energie besparen? Maak jouw bespaarplan! (4 april  – 19:30 uur)
 3. Isoleren en ventileren: alle mogelijkheden op een rij (25 april – 19:30 uur)
 4. Zelf energie opwekken. Best gemakkelijk! (9 mei – 19:30 uur)
 5. Duurzaam verwarmen en koelen in de praktijk (30 mei – 19:30 uur)
 6. Hoe financier ik slimmer mijn verduurzaming? (13 juni – 19:30 uur)
 7. Hoe helpt de overheid en Woonwijzerwinkel Limburg mij met mijn verduurzaming? (27 juni – 19:30 uur)

Schrijf u in via www.webinarswwwl.nl.
Na uw inschrijving ontvangt u vanzelf bericht over alle 7 webinar-data. U kunt telkens bepalen welk webinar u volgt.

Tiny Forests in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN Natuureducatie leggen eerste van de maar liefst 10 Tiny Forests in Heerlen aan

Op 8 maart opent wethouder Jordy Clemens het eerste Tiny Forest van een reeks van 10 in gemeente Heerlen. In samenwerking met IVN Natuureducatie en 10 basisscholen zullen deze Tiny Forests tot stand komen. Samen met de leerlingen planten we deze dag hun ‘eigen’ bos. Hiermee start gemeente Heerlen met het vergroenen van schoolpleinen en daarmee creëren van een gezonde speel en leeromgeving voor minimaal 10 basisscholen in gemeente Heerlen. De gemeente maakt deze Tiny Forests mogelijk omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen van jongs af aan leren in en over de natuur.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. De komende jaren worden er door heel Nederland nog meer Tiny Forests gerealiseerd.

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Tiny Forest in Nederland

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.

Subsidiëring van witgoed bij huishoudens ter bevordering van energierechtvaardigheid. (Witgoed omruilactie Heerlen 2023

Huishoudens in de gemeente Heerlen die een onevenredig deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten en door de stijgende energieprijzen in problemen komen, worden in staat gesteld om één energie- intensief oud huishoudelijk apparaat (wasmachine, droger, koelkast of vriezer) te vervangen door een nieuw, energiezuinig apparaat. De oude toestellen worden uit het circuit gehaald en aangeboden voor recycling. Hiervoor stelt het college een subsidie ter beschikking tot een maximum van € 600.000. De noodzaak wordt vastgesteld door een energie-bespaarcoach werkzaam bij de WoonWijzerWinkel die op basis van een huisbezoek ook over andere bespaarmogelijkheden adviseert.
Binnen deze regeling kunnen de onderstaande apparaten vervangen worden door nieuwe energiezui- nige exemplaren die ten minste voldoen aan de omschrijving.
• Wasmachine met minimaal energielabel A in de prijsklasse tot maximaal € 750.
• Warmtepompdroger met minimaal energielabel A++ in de prijsklasse tot maximaal € 800.
• Tafelmodel koelkast met minimaal energielabel D in de prijsklasse tot maximaal € 500
• Tafelmodel diepvriezer met minimaal energielabel C in de prijsklasse tot maximaal € 500
• Koelvriescombinatie met minimaal energielabel E in de prijsklasse tot maximaal € 800

lees verder

Conferentie Energierechtvaardigheid 10 maart in Heerlen

PERBERICHT

Praat mee over een rechtvaardige energietransitie!

Uitnodiging: Conferentie voor Energierechtvaardigheid 10 maart in Heerlen

Op vrijdag 10 maart organiseren gemeente Heerlen en vakbond FNV samen een conferentie over de effecten van de energietransitie op inwoners en werkenden. Key-note speaker is Frans Timmermans, Heerlenaar en als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. Iedereen is welkom om hierbij te zijn en kan zich gratis aanmelden.

Energievraagstuk

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu): “Wij staan voor de grote uitdaging om de energietransitie te versnellen. Door de oorlog in Oekraïne hebben wij ervaren hoe wij in de knel komen als de gas- en olieprijzen omhoog schieten. Het belang van een eerlijke, rechtvaardige oplossing voor het energievraagstuk neemt alleen maar toe.”

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Gemeente Heerlen en Vakbond FNV werken samen in het verbond voor Energierechtvaardigheid. Dit verbond maakt zich hard voor een democratische, eerlijke oplossing voor het energievraagstuk. Ook andere gemeenten en organisaties in Parkstad hebben zich bij het Energieverbond aangesloten.

Datum, locatie en programma

10 maart 2023, in Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, 6411 KC Heerlen.

12:00 – 12:15Inloop
12:15 – 12:45Introductie door Casper Gelderblom (wethouder Milieu en Circulariteit gemeente Heerlen) en Bas van Weegberg (lid dagelijks bestuur FNV)
12:45 – 13:30Pitches en panelgesprek met: Astrid Boeijen (CEO Brightlands Campus), Michael Ehlen (Lid Raad van Bestuur at Meandergroep Zuid-Limburg), Ron Meyer ( Directeur Nationaal Programma Heerlen-Noord)
 
13:30 – 14:00Keynote speech door Frans Timmermans (vice-voorzitter Europese Commissie)
14:00 – 14:15Aanbieding Verklaring van Heerlen en vervolg
14:15 – 14:30Afsluiting

Kom ook!
Wilt u er bij zijn? Schrijf u dan in via https://www.fnv.nl/aanmelden/2023/03/conferentie-energierechtvaardigheid#/.  En kom vrijdag 10 maart naar de Nieuwe Nor in Heerlen! Deelname is gratis. Let op: er zijn maximaal 250 plaatsen en vol=vol.

Nieuw kruis op begraafplaats Akerstraat

PERSBERICHT

Nieuw kruis op begraafplaats Akerstraat

Het kruis ter nagedachtenis ‘Aan hen die vielen voor het vaderland’ is vernieuwd. De begraafplaats aan de Akerstraat heeft  eind vorig jaar ongeveer vier weken een lege plek gehad.

Door de jaren heen en met de weersinvloeden van de verschillende seizoenen, was het hout zodanig aangetast dat opknappen niet meer mogelijk was. Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “Het is ooit een geschenk geweest van het gemeentebestuur. Aan de nabestaanden zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat er iets moois staat”.

Begin deze maand start een quickscan naar de erfgoedwaarden op de 17 begraafplaatsen van Heerlen. Daaruit moet blijken welke cultuurhistorische elementen er zijn op de verschillende plekken. Vervolgens wordt besloten welke daarvan nader worden onderzocht en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.

In Heerlen bewindzaken met videoverbinding

In Heerlen nu ook bewindzaken met videoverbinding

Op het stadskantoor in Heerlen is het vanaf 27 maart 2023 mogelijk om via een videoverbinding met rechtbank Limburg bewindzaken te behandelen. Het gaat om verzoeken tot instelling van bewind en/of mentorschap. In Venray is deze vorm van videorechtspraak al sinds 2019 mogelijk.

Betrokkenen in bewindzaken die in de gemeente Heerlen wonen, moesten voorheen naar Maastricht reizen om bij de mondelinge behandeling van hun zaak te kunnen zijn. Dit terwijl zij het financieel vaak moeilijk hebben. Het reizen naar Maastricht kost voor deze groep mensen relatief veel geld en tijd. Daarom komen betrokkenen vaak niet naar de rechtbank. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te verlagen, is videorechtspraak ingevoerd. Het gaat om gemiddeld 230 rechthebbenden (aanvragers voor bewind) per jaar.

Hoe werkt videorechtspraak?

Instellingsverzoeken tot onderbewindstelling en/of mentorschap (bewindzaken) worden behandeld via een videoverbinding. De betrokken partijen krijgen een oproep van de rechtbank om te verschijnen op het stadskantoor in Heerlen. Via video voeren ze over hun verzoek, samen met de beoogd bewindvoerder, een gesprek met de medewerkers van de rechtbank. De gemeente faciliteert en ondersteunt de rechtbank. Dat houdt in dat de gemeente een ruimte met videoapparatuur ter beschikking stelt. Als betrokkenen de behandeling van hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen ze dat melden. Deelname via video is dus vrijwillig. Martina Bijker, president van rechtbank Limburg, is blij dat steeds meer gemeenten videorechtspraak willen faciliteren: “De afstand tot de burger wordt hierdoor verkleind, het recht wordt toegankelijker. Ander voordeel is de kostenbesparing die het de burger en bewindvoerder oplevert. We zijn met nog meer Limburgse gemeenten in gesprek om videorechtspraak in te voeren.”

Burgemeester Roel Wever van gemeente Heerlen: “Een overheid die meedenkt met de burger, dat is in deze tijd essentieel. Dus ook voor Heerlen. Bewindzaken door middel van videoverbinding behandelen in plaats van naar de rechtbank moeten, is hier dan ook een uitgelezen voorbeeld van: drempelverlagend en meedenkend met de inwoners van Heerlen. In de samenleving spelen nu eenmaal veel van dit soort kwesties, onderbewindstelling en/of mentorschap. Als je een samenleving weerbaar wil maken, dat mensen ook daadwerkelijk vooruitkomen, is het een groot goed, voorzieningen dichter bij de burger te brengen. Hierdoor krijgt de burger meer vertrouwen in de overheid, hetgeen altijd een win-win situatie is. Het gebeurde al in Venray, maar ik ben er trots op dat de gemeente Heerlen de eerste Zuid-Limburgse gemeente is die dit oppakt. Ik hoop dat er meer volgen!”

Voorschot energietoeslag 2023

Heerlen keert voorschot energietoeslag 2023 uit

Heerlen gaat een voorschot van 500 euro van de energietoeslag 2023 uitkeren aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Uiterlijk in april wordt het bedrag uitbetaald.

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023. Deze wet treedt waarschijnlijk pas in juni in werking.

Voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten duurt wachten op de inwerkingtreding van deze wet te lang. Daarom heeft het college besloten om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast een voorschot van 500 euro te betalen aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Een aanvraag is dan ook niet nodig.

Nieuw leven in stadsfestival BOOCH

PERSBERICHT

Na acht jaar krijgt het gratis festival een vervolgeditie

Poppodium Nieuwe Nor blaast samen met gemeente Heerlen nieuw leven in stadsfestival ‘BOOCH!’

Het stadsfestival dat tussen 1998 en 2015 jaarlijks in het centrum van Heerlen plaatsvond krijgt in 2023 voor het eerst in acht jaar een vervolgeditie. Op 12 en 13 augustus vindt het gratis stadsfestival plaats op de Bongerd. Het festival wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 70.000 euro door de gemeente Heerlen.

Terug van weggeweest

In 2023 is het 25 jaar geleden dat de eerste editie van het Booch Festival in Heerlen georganiseerd werd. Het stadsfestival groeide uit tot een tot een bovenregionaal succes. Op 12 en 13 augustus 2023 vindt het festival na acht jaar weer plaats op de Bongerd. Booch wil Heerlen nieuwe muziek laten ontdekken en de jeugd kennis laten maken met livemuziek. Het hoofdpodium biedt ruimte aan bovenregionale muzikale acts, met uitstapjes naar het internationale circuit. Onder andere S10 is als headliner gecontracteerd.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens is blij met de terugkeer van Booch: “Heerlen wil de komende jaren nog meer een stad van festivals en evenementen zijn. Een gratis popfestival middenin onze stad hoort daar bij. Booch! is een aanwinst voor een bruisende Heerlense festivalzomer en ik kijk ernaar uit weer veel mensen in de stad te zien.’’

Nieuw leven in stadsfestival

Poppodium Nieuwe Nor werd vanaf 2010 mede-programmeur en organiseerde het festival tot de editie in 2014. Veel muziekliefhebbers vonden al die jaren hun weg naar Booch met haar gedurfde programmering. In 2015 verdween het festival echter van de Heerlense kalender. Nu is het terug van weggeweest.

Sander Bosch (28), programmeur bij de NIEUWE NOR spreekt over zijn visie op het festival: “De naam Booch wekt nog veel nostalgie op bij vele Heerlenaren en ik ben heel erg enthousiast en trots dat de stad opnieuw een geweldig festival rijker is. Het karakter van Booch was jong, fris en een tikkeltje rebels.  En precies dat gevoel zou ik graag weer terug zien. We proberen zo min mogelijk in hokjes te denken en een breed aanbod aan kwalitatieve, soms zelfs internationale, maar vooral verfrissende acts te presenteren.”

Ondersteuning voor mantelzorg

Betere ondersteuning voor mantelzorg

Mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen kunnen nog dit jaar gebruik gaan maken van de Mantelzorgtest. De online test geeft persoonlijk inzicht in hoe zwaar de extra belasting van mantelzorg voor iemand is. De Mantelzorgtest biedt vervolgens een passend overzicht van hulp en ondersteuning in de buurt.

Samen met zorgverzekeraar CZ willen beide gemeenten mantelzorgers actief ondersteunen om overbelasting te voorkomen of te verhelpen. Burgerkracht Limburg en het Platform Mantelzorg Limburg zijn blij met het initiatief en hopen dat andere gemeenten in Limburg het goede voorbeeld van Sittard-Geleen en Heerlen volgen.

 Vijf miljoen mantelzorgers

Voor mantelzorgers is het vaak vanzelfsprekend, maar de inzet van vijf miljoen mantelzorgers in Nederland is van onschatbare waarde. Zij koken, wassen, strijken, zorgen of doen de administratie voor familieleden, buren of vrienden, soms wel meerdere keren per dag. Vaak naast een baan of een gezin. Niet voor niets voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

 Samenwerken aan preventie

“Met de juiste ondersteuning, zoals de Mantelzorgtest, kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter volhouden en neemt de druk op de professionele zorg niet verder toe,” zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ. “De komende jaren zal er, mede door de verschillende landelijke zorgakkoorden die recent zijn gesloten, steeds meer nadruk liggen op deze manier van samenwerken aan preventie.”

Hulp in de eigen omgeving

In het onlangs gesloten Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) zetten gemeenten samen met onder andere zorgverzekeraars in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de eigen omgeving. Mantelzorg hoort daarbij. Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers ook. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en zijn bij uitstek de partij die het lokale aanbod kunnen organiseren. “Daar zijn we op dit moment mee bezig”, zeggen wethouders Ivo Tillie (Sittard-Geleen, gezondheid), Peter van Zutphen (Heerlen, welzijn en zorg) en Marco Peters (Heerlen, Ouderenbeleid). “Juist om goede zorg te geven, is balans voor mantelzorgers ontzettend belangrijk. Net zoals mantelzorg in de eigen omgeving wordt geboden, willen we straks via de Mantelzorgtest zo veel mogelijk in diezelfde omgeving hulp bieden.”

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Mantelzorgtest zal naar verwachting dit najaar beschikbaar zijn voor mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen. Maar ook nu is er ondersteuning voor mantelzorgers. In de gemeente Sittard-Geleen biedt het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek praktische hulp, advies of begeleiding voor mantelzorgers. In de gemeente Heerlen kunnen ze daarvoor terecht bij Steunpunt voor mantelzorgers (mantelzorgparkstad.nl)

Mantelzorger rent zichzelf snel voorbij

De samenwerkging met de twee nieuwe gemeenten is een belangrijke erkenning voor mantelzorgers,” zegt Gertjan van Rossum van Stichting Mantelzorgtest. “Vaak realiseren mantelzorgers te laat dat ze over de grens zijn gegaan. Een mantelzorger zegt moeilijk ‘nee’ en loopt daarmee het risico zichzelf voorbij te rennen. Hulp en ondersteuning begint vaak bij inzicht. De Mantelzorgtest brengt in beeld welke taken een mantelzorger vervult en dat wordt gekoppeld aan lokaal aanbod van hulp om hen te ondersteunen.” Een voorbeeld dit aanbod zijn de vrijwilligers van ANWB automaatje. Zij vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen, onder andere naar de dokter of fysiotherapeut maar ook naar een uitje met vrienden. Op die manier bieden zij ondersteuning aan de mantelzorger. “Zo staat een mantelzorger staat er niet alleen voor.”

Koplopers in mantelzorgondersteuning

De Mantelzorgtest bleek eerder al in de Brabantse gemeenten Tilburg, Breda en Moerdijk een effectief hulpmiddel. Meer dan 70% van de gebruikers gaf aan dat zij meer inzicht hebben gekregen in hun mantelzorgtaken. En 40% gaf aan dat zij mantelzorg beter vol kunnen blijven houden door het relevante hulpaanbod dat uit de Mantelzorgtest naar voren kwam. Daarom is samen met het ministerie van VWS afgesproken dat de pilots landelijk navolging krijgen. Sittard-Geleen en Heerlen zijn de eerste gemeentes die het initiatief overnemen en lopen daarmee landelijk voorop met een lokale Mantelzorgtest.

Hoe ondersteunt de Mantelzorgtest in de praktijk? Je bekijkt het in de video van Stichting Mantelzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over Jens

PERSBERICHT

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over JENS

Een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is positief over de kwaliteit van jeugdhulporganisatie JENS. De hulp van JENS aan jeugdigen en ouders draagt volgens de inspectie bij aan een gezonde ontwikkeling en wordt waar nodig integraal aangeboden. Bovendien is er een lerend werkklimaat bij JENS waardoor de prestaties en de resultaten van de hulp continu verbeteren.

Het rapport laat niet alleen zien dat de kwaliteit van de Basishulp Jeugd door JENS goed is, maar ook dat de gemeente met JENS resultaten boekt op de doelstellingen Basishulp Jeugd. De gemeente is dan ook trots op JENS en feliciteert alle betrokkenen die elke dag meehelpen aan het succes van de Basishulp Jeugd met dit mooie resultaat!

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede

PERSBERICHT

Nieuwe gemeentelijke maatregelen tegen energie-armoede voor bredere doelgroep

Vanaf 20 februari kan elk huishouden in Heerlen een gratis bezoek van de Energiebespaarcoach aanvragen. Ook kan dan de inkomensgroep 130% tot 175% van het sociaal minimum een tegoed van €100 aanvragen voor kleine, energiebesparende middelen. En voor de inkomens tot 175% gaat een regeling in waarmee inwoners – op voorwaarden – een oud witgoedapparaat kunnen omruilen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar.

Verbond voor Energierechtvaardigheid

Als kartrekker van het Verbond voor Energierechtvaardigheid, spant de gemeente Heerlen zich in voor een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur en een houdbare ecologische voetafdruk. Gemeente Heerlen vindt het belangrijk om iedereen te helpen bij energiebesparing en verduurzaming, maar heeft extra aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen.

De crisis raakt ook mensen die net geen recht hebben op de energietoeslag en dus boven 130% van het sociaal minimum uitkomen. 130% begint bijvoorbeeld bij een netto maandelijkse inkomen van €1.554,36 (alleenstaande vanaf 21 jaar, zie ook de tabel in dit bericht).

Bredere doelgroep profiteert

Eind december heeft de gemeenteraad daarom ingestemd met een voorstel om budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen tegen energiearmoede waarvan een bredere groep kan profiteren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente nieuwe regelingen uitgewerkt, ook voor de inkomens tussen 130% en 175% van het sociaal minimum (naar schatting 20.000 huishoudens, naast de 10.000 huishoudens onder 130% sociaal minimum).

Gratis energiebespaarcoach voor alle Heerlenaren

De energiebespaarcoach kijkt bij inwoners thuis hoe mensen met kleine aanpassingen energie kunnen besparen. Ook inventariseert de energiebespaarcoach meteen of inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe witgoedregeling voor inkomens tot 175% van het sociaal minimum.

               
Percentage van de bijstandsnorm – netto bedragen (inclusief vakantiegeld)130% in 2023175% in 2023
U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        1.554,36 €      2.092,41
U bent alleenstaand en gepensioneerd€        1.729,87 €      2.328,67
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€        2.220,50 €      2.989,14
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€        2.349,36 €      3.162,60
   

Parkstad Energieknip uitgebreid voor grotere inkomensgroep

Mensen met een inkomen vanaf 130% tot 175% van het sociaal minimum krijgen recht op de Energieknip met 100 EURO tegoed*. Zij kunnen het tegoed inwisselen bij bouwmarkten voor bijvoorbeeld slimme douchekoppen of LED-verlichting. Vanaf 20 februari 2023 kunnen mensen terecht op onze site voor het aanvraagformulier.

Witgoedregeling via de energiebespaarcoach

De witgoedregeling is het begin van structurele verduurzaming waar het Verbond voor Energierechtvaardigheid zich op lange termijn op richt, ten bate van zowel de Heerlenaren als het klimaat. De regeling is bedoeld voor lagere (midden) inkomens (tot 175% van de bijstandsnorm 2023). Hiermee kunnen huishoudens maximaal 1 energieslurpend, ouder witgoed-apparaat omwisselen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar. De aanvraag hiervoor gaat lopen vanaf 20 februari, via de energiebespaarcoach.

Redactionele noot:

*De Parkstad Energieknip voor de inkomensgroep tot 130% sociaal minimum bestaat al langer. Deze inkomensgroep heeft recht op 250 EURO tegoed op de Energieknip. Zij ontvangen hierover een brief als zij energietoeslag aanvragen en krijgen. Mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen alsnog de energietoeslag 2022 aanvragen t/m 30 juni 2023. Zij krijgen dan ook automatisch de toegangscodes voor de Energieknip met 250 EURO tegoed.

Meer informatie vindt u op onze site, onder andere via www.heerlen.nl/energiekosten.

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

PERSBERICHT

Met speeddates en Ball zum einsamen Herzen

Ouderen op zoek naar nieuwe liefde

De gemeente Heerlen gaat alleenstaande ouderen helpen bij het vinden van een partner. Dat kan met het organiseren van speeddates voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een zogenaamd ‘Ball zum einsamen Herzen’, een gezellige dansavond.

Wethouder Marco Peters van Ouderenbeleid: “Er is zeker behoefte bij alleenstaande ouderen aan contact, vriendschappen en relaties. Genoeg mensen vinden het fijn om samen te kunnen zijn met iemand, ook op hogere leeftijd. Alleen ervaren velen een drempel om er iets aan te doen. Wij willen hierbij helpen”.

Initiatief

Het idee voor dit initiatief is ontstaan tijdens de bezoeken van de wethouder met de seniorassistent. Elke twee weken gaan zij samen naar een activiteit voor ouderen, verspreid over de hele stad. Ze schuiven aan bij een koffie-uurtje in een gemeenschapshuis, doen mee met een spelletje of nemen deel aan een gymles. Waar het daarbij echt om gaat is te horen wat er leeft onder ouderen en hoe daarmee het ouderenbeleid in de stad verder vormgegeven kan worden.

Valentijnsdag

“14 februari: Valentijnsdag. Welke dag is beter dan deze, om dit idee te lanceren”, aldus Marco Peters. “En natuurlijk moeten we nog wat zaken regelen voordat we echt van start kunnen. Maar geloof me. Alles wat hieruit kan voortkomen is mooi en brengt mensen bij elkaar. Op welke manier dan ook”.

Misera Bal

Zondag 19 februari Morenhoek Heerlen Centrum

Kaartverkoop Poefelezitting

op 17 februari organiseert de Bewonersraad Heerlen samen met De Tent (Winkbulle) weer na twee jaar de Poefelezitting. Kaarten kunnen gekocht worden op www.DETENTHEERLEN.nl.

MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Aftrap MijnOntbijt voor werknemers WerkvoorHeerlen

Vierhonderd medewerkers van de Stichting WerkvoorHeerlen krijgen 3 keer per week gratis ontbijt. Vandaag is de officiële aftrap van de proef die een jaar duurt. De medewerkers bereiden ’s ochtends zelf het ontbijt voor.

Het ontbijt bestaat onder andere uit brood met hartig en zoet beleg, fruit en yoghurt met muesli.  Gezonde voedingsmiddelen dus die bijdragen aan betere concentratie en een hogere productiviteit door de dag heen. Daarnaast draagt samen ontbijten bij aan een betere onderlinge band en voelen zij zich meer en sneller onderdeel van de organisatie.

Wethouder Martin de Beer (Participatie): “We kregen signalen dat ten gevolge van de stijgende kosten door de inflatie steeds meer mensen zonder ontbijt op hun werk verschijnen. Zo is deze maatregel, vergelijkbaar met het schoolontbijt op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, tot stand gekomen.”

Hulp bij Huishouden

Nieuwe procedure uitvoering Hulp bij Huishouden gestart

Heerlen is gestart met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw subsidiecontract voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden in het kader van de maatschappelijke ondersteuning. Het huidige contract met de twee aanbieders die nu deze hulp uitvoeren, loopt af op 1 januari 2024.

Heerlen vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan (blijven) meedoen in de maatschappij, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden als een inwoner onvoldoende zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn. Door tijdig hulp bij het huishouden te organiseren, voorkomen we vervuiling of verwaarlozing en is inzet van intensievere zorg en ondersteuning minder snel nodig. Hierdoor blijft betrokkene langer zelfstandig in de eigen leefomgeving wonen.
De voorbereidingen voor een nieuw contract voor hulp in het huishouden is gestart. In de procedure wordt uitgegaan van een overeenkomst voor vier jaar (2024-2028) met maximaal drie maal twee jaar verlenging. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de hulp bij het huishouden anders in te richten, waarbij indicatieloos en één vast budget centraal staan.

Hulp bij het huishouden anders inrichten

Hulp bij het huishouden is nu georganiseerd via een maatwerkvoorziening, waarbij gewerkt wordt met een trajectbudget. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. De cliënten betalen een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. Een groot deel van de Heerlense cliënten is echter vrijgesteld en betaalt geen eigen bijdrage.
Heerlen gaat nu onderzoeken of het mogelijk is, om in de toekomst –in plaats van met een maatwerkvoorziening– te werken met een algemene voorziening met een taakgerichte financiering en vast budget. Deze werkwijze wordt nu ook naar tevredenheid toegepast bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning van de Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen.

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, is een groot voorstander van het anders inrichten van de uitvoering van de hulp bij het huishouden: “Onze manier van aanpak in het sociaal domein werpt zijn vruchten af. Samenwerking in plaats van marktwerking, met vertrouwen in de professional en financiering op basis van lumpsum, leveren goede resultaten op. Voor alle partijen, ook voor onze inwoners. Het anders inrichten van de hulp bij het huishouden is verder voordelig voor inwoners, omdat hulp beschikbaar komt zonder uitgebreid onderzoek en indicatiestelling van de gemeente. Voortzetting van de ingezette koers is dan ook vanzelfsprekend”.

De komende maanden wordt in samenwerking met gemeenteraad, aanbieders, en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten. In de 2e helft van dit jaar wordt besloten welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2024 de hulp bij het huishouden gaan uitvoeren.

Heerlense maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlense zorgaanpak van maatschappelijke ondersteuning succesvol

Heerlen is erg tevreden over de resultaten van de samenwerking met Stand-By!, een coöperatie van tien zorgaanbieders en 27 leveranciers. Deze conclusie wordt getrokken naar aanleiding van een evaluatieonderzoek, dat is gedaan naar de uitvoering van onder andere de maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. De resultaten worden meegenomen in de voorbereidingen voor een nieuw contract met de partij die vanaf 2024 de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen gaat uitvoeren.

Sinds 2017 voert Stand-By! de uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning in Heerlen uit. Omdat het contract met Stand-By! eind dit jaar afloopt, wilde Heerlen de werkwijze van de afgelopen jaren evalueren. Onderzoeksbureau BMC heeft daarom onderzocht of de in 2017 gestelde doelen en resultaten zijn bereikt. Op vijf gebieden is gekeken wat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals, gemeente, MO-adviesraad en cliënten.

De cliënt centraal stellen en het versterken van de eigen kracht gaat goed

Dit wordt zo ervaren door inwoners en medewerkers. Inwoners ervaren de toegang tot zorg en ondersteuning als laagdrempelig en dichtbij. Hierdoor zijn de wachttijden teruggedrongen. Buurtpunten worden als een prettige plek ervaren. Hulpverleners luisteren goed en geven inwoners invloed bij te nemen beslissingen. De ondersteuning in groepsverband wordt als prettig ervaren. Wel moet er meer aandacht komen voor inwoners die niet naar buurtpunten kunnen komen of zorgmijdend zijn. Ook zou er meer aanbod van ondersteuning moeten zijn in de avonden en weekenden.

Er is meer ruimte voor professionals

De medewerkers van Heerlen Stand-By! vinden dat zij voldoende ruimte krijgen om te handelen op basis van hun eigen professionele inzicht. Vanuit welke moederorganisatie zij komen is niet van belang. Medewerkers kunnen inzetten wat nodig is, doordat er geen indicaties worden afgegeven en er geen verkeerde financiële prikkels zijn. Op- en afschalen van zorg is mogelijk zonder extra administratie richting gemeente. Dit komt de ondersteuning aan de inwoners ten goede. Het werken met sociale buurtteams (SBT) werkt goed.

Om de samenwerking met de gemeentelijke toegang te verbeteren, moet nog meer aansluiting worden gezocht bij de Heerlense buurtindeling. Ook moet de samenwerking met andere partijen zoals JenS en huisartsen verbeterd worden.

Transformatie zorgaanbod succesvol

De transformatie van de maatschappelijke ondersteuning heeft geleid tot laagdrempelige, integrale, meer eenvoudige, groepsgewijze (en minder individuele) en informele ondersteuning. Het buurtgericht werken is goed ingericht en de collectieve aanpak draagt ook bij aan netwerkontwikkelingen van de inwoners. Geconstateerd wordt dat het preventief werken in de ene buurt beter georganiseerd is dan in de andere buurt. Dit hangt erg af van het team en/of de persoon. Dit blijft een aandachtspunt net als continuïteit van de zorg voor 18-plussers, die tijdens het zorgtraject overgaat van de Jeugdwet naar de Wmo.

De medewerkers van Stand-By! en de gemeente weten elkaar goed en snel te vinden. Wel wil de gemeente in de toekomst het zicht op de resultaten, de geleverde kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg vergroten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de benodigde informatie en de wijze van co-creëren met de contractpartner. Dit om nog beter te kunnen samenwerken.

Kosten worden beheerst

Door de vaststelling van een lumpsumbedrag is voor beide partijen helder voor welk bedrag de ondersteuning moet worden geleverd. Door indicatieloos te werken is de bureaucratie afgenomen en de administratieve druk voor medewerkers verlaagd.

Het evaluatieonderzoek bevestigt dat de zorgkosten per cliënt zijn gedaald. Onder andere door de omslag van individuele begeleiding naar collectief aanbod en de omslag van formele naar informele ondersteuning met bijvoorbeeld vrijwilligers. Er zijn meer inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag bij gekomen en er worden meer inwoners geholpen.

Samenwerking werpt vruchten af

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de resultaten van het onderzoek. “Het onderzoek bevestigt dat we in 2017 een goede keuze hebben gemaakt door in de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning te werken met één contractpartij in plaats van met een veertigtal zorgaanbieders zoals in de jaren daarvoor. De kwaliteit van de ondersteuning is erop vooruitgegaan en ook op financieel gebied zijn goede resultaten geboekt. We gaan dan ook zeker door met de ingezette lijn”.

Wijziging verkeerssituatie Royal-Rivoli

Tijdelijke wijziging verkeerssituatie Royal-Rivoli

Van 13 februari tot 3 maart is de verkeerssituatie bij de Royal-Rivoli, aan de kant van het Stationsplein, gewijzigd.

De bouwhekken aan de voorzijde zullen gedurende werkdagen tijdelijk naar voren worden geplaatst (richting fietsenstalling). De fietsenstalling blijft bereikbaar en voetgangers kunnen nog gewoon door. Voor (hulp)voertuigen is de straat gedurende deze periode afgesloten. 

Werkzaamheden Akerstraat

Werkzaamheden middenberm Akerstraat

Van maandag 13 t/m 17 februari worden werkzaamheden aan de Akerstraat uitgevoerd. Het deel Vlotstraat – Molenberglaan wordt als eerste opgepakt. Hierbij blijven zowel de rotondes als de Vlotstraat open. Van 22 februari t/m 3 maart wordt het deel Caumermolenweg – Molenberglaan aangepakt.

Werkzaamheden

De beschadigde middenbermen van de Akerstraat worden hersteld. De aanwezige plantvakken worden verbeterd, de stoepbanden hersteld en versterkt en de groenstroken worden opnieuw beplant. Vier beschadigde of ongezonde bomen worden vervangen. Twaalf bomen worden geplant op de plaatsen waar in het verleden bomen zijn weggenomen.

Later in het voorjaar wordt het hele stuk opnieuw geasfalteerd. Dat kan twee dagen duren, alles wordt dan afgesloten, info hierover volgt als die data bekend zijn.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Akerstraat voor doorgaand (auto)verkeer afgesloten. Er zijn omleidingsroutes aangegeven. Fietsverkeer wordt toegestaan. Bewoners kunnen hun woningen altijd bereiken. Busverkeer wordt omgeleid.

 

Heerlen krijgt extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit

Rijk geeft Heerlen extra geld voor preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

De gemeente Heerlen ontvangt de komende 4 jaar structureel €1.458.000 per jaar voor het programma Preventie met Gezag, bedoeld voor een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat is €458.000 per jaar meer dan de al eerder toegekende €1.000.000 per jaar. Dat heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen donderdag 1 februari bekend gemaakt.

Criminaliteit onder jongeren is landelijk een toenemend probleem waarover grote zorgen bestaan. Zeker in kwetsbare gebieden met veel risicofactoren, zoals Heerlen Noord, komen veel kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met criminele activiteiten. De verleiding is dan groot om hieraan mee te doen. Om dit te voorkomen wil het Rijk de jongeren in kwetsbare wijken meer perspectief en veerkracht bieden. Met deze gelden wordt geïnvesteerd in onder andere extra jeugdboa’s, jongerenwerkers en het verstevigen van de jeugdaanpak op Parkstadniveau door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Officiële start Preventie met Gezag

Op 26 januari jl. heeft in Heerlen de grote kick-off bijeenkomst van Preventie met Gezag plaatsgevonden. Alle betrokken partners waren hier aanwezig. Gemeente Heerlen heeft samen met een groot aantal partners, zoals de politie, het openbaar ministerie, JENS, Halt, straatcoaches, scholen, William Schrikker Jeugdbescherming, Reclassering Nederland, RIEC Limburg, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, een plan van aanpak opgesteld. Ook jongeren zelf worden betrokken en uitgedaagd om mee te denken.

Het doel van Preventie met Gezag is om tot een integrale, gebiedsgerichte en effectieve aanpak te komen waarin jongeren perspectief wordt geboden, maar waar er ook duidelijke grenzen worden gesteld.

Burgemeester Wever: “Ik ben erg blij met het extra geld dat we gaan krijgen. Dat is ook echt nodig want de problematiek is ernstig. Gelukkig ziet Den Haag dat nu ook. Hiermee krijgen we de middelen om écht het verschil te maken en onze jeugd te helpen om op het rechte pad te blijven en te werken aan een goede toekomst. Ook de kick-off gaf me veel energie, er is veel enthousiasme en betrokkenheid bij de professionals om aan de slag te gaan”.

Financiering

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten te starten in de gebieden die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Heerlen-Noord is een van deze gebieden. Het door het Rijk meegegeven richtbedrag voor Heerlen was €1.000.000. Heerlen heeft een subsidieaanvraag ingediend met een begroting van €1.500.000. Na toetsing van het plan van aanpak en rekening houdend met criminaliteitscijfers en sociaaleconomische indicatoren, heeft het Rijk afgelopen week laten weten de bijdrage met €458.000 te verhogen. Ook een aantal andere partners ontvangen geld om een bijdrage te leveren aan het Programma, waaronder het openbaar ministerie en de politie. Na 4 jaar zal het Rijk de eerste keer de inzet van de gelden evalueren. Het Rijk streeft naar een programma voor 10 jaar.

Jeugdcarnavalsoptocht 2023

Route jeugdcarnavalsoptocht 2023

Op zaterdag 18 februari trekt de jeugdcarnavalsoptocht weer door Heerlen. Aansluitend is het Kingeróptóchbal en de prijsuitreiking. De optocht vertrekt om 13:33 uur vanaf het Burgemeester van Grunsvenplein.

De route is als volgt: Apollolaan (naast het Parkstad Limburg Theater), Geerstraat en via de Geleenstraat, Honigmanstraat, Dautzenbergstraat, Oranje Nassaustraat, Stationstraat, Saroleastraat via Geleenstraat eindigen op het Pancratiusplein.

Een overzicht van alle carnavalsactiviteiten in Heerlen is te vinden in de Uitagenda via Heerlen Mijn Stad.

Afspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

PERSBERICHT

Ambitieuze prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente voor 2023

Gemeente Heerlen, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Heerlen hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2023 gemaakt. Met deze afspraken werken wij samen om het wonen in Heerlen te verbeteren. Betaalbaarheid, verduurzaming, en leefbaarheid staan daarbij hoog op de agenda.

Ambitie en urgentie

Wethouder Gelderblom (Wonen en Milieu): “In Heerlen geloven we in sociaal en duurzaam woonbeleid. Dat vergt ambitie, urgentie en solidariteit van gemeente én woningcorporaties. Dat zie je ook terug in de afspraken voor 2023, zoals geen huurverhoging bij isolerende maatregelen, het verbeteren van woningen met de slechtste energie-labels en veel meer zonnepanelen op sociale huurwoningen. En buiten dat allemaal ben ik ook blij dat er meer oog komt voor het welzijn van dieren tijdens bouwplannen”.

Duurzaamheid

De energieprijzen en de urgentie van de klimaatcrisis maken verduurzaming van de Heerlense sociale woningvoorraad een topprioriteit. Naast isoleren en renoveren betekent dit ook duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Samen zetten wij daarom in op versnelling van zon-op-dak. In 2030 moet minimaal 30% van de sociale woningen zonnepanelen hebben

Betaalbaarheid

Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als partners in het Verbond voor Energierechtvaardigheid zeggen de woningcorporaties toe dat isolatie van hun woningen niet leidt tot huurverhoging voor bewoners. Ook spreken we met elkaar af dat EFG-energielabels binnen de sociale woningvoorraad tegen eind 2028 verdwenen zijn.

Leefbaarheid

In 2023 starten we met buurtbemiddeling waarmee wij voorkomen dat burenconflicten escaleren. Voor kwetsbare buurten en complexen gaan we samen met de huurders en woningcorporaties bekijken hoe we slim woningen kunnen toewijzen. Hiermee verbeteren wij de leefbaarheid in de buurten, met name in de focusbuurten in Heerlen-Noord.

Natuurinclusiviteit: effecten van bouw op dier en natuur

Nieuw is ook dat de woningcorporaties hebben afgesproken dat er meer gekeken wordt naar het bevorderen van natuurinclusiviteit; oftewel de effecten op de natuur en het welzijn van vogels, insecten en andere dieren bij bouwplannen. Bijvoorbeeld door plekken te creëren waar dieren kunnen overwinteren, leven of slapen, zoals schuilplekken voor egels en insectenhotels.

Aanslagbiljet BSWG komt er aan

Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Meer weten? Lees dan verder.

BsGw voert de belastingtaak voor de gemeente uit

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer.

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. De WOZ-waarde stijgt ook dit jaar weer. In deze korte video legt BsGW uit hoe dan kan.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bsgw.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met BsGW via 088-8420420. De contactgegevens staan ook op het aanslagbiljet.

Sjluëteluëverdrach

PERSBERICHT

Tickets verkrijgbaar vanaf maandag 6 februari 11.11 uur

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach op 18 februari

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op zaterdag 18 februari. De toegang is gratis. Echter zijn er wel kaarten nodig. Per persoon zijn er maximaal 4 tickets beschikbaar. Deze tickets zijn vanaf maandag 6 februari vanaf 11.11 uur verkrijgbaar bij de kassa van Parkstad Limburg Theater of via de website www.PLT.nl. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Zal burgemeester Roel Wever van Heerlen met een gerust hart de sleutel van de stad overhandigen aan Sjtadsprins Rik I van 2023 voor de carnavalsdagen? In De Heëlesje Sjluëteluëverdrach probeert de Sjtadsprins ons te overtuigen. Hij laat ons weten onder welk motto hij gaat regeren en wat zijn plannen zijn voor de komende drie dagen. Maar is zijn pleidooi overtuigend genoeg? Of kan zijn meegebrachte secondant nog goede argumenten naar voren brengen om te pleiten voor de Sjtadsprins?

Na het pleidooi gaat de burgemeester in beraad om tot een besluit te komen. Gaat hij de sleutel van Heerlen overdragen? Ondertussen vertelt De Moelemeëker van de Blauw Sjuut de reisbelevenissen van de afgelopen week.

Programma

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is een kolderiek cabaretprogramma, gepresenteerd door Gemeente Heerlen en HVV De Winkbülle met medewerking van de Raymond Clement, Blauw Sjuut, Los Papas, V(ee) & D(ee), Gilles Proust en  Prinsekapel De Winkbülle.

De Heëlesje Sjluëteluëverdrach is op 18 februari in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Het theater is om 15.11 uur open, de voorstelling start om 16.11 uur in de Limburgzaal.

Geluidsniveaus Heerlen

PERSBERICHT

Update kaarten geluidsniveaus Heerlen

Het college heeft vandaag een update van de geluidsbelastingkaarten voor Heerlen vastgesteld. Op de kaarten kan iedereen het meest recent berekende, gemiddelde geluidsniveau checken van wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens die representatief zijn voor het jaar 2021.

Wat kunt u precies zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hoog het geluidsniveau is op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bebouwing in Heerlen. Kantoren zijn bijvoorbeeld niet meegenomen op de kaarten. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht.

Geluidshinder afgenomen

Milieuwethouder Casper Gelderblom: “Ik ben blij dat de geluidshinder duidelijk verminderd is. Geluidsoverlast kan voor aanzienlijke stress zorgen, bij mens en dier. We zien nu dat het aantal adressen met meer dan 55 dB geluidsbelasting is afgenomen, en wel met circa 10% voor wegverkeer en circa 50% voor railverkeer ten opzichte van de vorige update, in 2016. De Heerlense aanpak tegen geluidshinder werpt ook vruchten af. Dat gebeurt met bijvoorbeeld stiller asfalt, snelheidsreductie, herinrichting van wegen en sanering van woningen”.

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidsbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingkaarten geactualiseerd. Op basis van de kaarten stellen wij een actieplan geluid op in 2024, met daarin maatregelen om de ergste hindergevallen aan te pakken.  

Publicatie

Het doel van de Europese Unie is om het publiek te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving als het gaat om geluid. De geluidsbelastingkaarten liggen ter inzage vanaf 6 februari gedurende 6 weken. U kunt de kaarten vinden op www.heerlen.nl, onder andere in de bekendmakingen.

WMO 2024

PERSBERICHT

Bepaling contractpartij op basis van subsidietender

Voorbereidingen gestart voor uitvoering maatschappelijke ondersteuning Wmo 2024 – 2018

De gemeente Heerlen is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw contract met een partij voor de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo vanaf 2024. De uitvoering van de maatschappelijk ondersteuning wordt nu uitgevoerd door Heerlen Stand-By!,  een coöperatie die bestaat uit 10 aanbieders en 27 leveranciers. Op 1 januari 2024 loopt het contract met Heerlen Stand-By! af. De partij die vervolgens voor minimaal vier en maximaal tien jaar de maatschappelijke ondersteuning gaat uitvoeren, wordt door middel van het uitschrijven van een subsidietender bepaald.

Een subsidietender is een procedure waarbij vooraf geformuleerd wordt wat gerealiseerd moet worden en wat van de aanbieders wordt verwacht. De partij met het beste voorstel en de beste prijs/kwaliteitverhouding, krijgt een bepaald subsidiebedrag voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen.

Voortzetting ingezette koers

Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg:  “Samenwerking in plaats van marktwerking’ en ‘vertrouwen in de professional’, en ‘financiering op basis van een lumpsum’ vormen de basis van onze aanpak. Heerlen doet het hiermee echt anders in het sociaal domein. En dat anders doen heeft zijn vruchten afgeworpen. De inhoudelijke resultaten zijn goed, en het onbedoelde financiële bijeffect is ook nog eens duidelijk. Voortzetting van deze koers staat dan ook buiten kijf”.

Formulering voorwaarden voor subsidieverstrekking

De komende maanden wordt in samenwerking met zorgaanbieders, gemeenteraad en MO-adviesraad verder gewerkt aan het formuleren van de voorwaarden die de basis vormen van de uiteindelijke subsidiedocumenten.

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de vorige inkoop in 2017 hebben betrekking op de scope van de opdracht, inrichting van de toegang en de looptijd van de overeenkomst. Die wordt aangegaan voor 4 jaar met een optie tot verlenging van drie maal 2 jaar. Dit heeft als voordeel dat met een langdurig partnerschap geïnvesteerd kan worden in een goede lokale basiszorgstructuur met zorg- en hulpverleners.

Het is de bedoeling dat op 1 oktober een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten met de uiteindelijk geselecteerde partij. Hiermee wordt voortzetting van de maatschappelijke  zorg en ondersteuning per 1 januari 2024 gegarandeerd.

Startersleningen

PERSBERICHT

Succesvolle regeling ondersteunt starters op woonmarkt én Heerlen als woonstad

College wil door met startersleningen en hoger budget opzij zetten

Het college van B&W wil het budget voor startersleningen aanvullen en ophogen van €400.000,- naar €1.200.000,-. De gemeenteraad bepaalt of dit voorstel doorgaat. Sinds september 2021 ondersteunt de gemeente Heerlen starters op de woningmarkt met de starterslening. De regeling blijkt zo succesvol dat het aanvankelijke budget van €400.000,- voor het eerste jaar inmiddels op is. Duidelijk is dat starters behoefte hebben aan ondersteunende maatregelen en deze ook aangrijpen om een woning te kopen.

Soepele voorwaarden voor starters

Met de starterslening kunnen starters extra geld lenen om het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het maximale bedrag dat zij aan hypotheek kunnen ontvangen. De maximale koopsom voor een woning bedraagt € 245.000,- en het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 49.000,-. De looptijd van de starterslening is 30 jaar, waarvan de eerste 15 jaar rentevast. Starters hoeven de eerste 3 jaar geen aflossing te betalen.

Er zijn in Heerlen in het eerste jaar 50 leningen verstrekt, toegezegd of gereserveerd. Het totale leenbedrag is €470.951,75. Kijk voor meer informatie over de starterslening in Heerlen, op onze site: Starterslening aanvragen (heerlen.nl)

De gemeenteraad van Heerlen bepaalt of het voorstel doorgaat. 

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Deurbelactie energiebespaarcoaches

Vanaf maandag 23 januari zijn de coaches van de WoonWijzerWinkel op pad in diverse wijken voor een deurbelactie. De energiebespaarcoaches zijn te herkennen aan de rode vesten en kunnen zich uiteraard legitimeren. In de komende 5 weken bezoeken ze 4200 huishoudens in Heerlen die nog niet gereageerd hebben op onze oproep.

Wij bieden als gemeente onze inwoners een gratis huisbezoek van de energiebespaarcoach aan, via de Woonwijzerwinkel. Dat doen wij om inwoners te helpen met energie besparen, juist nu er zoveel onzekerheid is over energie. 

Energiebespaarcoaches komen huis-aan-huis

Afgelopen oktober hebben veel huishoudens een brief van ons hierover ontvangen. Samen met de coaches hebben we al duizenden huishoudens kunnen helpen bij het besparen op de energierekening. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van dit aanbod.Vanaf maandag 23 januari 2022 gaan de coaches daarom langs de deuren van inwoners, die (nog) geen hulp hebben ingeschakeld.

Veel besparen met eenvoudige aanpassingen in huis

Het doel van deze actie is om samen met inwoners te kijken naar bespaarmogelijkheden. Vaak kunnen met kleine maatregelen grote stappen gezet worden in het verminderen van het energieverbruik. En dat is niet alleen goed voor de beurs, maar ook voor de planeet! Daarnaast worden coaches ook ingezet voor  het project Wellbased dat de gezondheidseffecten van energiearmoede meet.

Reacties zijn positief

De eerste reacties van inwoners zijn heel positief en de coaches hebben al veel nieuwe afspraken gepland. Heeft u onze brief ontvangen en nog geen afspraak gemaakt? U kunt telefonisch contact hierover opnemen met de WoonWijzerWinkel via 085-0642246.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Wethouder Casper Gelderblom (o.a. Milieu en Wonen): “Met ons Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben we al duizenden mensen in de regio bereikt en geholpen om met noodmaatregelen de winter door te komen. Door de wijken in te trekken, gaan de energiebespaarcoaches van het Verbond nu ook de mensen die we nog niet bereikt hebben onze hulp aanbieden. Met de informatie en inzichten die de coaches bij deze acties ophalen, leggen we bovendien ook de basis voor ontzorging bij toekomstige, structurele verduurzaming.”

Raadhuis later klaar dan gepland

PERSBERICHT

Ambtenarengedeelte wel intrekklaar volgens planning

Raadzaal en bestuurlijk gedeelte raadhuis later klaar dan gepland

Om leverantieproblemen verschuift de opleverdatum van de raadzaal van 10 maart naar eind mei 2023. Het bestuurlijk deel, ofwel de werkplek voor de collegeleden en hun ondersteuning,  is volgens de nieuwe planning rond 21 april klaar. Het ambtelijk deel van het raadhuis is wel klaar volgens de eerdere planning. De ambtenaren kunnen half maart intrekken.

De commissie en raadsvergaderingen zijn naar verwachting nog tot juni in de Bernardinuskapel. De vertraging wordt veroorzaakt door leverantieproblemen van audiovisuele middelen die nodig zijn voor de vergaderingen.

De vertraging voor het bestuurlijk deel komt door de levering van een brandwerende pui die op zich laat wachten. Deze pui is noodzakelijk vanwege de brandveiligheid. Oplevering van dit deel staat nu gepland omstreeks 21 april 2023. Burgemeester en wethouders, die momenteel nog gehuisvest zijn in het stadskantoor, verhuizen kort daarna naar hun vaste plek in het raadhuis.

Bestemmingsplan Woningsplitsing

Bestemmingsplan Woningsplitsing en kamerbewoning 6 weken ter inzage

Met ingang van 26 januari ligt het bestemmingsplan ‘Woningsplitsing en kamerbewoning’ zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden om te kunnen sturen op een goede balans tussen verschillende vormen van wonen enerzijds en een goed woon- en leefklimaat anderzijds.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Wij staan voor de leefbaarheid van onze buurten en wijken. Daarom blijven we de overlast en problemen die huisjesmelkers en slechte kamerverhuur veroorzaken een halt toeroepen. Aansluitend op het vorig jaar genomen voorbereidingsbesluit is daarom de volgende stap de verankering in het voorliggende bestemmingsplan.”

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen): “Zeker in tijden van woningtekorten pakken we in Heerlen regie op de woningmarkt, onder andere door een grens te stellen aan onzelfstandige bewoning. Zo brengen we huisjesmelkers een slag toe, en werken we toe naar een gebalanceerd woonklimaat.”

Vorig jaar januari heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor een verbod op het toevoegen van onzelfstandige woningen (kamerverhuur). Dit was nodig om meer grip te krijgen op de mate van woningsplitsing en/of omzetting en kamerbewoning in de stad. Binnen één jaar na het nemen van een voorbereidingsbesluit moet ook een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dat gebeurt nu per 26 januari met als doel ongewenste vormen van onzelfstandige bewoning en splitsing tegen te gaan.

Oplevering Doctor Poelsstraat

Spoorvervoer ammoniak

Inzicht in spoorvervoer ammoniak

Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Een groot deel gaat de grens over, naar diverse bestemmingen in Europa. Ook via Heerlen loopt een spoorroute naar Duitsland. Om meer duidelijkheid te krijgen in het transport van ammoniak over het spoor, worden al vele jaren afspraken gemaakt in een convenant. Een afspraak uit het geactualiseerde convenant van 2022 is dat gemeenten, indien mogelijk vooraf en altijd achteraf, worden geïnformeerd over dit transport. Op basis van deze afspraak zijn gemeenten langs het tracé Heerlen-Herzogenrath nu geïnformeerd over incidenteel ammoniaktransport.

Incidenteel ammoniaktransport via tracé Heerlen-Herzogenrath

Normaal gaat een groot deel van het vervoer vanuit Sittard-Geleen via Venlo over het spoor naar Duitsland. Vanwege werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat deze voorkeursroute niet beschikbaar is. In dat geval wordt een beperkt deel van dit vervoer omgeleid via Heerlen naar Duitsland. Dat is nu het geval, omdat er werkzaamheden zijn aan het spoor bij het Duitse Emmerich. Concreet is nu een melding gemaakt van het vervoer van 60 ketelwagons met ammoniak, in totaal ca. 6 treinen, over het tracé via Heerlen naar Duitsland in de periode van 16 tot en met 31 januari 2023.

Veiligheid

Het genoemde transport valt binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en omgevingsveiligheid en de gemaakte afspraken tussen de Provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en OCI Nitrogen. Daarnaast moet vervoer van stoffen zoals ammoniak ook altijd voldoen aan strikte voorwaarden. Ondanks dat de gemeente geen directe zeggenschap heeft over het vervoer per spoor, hebben we op basis van de afspraak in het convenant wel meer zicht op het ammoniaktransport. Dat maakt monitoring van de praktijk en toezicht op de regelgeving en eventueel overlast beter mogelijk. Ten slotte zorgt dit er ook voor dat veiligheidspartners beschikken over de meest actuele informatie.

Vragen? 

Voor meer info kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 045-5605040 of mail: gemeente@heerlen.nl

Nieuwjaarsspeech burgemeester

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Roel Wever

Afgelopen dinsdag, 10 januari 2023, vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heerlen weer plaats in het Parkstad Limburg Theater. Na de coronajaren kon burgemeester Roel Wever de Heerlenaren voor het eerst spreken op deze bijeenkomst.

Was u niet aanwezig of wilt u de nieuwjaarsspeech van de burgemeester teruglezen? Lees de speech hier.

Definitief ontwerp Promenade II en Schinkelplantsoen vastesteld

Ook in 2023 gaat Heerlen verder met de aanpak van de openbare ruimte in het centrum. Daar waar het kan, gaan stenen eruit en komen groen en meer beleving erin. Zo wordt dit jaar Promenade II omgetoverd tot een aantrekkelijke groene oase. Met onder meer bloemen en (klim)planten, sierheesters, bomen, een wadi met bruggetjes en zitjes. Qua ontwerp sluit Promenade II aan op het nieuwe Burgemeester Van Grunsvenplein. Ook ontstaat er een nieuwe verblijfsplek – het Schinkelplantsoen – én gaan de eerste kopgebouwen tegen de vlakte. Het definitief ontwerp voor zowel Promenade II als het Schinkelplantsoen is op 10 januari 2023 door het college vastgesteld.

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Het is toch veel fijner om te wonen, te werken en te winkelen in een groene, fleurige omgeving dan uit te kijken op kil en grijs beton. Daarom streven we naar een soort eigentijds stadsgroen. We zoeken hierbij de maximale ruimte op.” Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met bijvoorbeeld hulpdiensten, bevoorrading en reinigingsdiensten die er doorheen moeten.

Nieuwe verblijfsplek

Naast de nieuw ingerichte Promenade II ontstaat er ook een nieuwe plek: het Schinkelplantsoen, tussen de inmiddels gestarte nieuwbouw op Schinkelkwadrant-Zuid. Het ligt enigszins afzijdig en heeft tevens een verbinding naar de Schinkelstraat. Dat geeft deze plek een eigen karakter. Het plantsoen krijgt dezelfde inrichtingselementen, met veel groen en ruimte om te zitten en te spelen.

Sloop kopgebouwen

Tussen de Bongerd en de Geerstraat staan kopgebouwen. Door de sloop wordt de zichtlijn van het theater richting Glaspaleis hersteld. De ruimte die vrijkomt door de sloop van kopgebouw B (Honigmannstraat/Promenade I) wordt door de Stadstuin ingericht met tijdelijk groen. De ruimte van kopgebouw C (Honigmannstraat/Promenade II) en D (Geerstraat) worden onderdeel van de nieuwe inrichting van Promenade II. De parkeergarage blijft toegankelijk.

Beter voor het klimaat

De vergroening is niet alleen een verbetering van de kwaliteit en sfeer in de stad, maar ook beter voor het klimaat. De veelheid en diversiteit aan groen zorgt voor meer biodiversiteit, een aangenamere temperatuur in de zomer en neemt het regenwater op. Door het maken van een verbinding met het regenwatersysteem van het Burgemeester van Grunsvenplein wordt straks één robuust watersysteem gecreëerd voor drie projecten.

Samen

De herinrichting van Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid is onderdeel van het IBA-Parkstad sleutelproject Central Park. Vanuit IBA en Provincie Limburg is voor de projecten subsidie toegekend. Het is tevens onderdeel van het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’: de integrale aanpak om van het centrum een leukere en levendigere plek te maken. De vastgestelde ontwerpen zijn te bekijken op www.heerlen.nl/promenade.

promenade

Nieuwjaarsbijeenkomst gem Heerlen

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Bent u erbij?

Alle Heerlenaren zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heerlen. Op dinsdag 10 januari ontvangen wij u graag om kennis te maken en u een gelukkig nieuwjaar te wensen. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Samen vooruitkijken!

Een nieuw jaar is een goed moment om stil te staan en terug te blikken op het afgelopen jaar, dit doen we om 18.00 uur. Maar we kijken ook samen vooruit naar de uitdagingen en kansen in 2023.

Datum & locatie

Dinsdag 10 januari 17.00 – 19.00 uur, Parkstad Limburg Theater, Burgemeester van Grunsvenplein 145 in Heerlen.

Heerlen plaatst vuurwerkafval containers

PERSBERICHT

Heerlen plaatst containers voor vuurwerkafval

De gemeente Heerlen plaatst vanaf 1 tot 5 januari speciale afvalcontainers waar inwoners hun vuurwerkresten in kwijt kunnen. De containers staan op 31 plekken in de stad bij de gebruikelijke Rd4-containers voor onder andere glas en papier. De speciale containers zijn uiteraard alleen bedoeld voor vuurwerkafval.

Inwoners die vuurwerk kopen bij één van de zes officiële verkooppunten in Heerlen ontvangen automatisch een flyer met informatie over hoe zij hun vuurwerkafval moeten opruimen. Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft daarvoor vorige week persoonlijk een aantal exemplaren afgeleverd bij een verwerkverkoper in Hoensbroek. “Na het vuurwerkverbod van afgelopen jaar mag er deze jaarwisseling weer afgestoken worden. Als gemeente faciliteren wij onze inwoners om achteraf de vuurwerkresten weer op te ruimen. Dat is veiliger voor kinderen die buiten spelen, maar het draagt ook bij aan een schone stad,” geeft hij aan.

Op 1 januari worden de containers uiterlijk om 14.00 uur geplaatst, in de loop van 5 januari haalt Rd4 ze weer op. Inwoners kunnen hun vuurwerkafval gratis in de containers weggooien.

De locaties van de vuurwerkcontainers zijn terug te vinden via Vuurwerkcontainers (heerlen.nl).

Solidariteitsfonds voor donaties

Solidariteitsfonds opgericht vanuit Verbond voor Energierechtvaardigheid voor donaties energiecompensatie

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daarom ontvangen alle huishoudens vanuit het Rijk een energiecompensatie van tweemaal 190 euro. De eerste ronde vond plaats in november, de tweede deze maand. Zowel bij de gemeente als elders komen signalen binnen vanuit huishoudens met hogere inkomens die (een gedeelte van) dit bedrag graag zouden doneren ten bate van mensen die ondersteuning goed kunnen gebruiken, juist rondom de feestdagen en in de winter.

Als partners binnen het recent opgerichte Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben Caritas045, de Voedselbank en Hart voor Huisdieren een solidariteitsfonds opgericht om zulke donaties te stroomlijnen naar de liefdadigheidsorganisaties. Als kartrekker van het Verbond van Energierechtvaardigheid ondersteunt gemeente Heerlen dit initiatief.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu) “Juist in een crisis als deze moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit initiatief draagt daar aan bij, en geeft zo op een mooie manier invulling aan de doelen van het Verbond voor Energierechtvaardigheid.”


Hoe werkt het?
Inwoners van Parkstad die willen doneren kunnen zelf kiezen hoeveel zij van hun energiecompensatie willen schenken aan het solidariteitsfonds van de liefdadigheidsorganisaties. Dit kan een klein gedeelte zijn, of de hele compensatie van 190 euro. Door één van de onderstaande QR-codes te scannen kunnen zij de donatie direct overmaken naar Caritas045 met een bedrag naar keuze.

Lukt het niet?
Er is ook een mogelijkheid om de donatie over te maken, zonder gebruik van QR-codes. Dat kan simpelweg door te doneren onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds energiecompensatie’ bij Stichting Caritas045 op rekeningnummer
NL83 FVLB 0638 9747 71.

Caritas045
Caritas045 is één van de partners van het Verbond van Energierechtvaardigheid, en initiatiefnemer van het solidariteitsfonds. De organisatie zorgt ervoor dat inwoners van Parkstad met een minimuminkomen een maaltijd kunnen afhalen of samen kunnen eten tijdens ‘Aan tafel’- bijeenkomsten. Caritas045 kwam tot initiatief voor het solidariteitsfonds door signalen vanuit huishoudens die niet of minder hard door de stijgende energieprijzen worden getroffen en via een donatie hun solidariteit willen tonen met mensen die het moeilijk hebben.  

Het Verbond voor Energierechtvaardigheid
Gemeenten in heel Parkstad hebben samen met Stadsregio Parkstad en andere maatschappelijke partners hun handen ineengeslagen voor het Verbond voor Energierechtvaardigheid. Samen gaan we aan de slag met besparen. Het Verbond kijkt niet alleen naar de korte termijn maar ook naar een lange termijnaanpak. Binnen het verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers al verscheidene acties. De actie van Caritas045 is hier een voorbeeld van.

Voorkeursrecht Promenade I

Verlenging voorkeursrecht Promenade I

Om de beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool te realiseren op het blok Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) werd op 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Dat betekent dat indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom in die periode willen verkopen, ze dat eerst aan de gemeente te koop dienen aan te bieden. De gemeenteraad stemde er op 21 december mee in om het voorkeursrecht te verlengen met drie jaar.

Actieve rol

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Er is geen ontwikkeling die van grotere betekenis kan zijn voor onze stad dan de komst van duizenden studenten, medewerkers en leerlingen. Het instrument Wet Voorkeursrecht helpt ons bij het verwezenlijken van de ambitie.” In de afgelopen drie maanden vonden de eerste toelichtende en oriënterende gesprekken met een aantal betrokkenen plaats. Ook zijn er nieuwe afspraken en vervolgafspraken gepland. De komende tijd wordt gebruikt om plannen nader uit te werken, en wordt de procedure in gang gezet om te komen tot een bestemmingsplanwijziging voor dit blok.

Studenten in de stad

Er wordt hard gewerkt aan Heerlen-Centrum: het moet van kil en grijs, naar levendig en groen. Het geheel moet aanvoelen als een fijne huiskamer waar het fijn vertoeven is voor zowel de stad als de regio. Belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is het onderwijs terughalen naar de binnenstad. Onderwijs zorgt voor reuring: met plekken waar les gegeven wordt, onderzoek gedaan wordt, de praktijk wordt opgezocht en studenten verkeren.

Zuyd Hogeschool

De huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom is Zuyd Hogeschool op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op hun onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen.

tekening centrum met Zuyd ingetekend

Sloop kopgebouwen Promenade

Sloop kopgebouwen na de feestdagen

De openbare ruimte loopt als een rode draad door ons centrum. Het vormt de verbinding tussen de winkels, musea, woningen, openbare gebouwen etc. Het geheel moet als een fijne, opgeruimde en knusse woonkamer zijn: waar je je prettig voelt, graag wilt zijn en lang wil blijven. Met groen, water, mooi meubilair en minder verkeer. Waar het leeft, en tegelijk ook plek is voor ontspanning, ontmoeting en verbinding. Dat bereiken we niet met een grijs centrum.

Stenen eruit, groen erin

Steeds vaker maken stenen in ons centrum plaats voor bomen, struiken en bloemen. Het is fijner om te wonen, te werken en te winkelen in een groene, fleurige omgeving dan uit te kijken op beton. Daarom toveren we Promenade II volgend jaar om tot een prettige aantrekkelijke groene oase. Met vaste planten, sierheesters, gras, nieuwe bomen, klimplanten, een wadi en fijne bankjes om op te zitten.

Sloop kopgebouwen in het nieuwe jaar

Maar voordat we daarmee starten, slopen we eerst de leegstaande kopgebouwen op
de Promenade. Het gaat dan om in ieder geval de beide gebouwen op de kruising Honigmannstraat/ Promenade. Het kopgebouw aan de Geerstraat verdwijnt op den duur ook. Maar hierin bevindt zich nu nog de in- en uitgang naar de Q-Park parkeergarage. Hiervoor wordt eerst een oplossing gezocht.

De voorbereidende werkzaamheden starten pas ná de feestdagen en de nieuwjaarsborrels zodat u en de bezoekers van onze stad kunnen genieten van de kerstsfeer en ongestoord kerstinkopen kunnen doen.

Voorlopige planning sloop

We gaan in 2023 aan de slag met de volgende werkzaamheden:

 • Start voorbereidende werkzaamheden: donderdag 26 januari
 • Start met deconstructie werkzaamheden: woensdag 1 februari
 • Start sloop (machinaal): woensdag 1 maart

Begin maart beginnen we dus pas met het echte sloopwerk. De verwachting is dat we daar eind maart mee klaar zijn. Het kan echter voorkomen dat we vanwege (weers)omstandigheden de planning moeten aanpassen.

Diverse onderdelen van de kopgebouwen, waaronder de natuurstenen gevel en kozijnen, zijn waardevol. Deze oorspronkelijke elementen worden daarom behouden om later weer te gebruiken. Dit past ook binnen ons streven om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en duurzaam te zijn.

Stadstuin

We laten de plekken waar gesloopt is, er niet troosteloos bij liggen. Eén van de kopgebouwen is onderdeel van Promenade II, die volgend jaar sowieso wordt aangepakt. In samenwerking met de Stadstuin zorgen we ervoor dat de plek van het andere kopgebouw voorlopig wordt ingevuld met groen.

kopgebouw

Tegemoetkoming energiekosten voor ondernemers in nood

PERSBERICHT

Tegemoetkoming energiekosten voor ondernemers in nood

Ondernemers die in financiële nood zitten door de gestegen energietarieven kunnen vanaf 2 januari een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €5000,- aanvragen. Heerlen wil zo MKB-ondernemers helpen die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling van de rijksoverheid waarbij minimaal 7% van de omzet uit energiekosten moet bestaan. Voor de gemeentelijke regeling is maximaal €500.000,- beschikbaar.

“De gestegen energietarieven raken ons allemaal. Lokale MKB’ers als bakkers, slagers, bloemenwinkels en schoenmakers kunnen de stijging van de energiekosten niet één-op-één doorberekenen aan hun klanten. Deze ondernemers zijn van groot maatschappelijk belang in onze wijken en zorgen daarnaast voor werkgelegenheid. Daarom helpen wij de ondernemers die buiten de landelijke TEK-regeling vallen”, aldus wethouder Martin de Beer. 

Voorwaarden

De subsidie is voor MKB-ondernemers in Heerlen met minimaal 2 en maximaal 50 medewerkers die kunnen aantonen dat ze in financiële nood verkeren door de gestegen energietarieven waarbij de werkgelegenheid in gevaar komt. De energiekosten moeten minder dan 7% van de omzet zijn. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het verschil tussen de hoogste en laagste energieprijs die de ondernemer in 2022 betaalde. Van dit verschil wordt de helft voor 6 maanden gesubsidieerd met minimaal €1000,- en maximaal €5000,- per onderneming. De subsidie kan vanaf 2 januari tot en met 30 juni 2023 worden aangevraagd via de gemeentelijke website www.heerlen.nl/ondernemershuis.

Kleinverbruikers

ZZP-ers en ondernemers zonder werknemers komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie. Voor hen geldt de korting van €190,- op de energierekening in november en december 2022 en vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 het prijsplafond.

Bijdragen aan betere wereld

Als overheid bijdragen aan betere wereld én marktpartijen in de juiste richting bewegen

Gemeente Heerlen ondertekent landelijk manifest voor ambitieuzer sociaal en duurzaam inkoopbeleid en opdrachtgeverschap

Van de koffie op kantoor tot de bestrating van een weg; van het drukwerk voor de Stadskrant tot de aanleg van een fietspad; als gemeente kopen wij allerlei producten en materialen of schakelen wij bedrijven in voor een opdracht of een dienst. Dat proberen wij zo verantwoord mogelijk te doen. Met oog voor de gevolgen voor mens, dier, natuur en maatschappij. Het wordt steeds belangrijker om daarbij de juiste keuzes te maken. Met de ondertekening van het nieuwe, landelijke manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen zet de gemeente een volgende stap naar een socialer en duurzamer Heerlen.

Grote impact als overheid

Heerlen is een van de ruim 40 gemeenten die het manifest ondertekent, samen met de Ministeries, 5 Provincies en de Waterschappen. Dit netwerk koopt jaarlijks voor ruim 85 miljard euro in aan producten en diensten. Hiermee heeft de gemeente Heerlen, samen met andere overheden, een enorme impact om urgente vraagstukken van nu aan te pakken.

Wethouder Casper Gelderblom (Milieu, Circulariteit): “Met het ondertekenen van dit manifest zetten we weer een stap naar een nóg socialer en duurzamer Heerlen. Door ons inkoopbeleid en opdrachtgeverschap te blijven verbeteren bereiken we namelijk twee dingen. Ten eerste dragen we als organisatie door betere keuzes direct bij aan de systeemverandering die we beogen. En ten tweede bewegen we marktpartijen om steeds meer maatschappelijk verantwoorde diensten en producten te ontwikkelen en te leveren.”

Global Goals

In het manifest staan 6 thema’s op de voorgrond: milieu en biodiversiteit, klimaat, circulariteit , ketenverantwoordelijkheid (internationale sociale voorwaarden), diversiteit en inclusie, en social return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals genoemd, van de Verenigde Naties. De ondertekening betekent dat de gemeente Heerlen binnen een jaar een plan moet hebben waarin deze thema’s uitgewerkt zijn in concrete doelen. Ook moet de gemeente periodiek aangeven op welke manier zij deze doelen behaalt.

Heerlen Stadskrant

Lichtpuntjes

In december is de laatste Stadskrant van dit jaar verspreid met als thema ‘Lichtpuntjes’. In deze editie leest u onder andere over het nieuw kindercollege, de vuurwerkregels, lichtpuntjes uit Hoensbroek en het gedenkbomenbos. In 2023 ontvangt u weer de eerste Stadskrant van het nieuwe jaar, namelijk in februari.

Ook in 2023 de Stadskrant ontvangen?

Wilt u de Stadskrant ontvangen en heeft u een antireclamesticker op uw brievenbus? Meld u dan aan om ook in 2023 de Stadskrant te ontvangen. U kiest zelf of u deze digitaal of per post wil ontvangen. Stuur uw (e-mail)adres naar stadskrant@heerlen.nl, geef het telefonisch door via tel. 045 – 560 50 40 of stuur dit gratis per post naar Gemeente Heerlen, t.a.v. Stadskrant, Antwoordnummer 80, 6400 VC Heerlen.
Inwoners zonder antireclamesticker blijven de Stadskrant automatisch ontvangen!

Lichtpuntjes!

Heeft u momenteel nog een Nee-Nee sticker? Dan vindt u hier een digitale versie van de Stadskrant. Of kom er een ophalen in de publiekshal van het nieuwe Stadskantoor (Geleenstraat 25)! In 2023 kunt u ook met een Nee-Nee sticker de krant fysiek ontvangen.

Lees hier de digitale Stadskrant (download pdf)

Voorblad december editie Stadskrant

Start werkzaamheden Rivoli/Maxim

Start voorbereidende werkzaamheden Rivoli/Maxim

De Royal is een van de parels van ons centrum. Aansluitend op het Maankwartier en het Stationsplein verdient dit gebouw een meer hedendaagse invulling. Hier komt 5.000 m2 aan filmcultuur & creativiteit met nieuwe eigentijdse zalen op de plek van de oude Rivoli en Maxim. Daarbij blijven beeldbepalende elementen, waaronder de gevel van de Rivoli, behouden. Tevens wordt de Royal aan de binnenkant gerenoveerd. Op 12 december 2022 is de aannemer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden: het inrichten van het bouwterrein voor de deconstructie en sloop van de bestaande Maxim en Rivoli. Aan de omwonenden stuurden we een huis-aan-huisbrief; de informatie delen we hieronder ook.

Sloop vanaf het bouwterrein voormalige Wellerij

Om de overlast tot een minimum te beperken, wordt het bouwterrein van de voormalige Wellerij tijdelijk gebruikt voor de schaftkeet en het materiaal/materieel van M. Heezen Sloopwerken. De aannemer werkt ook zoveel mogelijk vanuit dit terrein, tenzij het niet anders kan. Het Stationsplein blijft altijd bereikbaar. Vanaf 12 december werken we aan: 

 • Start voorbereidende werkzaamheden;
 • Start deconstructie werkzaamheden;
 • Start asbestverwijdering;
 • Start sloop (machinaal).

We beginnen dus pas eind januari 2023 met het echte sloopwerk. Deze werkzaamheden zijn op 1 april gereed. Het kan echter voorkomen dat we vanwege (weers)omstandigheden de planning moeten aanpassen. De aannemer werkt op doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. Misschien ziet u mensen in beschermingspakken aan het werk. U hoeft er in elk geval niet van te schrikken. Het betekent juist dat iedereen zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Behoud oorspronkelijke elementen

Diverse onderdelen van de Maxim en Rivoli – waaronder de gevel van de Rivoli – hebben een beeldbepalend karakter. Deze oorspronkelijke elementen worden behouden om later weer te gebruiken. Dit past ook binnen onze duurzaamheidsambities.

Wat u kunt merken van de werkzaamheden? 

 • Op momenten kan er geluidsoverlast zijn.
 • Er kan stofoverlast voorkomen. Wij zetten watervernevelaars in om dit tegen te gaan.
 • Er kunnen lichte trillingen zijn.
 • Er is redelijk intensief vrachtverkeer dat aan- en afrijdt, met name via de Geerstraat.

Overlast is bij dit project nauwelijks te voorkomen. Wel zetten wij ons in om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken en de omgeving leefbaar te houden. We hopen op uw begrip. Laat het onze omgevingsmanager Karin Jurgen echter weten als de overlast te veel wordt via 045-5605040 of stuur een e-mail aan omgevingsmanagement@heerlen.nl. Wij bekijken dan in overleg met het sloopbedrijf of er iets is wat de situatie kan verlichten voor u.

ontwerp Royal

Interventieteam voor Heerlen

Interventieteam bevordert leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Heerlen investeert in stevige aanpak tegen ondermijning. Om overlast, criminaliteit en ondermijning tegen te gaan heeft de gemeente Heerlen onlangs een nieuw middel in het leven geroepen: het Interventieteam. Een voor Limburg stevige aanpak met al zichtbare, eerste successen. Deze week werd de gemeenteraad van Heerlen geïnformeerd over de start van het Interventieteam, waarvoor Heerlen structureel gelden vrijmaakt. Samen met de integrale aanpak Sociaal Veilig en het programma Preventie met Gezag zet Heerlen hiermee op meerdere fronten in op de aanpak van ondermijning.

Gisteren werd bekend dat RTL Nieuws de afgelopen maanden onderzoek deed naar ondermijnende criminaliteit in Nederland. Hieruit vloeide de zogeheten ‘Onderwereldkaart’ voort, waaruit blijkt dat Zuid-Limburgse gemeenten het grootste risico lopen om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. Naast Heerlen op nummer één, staan ook Kerkrade (2), Sittard-Geleen (7) en Brunssum (9) in de lijst. Ook Roermond staat in de top 10. Buiten Limburg scoren steden als Rotterdam, Den Haag en Arnhem hoog.

Zelf investeren

Burgemeester Wever van Heerlen: “Op één staan op deze discutabele lijst is geen pretje, maar verbaasd ben ik natuurlijk niet. Het is eerder een bevestiging. Als burgervader van Heerlen ben ik op dagelijkse basis bezig met veiligheid, dus ik ben me terdege bewust van de kwetsbaarheid van mijn stad voor ondermijnende criminaliteit. Daarom heeft dit thema al langer de hoogste prioriteit en dat gaat nu steeds meer zichtbaar worden. Omdat ik wil dat het duidelijk is dat we in Heerlen geen ondermijning tolereren investeren we als gemeente in een zeer stevige aanpak, met onder andere dit nieuwe interventieteam waar we structureel 8 ton per jaar voor vrijmaken.” 

Het Interventieteam is een breed team met verschillende rollen. Het team bestaat uit regisseurs sociale veiligheid, het Informatieknooppunt Leefbaarheid en Veiligheid, veiligheidsadviseurs, juristen, boa’s en een backoffice. Roel Wever: “Binnen het Interventieteam staat het veelvuldig uitvoeren van preventieve en repressieve interventies en controles op overlast, criminaliteit en ondermijning centraal. Dit vindt niet alleen plaats op basis van signalen of meldingen, maar dus ook preventief. Het team is zowel zichtbaar als onzichtbaar aan het werk. En als we criminele zaken constateren schakelen we de politie in, maar kijken we tevens of we bestuursrechtelijk kunnen aanpakken. Met het Interventieteam hebben we een belangrijke stap gezet om weer meer regie te krijgen op de leefbaarheid en veiligheid in de Heerlense buurten.”

Eerste successen

23 november jl. vond de eerste grote controle van het interventieteam plaats in de wijk GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen) waarbij 21 panden werden gecontroleerd. Hierbij bleken adresinschrijvingen in panden niet te kloppen en waren de brandveiligheid en bouwvoorschriften niet in orde. Maar ook was er op een aantal plekken een sterke zorgbehoefte. Afgelopen dinsdag 6 december voerde het Interventieteam, samen met de douane, opnieuw preventieve controles uit om na te gaan of er voldaan werd aan het bestemmingsplan. In totaal zijn er twee bedrijfsloodsen, dertig garageboxen en vier containers onderzocht waarbij goederen voor de bedrijfsmatige productie van hennep werden gevonden. 

Roel Wever: “Dit soort zaken spreekt zich rond en er gaat een preventieve werking van uit en dat is goed. Voor criminelen moet duidelijk zijn dat er hier geen plek voor hen is. Maar het blijft zo dat we met een bestuurlijke aanpak vooral criminaliteit frustreren. Voor een daadwerkelijke oplossing moet ook strafrechtelijk veel meer worden ingezet. Daar is landelijk, maar zeker in Limburg, fors meer capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken voor nodig. Daarvoor is Den Haag aan zet.”

Foto’s Kerstdiner 2022

Zondag 11 december heeft het Kerstdiner van de Bewonersraad plaatsgevonden.

voor foto’s klik op Kerstdiner 2022

Iedereen Kan Sporten

PERSBERICHT

Ook Voerendaal sluit aan

Verlenging ‘Iedereen Kan Sporten’

Het project Iedereen Kan Sporten (IKS), om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen, wordt verlengd met twee jaar. Naast de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Heerlen, sluit nu ook Voerendaal aan.

Positieve resultaten

Het project loopt sinds 2018 en kent positieve resultaten. Er ontstonden nieuwe sportgroepen voor de doelgroep. Een aantal evenementen, zoals Trappenmarathon Landgraaf, Franssen Franken Ronde en Viva La Vida Run Kerkrade, voegden een G-onderdeel toe. In 2022 namen 4 SO scholen deel aan de IKS Parkstad Dance Battle waaraan 4 lokale dansscholen meewerkten. In alle gemeenten werden bordjes met het keurmerk IKS Parkstad uitgereikt. En het aanbod is inzichtelijk gemaakt via de website Iedereen Kan Sporten Parkstad en de app Uniek Sporten.

Samenwerking

De uitvoering van het project ligt bij de regioconsulent IKS van Alcander. Die zet zich samen met sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en andere netwerkpartners in om sport en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen. Regionale samenwerking is belangrijk omdat de doelgroep heel divers is en het aanbod van passende sport- en beweegmogelijkheden verspreid zit. Daarom willen de gemeenten de komende periode onderzoeken of samenwerking op Zuid-Limburgse schaal mogelijk is.

Heerlen Schoon

PERSBERICHT

Vrienden van Heerlen Schoon in het zonnetje gezet

Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft het jaarlijkse bedankje voor de Vrienden van Heerlen Schoon uitgereikt aan een aantal vrijwilligers van dit initiatief. Ook alle andere vrijwilligers ontvangen het presentje voor hun inzet het afgelopen jaar.

“In een schone stad is het fijner om te wonen, werken en leven. De Vrienden van Heerlen Schoon dragen daar ieder jaar opnieuw hun steentje aan bij. Betrokken mensen maken Heerlen beter en daarom waardeer ik hun inzet enorm. Dit cadeautje is een kleine blijk van dank voor het afgelopen jaar,” licht Marco Peters toe.

Vrienden en Helden van Heerlen Schoon maken alleen of in een team een straat of wijk schoon door het opruimen van zwerfafval. Helden van Heerlen Schoon zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar, Vrienden van Heerlen Schoon zijn allemaal ouder dan 12 jaar. Beide groepen bepalen zelf hoe vaak zij schoonmaken of dat het een eenmalige actie betreft. De gemeente Heerlen zorgt ervoor dat de vrijwilligers de juiste spullen in bezit hebben om hun werk te kunnen doen.

Iedereen kan Vriend of Held van Heerlen Schoon  worden, of een eenmalige schoonmaakactie organiseren. Interesse? Aanmelden kan via Schoonmaakactie (heerlen.nl).

Fysiek loket kentekentoegang

Sinds 3 oktober is de toegang tot het voetgangersgebied van Heerlen-centrum veranderd. De paaltjes zijn vervangen door camera’s.

Mensen die buiten de venstertijden (dagelijks van 7.30 tot 12.00 uur) het gebied willen inrijden moeten nu een ontheffing aanvragen.

Dat kan direct via https://parkeren.heerlen.nl.

Heeft u vragen over dit nieuwe systeem? Of wilt u informatie over het aanvragen van de ontheffing?

Dan kunt u terecht in het stadskantoor op de dinsdagen 13 en 20 december van 8:30 tot 16.00 uur.

U kunt gewoon binnenlopen aan de Geleenstraat 25. Een afspraak maken is niet nodig.

Duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren

PERSBERICHT

Extra duurzaamheidsmaatregelen voor Heerlenaren dankzij positief saldo 2022

De torenhoge energiekosten zijn voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen een grote bron van onzekerheid en onrust. Daarom vraagt het college van Heerlen de gemeenteraad in te stemmen om een deel van het overschot van 2022 in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen van Heerlen. Na instemming van de gemeenteraad worden de maatregelen verder uitgewerkt en zo snel mogelijk ingezet.

Doelgroepen
Het pakket aan maatregelen is gericht op verschillende doelgroepen. Op de eerste plaats zijn dat de inwoners met een onderverdeling naar inkomen; tot 120% van de bijstandsnorm, tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm en hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Op de website staat een overzicht van de precieze inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn er maatregelen voor het MKB, verenigingen en instellingen. Het pakket is een aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, waardoor meer maatwerk voor Heerlense inwoners en organisaties mogelijk is.
Breed pakket maatregelen
Het pakket onderscheid drie soorten maatregelen: een tegemoetkoming in de energiekosten, een energieadvies en een investering in duurzaamheid. Zo komt er een witgoedregeling, wordt de Parkstad Energieknip verder uitgebreid en de inkomensgrens voor bijzondere bijstand opgehoogd. Energiecoaches en -scans bieden inzicht waar energie te besparen, isolatie te verbeteren en installaties en apparaten te optimaliseren. Voor ondernemers komt er een noodfonds, voor (culturele) instellingen een tegemoetkoming in de energiekosten en buitensportaccomodaties krijgen LED-verlichting. De verdere versnelling van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de eerder vastgestelde subsidie voor energiekosten van vrijwilligersorganisaties maken ook deel uit van dit pakket.  

De gemeenteraad van Heerlen vergadert op 21 december over het voorstel van het college om diverse duurzaamheidsmaatregelen uit te werken voor inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen van Heerlen.

Gebiedsvisie Willemskwartier

PERSBERICHT

Gebiedsvisie Willemskwartier

Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de Gebiedsvisie Willemskwartier. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op woensdag 21 december. In de loop van 2023 wordt gestart met de uitvoering ervan.

De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met de buurt om ideeën en suggesties te krijgen, die het gebied aantrekkelijker maken voor wonen, werken, ondernemen en/of verblijven. Marco Peters, wethouder Ruimtelijke Ordening: “De visie die er nu ligt sluit aan bij het wijkontwikkelingsplan GMS, waarvoor ‘GMS on Tour’ ideeën heeft opgehaald. Willemskwartier is daar onderdeel van, maar heeft een duidelijk andere karakteristiek. De exotische kwaliteit van Willemskwartier is een belangrijk pluspunt. Exotische winkels zorgen namelijk voor diversiteit”.

Veel ideeën uit de bijeenkomsten zijn verwerkt in de visie.

Zo komt er bijvoorbeeld meer en beter groen in de openbare ruimte, komt er ruimte voor bewegen en recreëren voor jong en oud en krijgt de buurt voldoende afvalbakken. Ook op het gebied van wonen, ondernemen en verblijven komen er meer mogelijkheden. Allerlei combinaties, op verschillende plekken, behoren tot de mogelijkheden.

In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en mensen die slecht ter been zijn. Dat gebeurt door het maken van aantrekkelijke doorgangen op verschillende plekken in het gebied.

Het is niet mogelijk om aan alle wensen te voldoen.

Zo is het niet mogelijk om het betaald parkeren af te schaffen en extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ook het afsluiten van de Kempkensweg, of het inrichten van de weg tot éénrichting verkeer, is niet mogelijk. Daar waar mogelijk worden wel maatregelen genomen om de verkeersdrukte zoveel mogelijk tegen te gaan.

Aan de Spoorsingel is inmiddels gestart met slopen.

Dit gebeurt om leegstand en verdere verloedering van het gebied tegen te gaan. Binnenkort start ook de sloop van de gemeentelijke panden aan de Kempkensweg 3d-3g. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.  

De hele Gebiedsvisie Willemskwartier is te vinden op www.heerlen.nl/visie-willemskwartier.

Orange the World 2022

Heerlen doet mee aan Orange the World 2022

Gemeente Heerlen is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Vanaf 25 november kleuren het Stadskantoor en het Burgemeester van Grunsvenplein om deze reden oranje. Ook wappert de Orange the World vlag bij het Stadskantoor.

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Wij zijn #medestander, u ook?

Veilig internetten in Limburg

PERSBERICHT

Nieuwe website en helpdesk voor veilig internetten in Limburg
Het platform Digitaal Veilig Limburg is vandaag live gegaan met een gloednieuwe website en helpdesk voor alle inwoners van en ondernemers in Limburg. Roel Wever (burgemeester van Heerlen en cyberburgemees-ter namens de Limburgse gemeenten) heeft vanmiddag het startsein ge-geven.
Op de website www.digitaalveiliglimburg.nl kan iedereen terecht voor be-trouwbare informatie over veilig internetten. Ook kan men bij vragen of vermoedens de helpdesk bellen, telefoonnummer 085-0082791. De help-desk is te bereiken tijdens schooluren (9.00-16.00 uur).


Om cybercrime te voorkomen
Digitaal Veilig Limburg richt zich op het digitaal weerbaar maken van internetge-bruikers in Limburg. Cyberburgemeester Roel Wever: “Waar wij ons op richten is mensen helpen om misdrijven online te herkennen, zoals fraude met valse mails of whatsappjes. Preventie en bewustwording zijn namelijk essentieel om te voor-komen dat mensen slachtoffer worden van online cybercriminaliteit.”
“We merken dat mensen het lastig vinden om hun weg te vinden in online infor-matie over dit onderwerp. Ook blijkt het vaak moeilijk in te schatten hoe betrouw-baar die informatie vervolgens is. Juist dat probleem willen wij met de nieuwe website aanpakken”, aldus Roel Wever.
Telefonische helpdesk

Voor de telefonische helpdesk werken de Limburgse gemeenten samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en IT-studenten van Gilde Opleidingen en VISTA College. Zij krijgen ondersteuning van specialisten.
De telefonische helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tijdens schooluren (9.00-16.00 uur). Tijdens schoolvakanties is de telefonische helpdesk gesloten. Het telefoonnummer is 085-0082791.
Noodgeval? Bel de politie
De helpdesk van Digitaal Veilig Limburg is er niet voor noodgevallen. Mensen die slachtoffer zijn (of hiervan een sterk vermoeden hebben) van online criminaliteit zoals afpersing, diefstal of fraude, kunnen het beste direct met de politie bellen.

Plantdag gedenkbomenbos

PERSBERICHT

Zaterdag 19 november

Plantdag gedenkbomenbos

De aanplant van de bomen voor het nieuwe gedenkbomenbos aan de Govert Flinckstraat in MSP start op zaterdag 19 november om 10.00 uur. Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud is daarbij aanwezig en steekt samen met 85 inwoners de schop in de grond. In totaal is er plek voor 115 bomen.

In de afgelopen maanden hebben Heerlenaren zich kunnen melden als ze een boom wilden adopteren in het gedenkbomenbos. Bijvoorbeeld om een huwelijk, geboorte of overlijden van dierbaren te gedenken.

Marco Peters: “Mensen willen graag een plek hebben waar ze iets bijzonders kunnen gedenken. Ik vind dat een goed idee”.

De bomen worden geplant rondom een cirkelvormige open plek. De centrale open plaats in het bos is omringd door 39 verschillende soorten bomen. Elke boomsoort staat volgens de Keltische bomenhoroscoop voor een periode van ongeveer tien dagen. Aan elke periode en boom zijn karaktereigenschappen verbonden. Daarmee vormen de bomen een alternatieve versie van de astrologische horoscoop.

Beschermd wonen Parkstad

PERSBERICHT

Nieuwe samenwerking op 1 januari 2023

Beschermd wonen Parkstad

Op 1 januari 2023 start een nieuw samenwerkingsverband dat een Parkstad-breed dekkend aanbod Beschermd Wonen gaat leveren aan Parkstadgemeenten. Dit is het resultaat van een proces waarbij alle gemeenten samen in gesprek zijn gegaan met de Beschermd Wonen aanbieders in de regio. Ze willen vooral een breed, veelkleurig samenwerkingsverband dat aan alle Beschermd Wonen ondersteuningsvragen tegemoet kan komen. Geen enkele burger mag tussen wal en schip vallen. 

Beschermd wonen is een voorziening voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid nodig hebben. Dat kan in de vorm van wonen in een instelling, of thuis, maar met de directe nabijheid van toezicht of ondersteuning.

Brede doelgroep

Het samenwerkingsverband bestaat uit 17 aanbieders, die samen een zeer divers aanbod hebben en de hele brede doelgroep kunnen bedienen. Niet alleen mensen met GGZ problematiek, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking of met meervoudige problematiek en jong volwassenen die intensieve ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Ruimte voor professionals

De indicaties voor beschermd wonen worden afgeven door het Loket Opvang en Beschermd Wonen Parkstad, dat voor alle Parkstadgemeenten werkt. Gemeenten bepalen wat nodig is (indicatie) en het samenwerkingsverband bepaalt hoe die ondersteuning wordt geleverd. Dat biedt professionals de ruimte om te doen wat nodig is en te sturen op samenwerking en partnerschap.

Kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn en Zorg van de gemeente Heerlen: “Het samenwerkingsverband sluit goed aan bij de doelstellingen en opgaven die we begin dit jaar met alle parkstadgemeenten hebben geformuleerd in de nota ‘Samen Thuis’. Kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg staan daarin centraal. Met deze aanpak zijn we daar als parkstadgemeenten helemaal klaar voor”.

Buurtbemiddeling bij beginnende burenruzies

PERSBERICHT

Buurtbemiddeling bij beginnende burenruzies

Gemeente Heerlen en woningcorporaties starten met buurtbemiddeling

Gemeente Heerlen gaat samen met woningcorporaties Woonpunt, Vincio Wonen, Weller, Wonen Zuid en Wonen Limburg starten met de interventie buurtbemiddeling in 2023. Met buurtbemiddeling zetten we op een laagdrempelige manier in op bemiddeling bij beginnende huis-, tuin-, en keukenconflicten. De gemeente denkt dat inwoners onder begeleiding van een getrainde buurtbemiddelaar ruzies eerder zelf kunnen oplossen, zonder dat het verder escaleert.


Burgemeester Roel Wever: ‘‘Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Het is namelijk een effectief bewezen interventie, waarmee we zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid van onze buurten. Getrainde bemiddelaars helpen om het contact tussen buren te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict.’’


Buurtbemiddeling

Inwoners leren om hun problemen niet direct bij politie, justitie of verhuurders neer te leggen, maar er eerst zelf samen uit proberen te komen. Getrainde buurtbemiddelaars begeleiden dit proces. Buurtbemiddeling werkt het best in een vroeg stadium en bij niet te ernstige problemen. Hierdoor wordt voorkomen dat een (buren)ruzie in een jarenlang conflict ontaardt en onnodig escaleert. Een burger, woningcorporatie, wijkagent of buurtregisseur meldt een casus aan bij de aangestelde coördinator buurtbemiddeling. Vervolgens wordt deze casus aan een buurtbemiddelaar gekoppeld die de buren bij hun conflict gaat bemiddelen.

Uitrol in Heerlen

In 2023 start de interventie buurtbemiddeling in de drie focusgebieden van Heerlen-Noord: Vrieheide, Kasteelbuurt-Hoofdstraat-Slakhorst en GMS. Vervolgens zal de uitrol gefaseerd plaatsvinden naar de andere buurten van Heerlen. Om ervoor te zorgen dat de interventie niet alleen incidenteel wordt ingezet, is met de woningcorporaties een projectduur van drie jaar afgesproken.

‘‘Het is een mooie ontwikkeling dat we dit samen met de woningcorporaties gaan organiseren. Samen investeren wij 100.000 euro om buurtbemiddeling gratis aan te kunnen bieden aan de Heerlenaren die dit nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een betere woon- en leefomgeving”, aldus wethouder Wonen Casper Gelderblom.

Registratie nabestaanden

PERSBERICHT

Herhaalde oproep voor nabestaanden begraafplaatsen Hoensbroek

De gemeente wil in contact komen met nabestaanden van de graven op de oude Hoensbroekse begraafplaatsen Mariarade, Nieuw-Lotbroek en St. Jan. Bij de overname van de parochie zijn helaas geen gegevens van nabestaanden in het gemeentelijk registratiesysteem opgenomen. Graag willen we de juiste gegevens alsnog registreren.

Bent u nabestaande of rechthebbende van één of meerdere graven op deze begraafplaatsen? En heeft u zich nog niet gemeld naar aanleiding van de eerdere oproepen. Neem dan a.u.b. telefonisch contact op met de begraafplaatsenadministratie, telefoon 045 5605040 (of vanuit het buitenland +31 45 5605040). Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij vragen u dan om uw naam, adres, de namen van de overledenen en de naam van de contactpersoon van de familie door te geven. De gemeente registreert deze gegevens en zal met de rechthebbende afspraken maken over het onderhoud van de graven.

De registratie kost niets.

Week tegen Kindermishandeling

Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Elk slachtoffer is er een te veel. Een belangrijk onderwerp dus om bij stil te staan!

Praat met elkaar

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling en dit jaar is het thema ‘praat met elkaar’. Praten over kindermishandeling is moeilijk. Daar mogen we open over zijn. Wij praten met scholen, (jeugd)verenigingen en huisartsen over het herkennen van signalen en het vergroten van de meldingsbereidheid. Dat vertaalt zich ook terug in de cijfers zegt wethouder Onderwijs Jordy Clemens. ’’Vanuit scholen is de meldingsbereidheid afgelopen jaren vergroot. Elke situatie van mishandeling of verwaarlozing gaat je door merg en been, maar er kan dan wel iets aan de situatie worden gedaan. Niet melden is nog veel erger.”

Heeft u zelf zorgen over een kind?

Vermoedens of zorgen kunt u (anoniem) bespreken met Veilig Thuis (0800-2000) en per chat via veiligthuiszl.nl. Ook bij twijfel!

Noodgeval inrijden voetgangersgebied

Voor het inrijden van het voetgangersgebied van Heerlen-Centrum is een ontheffing nodig. Behalve in de periode elke dag tussen 7:30 en 12:00 uur. Zonder zo’n ontheffing krijgt u een boete.

Er kan zich echter altijd een noodsituatie voordoen. Bijvoorbeeld als en familielid of iemand ander in uw buurt onwel is geworden. In dat geval kunt u dat achteraf aangeven. Doe dat bij voorkeur binnen 24 uur, met een mail naar kentekentoegang@heerlen.nl. Een medewerker beoordeelt vervolgens de situatie en kan ervoor zorgen dat u geen boete krijgt.

Energiesubsidie voor vrijwilligersorganisaties

PERSBERICHT

Heerlen maakt 200.000 euro vrij voor de continuïteit van vrijwilligersorganisaties. Het college heeft ingestemd met een tijdelijke subsidieregeling om vrijwilligersorganisaties te compenseren voor de gestegen energiekosten. Verenigingen en stichtingen met een eigen energiecontract komen in aanmerking. De regeling heeft betrekking op de periode november 2022 tot en met maart 2023. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het gestegen voorschotbedrag.

Wethouder Financiën en Sport Martin de Beer: “De bijdrage die vrijwilligersorganisaties aan onze samenleving leveren is voor veel Heerlenaren onmisbaar. Door de stijgende energiekosten staat een deel van deze organisaties onder druk. Met deze tijdelijke subsidie helpen we de organisaties die het hard nodig hebben de winter door.”

Subsidie aanvragen

Vrijwilligersorganisaties die bij de gemeente bekend zijn ontvangen volgende  week een aanvraagformulier. Dit is vanaf maandag 14 november ook terug te vinden op www.heerlen.nl.

Picknickbanken Bekkerveld verdwijnen

PERSBERICHT

Na twee weken al vernield

Picknickbanken Bekkerveld verdwijnen

Van de twee picknickbanken die onlangs op Bekkerveld zijn neergezet is er een inmiddels weggehaald. De andere bank verdwijnt in de loop van deze week.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “De banken zijn amper twee weken geleden hier neergezet en meteen is er al één vernield. Dat vind ik echt verschrikkelijk! Om te voorkomen dat dat ook gebeurt met de bank die er nog staat, wordt die in de loop van de week preventief verwijderd. We hebben daarvoor om begrip gevraagd aan de buurt”.

De banken zijn aangeschaft en geplaatst in overleg met de buurt. Samen kostten ze ongeveer 3000 euro. De vernieling was zodanig dat het niet mogelijk was om een kleine reparatie uit te voeren.

Voorlopig komen er geen nieuwe banken voor in de plaats.

Energietoeslag van 800 euro

Heerlen gaat 800 euro energietoeslag uitkeren aan inkomens tussen 120 en 130 % van bijstandsnorm

Heerlen gaat de energietoeslag van 800 euro ook uitkeren aan de groep inkomens tussen de 120 en 130% van de bijstandsnorm. Dit voorstel van het college is gisteravond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee komt Heerlen tegemoet aan de inwoners die net boven de vastgestelde inkomensgrens zitten en waarschijnlijk in vergelijkbare mate te maken hebben met de enorm gestegen energieprijzen.

verwarmingskosten

Peter van Zutphen, wethouder jeugd en armoedebestrijding, welzijn en zorg is blij dat Heerlen extra geld beschikbaar stelt, om de inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, extra te ondersteunen; “Wij willen in Heerlen echt meer doen voor de mensen met een laag inkomen. Zo krijgen werkenden, ook met een laag inkomen, vaak minder zorg- en huurtoeslag waardoor ze in de problemen komen. Deze groep kan nu in aanmerking komen voor de 800 euro energietoeslag”.

Daarnaast past Heerlen de regels rondom individuele bijzondere bijstand voor de energiekosten aan. Hierdoor kunnen meer inwoners een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Is bijvoorbeeld de (te) ontvangen energietoeslag vanwege de gestegen kosten onvoldoende om de energierekening te betalen, of indien de persoon niet in aanmerking komt voor de energietoeslag, dan kan mogelijk wel vanuit de bijzondere bijstand een vergoeding voor de hoge energiekosten worden ontvangen.

LeefsituatieNetto maandinkomen 120%Netto maandinkomen 130%
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.322,18€ 1.432,37
Aleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.322,18€ 1.432,37
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd €1.888,84€ 2.046,24 
Alleenstaand of gepensioneerd € 1.470,80€ 1.593,37 
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.992, 43€ 2.158,47 

Regels gaan in op 25 oktober 2022

De nieuwe regels treden dinsdag 25 oktober 2022 in werking. Vanaf 25 oktober 2022 is de nieuwe informatie over het aanvragen van de energietoeslag te vinden op de website van de gemeente Heerlen, www.heerlen.nl/energietoeslag-aanvragen.

Meer info in gemakkelijk Nederlands

Via deze webpagina op Steffie.nl vindt u meer informatie over de energietoeslag in eenvoudig Nederlands. Ook vindt u via deze webpagina van Steffie meer info over besparen op energie. Of op welke manieren u uw huis energiezuinig kunt maken. Op Steffie.nl vindt u ook informatie in andere talen. Met veel gesproken woord of met filmpjes kunt u zich over allerlei onderwerpen laten bijpraten. Niet alleen over de energietoeslag, maar over veel meer onderwerpen. 

Heerlen zet ook de knop om

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken is veranderd. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de energierekening stijgt. Extra belangrijk om energie te gaan besparen. Om het goede voorbeeld te geven en uit solidariteit met huishoudens die met steeds hogere energierekeningen te maken krijgen, verlaagt de gemeente de komende periode in al haar ambtelijke gebouwen de temperatuur naar 19 graden. In het kader van de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ zetten we daarnaast tijdelijk in enkele iconische Heerlense gebouwen het licht uit.

Het licht uit

Naast het initiatief van de gemeente om structureel de temperatuur in haar ambtelijke gebouwen te verlagen, worden net als elders in het land beeldbepalende gebouwen in Heerlen meegenomen in de campagne ‘Zet ook de knop om’. Bij het iconische Heerlense duo van de middeleeuwse Pancratiuskerk en het modernistische SCHUNCK-gebouw gaan tijdelijk, om aandacht te vragen voor de noodzaak tot energiebesparing, de lichten uit.

Wethouder vastgoed Casper Gelderblom: “Het is van groot belang dat wij als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met alle inwoners die te maken krijgen met hogere energierekeningen. Dat doen we niet alleen de komende maanden, maar ook de komende jaren door in te zetten op brede verduurzaming van ons vastgoed.”

Zet zelf ook de knop om!

De prijs voor energie en gas is hoog. Met een paar simpele tips kun je al flink besparen. Ook thuis kun je de knop omzetten. Op de website ‘Zet ook de knop om’ staan praktische bespaartips voor ondernemers en huishoudens.

Verduurzaming in Heerlen

De gemeente neemt een aantal energiebesparende maatregelen. Vanaf november gaat bijvoorbeeld een groot gedeelte van het voormalige stadskantoor aan de Putgraaf dicht. Hiermee besparen we in vijf maanden tijd 30.000 kuub gas, gelijk aan 30% van het verbruik op die locatie. Daarnaast vraagt de gemeente ook aan enkele grote huurders de verwarming lager te zetten uit solidariteit. Naast deze korte termijn campagne, werkt de gemeente Heerlen ook aan structurele verduurzaming van haar vastgoed de komende jaren.  

Verhuizing taxistandplaatsen Dr.Poelsstraat

Camera toegang stadscentrum

De toegang tot het voetgangersgebied van Heerlen verandert vanaf 3 oktober 2022. De rood-witte paaltjes die nu nog de toegang versperren, worden vervangen door camera’s. Die bekijken de kentekens van voertuigen die het voetgangersgebied inrijden. Staat een kenteken niet geregistreerd, dan krijgt de eigenaar van het voertuig een boete. Eigenaren van voertuigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een (tijdelijke) ontheffing aanvragen, waarmee ze toch de binnenstad kunnen inrijden.

Hoe werkt het precies?

Het voetgangersgebied is elke dag tussen 7:30 en 12:00 uur (venstertijden) voor iedereen toegankelijk. Wilt u buiten deze tijd met een gemotoriseerd voertuig (auto’s, motoren, scooters, snorfietsen) het stadscentrum inrijden? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Daarbij wordt het kenteken van uw voertuig geregistreerd en opgenomen in een landelijke database. Rijdt u de stad in? Dan maakt de camera een foto van uw kenteken. Het systeem achter de camera controleert of het kenteken staat geregistreerd. Is dat het geval? Dan gebeurt er niets. Is het kenteken niet geregistreerd? Dan krijgt de eigenaar een boete.

Waarschuwing

Rijdt u ná 14 november a.s. de eerste keer zonder ontheffing langs een camera? Dan krijgt u nog geen boete, maar een waarschuwing. Pas bij de tweede keer inrijden zonder ontheffing, volgt een boete. Deze regeling geldt tot 1 januari 2023. Na die datum krijgt u al een boete bij de eerste keer inrijden zonder ontheffing.

Tegelijk met deze brief ontvangt u een plattegrond van het centrum. Daarop kunt u zien, waar de camera’s precies staan.

Automatische zakpalen

Het deel van het voetgangersgebied rond het Pancratiusplein is afgesloten met automatische zakpalen (bollards). Deze worden nu met een pasje bediend. Ook op deze plaatsen komen camera’s die kentekens scannen en vergelijken met de database. Is voor het kenteken een ontheffing verleend, dan zakt de paal vanzelf. Is het kenteken niet bekend, dan mag het voertuig niet door.

Oude pas inleveren

Vanaf 14 november komt het oude systeem met de toegangspassen te vervallen. Heeft u nog een pasje waarmee u de automatische zakpalen kunt bedienen? Vanaf 14 november kunt u deze niet meer gebruiken. Met het bijgevoegde ‘innamebewijs’ kunt u de borg terugkrijgen die u daarvoor heeft betaald. Daarvoor kunt u, zonder afspraak, terecht bij de publieksbalie in het stadskantoor aan de Geleenstraat.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

 • Dat u zelf een ontheffing moet aanvragen voor het voertuig waarmee u het voetgangersgebied buiten de dagelijkse venstertijden wilt inrijden.
 • Dat u uw leveranciers moet laten weten dat ze een ontheffing moeten aanvragen; ze kunnen het kenteken ook aan u doorgeven, zodat u de ontheffing voor hen aanvraagt.
 • Dat u wijzigingen van kentekens heel gemakkelijk zelf digitaal kunt aanvragen.
 • Dat u tijdelijke ontheffingen heel gemakkelijk digitaal kunt aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert.

Iedereen moet een ontheffing aanvragen

Voor het nieuwe systeem moet iedereen die buiten de dagelijkse venstertijden het voetgangersgebied wil inrijden, een ontheffing aanvragen. Dat kan vanaf 3 oktober rechtstreeks via https://parkeren.heerlen.nl.

Op www.heerlen.nl/ontheffing-inrijden-voetgangersgebied staat meer uitleg over dit onderwerp. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een ontheffing in aanmerking te komen. Het is namelijk niet zo dat u als pashouder in de nieuwe situatie automatisch recht op toegang behoudt.

Mensen die al een ontheffing hebben, moeten voor het nieuwe systeem ook een nieuwe ontheffing aanvragen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een ontheffing die geldig is tot en met 31 december 2023.

Hulp nodig?

We realiseren ons dat deze nieuwe manier van aanvragen wennen is en niet voor iedereen even gemakkelijk.

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar kentekentoegang@heerlen.nl. Of neem contact met de heer J. van Daal, telefoon 045 5604664.

Via www.heerlen.nl/afspraak kunt u een afspraak maken voor het spreekuur parkeren op dinsdagochtend.

Met vriendelijke groeten,

Marco Peters

Wethouder Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Ouderenbeleid   

Om burgers te helpen wordt er een fysiek infopunt ingericht in het stadskantoor op de 1e verdieping (boven aan de trap), ingang Geleenstraat, Burgerzaken waar iedereen extra info kan inwinnen en waar de gemeente de mensen die niet in staat zijn wegwijs te worden in de digitale omgeving “live” kunnen helpen. Dit gaat de gemeente doen de komende 4 dinsdagen, vanaf 25 oktober 4 weken lang, vooralsnog tot en met 15 november. Iedereen kan binnenlopen zonder afspraak.

Dag van de Stilte

PERSBERICHT

Wandel mee met de stiltewandeling

Zondag 30 oktober is de Dag van de Stilte. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan het belang van stilte in de omgeving en in uzelf. De gemeente Heerlen vraagt op deze dag aandacht voor de aan- of afwezigheid van geluid door een stiltewandeling te organiseren op zondag 30 oktober. Aanmelden voor de wandeling is mogelijk tot en met donderdag 27 oktober.

De Dag van de Stilte
Sinds 2011 vindt de Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober. Op deze dag worden er door het hele land stilteactiviteiten georganiseerd met als doel om aandacht te vragen voor het belang van stilte in onze buiten- en binnenwereld. Het ervaren van stilte is namelijk goed voor de rust in onszelf en voor ons welzijn, zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal vlak.  

De stiltewandeling

Onder begeleiding van twee natuurgidsen, een paddenstoel- en bodemexpert, wordt een wandeling van ongeveer 8 kilometer gewandeld. Zoals de naam al zegt, wordt de wandeling voornamelijk in stilte bewandeld. Tijdens de wandeling zijn er enkele momenten waarop de natuurgidsen interessante plekken toelichten en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.

Praktische informatie

De stiltewandeling begint stipt om 10.30 uur en eindigt rond 14.30 uur. Het startpunt van de wandeling is bij de ingang van het Aambos ter hoogte van de kruising Putgraaf en Groene Boord.

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorg dus voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het weer. De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog, maar is niet geschikt voor mensen in een rolstoel of voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle.

Aanmelden

De gemeente zorgt voor een hapje en een drankje na afloop van de wandeling. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om u uiterlijk donderdag 27 oktober op te geven voor de wandeling via gemeente@heerlen.nl o.v.v. stiltewandeling of telefonisch via het nummer 14 045.

Plan van aanpak omgevingsvisie

PERSBERICHT

Toekomstperspectief voor de samenleving

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan van aanpak om te komen tot de omgevingsvisie, inclusief het bijbehorende Participatietraject. Het wordt een toekomstperspectief dat aansluit op het coalitieakkoord ‘Uit liefde voor onze stad’ en waarin de samenleving zich herkent. De visie moet halverwege 2024 klaar zijn.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2023. Elke gemeente moet dan een omgevingsvisie opstellen. Daarin wordt de samenhang beschreven tussen onder meer ruimte, natuur, water, milieu, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook beschrijft de visie de gewenste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, stikstof, energietransitie en veiligheids- en gezondheidsaspecten. Op die manier legt de omgevingsvisie de relatie tussen de fysieke leefomgeving en sociaal maatschappelijke opgaven.

Samenspraak

Het opstellen van de omgevingsvisie gebeurt in samenspraak met de Heerlense samenleving. Dit participatieproces loopt gelijk met het traject voor de omgevingsvisie.

Zo komt er een gemeentebrede meedenkgroep, met daarin zoveel mogelijk mensen met een verschillende achtergrond. Ook worden gebiedsgerichte enquêtes en bijeenkomsten gehouden waarin bewoners en ondernemers met elkaar praten over wat ze belangrijk vinden voor de stad. En thematische sessies met maatschappelijke organisaties en (ervarings-)deskundigen geven aan waar interessante perspectieven voor de stad liggen.

Nieuwe inzichten

Tijdens het traject worden verschillende evaluatierondes gehouden. De uitkomsten worden steeds gebruikt in de volgende ronde van het traject.

De uiteindelijk opgeleverde omgevingsvisie is een ‘levend’ document. Veranderende maatschappelijke opgaven en nieuwe inzichten worden meteen meegenomen in het maken van keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Werkzaamheden Dr.Poelsstraat

Wegwerkzaamheden Honigmannstraat

Wegwerkzaamheden Honigmannstraat

Op 1 en 2 november vinden er werkzaamheden plaats in de Honigmannstraat t.b.v. het verwijderen van verkeerspaaltjes ook wel bollard genoemd.

De Honigmannstraat is op dinsdag 1 november en woensdag 2 november ter hoogte van de ING Bank afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners

PERSBERICHT

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en €250,- aan energiebesparende maatregelen

De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op de energietoeslag ondersteunen bij het besparen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen een gratis energiebespaarcoach en een tegoed van €250,- via de Parkstad Energieknip-app aangeboden om energiebesparende producten te kopen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel. De Parkstadgemeenten hebben hiervoor de handen ineengeslagen met een groot aantal belangrijke maatschappelijke partners, die zich verenigd hebben in een nieuw samenwerkingsverband: het ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’.

Energiearmoede
De stijgende energieprijzen vormen één van de grootste problemen van onze tijd. De crisis illustreert niet alleen de ecologische, maar ook de sociale noodzaak van verduurzaming. Parkstad is daarbij één van de zwaarst getroffen gebieden van ons land. Landelijk leven er gemiddeld 6.88% van de huishoudens in energiearmoede, in onze regio gaat dit om bijna 10%, en in Heerlen zelfs om meer dan 12%.
Wethouder Gelderblom van Heerlen onderstreept daarom het belang van deze aanpak: “Door de hoge energierekening moeten steeds meer mensen in Heerlen en Parkstad kiezen tussen koken of stoken. Dat is onacceptabel! Daarom doen we er met deze aanpak alles aan om de impact van de energiecrisis deze winter bij de zwaarst getroffen huishoudens zoveel mogelijk te verzachten.” Maar energiearmoede houdt niet op bij het einde van de winter. “Waar we nu pleisters plakken, gaan we komende jaren inzetten op genezing: structurele verduurzaming van onze energiehuishouding en woningvoorraad.”

Digitale beurs
De Parkstad Energieknip-app is een digitale beurs voor energiebesparing, ontwikkeld in samenwerking met de Stadsregio Parkstad. Met behulp van deze app kunnen de inwoners van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum en Simpelveld betalen bij aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel om energiebesparende producten te kopen.Daarnaast kunnen ze ook een afspraak maken met een energiebespaarcoach om thuis advies te krijgen over welke energiebesparende producten in hun situatie kunnen helpen om de energierekening te verlagen. Ook aan minder digitaal vaardige mensen binnen de doelgroep is gedacht. Zij kunnen via de WoonWijzerWinkel alternatieve vouchers ontvangen en een afspraak met een energiebespaarcoach plannen.
Van energiearmoede naar energierechtvaardigheid

Het fenomeen energiearmoede ontstijgt zowel het niveau van de gemeente als de korte termijn. Daarom hebben de Parkstadgemeenten in het nieuwe ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’ de krachten gebundeld met woningcorporaties, huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, en andere maatschappelijke organisaties in de regio. Gezamenlijk zullen zij de komende maanden bovenstaande aanpak zoveel mogelijk bij de doelgroep doen landen. Op de langere termijn zal de samenwerking zich richten op structurele oplossingen voor de problematiek rondom energiearmoede. 

Initiatiefnemer wethouder Gelderblom: “Met ons brede maatschappelijke Verbond slaan we de handen ineen om de komende jaren energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Dat betekent: een betaalbare energierekening, een leefbare woonkamertemperatuur, en een houdbare ecologische voetafdruk.”

Binnen het Verbond ondernemen ook de niet-gemeentelijke deelnemers de komende maanden al verscheidene acties. Zo richt het Legers des Heils buurtkamers in waar mensen terecht kunnen die thuis gas willen besparen, werven verschillende deelnemende partijen energiebespaarcoaches, en vult woningcorporatie Weller het aanbod van de gemeente van gratis energieadvies en een budget voor energiebesparende maatregelen aan voor bewoners van E/F/G label-huizen met inkomens boven 130% van de bijstandsnorm.


Verwijderen bollard Honigmanstraat

Op 1 en 2 november is de Honigmanstraat afgesloten ter hoogte van de ING bank voor gemotoriseerd verkeer ten behoeve van het verwijderen van de bollard

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

Gezamenlijk persbericht gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Aanbestedingsprocedure inkoop basishulp jeugd 2023 t/m 2027 afgerond

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

De in mei gestarte aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de basishulp jeugd (ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten) 2023 tot en met 2027 door de gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf is afgerond. Na de huidige periode die afloopt per 1 januari 2023 gaat JENS de jeugdhulp in deze gemeenten uitvoeren. Hierbij wordt voortgeborduurd op de doelstellingen en uitgangspunten van vier jaar geleden. Want het blijft voor alle drie de gemeenten topprioriteit dat zoveel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.

Gezamenlijke aanbesteding

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Om de hulpverlening te verbeteren en de kosten beter beheersbaar te maken, besloten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf vier jaar geleden om de inkoop van de jeugdhulp, anders dan gebruikelijk, samen aan te besteden op basis van een vastgesteld bedrag. Door een gezamenlijk inkoop wordt een betere en efficiëntere zorg voor jeugd beoogd, laagdrempelig, normaliserend en dicht bij huis, in de buurt/wijk, waarbij aanbieders samenwerken en prikkels ervaren om te veranderen.

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd

In het aanbestedingstraject heeft één partij, JENS, ingeschreven. Samen met JENS is gekeken naar de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Hierbij heeft een beoordelingscommissie aangegeven welke verbeteringen wenselijk en noodzakelijk worden geacht.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige inkoop hebben te maken met:

 •  het budget, dat tijdens de looptijd geïndexeerd kan worden en rekening houdt met omstandigheden en gerichte opgaves.
 •  de looptijd van het contract die van vier naar vijf jaar gaat.
 •  de ‘medewerkers toegang’ die niet zoals eerder gepland overgaan naar JENS, maar in dienst blijven van de gemeente.

Zorg zoveel mogelijk vanuit de wijk

Vandaag, 11 oktober 2022, hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal definitief de opdracht voor de uitvoering van de basishulp Jeugd 2023 t/m 2027 gegund aan JENS. Hierbij hebben de drie gemeenten uitgesproken blij te zijn met JENS als partner waarmee op een stevig fundament verder gebouwd kan worden aan een betere en efficiëntere zorg voor onze jeugd, zoveel mogelijk vanuit de wijk, dicht bij het kind en het gezin.

Extra maatregelen tegen hoge energieprijzen voor inwoners in Heerlen

PERSBERICHT

Inkomens tussen 120 en 130% bijstandsnorm krijgen ook energietoeslag

Extra maatregelen tegen hoge energieprijzen voor inwoners in Heerlen

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Nu de nood hoog is en de winter in aantocht, wil Heerlen niet langer wachten en al in 2022 eigen middelen aanboren om meer huishoudens financieel te ondersteunen. Daarom vraagt het college de gemeenteraad van Heerlen in te stemmen met het voorstel om aan de groep inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm ook de energietoeslag van 800 euro uit te keren.

De huishoudens die eerder € 800 energietoeslag hebben ontvangen, krijgen deze week daar bovenop € 500 uitbetaald. In juli heeft het kabinet besloten het eerdere bedrag op te hogen naar € 1.300. Het betreft de huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Extra maatregelen voor inwoners net boven inkomensgrens

Om ook tegemoet te komen aan de inwoners die net boven de vastgestelde inkomensgrens zitten, en waarschijnlijk in vergelijkbare mate te maken hebben met de enorm gestegen energieprijzen, gaat Heerlen aan deze groep € 800 uitkeren. Het gaat specifiek om de inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm.

Daarnaast wil Heerlen ook de inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, extra ondersteunen. Om die reden worden de regels rondom individuele bijzondere bijstand voor de energiekosten aangepast. De inkomensgrens hiervan wordt opgetrokken tot 130% van de bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer inwoners een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Overige steunmaatregelen

Heerlen ziet zich genoodzaakt om nú deze maatregelen te nemen omdat de meeste steunregelingen vanuit de Rijksoverheid pas vanaf 2023 gelden. Naast deze financiële tegemoetkoming blijft Heerlen ook inzetten op een breed pakket aan bestaande maatregelen. Diverse instanties worden gesubsidieerd op het gebied van armoedebestrijding. Zo wordt in november, net als voorgaande jaren, opnieuw gratis een winterkleding pakket verstrekt aan kinderen van bijstandsgerechtigden.

Herziening van eerdere afwijzingen

Inwoners die eerder een afwijzing op hun aanvraag energietoeslag hebben ontvangen, op basis van een te hoog inkomen, krijgen automatisch een herzieningsbesluit. Zij hoeven niet opnieuw aan te vragen.

Niet eerder een aanvraag ingediend?

De aanvraagformulieren voor de energietoeslag staan op onze website www.heerlen.nl. Aanvragen kan tot 1 maart 2023.

De gemeenteraad van Heerlen vergadert 19 oktober over het voorstel van het college om aan de groep inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm ook de energietoeslag van 800 euro uit te keren.

Heerlen gaat energietoeslag uitbetalen aan studenten

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Ook studenten kunnen te maken hebben met de gestegen energiekosten. Burgemeester en wethouders van Heerlen komen in de nieuwe beleidsregel eenmalige energietoeslag deze groep tegemoet.

Studenten onterecht uitgesloten

De Rechtbank in Gelderland oordeelde afgelopen zomer dat studenten onterecht als gehele groep worden uitgesloten voor de eenmalig categoriaal verstrekking van de energietoeslag. Deze energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Heerlens college besloten studenten niet langer uit te sluiten. Eerder was hierin het advies van de Minister gevolgd. Deze gaf aan dat de woonsituatie van studenten zeer divers is, ook voor wat betreft de energiekosten. 

Studentenaanvragen opnieuw bekeken

Alle afgewezen aanvragen van de eenmalige energietoeslag van studenten worden opnieuw door de gemeente Heerlen bekeken. Indien zij alsnog aan de huidige voorwaarden voldoen, ontvangen zij automatisch een herzieningsbesluit. Er hoeft dan geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Niet eerder een aanvraag ingediend?

Studenten die nog geen aanvraag hebben ingediend dit jaar, worden opgeroepen dit alsnog te doen. Voorwaarde is wel dat deze groep beschikt over een zelfstandige woonruimte en een eigen energiecontract op naam heeft. Studenten met een all-in huurcontract dat verhoogd wordt, kunnen een aanvraag individuele bijzondere bijstand indienen. De aanvraagformulieren zijn via deze link te vinden. Aanvragen kan tot 1 maart 2023.

Begroting gem Heerlen voor 2023

PERSBERICHT

College presenteert sluitende begroting voor 2023

MBP: Evenwichtige keuzes in onzekere tijden

Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) en een sluitende begroting voor 2023 aan. Echter, onzekere tijden met hoge inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen baren ook het college grote zorgen. Desondanks blijft de wens de volgende vier jaar van de collegeperiode daadkrachtig verder te bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. Vanzelfsprekend samen met de inwoners, organisaties en ondernemers, bouwend aan Heerlen.

Stevige basis

Ook de komende jaren liggen de belangrijkste opgaven voor het college op sociaaleconomisch vlak. De stevige sociale basis die is opgebouwd is geen luxe maar noodzaak en krijgt dus opnieuw prioriteit. Ook blijft het college investeren in gelijke kansen voor alle Heerlenaren, want armoede is een onacceptabel feit. In de jeugdzorg moet gedaan worden wat nodig is, bij voorkeur nóg beter dan de afgelopen periode en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners zijn essentieel. In de aanpak van harde criminaliteit, huiselijk geweld of welke overlast gaan repressie en zorg hand in hand. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt verbeterd en ruimtelijke ontwikkelingen worden aangejaagd. Schoonheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de leidraad.

Investeren in ambities

Het college blijft de komende jaren investeren in de stad en de mensen. De aanpak van Heerlen-Noord is de grootste opgave voor de komende 20 jaar. Het college gaat een krachtige lobby opzetten en zelf budget vrijmaken voor het programma. Ook ondernemerschap wordt gestimuleerd, samen met onderwijs en bedrijven.

Ook blijft het college onverminderd voortbouwen en investeren in het centrum. Een van de grootste ambities is om onderwijs een plek te geven in het stadscentrum. Ook projecten als het Centrumbad, het Romeins Museum en de Royal/Rivoli zijn parels waaraan we verder bouwen. De Culturele lente bloeit voort en al dat moois moet voor iedereen te zien zijn.

De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor het leven van mens, dier en natuur en de coalitie wil ook hierop de komende jaren actie ondernemen en investeren. Om energiearmoede tegen te gaan wil het college de komende jaren o.a. inzetten op het grootschalig verduurzamen van woningen. Ook vergroening, klimaatadaptie, circulariteit en duurzame energievoorziening spelen hier een rol in.

Sluitende begroting

In deze onzeker tijden heeft het college gezocht naar de balans tussen realistisch financieel beheer en het investeren in ambities. In 2026 verandert de systematiek van de berekening van de Rijksbijdrage voor gemeenten. Om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen kiest het college ervoor om niet nu al te bezuinigen, maar om minimaal 2% van de begroting als reserve aan te houden. De algemene reserve wordt aangevuld tot 11.2 miljoen euro. De stijging van de woonlasten blijft beperkt. 

Wethouder Martin de Beer van Financiën: “Ons leven is op dit moment zeer veranderlijk. Dagelijks merken we de gevolgen van de situatie in Oekraïne. Als college begrijpen we dat dit voor onrust zorgt onder de inwoners. In de begroting hebben we dan ook vooral geprobeerd om de balans te vinden tussen een stevige sociale basis en investeren in onze stad en inwoners”.

Het meerjarige begrotingssaldo in schema

Jaar2023202420252026
X € 1.000,-01.4011150

De gemeenteraad stelt de begroting 2023 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 2 november.

Zuyd Hogeschool naar het centrum?

Beoogde nieuwe huisvesting voor Zuyd Hogeschool

Voor het blok tussen de Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) is in de toekomst een andere bestemming voorzien. Het gaat dan om een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool, gecombineerd met overige centrumbestemmingen die levendigheid intensiveren zoals horeca, dienstverlening, detailhandel, openbare ruimte en wonen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom willen verkopen, dienen ze het eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Keuze voor locatie

Zuyd Hogeschool heeft in 2019 een strategisch vastgoed- en huisvestingsplan opgesteld. In dit plan kijkt Zuyd vooruit naar wat nodig is om de huisvesting in haar drie vestigingssteden – Heerlen, Maastricht en Sittard – aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. Daarbij kijkt Zuyd niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen en de benodigde ruimte. Hierbij spelen samenwerking met het werkveld, het samen leren en het ontmoeten van studenten een belangrijke rol, alsmede de verbinding met stad en regio. Bij de (ver)bouwplannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet. Uiteraard zullen wij bij dit proces het gebruikelijke overleg voeren met de medezeggenschap en toezichthouder. Betrokkenheid van al onze interne partijen staat bij ons hoog in het vaandel.”

Wethouder centrumontwikkeling en onderwijs Jordy Clemens: “Promenade I kan – op enkele uitzonderingen na – behoorlijk wat liefde gebruiken. Sommige panden staan al geruime tijd leeg. We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum.” Uiteraard worden de betroffen vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners gedurende het gehele traject betrokken.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor de beoogde verhuizing. Om dit te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om het instrument voorkeursrecht in te zetten. Dit past ook in het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren.

Procedure

Vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners in het plangebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit dat (samen met alle bijlagen) gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanwijzing is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht vervolgens nog een periode van drie jaar te laten voortduren, ligt er in december een voorstel in de raad.

Onderwijs naar centrum

Heerlen wil het onderwijs terughalen naar het centrum, omdat studenten de levendigheid van de stad verrijken. Inmiddels hebben meerdere onderwijsinstellingen kenbaar gemaakt graag naar het centrum te willen verhuizen, om zo onderwijs, werken en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Daarover worden nu met de diverse onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd.

plaatje promenade

Datum nieuwsbericht

Actieweek tegen Pesten

Gemeente Heerlen ondersteunt de landelijke actieweek tegen Pesten

Maandag 26 september start de landelijke Week tegen Pesten op scholen. Pesten is beschadigend en kan veel leed veroorzaken. Vooral kinderen en jongeren zijn hierbij kwetsbaar. Pesten kan heel verstorend werken op hun ontwikkeling. Vaak ook merken ouders of mensen om het slachtoffer heen wel wat aan de hand is, maar weten ze niet wat ze tegen pesten kunnen doen. Vanwege de grote impact die pesten heeft, ondersteunt de gemeente Heerlen de landelijke actie en vragen wij extra aandacht hiervoor, onder andere op social media.

Speciale les in Heerlen

In deze Week tegen Pesten geeft stichting HALT* een speciale les op basisschool Eikenderveld. Deze les is bedoeld om leerlingen bewust te maken van cyberpesten en de gevolgen hiervan. Jordy Clemens, wethouder Onderwijs is er bij om te mee te luisteren en in gesprek te gaan met de leerlingen hierover. Dit gebeurt op donderdag 29 september a.s. 

Wethouder Jordy Clemens (onderwijs) hierover: ‘Pesten komt overal voor. Tussen kinderen op school maar ook door volwassenen op de werkvloer. We móeten het met elkaar hebben over de enorme impact die pesten op mensen kan hebben. En we moeten ervoor zorgen dat het stopt.’

Gratis lesmateriaal

Via de landelijke site www.weektegenpesten.com kunnen scholen gratis lesmateriaal vinden. Dit jaar gaat het om ‘Grapje, moet toch kunnen?!’ Hiermee kunnen scholen gemakkelijk het gesprek aangaan over dit thema.

Verder kunt u informatie vinden op de volgende websites (u verlaat onze site): 

* Stichting HALt heeft een taak in het pestprotocol voor het onderwijs. HALT legt de pestincidenten in het onderwijs vast.

Jongen in tranen. Foto: Kat J, Unsplash.com

Kwikstart-app voor jongeren

Kwikstart-app helpt Heerlense jongeren die 18 worden

Voor jongeren die 18 worden kan het leven ineens behoorlijk ingewikkeld zijn. Er komt dan heel wat op je af en vanaf deze leeftijd moet je heel wat zaken zelf regelen. Verzekeringen, school, werk en misschien zelfs een eigen kamer of woning. Om jongeren hierbij te helpen is Kwikstart ontwikkeld; een app die belangrijke zaken voor jeugdigen en jongvolwassenen inzichtelijk maakt. Het is daarnaast ook handig voor ouders om inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen ze wel of niet hebben met betrekking tot eigen kinderen.

Handige app voor 18+ met info wát zelf te regelen

Kwikstart is een landelijke app, die (kwetsbare) jongeren die achttien worden helpt op weg naar zelfstandigheid. Vanaf 13 september is ook specifiek Heerlense info op deze app te vinden.


Peter van Zutphen, wethouder Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg is blij met de app: “Met de Kwikstart-app geven we jongeren en hun omgeving specifieke informatie die voor hun zelfstandigheid en hun toekomst belangrijk is. Het is een heel handig hulpmiddel om erachter te komen wat je allemaal moet regelen op het gebied van wonen, werk, geldzaken, school, gezondheid & hulp, verzekeringen etc.; zaken die voor velen vaak onduidelijk zijn. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje”.

De app Kwikstart is gratis te downloaden. Door op woonplaats Heerlen te zoeken komen jongeren meteen bij de lokale informatie terecht. De filmpjes en checklist helpen je op weg.

Datum nieuwsbericht

 13 s

Leegstaand Arcusgebouw wordt groen wooncomplex

Leegstaand Arcusgebouw in Heerlen wordt groen wooncomplex met vijftig appartementen, invulling Leger des Heils nog onduidelijk

Een impressie van hoe het Arcus-gebouw er na de verbouwing gaat uitzien. — © LoftVastgoed Heerlen – 

Het voormalige gebouw van Arcus College aan de Willemstraat in Heerlen is verkocht en wordt verbouwd tot vijftig woningen. De nieuwe eigenaar zoekt nog een invulling voor de oude plek van de dag- en nachtopvang.

Loft Vastgoed uit Eindhoven is de nieuwe eigenaar van het gebouw in de bocht van de Klompstraat-Willemstraat. Het bedrijf was nog niet eerder actief in Heerlen. „We zien dat er heel veel gebeurt in Heerlen-Centrum, dat er mooie kwaliteitsimpulsen worden gegeven”, zegt Gé Peters, planontwikkelaar van Loft Vastgoed.

Het bedrijf heeft zich niet laten leiden door het negatieve imago dat Heerlen soms nog heeft. Peters: „In dat opzicht is het fijn als je een buitenstaander bent en niet de emotie vanuit de stad hoeft te delen. Bovendien is er overal een tekort aan woningen, dus ik denk dat onze toevoeging absoluut kans van slagen heeft, zeker vanwege de nabijheid van het centrum en het station.”

Het schoolgebouw staat leeg sinds Arcus College met zijn horecaopleiding zo’n acht jaar geleden naar de nieuwbouw aan de Valkenburgerweg is verhuisd. Alleen de begane grond is nog gevuld met Fair Play en tapasrestaurant Carpe Diem, die beide nog een huurcontract voor enkele jaren hebben. Parkeergarage de Klomp die aan het gebouw vastzit blijft in handen van Q-Park.

Het lege schoolgebouw in de bocht van de Willemstraat-Klompstraat.  — © De Limburger

De meest beladen ruimte in het gebouw is die waar de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils tot aan de verhuizing naar de Gasthuisstraat was gevestigd. Peters: „Voor die ruimte zoeken we nieuwe invulling. Daar is nog niets concreet over. Het moet een nuttige functie worden die de stad kan dragen, iets dat beter is dan de dooie hoek die het nu is.”

De bovenverdiepingen worden omgebouwd tot vijfenveertig à vijftig huurwoningen. Peters: „We willen vooral de doelgroep bedienen die altijd tussen wal en schip belandt, zoals starters en werkenden die nog niet in staat zijn een eigen woning te kopen, maar niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.”

Voormalig klaslokalen van Arcus zullen daarom veranderen in woningen. Op het dak, waar de technische installatie van het gebouw zit, wordt een extra bouwlaag met woningen toegevoegd. Het dakterras wordt een gezamenlijke ruimte, die net als het dak een groene invulling krijgt. Peters verwacht dat Loft Vastgoed eind volgend jaar kan starten met de bouw.

De vorige eigenaar VOC Vastgoed heeft voor dit pand vier jaar geleden ook al woningbouwplannen opgesteld. „Wij wilden er shortstayappartementen van maken met maximaal een tot twee jaar bewoning en dus veel doorstroming. Volgens de gemeente en IBA was de locatie toen geen prioriteit. We hebben er dan ook verder geen energie in gestoken. We zijn verheugd dat Loft Vastgoed het nu weer oppakt”, zegt Miriam Jongen van VOC.

Lees ook: Nieuwe invulling voor voormalige Heerlense horecavakschool

Werkzaamheden Dr.Poelstraat uitgesteld

Beste bewoners van Heerlen-Centrum,

Helaas, in tegenstelling tot ons eerdere bericht van begin augustus kunnen we nog niet starten met de voorgenomen werkzaamheden aan de Dr. Poelstraat op 29 augustus. Door gebrek aan materialen en personeel kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor ondernemers en omwonenden. We kunnen daarom niet anders dan de werkzaamheden op de Dr. Poelstraat uitstellen tot nader order.

Wat betekent dat voor u?

Nu de werkzaamheden uitgesteld zijn is het toch mogelijk om de komende tijd te parkeren zoals gebruikelijk en heeft u nog geen parkeerontheffing nodig. De aangevraagde ontheffingen worden wel gereedgemaakt en verstrekt voor de start van de werkzaamheden. Ook de verhuizing van de taxistandplaatsen van de Dr. Poelstraat naar de Bongerd zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Hoe communiceren we met u?

Belangrijke informatie wordt in de toekomst met u gedeeld door middel van onze nieuwsbrieven. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, besteden we er ook geregeld aandacht aan via onze social mediakanalen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met omgevingsmanagement@heerlen.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Romeins Kwartier

Extra energietoeslag

PERSBERICHT

Heerlen betaalt extra energietoeslag van € 500 uit in oktober

Onlangs heeft de regering de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1.300. Inwoners die de toeslag van € 800 al hebben ontvangen, krijgen automatisch ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald. Daar hoeft geen nieuwe aanvraag voor te worden ingediend. Inwoners die een aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben ontvangen, krijgen ook automatisch de extra toeslag als zij aan de voorwaarden voldoen.

Informatiebrief

Vooruitlopend op de automatische betaling ontvangen alle inwoners van de gemeente Heerlen die mogelijk recht hebben op deze extra toeslag, een persoonlijke brief. Hierin worden ze geïnformeerd over de verhoging van de toeslag.

Uitbetaling in oktober 2022

De gemeente ontvangt zeer veel aanvragen en doet haar uiterste best om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De extra toeslag wordt in oktober van dit jaar uitbetaald.

Al veel huishoudens bereikt

Inmiddels hebben ruim 9.000 huishoudens de energietoeslag ontvangen of aangevraagd. De gemeente beoordeelt bij deze aanvragen ook of deze huishoudens mogelijk recht hebben op de Fit en Fun regeling. Deze regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben en is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog doen. Een aanvraagformulier kunt u hier invullen, aanvragen kan nog steeds.

Bespaar op uw energierekening

PERSBERICHT

Bespaar op uw energierekening

Het verduurzamen van uw huis levert u een lagere energierekening en een comfortabele woning op, vooral als u een oudere woning hebt die niet goed geïsoleerd is. Reden genoeg om meteen aan de slag te gaan! Maar hoe brengt u uw energieverbruik omlaag? Waar begint u? De energiecoaches en DuMo-adviseurs helpen u verder.

Deze twee initiatieven van de provincie hebben als doel om woningen in Limburg te verduurzamen en zijn gericht op energiebesparing. Van beide iniatieven kunt u gratis gebruik maken. Meld u wel op tijd aan!

Energiecoaches

De energiecoaches van ‘De Wattmeesters’ zijn gedreven mensen met praktijkervaring in het verduurzamen van woningen. Na het doen van wat vooronderzoek naar jouw woning, maakt de energiecoach een afspraak met u om bij u langs te komen. Hij of zij bespreekt met u wat uw wensen zijn. Samen wordt in kaart gebracht wat de beste verduurzamingsmaatregelen zijn voor uw huis en woonsituatie. De bevindingen en maatregelen worden vastgelegd in uw digitale HOOM-dossier. U krijgt na afloop van het gesprek een overzichtelijk rapport met een overzicht van de beste maatregelen, inclusief kosten en opbrengsten. Omdat u vooraf kunt zien wat de investering oplevert, wordt het gemakkelijker om besluiten te nemen. Ook handig is dat u altijd online toegang hebt tot uw eigen dossier en u samen met uw coach de vervolgstappen kunt zetten.

Maar de energiecoach van ‘De Wattmeesters’ doet meer. Ook bij het realiseren van besparingen staat de energiecoach voor u klaar; hij is immers uw coach. De energiecoach bespreekt de adviezen met u, biedt hulp bij het aanvragen en vergelijken van offertes en ondersteunt desgewenst bij het aanvragen van de financiering. De energiecoach geeft ook aan of er verdere verplichtingen zijn, maar u mag altijd zelf bepalen welke maatregelen u wel of niet wilt doorvoeren. Ook helpt de coach met het inzichtelijk maken van zogenaamde ‘’quick wins’’: hij laat u kleine maatregelen, zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips zien waarmee u relatief gemakkelijk en snel energie kunt besparen en geeft hierover verder advies.

Wilt u ook energie besparen? Boek dan voor 30 september een gratis afspraak met een energiecoach via de website van De Wattmeesters.

DuMo-adviseurs

Voor eigenaren van monumenten is het vaak nog moeilijker om te weten wat mogelijk is en hoe u dit moet aanpakken. Daarom biedt de Provincie Limburg u gratis energiescans en maatwerkondersteuning door DuMo-adviseurs van De Groene Grachten / Monumentenwacht Limburg.

Als eigenaar van een monument kunt u zich tot uiterlijk 16 september 2022 aanmelden. Maar mogelijk wordt de regeling een half jaar verlengd. Voor meer informatie zie de website van monumentenwachtlimburg.

Cultuureducatieweek in Heerlen

PERSBERICHT

Cultuureducatieweek in Heerlen

Van maandag 11 tot en met donderdag 14 juli vindt voor de leerlingen van groepen 5 en 6 van alle Heerlense basisscholen de cultuureducatieweek plaats. De cultuureducatieweek is een initiatief van de gemeente Heerlen om kinderen kennis te laten maken met het culturele aanbod in Heerlen, maar vooral ook met de rijke geschiedenis van de stad. Het Thermenmuseum, het Nederlands Mijnmuseum, Parkstad Limburg Theaters en SCHUNCK werken mee aan dit project.

Tweede editie

Na een succesvolle eerste editie in november 2021 hebben de deelnemende culturele partners in Heerlen opnieuw de handen ineengeslagen om een inspirerend cultureel programma voor de leerlingen samen te stellen. Dit jaar zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt.

Terug naar het verleden

De leerlingen graven naar hun eigen verleden tijdens een bezoek aan het nieuwe Mijnmuseum en duiken in de rijke geschiedenis van het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum. SCHUNCK daagt de leerlingen uit het geheim van het Glaspaleis te ontcijferen, waarna deze dag eindigt met een voorstelling bij Parkstad Limburgs Theaters: ‘’De Tovenaar van Oz.’’ Zo ontdekken de leerlingen het hele verhaal van Heerlen; van de Romeinse stad Coriovallum tot het Heerlen van nu.

Wethouder Jordy Clemens: “Wij zijn ontzettend blij dat we na het succes van vorig jaar opnieuw een cultuureducatieweek kunnen organiseren voor enthousiaste leerlingen in Heerlen. Wij willen dat ieder kind kennis kan maken met al dat moois dat onze stad te bieden heeft.’’

Kosteloos programma

Tijdens deze cultuureducatieweek mogen de Heerlense leerlingen kosteloos proeven aan het rijke culturele aanbod van de stad. Kunst, cultuur en erfgoededucatie zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en kritische volwassenen.

Datum nieuwsbericht

 11 juli 2022

Italiaanse ambassadeur ondersteunt nieuw Romeins Museum

Italiaanse ambassadeur ondersteunt nieuw Romeins Museum

Burgemeester Roel Wever en wethouder erfgoed Jordy Clemens ontvingen vorige week vrijdag de ambassadeur van Italië Giorgio Novello, en de Cultureel Attachée Mw. Paola Cordone. Al 2000 jaar geleden ontmoetten mensen uit alle windstreken elkaar hier en ook vandaag de dag blijft het Romeins badhuis in Heerlen een aanleiding tot ontmoeten.

Ambassadeur Giorgo Novello: “Ik heb een geweldige dag in Heerlen gehad. Wat een schatten zijn hier aanwezig! Het Romeinse bad is een uniek topstuk, dat getuigt van een 2000 jaar gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Italië. De bouw van het nieuwe Romeins Museum is een fascinerend project dat ik zal volgen en van harte zal ondersteunen tijdens mijn mandaat als ambassadeur van Italië in Nederland. Met plezier zal ik dan ook zitting nemen in het comité van aanbeveling.”.

Gelegen in het Romeinse Kwartier vormt het Romeins Museum de Thermen een kruispunt van verbindingen tussen heden en verleden, tussen Heerlen, Zuid-Limburg, Euregio en de rest van Nederland, tussen inwoners, ondernemers, scholieren en toeristen. Om het Romeins badhuis – een topstuk van nationale betekenis – naar behoren te beheren, behouden en inspirerend te presenteren voor een groot publiek vereist dit rijksmonument een nieuw gebouw. Met het Romeins museum realiseert de gemeente een beeldbepalend museum met een landelijke en euregionale ambitie en uitstraling. De relatie met Italië werd tijdens een warme ontvangst in de stad verstevigd.

Wethouder Cultuur Jordy Clemens: “Het Romeins Museum wordt een schatkamer van lokale, regionale, nationale én internationale betekenis. Het is fantastisch dat de ambassadeur zitting neemt in het comité van aanbeveling dat de bouw van het nieuwe museum ondersteunt. De gemeente Heerlen ziet het belang in om het rijksmonument tot zijn recht te laten komen. De gemeente investeert daarom als eerste in dit belangrijke project en motiveert andere partners om dit project samen te realiseren. Deze landmark is niet alleen belangrijk voor de transitie van de stad, de hele regio gaat profiteren van deze nieuwe poort naar het Romeinse landschap.”

Samen maken we het centrum

Het nieuw te bouwen museum maakt deel uit van het Romeins Kwartier, de gebiedsontwikkeling rondom het stadhuis en de complete transformatie van de binnenstad van Heerlen. Dit onder de noemer: ‘Samen maken we het centrum’. Hiervoor ontvangt de Gemeente Heerlen een financiële bijdrage vanuit zowel IBA Parkstad als de provincie Limburg.

ambassadeur Italie

Datum nieuwsbericht

 7

Appartementen op plaats oude politiebureau

PERSBERICHT

Bestemmingsplan ter inzage per 11 juli 2022

Appartementen op plaats oude politiebureau

Aan de Burgemeester Gijzelslaan, op de plaats waar jarenlang het politiebureau heeft gestaan, komt een complex met 24 appartementen voor de verhuur in het middensegment. Deze woningen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom heeft het college van B&W vandaag ingestemd met de wijziging die hiervoor nodig is.

Het complex krijgt drie verdiepingen. Alleen het deel op de hoek Burgemeester Gijzelslaan/Benzenraderweg krijgt er vier. Achter het gebouw is ruimte voor groen en parkeerplaatsen voor huurders en bezoekers. In het bestemmingplan is een regeling opgenomen die ervoor moet zorgen dat de parkeerplaatsen op een natuurlijke manier worden ingepast in de omgeving.

Boostendriehoek

Het voormalige politiebureau is gesloopt in 2002. Het terrein is toen tijdelijk ingericht als parkje. De locatie staat bekend als de Boostendriehoek. Behalve het politiebureau bouwde de Maastrichtse architect Theo Boosten er de Mijnschool en een brandweerkazerne. Met dit nieuwbouwplan wordt de voormalige Boostendriehoek in ere hersteld; met respect voor het verleden, maar passend in de huidige tijdsgeest.

Ter inzage

Het plan is op 6 april van dit jaar besproken met de mensen in de buurt. Nu het college een besluit heeft genomen, wordt het plan ter inzage gelegd. Dat gebeurt met ingang van 11 juli 2022. Na afronding van deze officiële termijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting gebeurt dat in het laatste kwartaal van dit jaar. De bouw van de woningen kan dan starten in 2023.

Project VoorleesExpress

PERSBERICHT

Voortzetting project VoorleesExpress dankzij subsidie gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen heeft deze maand een subsidie van € 140.000 verstrekt aan SCHUNCK Bibliotheek om het project VoorleesExpress in de komende jaren voort te zetten. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen binnen het gezin. Dit heeft als doel de taalontwikkeling te bevorderen. Met deze subsidie kunnen 125 nieuwe gezinnen in Heerlen deelnemen aan dit project.

Belang van taal

Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar oud is, kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat tussen kinderen die samen met hun ouders interactief bezig zijn met taal en kinderen waarbij dit weinig gebeurt. Het is dus belangrijk dat kinderen vanaf jongs af aan gestimuleerd worden om met taal bezig te zijn. Met de VoorleesExpress bezoekt een geïnstrueerde vrijwilliger van de bibliotheek twintig weken lang een gezin waarin een kind moeite heeft met taal. Daarnaast worden er bibliotheekbezoeken georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de bibliotheek.

“Met het ontwikkelen van taal kun je niet vroeg genoeg beginnen”, aldus wethouder Jordy Clemens. ”Via de VoorleesExpress brengen vrijwilligers leesplezier naar gezinnen in onze hele stad. Dat ondersteunen we als gemeente natuurlijk van harte.”

Taalontwikkeling stimuleren

Samen met de ouders of verzorgers lezen de vrijwilligers de kinderen voor.

Er wordt gekeken naar manieren waarop het kind thuis meer gestimuleerd kan worden in taal. Door de bibliotheekbezoeken maken de kinderen kennis met de bibliotheek en wordt het lezen van boeken laagdrempelig gemaakt. Deelnemende ouders hebben zich vrijwillig en via de peuteropvang of school aangemeld voor dit project en zijn zeer gemotiveerd om hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.

Bankhelpdeskfraude

PERSBERICHT

Vooral ouderen slachtoffer van bankhelpdeskfraude

Stickeractie als geheugensteuntje tegen oplichting

Het aantal aangiften in Limburg tegen zogeheten ‘bankhelpdeskfraude’ is in een jaar tijd verdriedubbeld in Limburg. Bij dit soort criminaliteit doen oplichters zich voor als medewerker van een bijvoorbeeld een bank. Zij zetten mensen onder druk om hun pinpas, pincode of andere gegevens af te staan. Slachtoffers zijn vooral mensen vanaf 50 jaar.

Politie Heerlen en Gemeente Heerlen zijn vandaag een stickeractie gestart in de vorm van delftsblauwe tegeltjes met typische tegeltjeswijsheden. Ze zijn bedoeld als waarschuwing en geheugensteuntje. Handig om op de telefoon of de deur te plakken! Vanaf 20 juni zijn de stickers (gratis) verkrijgbaar bij Politie Heerlen (Stationstraat 13E) of in de publiekshal van het gemeentehuis gemeente Heerlen (Geleenstraat 25).

Wat precies is bankhelpdeskfraude?

Bij dit soort fraude doen oplichters zich voor als behulpzame medewerkers van de bank. Zij bellen plotseling op en zetten mensen onder druk met babbeltrucs. Ook weten ze soms al veel gegevens van het slachtoffer. Of een zogenaamde bankmedewerker meldt zich aan huis, om te “helpen” met een probleem. Deze oplichter probeert de inloggegevens van telefoon, tablet en bankrekening te krijgen, of simpelweg de bankpas met pincode.

 “Belangrijk is dat burgers deze vormen van bankhelpdeskfraude gaan herkennen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden” vertelt teamchef van Politie Heerlen, Ali Sabri. “Door samen te werken met gemeente Heerlen verwachten we de burgers beter te kunnen bereiken, te waarschuwen, preventiemiddelen verschaffen en zo het aantal slachtoffers te verminderen.”

Roel Wever, burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg: “Dit soort fraudegevallen is flink gestegen. Dat is zorgelijk. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door zich goed te informeren. En, ik zou het mooi vinden als ook anderen stilstaan bij de ouderen en kwetsbaren in hun familie of omgeving. Hoe weerbaar zijn ze eigenlijk? Je kunt ze waarschuwen en helpen zich veiliger en zekerder te voelen. Alleen dat is al veel waard.” 

Bankhelpdeskfraude herkennen 

Een bankmedewerkers zal nooit vragen nooit naar uw banksaldo, ook niet als controlevraag. Een bank zal nooit bellen om geld over te maken naar een andere rekening, een ‘kluisrekening’ of ‘veilige’ rekening. Een bank zal u niet onder druk zetten om snel te handelen en heeft zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Krijgt u een telefoontje hierover? Ga hier niet in mee en beëindig het gesprek. Bel vervolgens zelf uw bank op zodat u het verhaal kunt controleren.

Wethouder Peters, verantwoordelijk voor het ouderenbeleid: “Omdat ouderen  vaak de dupe zijn van deze vorm van cybercriminaliteit is het ontzettend belangrijk om hen bewust te maken van de handelswijze van deze oplichters, daar draagt deze campagne aan bij. Dus ik zal er dan ook voor zorgen dat deze stickers bij de diverse ouderenplatforms in de stad te verkrijgen zijn.”

Slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude?

–      Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan via 0900 -8844 of via de website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

–      Bel direct uw bank op en volg de aanwijzingen op van de bankmedewerker

–      Deel uw verhaal met vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie Heerlen en gemeente Heerlen

Voor meer informatie:

https://www.politie.nl/onderwerpen/telefonische-oplichting.html

Heerlen bedankt fietsers

Heerlen bedankt haar fietsers!

Heerlen is trots op haar fietsers en wil ze bedanken voor hun positieve keuze. Daarom staat vrijdag 24 juni het #posifiets Zomer Event voor je klaar op de Bongerd in het centrum van Heerlen. Als fietser wordt je getrakteerd op een gratis gratis #posifiets-check, geef je een draai aan het prijzenrad en geeft het promotieteam je informatie over het nieuwe E-bike deelsyteem van Velocity.

De gratis #posifiets-check

Kom op je fiets naar de stad en doe mee aan de #posifiets-check. Hierbij controleert de mobiele fietsenmaker de belangrijkste onderdelen van je fiets, waaronder verlichting, banden, remmen, bel en reflectors. Kleine reparaties verhelpt de fietsenmaker ter plekke en tijdens het wachten kun je met een draai aan het rad leuke fietsprijsjes winnen. Nieuwe onderdelen voor je fiets zijn voor eigen rekening.

Kennis maken met het E-bike deelstysteem van Velocity?

Ook daarvoor kan je bij het promotieteam terecht. Ze helpen je met het installeren registreren van de Velocity-Mobility app. Daarnaast krijg je van ons een voucher t.w.v. € 5,- waarmee de eerste 1000 geregistreerde ruim 1,5 uur gratis kunnen fietsen.

Wil je alvast meer weten over de Velocity E-bikes? Kijk hier alvast voor meer informatie.

Ben jij erbij?

Je vindt ons op vrijdag 24 juni 2022 van 12:00 tot 16:00 uur op de Bongerd te Heerlen, voor de H&M. 

Samenwerking met Alcander en Steunpunt Mantelzorg

Gemeente gaat samenwerking aan met Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad

’t Heerlens Heitje zet eerste stap binnen het sociaal domein

Het innovatieve project ’t Heerlens Heitje zet een eerste stap om samen te werken met maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. Ze heeft in Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad aantrekkelijke samenwerkingspartners gevonden. Deze (welzijns)organisaties gaan de komende periode als pilot eigen klussen aanbieden via de app van ’t Heerlens Heitje.

Heerlen startte in 2021 als eerste Europese gemeente een pilot met een digitale munt voor het uitvoeren van klussen door inwoners in hun eigen buurt. Met het project stimuleert ze de burgerbetrokkenheid, de leefbaarheid in de buurten en de lokale economie. Inmiddels zijn er al 143 klussen uitgevoerd en 18 ondernemers aangesloten. Deze aantallen groeien nog steeds. Inwoners en ondernemers die meedoen, zijn enthousiast en zien de meerwaarde van ’t Heerlens Heitje. De samenwerking met Alcander en Steunpunt Mantelzorg Parkstad is een nieuwe mijlpaal binnen het project.

Nieuw soort klussen in de app

De komende periode zetten beide organisaties verschillende karweitjes in de app van ’t Heerlens Heitje. De eerste klus van JENS (onderdeel van Alcander), namelijk het bouwen van een bloembak met het materiaal van een oude zandbak, is al geclaimd en was meteen een succes. En Steunpunt Mantelzorg Parkstad zoekt via ’t Heerlens Heitje inwoners die het leuk vinden om een wandeling te maken met een minder mobiele buurtgenoot.

Inwoners uit Heerlen kunnen deze (sociale) klussen uitvoeren en krijgen daarvoor een vergoeding in de vorm van digitale munten. De verdiende beloning (ook wel: Heitjes) kunnen ze uitgeven bij de aangesloten Heerlense ondernemers.

Klein beginnen

Manager Jacqueline Koenen van welzijnsorganisatie Alcander: “Vanuit Alcander (en de coöperaties Heerlen STAND-BY! en JENS) stimuleren we inwoners van Heerlen om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Dit sluit goed aan bij het gedachtegoed van ‘t Heerlens Heitje. Vandaar dat we elkaar gevonden hebben. Samen gaan we onderzoeken of het platform voor onze organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Onze klussen bieden we aan via de app van ’t Heerlens Heitje. We beginnen klein en bekijken wat we ervan leren. Zien we dat het werkt, dan breiden we het aanbod uit.”

’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, CBS en de VNG. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie. Meer informatie: www.heerlen.nl/heitje

Heerlen start Sjpruut Sjop

Heerlen start ‘Sjpruut Sjop’

Heerlen krijgt een nieuwe ‘winkel’: de Sjpruut Sjop. Hier kunnen ouders en aanstaande ouders die een steuntje in de rug nodig hebben babyspullen krijgen. Tegelijkertijd wordt de winkel een ontmoetingspunt voor ouders waar zij ook terecht kunnen met hun vragen over zwangerschap, bevalling en opvoeding. Gemeente Heerlen huurt een pand in Heerlen-Noord en geeft Alcander een subsidie om deze voorziening op te zetten en te begeleiden in samenwerking met de Bovengrondse Vakschool. De nieuwe Sjpruut Sjop gaat in september open.

“Elk kind in Heerlen verdient een veilige en gezonde start in een fijne omgeving”, stelt wethouder Jordy Clemens. “We willen ouders hierbij graag ondersteunen. Een bedje kan hierbij bijvoorbeeld al van grote betekenis zijn. De Sjpruut Sjop biedt uitkomst; voor spullen, maar ook voor advies én een luisterend oor van andere ouders in de wijk.”

Kansrijk van start

De Sjpruut Sjop past in de Heerlense aanpak ‘Kansrijk van Start’. Deze aanpak richt zich op de gezondheid van (ongeboren) kinderen in onze stad. Gedachte hierachter is dat de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Door ouders en kinderen in die eerste fase te helpen geven we de kinderen een betere start voor de rest van het leven.

Steuntje in de rug

De Sjpruut Sjop is bijvoorbeeld bedoeld voor ouders die problemen hebben en daardoor niet in staat zijn om een babyspullenuitzet aan te schaffen. Voor kleine spullen zoals kleertjes, dekentje en flesjes is dat al geregeld. Ouders krijgen in samenwerking met Stichting Babyspullen een Babystartpakket. Maar er is ook behoefte aan grotere spullen, zoals bijvoorbeeld een bedje, een kinderwagen of een Maxi-Cosi.

Ontmoeting en advies

Behalve voor dit soort spullen kunnen ouders er ook terecht voor ontmoeting met andere (aanstaande) ouders, vragen, een luisterend oor of advies. Dat doen we door de Sjpruut Sjop te koppelen aan bestaande initiatieven vanuit Kansrijk van Start, zoals het Jonge Ouders Project (JOP), de Sjpruutcafés en het Ooievaarsmoedersproject (Alcander/JENS) en het Vraag het aan Sjpruut spreekuur (SCHUNCK).

Opening

De nieuwe winkel wordt gevestigd in Heerlen-Noord waar de behoefte het grootst is. Het is de bedoeling dat de winkel in september open gaat.

Hulp bij bouwplannen

Hulp voor burgers bij (ver)bouwplannen

De gemeente Heerlen krijgt een fysiek omgevingsloket, waar burgers hulp kunnen krijgen als ze plannen hebben om te (ver)bouwen. Het loket gaat open op 14 juli 2022 in het stadskantoor aan de Geleenstraat.

Burgers die willen verbouwen of bouwen hebben te maken met veel wetten en regels. Tegenwoordig staat heel veel informatie online, maar dat blijkt in de praktijk toch niet voor iedereen even gemakkelijk vindbaar. Wethouder Adriane Keulen: “Bij het fysieke omgevingsloket kunnen burgers terecht die graag het gesprek aangaan. Ter plekke krijgen ze uitleg over de meest actuele regels. En ook helpen we ze met het indienen van een digitale aanvraag”.                                               

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent onder meer dat veel nieuwe regels en procedures rondom bouwen en verbouwen gaan gelden. Om burgers hierbij behulpzaam te zijn wordt het omgevingsloket ingericht.

Afspraak maken

Het omgevingsloket gaat van start op 14 juli 2022. Burgers kunnen alleen op afspraak terecht bij het Omgevingsloket. Dat kan telefonisch via het klantencontactcentrum. Het spreekuur is elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Een bezoek aan het Omgevingsloket kost niks. Ondernemers kunnen nog altijd terecht bij het Ondernemershuis met hun vragen over (ver)bouwen, dit blijft onveranderd.

Evaluatie

De gemeente houdt de eerste 4 maanden in de gaten hoe alles loopt en of het loket voldoet aan de behoeften van de burgers. Daarna volgt een evaluatie en kunnen procedures en openingstijden worden aangepast.