Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen Mijn Stad

evenementen Heerlen Mijn Stad

Het hele jaar kun je in Heerlen terecht voor de mooiste evenementen. Ook kun je doorlopend rekenen op de nodige dosis kunst, cultuur en creativiteit. Heerlen Mijn Stad heet je welkom en verzamelt continu de leukste activiteiten en evenementen. Maar ook het laatste (ondernemers) nieuws uit de Heerlense binnenstad. Voor jet het weet is Heerlen ook jouw stad !

klik op Heerlen Mijn Stad

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage. Dit bestemmingsplan draagt bij aan de ambities van het college om in dit gebied woningbouw in een parkachtige omgeving te realiseren.

lees verder : 20190910 Ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid in procedure

Informatie Buurtpreventie

De donkere maanden breken weer aan en inbrekers slaan weer hun slag. Graag willen we dan ook iedereen extra attenderen alert te zijn, zie daarom de flyer “Melden Helpt” en de informatie “tips van een ex-inbreker”.

20190408 tips van ex-inbreker Evert Jansen

Melden helpt

 

Heerlen zoekt samenwerking met jou

BijeenkomstHeerlerheide-PascalMoors-6

 

 

De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken van beleid.

lees verder  Artikel bijeenkomsten burgerbetrokkenheid april 2019 DEF

Buurtactie 2019

Ook dit jaar weer stelt de gemeente Heerlen een subsidie beschikbaar i.h.k.v de Buurtactie regeling. Wilt u uw buren leren kennen? of wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor de buurtactie-subsidie.

lees verder: Folder subsidie voor buurtactie

Sociale Buurtteams

Vanaf 1 april 2019 kunt u met al uw vragen op het terrein van jeugd, wmo, participatie, werk, inkomen en schulden in de gemeente Heerlen terecht op het nieuwe mailadres: sociaalportaal@heerlen.nl.

Het oude mailadres is vanaf die datum niet meer in gebruik.

Het telefoonnummer is ongewijzigd:  045-5604004

Uur van de Buurt

Uur van de buurt is het koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega’s, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje. Dit uur van de buurt is op iedere 3e zondag van de maand van 13:30 – 15:00 in de Bibliotheek Glaspaleis  (vrije toegang)

lees verder v1 flyer A5 uur van de buurt

Nieuwe Wijkagent Heerlen-Centrum

Dit jaar heeft het Centrum een nieuwe wijkagent gekregen, lees bijgaand document.

Hij vraagt uw medewerking.

lees verder A4_voorstellen

Nieuwe AVG privacywet

Op 25 mei wordt de AVG privacywet van kracht. Deze nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bevat strengere regels voor het opslaan en verwerken van gegevens. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, kan een boete krijgen. Ook onze stichting heeft met deze nieuwe wet te maken. Onder andere is het plaatsen van foto’s van de diverse evenementen niet meer toegestaan zonder goedkeuring vooraf. Derhalve hebben we alle foto’s op onze website moeten verwijderen.

Voor de toekomst zal bij ieder evenement, waar foto’s gemaakt worden, dit expliciet aangegeven gaan worden.