Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uitnodiging Herdenking 75 jaar Auschwitz Heerlen

Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 75 jaar bevrijding Auschwitz op de begraafplaats aan de Akerstraat om 17:30 uur.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

75 jaar bevrijding Auschwitz

Poefelezitting 21 februari

Beste bewoners van Heerlen-Centrum.

Nog even en dan is het weer zover ….de Carnaval

Op vrijdag 21 februari van 13:00 tot ca 17:00 uur presenteren de Stichting Pief Paaf Heële Alaaf samen met het bestuur van de Bewonersraad Heerlen-Centrum de Poefelezitting in de TENT op het Pancratiusplein.

Toegangskaarten kunnen van 20 januari voor 7,50 euro p.s. worden gekocht op de bekende verkoopadressen: Stockhouse Dumpshop (Willemstraat 21),   Esterella Lingerie (Raadhuisstraat),   Gall & Gall (‘t Loon) en Gall & Gall (Schandelerboord).

Voor overige info zie flyer:

Scan

 

 

Huis van het Recht

In Heerlen start het eerste “Huis van het Recht”.

Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden,huisvesting,verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbeschermingen woningcorporaties aan.

Lees verder:  20200113 Huis van het Recht

 

 

 

 

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage. Dit bestemmingsplan draagt bij aan de ambities van het college om in dit gebied woningbouw in een parkachtige omgeving te realiseren.

lees verder : 20190910 Ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid in procedure

Informatie Buurtpreventie

De donkere maanden breken weer aan en inbrekers slaan weer hun slag. Graag willen we dan ook iedereen extra attenderen alert te zijn, zie daarom de flyer “Melden Helpt” en de informatie “tips van een ex-inbreker”.

20190408 tips van ex-inbreker Evert Jansen

Melden helpt

 

Heerlen zoekt samenwerking met jou

BijeenkomstHeerlerheide-PascalMoors-6

 

 

De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken van beleid.

lees verder  Artikel bijeenkomsten burgerbetrokkenheid april 2019 DEF

Sociale Buurtteams

Vanaf 1 april 2019 kunt u met al uw vragen op het terrein van jeugd, wmo, participatie, werk, inkomen en schulden in de gemeente Heerlen terecht op het nieuwe mailadres: sociaalportaal@heerlen.nl.

Het oude mailadres is vanaf die datum niet meer in gebruik.

Het telefoonnummer is ongewijzigd:  045-5604004

Uur van de Buurt

Uur van de buurt is het koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega’s, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje. Dit uur van de buurt is op iedere 3e zondag van de maand van 13:30 – 15:00 in de Bibliotheek Glaspaleis  (vrije toegang)

lees verder v1 flyer A5 uur van de buurt

Nieuwe Wijkagent Heerlen-Centrum

Dit jaar heeft het Centrum een nieuwe wijkagent gekregen, lees bijgaand document.

Hij vraagt uw medewerking.

lees verder A4_voorstellen

Nieuwe AVG privacywet

Op 25 mei wordt de AVG privacywet van kracht. Deze nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bevat strengere regels voor het opslaan en verwerken van gegevens. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, kan een boete krijgen. Ook onze stichting heeft met deze nieuwe wet te maken. Onder andere is het plaatsen van foto’s van de diverse evenementen niet meer toegestaan zonder goedkeuring vooraf. Derhalve hebben we alle foto’s op onze website moeten verwijderen.

Voor de toekomst zal bij ieder evenement, waar foto’s gemaakt worden, dit expliciet aangegeven gaan worden.