Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat óók mensen met een kleine beurs zonnepanelen kunnen aanschaffen. Door de stijgende energieprijzen hebben zij deze manier om te bezuinigen het hardst nodig. Daarom helpt de gemeente bij het aanschaffen van zonnepanelen – waardoor u niet hoeft te investeren met eigen geld.

Hoe werkt het?

De gemeente leent u het geld voor de aanschaf van de zonnepanelen. Geld lenen kost geld. Maar zonnepanelen leveren geld op – meer dan u maandelijks moet aflossen. Hierdoor maken we zonne-energie voor iedereen betaalbaar!

Helpen doen we ook met het terugvragen van de btw over uw zonnepanelen. En door 15 jaar garantie op uw installatie. Voor dit alles hebben we een partner gevonden in Volta Limburg. Meer weten hoe het werkt?

Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomsten op 18 of 30 november in Hoensbroek en Heerlen. Lees er meer over in deze digitale folder. Of kijk op de website.

Wat Heerlen doet aan duurzaamheid vind je hier.

Werkzaamheden rondom Burg. van Grunsvenplein

Werkzaamheden rondom Burgemeester van Grunsvenplein

Vanaf 25 oktober start Enexis met werkzaamheden voor het vervangen van de gasleiding in het trottoir. Dit gebeurt ter voorbereiding van de herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein.

Enexis gaat tot aan de kerst gefaseerd aan de slag in de Geerstraat om vervolgens verder te gaan in de Muzenlaan, de Apollolaan en het Burg. van Grunsvenplein. Tijdens de werkzaamheden wordt het trottoir veilig afgezet. Er wordt gezorgd voor een alternatieve route zodat u zo min mogelijk overlast ervaart.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt:  

 • Vanaf 18 oktober: Valkenburgerweg (dit heeft voorrang i.v.m. asfalt werk op de Valkenburgerweg)
 • Vanaf 25 oktober: Geerstraat excl. Wegsteek verlengde Apollolaan
 • Vanaf 1 november t/m 21 november: Muzenlaan
 • Vanaf 22 november t/m 12 december: Apollolaan

Bekijk de plannen rondom het Burgemeester van Grunsvenplein.

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (bewoners)

Informatiebrief voor bewoners

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer.

In deze week hebben we 2 uitloopdagen (donderdag en vrijdag) ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren. De parkeerplaatsen langs de noordelijke rijbaan komen tijdelijk te vervallen. De parkeergarage van Q-park is op dinsdag 26 oktober naar verwachting een aantal uren niet bereikbaar omdat we dan het asfalt aanbrengen en moeten walsen. Op de overige dagen zetten we verkeersregelaars in om parkeren in de Q-parkgarage wel mogelijk te maken. U kunt ook eventueel gebruik maken van de parkeergarages van Q-park aan de Klompstraat of Theater Heerlen of elders in de gemeente Heerlen.

De zuidelijke rijbaan van de Putgraaf blijft open en is vanaf de Groene Boord bereikbaar via de Rector Driessenstraat.

Dit alles is weergegeven op onderstaand overzichtskaartje. De diverse omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Omgevingsmanager Johann Dekker

tel.: 06 5022 5839 óf johanndekker@vshanab.nl

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (ondernemers)

Informatiebrief voor ondernemers.

Informatiebrief asfalteringswerkzaamheden Putgraaf inclusief rotonde Akerstraat te Heerlen 14-10-2021

Geachte lezer,

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer. In deze week hebben we 2 uitloopdagen ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren.

Wat betekend dat voor u?

De bevoorrading van de winkeliers die in het centrum zitten rijden nu aan via en over de rotonde Putgraaf/ Akerstraat. Dat zal in de week van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober als gevolg van de asfalteringswerkzaamheden niet gaan. Gelieve uw leveranciers hierover te informeren en aan te geven om aan te rijden via Doctor Poelstraat en Geleenstraat. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze Omgevingsmanager Johann Dekker via tel.nr. 06 5022 5839 of johanndekker@vshanab.nl

Officiële opening publiekshal stadskantoor

Nieuwe start in een iconisch gebouw

De publiekshal in het nieuwe stadskantoor wordt op maandag 18 oktober om 11.00 uur officieel in gebruik genomen. Het voltallige college van B&W is daarbij aanwezig en zal de eerste uren optreden als gastheer/gastvrouw. Wethouder Loek Damen ontkurkt de champagne terwijl het zangduo Paul & Leo het Heerlens volkslied zingt.

De opening van de publiekshal is de eerste mijlpaal in de oplevering van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale raadhuis.

Burgemeester Roel Wever: “We zijn blij en trots dat we vanaf maandag onze inwoners al kunnen ontvangen in het nieuwe gebouw. Het is een icoon dat perfect aansluit bij de vernieuwende tijdgeest die Heerlen altijd heeft gehad qua architectuur en nu ook weer laat zien. Het markeert de start van een nieuw hoofdstuk in de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis van onze stad. Een stad met ambitie en een uniek karakter”.

Met elkaar om tafel

“De publiekshal, de plek waar traditioneel de meeste inwoners van de stad worden ontvangen, is een prachtige ruimte. Open en toegankelijk,” aldus wethouder Adriane Keulen van Publieke Dienstverlening. “Het is een centraal gelegen ontmoetingsplek waar onze burgers van harte welkom zijn. De hal is zo ingericht dat de privacy van mensen, ondanks de openheid, voldoende is gewaarborgd. Een gastheer/gastvrouw bij de ingang (bij de aanmeldzuil) ondersteunt indien nodig.”

Kwaliteit

Ondanks alle beperkingen van de coronapandemie is op de bouw keihard doorgewerkt. Wethouder Loek Damen van Ruimtelijke Ordening: “We hebben in die periode te maken gehad met schaarste van grondstoffen en vertraagde leveringen. Dat is jammer, maar we wilden geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van de geplande afwerking. Dit unieke gebouw met bijzondere architectuur verdient het dat we hebben gekozen voor kwaliteit boven snelheid van oplevering”.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afwerking van de openbare ruimte en andere delen van het nieuwe stadskantoor. Vanaf de Geleenstraat is een tijdelijke doorgang gemaakt naar de nieuwe ingang van de publiekshal.

Sluitende begroting 2022 gemeente Heerlen

Het college van Burgemeester en Wethouder legt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) een sluitende begroting 2022 voor. Daarmee legt het college een gezonde basis voor de eigen ambities en die van de volgende coalitie. De algemene reserve is op peil en de post ‘onvoorzien’ bedraagt 1,5 miljoen euro

Door verschillende financiële tegenvallers moest het college de afgelopen jaren hard ingrijpen. Wethouder Loek Damen van Financiën: “Met het herstelplan zijn we tot het uiterste gegaan om te komen tot een gezonde begroting. We zijn streng geweest op de uitgaven, maar hebben ook onverminderd vastgehouden aan onze ambities. En we hebben een paar goede kansen gekregen die we hebben benut. Samen met partijen in de organisatie en de stad is het ons gelukt. Daar ben ik ontzettend trots op”.

Onverminderd doorgaan

In de begroting 2022 zijn de budgetten gekoppeld aan vooraf vastgestelde opgaven. Op die manier is het mogelijk onverminderd door te gaan met de uitvoering van de plannen en tegelijkertijd de financiën goed in de gaten te houden. In Heerlen Noord gaat het om een integraal herstructureringsprogramma waarmee de volgende generatie jongeren in het gebied dezelfde kansen moet krijgen als andere Nederlanders.

Het is een oude wens van het college om Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, MBO en middelbaar onderwijs terug te halen naar het centrum. In 2022 worden daar de eerste stappen voor gezet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2022. Daarvoor moeten tal van processen en structuren worden aangepast. Maar ook de samenwerking tussen burgers en gemeente moet een nieuwe vorm krijgen.

Het onderwerp digitalisering loopt als een rode draad door de organisatie. Dat is nodig om burgers beter van dienst te kunnen zijn en economische kansen beter te kunnen verzilveren.

Duurzaamheid en burgerbetrokkenheid, twee pijlers uit het huidige coalitieakkoord, worden steeds belangrijker in de maatschappij. Nauwe samenwerking met burgers, bedrijven, woningcorporaties en andere overheden moet er in 2022 toe leiden dat de plannen breed gedragen worden.

Kansen

Maar ook op andere, uiteenlopende thema’s neemt het college de kansen voor de stad. Onder meer door projecten als ‘Kansrijk van start’, de realisatie van de eerste Skaeve Huse, de aanpak van schuldhulpverlening, de verdere transformatie van het centrum, de gebiedsgerichte aanpak ‘Sociaal veilig’, het IBA Expojaar, de lobby voor de intercity naar Aken, het project ‘Schoon en heel’, de vernieuwing van scholen en het optimaliseren van cultuur en sport.

De raad stelt de begroting 2021 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.

Bekijk de begroting 2022 hier.

Camera in Beeld

Oproep gemeente Heerlen

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘Camera in Beeld’

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

Help de politie met het oplossen van strafbare feiten

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen terrein, maar soms ook van een stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden een waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.

Online database

Burgers en ondernemers helpen daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is een online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan aangegeven. Zo heeft de politie overzicht welke camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames van maken.

Contact met de eigenaar

Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of de beelden gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder toestemming van de eigenaar de beelden bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw camera dan aan bij de website van de politie. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade, met veel groen en ruimte voor ideeën van inwoners

Het schetsontwerp van de Promenade. De gemeente nodigt Heerlenaren uit hun ideeën over het concept te delen.Afbeelding: Gemeente Heerlen

Ooit kenmerkte een waterpartij de Promenade in Heerlen, tegenwoordig zijn het de grijze kopgebouwen en tijdelijke stadstuin. Met het voorkeursontwerp dat de gemeente nu kiest, kleurt de toekomstige Promenade volop groen met onder meer ruimte voor een mega-wadi.

Waar aan de ene kant de sloop van de loodsen rond de stadstuin is ingezet, kon men maandag aan de andere kant van de Promenade zien wat de toekomstplannen voor de omgeving zijn. In boekhandel Van der Velden Van Dam kregen geïnteresseerden de kans om een eerste blik te werpen op de door de gemeente Heerlen ingeslagen weg.

Eigen input

Van de drie à vier voorlopige schetsen van het voorste deel van de Promenade heeft het bestuur inmiddels één voorkeursvariant uitgekozen. Het gaat nog allerminst om een eindproduct: omwonenden en belanghebbenden krijgen de kans om met eigen input te komen naar aanleiding van het ontwerp. Eén ding is zeker: „De stenigheid verdwijnt echt compleet”, vertelt een aanwezige medewerkster van de gemeente.

De entree naar de ondergrondse parkeerplaats op de Promenade blijft zeer waarschijnlijk bestaan, al zal het kopgebouw dat daar op dit moment omheengebouwd is wel verdwijnen. Momenteel staat er een paviljoen voor ingetekend, maar het is één van de plekken die nog niet concreet is ingevuld. Uitgangspunt blijft in ieder geval dat de doorbraak van de Promenade, die ontstaat na de sloop van de kopgebouwen, zo veel mogelijk vrij blijft.

Lees meer: Groen park op Promenade in centrum Heerlen stap dichterbij na aankoop van twee kopgebouwen

Het plan om op de plek van het inmiddels gesloopte winkelcentrum De Plu een foodhal met 98 woningen te bouwen is al bekend. Daarmee is echter slechts een gedeelte van de tijdelijke stadstuin weer ingevuld met bebouwing. Afgaande op de schets blijft het daar ook bij. De Promenade moet vooral open en groen blijven. Ondanks de extra ruimte voor natuur blijft er genoeg plek over voor evenementen, zoals de markt en kermis.

Zo slentert de toekomstige Heerlenaar van de terrassen van de foodhal zo door naar een zogenaamde piazzetta: een beschut pleintje naar Italiaans voorbeeld waar men kan zitten. Aan de overkant krijgt de natuur en biodiversiteit alle ruimte in de vorm van een mega-wadi, bosjes en kruiden. Het groengebied – dat ook dient als wateropvang– ligt wat dieper dan de rest van de straat door het natuurlijke hoogteverloop. Aan en over de wadi komen zitranden en vlonders. Kunstwerk De Zegelboom blijft in de plannen overigens behouden rond zijn huidige plek.

Lees ook: Na jarenlange discussies, verwijten en weerstand gaat centrum van Heerlen nu eindelijk op de schop

Draai je het hoofd vanaf de piazzetta de andere kant op, dan zie je ook daar de natuur terugkeren in het straatbeeld. Een deel van de huidige stadstuin blijft in het ontwerp namelijk behouden, met een overdekt gedeelte en de mogelijkheid voor de buurt om zelf invulling te geven aan een stukje groen. Nog verder daarachter komt een wat strakker aangelegd buurtplantsoen.

Hoewel het nog om een voorlopige schets gaat, is er in het concept zelfs al nagedacht over de uitstraling van een transformatorkast binnen het geheel. Het doet vermoeden dat de kadernota Sjoeën Heële sinds de recente kritiek binnen de Heerlense raad nadrukkelijker de aandacht krijgt bij de transformatie van het stadscentrum van grijs naar groen.

Lees ook: Wordt Sjoeën Heële dan eindelijk in de praktijk gebracht? Aanpak rommelige binnenstad na 2,5 jaar nog nergens te zien

Lening voor starters op Heerlense woningmarkt

Starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug. Daarom helpt gemeente Heerlen vanaf 1 september starters een huis te financieren met de Starterslening. Dit is een extra lening bovenop de hypotheek.

Met de Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunnen starters op de woningmarkt net een beetje extra lenen voor het aankopen van een eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen wat de woonstarter kan lenen op basis van het inkomen en het bedrag dat nodig is om de woning te kunnen kopen. De maximale hoogte van de Starterslening in Heerlen is € 49.000,-.

Eerste 3 jaar geen maandlasten 

De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast, daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid.

Voorwaarden

Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. Dit wordt gebaseerd op een aantal voorwaarden. Je kunt de Starterslening in Heerlen aanvragen als:

 • je voor het eerst een huis koopt;
 • je zelf in het huis gaat wonen;
 • de maximale aankoopprijs van de woning € 245.000,- is;
 • de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
 • de rentevaste periode van je eerste hypotheek maximaal 10 jaar is.

Meer informatie en aanvragen

De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. De aanvraag van de Starterslening start op 1 september. Kom je in aanmerking? Bekijk de instructie op https://www.heerlen.nl/starterslening-aanvragen.html. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op www.svn.nl/starterslening.

Onthulling kunstwerk VIAVIA

Zoals vanouds is het nooit stil in het Romeinse badhuis: het borrelt en het bruist er! Aanstaande zaterdag 28 augustus wordt tijdens Cultura Nova, het verhaal van het museum, onthuld in het kunstwerk VIAVIA: het eerste doek van een drieluik waarin het verleden, heden en toekomst samenkomen.

Uniek rijksmonument

Sinds 1977 zijn in het Thermenmuseum in Heerlen de goed bewaarde restanten van een Romeins badhuis te zien. Na grondig onderzoek en restauratie, blijkt dit het oudste stenen gebouw van Nederland te zijn. Een uniek archeologisch rijksmonument van nationale allure. Om dit topstuk inspirerend te presenteren bouwt Heerlen een nieuw Romeins Museum. Fysiek en virtueel kunstwerk De eerste aanzet om dit Romeins verleden te ontsluiten is het drieluik VIAVIA van kunstenaar Donald van Schilt. Zijn collages, die hij verrijkt met augmented reality (AR) waarbij er digitaal een extra laag informatie over het kunstwerk heen wordt gelegd, kenmerken zich door een rauwe uitstraling. Het roept op om verder te kijken, om vanuit verschillende perspectieven naar het doek te kijken. Door de app Artivive op de mobiele telefoon te downloaden kan men virtueel het hele kunstwerk bekijken en tussen de verschillende lagen kijken. Net als een echte archeloog.

VIAVIA

De naam ‘VIAVIA’ is afgeleid van de twee via’s die elkaar kruisen, Via Belgica en Via Traiana. Op dit kruispunt is zo’n 2000 jaar geleden een badhuis gebouwd. Uit dit badhuis ontstond Coriovallum wat nu nog bestaat: Heerlen. ‘Via via’ kennen we ook als uitdrukking om aan te geven hoe je verder komt, van het ene punt naar het andere punt. Letterlijk én figuurlijk. Dit past bij Heerlen, een stad in beweging.

Verleden, heden en toekomst

In het drieluik wordt het verhaal verteld van het Thermenmuseum, gecombineerd met de stad Heerlen. Zonder verleden bestaat er geen heden, van daaruit kijken we naar de toekomst. Wethouder van Cultuur Jordy Clemens onderstreept het initiatief als volgt: “Het is mooi dat door middel van dit kunstwerk het werk achter de coulissen voor een nieuw Romeins Museum zichtbaar wordt. Archeologie en Romeins verleden vertaald in een kunstwerk waarbij je tijdens het kijken steeds verrast wordt door nieuwe dingen. Dat past bij een stad als Heerlen.”
Het eerste doek wordt zaterdag 28 augustus om 21.30 uur onthuld en focust zich op de ontdekking van het Romeins bad, de opgravingen en het ontstaan van het Thermenmuseum in Heerlen. Deze avond is vrije toegang voor iedereen van 19.00 tot 23.00 uur om het badhuis te bezichtigen

Nieuwsbrief 2021-01

De Nieuwsbrief augustus 2021 is uit.

Voor digitale versie druk hieronder op download

Politiesterkte Limburg

Vele zal het niet ontgaan zijn dat politiecapaciteit uit Zuid-Limburg, dus ook uit Heerlen, wordt overgeheveld naar Noord-Limburg. Hiermee komt de veiligheid en handhaving in het gedrang. Daarom is onderstaande brief naar het College van B&W en fractievoorzitters van de gemeente Heerlen gestuurd.

Met ontzetting hebben wij, de vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum, de bewonersbelangengroepen van het Maankwartier en de vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersraad Eikenderveld, begin juli kennisgenomen van berichtgeving over de plannen de politiesterkte in Limburg te herverdelen. Het gaat om een herverdeling van de schaarste, aldus de regioburgemeester. Met name in Heerlen vallen de hardste klappen. De burgemeester van Heerlen reageert furieus op de plannen.
Als bewonersbelangengroepen steunen wij onze burgemeester. De door hem eerder aangekondigde plannen voor alle buurten in Heerlen en de uitvoering daarvan zien wij met vertrouwen tegemoet. Daar hoort natuurlijk wel als absolute randvoorwaarde een gezonde capaciteit van met name de politie bij. De politie vormt toch, het is nooit anders geweest, het aanzien van het openbaar bestuur.
De huidige capaciteit van de politie in onze buurten en wijken is al jaren een punt van zorg. In tegenstelling tot wat wordt beweerd door de Nationale Politie, namelijk voldoende wijkagenten in alle buurten, die worden ondersteund door robuuste wijkteams, zien wij dit niet terug in onze buurten. Integendeel!

Naar onze mening is er sprake van structurele ondercapaciteit. En dan is de regioburgemeester ook nog eens voornemens 27 politiefunctionarissen uit Heerlen weg te halen en over te hevelen naar Noord-Limburg. Een dergelijke substantiële korting op de formatie van de politie is voor de bewoners van onze stad onverteerbaar.
Ook voor onze wijkagenten en andere politieagenten aan de basis, zal het er bij uitvoering van de plannen niet gemakkelijker op worden. De geschiedenis van Heerlen ligt veel inwoners nog vers in het geheugen. Kennelijk gaat deze situatie aan het geheugen van de eenheidsleiding van de politie en de politiek verantwoordelijken voorbij. Men zou verwachten dat bestuurders in Limburg, gesteund door eenheidsleiding van politie en justitie, één front zouden vormen richting de Minister.

De burgemeester van Horst aan de Maas leidde een commissie die tot de conclusie kwam, dat de politiecapaciteit niet goed verdeeld was. Het is overigens een signaal dat al vele jaren door Noord-Limburgse bestuurders wordt afgegeven. De vraag is natuurlijk wat zij eraan hebben gedaan? Is het wegkapen van capaciteit uit Zuid-Limburg nu echt een oplossing? Of is het de eenvoudigste route? Neem Horst aan de Maas zelf. Recentelijk veelvuldig in het nieuws geweest vanwege een tiental geschorste politieagenten. En natuurlijk hebben die schorsingen effect op de beschikbare capaciteit.
En ja, Noord-Limburgse wijken en buurten verdienen ook een goede politiecapaciteit. Wat voor Heerlense wijken geldt, komt hen natuurlijk ook toe. En enig lokaal verschil zal er altijd zijn, want de problematieken zijn niet overal gelijk.

Juist daarom is het vreemd, dat niet al veel eerder door burgemeesters in Limburg, door de eenheidsleiding van de politie en door justitie, stevig aan de bel is getrokken bij de Minister. Die is immers wel degelijk gevoelig gebleken voor de ontwikkelingen bij de Nationale Politie. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (2020) dat
concludeert, dat wijkagenten hun verbindende rol in de wijk in de middelgrote gemeenten en op het platteland niet voldoende waar kunnen maken. Het kennisniveau van en inzicht in problemen in de wijk neemt af, waardoor wijkagenten geen goede invulling kunnen geven aan hun signalerende en preventieve rol. De informatiepositie van de politie verzwakt en zij loopt eigenlijk achter de feiten aan. Zij weet te weinig van wat er speelt in de wijken en is onvoldoende in staat de problemen op tijd te signaleren en in te grijpen, voordat het echt onveilig wordt.

De Minister realiseert zich dat er een groot probleem is en dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat zal hier en daar ook ten koste gaan van de inzet van wijkagenten. Maar hij zegt ook, dat alle politieonderdelen en alle politiemedewerkers een bijdrage zouden moeten leveren. De Minister vraagt om creatieve maatregelen. Zo noemt hij vormen van regionale bijstand. Je mag verwachten dat er op dit thema plannen worden opgesteld. Een herverdeling van de politiecapaciteit, zoals nu voorligt, wordt door de Minister niet genoemd. Het is te simpel, te gemakkelijk.
Wij roepen onze bewoners, de gemeenteraad van Heerlen, de wethouders in onze gemeente, andere bewonersbelangengroepen, de burgemeesters en de gemeenteraden in Zuid-Limburg op de burgemeester van Heerlen maximaal te steunen en zodanige acties te nemen, dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt in het nieuwe regeerakkoord.


Heerlen, 30 juli 2021.


Met vriendelijke groeten,
Th. Vullers en H. Leppink, VVE Azimut Spoorplein H. Franz, Stichting Bewonersraad Eikenderveld J. van Aernsbergen, Maanplein M. van Dooren, Stichting Bewonerscommissie Heerlen Centrum/Weller B. Grootherder en K. Boesten, VVE Gemini Maanplein H. Pennings, P. Snijders en G. Bischops, Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum

Gemeente koopt kopgebouwen

Groen park op Promenade in centrum Heerlen stap dichterbij na aankoop van twee kopgebouwen

Het voorste kopgebouw aan de Promenade. Het gebouw links (De Plu) is inmiddels gesloopt.

Met de aanleg van het Promenadepark wil de gemeente Heerlen de binnenstad vergroenen. Ook is het streven een betere verbinding van het Parkstad Limburg Theater richting het centrum te creëren. Met de aankoop van twee van de kopgebouwen door de gemeente Heerlen zijn deze plannen een stap dichterbij gekomen.

De gemeente heeft de eerste twee kopgebouwen op de Promenade, gezien vanaf het theater Heerlen, aangekocht van vastgoedbedrijf Festina Lente BV. Het derde kopgebouw, dat ter hoogte van modezaak Berden ligt, was al eigendom van de gemeente.

Sloop

De gemeente gaat de drie kopgebouwen gefaseerd slopen. Hoe lang het gaat duren voordat de drie bouwsels verdwenen zijn, kan de gemeente nog niet zeggen. Zo is in het voorste kopgebouw een toegang naar de parkeergarage van Q-Park onder het Van Grunsvenplein gevestigd. De gemeente is met het parkeerbedrijf in gesprek over de vraag hoe de entree in de nieuwe situatie vormgegeven gaat worden.

Lees ook: Verdwijnen van kopgebouwen op Heerlense Promenade kan ruimte maken voor grote doorbraak van Theater naar Glaspaleis met Promenadepark

Ook is de vorige eigenaar Festina Lente nog op zoek naar een nieuw onderkomen voor makelaar Ruijters, dat in het voorste kopgebouw zit. „Daardoor kan ik er nu geen termijn aan verbinden, maar we willen zo snel als mogelijk van start gaan”, zegt wethouder Peter van Zutphen (Centrumontwikkeling). „Het streven is wel om de sloop te starten tijdens het expojaar van IBA Parkstad.” Dat expositiejaar begint eind augustus en duurt ruim een jaar, tot en met Cultura Nova 2022.

Vergroening

De gemeente betaalt 1.018.000 euro voor de kopgebouwen. Volgens Van Zutphen is de aankoop noodzakelijk om de doelen om het centrum te vergroenen te behalen. „We kunnen het Promanadepark alleen mooi maken als de kopgebouwen weg zijn. Daarnaast draagt de sloop ook bij aan onze ambitie om kantoorruimte uit de markt te nemen. Het gaat hier om ongeveer 850 vierkante meter.”

Zolang de drie kopgebouwen nog niet gesloopt zijn, staat de gemeente ervoor open om daar tijdelijke initiatieven in onder te brengen. Deze maand is er een ideeënloket van de gemeente gevestigd, waar inwoners hun suggesties voor de binnenstad kunnen achterlaten.

Lees ook: Heerlen richt ideeënloket voor vernieuwd Urban Bidboek in bij kopgebouw aan de Promenade

De kopgebouwen op de Promenade staan voor een groot deel leeg. Ze zijn pas na de aanleg van de Promenade in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd. Bij de aanleg van de Promenade was het principe om een ‘grote doorbraak’ te creëren, waardoor er een zichtlijn van het Glaspaleis van Schunck naar het Theater ontstond.

Zichtlijn

Die zichtlijn is bijna helemaal verdwenen, maar kan terugkeren. Als na de sloop van winkelcentrum De Plu ook drie van de vier kopgebouwen verdwijnen, is de ‘grote doorbraak’ grotendeels hersteld. Naast het Promenadepark wordt ook het naastgelegen Van Grunsvenplein vergroend. Op het Schinkel-Zuidterrein waar De Plu stond, wordt binnenkort gestart met een wooncomplex in een groene omgeving.

Het vierde kopgebouw tegen de Bongerd, waar Italiaanse lunchroom en ijssalon La Veneziana gevestigd is, komt niet in de plannen van de gemeente voor. Van Zutphen „Dit gebouw is nog goed gevuld en is geen onderdeel van het probleem.”

Heerlenaar gevraagd naar mening over centrum

De afgelopen jaren is er hard gewerkt in Heerlen-Centrum. In het Bidboek Urban Heerlen 2016 werden de plannen voor Heerlen-Centrum vastgelegd. Aan de hand van 25 ambities zijn projecten en evenementen afgerond, in uitvoering óf staan nog op de planning. Het is tijd om samen vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken. Daarom nodigen we u graag uit voor een workshop waarin u uw ideeën en wensen voor het centrum kunt delen. Hoe ziet de toekomst van Heerlen-Centrum er volgens u uit? Waar bent u trots op? Wat gaat goed, wat kan beter of anders? Daar zijn we benieuwd naar, want samen maken we de stad!

Uitnodiging workshop

Tijdens de workshop kijken we terug op gerealiseerde projecten en bepalen we samen de koers voor de toekomst: welke ambities uit het bidboek blijven actueel en welke ambities moeten worden toegevoegd? Ook gaan we in op de wijze waarop u als belanghebbenden betrokken wilt zijn bij de ontwikkelingen.

Voor wie: vertegenwoordigers van bewoners

Datum: vrijdag 16 juli

Tijd: 14.00u – 16.00u

Locatie: volgt

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de workshop via deze link. U ontvangt dan een mail met aanvullende informatie en de locatie.

Andere opties voor delen van ideeën 

Mocht u verhinderd zijn, dan zijn er andere mogelijkheden om ideeën te delen:

 1. U kunt ons bezoeken in het Kopgebouw 2 op de Promenade (nabij de grote boom). We zijn aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00u – 17.00u van 6 juli t/m 29 juli;
 2. U kunt zich inschrijven voor de online workshops met bewoners op 21 juli in de avond. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier.
 3. Het invullen van een enquête is ook een mogelijkheid

Romeinse pluktuin

De Romeinen wisten het al. Er is meer dan hard werken. Soms moet je even kunnen ontspannen. Zie het badhuis bij het Thermenmuseum. Maar wat een bewezen minstens zo ontspannende werking heeft, is groen. Een afgesloten rustige plek waar je kunt ontspannen, ontmoeten en …… gezond eten. Het binnenplein achter de hoge poorten van De Vondst heeft een eigen pluktuin. Niet zomaar een, een eetbare. De beplanting bestaat voornamelijk uit groenten die de Romeinen mee hebben gebracht naar West-Europa.

Publiekshal nieuwe stadskantoor open op 11 oktober

De publiekshal in het nieuwe stadskantoor van Heerlen gaat open op maandag 11 oktober. Vanaf die dag zijn inwoners van harte welkom op deze prachtige locatie. De ambtenaren moeten dan nog even wachten. Zij kunnen vanaf donderdag 23 december beginnen met verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Vanwege corona is over de hele wereld grote schaarste ontstaan in de levering van grondstoffen. Voor Heerlen heeft dat gevolgen voor de levering van de binnenwanden van het nieuwe stadskantoor. Die bestaan onder meer uit staal en dat is op dit moment een grondstof die erg moeilijk te krijgen is.

Wethouder Loek Damen (Ruimtelijke Ordening) over de ontstane situatie: “Gebruik maken van kwalitatief mindere binnenwanden had de vertraging kunnen voorkomen. Wij wilden echter vasthouden aan de oorspronkelijk geplande afwerking. Dit unieke gebouw met bijzondere architectuur verdient het dat we kiezen voor kwaliteit boven snelheid”.

De opening van de publiekshal was voor de gemeente wél van groot belang. Het nieuwe stadskantoor is er vooral voor de burgers van Heerlen. Zij zijn nu de eerste die terechtkunnen in dit nieuwe, iconische gebouw van de stad. Wethouder Adriane Keulen (Publieke Dienstverlening): “We vinden het fijn dat we weer terug kunnen naar de Geleenstraat. In onze vertrouwde straat, maar in een nieuw, prachtig pand ontvangen we graag weer onze inwoners. En natuurlijk zijn we ook blij dat we in de tussentijd terecht konden in het Parkstad Limburg Theater. We verruilen deze inspirerende omgeving voor een nieuwe, gastvrije omgeving waar onze inwoners centraal staan”. 

Tijdvenster op plek Oranje-Nassau I mijn

PERSBERICHT

Tijdvenster op plek Oranje-Nassau I

Op de plek waar ooit de ingang van de Oranje-Nassau I mijn was en dicht bij de plek waar de mijnwerkers vroeger aan het einde van de week hun loonzakjes kregen, komt een tijdvenster. Het venster, dat werd vormgegeven met hulp van het Nederlands Mijnmuseum, laat een beeld van vroeger zien in de omgeving van nu. Vanaf 1 juli is het venster te zien naast het voormalig hoofdkantoor van Oranje-Nassau mijnen, het groene gebouw waar tegenwoordig een deel van de Belastingdienst in zit.

Sinds het Jaar van de Mijnen in 2015, verschenen tijdvensters bij meerdere voormalige mijnzetels in Parkstad. De tijdvensters zijn ook opgenomen in de fietsroute die Visit Zuid-Limburg onlangs uitbracht onder de titel “In het spoor van de mijnen”. John Coervers, lid van ’t Koempelclubje in Heerlen en trots op zijn geboorteplaats Eygelshoven met destijds de mijnzetels Laura en Julia, heeft er zijn missie van gemaakt bij alle voormalige mijnen zo’n tijdvenster gerealiseerd te krijgen. Ze staan inmiddels in Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Geleen en Heerlen.

Er stond er echter nog geen bij de plek waar ooit de Oranje-Nassau I mijn was. Later dit jaar zal ook nog een tijdvenster geplaatst worden bij de voormalige Oranje-Nassau III mijn waarmee het werk van John voltooid zal zijn. “Door de tijdvensters kijken we naar het verleden van plekken die bepalend zijn geweest voor het mijnverleden van onze stad en regio. Ze helpen onze fantasie een handje door ter plekke te laten zien hoe het er daar vroeger uitzag. Een prachtige manier om het verhaal van onze stad en regio te blijven vertellen.” aldus wethouder Jordy Clemens.

Pluk de dag in de Romeinse Pluktuin

De Romeinen wisten het al: er is meer dan alleen hard werken. Soms moet je even kunnen ontspannen. Het badhuis in het Thermenmuseum is hier een mooi voorbeeld van. Maar wat een minstens net zo ontspannende werking heeft is groen. Een afgesloten rustige plek waar je kunt ontspannen, ontmoeten en … gezond eten.

Samen met bewoners, ondernemers en andere enthousiastelingen heeft gemeente Heerlen zo’n idyllisch plekje kunnen realiseren in het Romeins Kwartier in Heerlen. In de binnentuin achter archeologisch centrum De Vondst ligt een heuse Romeinse pluktuin. Dit is een groene oase waar bezoekers, bewoners en ondernemers even heerlijk tot rust kunnen komen. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hier samen met de Moestuinman en Plantenbiebhouder Simon Eurlings komen tuinieren en ook kleinschalige activiteiten zijn hier mogelijk. En het is natuurlijk een heerlijke lunchplek. De beplanting bestaat voornamelijk uit groeten en kruiden die de Romeinen mee hebben gebracht naar West-Europa.

Om het voor iedereen leuk te houden, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld, deze kun je vinden op de borden in de pluktuin.

Behandel deze locatie en planten met respect.

kijk ook eens op de website

Toename woninginbraken

Naar verwachting zal met de versoepeling van de coronamaatregelen ook het aantal woninginbraken toenemen, omdat steeds meer mensen weer op pad gaan. In Heerlen zien we in mei 2021 ook al een verdubbeling van het aantal woninginbraken ten opzichte van april 2021 (van 8 naar 16). Weliswaar nog steeds lager dan pre-coronajaren, maar toch opvallend.

In juni 2021 is een landelijke overheidscampagne tegen woninginbraken gestart:

https://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne-inbraakpreventie/  Op deze site is ook allerlei campagnemateriaal te vinden (posters etc.).

Campagne WML, Waterschap

Campagne WML, Waterschap en Limburgse gemeenten van start: weet wat(er) speelt in Limburg!

Ontdek het aan de hand van waterwandel- en fietsroutes door Limburg. Met deze boodschap geven Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten, verenigd onder de naam Waterklaar, het startschot om iedereen in Limburg bewust te maken van wat(er) speelt op het gebied van klimaat en water in Limburg en wat inwoners zelf kunnen doen om het water op peil en gezond te houden. Zo kunnen we van Limburgs water blijven genieten.

Schoon en voldoende (drink)water

Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, terwijl de bodem blijft dalen. Er komen meer en langere periodes van droogte of juist van veel neerslag in korte tijd. We vinden het normaal dat schoon water gewoon uit de kraan komt en dat we droge voeten houden. Zo gewoon is dat echter niet. De Limburgse waterorganisaties, gemeenten en provincie nemen maatregelen om wateroverlast en uitdroging van (natuur)gebieden te voorkomen en werken iedere dag aan schoon, voldoende en gezond (drink)water. Want het werk aan ons water is nooit af.

Wandelen en fietsen op en langs water

Limburg heeft tal van waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden. In tien van de drinkwaterbrongebieden zijn wandel- en fietsroutes uitgestippeld. Op elke route stroomt diep in de bodem het drinkwater van morgen en overmorgen. Dit water wordt lokaal opgepompt door WML om vervolgens gezuiverd thuis uit de kraan te komen. Ook liggen op iedere route projecten waar Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten werken aan schoon en gezond water en ervoor zorgen dat je droge voeten houdt. Het is elke dag een klus om ons water op peil en gezond te houden. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Op pad met Waterklaar Ontdek te voet of met de fiets wat(er) speelt in Limburg en geniet van de omgeving, maar wel met zorg. Want wat boven de grond gebeurt, kan de kwaliteit van het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater tot diep onder de grond negatief beïnvloeden. Goed omgaan met onze omgeving is dus ook goed voor ons eigen Limburgs water. Ook jij kunt bijdragen om ons water gezond te houden. Dit kan bijvoorbeeld door gifvrij tuinieren. Zo kunnen we van de bronnen en het water blijven genieten. Alle 20 waterwandel- en fietsroutes zijn te ontdekken op www.oppadmetwaterklaar.nl. Ook vind je er meer achtergrondinformatie, een coole waterspeurtocht en maak je kans op een heerlijke vaartocht over de Maas !

Vakschool dicht kloof tussen vraag en aanbod arbeidskrachten

PERSBERICHT

De Vakschool wil op een laagdrempelige manier mensen begeleiden naar de vele openstaande vacatures in Zuid-Limburg. Vooral in de techniek, logistiek en ICT sector is het lastig om geschikte werknemers te vinden. Door goede samenwerking en het bieden van maatwerk worden mensen passend opgeleid. Daarbij worden niet alleen onderwijsinstellingen betrokken maar ook ervaren vakmensen uit Heerlen-Noord.

De Vakschool is onderdeel van het Rijksprogramma Heerlen-Noord waarbij langjarige en intensieve investeringen worden gedaan in de sociaal-economische opgave van het gebied. Een belangrijke doelstelling is het verhogen van de arbeidsparticipatie en het bestrijden van armoede. De Vakschool moet mensen ontwikkelen naar kansrijke beroepen.

Voor de realisatie van De Vakschool verstrekt gemeente Heerlen een subsidie van €500.000,- uit het Fonds Economische Structuurversterking. Wethouder Martin de Beer (arbeidsmarkt en economie) vindt het belangrijk dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. “Er zijn duizenden vacatures in Zuid-Limburg waarvoor bedrijven geen geschikte kandidaten vinden. Daar staat tegenover dat veel mensen geen passende baan kunnen vinden. Daar zit een duidelijke mismatch. De Vakschool wil dat met maatwerk doorbreken.

De Vakschool wil 1 juli van start gaan in een gedeelte van het voormalige Emmacollege aan de Passartweg. De gemeente geeft dat deel van het gebouw in gebruik aan De Vakschool. “Het gebouw is hiervoor ideaal”, aldus wethouder Loek Damen (vastgoed). “Het ligt centraal in Heerlen-Noord en leent zich voor vakonderwijs binnen én buiten. Denk aan toezicht, (groen)onderhoud en schoonmaak.”

De Vakschool is een samenwerkingsverband tussen (nu nog) drie partijen: Werk voor Heerlen, WSP Parkstad en de Stichting Praktech (leer- en ontwikkelschool in Maastricht). Zij richten een vereniging ‘De Vakschool’ op zodat zoveel mogelijk bedrijven en instellingen lid kunnen worden. Zo wordt De Vakschool een gezamenlijk platform van en voor alle leden.

Invoering starterslening

Starterslening maakt koopwoning haalbaar

Om te helpen bij de aankoop van een eerste huis, voert Heerlen vanaf 1 september de starterslening in. Dat is een aanvullende lening op de hypotheek die de bank verstrekt.

De starterslening heeft gunstige voorwaarden. Zo betaalt de starter de eerste drie jaar geen aflossing. De looptijd van de starterslening is dertig jaar, waarvan de eerste 15 jaar rentevast. De starterslening kan een eerste koopwoning tóch haalbaar maken.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag de woning maximaal € 245.000,- kosten. De starterslening is maximaal € 49.000,-. “Dat bedrag kan voor een starter op de woningmarkt net het verschil maken om een woning wel of niet te kunnen kopen. Ook in Heerlen stijgen de woningprijzen de laatste jaren. Op deze manier helpen we mensen als hun inkomen net te laag is om de hypotheek rond te krijgen. Zo blijft Heerlen ook voor jonge mensen aantrekkelijk om te wonen.”, aldus wethouder Jordy Clemens.

De leningen worden verstrekt door SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De starterslening aanvragen kan pas na toestemming van de gemeente. Die verstrekt een toewijzingsbrief als aan de voorwaarden (eerste koopwoning en koopprijs maximaal € 245.000,-) wordt voldaan. Daarmee kan de lening bij SVn worden aangevraagd.

Voor meer informatie: www.svn.nl en www.heerlen.nl.

Nieuwe functie rioolwaterzuiveringsinstallatie

Nieuwe functie rioolwaterzuiveringsinstallatie

Een uniek project met een groen tintje in de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Terworm: het college wil in de voormalige bassins duurzame viskwekerij mogelijk maken. Het oude ketelhuis en de slibgistingtanks gaan onderdak bieden aan vleermuizen en de rest van het terrein wordt omgedoopt tot natuur.

Wethouder Loek Damen: “Dit IBA-project sluit helemaal aan bij de duurzaamheidsdoelstelling van Heerlen. Er komt een nieuwe functie voor het gebied en de natuur krijgt weer volop de ruimte. Zo wordt het groene, natuurlijke karakter van stadspark Geleendal versterkt en blijft bestaand cultureel en industrieel erfgoed behouden”.

Moerasfilter

De vissen worden op een duurzame manier opgekweekt met minimaal gebruik van water en energie. Elke maand worden jonge vissen aangevoerd en volwassen exemplaren opgehaald. Ook komt er een moerasfilter dat nodig is voor zuivering en hergebruik van restwater. Het pompenhuis blijft zoals het is, alleen de pompen worden vernieuwd.

Steenuilen

De bomen op het terrein blijven behouden. In één exemplaar komt een kast voor steenuilen. 35 fruitbomen komen erbij als voedselvoorziening voor dassen en verder worden struiken en bosplantsoen ingezaaid. De bestaande bebouwing die niet gebruikt wordt voor de viskwekerij krijgt een nieuwe functie, waaronder verblijven voor vleermuizen.

Op het terrein worden geen bezoekers toegelaten.

Nadat de raad en het college een eerste besluit hebben genomen, wordt de concept-vergunning zes weken ter inzage gelegd. Als er in die periode geen reacties komen wordt de vergunning definitief verleend. Om de viskwekerij op deze plaats te realiseren heeft het college de goedkeuring van de raad nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.

Complimenten aan buurtvrijwilligers Heerlen

Aantal buurtinitiatieven in coronajaar overstijgt verwachtingen

Buren die samenwerken om hun buurt mooier, gezelliger of veiliger te maken – het komt steeds vaker voor in Heerlen. Zelfs in het coronajaar 2020. Ondanks alle beperkingen zit er een positieve lijn in het aantal mensen dat zich inzet voor de buurt en buurtdeals vanaf 2019. Dat het ook nog gelukt is om 27 buurtacties te houden in 2020, is een verrassing.

Complimenten aan buurtvrijwilligers van Heerlen

Wethouder Burgerbetrokkenheid en Buurtgericht Werken, Adriane Keulen: “Wie had dit verwacht in een coronajaar? Dit zegt iets over Heerlen in positieve zin. Ik word hier blij van en wil alle mensen die zo betrokken zijn geweest bij hun buurt van harte bedanken voor hun inzet.”

De gemeente Heerlen stimuleert diverse buurtinitiatieven. Zo is de buurtactie bedoeld voor sociale activiteiten zoals samenwerken aan een mozaïek. De buurtdeal is voor mensen die samen een stukje onderhoud oppakken. Daarnaast zijn er honderden vrijwilligers actief in hun buurt met opruimen in hun buurt bijvoorbeeld door zwerfafval te verzamelen. Wat al die initiatieven gemeen hebben is dat zij bevorderlijk zijn voor de sfeer, het netwerk en de betrokkenheid bij de buurt.

In 2020 zijn in totaal 113 buurtinitiatieven gerealiseerd (86 buurtdeals en 27 buurtacties) en waren 430 buurtvrijwilligers actief. In vergelijking met 2019: in totaal 126 buurtinitiatieven (57 buurtdeals, 69 buurtacties) en 324 vrijwilligers actief.

Inwoners beoordelen zelf aanvragen buurtacties

Om de aanvragen voor buurtactie te toetsen is er een regiegroep opgericht van 5 vrijwilligers die de stadsdelen Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlen Stad-Oost, Stad en Heerlerbaan vertegenwoordigen. Patrick Noortman, lid van deze regiegroep over de buurtacties in 2020:

“Positief verrast waren we als regiegroep met alle aanvragen die hebben binnengekregen. We bespreken tijdens ons maandelijks overleg één voor één alle aanvragen. Steeds weer zijn we op zoek naar sociale cohesie en betrokkenheid van buurtbewoners. Geweldig om te zien dat er nog heel wat Heerlenaren zijn die ondanks alle maatregelen hun enthousiasme niet zijn verloren. Eerlijk is eerlijk, het organiseren van al die kleinschalige activiteiten heeft afgelopen jaar veel meer tijd en energie gekost dan andere jaren. Gelukkig hebben tal van activiteiten plaatsgevonden, de een op anderhalve meter, de ander in een aangepaste vorm. Al met al zeker een jaar om trots op te zijn!”

Zwembad Heerlen aan de Putgraaf

Heerlen bouwt zwembad aan de Putgraaf

Na zorgvuldig onderzoek rolt Putgraaf 188 uit de bus als meest ideale locatie voor het nieuwe zwembad van Heerlen. Nu is deze locatie nog in gebruik als tijdelijk stadskantoor. Het college nam op dinsdag 1 juni het voornemen om over te gaan tot de verdere uitwerking en realisatie van het plan.

Een nieuwe duurzame sportvoorziening voor jong en oud:

Het centrumbad draagt bij aan de verdere transformatie van het centrum zoals vastgelegd in het Urban Bidboek. Wethouder centrum, Peter van Zutphen: “We vervangen een gedateerd kantoorgebouw voor een duurzame sportlocatie waarbij 6.500 m2 overtollige kantoormeters uit de markt verdwijnen.”

Putgraaf 188 ligt aan de Cityring waardoor het zwembad op deze plek goed in het oog springt. De gemeente verwacht daarnaast ook een synergie met de omliggende wooncomplexen en de geplande naastgelegen studentencampus aan de Rector Driessenweg. De gekozen locatie staat ook geen andere ontwikkelingen in het centrum in de weg. Het nieuwe gebouw draagt ook bij aan de duurzaamheidsambities van Heerlen. Het wordt een duurzaam gebouw met zonnepanelen op het dak. Ook is het plan om aan te sluiten mijnwater.

Twee zwembaden

Met het centrumbad heeft Heerlen straks twee gemeentelijke zwembaden die elkaar aanvullen. Zwembad Hoensbroek is met name geschikt voor les- en schoolzwemmen en recreatief zwemmen voor hele gezin. Het centrumbad voor onder meer baantjes trekken en groepslessen zoals waterfitness, maar ook leszwemmen. Beide zwembaden worden uitgebaat door Sportfondsen Heerlen. Martin de Beer, wethouder sport, is opgetogen: “Hiermee maken we de belofte waar die we aan onze inwoners hebben gedaan: een zwembad in het centrum van Heerlen. Een nieuwe sportvoorziening voor jong en oud die bijdraagt aan een gezonde leefstijl.”

Verwijzing

Het nieuwe zwembad krijgt een oppervlakte van 25×10 meter met een volledig beweegbare bodem waarmee de diepte kan worden aangepast. Ook komt er een kleinschalige, gezonde horecafunctie. Het nieuwe zwembad zal ook bijdragen aan het vertellen van het verhaal van Heerlen. Het ligt namelijk langs de Romeinse route, die vanuit het Romeins Kwartier richting Caumerbeek en Geleenbeek loopt. Het ligt dan ook voor de hand om een link te leggen met het Romeinse badhuis. Bij de verdere uitwerking worden hier keuzes in gemaakt.

Voorlopige planning

Met de nieuwbouw is een investering van € 6,6 miljoen gemoeid. Eind juni wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Na besluitvorming gaat een projectgroep aan de slag met de verdere uitwerking, waaronder het doorlopen van de ruimtelijke/planologische procedures en het uitwerken van het technisch ontwerp. De opening van het nieuwe zwembad is voorzien voor begin 2024.

Vrijwilligers gezocht

Nederlands Mijnmuseum Dr. Poelsstraat

Op dit moment ondersteunen we als Bewonersraad Heerlen Centrum graag het Nederlands Mijnmuseum bij het zoeken naar vrijwilligers voor haar uitbreiding aan de Dr. Poelsstraat. Dit is een mooie kans voor inwoners van Heerlen die een bijdrage willen leveren aan het rijke mijnverleden van haar stad. 

Vrijwilligers gezocht 

Het Nederlands Mijnmuseum gaat vanaf het einde van 2021 uitbreiden. Dan openen we de deuren van het voormalige mijnwerkerswarenhuis Kneepkens aan de Dr. Poelsstraat in Heerlen. Vanaf dat moment vertellen we ons verhaal op twee locaties. In het schachtgebouw (huidige locatie) gaat het over de mijnwerker en zijn ondergrondse werk. Op de nieuwe locatie vertellen we het bovengrondse verhaal van de voormalige Mijnstreek. Vanwege deze uitbreiding zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers op meerdere gebieden. We zoeken mensen voor op de museumvloer, handige klussers, rondleiders, schoolbegeleiders, gastvrouwen en -heren etc. Denk je dat er iets voor je bij zit en lijkt het je leuk, stuur dan een mail aan info@nederlandsmijnmuseum.nl.  

Gasthuis vanaf 1 juni in gebruik

Nieuwe opvang biedt plek aan maximaal 30 personen

Het Gasthuis wordt vanaf 1 juni in gebruik genomen

Vorig jaar april hebben we u via een nieuwsbrief geïnformeerd over de realisatie van een nieuwe opvangvoorziening in het voormalige klooster aan de Gasthuisstraat 35. Ook hebben we toen aangegeven bij u terug te komen met informatie voordat het Gasthuis definitief zijn deuren opent. Dit is nu het geval. Vanaf dinsdag 1 en woensdag 2 juni a.s. worden maximaal 30 personen in het Gasthuis opgevangen.

We hadden u graag voorafgaand aan deze datum persoonlijk informatie willen geven en u een kijkje willen laten nemen in het Gasthuis. Door corona is dit helaas niet mogelijk. Daarom ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze nieuwe opvang voor maximaal 30 personen, die daken thuisloos zijn, als gevolg van diverse problemen waarmee zij te maken hebben. Het Gasthuis is hiervoor de afgelopen tijd flink verbouwd. Het is een groot en prettig gebouw, waar kamers zijn ingericht met eigen sanitair voor deze dak- en thuislozen. Het gebouw ligt op een rustige plek in het groen en is er een grote tuin waar men gebruik van kan maken. Door een groenwal en een hekwerk ligt het Gasthuis behoorlijk gescheiden van de andere bebouwing in de buurt.

Eigen kamer en binnentuin

Door de eigen kamer en de tuin ontstaat er beduidend meer privacy, wat een belangrijk winstpunt van deze opvangvoorziening is. Daarnaast biedt het Leger des Heils persoonlijke hulp en begeleiding aan iedere op te vangen dak- en thuisloze. In combinatie met de rustige plek van deze voorziening, is de verwachting dat de situatie van de op te vangen personen minder stressvol wordt, hetgeen een positieve invloed heeft op hun gedrag.

Video en Open Dag

Zoals in het begin gezegd, hadden wij graag een Open Dag in het Gasthuis voor u georganiseerd, zodat u zelf een kijkje had kunnen nemen bij deze opvangvoorziening. Helaas gaat dit vanwege de corona-regels op dit moment nog steeds niet lukken. Toch vinden wij het belangrijk om u zo snel mogelijk een inkijk te geven in de nieuwe opvang Het Gasthuis. Daarom wordt er een video gemaakt die vlak na de verhuizing via de gemeentelijke website www.heerlen.nl te zien is. Omdat pas vrij kort voor de intrek van de op te vangen groep de inrichting met meubels, gordijnen etc. klaar is, kunnen we dan ook pas filmen. Vanwege de privacyregels doen we dit nog voordat de mensen er hun intrek genomen hebben. We verwachten de video voor 11 juni te kunnen plaatsen op www.heerlen.nl. Op het moment dat de situatie rondom corona het toelaat, zullen we alsnog een Open Dag in het Gasthuis organiseren

Meedoen in Beheercommissie

We vinden het belangrijk dat de opvang, zorg en begeleiding goed geregeld zijn. En tegelijkertijd willen we de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving waarborgen. Daarom is er een Beheer-commissie met ruimte om te klankborden en actuele zaken te bespreken. In deze commissie zit een afvaardiging van omwonenden, ondernemers, het Leger des Heils, Wonen

Limburg, gemeente, politie en boa’s. In deze commissie worden alle signalen besproken en wordt er samen naar passende oplossingen gezocht. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze beheercommissie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het mailadres gasthuis@heerlen.nl

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen mailen naar gasthuis@heerlen.nl Als u liever telefonisch uw vragen wil stellen, mail dan uw telefoonnummer naar ons; dan bellen wij u. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via 14-045. meer nieuws op heerlen.nl

Resten van de Koude Oorlog

Binnenkort online #1: Resten van de Koude Oorlog

In de eerste aflevering van Heerlen Ondergronds bezoeken we onder andere de schuilkelder in de Q-Parkgarage van het Van Grunsvenplein en het ABP. Het Q-Park van het Van Grunsvenplein, een plek waar we waarschijnlijk allemaal wel een keer geweest zijn. Maar wist jij dat er hier een van de grootste schuilkelders van Nederland verborgen ligt? Deze schuilkelder is opgeleverd in 1973 en diende als schuilplek voor meer dan 15.000 personen tijdens de Koude Oorlog.

De koude oorlog

Het is alweer meer dan 30 jaar geleden dat de Koude Oorlog eindigde. Een oorlog waarbij we vooral bang waren voor een atoombomaanval. Een terechte angst, want de gevolgen daarvan zouden een normaal leven niet meer mogelijk maken… Wat kon je doen als de bom barstte? Bescherming zoeken in een ondergrondse schuilplaats was de meest voor de hand liggende optie. Veel schuilkelders zijn inmiddels verdwenen of onherkenbaar. Maar… deze niet.

Wist je ook dat het luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand stipt om 12.00 uur afgaat, een nog een ‘erfenis’ is ten tijde van de Koude Oorlog? Dit én meer vertellen we je in de eerste aflevering van Heerlen Ondergronds.

Asscher kartrekker Heerlen-Noord

Lodewijk Asscher komt als kartrekker helpen bij de opstart van de stedelijke vernieuwing Heerlen-Noord. Met TwijnstraGudde zal Asscher in opdracht van de gemeente Heerlen en samen met partners helpen tot een uitvoeringsplan te komen. Het college ziet in Asscher een onafhankelijke en aansprekende kartrekker.

Rijksprogramma

Heerlen-Noord is een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland. Deze 16 gebieden zijn de meest kwetsbare gebieden in Nederland waarin de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat en waarin het Rijk extra in wil gaan investeren.

Structurele verandering

Met de steun van het Rijk en samen met maatschappelijke partners en inwoners willen we de komende 25 jaar de achterstanden aanpakken en echte veranderingen realiseren voor de toekomst van de jeugd. Daarom moeten er plannen komen op het gebied van gezond-sociaal-veilig, onderwijs-werk en wonen-ruimte.

Brede alliantie

We zitten nu in een fase waarin we een stevig netwerk moeten bouwen van partners die samen uitvoeringsplannen maken waar we met z’n allen de komende jaren aan werken. Asscher en TwijnstraGudde hebben de opdracht gekregen om de stevige partnerorganisatie verder vorm te geven en samen met hen een voorstel te maken voor het uitvoeringsplan.

Burgemeester Roel Wever: “In de persoon van Lodewijk Asscher die deze opdracht gaat uitvoeren zien we een bestuurlijk zwaargewicht, boegbeeld en verbinder die als onafhankelijke kartrekker partijen bij elkaar kan brengen. We leggen hiermee een stevige basis voor de aanpak van Heerlen-Noord”.

Kadernota 2022

Grote ambities voor stad en inwoners

In de nota staan de aanbevelingen en kaders van het college om te komen tot de Begroting 2022. De raad stelt die aanbevelingen definitief vast in een extra vergadering op 30 juni. Aan de hand daarvan wordt de Begroting 2022 opgesteld.

“Heerlen is bezig met belangrijke dingen. De stad heeft grote ambities en de afgelopen tijd hebben we enorme stappen gezet. We vinden het belangrijk om af te maken waar we mee bezig zijn en dat we nieuwe kansen snel en goed kunnen oppakken. Samen met inwoners, ondernemingen en instellingen gaan we aan de slag. De stad verdient het dat we ons voor de volle honderd procent blijven inzetten.” Dit is de belangrijkste boodschap van het college van B&W in de Kadernota 2022.

Financieel gezond

Vanwege dreigende tekorten is in 2018, samen met de raad en de provincie, een herstelplan opgesteld dat op 31 december van dit jaar afloopt. Volgens het principe van ‘zero-based’ is vorig jaar de hele begroting tot in detail uitgeplozen. Ondanks tegenslagen is het daarmee gelukt om de stad weer financieel gezond te maken. De volgende stap is nu opgavegericht naar de toekomst kijken. Niet meer alles volledig vastleggen in de begroting, maar ruimte blijven houden om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder Loek Damen van financiën: “De maatschappij staat niet stil. Elke dag gebeuren er dingen waar wij als gemeente geen invloed op hebben, maar toch op moeten reageren. Daarvoor heb je een flexibele begroting nodig. Alleen op die manier kunnen we kansen pakken als ze zich voordoen en adequaat regeren om eventuele risico’s tijdig te pareren”.

Onderwijs in de binnenstad

Een van die nieuwe kansen is het realiseren van een oude wens van het college: het onderwijs terug halen naar de binnenstad. Honderden medewerkers en tienduizenden studenten worden gehuisvest in het centrum; een enorme opsteker voor dat gebied.

Naast de vastgestelde wettelijke taken liggen de ambities en uitdagingen voor 2022 vooral bij het wegwerken van sociale achterstanden en het versterken van de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Dat is al goed zichtbaar bij de aanpak Heerlen-Noord, het gebied dat vorig jaar is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied, bij de projecten die worden uitgevoerd in het kader van de Regiodeal, het Volkshuisvestingsfonds, de grensoverschrijdende samenwerking en de nationale omgevingsvisie (Novi).


Bekijk de 
Kadernota 2022.

Heerlen sluit 2020 af met 1,7 miljoen positief

PERSBERICHT

De gemeente Heerlen heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van 1,7 miljoen euro. Ondanks alle grillige gebeurtenissen vanwege de pandemie is het  gelukt om het jaar 2020 af te sluiten met een gezonde financiële huishouding. De algemene reserve bedraagt 2,5 miljoen euro. Daarmee is ook het weerstandsvermogen weer op peil. Het college heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het deze opwaartse trend kan vasthouden en verder uitbouwen. “We zijn als stad ontzettend ambitieus en willen volle kracht vooruit met ontwikkelingen die uniek zijn in ons land. Bij tal van initiatieven lopen wij ver voor de troepen uit en zijn daarbij ook nog eens financieel gezond. Daar zijn wij als college ongelooflijk trots op.”

Het resultaat past volledig binnen de afspraken die het college, bij de behandeling van de begroting 2019, met de gemeenteraad en de Provincie heeft gemaakt over een herstelplan voor de gemeentelijke financiën. Dat was nodig omdat het weerstandsvermogen onder de afgesproken grens kwam.

Goed gedaan

Wethouder Loek Damen van financiën (OPH): “Ondanks alle onzekerheden, waanronder natuurlijk corona, hebben we het goed gedaan vorig jaar. Beter dan verwacht eigenlijk. Afgelopen zomer zag het daar nog niet naar uit. Toen stevenden we nog af op een tekort van 10 miljoen. Ik ben trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt dat we dat donkere scenario hebben weten te voorkomen”.

Pandemie

2020 gaat wereldwijd de boeken in als het coronajaar. En al snel werd duidelijk dat de pandemie grote invloed zou hebben op het huishoudboekje. Net als veel andere gemeenten heeft Heerlen lang in onzekerheid verkeerd over de financiële gevolgen. Er zijn heel veel kosten gemaakt, maar er kwam ook veel steun van het Rijk. Een deel van die steun is nog niet uitgegeven. Het college reserveert dit bedrag om de negatieve gevolgen van de crisis te verzachten bij ondernemers en organisaties die veel schade hebben geleden. Een eerste stap is al gezet met de toekenning van 1,9 miljoen euro voor de cultuursector.

Heerlen-Noord

De grootste opsteker in 2020 was het feit dat Heerlen-Noord, samen met 15 andere gebieden in het land, is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied.  Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken is inmiddels gestart met het maken van een plan van aanpak waarin vooral veel aandacht wordt geschonken aan de leefbaarheid en veiligheid in dit deel van de stad.

Het Gasthuis

In april kondigde het college aan dat Heerlen, samen met het Leger des Heils, een nieuwe opvang voor zorgmijders gaat openen in een voormalig klooster aan de Gasthuisstraat. Op deze locatie is plaats voor maximaal 30 personen die nu nog in De klomp verblijven. In het Gasthuis krijgen ze een eigen kamer; een plek met meer privacy en minder stress. Dat heeft een positief effect op hun gedrag.

Intercity Heerlen-Aken

De directe intercityverbinding tussen de randstad en Aken staat al jaren heel hoog op het lijstje van het college. Daarom laat Heerlen geen enkele kans voorbij gaan om dit onderwerp onder de aandacht brengen in politiek Den Haag. Zo ging er in september een brief naar het kabinet en was er in november een lobbygesprek met Tweede Kamerleden. De belangrijkste boodschap: Stop met dralen en zorg ervoor dat die verbinding er snel komt.

Via Traiana

De coronabeperkingen treffen de cultuursector heel hard. Voor het Romeinse verleden van de stad pakte dat iets anders uit. Gedurende het jaar waren er verschillende momenten waarop dat verleden letterlijk kwam bovendrijven. Het absolute hoogtepunt was de ontdekking van een deel van de ‘Via Traiana’ (de Romeinse weg van Xanten naar Trier) in de Coriovallumstraat.

Heerlen Inclusieve Stad

2020 was ook het jaar van de Lokale Inclusie Agenda. Onder de noemer ‘Heerlen Inclusieve Stad’ is niet alleen gewerkt aan de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte. Het thema is inmiddels ook uitgebreid met de digitale toegankelijkheid van onze organisatie en het op weg helpen van inwoners die daar nog niet zo goed mee overweg kunnen.

Meer waardering voor Heerlens erfgoed

PERSBERICHT

Een nieuwe erfgoedverordening biedt meer mogelijkheden om gebouwen én cultuurgoederen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook is de mogelijkheid opgenomen om groen- en landschapselementen tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Heerlen heeft op dit moment 154 rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten. Dat moeten er op korte termijn meer worden om zo de historie, identiteit en belevingswaarde van Heerlen te behouden en te versterken.

Afgelopen jaar werden al de mijnsteenberg van de ON IV in Heksenberg en het voormalige Rabobankpand aan de Promenade aangewezen als gemeentelijk monument. Wethouder Jordy Clemens wil de gemeentelijke monumentenlijst snel uitbreiden. “De gemeentelijke monumentenstatus kennen we toe aan panden of objecten die belangrijk waren voor de ontwikkeling van Heerlen. En daar staat onze stad vol mee. Door de monumentenstatus krijgen deze plekken de waardering die ze verdienen en worden ze ook voor toekomstige generaties beschermd.”

Instandhoudingsplicht

De modelverordening is aangescherpt als het gaat om de instandhoudingsplicht van monumenten. Het is niet alleen verboden om gemeentelijke monumenten te beschadigen of te vernielen, maar eigenaren zijn ook verplicht om gemeentelijke monumenten te onderhouden en in stand te houden. Dit geeft de gemeente meer mogelijkheden om op te treden als cultureel erfgoed verloedert of verwaarloosd wordt.  

Duurzaamheid

Het plaatsen van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen staan soms op gespannen voet met de monumentale status van panden en stads- en dorpsgezichten. Omdat verduurzaming ook bij monumenten belangrijk is, zal Heerlen dit waar nodig in beleidsregels vastleggen.

De erfgoedverordening wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

Cityplan Heerlen voor een sterk centrum

PERSBERICHT

Ontwerp bestemmingsplan

Cityplan Heerlen voor een sterk centrum

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan Cityplan Heerlen. Het plan komt in de plaats van een aantal bestemmingsplannen uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Met dit nieuwe plan wil het college het centrum versterken. Onder meer door het aantal vierkante meters winkels en kantoren te verkleinen en meer mogelijkheden te bieden voor wonen.

Het kernwinkelgebied en vier horecaclusters zijn de spil in het nieuwe plan. Daar ligt de nadruk op beleving en funshoppen. Winkelen, horeca en dienstverlening zijn de belangrijkste voorzieningen in dat gebied. Die moeten vooral overeind  blijven en liefst nog worden versterkt. In de aanloopstraten blijven de mogelijkheden voor bestaande winkels en horeca zoals ze nu zijn. Wonen op de verdiepingen en dienstverlening kan in die straten nu ook al, maar ook wonen op de begane grond komt daar in de toekomst bij.

Wonen en leisure

In het plan geeft de gemeente ook aan de woonfunctie in het centrum te willen versterken. Niet door ongebreideld bij te bouwen, maar alleen op plaatsen waar dat past binnen het regionale en gemeentelijke beleid en met oog voor de behoefte. Met name de kwaliteit van woningen en het toevoegen van woningen voor bepaalde doelgroepen (zoals ouderen) speelt daarbij een rol.

Het Cityplan Heerlen voorziet ook in de mogelijkheid om leisure-functies toe te voegen. Ook daarvoor geldt dat initiatieven moet passen in de omgeving en in lijn liggen met de gemeentelijke plannen.

Anders denken

Wethouder Loek Damen: “Dit plan komt in de plaats van een aantal oude plannen. Sinds de jaren negentig is er veel veranderd en dat betekent ook dat we anders zijn gaan denken over bepaalde ontwikkelingen in de stad. Dingen die toen heel normaal waren, liggen nu misschien heel anders. Op deze manier kunnen we nieuwe initiatieven in gang zetten en ontwikkelingen stoppen, die we nu niet meer willen”.

Vanaf volgende week wordt het plan zes weken ter inzage gelegd in de publiekshal. Online is het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl  Iedereen die dat wil kan haar/zijn mening geven over het plan. Daar waar mogelijk worden reacties in het plan verwerkt. De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk definitief vast.

Extra cameratoezicht nieuwe dag- en nachtopvang in Heerlen

Met het plaatsen van drie nieuwe beveiligingscamera’s moet de overlast die de nieuwe dag- en nachtopvang aan de Gasthuisstraat in Heerlen mogelijk met zich meebrengt beter in de gaten gehouden worden. Dat is één van de maatregelen in het beheers- en veiligheidsplan van deze opvang.

De extra camera’s worden geplaatst op plekken waar men nu al overlast van de huidige dag- en nachtopvang De Klomp aan de Klompstraat ervaart en op plekken waar de overlast zich mogelijk naartoe kan verplaatsen. Zo wordt één camera geplaatst op de Mijnspoorweg ter hoogte van de ingang naar de Voskuilenweg.

Voskuilenweg

Deze camera heeft zowel zicht op de Mijnspoorweg tot de Groene Boord als een deel van de Voskuilenweg. Bewoners van die laatstgenoemde straat vrezen dat de verplaatsing van de opvang in hun richting leidt tot overlast van drugsverslaafden en zorgmijders die er worden opgevangen.

Lees ook: Geen rechtstreekse verbinding tussen nieuwe dag- en nachtopvang in Heerlen en Aambosveldflat

De andere twee camera’s komen te staan tussen zorgcentrum Huize de Berg en het gebouw van scouting kapelaan Berix, bij de waterpartij in het Aambos. De derde camera wordt geplaatst aan de Broeder Aloysiusstraat en Hertzdahlstraat. Bewoners van dit stukje centrum, dat beschut en uit het zicht ligt, ervaren hier overlast van bewoners van de opvang.

Extra ronde

Naast de drie extra camera’s en de achttien al aanwezige camera’s in het gebied rondom de opvang heeft het Leger Des Heils ook 32 camera’s in en rond het voormalige klooster het Gasthuis geïnstalleerd. Een andere maatregelen uit het plan is dat boa’s elke dienst een extra ronde langs de opvang lopen.

In het beheers- en veiligheidsplan is beschreven hoe de partners die bij het Gasthuis betrokken zijn met elkaar samenwerken en wat hun rol in het proces is. Dat zijn onder meer de gemeente, Leger Des Heils, Wonen Limburg, politie, zorggroep Mondriaan, straatcoaches en bewoners en ondernemers in het gebied.

Waterschade

De verhuizing van de huidige opvang aan de Klompstraat naar de Gasthuisstraat zou begin deze maand plaatsvinden, maar door een losgeschoten waterleiding heeft deze een vertraging van enkele weken opgelopen. Op de nieuwe locatie, een voormalig klooster, wordt opvang en toch zorg geboden aan een groep van ongeveer dertig zorgmijders.

Lees ook: Voormalig klooster in Heerlen ernstig beschadigd door losgeschoten waterleiding

De gemeente benadrukt dat het beheers- en veiligheidsplan geen statisch document is, maar kan worden aangepast als de situatie daarom vraagt. De Heerlense politiek bespreekt het document woensdagavond in een commissievergadering. Het bewonerscomité Voskuilenweg zal daar ook inspreken.

Ouderen op de digitale snelweg

Samenwerking OU en gemeente om ouderen de digitale snelweg op te helpen

Facetimen met vrienden of kleinkinderen, online boodschappen bestellen, digitaal financiële zaken regelen… Het klinkt heel logisch, maar voor veel 65-plussers is het alles behalve gesneden koek. Goede reden voor de gemeente Heerlen en de Open Universiteit om de handen ineen te slaan. Het doel: ouderen bereiken die nog niet digitaal actief zijn en ze wegwijs maken in de digitale wereld. Kortom Senior Digi Vaardig: een buurtgericht programma met cursussen voor 65-plussers. De OU gaat het effect onderzoeken met een voor- en napeiling.

Senioren digitaal vaardig maken

De gemeente Heerlen en de Open Universiteit gaan aan de slag om 65-plussers met een combinatie van off- en online activiteiten bekend te maken met de digitale mogelijkheden. De deelnemers krijgen praktische informatie toegestuurd en kunnen deelnemen aan activiteiten in de eigen buurt. Daarbij sluiten ze aan bij al bestaande initiatieven. Denk aan een iPad-cursus in een bibliotheek of buurtcentrum, of een cursus digitaal bankieren.

Promovenda Rosa Krause en kartrekker van het project: “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Door te kijken naar wat er al is, kunnen we ontdekken of wij nog iets missen in het aanbod en of een andere aanpak wellicht beter werkt. In de video vertellen we meer over onze aanpak en de samenwerking met de gemeente Heerlen.”

Digitalisering niet meer weg te denken

Wethouder Adriane Keulen (Integraal Ouderenbeleid) onderstreept het belang van Senior Digi Vaardig. “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en verandert onze stad de komende jaren ingrijpend. Iedereen moet mee kunnen blijven doen en daar hoort internet nu eenmaal bij. Veel ouderen zijn al digitaal actief, maar er is een groep ouderen die onbekend of onzeker is met digitale middelen. Toch mag de digitale snelweg voor onze inwoners geen doodlopende weg zijn. Daarom willen wij inwoners helpen om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale media. Mee kunnen doen, in contact blijven, zelf zaken zelf regelen en de regie in eigen handen houden, dat geeft vrijheid en een goed gevoel. En dat gunnen we iedereen.”

Praktisch en dichtbij

Het programma Senior Digi Vaardig is vooral praktisch van insteek, richt zich specifiek op 65-plussers en wordt aangeboden in de buurten zelf. De activiteiten starten eind mei in de buurt Heksenberg-Pronsebroek. Later dit jaar komt het programma naar de buurt Caumerveld-Douve Weien en Hoensbroek-Centrum De Dem.

Bekijk de video voor meer informatie over de aanpak van ‘Senior Digi Vaardig’. Of bezoek de website www.ou.nl/sdv

Het programma Senior Digi Vaardig maakt deel uit van het project Let’s get digital van de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Dit project kadert in onderzoeksprogramma De veilige stad.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Open Universiteit te Heerlen en gemeente Heerlen. 

Gemeente wil dienstverlening aan inwoners verbeteren

De gemeente let scherp op mogelijkheden om informatie voor inwoners te verbeteren. Met de start van het project ‘Taal voor Allemaal’ maken wij werk van het leesbaarder maken van brieven. Ook gaat in juni de eerste beeldbrief uit.

Een paspoort, id-kaart of rijbewijs aanvragen. Een verhuizing doorgeven. Je trouwdag regelen. Of een uittreksel uit de basisregistratie opvragen. Bijna elke inwoner van Heerlen krijgt er mee te maken. Niet verwonderlijk dus dat deze onderwerpen tot de meest gelezen pagina’s behoren op onze website.

De gemeente let scherp op mogelijkheden juist deze informatie voor inwoners te verbeteren. Wij streven naar een toegankelijke publieke dienstverlening. Met de start van het project ‘Taal voor Allemaal’ maken wij werk van het leesbaarder maken van brieven. Ook gaat in juni de eerste beeldbrief uit. En naast de bestaande voorleesfunctie en live chat, hebben wij nu ook video’s toegevoegd aan vaak bezochte pagina’s op onze website. 

Taal voor allemaal

Binnen het project Taal voor Allemaal beginnen medewerkers van Burgerzaken, Vergunningen en WMO aan een trainingsprogramma om brieven aan inwoners in toegankelijker Nederlands (B1 niveau) te herschrijven. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen opdracht gegeven aan stichting MEE om een meeleesgroep van inwoners te organiseren. Stichting MEE zorgt dat er een meeleesgroep wordt samengesteld die eind 2021 zoveel mogelijk zelfstandig functioneert. Hierbij wordt extra gelet op de diversiteit van de groep. De meeleesgroep toetst of de herschreven brieven wel echt duidelijk zijn.

Beeldmateriaal

Veel mensen waarderen een filmpje of foto’s bij een tekst. Anderen hebben een leesprobleem of een taalachterstand. Daarom heeft de gemeente de website aangevuld met korte filmpjes bij veelgevraagde diensten, zoals paspoort aanvragen, trouwen of verhuizen. Ook werken wij aan de uitbreiding van brieven met beeldbrieven. Dit zijn brieven in duidelijke taal, met foto’s om zaken directer over te brengen. Binnenkort krijgen de inwoners die hun reisdocument moeten vernieuwen de eerste beeldbrief.

Wethouder Publieke Dienstverlening, Adriane Keulen: “Iedereen heeft een paspoort of id-kaart nodig, maar we lezen niet allemaal even gemakkelijk. Met deze stappen willen wij beter aansluiten op het publiek en de dienstverlening toegankelijker en makkelijker maken voor de burger.”