Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Coronavirus informatie gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen wil u informeren over de informatiekanalen, -platforms en middelen met betrekking tot het coronavirus om de inwoners en ondernemers te bereiken. Op de website van de gemeente staan veel gestelde vragen voor inwoners en ondernemers.

Informatie inwoners: https://www.heerlen.nl/corona

Informatie ondernemers: https://www.heerlen.nl/coronaondernemers

Daarnaast worden dagelijks nieuwe updates via de social mediakanalen van de gemeente verstrekt.

Facebook: https://www.facebook.com/gemeenteheerlen

Twitter: @gemeenteheerlen

Instagram: https://www.instagram.com/heerlenis

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gemeente-heerlen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA9sHWJzg1P9sMZB3rXMFmg> hier worden  regelmatig filmpjes geplaatst van burgemeester Emile Roemer om iedereen een hart onder de riem te steken

Sinds gisteren is er een landelijke website met betrekking tot corona speciaal voor kwetsbare groepen. Op deze website wordt het coronavirus en de maatregelen eenvoudig uitgelegd: https://www.heerlen.nl/corona/nieuws-over-het-coronavirus/corona-steffie-nl-het-coronavirus-eenvoudig-uitgelegd.html

Daarnaast stuurt de gemeente meerdere keren per week een digitale nieuwsbrief uit met het laatste nieuws over Corona. Inwoners kunnen zich aanmelden via http://gemeenteheerlen.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M7I4WpGXbR&wpMessageId=1225&userId=80389&command=viewPage&activityId=test&encId=1

 

Corona Nieuwsbrief voor senioren

Informatie omtrent de Corona maatregelen voor onze senioren in Heerlen. Samen met de gemeente Heerlen en de organisatie Heerlen Mijn Stad verspreiden we deze informatie over geheel Heerlen. Wij willen u vragen ons te helpen door deze nieuwsbrief te verspreiden onder de oudere inwoners. Derhalve ons verzoek print deze folder uit en hang hem op in de centrale hal van uw wooncomplex.

lees verder Corona Nieuwsbrief voor senioren in Heerlen_24.03.2020

 

Evenementen Bewonersraad Heerlen Centrum

Beste bewoners van Heerlen Centrum.

Het Coronavirus houdt ons land in de greep zo ook ons centrum. Zaken welke voorheen normaal waren zoals het bezoeken van onze ouderen in zorgcentra en verpleeghuizen, het bezoeken van terrassen en restaurants etc. is niet meer mogelijk. Ook binnen het centrum van Heerlen merken we de omvang van Corona. Voorheen waren we als Bewonersraad nu al bezig met het plannen van diverse evenementen zoals: wandelingen, zomerfeest met BBQ, kerstdiner etc. Gezien de gestelde adviezen van het RIVM kunnen we nu nog geen plannen maken wanneer onze evenementen zullen gaan plaatsvinden. Raadpleeg derhalve geregeld  onze website  www.bewonersraadhc.nl. We zullen er alles aan doen, zodra het veilig is, om ons evenementen programma zo snel mogelijk op te pakken.

Ten slot iedereen in Heerlen welke werkzaam is in de gezondheidszorg, politieagenten, ambulancepersoneel, supermarkten ……heel veel dank !!!

Blijf allen gezond en let een beetje op elkaar.

Bestuur Bewonersraad Heerlen Centrum.

Huis van het Recht

In Heerlen start het eerste “Huis van het Recht”.

Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden,huisvesting,verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbeschermingen woningcorporaties aan.

Lees verder:  20200113 Huis van het Recht

 

 

 

 

Gewijzigd bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid gaat uit van fors minder woningen in Schinkelkwadrant-Zuid

Vandaag 18 februari heeft het college besloten het bestemmingsplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ en het exploitatieplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ in gewijzigde vorm ter vaststelling aan de raad voor te leggen. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op een vermindering van het maximaal aantal te bouwen woningen in Schinkelkwadrant-Zuid; in plaats van maximaal 158 woningen laat het bestemmingsplan nu nog maar de bouw toe van maximaal 98 woningen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van vele partijen om in dit gebied tot meer vergroening en hoogwaardige woningbouw te komen.

 lees verder  persbericht vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid…

Heerlen zoekt samenwerking met jou

BijeenkomstHeerlerheide-PascalMoors-6

 

 

De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken van beleid.

lees verder  Artikel bijeenkomsten burgerbetrokkenheid april 2019 DEF

Buurtactie 2020

Ook dit jaar weer stelt de gemeente Heerlen een subsidie beschikbaar i.h.k.v de Buurtactie regeling. Wilt u uw buren leren kennen? of wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor de buurtactie-subsidie.

lees verder: Folder subsidie voor buurtactie