Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Leidingwerkzaamheden Gasthuisstraat

Betreft: leidingwerkzaamheden in de Gasthuisstraat en de verkeersomleiding.

In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Omdat binnenkort het werk van start gaat in de Gasthuisstraat en ook de riolering van de gemeente Heerlen wordt aangepakt, informeren wij u hoe wij dit gaan doen en hoe uw pand/bedrijf bereikbaar blijft.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

Voor het mijnwaternetwerk worden in de Gasthuisstraat vanaf de Groene Boord tot en met de Hertzdahlstraat twee leidingen in de weg aangebracht. De gemeente Heerlen wil naast het bestaande vuilwaterriool een nieuw hemelwaterriool aanleggen. Dit riool loopt door tot aan het Savelbergklooster. Het riool wordt direct nadat Mijnwater klaar is aangelegd.


Van 28 september tot en met begin december

De Gasthuisstraat wordt afgesloten voor verkeer. Verkeer moet omrijden via de Pancratiusstraat – Wilhelminaplein – Klompstraat – Groene Boord. De Gasthuisstraat is alleen voor bewoners van de Gasthuisstraat bereikbaar vanuit de Pancratiusstraat. Voor overig verkeer naar de binnenstad worden bij aanvang van de werkzaamheden verkeersmaatregelen getroffen. Vanwege deze omleiding leggen wij op een gedeelte van het Wilhelminaplein rubberen rijmatten neer.
Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best de overlast voor u tot een minimum te beperken.
Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kunnen we langer doorwerken of ook in het weekend bezig zijn.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Leidingwerkzaamheden Valkenburgerweg-kruisstraat

Betreft: leidingwerkzaamheden in de Kruisstraat, Coriovallumstraat en Valkenburgerweg

Geachte bewoner,
In het centrum van Heerlen leggen wij voor energieleverancier Mijnwater B.V. nieuwe leidingen aan tussen de Groene Boord en Valkenburgerweg. Omdat het werk binnenkort van start gaat aan de Valkenburgerweg, informeren wij u hoe wij dit gaan doen en hoe uw woning of (kantoor)pand bereikbaar blijft.


Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
Vanwege onder andere de Romeinse archeologische vondsten tijdens graafwerkzaamheden in de Coriovallumstraat en Kruistraat is het werk enigszins vertraagd en starten wij later dan gepland in de Valkenburgerweg.

De nieuwe planning

Van 24 augustus tot en met 20 september (week 35-38) . Door werkzaamheden aan de Kruisstraat en Coriovallumstraat is een rijbaan en de fietsstrook afgesloten en is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk.

Van 21 tot en met 27 september (week 39). Door werkzaamheden bij de oversteek Kruisstraat/Valkenburgerweg kan verkeer vanuit de Valkenburgerweg niet linksaf de Geerstraat in.

Van 28 september tot en met 1 november (week 40-44). Door werkzaamheden aan de Valkenburgerweg (tussen Kruisstraat en Euterpelaan, zie afbeelding 1) is de weg in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg is alleen toegankelijk voor laden en lossen en voor bewoners met garages. De trottoirs blijven toegankelijk.

Bovengenoemde werkzaamheden gaan helaas altijd gepaard met meer geluid en meer stof. Wij doen onze uiterste best die overlast voor u tot een minimum te beperken.

Bereikbaarheid Valkenburgerweg
De Valkenburgerweg (zie afbeelding 1) wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer en parkeren. De inritten van appartementen Nassau Staete en Castellum Heerle en privé parkeerterrein naast nummer 13 blijven toegankelijk. Hiervoor worden voorzieningen getroffen.

Laden/lossen en bestemmingsverkeer Laden, lossen en bestemmingsverkeer blijft mogelijk via de zuidzijde (zijde Euterpelaan). Als de leidingen tot voorbij de inritten in de grond liggen, gaat het verkeer via de noordzijde. Door transport van groot materieel over dit deel van het tracé kan het zijn dat u even moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Omleidingen tijdens werkzaamheden Valkenburgerweg Auto-en motorverkeer wordt omgeleid via de Euterpelaan – Apollolaan – Homerusstraat – Looierstraat – Schakelweg – Geerstraat. Fietsers gaan via de Apollolaan.

Bent u vergunninghouder in de Valkenburgerweg? Dan krijgt u een vignet (ontheffing) om uw auto te parkeren in de Euterpelaan, de Apollolaan en de Valkenburgerweg (buiten het afgesloten werkvak) tijdens de werkzaamheden. Deze ontvangt u, voordat het werk begint, per post van de gemeente.
Datum: 8-09-2020

Huisvuilophaaldienst Gelieve uw huisvuil of afvalcontainer tijdens de werkzaamheden op de hoek van het wegvak te zetten zodat Rd4 daar goed bij kan. Wij helpen u als het voor u te lastig is. Laat het ons dan even weten.

Afbeelding 1: bewoners kunnen de garages bereiken via het werkvak, zie zwarte pijlen.


Waar kunt u terecht met vragen?
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of in het weekend. Ook dan doen wij onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Leidingwerkzaamheden Kruisstraat 24 aug/20 sept

Aannemer Visser & Smit start binnenkort in de omgeving van de Kruisstraat met de werkzaamheden i.v.m. het Mijn waterproject.

Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?

We zijn momenteel bezig met de aanleg van de leiding in de Dr. Poelsstraat/Coriovallumstraat. Als dit werk gereed is, gaan we richting de Kruisstraat en vervolgens de Valkenburgerweg.

Kruisstraat

Periode: 24 augustus t/m 13 september
Waar : Kruisstraat (tussen Coriovallumstraat en Geerstraat, zie afbeelding 1)
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, ontgraven en transport grond, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid- en stofoverlast.
Eénrichtingsverkeer. Fietsstrook afgesloten.

Kruisstraat

Periode: 14 t/m 20 september
Waar :Kruisstraat (oversteek richting de Valkenburgerweg, zie afbeelding 2)
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, ontgraven en transport grond, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid- en stofoverlast.
Verkeer vanuit de Valkenburgerweg kan niet linksaf de Geerstraat in.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Bereikbaarheid Kruisstraat (afbeelding 1)
In verband met het aanbrengen van de leiding door de Kruisstraat wordt één rijvak afgesloten voor verkeer. Hierdoor is verkeer maar in één richting mogelijk. Verkeer vanaf de Geerstraat richting Kruisstraat blijft mogelijk (zie afbeelding 1).
Er is een omleidingsroute ingesteld via de R.de Beerenbroucklaan – Sint Franciscusweg – Groene Boord – Spoorsingel – Looierstraat – Geerstraat. Omdat vrachtwagens moeilijk de draai kunnen maken vanuit de Geerstraat de Geleenstraat in, is er voor het vrachtverkeer een extra omleidingsroute richting de Geleenstraat. Deze route loopt via de Homerusstraat – Apollolaan – Euterpelaan – Valkenburgerweg.


Bereikbaarheid tijdens oversteek Kruisstraat (afbeelding 2)
Om de oversteek van de leiding richting de Valkenburgerweg te maken (zie afbeelding 2), is het recht- doorgaand verkeer van de Geerstraat richting de Kruisstraat niet mogelijk. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld via de Homerusstraat – Apollolaan – Euterpelaan – Valkenburgerweg.


Waar kunt u terecht met vragen?
We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Boetes illegaal dumpen afval

PERSBERICHT

Mobiele camera’s helpen bij opsporing

Boetes uitgedeeld voor afval dumpen

De gemeente Heerlen zet fors in op illegale afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd. In zes gevallen is inmiddels ook een boete uitgedeeld.

Op het moment dat via de camera’s een dumping zichtbaar is, wordt er direct een Boa op af gestuurd. Deze spreekt de persoon direct aan. Is dat niet mogelijk dan wordt bekeken of iemand opgespoord kan worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken. In zo’n geval krijgt iemand thuis bezoek van een Boa.

Is er afval naast het cluster achtergelaten, dan wordt meteen een melding gemaakt om het direct op te ruimen.

Wethouder Charles Claessens: “Ik ben blij dat de inzet van de mobiele camera’s direct zijn vruchten afwerpt. Illegaal afval dumpen is echt een asociale daad. En daar hoort bij dat we krachtig optreden. Nu mensen zien dat er echt boetes worden uitgedeeld, denken ze hoplelijk nog eens goed na voordat ze dat doen. Voorlopig gaan we door met deze aanpak”.

Start herontwikkeling ‘t Loon

Beursgenoteerde kantorenbelegger NSI (eigenaar van winkelcentrum ‘t  Loon) en gemeente Heerlen maken samen een plan voor de herontwik-keling van winkelcentrum ‘t Loon. Samen met Bureau Stedelijke Planning gaan NSI en gemeente Heerlen inventariseren wat de beste invulling voor het winkelcentrum is. Tevens maakt de inrichting van het totale gebied inclusief parkeren deel uit van het plan. Winkelcentrum ’t Loon krijgt daarmee een vernieuwde functie die past bij de versterking van het centrum en een goede spreiding van boodschappenclusters over de stad. Het plan moet ook recht doen aan uitgangspunten van gemeente Heerlen en Stadsregio Parkstad-Limburg, zoals het terugdringen van leegstand.

NSI zet gelijk een eerste stap naar de transformatie van Het Loon. Er komt een tweede supermarkt aan de achterkant van winkelcentrum ‘t Loon (ALDI), de kant die grenst aan de stadsautobaan (N281). Om dat mogelijk te maken huurt NSI de parkeerplaats aan die kant voor de komende jaren van de gemeente. De huur compenseert de parkeerinkomsten die de gemeente misloopt. Voor bezoekers van de supermarkt wordt parkeren de eerste 75 minuten gratis.

Sluiting dag- en nachtopvang De Klomp

Zoals bekend zal de dag- en nachtopvang “de Klomp” gaan verdwijnen. De Klomp werd in juni 2006 in gebruik genomen. Echter deze lokatie voldoet niet meer, zodoende er een nieuwe lokatie is gekozen in het voormalig klooster aan de Gasthuisstraat 35 te Heerlen. Na een interne verbouwing van het pand aan de Gasthuisstraat zal de Klomp uiterlijk 21 mei 2021 haar deuren sluiten.

zie persbericht 20200417 persbericht Gasthuisstraat

Coronavirus informatie gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen wil u informeren over de informatiekanalen, -platforms en middelen met betrekking tot het coronavirus om de inwoners en ondernemers te bereiken. Op de website van de gemeente staan veel gestelde vragen voor inwoners en ondernemers.

Informatie inwoners: https://www.heerlen.nl/corona

Informatie ondernemers: https://www.heerlen.nl/coronaondernemers

Daarnaast worden dagelijks nieuwe updates via de social mediakanalen van de gemeente verstrekt.

Facebook: https://www.facebook.com/gemeenteheerlen

Twitter: @gemeenteheerlen

Instagram: https://www.instagram.com/heerlenis

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gemeente-heerlen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA9sHWJzg1P9sMZB3rXMFmg> hier worden  regelmatig filmpjes geplaatst van burgemeester Emile Roemer om iedereen een hart onder de riem te steken

Sinds gisteren is er een landelijke website met betrekking tot corona speciaal voor kwetsbare groepen. Op deze website wordt het coronavirus en de maatregelen eenvoudig uitgelegd: https://www.heerlen.nl/corona/nieuws-over-het-coronavirus/corona-steffie-nl-het-coronavirus-eenvoudig-uitgelegd.html

Daarnaast stuurt de gemeente meerdere keren per week een digitale nieuwsbrief uit met het laatste nieuws over Corona. Inwoners kunnen zich aanmelden via http://gemeenteheerlen.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M7I4WpGXbR&wpMessageId=1225&userId=80389&command=viewPage&activityId=test&encId=1

 

Buurtactie 2020

Ook dit jaar weer stelt de gemeente Heerlen een subsidie beschikbaar i.h.k.v de Buurtactie regeling. Wilt u uw buren leren kennen? of wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor de buurtactie-subsidie.

lees verder: Folder subsidie voor buurtactie