Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen maakt zonnepanelen haalbaar voor (bijna) iedereen

Gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat óók mensen met een kleine beurs zonnepanelen kunnen aanschaffen. Door de stijgende energieprijzen hebben zij deze manier om te bezuinigen het hardst nodig. Daarom helpt de gemeente bij het aanschaffen van zonnepanelen – waardoor u niet hoeft te investeren met eigen geld.

Hoe werkt het?

De gemeente leent u het geld voor de aanschaf van de zonnepanelen. Geld lenen kost geld. Maar zonnepanelen leveren geld op – meer dan u maandelijks moet aflossen. Hierdoor maken we zonne-energie voor iedereen betaalbaar!

Helpen doen we ook met het terugvragen van de btw over uw zonnepanelen. En door 15 jaar garantie op uw installatie. Voor dit alles hebben we een partner gevonden in Volta Limburg. Meer weten hoe het werkt?

Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomsten op 18 of 30 november in Hoensbroek en Heerlen. Lees er meer over in deze digitale folder. Of kijk op de website.

Wat Heerlen doet aan duurzaamheid vind je hier.

Werkzaamheden rondom Burg. van Grunsvenplein

Werkzaamheden rondom Burgemeester van Grunsvenplein

Vanaf 25 oktober start Enexis met werkzaamheden voor het vervangen van de gasleiding in het trottoir. Dit gebeurt ter voorbereiding van de herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein.

Enexis gaat tot aan de kerst gefaseerd aan de slag in de Geerstraat om vervolgens verder te gaan in de Muzenlaan, de Apollolaan en het Burg. van Grunsvenplein. Tijdens de werkzaamheden wordt het trottoir veilig afgezet. Er wordt gezorgd voor een alternatieve route zodat u zo min mogelijk overlast ervaart.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt:  

  • Vanaf 18 oktober: Valkenburgerweg (dit heeft voorrang i.v.m. asfalt werk op de Valkenburgerweg)
  • Vanaf 25 oktober: Geerstraat excl. Wegsteek verlengde Apollolaan
  • Vanaf 1 november t/m 21 november: Muzenlaan
  • Vanaf 22 november t/m 12 december: Apollolaan

Bekijk de plannen rondom het Burgemeester van Grunsvenplein.

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (bewoners)

Informatiebrief voor bewoners

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer.

In deze week hebben we 2 uitloopdagen (donderdag en vrijdag) ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren. De parkeerplaatsen langs de noordelijke rijbaan komen tijdelijk te vervallen. De parkeergarage van Q-park is op dinsdag 26 oktober naar verwachting een aantal uren niet bereikbaar omdat we dan het asfalt aanbrengen en moeten walsen. Op de overige dagen zetten we verkeersregelaars in om parkeren in de Q-parkgarage wel mogelijk te maken. U kunt ook eventueel gebruik maken van de parkeergarages van Q-park aan de Klompstraat of Theater Heerlen of elders in de gemeente Heerlen.

De zuidelijke rijbaan van de Putgraaf blijft open en is vanaf de Groene Boord bereikbaar via de Rector Driessenstraat.

Dit alles is weergegeven op onderstaand overzichtskaartje. De diverse omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Omgevingsmanager Johann Dekker

tel.: 06 5022 5839 óf johanndekker@vshanab.nl

Asfalteringswerkzaamheden Putgraaf (ondernemers)

Informatiebrief voor ondernemers.

Informatiebrief asfalteringswerkzaamheden Putgraaf inclusief rotonde Akerstraat te Heerlen 14-10-2021

Geachte lezer,

Ten tijde van het aanleggen van de Mijnwaterleidingen in de Putgraaf is de asfaltverharding tijdelijk hersteld. In de week van maandag 25 oktober 2021wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht. Dit betekend dat de bovenste laag weggefreesd wordt en er een nieuw asfalt toplaag aangebracht wordt. Dit betekend voor de omgeving dat de noordelijke rijbaan van de Putgraaf tot en met de rotonde Akerstraat vanaf maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten is voor al het wegverkeer. In deze week hebben we 2 uitloopdagen ingecalculeerd in verband met mogelijk natte weersomstandigheden waarop we niet kunnen asfalteren.

Wat betekend dat voor u?

De bevoorrading van de winkeliers die in het centrum zitten rijden nu aan via en over de rotonde Putgraaf/ Akerstraat. Dat zal in de week van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober als gevolg van de asfalteringswerkzaamheden niet gaan. Gelieve uw leveranciers hierover te informeren en aan te geven om aan te rijden via Doctor Poelstraat en Geleenstraat. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze Omgevingsmanager Johann Dekker via tel.nr. 06 5022 5839 of johanndekker@vshanab.nl

Officiële opening publiekshal stadskantoor

Nieuwe start in een iconisch gebouw

De publiekshal in het nieuwe stadskantoor wordt op maandag 18 oktober om 11.00 uur officieel in gebruik genomen. Het voltallige college van B&W is daarbij aanwezig en zal de eerste uren optreden als gastheer/gastvrouw. Wethouder Loek Damen ontkurkt de champagne terwijl het zangduo Paul & Leo het Heerlens volkslied zingt.

De opening van de publiekshal is de eerste mijlpaal in de oplevering van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale raadhuis.

Burgemeester Roel Wever: “We zijn blij en trots dat we vanaf maandag onze inwoners al kunnen ontvangen in het nieuwe gebouw. Het is een icoon dat perfect aansluit bij de vernieuwende tijdgeest die Heerlen altijd heeft gehad qua architectuur en nu ook weer laat zien. Het markeert de start van een nieuw hoofdstuk in de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis van onze stad. Een stad met ambitie en een uniek karakter”.

Met elkaar om tafel

“De publiekshal, de plek waar traditioneel de meeste inwoners van de stad worden ontvangen, is een prachtige ruimte. Open en toegankelijk,” aldus wethouder Adriane Keulen van Publieke Dienstverlening. “Het is een centraal gelegen ontmoetingsplek waar onze burgers van harte welkom zijn. De hal is zo ingericht dat de privacy van mensen, ondanks de openheid, voldoende is gewaarborgd. Een gastheer/gastvrouw bij de ingang (bij de aanmeldzuil) ondersteunt indien nodig.”

Kwaliteit

Ondanks alle beperkingen van de coronapandemie is op de bouw keihard doorgewerkt. Wethouder Loek Damen van Ruimtelijke Ordening: “We hebben in die periode te maken gehad met schaarste van grondstoffen en vertraagde leveringen. Dat is jammer, maar we wilden geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van de geplande afwerking. Dit unieke gebouw met bijzondere architectuur verdient het dat we hebben gekozen voor kwaliteit boven snelheid van oplevering”.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afwerking van de openbare ruimte en andere delen van het nieuwe stadskantoor. Vanaf de Geleenstraat is een tijdelijke doorgang gemaakt naar de nieuwe ingang van de publiekshal.

Sluitende begroting 2022 gemeente Heerlen

Het college van Burgemeester en Wethouder legt de gemeenteraad op 3 november (tijdens de algemene beschouwingen) een sluitende begroting 2022 voor. Daarmee legt het college een gezonde basis voor de eigen ambities en die van de volgende coalitie. De algemene reserve is op peil en de post ‘onvoorzien’ bedraagt 1,5 miljoen euro

Door verschillende financiële tegenvallers moest het college de afgelopen jaren hard ingrijpen. Wethouder Loek Damen van Financiën: “Met het herstelplan zijn we tot het uiterste gegaan om te komen tot een gezonde begroting. We zijn streng geweest op de uitgaven, maar hebben ook onverminderd vastgehouden aan onze ambities. En we hebben een paar goede kansen gekregen die we hebben benut. Samen met partijen in de organisatie en de stad is het ons gelukt. Daar ben ik ontzettend trots op”.

Onverminderd doorgaan

In de begroting 2022 zijn de budgetten gekoppeld aan vooraf vastgestelde opgaven. Op die manier is het mogelijk onverminderd door te gaan met de uitvoering van de plannen en tegelijkertijd de financiën goed in de gaten te houden. In Heerlen Noord gaat het om een integraal herstructureringsprogramma waarmee de volgende generatie jongeren in het gebied dezelfde kansen moet krijgen als andere Nederlanders.

Het is een oude wens van het college om Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, MBO en middelbaar onderwijs terug te halen naar het centrum. In 2022 worden daar de eerste stappen voor gezet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 juli 2022. Daarvoor moeten tal van processen en structuren worden aangepast. Maar ook de samenwerking tussen burgers en gemeente moet een nieuwe vorm krijgen.

Het onderwerp digitalisering loopt als een rode draad door de organisatie. Dat is nodig om burgers beter van dienst te kunnen zijn en economische kansen beter te kunnen verzilveren.

Duurzaamheid en burgerbetrokkenheid, twee pijlers uit het huidige coalitieakkoord, worden steeds belangrijker in de maatschappij. Nauwe samenwerking met burgers, bedrijven, woningcorporaties en andere overheden moet er in 2022 toe leiden dat de plannen breed gedragen worden.

Kansen

Maar ook op andere, uiteenlopende thema’s neemt het college de kansen voor de stad. Onder meer door projecten als ‘Kansrijk van start’, de realisatie van de eerste Skaeve Huse, de aanpak van schuldhulpverlening, de verdere transformatie van het centrum, de gebiedsgerichte aanpak ‘Sociaal veilig’, het IBA Expojaar, de lobby voor de intercity naar Aken, het project ‘Schoon en heel’, de vernieuwing van scholen en het optimaliseren van cultuur en sport.

De raad stelt de begroting 2021 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.

Bekijk de begroting 2022 hier.

Camera in Beeld

Oproep gemeente Heerlen

Meld uw beveiligingscamera aan bij ‘Camera in Beeld’

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

Help de politie met het oplossen van strafbare feiten

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen terrein, maar soms ook van een stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden een waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.

Online database

Burgers en ondernemers helpen daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is een online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan aangegeven. Zo heeft de politie overzicht welke camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames van maken.

Contact met de eigenaar

Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of de beelden gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder toestemming van de eigenaar de beelden bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw camera dan aan bij de website van de politie. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade

Heerlen kiest ontwerp voor Promenade, met veel groen en ruimte voor ideeën van inwoners

Het schetsontwerp van de Promenade. De gemeente nodigt Heerlenaren uit hun ideeën over het concept te delen.Afbeelding: Gemeente Heerlen

Ooit kenmerkte een waterpartij de Promenade in Heerlen, tegenwoordig zijn het de grijze kopgebouwen en tijdelijke stadstuin. Met het voorkeursontwerp dat de gemeente nu kiest, kleurt de toekomstige Promenade volop groen met onder meer ruimte voor een mega-wadi.

Waar aan de ene kant de sloop van de loodsen rond de stadstuin is ingezet, kon men maandag aan de andere kant van de Promenade zien wat de toekomstplannen voor de omgeving zijn. In boekhandel Van der Velden Van Dam kregen geïnteresseerden de kans om een eerste blik te werpen op de door de gemeente Heerlen ingeslagen weg.

Eigen input

Van de drie à vier voorlopige schetsen van het voorste deel van de Promenade heeft het bestuur inmiddels één voorkeursvariant uitgekozen. Het gaat nog allerminst om een eindproduct: omwonenden en belanghebbenden krijgen de kans om met eigen input te komen naar aanleiding van het ontwerp. Eén ding is zeker: „De stenigheid verdwijnt echt compleet”, vertelt een aanwezige medewerkster van de gemeente.

De entree naar de ondergrondse parkeerplaats op de Promenade blijft zeer waarschijnlijk bestaan, al zal het kopgebouw dat daar op dit moment omheengebouwd is wel verdwijnen. Momenteel staat er een paviljoen voor ingetekend, maar het is één van de plekken die nog niet concreet is ingevuld. Uitgangspunt blijft in ieder geval dat de doorbraak van de Promenade, die ontstaat na de sloop van de kopgebouwen, zo veel mogelijk vrij blijft.

Lees meer: Groen park op Promenade in centrum Heerlen stap dichterbij na aankoop van twee kopgebouwen

Het plan om op de plek van het inmiddels gesloopte winkelcentrum De Plu een foodhal met 98 woningen te bouwen is al bekend. Daarmee is echter slechts een gedeelte van de tijdelijke stadstuin weer ingevuld met bebouwing. Afgaande op de schets blijft het daar ook bij. De Promenade moet vooral open en groen blijven. Ondanks de extra ruimte voor natuur blijft er genoeg plek over voor evenementen, zoals de markt en kermis.

Zo slentert de toekomstige Heerlenaar van de terrassen van de foodhal zo door naar een zogenaamde piazzetta: een beschut pleintje naar Italiaans voorbeeld waar men kan zitten. Aan de overkant krijgt de natuur en biodiversiteit alle ruimte in de vorm van een mega-wadi, bosjes en kruiden. Het groengebied – dat ook dient als wateropvang– ligt wat dieper dan de rest van de straat door het natuurlijke hoogteverloop. Aan en over de wadi komen zitranden en vlonders. Kunstwerk De Zegelboom blijft in de plannen overigens behouden rond zijn huidige plek.

Lees ook: Na jarenlange discussies, verwijten en weerstand gaat centrum van Heerlen nu eindelijk op de schop

Draai je het hoofd vanaf de piazzetta de andere kant op, dan zie je ook daar de natuur terugkeren in het straatbeeld. Een deel van de huidige stadstuin blijft in het ontwerp namelijk behouden, met een overdekt gedeelte en de mogelijkheid voor de buurt om zelf invulling te geven aan een stukje groen. Nog verder daarachter komt een wat strakker aangelegd buurtplantsoen.

Hoewel het nog om een voorlopige schets gaat, is er in het concept zelfs al nagedacht over de uitstraling van een transformatorkast binnen het geheel. Het doet vermoeden dat de kadernota Sjoeën Heële sinds de recente kritiek binnen de Heerlense raad nadrukkelijker de aandacht krijgt bij de transformatie van het stadscentrum van grijs naar groen.

Lees ook: Wordt Sjoeën Heële dan eindelijk in de praktijk gebracht? Aanpak rommelige binnenstad na 2,5 jaar nog nergens te zien

Lening voor starters op Heerlense woningmarkt

Starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug. Daarom helpt gemeente Heerlen vanaf 1 september starters een huis te financieren met de Starterslening. Dit is een extra lening bovenop de hypotheek.

Met de Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunnen starters op de woningmarkt net een beetje extra lenen voor het aankopen van een eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen wat de woonstarter kan lenen op basis van het inkomen en het bedrag dat nodig is om de woning te kunnen kopen. De maximale hoogte van de Starterslening in Heerlen is € 49.000,-.

Eerste 3 jaar geen maandlasten 

De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast, daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid.

Voorwaarden

Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. Dit wordt gebaseerd op een aantal voorwaarden. Je kunt de Starterslening in Heerlen aanvragen als:

  • je voor het eerst een huis koopt;
  • je zelf in het huis gaat wonen;
  • de maximale aankoopprijs van de woning € 245.000,- is;
  • de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
  • de rentevaste periode van je eerste hypotheek maximaal 10 jaar is.

Meer informatie en aanvragen

De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. De aanvraag van de Starterslening start op 1 september. Kom je in aanmerking? Bekijk de instructie op https://www.heerlen.nl/starterslening-aanvragen.html. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op www.svn.nl/starterslening.

Onthulling kunstwerk VIAVIA

Zoals vanouds is het nooit stil in het Romeinse badhuis: het borrelt en het bruist er! Aanstaande zaterdag 28 augustus wordt tijdens Cultura Nova, het verhaal van het museum, onthuld in het kunstwerk VIAVIA: het eerste doek van een drieluik waarin het verleden, heden en toekomst samenkomen.

Uniek rijksmonument

Sinds 1977 zijn in het Thermenmuseum in Heerlen de goed bewaarde restanten van een Romeins badhuis te zien. Na grondig onderzoek en restauratie, blijkt dit het oudste stenen gebouw van Nederland te zijn. Een uniek archeologisch rijksmonument van nationale allure. Om dit topstuk inspirerend te presenteren bouwt Heerlen een nieuw Romeins Museum. Fysiek en virtueel kunstwerk De eerste aanzet om dit Romeins verleden te ontsluiten is het drieluik VIAVIA van kunstenaar Donald van Schilt. Zijn collages, die hij verrijkt met augmented reality (AR) waarbij er digitaal een extra laag informatie over het kunstwerk heen wordt gelegd, kenmerken zich door een rauwe uitstraling. Het roept op om verder te kijken, om vanuit verschillende perspectieven naar het doek te kijken. Door de app Artivive op de mobiele telefoon te downloaden kan men virtueel het hele kunstwerk bekijken en tussen de verschillende lagen kijken. Net als een echte archeloog.

VIAVIA

De naam ‘VIAVIA’ is afgeleid van de twee via’s die elkaar kruisen, Via Belgica en Via Traiana. Op dit kruispunt is zo’n 2000 jaar geleden een badhuis gebouwd. Uit dit badhuis ontstond Coriovallum wat nu nog bestaat: Heerlen. ‘Via via’ kennen we ook als uitdrukking om aan te geven hoe je verder komt, van het ene punt naar het andere punt. Letterlijk én figuurlijk. Dit past bij Heerlen, een stad in beweging.

Verleden, heden en toekomst

In het drieluik wordt het verhaal verteld van het Thermenmuseum, gecombineerd met de stad Heerlen. Zonder verleden bestaat er geen heden, van daaruit kijken we naar de toekomst. Wethouder van Cultuur Jordy Clemens onderstreept het initiatief als volgt: “Het is mooi dat door middel van dit kunstwerk het werk achter de coulissen voor een nieuw Romeins Museum zichtbaar wordt. Archeologie en Romeins verleden vertaald in een kunstwerk waarbij je tijdens het kijken steeds verrast wordt door nieuwe dingen. Dat past bij een stad als Heerlen.”
Het eerste doek wordt zaterdag 28 augustus om 21.30 uur onthuld en focust zich op de ontdekking van het Romeins bad, de opgravingen en het ontstaan van het Thermenmuseum in Heerlen. Deze avond is vrije toegang voor iedereen van 19.00 tot 23.00 uur om het badhuis te bezichtigen