Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Heerlen sluit 2022 af met plus 23,9 miljoen

PERSBERICHT

Heerlen sluit 2022 af met plus van 23,9 miljoen

Heerlen sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van 23,9 miljoen. Als de gemeenteraad instemt, wil het college een groot deel van dit bedrag inzetten om inwoners ook dit jaar een energietoeslag uit te keren. Verder is het voorstel om extra geld in te zetten voor bijvoorbeeld Heerlen-Noord, het begeleiden van mensen naar werk en de gebiedsontwikkelingen Spoorsingel, Terworm en Kaldeborn. Daarna blijft nog €500.000,- over om toe te voegen aan de algemene reserve. Op 28 juni buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Het college kijkt terug op een dynamisch jaar. Een jaar waarin de coronamaatregelen werden afgebouwd, de oorlog in Oekraïne uitbrak en iedereen te maken kreeg met een ongekende stijging van de energieprijzen. Maar ook een jaar waarin het van Grunsvenplein werd opgeleverd, de bedrijventerreinen verder groeiden en Kasteel Hoensbroek door de ANWB werd uitgeroepen tot mooiste kasteel van Nederland.

Wethouder Martin de Beer is tevreden over de financiële afronding van 2022 maar geeft aan dat er nog veel onzekerheid is over 2023: “De inflatie, stijgende rente en hoge energieprijzen zorgen dit jaar en volgende jaren voor veel onzekerheid in onze gemeentelijke begroting.”

Operatie Steenbreek

PERSBERICHT

Tegels eruit, groen erin!

Bij de gemeente Heerlen zijn afgelopen weekend de plantpakketten opgehaald door de circa 50 deelnemers van Operatie Steenbreek. Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) overhandigde de eerste exemplaren.

Met Operatie Steenbreek stimuleert de gemeente Heerlen burgers om voor- en achtertuinen te vergroenen: tegels eruit, groen erin! Deelnemers kunnen daarvoor plantenpakketten krijgen voor 12 m² tuin. Ze moeten zelf de tegels weghalen en de planten in de grond zetten.

De Stichting CNME (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) ondersteunt de gemeente hierbij. Nadat mensen zich hebben aangemeld, gaan ze bij hen op bezoek en maken samen een plan.

Eerste keer

Mevrouw Ans Pipers was een van de eersten die de planten kwam ophalen vrijdagmiddag: “Het is de eerste keer dat ik meedoe. Het zijn behoorlijk wat planten die ik meekrijg, maar gelukkig krijg ik voldoende hulp bij het verwerken ervan.

Goede zaak

Wethouder Marco Peters: “Als gemeente zetten we in op rigoureuze vergroening. Met Operatie Steenbreek stimuleren wij onze inwoners om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Zo maken we op juist die plekken waar het het hardst nodig is écht het verschil!”

Groen en duurzaam

De stichting CNME is al 25 jaar actief om mens en natuur te verbinden voor een groene en duurzame wereld. De stichting werkt altijd samen met andere partijen en helpt hen met de aanwezige kennis en expertise om de eigen leefomgeving te vergroenen.

Heerlen opent eerste menstruatieproducten uitgiftepunt in stadskantoor

PERSBERICHT

Heerlen opent eerste menstruatieproducten
uitgiftepunt in stadskantoor

In de openbare toiletruimte in het Heerlense stadskantoor kunnen inwoners en
bezoekers met een kleine portemonnee vanaf deze week gratis
menstruatieartikelen zoals maandverband en tampons ophalen. De gemeente
Heerlen sluit hiermee aan bij de landelijke groei van dit soort uitgiftepunten,
waarvan er volgens het kabinet de komende tijd duizend bij moeten komen.

Taboe
Ongeveer 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven in Nederland kampt ook met
menstruatiearmoede. Dit betekent dat er thuis niet genoeg geld is om noodzakelijke
menstruatie- en hygiëneproducten als maandverband en tampons te kopen.

Daarnaast rust er ook een taboe op menstruatiearmoede. Het is nog steeds niet overal
gebruikelijk om over menstruatie te praten, laat staan aan te geven dat je
menstruatieproducten niet kunt betalen.

Mee kunnen doen
Casper Gelderblom, wethouder Dienstverlening beschouwt het als een stap vooruit: “Het is
onacceptabel dat meisjes en vrouwen die menstruatieproducten niet kunnen betalen, niet of
minder makkelijk mee kunnen doen. Met dit eerste uitgiftepunt voor gratis
menstruatieproducten hopen we een taboe te helpen doorbreken en zorgen weg te nemen
van degenen die soms geen geld hebben voor deze noodzakelijke producten.”

De kast staat in de openbare toiletruimte van het stadskantoor, zodat iedereen die het nodig
heeft daar een pakje uit kan halen.

Omruilactie witgoedapparaten verlengd

PERSBERICHT

Heerlense energiebesparende omruilactie witgoedapparaten wegens succes verlengd

Ongeveer 800 huishoudens hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de omruilactie witgoed. Vanwege de grote interesse in de actie heeft het college in Heerlen besloten om het subsidieplafond voor de omruilactie te verhogen naar 1,3 miljoen euro. Hiermee verwacht Heerlen nog 900 huishoudens extra te kunnen helpen met een minder energieslurpend apparaat.

In februari is Heerlen gestart met de omruilactie witgoed als onderdeel van haar bestrijding van energiearmoede. Hiermee kunnen huishoudens met een lager (midden) inkomen (tot maximaal 175% van het bijstandsniveau) via de energiebespaarcoach van de WoonWijzerWinkel Limburg een aanvraag indienen om hun oude koelkast, koelvries-combinatie, droger of wasmachine om te ruilen voor een zuiniger apparaat.  

Wethouder Wonen, Milieu & Circulariteit Casper Gelderblom is blij met het succes van de actie. “Deze sociale én duurzame omruilactie laat goed zien hoe we in Heerlen energiearmoede willen ombuigen naar energierechtvaardigheid. Door oude koelkasten en wasmachines te vervangen door energiezuinige nieuwe exemplaren helpen we het huishoudboekje én het klimaat. Door de oude witgoedapparaten te ontmantelen en te recyclen, is de actie ook een stap richting de circulaire economie van de toekomst.”

Hoe werkt het?

De energie bespaarcoach komt bij de inwoner thuis en geeft advies over hoe iemand met kleine aanpassingen al energie kan besparen. Wanneer een huishouden in aanmerking komt voor de omruilactie witgoed, vullen zij, samen met de bewoner, een aanvraagformulier in.

Wanneer het plafond van de subsidie bereikt is, houdt de omruilactie witgoed op. Kijk op www.heerlen.nl/energiekosten of u ook gebruik kunt maken van deze regeling.

Wat levert het op?

Dankzij de vervanging gaat de energierekening van inwoners omlaag, en helpen we het klimaat. Bij vervanging van een oude wasmachine gaat het gemiddeld om een besparing van zo’n 40 euro per jaar – en dus vele honderden euro’s over de hele gebruiksperiode. Iedere vervangen wasmachine bespaart het klimaat bovendien jaarlijks de co2-uitstoot die gemoeid gaat met de productie van 5300 plastic tassen. Uitgaande van diezelfde besparing, heeft de Heerlense omruilactie al bijna evenveel co2 bespaard als 1000 bomen die 10 jaar hebben gegroeid.


1 miljoen voor Romeins Museum de Thermen

PERSBERICHT

Principebesluit van 7 februari

Provincie draagt 1 miljoen bij aan Romeins Museum

de Thermen

De gemeente Heerlen is zeer verheugd met deze eerste bijdrage van 1 miljoen euro aan het Romeins Museum door de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten stemde op 7 februari met dit principebesluit in. Daarnaast is de afspraak gemaakt om de samenwerking met betrekking tot de lobby te intensiveren en deze gezamenlijk op te pakken richting onder meer Den Haag.

Gedeputeerde Geert Gabriels (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Het Romeinse badhuis is een belangrijk archeologisch monument dat we alleen kunnen behouden met een klimatologische oplossing. De gemeente kan nu tot het einde van dit jaar een subsidieaanvraag indienen bij de Provincie om aanspraak te maken op de gereserveerde € 1 miljoen om het Romeinse badhuis duurzaam te behouden.  Het is een fantastisch stukje Romeinse geschiedenis dat zich in onze provincie bevindt en waar we toekomstige generaties ook van willen laten genieten. Het verhaal van het oudste stenen gebouw van Nederland moet verteld worden, zowel binnen onze provinciegrenzen als ver daarbuiten.”


Wethouder Jordy Clemens: “We zijn erg blij met het nu al toegekende bedrag. Het brengt de realisatie van het Romeins Museum een stap dichterbij. Bovendien is het belangrijk dat we dit belangrijke verhaal nu samen met de provincie kunnen gaan vertellen. Op het Romeins badhuis zijn we terecht trots. Het vormt een fundament van de Romeinse nederzetting Coriovallum en is het oudste stenen gebouw van Nederland. We staan voor een belangrijke opdracht: dit unieke nationaal erfgoed behouden voor onze en latere generaties en presenteren aan een breed publiek. Dit doen we met een nieuw museumgebouw dat het Romeins badhuis beschermt én ruimte geeft voor de unieke verhalen die verbonden zijn aan dit gebouw, aan onze stad en deze regio. Hiermee kunnen we de geschiedenis van de Romeinse tijd tussen Maas en Rijn nog beter vertellen, delen en ervaren. Want het belang van Limburg in de Romeinse tijd is duidelijk. Wij bouwen aan een nieuw museum, een landmark, waar het badhuis als archeologisch rijksmonument optimaal tot zijn recht komt.”

Romeins Museum
Het nieuw te realiseren Romeins Museum wordt een museum met een (inter)nationaal bereik, maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Romeins Kwartier en één van de dragers van een vernieuwde Heerlense binnenstad waarin kwaliteit, identiteit en experiment centraal staan. Het gebied rondom het museum transformeren we tot een aantrekkelijk en groen gebied voor bewoners, bezoekers en ondernemers, geïnspireerd door ons Romeins verleden. Zo wordt het Romeins Museum dé toegangspoort tot Romeinse Heerlen, Limburg en de Euregio.

Heerlen een natuurinclusievere stad

PERSBERICHT

Een natuurinclusievere stad

Heerlen maakt werk van dierenwelzijn en natuurinclusief bouwen

Een duurzame toekomst vergt het herstel van balans tussen natuur, dier, en mens. Dit vraagt ook in Heerlen om actie. Om deze reden zet gemeente Heerlen een eerste stap richting een natuurinclusievere stad met beleid op dierenwelzijn én een plan van aanpak voor het beleid natuurinclusief bouwen.

Dierenwelzijn

Dieren horen bij de samenleving en verrijken het leven van veel Heerlenaren. Met de nota Dierenwelzijn geeft de gemeente invulling aan de wens vanuit de samenleving om beter om te gaan met dieren. De nota geeft uitdrukking aan de intrinsieke waarde van het dier, het belang van een duurzame leefomgeving, en het belang van een grotere biodiversiteit. Zo beperkt de gemeente de inzet van dieren bij evenementen tot educatieve doeleinden. Ook maakt de nota budget vrij voor bewustzijnsbevordering en jeugd- en burgerprojecten rondom dierenwelzijn.
 
Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving. Hierdoor kunnen er meer planten- en diersoorten leven in onze stad. Met dat doel werkt de gemeente de komende maanden aan beleid dat natuurinclusief (ver)bouwen structureel bevordert. Hiermee zet de gemeente in op een betere leefomgeving voor mens en dier, bijvoorbeeld door middel van groene daken en gevels, het bieden van nest- en schuilgelegenheden of door het aanleggen van natuurlijke vijvers.
“Om een gezonde, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier te ontwikkelen, moet dier én natuur een volwaardige plaats krijgen in het Heerlens beleid. De stappen die we nu zetten zijn belangrijke bouwstenen in onze ambitie om een duurzame, groene en klimaatadaptieve gemeente te zijn, waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken”, aldus wethouder Milieu, Biodiversiteit en Dierenwelzijn Casper Gelderblom.


* De nota dierenwelzijn en het plan van aanpak natuurinclusief bouwen moet nog door de gemeenteraad van Heerlen worden vastgesteld. Dit wordt tijdens de raadsvergadering van eind mei 2023 besloten.

Uitbreiding basisbanen

PERSBERICHT

Heerlen breidt het aantal basisbanen uit naar 30. In een basisbaan kan een kandidaat zich ontwikkelen naar een functie waar de reguliere arbeidsmarkt om vraagt. Er komen minimaal 10 basisbanen bij de gemeente, bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Akerstraat of voor wagenparkonderhoud. De andere basisbanen worden gezocht bij organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben. Denk aan conciërges in de buurt of bij scholen, of facilitair medewerkers bij sportclubs of culturele verenigingen.

Wethouder Martin de Beer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het arbeidsproces: “mensen ervaren meer voldoening en welzijn als ze werken. Ze worden onafhankelijk en doen weer mee in de samenleving. Een basisbaan is een van de instrumenten die mensen een kans geeft op ontwikkeling.”

De werkzaamheden in een basisbaan zijn van maatschappelijk nut. Na maximaal 2 jaar stroomt een kandidaat uit naar regulier werk. Kandidaten komen in dienst bij WerkvoorHeerlen dat ook zorgt voor de begeleiding. Voor de uitstroom naar regulier werkt WerkvoorHeerlen samen met WSP Parkstad. Werkgevers ontvangen een subsidie als ze een basisbaan creëren. Het gaat om een pilot van 1 jaar.

Onbemande medische dronevlucht

PERSBERICHT

Eerste onbemande medische dronevlucht over landsgrenzen

Op 21 april 2023 vanaf 10.00 vindt een eerste onbemande dronevlucht plaats tussen Heerlen en Aken. Het doel is om zo dicht mogelijk op te stijgen en landen bij het Klinikum en Zuyderland. In deze vlucht komen meerdere innovaties en uitdagingen samen. Het is de eerste keer dat onbemand over een grens én buiten de zichtwijdte wordt gevlogen.

Het gebruik van onbemande vluchtsystemen voor veilig en snel transport van medische goederen, zoals medicijnen, tussen apotheekgroothandels, laboratoria en ziekenhuizen biedt een enorm potentieel. Een gedigitaliseerd, smart netwerk kan in een grensregio mensenlevens redden.

In het in maart afgesloten Europese project SAFIRMed werden zogenaamde U-Space-Services (services voor digitale organisatie van het luchtruim) verder ontwikkeld om het transport van medische goederen veilig en zichtbaar voor alle gebruikers te kunnen laten zijn. Het project EULE heeft dit nog verder uitgewerkt door gebruikers zoals ziekenhuizen en laboratoria te betrekken. Er is hierbij onder andere gekeken naar de integratie van verschillende logistieke systemen.

Europese wet- en regelgeving

De toestemming voor een dergelijke vlucht valt onder nieuwe Europese wet- en regelgeving. Maar toch liep men hier aan tegen het feit dat er nog verschillen zijn tussen landen in interpretatie hiervan. De diverse wetten en regels tonen aan dat er aandacht moet zijn voor vereenvoudiging van wetgeving in grensregio’s en meer experimenteerruimte in het grensgebied.

Aken modelregio

Aken is de Duitse modelregio voor stedelijke luchtmobiliteit, waar onderzoek wordt gedaan naar inzet van onbemande vliegsystemen in steden. Daarbij werkt Aken zeer nauw met haar partners over de grens, zoals Heerlen, om tijdig in te kunnen spelen op de kansen die grensoverschrijdend luchtverkeer biedt.

Noot voor de redactie:

Wanneer: vrijdag 21 april, 10.00 uur

Opstijgen: in Heerlen, kruising Benzenrade/Daelsweg

Landen: rond 10.30 aan het westelijke einde van de parkeerplaats van het Klinikum in Aken (Pauwelsstrasse 30, 52074 in Aken), hier vindt ook een kleine bijeenkomst plaats.

Nationale Dodenherdenking Heerlen

PERSBERICHT

Iedereen welkom om mee te gedenken en samen stil zijn.

Nationale Dodenherdenking Heerlen 2023: ‘leven met oorlog’

Op 4 mei houden wij in Heerlen de Nationale Dodenherdenking, met als hoofdthema ‘Leven met oorlog’. Inwoners van onze stad zijn welkom vanaf 18.20 uur in de hal van het stadskantoor aan de Geleenstraat 25 in Heerlen.

Ook kunnen inwoners om 19.30 uur aansluiten om mee te lopen in de stille tocht, of tegen 20.00 uur bij de Gedachteniskapel om samen stil 2 minuten stil te zijn. Iedereen is bovendien van harte welkom in Theater Royal voor een gratis herdenkingsconcert. Dat concert begint om 21.00 uur.

Bijeenkomst Dodenherdenking

De bijeenkomst in het stadskantoor is een afwisseling van muzikale optredens van het Pancratiuskoor, voordrachten en toespraken, van onder meer burgemeester Roel Wever, kindercollege, Nina Wijzenbeek, Noor Jacobs, Martin van der Weerden, deken Hans Bouman en dominee Stegink.

Stille tocht

Om 19.30 uur maken wij ons klaar voor de stille tocht. Deze vertrekt tegen 19.40 uur vanaf de Geleenstraat (ter hoogte van het stadskantoor). Onder begeleiding van de Schutterij en fakkeldragers, lopen wij samen naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Ceremonie bij Gedachteniskapel

Om 19.58 uur speelt Laurent van den Bos van Harmonie T.O.G. Welten de ‘Last Post’. Daarna volgen twee minuten stilte. Om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus en vervolgens draagt Tessel Wigman, leerling van basisschool Tarcisius een gedicht voor. Tenslotte richten burgemeester en kinderburgemeester nog een kort woord tot de aanwezigen. Het programma wordt afgesloten met kransleggingen bij het monument.

Gratis herdenkingsconcert: Maya Fridman met Canti d’Inizio e Fine

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een concert in het kader van de dodenherdenking, in het Royal Theater. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

De entree is gratis; u heeft wel een kaartje nodig. Dit kaartje is dus gratis te bestellen online, via de site van Filmhuis de Spiegel (in theater Royal). Ga hiervoor naar www.filmhuisdespiegel.nl.

Dodenherdenking Hoensbroek

De Stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek organiseren de dodenherdenking bij de kleine St. Jan in Hoensbroek. Het programma start om 19.45 uur. Namens de gemeente is wethouder Martin de Beer aanwezig.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.

Herdenkingsconcert Heerlen 4 mei

PERSBERICHT

In Rusland geboren Maya Fridman speelt muziekstuk Canti d’Inizio e Fine van Oekraïense componist Maxim Shalygin

Iedereen welkom bij gratis herdenkingsconcert Heerlen 4 mei 21.00 uur, Royal theater.

Om 21.00 uur bent u van harte welkom bij een gratis herdenkingsconcert in het kader van de dodenherdenking, in de Royal. Tijdens dit concert speelt de in Rusland geboren celliste Maya Fridman Canti d’Inizio e Fine, een stemmig, indringend werk van de Oekraïense componist Maxim Shalygin.

Canti d’Inizio e Fine

De Engelen Des Doods vormen de namen van de zes delen in het werk, geconcludeerd door de epiloog van de Todesfuge, waar Maya tegelijkertijd zingt en haar cello bespeelt. Elk deel symboliseert één van de doodsengelen uit de Joodse mythologie.

Maxim Shalygin componeerde dit stuk voor ‘a solo performer who can feel, play, sing, scream, moan, swear, breathe, squeal, whisper, bleat, hiss, dream…’  en droeg het op aan Maya Fridman.

Verhalen

De muziek wordt afgewisseld met gedichten en verhalen over oorlog en bevrijding. Deze worden voorgedragen door Manouk Pluis.

“Rend your clothes, you all, sprinkle your head with ashes,

run through the streets and dance in madness.”

– Rabbi Jakub Szulman in a letter, January 1942

Maya Fridman is winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2019. De Volkskrant bestempelde Maya Fridmans vertolking van Shalygins werk als een van de muzikale hoogtepunten van 2019.

Donderdag 4 mei – 21.00u

Theater Royal

Gratis Entree

U heeft wel een kaartje nodig; deze is gratis te bestellen via de website van filmhuis de Spiegel in theater Royal: www.filmhuisdespiegel.nl

Organisatie

Dit is een coproductie met PLT en Theater Royal, in opdracht van gemeente Heerlen in samenwerking met Stichting Comité 4&5 mei Heerlen.

Voor meer informatie en details: www.heerlen.nl/dodenherdenking.