Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Leidingwerkzaamheden in uw buurt 13 juli – 29 augustus

Aannemer Visser & Smit gaat binnenkort aan de slag aan de Putgraaf, Dr. Poelstraat en Coriovallumstraat. In deze brief vindt u informatie over de aard, planning en impact van het werk.


Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
We gaan vanaf week 29 met twee ploegen aan de slag. Eén ploeg werkt aan de Putgraaf en de andere aan de Dr.Poelsstraat / Coriovallumstraat. We gaan de weg per vak openbreken om de overlast te beperken. In onderstaande tabel en kaartjes werken we beide uit.

Putgraaf
Periode: Waar Type werkzaamheden Hinder
13 juli t/m 29 augustus (week 29-35)
Waar: Putgraaf (tussen rotonde en Groene Boord)
Eerst wordt werkvak 10b en daarna vak 11 uitgevoerd.
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen,
grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid-, en stofoverlast. Parkeerplaatsen en laadpalen aan
noordelijke zijde niet bereikbaar. Eénrichtingsverkeer.

Bereikbaarheid Putgraaf
In verband met het aanbrengen van de leiding door de Putgraaf wordt het noordelijk rijvak en de parkeervakken aan de zijde van St. Pietershof afgesloten. Verkeer vanaf de rotonde richting de Groene Boord blijft mogelijk. Ook worden voorzieningen getroffen om Q-park, Luciushof, en ingang St. Pietershof bereikbaar te houden. Er is in beide richtingen een omleidingsroute via de Groene Boord-Sint Franciscusweg- R.de Beerenbroucklaan-Bekkerweg-Kruistraat. Het voetgangersgebied is via de Akerstraat bereikbaar voor leveranciers.

Dr. Poelsstraat – Coriovallumstraat

Periode: 13 juli t/m 29 augustus (week 29-35)
Waar : Tussen Kruisstraat en rotonde Putgraaf
Eerst wordt vak 9, daarna 8 en dan 7 uitgevoerd.
Type werkzaamheden: Verharding verwijderen, grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.
Hinder: Geluid-, en stofoverlast. Wegen in beide richtingen afgesloten
voor verkeer, alleen voor laden en lossen en bewoners met garages
beperkt toegankelijk. Verkeersregelaar wordt ingezet.

Bereikbaarheid Coriovallumstraat – Dr. Poelsstraat
In verband met het aanbrengen van de leiding door de noordelijk rijhelft van Coriovallumstraat en de Dr. Poelsstraat wordt deze weg in beide richtingen afgesloten. De omleiding gaat in beide richtingen via de
Kruistraat- Bekkerweg-R.de Beerenbroucklaan-Akerstraat. De winkelstraten Dr. Poelsstraat en Geleenstraat zijn bereikbaar voor leveranciers en bewoners via het afgesloten werkvak, komende vanuit de rotonde Kruisstraat. Houd alstublieft rekening met het werkverkeer en dat u af en toe hier op moet wachten. Met de bewoners van appartement Dr. Poelsstraat 33-83 gaan we apart afstemmen in verband met de
bereikbaarheid van de inrit van de parkeergarage.
Bewoners Coriovallumstraat vragen we om tijdens de werkzaamheden het huisvuil op de hoek van het wegvak te zetten zodat Rd4 daar goed bij kan.
Waar kunt u terecht met vragen?
We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar daar waar gewerkt wordt, is altijd wat overlast. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via
telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.

Leidingswerkzaamheden in uw buurt 6 tot 10 juli

Half juni start aannemer Visser & Smit Hanab BV in opdracht van Mijnwater BV met de aanleg van een leidingentrace van circa 1750 meter in de binnenstad van Heerlen. De start is half juni gepland en het project zal duren tot eind december 2020.

De nieuwe leidingen zijn nodig om het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor op het energienetwerk van Mijnwater aan te sluiten.

Het tracé loopt vanaf de Valkenburgerweg (flat Douvenrade) onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat , Dr Poelsstraat naar de Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar de Gasthuisstraat voor de aansluiting van de Nieuwe Nor.

De leidingen liggen voornamelijk onder de wegen en fietspaden, dit gaat gepaard met hinder.

Binnenkort wordt gestart aan de rotonde aan de Putgraaf. In onderstaande informatie vindt u de planning en impact van het werk aan de rotonde Putgraaf, dit betreft de eerste stap in de planning. Raadpleeg onze website voor de verdere planning van de werkzaamheden over het tracé.

Geachte bewoner,
Aannemer Visser & Smit Hanab BV legt in opdracht van Mijnwater B.V. een leidingentracé aan van circa 1750 meter in de binnenstad van Heerlen. Mijnwater B.V. levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk. De nieuwe leidingen zijn nodig om het bestaande leidingennet uit te breiden in de binnenstad. We gaan binnenkort aan de slag aan de rotonde Putgraaf. In deze brief vindt u informatie over de aard, planning en impact van het werk aan de rotonde Putgraaf.
Wat gaan we precies doen, waar en wanneer?
In dit schema en de overzichtstekening kunt u zien waar en wanneer we aan het werk gaan: Planning aanleg warmtenet

Periode: 6 juli t/m 10 juli (week 28)

Waar: Rotonde Putgraaf wordt voor een deel afgesloten

Type werkzaamheden : Opbreken verharding, grond graven en transport, aanbrengen leidingen, herstellen verharding.

Hinder: Geluid-, en stofoverlast.
Rotonde is voor de helft afgezet inclusief een deel van het trottoir. Verkeer wordt omgeleid

Bereikbaarheid
In verband met het aanbrengen van de leiding door de rotonde aan de Putgraaf wordt het noordelijk deel van de rotonde afgesloten (zie afbeelding). Verkeer van Putgraaf richting Dr. Poelstraat/Kruistraat is niet mogelijk. Er is een omleidingsroute via de Groene Boord-Sint Franciscusweg-Oliemolenstraat-R.de Beerenbroucklaan-Bekkerweg-Kruistraat. Verkeer vanuit Dr. Poelstraat richting Putgraaf is wel mogelijk.
De winkelstraat is tijdelijk niet via de Akerstraat bereikbaar voor leveranciers. Ze moeten via Dr. Poelstraat/Geleenstraat de winkelstraat in.

Na deze werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van de leiding richting Putgraaf en Coriovallumstraat. In de volgende brief leggen we die werkzaamheden verder uit.
De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of in het weekend.
Heeft u vragen over de bereikbaarheid, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Wij bekijken samen hoe we u het beste kunnen helpen. We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar daar waar gewerkt wordt, is altijd wat overlast. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.


Waar kunt u terecht met vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project: www.mijnwatercentrumleiding.nl.
Met vriendelijke groet,
Visser & Smit Hanab B.V.
G.H. Kamphuis Projectmanager

Boetes illegaal dumpen afval

PERSBERICHT

Mobiele camera’s helpen bij opsporing

Boetes uitgedeeld voor afval dumpen

De gemeente Heerlen zet fors in op illegale afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd. In zes gevallen is inmiddels ook een boete uitgedeeld.

Op het moment dat via de camera’s een dumping zichtbaar is, wordt er direct een Boa op af gestuurd. Deze spreekt de persoon direct aan. Is dat niet mogelijk dan wordt bekeken of iemand opgespoord kan worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken. In zo’n geval krijgt iemand thuis bezoek van een Boa.

Is er afval naast het cluster achtergelaten, dan wordt meteen een melding gemaakt om het direct op te ruimen.

Wethouder Charles Claessens: “Ik ben blij dat de inzet van de mobiele camera’s direct zijn vruchten afwerpt. Illegaal afval dumpen is echt een asociale daad. En daar hoort bij dat we krachtig optreden. Nu mensen zien dat er echt boetes worden uitgedeeld, denken ze hoplelijk nog eens goed na voordat ze dat doen. Voorlopig gaan we door met deze aanpak”.

Start herontwikkeling ‘t Loon

Beursgenoteerde kantorenbelegger NSI (eigenaar van winkelcentrum ‘t  Loon) en gemeente Heerlen maken samen een plan voor de herontwik-keling van winkelcentrum ‘t Loon. Samen met Bureau Stedelijke Planning gaan NSI en gemeente Heerlen inventariseren wat de beste invulling voor het winkelcentrum is. Tevens maakt de inrichting van het totale gebied inclusief parkeren deel uit van het plan. Winkelcentrum ’t Loon krijgt daarmee een vernieuwde functie die past bij de versterking van het centrum en een goede spreiding van boodschappenclusters over de stad. Het plan moet ook recht doen aan uitgangspunten van gemeente Heerlen en Stadsregio Parkstad-Limburg, zoals het terugdringen van leegstand.

NSI zet gelijk een eerste stap naar de transformatie van Het Loon. Er komt een tweede supermarkt aan de achterkant van winkelcentrum ‘t Loon (ALDI), de kant die grenst aan de stadsautobaan (N281). Om dat mogelijk te maken huurt NSI de parkeerplaats aan die kant voor de komende jaren van de gemeente. De huur compenseert de parkeerinkomsten die de gemeente misloopt. Voor bezoekers van de supermarkt wordt parkeren de eerste 75 minuten gratis.

Sluiting dag- en nachtopvang De Klomp

Zoals bekend zal de dag- en nachtopvang “de Klomp” gaan verdwijnen. De Klomp werd in juni 2006 in gebruik genomen. Echter deze lokatie voldoet niet meer, zodoende er een nieuwe lokatie is gekozen in het voormalig klooster aan de Gasthuisstraat 35 te Heerlen. Na een interne verbouwing van het pand aan de Gasthuisstraat zal de Klomp uiterlijk 21 mei 2021 haar deuren sluiten.

zie persbericht 20200417 persbericht Gasthuisstraat

Coronavirus informatie gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen wil u informeren over de informatiekanalen, -platforms en middelen met betrekking tot het coronavirus om de inwoners en ondernemers te bereiken. Op de website van de gemeente staan veel gestelde vragen voor inwoners en ondernemers.

Informatie inwoners: https://www.heerlen.nl/corona

Informatie ondernemers: https://www.heerlen.nl/coronaondernemers

Daarnaast worden dagelijks nieuwe updates via de social mediakanalen van de gemeente verstrekt.

Facebook: https://www.facebook.com/gemeenteheerlen

Twitter: @gemeenteheerlen

Instagram: https://www.instagram.com/heerlenis

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gemeente-heerlen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA9sHWJzg1P9sMZB3rXMFmg> hier worden  regelmatig filmpjes geplaatst van burgemeester Emile Roemer om iedereen een hart onder de riem te steken

Sinds gisteren is er een landelijke website met betrekking tot corona speciaal voor kwetsbare groepen. Op deze website wordt het coronavirus en de maatregelen eenvoudig uitgelegd: https://www.heerlen.nl/corona/nieuws-over-het-coronavirus/corona-steffie-nl-het-coronavirus-eenvoudig-uitgelegd.html

Daarnaast stuurt de gemeente meerdere keren per week een digitale nieuwsbrief uit met het laatste nieuws over Corona. Inwoners kunnen zich aanmelden via http://gemeenteheerlen.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M7I4WpGXbR&wpMessageId=1225&userId=80389&command=viewPage&activityId=test&encId=1

 

Evenementen Bewonersraad Heerlen Centrum

Beste bewoners van Heerlen Centrum.

Het Coronavirus houdt ons land in de greep zo ook ons centrum. Zaken welke voorheen normaal waren zoals het bezoeken van onze ouderen in zorgcentra en verpleeghuizen, het bezoeken van terrassen en restaurants etc. is niet meer mogelijk. Ook binnen het centrum van Heerlen merken we de omvang van Corona. Voorheen waren we als Bewonersraad nu al bezig met het plannen van diverse evenementen zoals: wandelingen, zomerfeest met BBQ, kerstdiner etc. Gezien de gestelde adviezen van het RIVM kunnen we nu nog geen plannen maken wanneer onze evenementen zullen gaan plaatsvinden. Raadpleeg derhalve geregeld  onze website  www.bewonersraadhc.nl. We zullen er alles aan doen, zodra het veilig is, om ons evenementen programma zo snel mogelijk op te pakken.

Ten slot iedereen in Heerlen welke werkzaam is in de gezondheidszorg, politieagenten, ambulancepersoneel, supermarkten ……heel veel dank !!!

Blijf allen gezond en let een beetje op elkaar.

Bestuur Bewonersraad Heerlen Centrum.

Buurtactie 2020

Ook dit jaar weer stelt de gemeente Heerlen een subsidie beschikbaar i.h.k.v de Buurtactie regeling. Wilt u uw buren leren kennen? of wilt u zich inzetten voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw buurt? Bekijk dan de mogelijkheden voor de buurtactie-subsidie.

lees verder: Folder subsidie voor buurtactie