Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uncategorized

Deel uw idee met de burgemeester

Deel uw idee voor een veilige, leefbare stad met burgemeester Roel Wever

De gemeente Heerlen schrijft binnenkort een nieuw integraal beleidsplan voor een veilig Heerlen. In dit plan komt te staan welke doelen wij de komende 4 jaar willen en kunnen bereiken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente vindt het belangrijk om ideeën en meningen van inwoners mee te nemen. Welke doelen moeten wij ons stellen? Welke soort overlast of criminaliteit moet meer aandacht krijgen? Waar moet de gemeente zich nou écht hard voor maken?

Heeft u een idee om onze stad veiliger en leefbaarder te maken? Burgemeester Roel Wever gaat de komende weken de buurt in. U kunt met hem in gesprek gaan en uw idee aan hem meegeven.

Data/tijdstippen/locaties

 • Vrijdag 22 september: 15.00 – 16.45 uur Hoensbroek, Markt.
 • Zondag 24 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlerbaan, winkelcentrum Giesen-Bautsch.
 • Dinsdag 26 september: 15.00 – 17.00 uur Heerlen Centrum, Coriocenter.
 • Vrijdag 6 oktober: 14.30 – 16.30 uur, Heerlerheide, Corneliusplein.

Teken petitie voor volwaardig ziekenhuis Parkstad

Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis Parkstad?

Het Zuyderland-ziekenhuis heeft plannen om de spoedeisende hulp én de ziekenhuisbedden weg te halen uit Heerlen en onder te brengen in het Zuyderland in Sittard-Geleen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren! Tekent u ook de petitie voor een volwaardig ziekenhuis in Heerlen/Parkstad? Dat kan nu ook in ons stadskantoor aan de Geleenstraat. Online kon dat al via behoudziekenhuisparkstad.nl.

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen dreigt in 2030 alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Dat is ongelofelijk slecht nieuws voor onze regio. Daarom hebben de gezamenlijke politieke partijen uit de gemeenteraad van Heerlen zich georganiseerd in de Ziekenhuisalliantie. 

De gemeenteraden van Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Voerendaal, Simpelveld, Gulpen-Wittem & Vaals hebben zich ook aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie.

Loopt u ook mee met de protestmars op zaterdag 23 september? 

Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten om 13.00 uur, vertrekpunt John F. Kennedylaan 301 (bij Mondriaan). 

Online petitie tekenen/meer info

Ga naar  behoudziekenhuisparkstad.nl 

Vondsten uit Romeins Heerlen

PERSBERICHT

Het gevolg van een succesvol graafweekend

Veelbelovende vondsten uit Romeins Heerlen na graafweekend Heel Heerlen Graaft.

Na maanden van voorbereiding stonden afgelopen weekend de Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft voor de deur. Meer dan 150 vrijwilligers stroopten hun mouwen op om samen met bewoners van het Romeins Kwartier, studenten en archeologen op zoek te gaan naar resten uit de Romeinse tijd. De eerste vondsten zijn veelbelovend.

Veel gedocumenteerd en verzameld

Er is tijdens het grote graafweekend een schat aan informatie over de geschiedenis van het Romeins kwartier verzameld. De vondsten die opgegraven zijn dateren vaak Romeins, zoals een grote hoeveelheid dakpanfragmenten en scherven van eet- en tafelwaar. Nu het weekend erop zit staan we voor de uitdaging om deze opgravingsresultaten te verwerken tot een helder wetenschappelijk rapport.

Wethouder Jordy Clemens kijkt met trots terug op het graafweekend: ‘Naast heel veel Romeins aardewerk, vonden we ook een oude vloer en een kledingspeld. En heel veel nieuw enthousiasme. Heerlen ontdekt haar Romeinse verhaal stukje bij beetje en durft daar steeds vaker trots op te zijn. Heel Heerlen Graaft was zowel serieus schrijven aan het verhaal van Heerlen als een gezellig buurtfeest in een trotse en oude stad.’

Wat hebben we gevonden?

Aan de hand van aantekeningen van de archeologen weten we dat er Romeinse resten zijn gevonden in tuintjes en plantsoenen in en rondom het Tempsplein, de Deken Nicolayestraat, het Burgemeester de Hesselleplein, de Laan van Hövell tot Westerflier, de Hamerstraat en mogelijk de Bekkerweg.

Resten van Romeinse woningen en  grotere gebouwen

Een meters dikke Romeinse puinlaag met daaronder de restanten van een mortelvloer werd gevonden in een tuin aan het Tempsplein. Uit oud onderzoek is bekend dat hier in de Romeinse tijd een groot gebouw heeft gestaan, waarvan nu mogelijk blijkt dat het vloerniveau nog deels in de ondergrond aanwezig is.

In tuinen aan de Deken Nicolayestraat, de Laan van Hövell tot Westerflier en de Hamerstraat werden dakpanfragmenten en/of scherven aardewerk gevonden. Er lijkt hier in de directe buurt van Romeinse stadshuizen gegraven.

Resten van een Romeinse pottenbakker

In één van de opgravingsputten op het Tempsplein werd in een laag onder de teelaarde grote hoeveelheden aardewerk gevonden. Op de bodem van de put werd de bovenzijde van een omvangrijke kuil gevonden. Het is aannemelijk dat  dat we hier op een grote werkkuil van een Heerlense pottenbakker zijn gestoten, waarvan een oven te bewonderen is in het Thermenmuseum.

Een draadfibulae?

In een tuin aan de Bekkerweg – waar in het verleden resten van een Romeins grafveld werd gevonden –  werd een metalen vondst gedaan, waarvan we denken dat het gaat om een draadfibulae ofwel een Romeinse mantelspeld.?

Resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

Tot voor het begin van de 20e eeuw was het Romeins kwartier een lappendeken van akkers en weilanden. Resten van deze ontginningsgeschiedenis werden ook door de vrijwilligers opgegraven in de Hamerstraat, de Oude Lindestraat en de Welterlaan. In enkele tuintjes bestond de bovengrond hier namelijk uit colluvium. Dit is verspoelde leem die bij hevige regenval van de akkertjes afstroomde in de richting van het (droogd)dal van de Welterlaan. In een tuin aan de Akerstraat werden mogelijk muurresten van boerderijen gevonden.

Sedimentair DNA

Tijdens het weekend zijn er 8 monsters genomen voor sedaDNA analyse, onderzoek naar oud DNA in de bodem dat inzicht kan geven in het dieet en de biodiversiteit in de Romeinse tijd. De monsters zijn naar het lab gestuurd en we verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten.

Vervolg

De eerste vondsten zijn veelbelovend. De komende maanden worden alle vondsten, veldtekeningen, beschrijvingen en foto’s geanalyseerd en onderzocht. Samen met de deelnemers wordt er een expositie voorbereid die in december geopend zal worden. In januari 2024 worden alle resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd.  

Heel Heerlen Graaft

PERSBERICHT

De Grote Graafdagen van Heel Heerlen Graaft: Het grootste archeologisch onderzoek in Nederland met inwoners van een stad

De Grote Graafdagen van participatieproject Heel Heerlen Graaft staan voor de deur. Op 9 en 10 september wordt het Romeins Kwartier van Heerlen omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Met ruim 160 vrijwilligers gaan we aan de slag om in 25 tuinen én in de openbare ruimte van het Romeins Kwartier resten uit de tijd van de Romeinen op te graven.

Bijzonder onderzoek

Jarenlang onderzoek heeft heel wat informatie opgeleverd over de Romeinse stad Coriovallum. Onder de straten, huizen en tuinen bevindt zich informatie die bijdraagt aan de kennis over Romeins Heerlen. Meer dan 160 vrijwilligers hebben zich aangemeld als graver of vondstverwerker om die informatie boven te halen en te verwerken. 25 tuinen in het Romeins Kwartier worden tijdens de Grote Graafdagen onderzocht door archeologen en vrijwilligers. De afgelopen maanden werden de bewoners en vrijwilligers al uitgebreid meegenomen in de wondere wereld van de archeologie zodat ze goed voorbereid en met nog meer enthousiasme aan de slag kunnen op 9 en 10 september.  

Wethouder Cultuur en Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de unieke vondsten: ‘Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met inwoners een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad. Ik ben enorm trots en vereerd dat zoveel Heerlenaren meedoen aan dit unieke project en ik kijk uit naar de ervaringen van onze inwoners en de vondsten die aan het licht komen!’

Grote publiek

De graafactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Haal voor de route van de deelnemende tuinen en informatie over de gratis rondleidingen, workshops en exposities een informatieboekje op bij het Thermenmuseum en de Vondst. Meer informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/heelheerlengraaft.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, Universiteit Utrecht, het Thermenmuseum, Restaura, De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze vrijwilligers.

Behoud ziekenhuis Heerlen

Raadslid Adriane Keulen: SAMEN voor behoud ziekenhuis in Heerlen??

 Redactie van ParkstadActueel  2 augustus 2023

Zorgen om het ziekenhuis. Zorgen om de zorg.  Code rood. Al vaker heb ik aangegeven dat de (toekomst van de) zorg me bezighoudt. Ik lag er nog net niet wakker van. Echter nu heeft de berichtgeving omtrent het ziekenhuis me uit de slaap gehouden. Er zijn zeer verontrustende signalen binnengekomen over het voortbestaan van het ziekenhuis in Heerlen.  U weet dat we als Heerlen deel uitmaken van Parkstad met zo’n 260.000 bewoners met een enorme zorgbehoefte. Een regio van deze omvang met veel complexe problemen en dan geen eigen ziekenhuis. Ongelooflijk. Dit mag niet.

Vanaf 2030 zou het ziekenhuis in Heerlen ontmanteld worden. Er liggen, zo heb ik begrepen vanuit de berichtgeving, een aantal scenario’s voor. Zo zou de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care en het beddenhuis (opnames) van Heerlen naar de locatie in Geleen worden verplaatst. Dit is een van de 2 voorgenomen plannen die de Raad van Bestuur van Zuyderland eind augustus gaat presenteren. Ik wacht met spanning op de concrete berichtgeving.

Een terechte storm van verontwaardiging en boosheid raast nu over de regio. Nu ik zelf werkzaam ben binnen de zorg, voel ik me des te meer geraakt. Het is onthutsend nieuws. Iedereen kent wel de verhalen uit de privésituatie waarbij er grote problemen zijn over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de (acute) zorg. In mijn werk zie ik nu dagelijks hoe hard we de zorg nodig hebben.

Inmiddels is er een gezamenlijke beweging tot stand gekomen. Een verbinding, een alliantie over de politieke partijen en de gemeentes heen. Zo hoort het. Dit is noodzakelijk. We moeten nu onze krachten bundelen voor behoud van het ziekenhuis! Op 23 september vindt er een grote manifestatie plaats in Heerlen. Exacte locatie en tijd worden nog bekendgemaakt. Voor deze dag zou ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Kuipers worden uitgenodigd. Hij krijgt uit de regio een petitie aangeboden. Deze petitie staat sinds zondag 30 juli online. Ter informatie: een petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om aan te geven dat er echt actie ondernomen moet worden. Wegkijken is geen optie. Inmiddels – tijdens het schrijven van dit stuk op maandag 31 juli – zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen op deze petitie gezet. Dat doet goed. We moeten echt gezamenlijk een vuist maken.

Kijk op www.behoudziekenhuisparkstad.nl en zet ook uw handtekening!

Hopelijk zie ik u allen, beste inwoners van Parkstad, op 23 september op de grote protestmars.

Foto: gemeente Heerlen

Oproep aan jongeren in Heerlen

De gemeente Heerlen neemt deel aan het Europese project InclusEU waarbij de doelgroep jongeren van 16 t/m 28 centraal staat. Het hoofdthema is sociale verbinding en jeugdvrijwilligerswerk in de buurt. We zien dat een aanzienlijk aantal jongeren in de corona-periode in isolement is geraakt en moeite heeft om aansluiting te vinden in hun buurt. Met het project InclusEU proberen we samen met partnersteden uit 7 andere Europese landen te onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij activiteiten in hun directe leefomgeving, onder andere door vrijwilligerswerk. In het project praten we met jongeren over wat hen beweegt en denken we samen na over jongerenactiviteiten in hun buurt. De jongeren praten ook met leeftijdsgenoten uit de andere landen.

Doe mee!

Woon je in Heerlen en val jij in eerdergenoemde leeftijdsgroep of heb je een zoon of dochter die het leuk zou vinden om aan ons project deel te nemen, dan kun je je bij ons aanmelden via y.mulder@heerlen.nl en/of e.colson@heerlen.nl.

Wat verwachten we van de deelnemende jongeren?

We horen graag hoe zij de covid-periode hebben ervaren, of ze zich betrokken voelen bij hun buurt en hoe ze staan tegenover vrijwilligerswerk. Ook doen de jongeren mee aan maximaal 4 Zoom meetings met de jongeren uit de andere landen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij het opzetten/bedenken/meedoen aan de eindconferentie van het project. Deze vindt plaats in Heerlen in september ’24. Tijdens de conferentie ontvangen we de participanten (professionals en een grote groep jongeren) uit de andere landen.

Uiteindelijk zal de Heerlense groep jongeren tijdens maar ook vooral na het project een klankbordgroep zijn voor de gemeente.

Wat levert het je als jongere op als je meedoet aan dit project?

 • Je kunt meepraten en ervaringen delen over wat Covid-19 met jou heeft gedaan of nog steeds doet. 
 • Je leert nieuwe mensen kennen, ook uit andere Europese landen d.m.v. online meetings en de eindconferentie.
 • Je kunt meehelpen om de conferentie in september ‘24 op te zetten óf er eventueel aan bij te dragen.
 • Jouw eventuele skills kunnen misschien van toepassing zijn tijdens het project, denk aan social media, fotografie, videografie, muziek.
 • Je kunt je stem laten horen aan de gemeente en meedenken over o.a. jeugdvrijwilligerswerk en hoe de gemeente Heerlen dit aantrekkelijk kan maken. 
 • Je bouwt een nieuw netwerk op.
 • Als je coole ideeën hebt voor je buurt dan kunnen we hierover samen in gesprek gaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • De jongerengroep zal uiteindelijk ook ingezet kunnen worden als adviesorgaan voor de raad, college en gemeente.
 • Deelname aan het project geeft je veel ervaring en staat uiteindelijk ook mooi op je CV.
 • Je deelname kan ondergebracht worden binnen MDT (maatschappelijke diensttijd) en je krijgt dan een vergoeding van 150 euro.

     Zie: MatchMate Zuid.

Heerlen Rooftop project

PERSBERICHT

SCHUNCK draagt stokje over aan gemeente Heerlen

De daktuin van het Heerlen Rooftop Project krijgt vervolg voor de komende drie jaar

Vorig jaar juni opende de daktuin van het ‘Heerlen Rooftop Project’ op het dak van Q-Park Putgraaf. Dit parkeerdek werd met succes tijdelijk tot een kleinschalige urban farming tuin getransformeerd om zowel meer natuur de stad in te brengen als aandacht te scheppen voor urgente thema’s als klimaat, hittestress en verlies aan biodiversiteit in de binnenstad. SCHUNCK droeg op donderdag 31 augustus het stokje van dit project over aan gemeente Heerlen om hier voor ten minste drie jaar verder invulling aan te geven. De Vereniging Stadstuin neemt het beheer van de daktuin voor hun rekening.
 

Groene kroon

Met de verdere doorontwikkeling van de daktuin op de Putgraaf blijft de focus op het thema klimaat, hittestress en groen in een stedelijke omgeving. De tuin is momenteel opgedeeld in groene kamers die biodiversiteit stimuleren en op deze manier de natuur de stad in brengen. Om meer zichtbaarheid aan het groen te geven wordt langs de randen een groene kroon aangelegd, die vanaf de straat voor iedereen te zien is. Een echte aanwinst voor de stad!

Moestuin adopteren
Eén van de plannen voor de daktuin is het creëren van moestuinen. Deze moestuinen kunnen vervolgens geadopteerd worden door centrumbewoners zonder tuin.

Ontwikkeling daktuin

Wethouder Casper Gelderblom nam symbolisch het stokje over van SCHUNCK en gaf een kijkje in de toekomstplannen voor de daktuin van het Heerlen Rooftop Project: “We willen de daktuin nog verder ontwikkelen tot een mooie ontmoetingsplek voor Heerlenaren. We willen met de daktuin jonge kinderen stimuleren om meer met het thema klimaat bezig te zijn. De daktuin kan als plek dienen voor natuureducatie, waarbij we het principe van grond tot mond kunnen hanteren in één schooljaar”.

Graafweekend in september

PERSBERICHT

Een voorproefje op het graafweekend in september

Scholieren Catharinaschool, werknemers van APG en community members van de Brightlands Smart Services Campus graven naar verleden met Heel Heerlen Graaft

Op 30 augustus worden op twee plekken in Heerlen opgravingen gedaan als voorproefje op het graafweekend in september. Leerlingen van de Catharinaschool gaan samen met medewerkers van APG en community members van Brightlands Smart Services Campus bij hun eigen school en in de Ingenieur Dingertuin op zoek naar vondsten uit Romeins Heerlen. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding van archeologen.

Archeologische opgravingen

Voor het eerst krijgen leerlingen, medewerkers en community members van de drie partijen de kans om zelf te graven naar het verleden dat recht onder hun voeten verborgen ligt. De school en werkplek waar ze iedere dag zijn wordt op 30 augustus omgetoverd tot archeologisch onderzoeksgebied. Hoe zag deze plek er 2000 jaar geleden uit? Onder begeleiding van archeologen gaan ze op zoek naar antwoorden en resten uit die tijd. Een unieke kans om niet alleen bij een echte archeologische opgraving aanwezig te zijn, maar ook nog zelf mee te helpen en het verleden van hun eigen stad en omgeving te leren kennen.

Wethouder Erfgoed Jordy Clemens kijkt uit naar de ervaringen en uitkomsten van de opgravingen: “Vooral kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig naar het verleden en zeker over de plek waar ze vandaan komen. Zelf zoeken naar de puzzelstukjes uit die tijd maakt dit nóg interessanter en is voor iedereen echt een unieke ervaring. Ik weet zeker dat ze met een grote glimlach, een hoop verhalen en mooie ervaring rijker deze bijzondere dag afsluiten.’’

Unieke belevenis
Naast de school dragen ook verschillende organisaties in Heerlen het project  een warm hart toe. Het kantoor van APG en de Brightlands Smart Services Campus liggen beiden in de Ingenieur Dingertuin in Heerlen. De uitgelezen plek om de oude Romeinse stad te ontdekken. Eerder zijn hier al veelbelovende vondsten gedaan.

Directeur Digital Office Ollivier Trouw van APG, stak namelijk al tijdens de kick-off van Heel Heerlen Graaft de eerste schop in de grond van de Ingenieur Dingertuin. De eerste vondsten waren veelbelovend. Ollivier: “Als pensioenuitvoeringsorganisatie hechten we niet alleen waarde aan financieel rendement, maar ook aan onze bijdrage aan de samenleving. In de kern gaat pensioen immers over mensen en over hoe we samenleven. Dit initiatief versterkt onze binding met de regio en geeft medewerkers een unieke kans om samen met de kinderen van de Catharinaschool in ‘onze’ tuin als archeoloog aan de slag te gaan. We leren van het verleden, waardoor we het heden kunnen begrijpen en de toekomst nog beter kunnen vormgeven.”

Verbinding verleden, heden en toekomst
De Brightlands Smart Services Campus is een innovatieve campus met een actieve community van ondernemers, studenten en onderzoekers die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen met het doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Op 30 augustus wordt er op de plek waar gewerkt wordt aan innovaties en vooruitstrevende ontwikkelingen voor de toekomst een mooie verbinding gelegd tussen dat rijke verleden en het bruisende heden.  

——————————————————————————–

Noot voor de redactie:

Programma
Locatie 1: Catharinaschool

Locatie 2: Ingenieur Dingertuin

9u tot 12u:

 • 2 groepen VSO onderwijs – 2 putjes Ingenieur Dingertuin –
 • 1 SO groep Catharinaschool – 1 putje Catharinaschool + 1 putje Ingenieur Dingertuin
 • Personeel APG – 1 putje Ingenieur Dingertuin

12u:

 • Alle leerlingen naar Thermenmuseum. Einde activiteit voor de schoolklassen

13u-17u:

 • Groep APG en Brightlands Smart Services Campus – 3 putjes Ingenieur Dingertuin en 1 putje in de Catharinaschool

Nieuwe afspraken Zonnepanelenproject

PERSBERICHT

Heerlen en Volta Limburg maken nieuwe afspraken rondom Zonnepanelenproject

Een gebrek aan duidelijke afspraken over servicevoorwaarden in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Parkstad en Volta leidde de afgelopen periode tot klachten van belangstellende en deelnemende inwoners. Om die reden staat in een vandaag gesloten overeenkomst tussen Heerlen en Volta onder meer duidelijke reactietermijnen bij storingen en een compensatieregeling voor haperende installaties. Waar in de rest van Parkstad al sinds november 2022 een deelnamestop geldt, kunnen Heerlenaren zich nog tot en met 24 oktober 2023 aanmelden voor het Zonnepanelenproject. Na die datum worden er geen nieuwe deelnemers aangesloten. Deze stop heeft verder geen gevolgen voor bestaande deelnemers en de looptijd van hun contracten.    

Zonnepanelenproject Parkstad
Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder en gemakkelijker te maken. Burgers worden met dit project volledig ontzorgd, van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hun daken tot de garantie en het onderhoud hiervan gedurende vijftien jaar. Door de vele alternatieven op de markt liep de belangstelling voor het project de afgelopen jaren sterk terug. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan de uitbreiding van het lokale aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen.


Noodzaak tot verduurzaming te midden van stijgende prijzen

De afgelopen periode zijn de kosten voor zowel de levering en installatie van zonnepanelen als het aangeboden servicecontract fors gestegen. Dit merken zowel burgers als leveranciers. Zo geeft Volta aan dat prijzen in de sector sinds de aanvang van het Zonnepanelenproject in 2017 met zo’n 35% zijn gestegen. Om deze reden heeft Volta Limburg aangegeven geen kans te zien de afspraken van het Zonnepanelenproject onder de oorspronkelijke prijsstellingen op langere termijn waar te kunnen maken.

In reactie op Volta’s wens te komen tot een deelnamestop voor het Zonnepanelenproject, heeft de gemeente Heerlen ingezet op een overgangsperiode waarin inwoners voldoende gelegenheid krijgen om alsnog gebruik te maken van voordelig geprijsde zonnepanelen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst die vandaag is vastgesteld. De komende negen weken kunnen inwoners van Heerlen dankzij de overeenkomst nog deelnemen aan het Zonnepanelenproject, tegen de nieuwe, duidelijkere servicevoorwaarden. Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu, en Circulariteit): “Juist in tijden van stijgende prijzen wordt de sociale noodzaak van verduurzaming duidelijk. Zonnepanelen kunnen helpen de energierekening naar beneden te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we er alles aan doen om álle Heerlenaren mee te laten doen aan de energietransitie.”

Afspraak is afspraak

Huidige deelnemers en deelnemers die zich tot en met 24 oktober melden, zullen niets merken van de deelnamestop. Aanvragers die tot nu toe nog geen getekende offerte hebben ontvangen, krijgen een nieuw aanbod met een nieuwe prijs naar aanleiding van de gemaakte afspraken met Volta.De gemaakte afspraken rondom service en onderhoud blijven gewoon gelden voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.


Oproep vrijwilligers buurtbemiddeling in Heerlen

Alcander is op zoek naar vrijwilligers in Heerlen. Buurtbemiddeling is een manier om ruzies in een vroeg stadium tussen buren op te lossen. Het gaat om niet al te ernstige ruzies, bijvoorbeeld om irritaties over overlast, of onenigheid over een erfscheiding. Een buurtbemiddelaar helpt het onderlinge contact te herstellen en een oplossing te bedenken.

Om buurtbemiddelaar te worden is het belangrijk dat u goed kunt luisteren en een neutrale houding kunt aannemen. U krijgt een basistraining, begeleiding tijdens het werk en verdere scholing op maat.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met één van de coördinatoren via 045-5602525 of stuur een mail naar buurtbemiddelingheerlen@alcander.nl.

Buurtbemiddeling Heerlen wordt mogelijk gemaakt door de gemeente, in samenwerking met Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, Wonen Zuid en Vincio.