Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

October, 2023:

Geschiedenis van Heerlen

PERSBERICHT

De geschiedenis van Heerlen op een nieuwe wijze

Heerlen lanceert elfdelige podcastserie

In oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, lanceert de gemeente Heerlen de podcastserie ‘Dit is Heerlen’. Luisteraars worden meegenomen door de rijke geschiedenis, cultuur en vorming van het Heerlen van nu. Programmamakers Ruud Kleinen en Rian Moonen brengen de luisteraar in elf afleveringen dichter bij de mensen die de stad gemaakt hebben.

Wethouder van Cultuur en Erfgoed, Jordy Clemens, is enthousiast over de podcastserie: “Dit is Heerlen is een podcast die het verhaal van Heerlen belicht aan de hand van de mensen die erbij waren. Het is fascinerend om van een aantal mensen die onze stad maakten te horen wat hun drijfveren en dilemma’s waren. Een uniek stukje vertelde geschiedenis.”

Gesprekken met lokale persoonlijkheden

Ruud Kleinen en Rian Moonen spreken met historici, politici, kunstenaars en ondernemers. Zo blikt Alexander Sakkers terug op zijn periode als burgemeester en vertelt Riet de Wit over de inspanningen tijdens Operatie Hartslag. Burgemeester Roel Wever vertelt over de eerste keer dat hij de burgemeesterskamer inliep en hoe voorgangers als Marcel van Grunsven hem nog altijd beïnvloeden. Toon Hezemans vertelt over hoe Lak Aan Brak met murals heel Heerlen overnam en kunstenaar Vincent Lancée wil nog altijd wel met een spuitbus aan de slag in de stad.

Dit is Heerlen is een idee van Marcel van der Heyden in opdracht van de gemeente Heerlen. Aanleiding voor het maken van de serie was het overlijden van Heerlense kunstenaar Hubert Bour. Alle afleveringen zijn te beluisteren via Spotify.

Nieuwe hoekgevel Saroleastraat

PERSBERICHT

Weer een mooie, beeldbepalende hoekgevel in de Saroleastraat erbij

Er komt weer volop leven in het winkelpand aan de Saroleastraat 26, waar eerder Bakkerij Bart zat. Hier komt modezaak Deems, die daarmee de comeback maakt naar Heerlen-Centrum. Het pand wordt van binnen en buiten opgefrist. Vanuit het gevelverbeteringsfonds verstrekt Heerlen een subsidie om de gevel te renoveren. Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: ”Hoekpanden zoals deze hebben grote invloed op hoe we de stad beleven. De tegenovergelegen winkel van Bakkerij Voncken, waarvan de gevel vorig jaar in oude stijl is teruggebracht, is daarvan hét bewijs. Ik hoop dat er nog veel meer panden gaan volgen.” 

Gevelverbetering
In Heerlen-Centrum heeft de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder de gevels, volop aandacht. Via het gevelverbeteringsfonds stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren om gevels (meer) uitstraling te geven. Na een eerste oproep werd € 334.750 toegekend voor twaalf gevels in de Akerstraat, Geleenstraat, Oranje Nassaustraat, Saroleastraat, Robroekergats en de Willemstraat. Daarnaast is voor de verbetering van Saroleastraat 26 een subsidie van
€ 45.000,- beschikbaar gesteld. Binnenkort volgt de oproep aan pandeigenaren om subsidie te vragen om hun gevel(s) te vergroenen.


Samen maken we de stad
Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling van Heerlen-Centrum en maakt onderdeel uit van de totale aanpak om van de stad een leukere en levendigere plek te maken om in te verblijven. Het maakt onderdeel uit van de ambitie ‘Samen maken we het Centrum’.

Energietoeslag 2023

Heerlen wil medio november energietoeslag 2023 uitbetalen

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023.

De Eerste Kamer heeft de wet voor de energietoeslag 2023 op 3 oktober aangenomen. Een dezer dagen wordt het gepubliceerd in het staatsblad en dan is de wet actief. In februari van dit jaar heeft het college – vooruitlopende op de nieuwe wetgeving – alvast een voorschot van 500 euro betaald aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen.

Nu de wet is aangenomen kan Heerlen aan de slag met het klaarzetten van de automatische betalingen voor wie in 2023 reeds het voorschot van € 500 heeft ontvangen en aan de geldende voorwaarden voldoet. Het eerder uitbetaalde voorschot van 500 euro wordt hierbij verrekend.

Dit bedragwordt medio november uitbetaald.

Krijgt u niet automatisch de energietoeslag, maar heeft u wel een laag inkomen, dan heeft u soms toch recht op energietoeslag. U kunt dit pas aanvragen als het formulier voor de energietoeslag 2023 op onze website staat. Medio november is er meer duidelijkheid wanneer het aanvraagformulier beschikbaar is.

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65 +ers

PERSBERICHT

Al 150 aanmeldingen

Cadeau abonnement bibliotheek voor 65+’ers

Wethouder Marco Peters heeft in de bibliotheek Heerlerheide het eerste cadeau abonnement voor 65+’ers uitgereikt aan Paula Cox. Daarmee kan ze boeken lenen, gebruik maken van de computer en heeft ze toegang tot duizenden e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen. Inmiddels heeft de bibliotheek ongeveer 150 (voor)aanmeldingen ontvangen van 65+’ers die gebruik willen gaan maken van het aanbod.

De bibliotheek is voor Paula Cox geen onbekende. “Ik was hier eerder bij het ‘Uur van de Buurt’ en kwam wel eens om koffie te drinken. Boeken kreeg ik van mijn zussen en soms leende ik een boek uit de minibieb bij mij in de straat. Toen ik ging nadenken over een eigen abonnement zag ik het aanbod van de gemeente. Het cadeau kwam voor mij precies op het goede moment.”

Wethouder Marco Peters: “Juist ook voor ouderen is een abonnement van de bibliotheek heel waardevol. Boeken lezen, contact met anderen leggen, maar ook jezelf blijven ontwikkelen. Daarom is het ook zo mooi dat mensen met hun abonnement allerlei cursussen kunnen volgen om nieuwe vaardigheden te leren. Voorbeelden hiervan zijn taalcursussen, het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden of aan de slag te gaan met fotografie. Zo willen we mensen boeien en betrokken houden.”

Iedere 65+’er met al een abonnement bij SCHUNCK Bibliotheek, heeft inmiddels een brief gekregen met informatie. Al deze abonnementen zijn automatisch omgezet naar het abonnement van de gemeente Heerlen.

Inwoners die vanaf nu 65 jaar worden en nog geen abonnement hebben, kunnen zich melden in één van de vier vestigingen in de stad.

Preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

PERSBERICHT

Om te onderzoeken of de signalen kloppen

Tijdelijke proef met preventief fouilleren in Heerlen-Centrum

In Heerlen-Centrum wordt vanaf 3 oktober 2023 tot 1 februari 2024 een proef gehouden met preventief fouilleren. De proef heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre de signalen over het toenemende wapenbezit van met name messen, kloppen. De gemeente gaat, samen met politie en OM, de resultaten van de fouilleringen nauwkeurig volgen en evalueren.

In de binnenstad van Heerlen is de afgelopen 2,5 jaar een stijging te zien van het bezit van verboden wapens. In die periode zijn, in een relatief klein gebied,
bijna 40 keer wapens aangetroffen bij het fouilleren van verdachten van bijvoorbeeld winkeldiefstal, vechtpartijen of straatroof. Het gaat voornamelijk om messen, maar in mindere mate ook om bijvoorbeeld knuppels, pepperspray of boksbeugels.

Analyse

Samen met de politie heeft de gemeente een analyse gemaakt van beschikbare politie-informatie, cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) en informatie die straatcoaches, toezichthouders en boa’s op straat opvangen. Het wapenbezit speelt in alle leeftijdsklassen maar met name bij volwassenen van 23 jaar en ouder.

Veiligheid voorop

Burgemeester Roel Wever: “Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren in Heerlen-Centrum geen ernstige geweldsincidenten geweest en dat moet vooral zo blijven. Maar ik wil wel iets doen met deze signalen, juist om de binnenstad veilig te houden. De uitkomsten van deze proef moeten meer duidelijkheid geven hoe het werkelijk gesteld is qua wapenbezit”.

Om de proef mogelijk te maken heeft is een deel van het centrum (zie kaartje) aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.

Tot 1 februari 2024 kan de politie mensen in het aangemerkte gebied zonder concrete verdenking fouilleren op verboden wapenbezit. De regie, planning en opzet van de acties zijn in handen van de politie en gebeurt alleen met toestemming van de officier van Justitie, voor telkens een periode van maximaal 12 uur. De perioden kunnen wel verlengd worden.