Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

December, 2023:

Extra groen in Heerlen Centrum

PERSBERICHT

Extra groen in Heerlen Centrum

De grootschalige transformatie van het centrum van Heerlen krijgt een nieuwe impuls met het bouwplan ‘Schinkelkwadrant-Noord’. Dit bouwplan zorgt ervoor dat de omgeving groener wordt, dat er minder lege gebouwen zijn en dat het aangenamer wordt om hier te wonen en werken. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

De ontwikkeling in Schinkelkwadrant-Noord kent een lange geschiedenis.

In 2020 heeft VOC 2 BV de grondpositie overgenomen van Metroprop en is de gemeente met VOC in gesprek gegaan over het verbeteren van de plannen die er lagen. Tevens is er een start gemaakt met het renoveren van de bestaande woningen in de Honigmannstraat. Voor het achterliggende gebied, Schinkelkwadrant-Noord, kunnen we nu melden dat overeenstemming is bereikt tussen partijen en dat het ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar openbaar wordt gemaakt. De transformatie wordt uitgevoerd door VOC en Wonen Zuid, die gezamenlijk 124 betaalbare woningen zullen realiseren.

Jordy Clemens, wethouder Centrumontwikkeling, zegt hierover: “Dit project is heel belangrijk voor Heerlen. We streven naar een groen, levendig centrum en het project Schinkelkwadrant-Noord draagt daar aanzienlijk aan bij. Het bestemmingsplan creëert niet alleen ruimte voor betaalbare woningen, maar ook voor een mooie openbare ruimte die de leefbaarheid van de stad zal versterken.”

Miriam Jongen, directeur van VOC, geeft aan verheugd te zijn met deze mijlpaal en voegt nog toe: “De ontwikkeling Schinkelkwadrant-Noord is enorm belangrijk voor dit gebied. We zien Schinkelkwadrant-Zuid (Promenadepark) al verrijzen maar de twee gebieden samen maken het plaatje compleet.”

Woningen in groene omgeving

De ontwikkeling omvat in totaal 124 woningen, waarvan 108 huurappartementen en 16 koop-en/of huurwoningen allen in het betaalbare segment. Het plangebied wordt begrensd door de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Geerstraat en het voormalige Vodafone-complex aan de Stationstraat. De leegstaande kantoorruimte wordt verwijderd en maakt plaats voor woningbouw. Daarnaast wordt er een groen binnengebied gerealiseerd dat openbaar toegankelijk is. Het binnengebied zorgt ervoor dat twee straten, de Schinkelstraat en de Honigmannstraat, met elkaar verbonden worden.

Marc Schroten, directeur van Wonen Zuid voegt toe: “Door de realisatie van Schinkel Noord transformeren we een lelijke kantoorlocatie tot kwalitatieve sociale woningbouw. Er ontstaat hierdoor een nieuw centrum binnen Heerlen centrum. Een nieuw thuis waar het fijn vertoeven zal zijn voor onze huurders.”

Parallel aan het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure worden de plannen nader uitgewerkt met als beoogde startdatum begin 2025.

Samenwerking Heerlen en Vista College

PERSBERICHT

Gemeente Heerlen zet nieuwe standaard

Langjarige samenwerking Heerlen en VISTA College voor volwassenenonderwijs

De gemeente Heerlen en VISTA College slaan de handen ineen voor een langjarige samenwerking in het formele volwassenenonderwijs. Als contactgemeente voor het Rijk op het gebied van volwassenenonderwijs, is Heerlen verantwoordelijk voor het inkopen en faciliteren van het volwassenenonderwijs voor alle gemeenten in de regio.

De huidige contractperiode voor het volwassenenonderwijs verloopt op 1 januari 2024, waardoor er een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de organisatie ervan. Na zorgvuldige overweging heeft de gemeente Heerlen besloten de succesvolle samenwerking met ROC VISTA College voort te zetten.

De keuze voor ROC VISTA College als partner is gebaseerd op hun uitstekende prestaties, naleving van kwaliteitseisen en proactieve rol binnen de Bondgenootschappen Geletterdheid in de regio. Bovendien is ROC VISTA College een gewenste partner bij het oprichten van een toekomstig Leven Lang Ontwikkelen-collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden (LLO-collectief).

Breed draagvlak in de regio en een pioniersrol voor Heerlen

Het draagvlak voor deze samenwerking is breed in de regio. Alle regiogemeenten hebben ingestemd met de publiek-publieke samenwerking tussen gemeente Heerlen en ROC VISTA College. Heerlen neemt hiermee een pioniersrol in, als eerste regio in Nederland die het volwassenenonderwijs organiseert via een horizontale publiek-publieke samenwerking. Terwijl andere regio’s nog gebruikmaken van subsidierelaties of Europese openbare aanbestedingen, zet Heerlen een nieuwe standaard.

“We zijn er trots op dat we opnieuw pioniers zijn, ditmaal op het gebied van volwassenenonderwijs. We geloven dat deze langjarige samenwerking meer mensen met Nederlands als eerste taal zal aantrekken tot het volwassenenonderwijs, waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar we het voor doen,” aldus Jordy Clemens, wethouder Onderwijs.

Onderhoudskalender Heerlen 2024

PERSBERICHT

Tegelijk bezorgd met de Stadskrant

Onderhoudskalender 2024

Tegelijk met de Stadskrant wordt deze maand in de hele stad de Onderhoudskalender 2024 verspreid. De kalender is gemaakt als reactie op een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie.

De motie heeft het college opgeroepen om een buurtplan voor groenonderhoud voor elke woonbuurt te presenteren. In de kalender staat dan ook per thema welke werkzaamheden waar en wanneer worden uitgevoerd.

Wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud: “Wij willen inwoners in onze buurten en wijken zoveel mogelijk duidelijkheid geven over wanneer wat gebeurt. Of het nu het maaien van grasvelden, het weghalen van onkruid, het snoeien van bomen en struiken of het opruimen van bladeren is. Met deze kalender maken we onze onderhoudsplanning zoveel mogelijk tot op wijkniveau inzichtelijk.”

Bekijk de Onderhoudskalender 2024 

Heële alaaf

PERSBERICHT
Heële alaaf! Same vasteloavend viere in Heële, HEI KIN ‘T!
We gaan aftellen, de carnaval in Heerlen komt snel dichterbij. Dit jaar steken we ons feest in een nieuw jasje. De horeca aan het Pancratiusplein, het Ondernemersfonds Heerlen, Pief Paaf Heële Alaaf (PPHA), H.V.V. de Winkbülle, Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor en de gemeente Heerlen hebben de handen ineengeslagen om de carnaval nog opener en toegankelijker te maken voor iedereen.
Het Pancratiusplein toveren we om tot een open en uitnodigende ruimte. Met een groot podium en een
overkapping zonder zijwanden creëren we een gevoel van verbondenheid en vrijheid. Wethouder Jordy Clemens:
“Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de Heerlense carnaval een geweldig feest is, en op deze manier tegelijkertijd nóg meer voor de stad zou kunnen betekenen. De keuze voor een open plein met volop optredens en activiteiten past daar heel goed in. Ik verheug mij op dit typisch Heerlense feest!”
Carnaval voor jong en oud.
Het Pancratiusplein wordt omgetoverd tot Vasteloavendsplein: met een prachtig nieuw podium in het bruisende centrum van de carnaval. Daar genieten we van de echte Heerlense carnavalssfeer, dankzij de samenwerking tussen de lokale ondernemers, de horeca en de partijen die al jarenlang de carnaval in Heerlen vormgeven.
Hierdoor leeft carnaval nog meer en wordt de betekenis voor de gehele stad alleen maar groter.
Paul Frissen, voorzitter H.V.V. de Winkbülle: “We hebben samen gezorgd voor een mooi programma met bekende en nieuwe elementen. De vaste pijlers van het Heerlens carnaval, zoals de intocht van de Blauw Sjuut, MiseraBAL en stundje Knipa, worden aangevuld met een brede programmering voor jong en oud. Daar mogen we trots op zijn!“
Zo zal onder andere op de zaterdagavond ToncAlaaf met zijn grote vasteloavend show zijn opwachting maken op het Pancratiusplein. Op zaterdag- en maandagavond kunnen de jonge feestgangers terecht in de Nieuwe Nor, waar in samenwerking met de PPHA evenementen worden georganiseerd speciaal voor jongeren van alle leeftijden. Op zaterdag verwelkomen we niemand minder dan Stefan & Sean en Bram Krikke tijdens de Heerlense Vasteloavend.
Op maandagavond kunnen alle jongeren terecht voor een heuse Silent Disco met lokale toppers en meer.
De Poefelezitting op de vrijdagmiddag ontbreekt uiteraard niet in het programma. Deze vindt een plekje in het Parkstad Limburg Theater. Zaterdagmiddag is de prijsuitreiking van de kinderoptocht onder de overkapping. Als het slecht weer is dan wijken we uit naar grote zaal van de Nieuwe Nor. Afsluiten doen we zoals altijd op dinsdag met de Lichtjesstoet.
Programmering
De definitieve programmering maken we op een later moment bekend. We verheugen ons allemaal op een onvergetelijke Heerlense Vasteloavend die staat voor gezelligheid, saamhorigheid en openheid voor oude en nieuwe tradities.
Vasteloavend same!

Zwemmen in Heerlense kerk

Eerste resultaten haalbaarheidsonderzoek zijn positief:
Zwemmen in Heerlense kerk komt steeds dichterbij


Een nieuw te bouwen zwembad in de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in hartje Heerlen. De haalbaarheid van die gedroomde én gedurfde combinatie heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het gebouw is geschikt voor een zwembad
. Ook verkeert de kerk bouwkundig in een redelijk goede conditie. Daarbij blijken de toegepaste materialen na een eerste analyse geschikt (te maken) voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws. Nu kan de haalbaarheidstoets verder aangevuld worden, zodat de raad naar verwachting begin 2024 een besluit kan nemen. Het plan is dan dat de kerkdeuren medio 2026 opengaan voor de eerste duik.

Afbeelding met overdekt, zwembad, gebouw, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jordy Clemens, wethouder centrumontwikkeling is enthousiast: “We kiezen er in Heerlen voor om geregeld tegen de stroom in te zwemmen. Om het anders te doen dan je misschien verwacht. Dat is met de keuze voor deze locatie absoluut het geval. Het is fantastisch als dit leegstaand rijksmonument een functie krijgt waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. Dat we dit erfgoed behouden voor onze stad. Dat kunnen we niet alleen. We zijn het kerkbestuur dan ook meer dan erkentelijk dat we hierin in een goede sfeer samen optrekken.”

Artist-impressie zwembad in de Sint-Franciscus van Assisiëkerk

Verdere ontwikkeling

Nu dient er onder meer een ontwerp gemaakt te worden. Een mooie uitdaging voor een ontwerpteam: de inpassing van een zwembad in een kerk, met behoud van alle aanwezige erfgoedelementen, vraagt om creativiteit. En op het vlak van duurzaamheid wordt onderzocht hoe op de meest duurzame manier het gewenste zwembadklimaat te realiseren is. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken, het taxatietraject en de businesscase voor de gemeente leidend voor besluitvorming.

Omgeving Bekkerveld wordt aangepakt

Omgeving Kindcentrum Passart

De omgeving van Kindcentrum Bekkerveld wordt aangepakt. Het ontwerp van de weg voor het nieuwe Kindcentrum, gekeken vanaf de Bekkerweg tot aan de Benzenraderweg, is klaar.

Het ontwerp van de weg (zie tekening onderaan pagina) is als volgt: 

 • Op de Bekkerweg komt een volwaardige voetgangersoversteekplaats, bij het voetpad naar de Akerstraat, met een middengeleider. Een compleet ingericht ‘zebrapad’ in plaats van een voetgangersoversteekplaats zonder beschermde status voor voetgangers. Door deze middengeleider wordt de voetgangersoversteekplaats benadrukt en moeten auto’s uitwijken om de middengeleider te passeren. Dit verlaagt de snelheid van de auto’s op de Bekkerweg.
 • Aan deze kant van het Bekkerveld komt een drempel, net als bij de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat. Auto’s gaan zo het Bekkerveld inrijden vanaf de Bekkerweg.
 • Op de trottoirs worden groenvakken aangelegd. Auto’s kunnen daar dan niet meer parkeren.
 • De rijbaan van het Bekkerveld wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, net als in de huidige situatie. Wij gaan de hele rijbaan opnieuw aanleggen.
 • De parkeervakken worden ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Deze komen vrij van een ander project en worden hier gebruikt. De huidige betonklinkers uit de parkeervakken worden verwijderd.
 • Langs de rijbaan komt een strook van natuurstenen. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer op het midden van de rijbaan gaan rijden, waardoor het zicht op deze auto’s verbetert. De strook van natuursteen is wel overrijdbaar. Auto’s kunnen elkaar gewoon passeren.
 • Voor alle parkeervakken bij de school geldt een blauwe zone. Het aantal parkeervakken blijft nagenoeg gelijk.
 • Voor het schoolgebouw komen extra grote parkeervakken voor de langere en bredere busjes met de schoolkinderen voor de Catharinaschool. De meeste daarvan komen aan de kant van de school en enkele parkeerplaatsen aan de overkant. Voor deze parkeervakken geldt een parkeerverbod voor het tijdvak aan het eind van de schooldag van de Catharinaschool.
 • Tegenover de hoofdingang van de school (daar waar nu de gele blokken liggen) komen paaltjes. De weg blijft dus afgesloten. Aan het begin van de schooldag van de Catharinaschool wordt het middelste paaltje verwijderd. Busjes kunnen kinderen dan afzetten en ongehinderd doorrijden.
 • Op diverse plekken worden hagen geplant. Parkeren op trottoirs en doorrijden langs de paaltjes over het trottoir is dan niet meer mogelijk.
 • Bij de aansluiting van de Burgemeester Savelbergstraat op het deel van het Bekkerveld voor de school, komt een drempel. Via deze drempel en de inrit kunnen personeelsleden van de school met hun auto’s de eigen parkeerplaats bereiken.
 • Aan beide kanten van de toegang naar de parkeerplaats komen extra fietsenrekken. Tijdens de breng- en haaltijden van de schoolkinderen staan de fietsen dan zoveel mogelijk op één plaats zodat de kinderen over de stoep naar de school kunnen lopen.
 • Op het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat/Bekkerveld komen beukenhagen, om parkeren op de trottoirs tegen te gaan. Op verschillende plekken zijn doorgangen gemaakt, om veilig oversteken te garanderen.
 • Alle beukenhagen en overige beplanting blijven laag (ongeveer 80 cm). Schoolkinderen houden zo voldoende zicht op de weg als ze willen oversteken. De kinderen zijn op deze manier ook goed zichtbaar voor automobilisten.
 • De Burgemeester Savelbergstraat krijgt dezelfde bestrating als het Bekkerveld voor de school: gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken en een strook natuursteen aan de zijkant van de rijbaan.
 • Aan de kant met de even huisnummers komt een extra parkeerplaats.
 • Aan de kant van de oneven huisnummers komt een laad- en losplaats bij Enzo. Naast deze laad- en losplaats komt een uitstapstrook. Mensen die grotere voorwerpen uit auto’s moeten halen, hebben daarvoor dan meer ruimte.
 • Het groenvak naast de laad- en losplaats wordt groter. Auto’s kunnen het trottoir dan niet meer gebruiken.
 • Het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat en Benzenraderweg wordt smaller. Een drempel aanleggen op deze plak is niet wenselijk. Een smaller kruispunt voorkomt het parkeren op de weg. Ook krijgt dit kruispunt fietsstroken.
 • Rondom het kruispunt komen plantvakken, waarmee parkeren op de trottoirs niet meer mogelijk is. Aan beide kanten komen fietsrekken, voor onder meer bezoekers van Enzo en café de Fabel.
 • De Benzenraderweg blijft hetzelfde. De eerder geplande voetgangersoversteekplaats wordt geschrapt. Daarmee blijft de huidige voetgangersoversteekplaats én het huidige aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • Aan de overkant van het Bekkerveld, bij de Leonard Stassenstraat, wordt het ‘rondje’ eenrichtingsverkeer aan de kant van de parkeervakken. Ook komt hier een drempel om de snelheid te remmen en het oversteken van de weg gemakkelijker te maken.

In de rest van het Bekkerveld blijft parkeren gelijk. Na de aanleg van de nieuwe weg aan de schoolkant van het Bekkerveld en in de Burgemeester Savelbergstraat wordt bijgehouden welke effect de nieuwe verkeerssituatie heeft.

Voor het parkeren in de Benzenraderweg zitten geen wijzigingen in de planning.

Het verkeerslicht op het kruispunt Benzenraderweg-Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan heeft lange wachttijden aan beide kanten van de Benzenraderweg. Een andere afstelling maakt het mogelijk dat meer auto’s vanaf Bekkerveld de Welterlaan op kunnen rijden. Dat vermindert filevorming.

De verkeerslichten op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan-Ruys de Beerenbroucklaan blijven gelijk, omdat hier minder filevorming is. Als het op dit kruispunt al druk is, dan staan op alle wegen van dit kruispunt zo veel auto’s, dat aanpassen van de verkeerslichten geen effect heeft.

Zes maanden na aanleg wordt het nieuwe verkeersplan geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of het nodig is om het plan op details te wijzigen.

Chat met de gemeente

Whatsapp en live chat met de gemeente

Vanaf vandaag kunt u tijdens onze openingstijden ook uw vragen aan ons stellen via WhatsApp en de live chat. Bellen en mailen met de gemeente blijft ook gewoon mogelijk. U kunt ons via WhatsApp bereiken op het telefoonnummer van de gemeente: 045-5605040. Om met ons te chatten, klikt u op het live chat icoontje rechtsonder op onze website.

Toekomst ziekenhuis Heerlen

Praat op 12 december mee over de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen

Geef u uiterlijk 7 december op en praat op 12 december mee: uw stem is nu uitermate belangrijk voor een goede zorg, ook na 2030! Dankzij het protest tegen de afbouw van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen, moet Zuyderland het proces zorgvuldiger doorlopen om tot een nieuw plan te komen. Hierin moet het ziekenhuis de stem van de inwoners betrekken. Ook de meningen van zorgverzekeraars, huisartsen en andere partijen moeten worden gehoord. Zuyderland organiseert hiervoor onder meer een inwonersbijeenkomst op 12 december in Auberge de Rousch.

In de zomer kondigde ziekenhuis Zuyderland nieuwe plannen aan om de spoedeisende hulp, de intensive care en het beddenhuis in Heerlen te gaan afbouwen. Volgens de plannen zouden deze onderdelen vanaf 2030 in Sittard worden ondergebracht. In Heerlen zou u alleen nog terecht kunnen voor een consult, een onderzoek of een poliklinische ingreep.

Ziekenhuisalliantie

Hierop ontstond een protestbeweging: de Ziekenhuisalliantie, voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Allerlei gemeenten in Parkstad en omgeving, de Provincie en diverse organisaties sloten zich aan. Voor ons en vele anderen betekent een volwaardig ziekenhuis nog steeds: een 24-uursziekenhuis met spoedeisende hulp en een intensive care.

Dankzij onze gezamenlijke inzet, een petitie met meer dan 30.000 handtekeningen en een succesvolle protestmars met duizenden demonstranten, moet Zuyderland nu opnieuw en zorgvuldiger, een plan voor toekomstige zorg in de Mijnstreek uitwerken.

Praat mee over de zorg in de Mijnstreek

Het ziekenhuis Zuyderland gaat nu eerst met inwoners en andere partijen praten om nieuwe plannen te maken. Daarom doen wij een oproep aan u: praat mee! Uw stem en inbreng weegt mee. Hoe kijkt u tegen deze plannen aan en hoe ziet u de zorg in de toekomst? Wat telt voor u het meest? Welke zorg moet gegarandeerd zijn en dichtbij huis blijven? Laat uw stem horen!

Organisatie bijeenkomst/meer info/aanmelden

Geef u uiterlijk 7 december a.s. op voor het gesprek in Auberge De Rousch op 12 december. Het Zuyderland ziekenhuis heeft Burgerkracht Limburg ingeschakeld voor de organisatie van de bijeenkomst. Voor meer info/aanmelden, kijk op de website van Burgerkracht: 

Uitnodiging – Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’ – Burgerkracht Limburg

Ziekenhuis Zuyderland in Heerlen