Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Omgeving Bekkerveld wordt aangepakt

Omgeving Kindcentrum Passart

De omgeving van Kindcentrum Bekkerveld wordt aangepakt. Het ontwerp van de weg voor het nieuwe Kindcentrum, gekeken vanaf de Bekkerweg tot aan de Benzenraderweg, is klaar.

Het ontwerp van de weg (zie tekening onderaan pagina) is als volgt: 

 • Op de Bekkerweg komt een volwaardige voetgangersoversteekplaats, bij het voetpad naar de Akerstraat, met een middengeleider. Een compleet ingericht ‘zebrapad’ in plaats van een voetgangersoversteekplaats zonder beschermde status voor voetgangers. Door deze middengeleider wordt de voetgangersoversteekplaats benadrukt en moeten auto’s uitwijken om de middengeleider te passeren. Dit verlaagt de snelheid van de auto’s op de Bekkerweg.
 • Aan deze kant van het Bekkerveld komt een drempel, net als bij de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat. Auto’s gaan zo het Bekkerveld inrijden vanaf de Bekkerweg.
 • Op de trottoirs worden groenvakken aangelegd. Auto’s kunnen daar dan niet meer parkeren.
 • De rijbaan van het Bekkerveld wordt uitgevoerd in gebakken klinkers, net als in de huidige situatie. Wij gaan de hele rijbaan opnieuw aanleggen.
 • De parkeervakken worden ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Deze komen vrij van een ander project en worden hier gebruikt. De huidige betonklinkers uit de parkeervakken worden verwijderd.
 • Langs de rijbaan komt een strook van natuurstenen. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer op het midden van de rijbaan gaan rijden, waardoor het zicht op deze auto’s verbetert. De strook van natuursteen is wel overrijdbaar. Auto’s kunnen elkaar gewoon passeren.
 • Voor alle parkeervakken bij de school geldt een blauwe zone. Het aantal parkeervakken blijft nagenoeg gelijk.
 • Voor het schoolgebouw komen extra grote parkeervakken voor de langere en bredere busjes met de schoolkinderen voor de Catharinaschool. De meeste daarvan komen aan de kant van de school en enkele parkeerplaatsen aan de overkant. Voor deze parkeervakken geldt een parkeerverbod voor het tijdvak aan het eind van de schooldag van de Catharinaschool.
 • Tegenover de hoofdingang van de school (daar waar nu de gele blokken liggen) komen paaltjes. De weg blijft dus afgesloten. Aan het begin van de schooldag van de Catharinaschool wordt het middelste paaltje verwijderd. Busjes kunnen kinderen dan afzetten en ongehinderd doorrijden.
 • Op diverse plekken worden hagen geplant. Parkeren op trottoirs en doorrijden langs de paaltjes over het trottoir is dan niet meer mogelijk.
 • Bij de aansluiting van de Burgemeester Savelbergstraat op het deel van het Bekkerveld voor de school, komt een drempel. Via deze drempel en de inrit kunnen personeelsleden van de school met hun auto’s de eigen parkeerplaats bereiken.
 • Aan beide kanten van de toegang naar de parkeerplaats komen extra fietsenrekken. Tijdens de breng- en haaltijden van de schoolkinderen staan de fietsen dan zoveel mogelijk op één plaats zodat de kinderen over de stoep naar de school kunnen lopen.
 • Op het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat/Bekkerveld komen beukenhagen, om parkeren op de trottoirs tegen te gaan. Op verschillende plekken zijn doorgangen gemaakt, om veilig oversteken te garanderen.
 • Alle beukenhagen en overige beplanting blijven laag (ongeveer 80 cm). Schoolkinderen houden zo voldoende zicht op de weg als ze willen oversteken. De kinderen zijn op deze manier ook goed zichtbaar voor automobilisten.
 • De Burgemeester Savelbergstraat krijgt dezelfde bestrating als het Bekkerveld voor de school: gebakken klinkers in de rijbaan en parkeervakken en een strook natuursteen aan de zijkant van de rijbaan.
 • Aan de kant met de even huisnummers komt een extra parkeerplaats.
 • Aan de kant van de oneven huisnummers komt een laad- en losplaats bij Enzo. Naast deze laad- en losplaats komt een uitstapstrook. Mensen die grotere voorwerpen uit auto’s moeten halen, hebben daarvoor dan meer ruimte.
 • Het groenvak naast de laad- en losplaats wordt groter. Auto’s kunnen het trottoir dan niet meer gebruiken.
 • Het kruispunt Burgemeester Savelbergstraat en Benzenraderweg wordt smaller. Een drempel aanleggen op deze plak is niet wenselijk. Een smaller kruispunt voorkomt het parkeren op de weg. Ook krijgt dit kruispunt fietsstroken.
 • Rondom het kruispunt komen plantvakken, waarmee parkeren op de trottoirs niet meer mogelijk is. Aan beide kanten komen fietsrekken, voor onder meer bezoekers van Enzo en café de Fabel.
 • De Benzenraderweg blijft hetzelfde. De eerder geplande voetgangersoversteekplaats wordt geschrapt. Daarmee blijft de huidige voetgangersoversteekplaats én het huidige aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • Aan de overkant van het Bekkerveld, bij de Leonard Stassenstraat, wordt het ‘rondje’ eenrichtingsverkeer aan de kant van de parkeervakken. Ook komt hier een drempel om de snelheid te remmen en het oversteken van de weg gemakkelijker te maken.

In de rest van het Bekkerveld blijft parkeren gelijk. Na de aanleg van de nieuwe weg aan de schoolkant van het Bekkerveld en in de Burgemeester Savelbergstraat wordt bijgehouden welke effect de nieuwe verkeerssituatie heeft.

Voor het parkeren in de Benzenraderweg zitten geen wijzigingen in de planning.

Het verkeerslicht op het kruispunt Benzenraderweg-Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan heeft lange wachttijden aan beide kanten van de Benzenraderweg. Een andere afstelling maakt het mogelijk dat meer auto’s vanaf Bekkerveld de Welterlaan op kunnen rijden. Dat vermindert filevorming.

De verkeerslichten op het kruispunt Bekkerweg-Burgemeester Gijzelslaan-Ruys de Beerenbroucklaan blijven gelijk, omdat hier minder filevorming is. Als het op dit kruispunt al druk is, dan staan op alle wegen van dit kruispunt zo veel auto’s, dat aanpassen van de verkeerslichten geen effect heeft.

Zes maanden na aanleg wordt het nieuwe verkeersplan geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of het nodig is om het plan op details te wijzigen.

Comments are closed.