Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Extra groen in Heerlen Centrum

PERSBERICHT

Extra groen in Heerlen Centrum

De grootschalige transformatie van het centrum van Heerlen krijgt een nieuwe impuls met het bouwplan ‘Schinkelkwadrant-Noord’. Dit bouwplan zorgt ervoor dat de omgeving groener wordt, dat er minder lege gebouwen zijn en dat het aangenamer wordt om hier te wonen en werken. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

De ontwikkeling in Schinkelkwadrant-Noord kent een lange geschiedenis.

In 2020 heeft VOC 2 BV de grondpositie overgenomen van Metroprop en is de gemeente met VOC in gesprek gegaan over het verbeteren van de plannen die er lagen. Tevens is er een start gemaakt met het renoveren van de bestaande woningen in de Honigmannstraat. Voor het achterliggende gebied, Schinkelkwadrant-Noord, kunnen we nu melden dat overeenstemming is bereikt tussen partijen en dat het ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar openbaar wordt gemaakt. De transformatie wordt uitgevoerd door VOC en Wonen Zuid, die gezamenlijk 124 betaalbare woningen zullen realiseren.

Jordy Clemens, wethouder Centrumontwikkeling, zegt hierover: “Dit project is heel belangrijk voor Heerlen. We streven naar een groen, levendig centrum en het project Schinkelkwadrant-Noord draagt daar aanzienlijk aan bij. Het bestemmingsplan creëert niet alleen ruimte voor betaalbare woningen, maar ook voor een mooie openbare ruimte die de leefbaarheid van de stad zal versterken.”

Miriam Jongen, directeur van VOC, geeft aan verheugd te zijn met deze mijlpaal en voegt nog toe: “De ontwikkeling Schinkelkwadrant-Noord is enorm belangrijk voor dit gebied. We zien Schinkelkwadrant-Zuid (Promenadepark) al verrijzen maar de twee gebieden samen maken het plaatje compleet.”

Woningen in groene omgeving

De ontwikkeling omvat in totaal 124 woningen, waarvan 108 huurappartementen en 16 koop-en/of huurwoningen allen in het betaalbare segment. Het plangebied wordt begrensd door de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Geerstraat en het voormalige Vodafone-complex aan de Stationstraat. De leegstaande kantoorruimte wordt verwijderd en maakt plaats voor woningbouw. Daarnaast wordt er een groen binnengebied gerealiseerd dat openbaar toegankelijk is. Het binnengebied zorgt ervoor dat twee straten, de Schinkelstraat en de Honigmannstraat, met elkaar verbonden worden.

Marc Schroten, directeur van Wonen Zuid voegt toe: “Door de realisatie van Schinkel Noord transformeren we een lelijke kantoorlocatie tot kwalitatieve sociale woningbouw. Er ontstaat hierdoor een nieuw centrum binnen Heerlen centrum. Een nieuw thuis waar het fijn vertoeven zal zijn voor onze huurders.”

Parallel aan het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure worden de plannen nader uitgewerkt met als beoogde startdatum begin 2025.

Comments are closed.