Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Onderzoek leefbaarheid in de buurt

PERSBERICHT

Onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt

16.000 inwoners krijgen brief om mee te doen aan burgeronderzoek

Heerlen houdt in 2024 een burgeronderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit gebeurt elke 2 jaar. In de loop van januari krijgen ruim 16.000 inwoners een brief om mee te doen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen in de periode van 23 januari tot 5 maart 2024. Via een loting worden er 10 cadeaubonnen weggegeven onder de deelnemers.

Wat houdt het onderzoek in?

Het burgeronderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt.

Is er bijvoorbeeld overlast? Hoe veilig voelen Heerlenaren zich? Zijn er genoeg voorzieningen zoals winkels of parkeerplekken? Met de antwoorden krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt in de buurt. De uitkomst van het onderzoek heeft ook direct invloed op gemeentelijke inzet en maatregelen voor een fijne leefomgeving.

De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd op https://parkstad.incijfers.nl (onder de tegel “burgeronderzoek”).

Kans maken op een cadeaubon

De gemeente Heerlen verloot 10 cadeaubonnen van €50,- onder deelnemers die de vragenlijst volledig ingevuld hebben. De loting gebeurt door het onderzoeksbureau I&O Research.

Doet u mee?

Het onderzoek wordt gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in Heerlen. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister. De gemeente Heerlen gebruikt de antwoorden alleen voor dit onderzoek. Gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet terug te leiden naar een persoon en worden alleen op wijkniveau gepresenteerd.

Papieren vragenlijst

Het onderzoek staat vanaf 23 januari tot 5 maart online via www.heerlen.nl/burgeronderzoek. Mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek en liever een papieren vragenlijst ontvangen, kunnen contact opnemen met I&O research, via het telefoonnummer 0800-0191 of via een mailtje naar: helpdesk@ioresearch.nl.

Comments are closed.