Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Burgerberaad

PERSBERICHT

Voorbereidingen burgerberaad in volle gang

Heerlenaren kunnen thema aandragen voor burgerberaad

Op 20 mei werd het startschot gegeven voor het eerste burgerberaad in Heerlen. In 2025 vraagt de gemeente 100 Heerlenaren om samen advies te geven over een belangrijk onderwerp. De voorbereidingen zijn in volle gang en dat betekent dat inwoners van 20 mei tot en met 2 juni een thema kunnen aandragen voor het burgerberaad. Een thema die zij belangrijk vinden voor onze stad.

Burgemeester Roel Wever: ‘Het is belangrijk dat mensen in onze stad meedenken, zich betrokken voelen en het gevoel hebben dat hun mening telt. Het burgerberaad is daar een uitstekend instrument voor. Heerlenaren krijgen nu écht de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze stad. Niet alleen door adviezen te geven tijdens het burgerberaad maar ook door thema’s aan te dragen en hierop te stemmen.’

In het burgerberaad zitten 100 Heerlenaren die advies geven over een belangrijk onderwerp dat leeft in de stad. De 100 Heerlenaren die het burgerberaad vormen, overleggen over het gekozen thema en winnen advies in bij experts. Zo komen ze uiteindelijk samen tot een advies aan de gemeente. Het college en de gemeenteraad hebben aangegeven deze adviezen zo veel mogelijk over te nemen in het beleid of de besluitvorming.

Thema’s aandragen

In Heerlen mogen inwoners het thema voor het burgerberaad bepalen. Dit resulteert erin dat het burgerberaad adviezen geeft waar de stad écht iets aan heeft. Inwoners kunnen vanaf 20 mei een thema aandragen via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, via heerlen.nl/burgerberaad en op een aantal plekken in de stad. De lijst met fysieke inleverpunten is te vinden op heerlen.nl/burgerberaad.

Keuze van het thema

Nadat inwoners een onderwerp hebben aangedragen, worden de thema’s getoetst. Nadat bekend wordt gemaakt welke onderwerpen door de selectie zijn gekomen, kunnen alle Heerlenaren van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen. Het thema met de meeste stemmen wordt in september met de gemeenteraad gedeeld. Dan wordt de definitieve vraagstelling vastgesteld welke in januari 2025 aan het burgerberaad wordt voorgelegd.

Samenstelling burgerberaad

Dit najaar krijgen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit degenen die zich aanmelden, worden er 100 mensen ingeloot op basis van een aantal kenmerken. Dit zorgt ervoor dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de Heerlense samenleving. Deze 100 Heerlenaren vormen uiteindelijk het burgerberaad dat begin 2025 van start gaat.

Comments are closed.