Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen investeert in schoolgebouwen

PERSBERICHT

Langjarig kiezen voor goede, flexibele en duurzame schoolgebouwen via nieuw Integraal Huisvestingsplan


Heerlen investeert in schoolgebouwen van de toekomst

Toekomstbestendige schoolgebouwen met ruimte voor onderwijs, opgroeien en zorg. Dat is waaraan gemeente, onderwijsbesturen en kindpartners de afgelopen tijd hebben gewerkt. Het resultaat is een plan van aanpak voor de komende jaren dat ervoor gaat zorgen dat alle Heerlense scholen voldoende ruimte hebben voor het onderwijs van nu én straks. Uitgangspunten van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn onder meer gezonde, duurzame schoolgebouwen en een basisschool op loopafstand voor iedere kind.

In het IHP staat centraal dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ontplooien en een fijne schooltijd kan hebben, ook als er extra ondersteuning nodig is. Daarom is bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met schoolbesturen, diverse kindpartners, zoals peuteropvang, JENS en de kinderopvang. Hierbij houden we rekening met belangrijke actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals Rijke Schooldagen en de Familieschool.

Door deze onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen is er enerzijds behoefte aan eenvoudig aanpasbare en daarmee functionele schoolgebouwen en anderzijds aan een onderwijshuisvestingsplan voor de lange termijn. Het IHP zorgt dan ook voor voldoende en adequate onderwijsaccommodaties en geeft de scholen en (kind)partners meerjarige zekerheid op het gebied van huisvesting. 

Wethouder Jordy Clemens (Onderwijs): “Onderwijs is hét fundament voor de stad van de toekomst. Heerlense ouders en kinderen verdienen nu en straks schoolgebouwen waar het allerbeste onderwijs kan worden gegeven. Dat betekent dat we voortdurend moeten blijven investeren in flexibele en duurzame schoolgebouwen in alle buurten van onze stad. Met dit plan zorgen we voor oplossingen voor een aantal knelpunten maar bovenal voor toekomstbestendige scholen voor kinderen in heel Heerlen.”

Het huisvestingsplan primair en (voortgezet) speciaal onderwijs loopt tot 2040 en bevat investeringen ter hoogte van ongeveer 86 miljoen euro. De gemeenteraad besluit definitief over het IHP tijdens de raadsvergadering op 20 december 2023.

Comments are closed.