Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt verruiming terrassen

Gemeente Heerlen verlengt de periode dat de terrassen mogen worden uitgebreid met twee jaar, tot 1 april 2024. Door de zware wissel die de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar hebben getrokken op de horeca wil gemeente Heerlen hiermee ook nu nog de ondernemers helpen en ondersteunen.

Sinds maart 2020 hebben veel ondernemers het zwaar door de coronamaatregelen. De horecasector is er daar één van. Om het verlies aan omzet- en winstcijfers zo veel als mogelijk te beperken, zijn landelijk en lokaal compenserende maatregelen genomen. Één van de lokale maatregelen is het toestaan van terrasverruiming.

Omdat verruiming van terrassen daarnaast ook bijdraagt aan een levendige stad en de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers, in het bijzonder jongeren en studenten, heeft de gemeente hiertoe besloten.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld vanwege de renovatie van het Pancratiusplein, kan het echter wel zijn dat de terrasuibreiding tijdelijk of eerder zal moeten worden gestaakt.

Promenade II wordt groener

Voorlopig ontwerp vastgesteld: Promenade wordt groener en aantrekkelijker

De gemeente Heerlen heeft het voorlopig ontwerp van Promenade II vastgesteld. Het gebied tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en Schinkelkwadrant-Zuid wordt omgetoverd tot een aantrekkelijke groene oase. De Promenade wordt hiermee de groene schakel tussen het Burgemeester van Grunsvenplein en de Bongerd. Wethouder centrum Peter van Zutphen: “Meer groen maakt een verblijf in onze stad veel aangenamer. Inwoners en bezoekers zien liever bomen, fleurige bloemen en waterelementen dan grijze stenen. En niet onbelangrijk: hiermee maken we het centrum ook weer een stukje klimaatbestendiger.”

Daarnaast is er een besluit genomen over de transformatie van het entreegebouw op de kop van de Promenade/Geerstraat. Waar eerst werd gedacht aan sloop – met uitzondering van de entree, liftschacht en trappenhuis naar de parkeergarage van Q-park – is er voor een alternatief gekozen. Er blijft een half overdekte ruimte staan met mogelijk ruimte voor meerdere functies en een waterelement. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een betere inpassing van het openbaar toilet op de Promenade én naar een onderdoorgang Geerstraat-Promenade als fietsenstalling.

Ode aan het verleden en het heden

Het entreegebouw krijgt een urban speels karakter midden in het groen. Daarnaast komt er – met een knipoog naar de voormalige waterpartij van Theo Lennaerts – een speels waterelement. De transformatie is tevens een ode aan het verleden en aan Ungers, het bureau dat de kubussen ontwierp.

Inbreng omgeving

Tijdens een inloopmiddag op 13 september 2021 heeft de gemeente een concept schetsontwerp gedeeld met geïnteresseerden. Men kon informatie ophalen en wensen uitspreken met betrekking tot het schetsontwerp. Een aantal van deze suggesties is nu meegenomen in het voorlopig ontwerp van Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid, waaronder het toevoegen van nog meer water en groen. Daarnaast was er de vraag naar een fietsenstalling; dit wordt verder onderzocht.

Samen maken we het centrum

De plannen met betrekking tot Promenade II en Schinkelkwadrant-Zuid zijn onderdeel van de complete transformatie van Heerlen-Centrum beschreven in het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’. Samen met partners Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad werkt Heerlen hard aan een leuker, groener en leefbaarder centrum om in te wonen, werken of te bezoeken onder het mom: Samen maken we het Centrum, zie ook www.heerlen.nl/centrum.promenade II

Ouderenmishandeling

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

Wat is financieel misbruik?

Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.

Adriane Keulen, wethouder ouderenbeleid: “Ouderenmishandeling kent veel verschillende vormen en is een complex probleem. Er is geen kant-en-klare oplossing voor financieel veilig ouder worden. Het is dan ook extra belangrijk dat we in deze lokale alliantie integraal met elkaar kunnen samenwerken en komen tot een gezamenlijke aanpak. Maar het is net zo belangrijk dat ook dat u als inwoner weet wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat een oudere financieel misbruikt wordt”.

Lokale alliantie

De lokale alliantie is een professioneel netwerk tussen circa 20 organisaties vanuit allerlei verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar.

Op de website van Veilig Thuis staan een aantal signalen die wijzen op financieel misbruik. U kunt ouderenmishandeling melden bij Veilig Thuis.

Bel 0800-2000, ook als u twijfelt.

Landsfort Herle

Denk mee over Landsfort Herle: Heerlen brengt haar Middeleeuws verleden weer tot leven

Heerlen is een stad met een rijke geschiedenis. Het Middeleeuwse Landsfort Herle vormt het hart van het huidige Heerlen: een kleine, ommuurde en omgrachte vesting die bestond uit de Pancratiuskerk, een paar huizen en de Schelmentoren. Heerlen wil dat mensen ook dat verleden kunnen zien, aanraken en beleven. Door cultuurhistorisch erfgoed boven en onder de grond toegankelijk te maken, verhalen te vertellen én door de openbare ruimte opnieuw in te richten. In het project ‘Landsfort Herle’ gaat de gemeente Heerlen, geholpen door bureau Braining the Future, hierover in gesprek met bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum.

Wethouder Jordy Clemens, cultuur en erfgoed: “We weten steeds meer over Middeleeuws Heerlen. Over de oude bebouwing, de omwalling en de grachten die ooit vol water stonden. Dat willen we heel graag terugbrengen in het straatbeeld. Maar hoe we dat precies gaan doen willen we heel graag samen met de gebruikers bepalen.”

Samen maken we Landsfort Herle

Want hoe kijken Heerlenaren en bezoekers tegen de Middeleeuwse geschiedenis aan? Welke kansen of problemen zien ze om het verleden naar het heden te brengen? En hoe creëer je een groene openbare ruimte die je tevens goed kunt gebruiken? Door middel van onder andere workshops en interviews worden de antwoorden op deze vragen geïnventariseerd. In de omgeving Bongerd-Pancratiusplein wordt op 15, 17, 22 en 26 maart en op 10 en 12 mei een pop-upstand ingericht, waar iedereen die wil meedenken welkom is om langs te komen. Alle actuele informatie is ook te vinden op www.heerlen.nl/landsfortherle.

Rondje rondom de kerk

Het Middeleeuws verleden van Heerlen is nog altijd zichtbaar. Zo verwijst het cirkelvormige stratenplan rondom het Pancratiusplein naar de voormalige grachten rondom het Landsfort. De grachten zijn later gedempt. De beperkte aanwezige restanten van de muren bevinden zich vandaag de dag grotendeels ondergronds. Heerlen wil ‘het rondje rondom de kerk’ haar Middeleeuwse karakter en identiteit teruggeven. Wel in een modern, groen, duurzaam jasje en passend bij de complete transformatie van Heerlen-Centrum.

Onderdeel van ‘Samen maken we het centrum’

Dit project is onderdeel van de complete aanpak van Heerlen-Centrum, beschreven in het ambitiedocument Samen maken we het Centrum 2022, het vervolg van het Urban Bidboek 2016. De gemeente werkt hierbij samen met partners Ministerie BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad onder het mom: Samen maken we het Centrum, zie ook www.heerlen.nl/centrum.

De Dans van Lies en Jan

PERSBERICHT

Locatie gevonden voor kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’

Vlak bij de plek waar de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies tijdens de mijnindustrieperiode rookten, verschijnt eind dit jaar het kunstwerk ‘De Dans van Lies en Jan’. In het werk van kunstenaar Jean-Michel Crapanzano smelten de twee schoorstenen samen in een DNA streng die verwijst naar het mijnverleden en de toekomst van de stad die altijd in beweging is. Daarin zit een lichtbundel die in de weekenden, tijdens feestdagen en gelegenheden als Culturanova, net als de schoorstenen vroeger, van ver te zien is. Het werk komt te staan op gemeentegrond aan de CBS-weg bij de kruising met de Kloosterweg, dichtbij de voormalige schacht van het Mijnmuseum.

Wethouder Jordy Clemens kijkt uit naar de realisatie van dit kunstwerk. “Het is een blijvende herinnering aan het mijnverleden dat onze stad gevormd heeft. De Lange Jan en Lies domineerden jarenlang de skyline van Heerlen. En toen de torens na de mijnsluiting werden opgeblazen, viel de Lange Jan verkeerd. Hij nam daarbij een hoogspanningsmast mee en verpletterde een kantoorgebouw. Herinneringen die we levend willen houden met dit eigentijdse kunstwerk waarin Lies en Jan de toekomst in dansen.”

Multidisciplinair project

Tijdens het Jaar van de Mijnen symboliseerden twee lichtbundels de verdwenen schoorstenen Lange Lies en Lange Jan. Daarna ontstond de behoefte aan een blijvend kunstwerk als eerbetoon aan het mijnverleden en de mijnwerkers. In 2018 ontwikkelde kunstenaar Jean-Michel Crapanzano daarom in opdracht van gemeente Heerlen het multidisciplinair kunstproject, ‘De Dans van Lies en Jan’.

Jean-Michel Crapanzano

Jean-Michel is afkomstig uit de mijnregio rond Metz in Noord-Frankrijk en woont al geruime in Heerlen. De gemeente koos voor deze kunstenaar omdat hij, naast binding met het mijnverleden en de regio, ervaring heeft met participatieprojecten en innovatief te werk gaat. 

——————————————————————————————

Noot voor de pers

Jean-Michel Crapanzano is bereikbaar via 06-21523708

Senior Digi Vaardig

Persbericht

Ambitie om senioren in heel Heerlen digitaal vaardig te maken

Senior Digi Vaardig groot succes in drie Heerlense wijken

In samenwerking met de Open Universiteit is gemeente Heerlen in 2021 gestart met ‘Senior Digi Vaardig’. Een programma speciaal ontwikkeld voor ouderen die niet of nauwelijks ervaring hebben met het internet of digitale media. Dit programma is met groot enthousiasme ontvangen in de wijken Heksenberg, Hoensbroek/Centrum-De Dem en Caumerveld-Douve Weien. Waar ruim 100 ouderen per buurt zich aanmeldden om digitaal vaardiger te worden.

Digitale vaardigheden
Vooral tijdens corona hebben we de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk de digitale wereld voor ons is. Bijvoorbeeld om digitaal in contact te blijven met dierbaren, zo nodig digitaal contact met de huisarts of praktijkondersteuner, online bankzaken regelen, of online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Uit onderzoek van de Open Universiteit is gebleken dat het verbeteren van digitale vaardigheden ook kan bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.

Om deze reden hebben de Open Universiteit en de gemeente Heerlen in 2021 samen een buurtgericht programma ontwikkeld om 65-plussers wegwijs maken in de digitale wereld: Senior Digi Vaardig.

Heerlen breed

De behoefte is groot bij senioren om digitaal vaardiger te worden. Dat zien we aan het aantal aanmeldingen voor de cursussen van Senior Digi Vaardig. Om aan deze behoefte te voldoen heeft gemeente Heerlen de ambitie om het programma Senior Digi Vaardig over heel Heerlen uit te breiden.

Ook wethouder Adriane Keulen onderschrijft het belang van Senior Digi Vaardig voor heel Heerlen: “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving en speelt ook steeds meer in onze stad. Iedereen moet mee kunnen doen, in contact blijven, zelf zaken regelen en regie in eigen handen kunnen houden. Daar draagt Senior Digi Vaardig aan bij. Dat gun ik iedere oudere in Heerlen die nog niet zijn weg kan vinden in het digitale landschap.”

Inwoners vinden weg naar GIP

Persbericht

SCHUNCK en gemeente Heerlen blijven de gemeentelijke informatiepunten structureel doorontwikkelen

Inwoners vinden hun weg naar de gemeentelijke informatiepunten in Heerlen

Ruim 750 vragen werden in een halfjaar tijd gesteld bij de gemeentelijke informatiepunten (GIP) in SCHUNCK bibliotheken. Meer dan de helft van deze vragen gingen over de dienstverlening van gemeente Heerlen. De gemeentelijke informatiepunten wijzen mensen de weg en bieden inwoners een helpende hand dichtbij huis in ieder stadsdeel van Heerlen. In dit proefproject hebben we een goed beeld gekregen over wat er nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij de behoefte van de inwoner aan te laten sluiten.

In ieder stadsdeel
Voor inwoners is er met de gemeentelijke informatiepunten een plek dichtbij huis gecreëerd, waar zij vragen kunnen stellen over gemeente Heerlen.In ieder stadsdeel van Heerlen is bij de SCHUNCK bibliotheek een gemeentelijk informatiepunt te vinden. De gemeentelijke informatiepunten zijn te vinden in Heerlerbaan, Heerlerheide, Heerlen-Centrum en Hoensbroek. Bekijk voor de openingstijden per locatie de website van SCHUNCK.

Evaluatie
Tijdens het proefproject van 6 maanden is samen met SCHUNCK gekeken welke vragen bij de burgers spelen en hoe de gemeente haar dienstverlening hierop kan aanpassen. De gemeente paste bijvoorbeeld een websitetekst direct aan, wanneer naar voren kwam dat deze onduidelijk was voor een inwoner.

Waarom komen mensen naar het GIP?
Uit de evaluatie kwam naar voren dat inwoners met vragen vaak niet (digi)vaardig genoeg zijn, niet weten waar ze informatie kunnen vinden, hulp nodig hebben bij het aanvragen van gemeentelijke producten of niet beschikken over een laptop, tablet of printer.

De bezoekersaantallen zijn hoger dan vooraf verwacht.Daarnaast zijn 92% van deze bezoekers naar tevredenheid geholpen. De overige 8% hebben we in het GIP (nog) niet kunnen helpen. Deze vragen waren vaak complexer, bijvoorbeeld over schulden of juridische kwesties.

Doorontwikkeling

Adriane Keulen, wethouder publieke dienstverlening: “Met deze waardevolle informatie kan de gemeente haar publieke dienstverlening blijven doorontwikkelen. Door nauw samen te werken met SCHUNCK blijven we dichtbij onze inwoners staan. Bij de gemeente én bij de informatiepunten staan we altijd open voor uw ideeën en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat het goed aansluit op uw behoefte als inwoner.”

Trainingen
Medewerkers van SCHUNCK blijven relevante trainingen volgen over onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt, waaronder een training over het herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast blijft gemeente Heerlen opleidingen faciliteren over gemeentelijke onderwerpen om de informatiepunten zo goed mogelijk in te richten.

Samenwonen bijstandsgerechtigden

Persbericht

Met ingang van 1 april 2022

Samenwonen op proef voor Heerlense bijstandsgerechtigden               

Heerlenaren in de bijstand mogen vanaf 1 april 2022 maximaal een half jaar samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Dit besluit betekent financiële duidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde als hij of zij gaat samenwonen. Voor de gemeente heeft het als voordeel dat er minder administratieve lasten en financiële kosten mee gemoeid zijn. Ook verkleint deze maatregel het risico op fraude.

Mensen in de bijstand die gaan samenwonen met iemand met een inkomen of spaargeld, verliezen nu nog hun bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat financiële afhankelijkheid van de nieuwe partner. Dat betekent dat mensen in de bijstand niet kunnen verkennen of samenwonen voor hen werkt, omdat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners in de bijstand zijn derhalve huiverig om te gaan samenwonen uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie. Daarom voert Heerlen samenwonen op proef in. Daarnaast levert deze maatregel voor de gemeente een financiële besparing op en is er minder tijd gemoeid met dossieronderzoek.

Samenwonen onder voorwaarden

Mensen in de bijstand kunnen onder bepaalde voorwaarden een halfjaar samenwonen met behoud van hun uitkering. Dat schept duidelijkheid, want mensen hoeven zich niet meer af te vragen wanneer er sprake is van samenwonen en de gemeente hoeft hier geen onderzoek meer naar te doen.

De belangrijkste voorwaarde voor een kennismakingsperiode is dat beide partners, na toestemming door de gemeente, tijdens die zes maanden hun eigen woning aanhouden. Daarnaast mogen ze niet eerder met elkaar hebben samengewoond, geen voorbereidingen hebben getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, niet bij hun ouders wonen, niet met elkaar getrouwd zijn geweest, niet samen een of meerdere kinderen hebben en geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap hebben (gehad).

De proef gaat in op 1 april 2022 en wordt na een jaar geëvalueerd.

PAS OP !!

Alert: man doet zich voor als gemeenteambtenaar

Wees alert als iemand aanbelt bij u en zich voordoet als ambtenaar van de gemeente Heerlen die een energieregeling gaat uitvoeren. Dit zijn wij niet! Bij ons is een melding binnengekomen hierover van een bezorgde inwoner. Laat niemand binnen als u het niet vertrouwt. Vraag bij twijfel om legitimatie, doe de deur dicht en maak melding bij de politie.

De man is gesignaleerd rondom de Auroraflat in Heerlen. 

Invoering digitale parkeervergunningen

Invoering digitale parkeervergunningen

In februari start de invoering van digitale parkeervergunningen in Heerlen. Het aanvragen van een vergunning, maar ook de handhaving in de buurt wordt geregeld via een centraal computersysteem. Vergunninghouders krijgen in februari een brief met uitleg. Daarmee kunnen ze met hun telefoon, computer of tablet zelf hun vergunning verlengen. Hiervoor hebben ze tot 1 april de tijd.

Kraskaarten

Ook het parkeren voor bezoekers wordt straks online geregeld. Dat is voordeliger, omdat je het parkeren voor bezoek per minuut kunt regelen. Met de huidige kraskaarten moeten per keer minstens twee uur afgerekend worden. Om inwoners de gelegenheid te geven hun voorraad kraskaarten op te maken blijven ze tot 31 december 2022 geldig.

Eikenderveld

Met de bewoners van deze buurt is afgesproken dat ze meedoen aan een proef. Hier wordt in het gebied van het vergunningenparkeren betaald parkeren ingevoerd. Bewoners met een vergunning en bezoekers met een bezoekersregeling parkeren gratis. De rest moet betalen. Eind januari worden de parkeermeters in werking gesteld en nieuwe borden geplaatst.

Hulp

Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijk voor mensen die geregeld online zijn. Zij kunnen vanaf februari hun vergunning verlengen en het nieuwe bezoekersparkeren aanvragen. Mensen die er zelf niet uitkomen kunnen voor hulp bellen met het klantcontactcentrum van gemeente Heerlen. Vervolgens stellen we op 1 april het nieuwe vergunningensysteem in werking.

Antwoorden op veel gestelde vragen zie hiervoor de website van de gemeente Heerlen