Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Opruimactie centrum afgerond

PERSBERICHT

Grote opruimactie centrum afgerond

Wethouder Marco Peters (beheer en Onderhoud) heeft een aantal paaltjes verwijderd in de Dautzenbergstraat. Het was een symbolische handeling als afsluiting van een grote opruimactie in het centrum.

Paaltjes, betonnen kubussen, stickers, zakpalen straatnaamborden op lantaarnpalen in plaats van gevels, losse wegwijzerbordjes, overbodige verkeersborden, varkensruggen, dranghekken, boomroosters en -korven. De afgelopen jaren zijn al deze attributen in het centrum neergezet. Een groot deel daarvan had geen functie meer en zorgde voor een rommelig beeld in de openbare ruimte van het centrum.

Marco Peters: “Bij de inrichting van onze openbare ruimte moet het vaker over schoonheid gaan. Attributen die geen functie meer hebben zorgen vaak voor verrommeling. Voor zaken die wel functioneel zijn bestaat vaak een mooier alternatief. Zo hebben we ook palen vervangen door bloembakken. Wij zijn in het centrum begonnen, maar uiteindelijk is de hele stad aan de beurt.”

Comments are closed.