Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

1e Huis van het Recht

Persbericht
4 juli 2023

1e Huis van het Recht: bijna 300 mensen geholpen


Het Huis van het Recht gaat door. Dat is de uitkomst na het evaluatierapport. Ruim drie jaar werken onder andere gemeente Heerlen, rechtbank Limburg en het Juridisch Loket nu nauw samen binnen het Huis van het Recht. Inwoners uit Heerlen met verschillende problemen, zoals schulden, uitkeringen, juridische- en huurproblemen kunnen er terecht voor hulp. Op één en dezelfde plek. En voor meerdere problemen tegelijk. Het Huis van het Recht helpt mensen sneller en effectiever en beperkt zo de emotionele, sociale en financiële schade voor hen en hun omgeving. Ook voorkomt de betrokkenheid van verschillende instanties in veel gevallen escalatie en een gang naar de rechter. Dat scheelt hoge juridische kosten.

Korte lijntjes
In januari 2020 begon het Huis van het Recht als proef in Heerlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalde de proef. Doel van Huis van het Recht was een nauwe verbinding tussen het juridische en het sociale domein opzetten. En door die korte lijnen tussen verschillende organisaties kunnen mensen met problemen beter en sneller geholpen worden. Integraal, dus voor meerdere problemen op één plek. Om mensen zo eenvoudig mogelijk te helpen, zonder dat er meteen een juridische uitspraak aan te pas komt. Wel staat een rechter stand-by om partijen naar een schikking te helpen of een uitspraak te doen. Recent evalueerde Zuyd Onderzoek de proef van Huis van het Recht.

Mensen gemakkelijk geholpen
Het Huis van het Recht heeft 281 zaken behandeld. In twee gevallen moest de rechter er aan te pas komen om verder te kunnen met de oplossing. De intensieve samenwerking van instanties zorgde voor betere diagnose van de vragen van mensen en voor een passende duurzame oplossing. De rechtzoekenden zijn blij, omdat hun problemen al in een vroeg stadium zichtbaar zijn en zij naar de juiste weg voor hulp worden verwezen. Eén van de rechtzoekenden zegt: “Als het Huis van het Recht er niet was geweest, waren mijn zoontje en ik het huis uitgezet. Dan hadden we op straat gestaan. Nu is er gekeken naar hoe mijn problemen kunnen worden opgelost. En dat geeft veel rust na alle spanning.”

Huis van het Recht gaat door
De proef Huis van het Recht is afgerond. Het evaluatierapport ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De samenwerking tussen de betrokken partijen gaat sowieso door. Willemijn van Helden, voorzitter Juridisch Loket: “Dat wat bleek te werken, willen we niet meer verliezen nu de proef is afgelopen. We gaan onveranderd door onder de naam Huis van het Recht.” Roel Wever, burgemeester van Heerlen voegt toe: “Door de korte lijnen, de brede kennis en het grote samenwerkingsnetwerk kunnen we met het oog op de toekomst, erger voorkomen. Met het Huis van het Recht kunnen we écht iets betekenen voor inwoners en onze samenleving sterker maken.”
Ook rechtbankpresident Martina Bijker is blij dat het Huis van het Recht doorgaat: “Met het Huis van het Recht bereiken we wat we als rechtbank willen, namelijk problemen van mensen snel, en eenvoudig oplossen.”

Meer informatie:

Gemeente Heerlen, Hanny Bladt, (045) 5604711
Rechtbank Limburg, Marlinda Ozinga, 088-3611659
Het Juridisch Loket, Jan Pieter Verkennis, 06-51327224

Noot voor de redactie:
Als u een rechtzoekende zou willen spreken over zijn ervaringen met het Huis van het Recht kunt u bellen met Juridisch Loket (zie hierboven)

Comments are closed.