Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Maatschappelijke ondersteuning

PERSBERICHT

Inschrijftermijn eindigt 1 september

Nieuw contract maatschappelijke ondersteuning

Op dit moment is Heerlen Stand-By! verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de maatschappelijk ondersteuning in de stad. Omdat het contract afloopt, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een contract voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 17,5 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

In Heerlen werken nu al drie samenwerkingsverbanden voor de gemeente. Eén voor de basishulp Jeugd (JenS), één voor Beschermd Wonen en voor Maatschappelijke Ondersteuning is er Heerlen Stand-By!. Op die manier wordt marktwerking buiten de deur gehouden en wordt gewerkt via vertrouwen in de professional in plaats van georganiseerd wantrouwen via gemeentelijke indicatiestelling.

Het contract met Heerlen Stand-By! loopt nu af. Deze coöperatie bestaat uit 10 aanbieders en 19 leveranciers, die voor de gemeente aanspreekbaar is als één organisatie.

In de subsidietender vier belangrijke opgaven opgenomen waaraan inschrijvers moeten voldoen.

  1. Het vormen van integrale toegang

Zorg voor één plek in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag. Van daaruit worden ze dan doorgeleid naar de juiste hulpverlener. Dit vereist intensieve samenwerking nodig tussen medewerkers van de gemeente en alle andere partners.

  • Samenwerking met aanpalende domeinen

Burgers mogen niet tussen de wal en het schip vallen als ze worden doorverwezen naar instanties buiten de contractorganisaties. Bijvoorbeeld op de grens van jeugdhulp en volwassenenondersteuning, bij Opvang & beschermd wonen Parkstad en met het Zorg en Veiligheidshuis.

  • Transformatie van de dagbesteding

Dagbesteding moet in de toekomst meer worden aangeboden in de buurt van de woonomgeving en met meer op maat gesneden activiteiten. Indien nodig moet iemand vanuit dagbesteding ook kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, beschut- of betaald werk.

  • Intensivering samenwerking met participatie

Mensen moeten meer kans krijgen om door te stromen. Dat vraagt om meer samenwerking met Werk voor Heerlen en het gemeentelijk Team Re-integratie.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 september een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Comments are closed.