Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Zorgwoningen voor ouderen

PERSBERICHT

Zorgwoningen voor ouderen op terrein In ‘t Wieër

Gemeente en Cicero slaan handen ineen
Het college van B&W gaat een intentieovereenkomst aan met Cicero
Zorggroep voor de bouw van een zorgcomplex met maximaal honderd
zorgwoningen voor ouderen op terrein In ’t Wieër in Hoensbroek, aan
de Prof. Tinbergen-/Prof. Eykmanlaan. Hiervoor is eerst nog een
bestemmingplanwijziging nodig.
Gelet op de bevolkingssamenstelling in Hoensbroek sluit het initiatief uitstekend
aan bij de toekomstige zorgbehoefte daar. Bovendien is de aanleg van
zorgwoningen in een groene omgeving een goede invulling voor dit al jaren
braakliggende terrein.
Laagbouw
Cicero en de gemeente gaan de komende periode samen aan de slag om de
plannen uit te werken en zullen de omgeving daar tijdig bij betrekken. Duidelijk
is wel al dat het zorgcomplex zoveel als mogelijk als laagbouw zal worden
gerealiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor het aanleggen van een
groene omgeving rondom de woningen. In de afgelopen maanden is het terrein
opgeruimd en is bodemonderzoek gedaan. De gemeente zorgt ervoor dat het
terrein netjes blijft zolang er niet wordt gewerkt.
Kwaliteit en continuïteit
Wethouder Marco Peters: “Ik ben blij met deze volgende stap in de
samenwerking met Cicero. In de afgelopen jaren is gebleken dat ze een
betrouwbare partner zijn bij zorg- en leefbaarheidsvraagstukken. Het is fijn om
in zee te gaan met een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt bij deze
ontwikkeling. Hierdoor kunnen we op dit terrein een goede ontwikkeling
realiseren die inspeelt op de zorg die men in Hoensbroek nodig heeft”.

Comments are closed.