Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Heerlen lanceert Digitale tweelingstad

PERSBERICHT

Heerlen lanceert een digitale tweelingstad

Sinds kort heeft Heerlen een digitale tweeling: een digitale weergave van de fysieke leefomgeving van onze stad. Met dit platform kunnen we complexe ruimtelijke vraagstukken aan elkaar verknopen en letterlijk in beeld brengen. Op die manier kunnen we verschillende ruimtelijke scenario’s simuleren waardoor het makkelijker wordt de impact van stedelijke aanpassingen in kaart te brengen. De Heerlense ‘Digital Twin’ is tot stand gekomen in samenwerking met het Public Services Lab van Brightlands Smart Services Campus en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) én met hulp van gemeente Amsterdam en Utrecht.

Veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
Op dit moment geeft de digitale tweeling van Heerlen nog slechts de meest fundamentele elementen van de stad weer, zoals de gebouwde omgeving, bomen in de stad, bouwjaren van panden, en schaduwval. Maar de komende tijd zal de digitale tweeling van Heerlen worden verrijkt met steeds meer data. Zo kan de gelaagde impact van ontwikkelingen in de Heerlense woon- en leefomgeving snel worden gevisualiseerd. Wethouder Wonen, Milieu & Digitalisering Casper Gelderblom ziet veel mogelijkheden. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw appartementencomplex. Met de digitale tweeling kunnen we straks in één beeld vangen hoe een wooncomplex inspeelt op de woonbehoefte in een buurt, en hoe groen op en rondom het gebouw bijdraagt aan het bestrijden van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit.” 

Toegevoegde waarde voor beleidsmakers, inwoners, en ondernemers
Dit soort rijke simulaties kunnen beleidsmakers in de toekomst helpen bij het maken van brede afwegingen bij ontwikkelingen in de stad. Maar, voegt Gelderblom toe, minstens zo belangrijk is de potentie van de digitale tweeling waar het gaat om het meenemen van ondernemers en inwoners. “Door zaken te visualiseren maken Digital Twins de complexe impact van bijvoorbeeld woonprojecten toegankelijker. We willen de komende periode dan ook verkennen hoe we onze digitale tweelingstad kunnen inzetten om beter aansluiting te vinden bij wensen en behoeften van Heerlense inwoners en ondernemers, zodat we nog meer in gezamenlijkheid onze opgaven kunnen tackelen.”


Comments are closed.