Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Versoepeling bijstand voor Heerlense jongeren

Heerlen gaat een drietal versoepelingen invoeren ten aanzien van de bijstandsregels voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Zo wordt de zoektermijn van vier weken afgeschaft, wordt de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid toegepast en gaat de jongerentoeslag omhoog. Hiermee loopt Heerlen vooruit op een eventuele landelijke versoepeling van de Participatiewet in 2025.

Jongeren in beeld

Door invoering van deze versoepelingen hoopt de gemeente Heerlen stress, financiële problemen en schulden te voorkomen bij jongeren. Het aanvragen van bijstand kan door het afschaffen van de zoektermijn eerder plaatsvinden. Op die manier houdt de gemeente jongeren in beeld die (financiële) hulp nodig hebben.

Perspectief

Gebleken is dat een stabiel inkomen essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van jongeren. Er ontstaat grote bestaansonzekerheid op het moment dat dat niet zo is. Als een jongere bijvoorbeeld niet meer thuis woont en geen beroep op ouderlijke ondersteuning kan doen, kan de zoektermijn van vier weken voor grote financiële problemen zorgen. Bovendien is de huidige lage jongerennorm dan onvoldoende om van rond te komen. Reden voor Heerlen om, naast de afschaffing van de zoektermijn, ook de jongerentoeslag te verhogen.

Motivatie

Tot slot wordt ook de vrijlatingsregeling van inkomsten uit arbeid bij jongeren toegepast. Hierdoor ontstaat er een grotere prikkel om te gaan werken en om aan het werk te blijven. Uiteraard blijft de gemeente ook jongeren stimuleren om een opleiding te volgen en af te ronden en worden zij hierin begeleid.

Wijzigingen Participatiewet

Het aanpassen van de zoektermijn en de inkomstenvrijlating voor jongeren zijn twee van de maatregelen die minister Schouten wil wijzigen in de Participatie-wet. De verwachting is dat een wetswijziging van de Participatiewet op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking treedt. Heerlen loopt vooruit op deze wetswijzigingen.

Comments are closed.