Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe regels en termijnen voor plannen Omgevingswet op 1 januari 2024

Met de start van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen ook de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Burgers willen het liefst nog een aanvraag indienen die wordt verleend op basis van huidige regels. Mede om die reden verwacht de gemeente de laatste maanden van het jaar veel extra vergunningaanvragen.

Vanaf 2024 moet bij nieuwe plannen ook worden bekeken welke gevolgen er zijn voor nieuwe thema’s zoals gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Daarnaast stelt de Omgevingswet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd.

Type aanvraag

Het is mogelijk dat een aanvraag nog wordt afgehandeld op basis van de huidige regels. Dat hangt echter helemaal af van het type van de aanvraag en het moment van indienen ervan.
Is er een bestemmingsplanwijziging nodig om het plan te realiseren? Dan is 15 augustus 2023 de uiterste datum om een concept ontwerp bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing in te dienen bij de gemeente. De definitieve versie hiervan moet vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2023 zijn ingediend.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend voor een beoordeling onder het huidige recht.

Initiatief

Burgers met een initiatief kunnen dat bespreken met de gemeente. Zo’n initiatief moet uiterlijk 30 september 2023 zijn ingediend.

Blij met alle initiatieven

Wethouder Marco Peters van vergunningen: “We zijn blij met alle initiatieven die goed zijn voor de stad en willen de indieners daarvan goed en snel helpen om ze uit te voeren. Daarom informeren wij hen nu dat de Omgevingswet gevolgen kan hebben voor hun plannen. De wetswijziging is ingrijpend en de overgang naar de nieuwe wet vraagt veel van plannenmakers en ambtenaren. Maar samen zorgen we ervoor dat eventuele vertragingen tot een minimum beperkt blijven”.

Comments are closed.