Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

PERSBERICHT

Nieuwe subsidieverlening Hulp bij het huishouden

Voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden heeft de gemeente Heerlen op dit moment een contract met twee uitvoerders. Omdat het contract afloopt per 1 januari 2024, start de gemeente een zogenaamde subsidietender. Dat is een procedure waarbij verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden de gelegenheid krijgen mee te dingen naar een subsidie voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van zes jaar. Voor de uitvoering van het werk in 2024 is een bedrag van ruim 15 miljoen euro beschikbaar.

Bij de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de stad heeft de gemeente een duidelijk doel voor ogen: Realiseren dat zoveel mogelijk Heerlenaren gelukkig, gezond en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en voor vragen op het gebied van ondersteuning terecht kunnen op één plek in de eigen buurt.

Intensiever samenwerken

Heerlen werkt op dit moment met een maatwerkvoorziening bij Hulp bij het huishouden. De gemeente geeft aan hoeveel en welke hulp moet worden geboden en de twee uitvoerders gaan daarmee aan de slag.

In de nieuwe situatie is het niet langer de gemeente die beoordeelt welke hulp nodig is, maar doen de professionals van de subsidiepartner dat. Zij worden daarmee gestimuleerd om nog intensiever samen te werken met verschillende aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Maximale ruimte

De subsidie voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden wordt vanaf volgend jaar ook als één bedrag voor het hele jaar uitgekeerd. Hierdoor zijn er minder administratieve kosten en krijgen de professionals maximale ruimte om maatwerk mogelijk te maken.

Ook stelt de gemeente de eis dat medewerkers van de contractpartner een fatsoenlijk salaris ontvangen. De minimum looneis ligt op het niveau van de laagste gemeentelijke loonschaal, momenteel € 14,00 per uur. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord over de beloning bij externe gemeentelijke opdrachten.

Partijen die mee willen doen aan de subsidietender moeten uiterlijk 1 oktober  een aanvraag hebben ingediend. Uiteindelijk gaat één organisatie of samenwerkingsverband aan de slag.

Comments are closed.