Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Energierechtvaardigheidsfonds Heerlen

PERSBERICHT

Heerlen zet in op een sociale energietransitie met nieuw ‘Energierechtvaardigheidsfonds’

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is noodzakelijk voor zowel de samenleving als het klimaat. In Heerlen is de verduurzaming van onze woningvoorraad daarbij één van onze grootste uitdagingen. Zeker voor mensen met een smalle beurs, die hun energierekening afgelopen winter snel zagen stijgen en voor wie investeren in de eigen woning financieel lastig is. In aanvulling op bestaande, veelal landelijke regelingen, wil Heerlen daarom een Energierechtvaardigheidsfonds om deze mensen te ondersteunen gaan inrichten. Via drie verduurzamingsleningen moet dit fonds financiële obstakels bij verschillende doelgroepen wegnemen.

Wethouder Casper Gelderblom (Wonen, Milieu & Circulariteit): “In Heerlen maken we werk van een sociale energietransitie, waarin duurzaamheid en solidariteit als belangrijkste waarden samen gaan. Want juist in een stad met veel energiearmoede moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Wij zetten daarom in op energierechtvaardigheid, en dat betekent zowel een lagere energierekening als een kleinere ecologische voetafdruk. Zo zorgen we ervoor dat verduurzaming goed nieuws is voor zowel mens als milieu.”


Drieledig fonds
Het voorgestelde Energierechtvaardigheidsfonds is gericht op mensen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van bestaande financieringsmogelijkheden. Het fonds omvat drie verschillende leningen die, net als de Starterslening, via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan te bieden zijn:

  1. Algemene stimuleringslening Energierechtvaardigheid
    Bij de eerste lening moet worden voldaan aan een reguliere financieringstoets.
  2. Verzilverlening Energierechtvaardigheid

Deze lening is specifiek gericht op een oudere doelgroep van mensen vanaf 57 jaar. Deze lening geeft geen extra maandlasten voor de ouderen. De lening inclusief de rente wordt pas afgelost bij verkoop van de betreffende woning.

  • Maatwerklening Energierechtvaardigheid
    Deze lening is voor een doelgroep die momenteel niet in aanmerking komt voor andere leningen vanwege de inkomenstoets. Hieruit blijkt vaak dat de maandelijkse terugbetaling voor hen niet haalbaar is. Via deze Maatwerklening krijgt deze groep inwoners toch de mogelijkheid om mee te verduurzamen. Dit wordt gedaan door hen een beginperiode vrij te stellen van aflossing en middels periodieke herbeoordeling terugbetaling te vragen, zodra deze wel mogelijk is.


De gemeenteraad van Heerlen beslist tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 28 juni 2023 over dit voorstel.

Comments are closed.