Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Zuyd Hogeschool naar het centrum?

Beoogde nieuwe huisvesting voor Zuyd Hogeschool

Voor het blok tussen de Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) is in de toekomst een andere bestemming voorzien. Het gaat dan om een maatschappelijke bestemming ten behoeve van een beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool, gecombineerd met overige centrumbestemmingen die levendigheid intensiveren zoals horeca, dienstverlening, detailhandel, openbare ruimte en wonen. Om dit mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom willen verkopen, dienen ze het eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Keuze voor locatie

Zuyd Hogeschool heeft in 2019 een strategisch vastgoed- en huisvestingsplan opgesteld. In dit plan kijkt Zuyd vooruit naar wat nodig is om de huisvesting in haar drie vestigingssteden – Heerlen, Maastricht en Sittard – aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. Daarbij kijkt Zuyd niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen en de benodigde ruimte. Hierbij spelen samenwerking met het werkveld, het samen leren en het ontmoeten van studenten een belangrijke rol, alsmede de verbinding met stad en regio. Bij de (ver)bouwplannen wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Onze huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom zijn wij op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op onze onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen. Kortom, wij zijn blij met deze stap die de gemeente zet. Uiteraard zullen wij bij dit proces het gebruikelijke overleg voeren met de medezeggenschap en toezichthouder. Betrokkenheid van al onze interne partijen staat bij ons hoog in het vaandel.”

Wethouder centrumontwikkeling en onderwijs Jordy Clemens: “Promenade I kan – op enkele uitzonderingen na – behoorlijk wat liefde gebruiken. Sommige panden staan al geruime tijd leeg. We hebben nu de kans om dit stuk, midden in onze stad, samen met Zuyd Hogeschool nieuw leven in te blazen. Het is een uitgelezen kans om het gebied weer de kwaliteit te geven die het verdient. Daarmee komt een hbo-instelling met vele studierichtingen, studenten, medewerkers en onderzoekers naar het centrum.” Uiteraard worden de betroffen vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners gedurende het gehele traject betrokken.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor de beoogde verhuizing. Om dit te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om het instrument voorkeursrecht in te zetten. Dit past ook in het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren.

Procedure

Vastgoedeigenaren, exploitanten en bewoners in het plangebied zijn schriftelijk geïnformeerd over het besluit dat (samen met alle bijlagen) gedurende zes weken ter inzage ligt. De aanwijzing is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht vervolgens nog een periode van drie jaar te laten voortduren, ligt er in december een voorstel in de raad.

Onderwijs naar centrum

Heerlen wil het onderwijs terughalen naar het centrum, omdat studenten de levendigheid van de stad verrijken. Inmiddels hebben meerdere onderwijsinstellingen kenbaar gemaakt graag naar het centrum te willen verhuizen, om zo onderwijs, werken en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Daarover worden nu met de diverse onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd.

plaatje promenade

Datum nieuwsbericht

Comments are closed.