Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Voorkeursrecht Promenade I

Verlenging voorkeursrecht Promenade I

Om de beoogde nieuwe onderwijshuisvesting voor Zuyd Hogeschool te realiseren op het blok Promenade, Saroleastraat, Geleenstraat en Honigmannstraat (Promenade I) werd op 27 september een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op Promenade I. Dat betekent dat indien de huidige vastgoedeigenaren hun eigendom in die periode willen verkopen, ze dat eerst aan de gemeente te koop dienen aan te bieden. De gemeenteraad stemde er op 21 december mee in om het voorkeursrecht te verlengen met drie jaar.

Actieve rol

Wethouder centrumontwikkeling Jordy Clemens: “Er is geen ontwikkeling die van grotere betekenis kan zijn voor onze stad dan de komst van duizenden studenten, medewerkers en leerlingen. Het instrument Wet Voorkeursrecht helpt ons bij het verwezenlijken van de ambitie.” In de afgelopen drie maanden vonden de eerste toelichtende en oriënterende gesprekken met een aantal betrokkenen plaats. Ook zijn er nieuwe afspraken en vervolgafspraken gepland. De komende tijd wordt gebruikt om plannen nader uit te werken, en wordt de procedure in gang gezet om te komen tot een bestemmingsplanwijziging voor dit blok.

Studenten in de stad

Er wordt hard gewerkt aan Heerlen-Centrum: het moet van kil en grijs, naar levendig en groen. Het geheel moet aanvoelen als een fijne huiskamer waar het fijn vertoeven is voor zowel de stad als de regio. Belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is het onderwijs terughalen naar de binnenstad. Onderwijs zorgt voor reuring: met plekken waar les gegeven wordt, onderzoek gedaan wordt, de praktijk wordt opgezocht en studenten verkeren.

Zuyd Hogeschool

De huidige locatie Nieuw Eyckholt is te ruim en daarom is Zuyd Hogeschool op zoek naar een andere locatie die nauw aansluit op hun onderwijsvisie. Daarbij komt in Heerlen de Promenade als meest geschikte locatie uit de bus. Alle bijbehorende voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig: openbaar vervoer, culturele instellingen, horeca en groen- en parkvoorzieningen.

tekening centrum met Zuyd ingetekend

Comments are closed.