Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Uitbreiding basisbanen

PERSBERICHT

Heerlen breidt het aantal basisbanen uit naar 30. In een basisbaan kan een kandidaat zich ontwikkelen naar een functie waar de reguliere arbeidsmarkt om vraagt. Er komen minimaal 10 basisbanen bij de gemeente, bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Akerstraat of voor wagenparkonderhoud. De andere basisbanen worden gezocht bij organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben. Denk aan conciërges in de buurt of bij scholen, of facilitair medewerkers bij sportclubs of culturele verenigingen.

Wethouder Martin de Beer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het arbeidsproces: “mensen ervaren meer voldoening en welzijn als ze werken. Ze worden onafhankelijk en doen weer mee in de samenleving. Een basisbaan is een van de instrumenten die mensen een kans geeft op ontwikkeling.”

De werkzaamheden in een basisbaan zijn van maatschappelijk nut. Na maximaal 2 jaar stroomt een kandidaat uit naar regulier werk. Kandidaten komen in dienst bij WerkvoorHeerlen dat ook zorgt voor de begeleiding. Voor de uitstroom naar regulier werkt WerkvoorHeerlen samen met WSP Parkstad. Werkgevers ontvangen een subsidie als ze een basisbaan creëren. Het gaat om een pilot van 1 jaar.

Comments are closed.