Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Tiny Forests in Heerlen

Gemeente Heerlen en IVN Natuureducatie leggen eerste van de maar liefst 10 Tiny Forests in Heerlen aan

Op 8 maart opent wethouder Jordy Clemens het eerste Tiny Forest van een reeks van 10 in gemeente Heerlen. In samenwerking met IVN Natuureducatie en 10 basisscholen zullen deze Tiny Forests tot stand komen. Samen met de leerlingen planten we deze dag hun ‘eigen’ bos. Hiermee start gemeente Heerlen met het vergroenen van schoolpleinen en daarmee creëren van een gezonde speel en leeromgeving voor minimaal 10 basisscholen in gemeente Heerlen. De gemeente maakt deze Tiny Forests mogelijk omdat zij het belangrijk vindt dat kinderen van jongs af aan leren in en over de natuur.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. De komende jaren worden er door heel Nederland nog meer Tiny Forests gerealiseerd.

Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Tiny Forest in Nederland

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.

Comments are closed.