Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Spoorvervoer ammoniak

Inzicht in spoorvervoer ammoniak

Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Een groot deel gaat de grens over, naar diverse bestemmingen in Europa. Ook via Heerlen loopt een spoorroute naar Duitsland. Om meer duidelijkheid te krijgen in het transport van ammoniak over het spoor, worden al vele jaren afspraken gemaakt in een convenant. Een afspraak uit het geactualiseerde convenant van 2022 is dat gemeenten, indien mogelijk vooraf en altijd achteraf, worden geïnformeerd over dit transport. Op basis van deze afspraak zijn gemeenten langs het tracé Heerlen-Herzogenrath nu geïnformeerd over incidenteel ammoniaktransport.

Incidenteel ammoniaktransport via tracé Heerlen-Herzogenrath

Normaal gaat een groot deel van het vervoer vanuit Sittard-Geleen via Venlo over het spoor naar Duitsland. Vanwege werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat deze voorkeursroute niet beschikbaar is. In dat geval wordt een beperkt deel van dit vervoer omgeleid via Heerlen naar Duitsland. Dat is nu het geval, omdat er werkzaamheden zijn aan het spoor bij het Duitse Emmerich. Concreet is nu een melding gemaakt van het vervoer van 60 ketelwagons met ammoniak, in totaal ca. 6 treinen, over het tracé via Heerlen naar Duitsland in de periode van 16 tot en met 31 januari 2023.

Veiligheid

Het genoemde transport valt binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en omgevingsveiligheid en de gemaakte afspraken tussen de Provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en OCI Nitrogen. Daarnaast moet vervoer van stoffen zoals ammoniak ook altijd voldoen aan strikte voorwaarden. Ondanks dat de gemeente geen directe zeggenschap heeft over het vervoer per spoor, hebben we op basis van de afspraak in het convenant wel meer zicht op het ammoniaktransport. Dat maakt monitoring van de praktijk en toezicht op de regelgeving en eventueel overlast beter mogelijk. Ten slotte zorgt dit er ook voor dat veiligheidspartners beschikken over de meest actuele informatie.

Vragen? 

Voor meer info kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 045-5605040 of mail: gemeente@heerlen.nl

Comments are closed.