Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Reanimatienetwerk Heerlen

Informatiebijeenkomst reanimatienetwerk Heerlen 19 april 19.00 uur

Heeft u belangstelling om het reanimatienetwerk Heerlen te versterken? Kom dan naar de informatieavond over het Reanimatienetwerk in Heerlen! Inwoners uit alle buurten in Heerlen zijn welkom.

Locatie: Gemeenschapshuis Welten Benzenrade: Weltertuijnstraat 44 – 48
Aanvang: 19.00 uur

Er wordt op deze avond aandacht besteed aan:

  • noodzaak van een reanimatienetwerk.
  • Hoe werkt het netwerk in de praktijk
  • Wat wordt er van de vrijwilligers verwacht
  • Waar hangen de AED’s

Het reanimatienetwerk kan levens redden

Wekelijks worden veel mensen getroffen door een hartstilstand. Een op tijd gestarte reanimatie kan voor het slachtoffer het verschil tussen leven en dood  betekenen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een reanimatie binnen drie minuten het leven van een slachtoffer kan redden. Iedereen kan leren reanimeren. Medische kennis is niet vereist. Met een AED kan na een hartstilstand gecontroleerd een stroomstoot gegeven worden, om het hart weer in een goed ritme te brengen en de kans op het herstel van de circulatie aanzienlijk te vergroten.

AED’s

Op steeds meer plaatsen worden AED’s geïnstalleerd. Dit is een goede zaak, maar zonder een goed netwerk zal de effectiviteit niet optimaal zijn. Ook binnen de buurten Welten en Benzenrade wil de gemeente Heerlen een reanimatienetwerk op gaan zetten, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! In diverse wijken (ook in uw buurt) zijn al AED’s geplaats en zijn vrijwilligers geschoold. 

Wat doet HartslagNu?

HartslagNu heeft een software programma dat via een sms bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. HartslagNu zorgt er voor dat direct na de melding bij de meldkamer (meldkamer Maastricht is aangesloten bij HartslagNu), getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. Het bijzondere aan HartslagNu is dat het onderscheid maakt tussen mensen die zeer dichtbij het slachtoffer wonen en direct kunnen starten met reanimeren en mensen die in de buurt wonen waar een AED is opgehangen, de AED eerst moeten ophalen en vervolgens naar het slachtoffer gaan om te defibrilleren.

Comments are closed.