Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans

PERSBERICHT

Nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023

Proeftuin Dans: Right Now! was de afgelopen jaren dé samenwerking tussen danspartners om dans meer bekendheid te geven door en voor de regio Zuid-Limburg. Er vonden vernieuwende en verrassende projecten plaats tussen heel diverse partners. Het dansklimaat groeide en greep kansen om zich verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de Proeftuin Dans: Right Now! kondigen de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en de provincie Limburg, die samen de Stedelijke Cultuurregio Zuid vormen, de nieuwe Subsidieregeling Proeftuin Dans 2023 aan.

Proeftuin dans

Begin 2019 besloot de toenmalige minister van OCW om in gezamenlijkheid met de stedelijke cultuurregio’s 15 proeftuinen financieel te ondersteunen in de periode 2019-2020, die niet alleen gingen over thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor iedere afzonderlijke regio, maar die ook landelijk of voor meerdere regio’s van belang zijn. De Stedelijke Cultuurregio Zuid deed in hetzelfde jaar een succesvolle aanvraag voor een Proeftuin Dans: Right Now!. Gemeente Heerlen is aangewezen als penvoerder en coördinator voor de proeftuin Dans: Right Now!

Doelstelling

De proeftuin Dans: Right Now! stond in het teken van het opbloeiende danslandschap van (Zuid-Limburg) en het meer zichtbaar en voelbaar maken van dans in Limburg en de rest van Nederland. Kort samengevat was het hoofddoel van de Proeftuin Dans: Right Now! het verder ontwikkelen en laten groeien van het (internationale) dansklimaat in de Stedelijke Cultuurregio Zuid.

Activiteiten

In het kader van de proeftuin Dans: Right Now! vonden er talrijke voorstellingen plaats en werden nieuwe samenwerkingen opgezocht. Tijdens het festival de Nederlandse Dansdagen bijvoorbeeld, daagde The Notorious IBE drie beatmakers uit om beats te creëren voor een hedendaagse danschoreografie van dansers Keana Simin, Elvedin Siljdedic en Sharon Wesseling.

Het project Breakin’ Harmony bracht werelden van breakdance en harmonie samen. Dansers van de HFC studio uit Heerlen traden samen op met de Koninklijke Harmonie Heerlen. Twee werelden die op het eerste oog niets met elkaar gemeen hebben bleken onverwachts zeer goed te matchen.

En in het project Press Pause vertelden dansmakers op eigen wijze welke impact de coronaperiode op hen had. Hiervoor gingen zij de samenwerking aan met andere kunstdisciplines uit onze cultuurregio, zoals taal, muziek en film. Het resultaat is een vijftal video’s die een compleet verhaal vertellen over de leegte die toen gevoeld werd.

Nieuwe subsidieregel

De deelnemende gemeenten en provincie achter de proeftuin Dans: Right Now! zijn van mening dat de resterende incidentele middelen ten goede moeten komen aan de danssector. Met de subsidieregel Proeftuin dans 2023 wil men de zichtbaarheid stimuleren en een brede doelgroep betrekken in de drie deelnemende gemeenten. Zowel met kleinschalige projecten als met een incidentele impuls aan de gezamenlijke samenwerking en op basis van de aandachtspunten uit de monitoring. Ook de samenwerking met cultuurregio Noord-Limburg wordt gestimuleerd.

Een subsidie kan aangevraagd worden in één van de vijf categorieën. Er geldt een subsidieplafond van € 89.541,12 dat verdeeld wordt over volgende categorieën:

– Twee concrete, gezamenlijke projecten die dans stimuleren in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Hiervoor is een maximum bedrag van €25.000,- per project beschikbaar.

– Dansprojecten in de openbare ruimte in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Noord- en/of Midden-Limburg, voor dansscholen, makers en cross-overs; Het maximum bedrag bedraagt €3.000,- per project.

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2023. Meer informatie is dan te vinden op de website van gemeente Heerlen www.heerlen.nl/subsidies/cultuur-subsidies.

Comments are closed.