Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Meer waardering voor Heerlens erfgoed

PERSBERICHT

Een nieuwe erfgoedverordening biedt meer mogelijkheden om gebouwen én cultuurgoederen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook is de mogelijkheid opgenomen om groen- en landschapselementen tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Heerlen heeft op dit moment 154 rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten. Dat moeten er op korte termijn meer worden om zo de historie, identiteit en belevingswaarde van Heerlen te behouden en te versterken.

Afgelopen jaar werden al de mijnsteenberg van de ON IV in Heksenberg en het voormalige Rabobankpand aan de Promenade aangewezen als gemeentelijk monument. Wethouder Jordy Clemens wil de gemeentelijke monumentenlijst snel uitbreiden. “De gemeentelijke monumentenstatus kennen we toe aan panden of objecten die belangrijk waren voor de ontwikkeling van Heerlen. En daar staat onze stad vol mee. Door de monumentenstatus krijgen deze plekken de waardering die ze verdienen en worden ze ook voor toekomstige generaties beschermd.”

Instandhoudingsplicht

De modelverordening is aangescherpt als het gaat om de instandhoudingsplicht van monumenten. Het is niet alleen verboden om gemeentelijke monumenten te beschadigen of te vernielen, maar eigenaren zijn ook verplicht om gemeentelijke monumenten te onderhouden en in stand te houden. Dit geeft de gemeente meer mogelijkheden om op te treden als cultureel erfgoed verloedert of verwaarloosd wordt.  

Duurzaamheid

Het plaatsen van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen staan soms op gespannen voet met de monumentale status van panden en stads- en dorpsgezichten. Omdat verduurzaming ook bij monumenten belangrijk is, zal Heerlen dit waar nodig in beleidsregels vastleggen.

De erfgoedverordening wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

Comments are closed.