Stichting Bewonersraad Rotating Header Image

Interventieteam voor Heerlen

Interventieteam bevordert leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Heerlen investeert in stevige aanpak tegen ondermijning. Om overlast, criminaliteit en ondermijning tegen te gaan heeft de gemeente Heerlen onlangs een nieuw middel in het leven geroepen: het Interventieteam. Een voor Limburg stevige aanpak met al zichtbare, eerste successen. Deze week werd de gemeenteraad van Heerlen geïnformeerd over de start van het Interventieteam, waarvoor Heerlen structureel gelden vrijmaakt. Samen met de integrale aanpak Sociaal Veilig en het programma Preventie met Gezag zet Heerlen hiermee op meerdere fronten in op de aanpak van ondermijning.

Gisteren werd bekend dat RTL Nieuws de afgelopen maanden onderzoek deed naar ondermijnende criminaliteit in Nederland. Hieruit vloeide de zogeheten ‘Onderwereldkaart’ voort, waaruit blijkt dat Zuid-Limburgse gemeenten het grootste risico lopen om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. Naast Heerlen op nummer één, staan ook Kerkrade (2), Sittard-Geleen (7) en Brunssum (9) in de lijst. Ook Roermond staat in de top 10. Buiten Limburg scoren steden als Rotterdam, Den Haag en Arnhem hoog.

Zelf investeren

Burgemeester Wever van Heerlen: “Op één staan op deze discutabele lijst is geen pretje, maar verbaasd ben ik natuurlijk niet. Het is eerder een bevestiging. Als burgervader van Heerlen ben ik op dagelijkse basis bezig met veiligheid, dus ik ben me terdege bewust van de kwetsbaarheid van mijn stad voor ondermijnende criminaliteit. Daarom heeft dit thema al langer de hoogste prioriteit en dat gaat nu steeds meer zichtbaar worden. Omdat ik wil dat het duidelijk is dat we in Heerlen geen ondermijning tolereren investeren we als gemeente in een zeer stevige aanpak, met onder andere dit nieuwe interventieteam waar we structureel 8 ton per jaar voor vrijmaken.” 

Het Interventieteam is een breed team met verschillende rollen. Het team bestaat uit regisseurs sociale veiligheid, het Informatieknooppunt Leefbaarheid en Veiligheid, veiligheidsadviseurs, juristen, boa’s en een backoffice. Roel Wever: “Binnen het Interventieteam staat het veelvuldig uitvoeren van preventieve en repressieve interventies en controles op overlast, criminaliteit en ondermijning centraal. Dit vindt niet alleen plaats op basis van signalen of meldingen, maar dus ook preventief. Het team is zowel zichtbaar als onzichtbaar aan het werk. En als we criminele zaken constateren schakelen we de politie in, maar kijken we tevens of we bestuursrechtelijk kunnen aanpakken. Met het Interventieteam hebben we een belangrijke stap gezet om weer meer regie te krijgen op de leefbaarheid en veiligheid in de Heerlense buurten.”

Eerste successen

23 november jl. vond de eerste grote controle van het interventieteam plaats in de wijk GMS (Grasbroek-Musschemig-Schandelen) waarbij 21 panden werden gecontroleerd. Hierbij bleken adresinschrijvingen in panden niet te kloppen en waren de brandveiligheid en bouwvoorschriften niet in orde. Maar ook was er op een aantal plekken een sterke zorgbehoefte. Afgelopen dinsdag 6 december voerde het Interventieteam, samen met de douane, opnieuw preventieve controles uit om na te gaan of er voldaan werd aan het bestemmingsplan. In totaal zijn er twee bedrijfsloodsen, dertig garageboxen en vier containers onderzocht waarbij goederen voor de bedrijfsmatige productie van hennep werden gevonden. 

Roel Wever: “Dit soort zaken spreekt zich rond en er gaat een preventieve werking van uit en dat is goed. Voor criminelen moet duidelijk zijn dat er hier geen plek voor hen is. Maar het blijft zo dat we met een bestuurlijke aanpak vooral criminaliteit frustreren. Voor een daadwerkelijke oplossing moet ook strafrechtelijk veel meer worden ingezet. Daar is landelijk, maar zeker in Limburg, fors meer capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken voor nodig. Daarvoor is Den Haag aan zet.”

Comments are closed.